MP4 : Allah, yarattıklarıyla sevgiyi somut olarak gösterir, yaşatırDOC : Allah, yarattıklarıyla sevgiyi somut olarak gösterir, yaşatırMP3 : Allah, yarattıklarıyla sevgiyi somut olarak gösterir, yaşatır