Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mayıs 2018> Daha Fazla

Atatürk modern, aydın, Avrupai bir Osmanlı Paşasıydı. Annesi nur gibi Müslümandı. Babası nur gibi insandı. Atatürk hakkında çirkin iftiralarda bulunanlar sadece kendilerini küçük düşürüyorlar. Bu çirkinliğe yönelenlerin de mutlaka hukuki karşılığını almaları gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Nisan 2018> Daha Fazla

Atatürk’ün çok dindar, milliyetçi, yiğit bir delikanlı olduğunu delilleriyle ortaya koyduk. Atatürk’ün gerçek karakterini ve hayatını tüm Türkiye’ye öğrettik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mart 2018> Daha Fazla

Atatürk bizim milletimizin değeri. Türkiye’yi Türkiye yapan modern delikanlımıza edilen hiçbir sözü asla kabul etmeyiz. Vefat etmiş insanın arkasından konuşmak karakterli davranış değildir. Atatürk’ün evlatları olarak Atatürk’e sonuna kadar sahip çıkacağız. Atatürk’e yönelik tek bir uygunsuz söze dahi seyirci kalmayız, kanunla hukukla gereken cevabı veririz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Şubat 2018> Daha Fazla

Atatürk klas bir dindardır. Atatürk’e sahip çıkanların modern, aydın, kaliteli, klas dindar olması gerekir. Atatürk’ün dindarlığına, Kuran Müslümanlığına, nezaketine, görgüsüne, kalitesine özenerek Atatürk’e sahip çıkılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Şubat 2018> Daha Fazla

Atatürk’ün kıymetinin tam bilineceği gibi, Atatürk’ü yeniden gençlere tanıtacak gibi esaslı bir program yapılmalı. Atatürk’ün değeri gençler tarafından iyi bilinsin. Atatürk tam bir salon delikanlısı, İngiliz terbiyesiyle Osmanlı saray adabı ve saray asaletinin birarada bulunduğu çok ideal bir lider. Atatürk’ün bütün kıyafetleri çok şık, her konuşması son derece nezaketli, kibar ve çok klas. Atatürk çok akıllı, çok isabetli bir insan. Allah Atatürk’ü Türk milletine bir nimet olarak göndermiş. Atatürk’ün kalitesi Türk gençliğine kazandırılmış olsa, Avrupa’nın en mükemmel ülkesi oluruz. Atatürk’ü bundan sonra sürekli gündemde tutalım, ideal Türk insanı olarak iyice zihinlere yerleştirelim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Şubat 2018> Daha Fazla

Atatürk, Türk milletine Allah’ın bir lütfu. Atatürk olmasaydı Türkiye’de böyle aydın bir yapı olmazdı, çoktan dağılıp parçalanırdık, asimile olurduk. Atatürk mükemmel bir gençliğin oluşmasına vesile oldu. Milli bir ordu kurdu, milli bir meclis kurudu. İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatipler vesilesiyle bağnazların oluşturduğu dağınık İslam anlayışını derli toplu, Kuran’a uygun hale getirdi. Kendisi de çok klas, kaliteli, mükemmel bir insandı. Yıkılmak üzere olan bir devleti modern bir ülke yaptı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2018> Daha Fazla

Atatürk aydın, ilerici, sanattan, müzikten, heykelden, resimden anlayan, vatanını milletini Avrupa seviyesinin daha da üstüne çıkarmaya azmetmiş, kültürlü, görgülü, bilgili, değerli insanların oluşturduğu bir vatan istemiştir. Ancak bir takım kişiler Atatürk’ü hiç sevememişlerdir. Bunlar Türkiye’yi yıkmaya çalışan ahlaksız kimselerdir. Oysa bizim gençliğimiz ezici şeklide Atatürkçü, aydın ve aklı başındadır. Bu nedenle Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete kimse bir kötülük yapamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ocak 2018> Daha Fazla

Ben eserlerimde en az 20 yıldır Atatürk sevgisini anlatıyorum. Atatürk’ün samimi dindar olduğunu tüm belgeleriyle ortaya koyduk. Muhafazakar kesimde bazı çevrelerde olan Atatürk karşıtlığının ortadan kaldırılmasına benim eserlerim vesile oldu. Atatürk aleyhine tek bir söz olmasına bile kanunla hukukla müsaade etmeyiz.
Kötü söz sahibine aittir. Atatürk’ün aleyhinde söylenen sözlerle Atamız’ın değeri asla azalmaz. Tam tersine Atatürk’e olan sevgimiz kat kat artar. Atatürk karşıtları küçük bir azınlık, milletimiz sizi kaale almaz, sözlerinize önem vermez. Atatürk kadirşinas gerçek bir delikanlıdır, bu vatanın evladıdır. Atatürk İmam Hatipleri kurdu. İlahiyat fakülteleri açtı. Kuran’ı Türkçe’ye tercüme ettirip Anadolu’ya binlerce ücretsiz Kuran dağıttı. Cebinde hep Kuran taşıdı. Büyük hadis kitaplarını Türkçe olarak hazırlattı. Atatürk’ün İslam’a yaptığı hizmetin binde birini yapmayanlar Atatürk hakkında söz söylüyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2018> Daha Fazla

Sağ kesimdeki bazı kardeşlerimiz içlerine kapalı yaşadıkları için bizim uzlaştırıcı tavrımızın ne kadar önemli olduğunu kavrayamıyor. Eskiden Atatürkçü laik kesimle muhafazakar kesim arasında çok büyük mesafe vardı. Atatürk’ün samimi dindar olduğunu, laikliğin Kuran’da olduğunu delilleriyle anlattık. Dindarlığın hayat dolu bir yaşam olduğunu gösterdik. Bu iki kesim arasındaki mesafenin kapanmasını sağladık. Bir çok ülkede darbeler toplumun bu iki kesimi arasındaki mesafe kullanılarak organize edilir. Böyle bir fitnenin de engellenmesine vesile olduk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ocak 2018> Daha Fazla

Atatürk tüm Türk milleti tarafından sevilen bir kahramandır. Kazakistan’dan Azerbaycan’a tüm Türk dünyası Ona hayrandır. Atatürk’e karşı saygıya uygun olmayan bir üslup duymak milletçe istemiyoruz.
Atatürk bu milletin değerli evladıdır. Zulme son veren insandır. Şehittir. Yiğittir. Kahramandır.
Atatürk aleyhine tek kelime yayın yapılmasını istemiyoruz. Biz 83 milyonuz. Atatürk’ü canımız gibi seviyoruz. Atatürk’ün aleyhine tek kelime duymak istemiyoruz. Kanunla, hukukla buna izin vermeyeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2018> Daha Fazla

Atatürk bağnazlık anlayışının yerine, mükemmel bir Müslümanlık anlayışını Türkiye’ye getirdi. İlahiyat fakültelerini açtırdı, Diyanet İşleri Başkanlığını kurdurdu, Elmalılı Hamdi Yazır’a Kuran tefsir ettirdi, halka onbinlerce yüzbinlerce Kuran meali dağıttırdı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ocak 2018> Daha Fazla

Atatürk İmam Hatipleri açtıran, on binlerce Kuran bastırıp Anadolu’ya dağıtan, Kuran’ı Türkçe’ye tercüme ettiren, yanında sürekli Kuran taşıyan, Diyanet’i kurduran, sayısız cami açtıran, İslam’a çok büyük hizmetleri olan nur gibi Müslümandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ocak 2018> Daha Fazla

Atatürk yiğit bir Anadolu delikanlısı, samimi bir Müslümandır. Atatürk’e çirkin bir şekilde dil uzatılmasına kanunla hukukla izin vermeyiz. Atatürk’e karşı olanlar tüm Türk milletini tüm Türk gençliğini karşılarına aldıklarını bilmeliler. İlahiyat Fakültelerini açtıran Atatürk’tür. İmam Hatipleri açtıran Atatürk’tür. Kuran’ı Türkçe tercüme ettirip, on binlerce Anadolu’ya dağıtan Atatürk’tür. Atatürk’ü eleştiren bazı kimselerin Atatürk kadar İslam’a ve Müslümanlara hizmeti yok. Atatürk’ün zekası, kalitesi, sanat anlayışı, temizliği, şıklığı her yönü çok güzeldi. Atatürk’ü tüm güzel yönleriyle sürekli anlatacağız, sürekli gündemde tutacağız. Tayyip Hocam’ın Atatürk sevgisini de hazmedemeyenler hiç boşuna uğraşmasınlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Aralık 2017> Daha Fazla

Atatürk müziği, heykeli, sanatı, kaliteli giyinmeyi, güzelliği, aydınlığı teşvik etmiştir. Aynı zamanda modern dindarlığı da teşvik etmiştir. Kuran’ın Türkçe tercümesini bastırıp on binlerce dağıttırmıştır. Atatürk’ün kıymetini anlamayan cahillere hiç itibar etmeye gerek yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2017> Daha Fazla

Ak Parti’nin Atatürk’ü sevmesi ve savunması çok doğaldır. Atatürk de Ak Parti de modern Kuran Müslümanlığını savunur, ideolojileri aynıdır. Atatürk aleyhine yapılan konuşmaları milletçe hiç bir zaman kaale almayız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Kasım 2017> Daha Fazla

Atatürk’e dil uzatmaya yeltenenler çok büyük cahillik ve ahlaksızlık yapıyor. Atatürk, samimi dindar bir liderdi. İmam Hatipleri açtıran, Diyaneti kurduran, Kuran’ı Türkçe’ye tercüme ettirip tüm Anadolu’ya dağıtan, cebinde Kuran-ı Kerim taşıyan Atatürk’tür. Milletçe Atatürk’e olan sevgimiz hep çok güçlüdür ve böyle kalacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2017> Daha Fazla

Atatürk’ün klaslığı, terbiyesi, kibarlığı, aklı, zekası, Kuran Müslümanlığı çok güzeldir. Atatürk’ün tırnağı etmeyen, sayısı da çok az olan bazı tipleri kimse kaale almasın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah Atatürk’e gani gani rahmet etsin. Neredeyse tüm İslam ülkeleri çalkantı içindeyken, Atatürk’ün kurduğu sistem sayesinde Türkiye Ortadoğu’nun en modern, İslam’ı en güzel yaşayan ülkesi oldu. Kendisini rahmet ve hürmetle anıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2017> Daha Fazla

Atatürk Kuran’a dönmeyi sağlayan, şirk batağını kurutmuş Mehdi nevi bir liderdir. Atatürk samimi dindardır.
Atatürk vesilesiyle şirkten uzak aydın, modern, dindar bir nesil yetişti. Dindarlığın ana vasfı ruh güzelliğidir. Temizlik, kalite, güzellik, aydınlık dindarlık demektir. Atatürk işte böyle güzel bir nesle vesile oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti Türkiye’yi rahatça yönlendirebileceğini zannetti, ama bir Atatürk’le bir de Tayyip Hocam’la baş edemiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2017> Daha Fazla

Atatürk dindar ve aydın bir insandı. Diyanet İşleri’ni Atatürk kurdurdu. İmam Hatipleri Atatürk açtı. Kuran’ı Türkçe’ye tercüme ettirip tüm Anadolu’ya dağıttırdı. İslam’a büyük hizmetleri oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman ile Atatürk modern İslam ve Kuran’ın yeterliliği konusunda ittifak halindedirler. Atatürk, Bediüzzaman’a çok kıymet vermiş ve Diyanet İşleri Reisi yapmak istemiştir. Bediüzzaman da Atatürk’e saygı ve hürmetle davranmıştır. Üstadımız, batınında Atatürk’e karşı değildi.
Atatürk İngiliz derin devletine karşı vatanı müdafaa etti ve bir mucize olarak vatanı kurtardı. Bu yönüyle Atatürk deccaliyete karşı mücadele eden bir nevi Mehdi’dir. Erzak, mühimmat vs olmayan bir dönemde milletin kurtuluşuna vesile olan insandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2017> Daha Fazla

Atatürk samimi dindar bir delikanlıdır. Atatürk Türk milleti için bir nimettir ve bir nevi Mehdi’dir. Atatürk, Kuran Müslümanlığı’nı yaşadı ve halka da öğretti. Hurafeleri ortadan kaldırdı. Aynı zamanda nezaket, efendilik, asalet, sanat, güzellik hepsinin üstadıdır. Atatürk’e hakaret etmeye kalkan olursa kanunla hukukla gereken cevabı veririz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2017> Daha Fazla

Atatürk samimi dindardı, modern ve aydındı. Askerlerimizin, gençlerin ve halkın dini doğru öğrenmesi için İslami eserler bastırıp dağıtmıştı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Eylül 2017> Daha Fazla

Atatürk ve Bediüzzaman birbirlerine karşı değildi. Atatürk, Bediüzzaman'a kıymetli bir alim olarak değer verirdi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Eylül 2017> Daha Fazla

30 Ağustos Zafer bayramında ve milli günlerde dini tören olması Atatürk'ün başlattığı bir gelenektir. Meclisimiz Kuran okunarak açılmıştır.
Atatürk bağnazlığa karşıydı ama asla halkın ezilmesine izin vermedi. Bağnazlığa karşılık adı altında insanları ezmek, hakaret etmek Atatürk'ün tavrı değildir. Bu yanlış tutum dine karşı olan sevgisizlerin üslubudur. Atatürk Kuran'ı tercüme ettirdi, İmam Hatipleri açtı ve halkı eğiterek onlara şefkatle yaklaşarak modern İslam anlayışının zeminde gelişmesini sağladı.
Atatürk aydın Kuran Müslümanlığını savunan bir insandı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Eylül 2017> Daha Fazla

Atatürk gençleri gelenekçi ortodoks sistemin dehşetinden kurtarmakla çok büyük bir hizmet yaptı. Ülkemizi bu zehirden korudu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2017> Daha Fazla

Atatürk kalitesi, asaleti, Kuran Müslümanlığını savunmasıyla modern, aydın İslamın nasıl yaşanacağını dünyaya gösterdi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2017> Daha Fazla

Atatürk gelmiş geçmiş en şık, en nezih, en kaliteli Osmanlı delikanlısıydı.
Atatürk dindar bir delikanlıydı, haklı olarak bağnazlığa karşıydı. Kuran Müslümanlığını savunan bir insandı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ağustos 2017> Daha Fazla

Atatürk dindar, olgun, aydın, aslan bir Cumhuriyet delikanlısı ve Osmanlı paşasıdır. Halkımız Atatürk'ü iyi tanıyor ve candan seviyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ağustos 2017> Daha Fazla

Atatürk kıyamete kadar kalbimizde olacak. Modern İslam kıyamete kadar geçerli. Bağnazların Atatürk karşıtlığı hastalıklarından bir tanesi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ağustos 2017> Daha Fazla

Atatürk Kuran Müslümanlığını esas almış, bağnazlığa karşı da mücadele etmiştir. Bu tavrı son derece doğrudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ağustos 2017> Daha Fazla

Atatürk milliyetçiliği asla ırkçı bir milliyetçilik değildir, genetik yapıya dayalı değildir. Hars milliyetçiliğidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2017> Daha Fazla

Atatürk bütün Türklük ve İslam aleminin birleşmesini, Turan'ı savunmuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Temmuz 2017> Daha Fazla

Atatürk bu milletin ruhunda var olan Kuran aşkını, aydınlığı, modernliği, sahabe Müslümanlığını ortaya koymuştur.
Atatürk'ün özelliği put yıkıcı olmasıdır. Bağnazlığın tüm putlarını yıktı. Atatürk Kuran'ın özünde olan özgürlüğü, sahabe ahlakını savunan biridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Temmuz 2017> Daha Fazla

Atatürk samimi bir dindardı. Kuran'ı yanından ayırmayan, her gece hafız çağırtan, İmam Hatipleri kurduran, Elmalı tefsirini yaptıran biriydi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Temmuz 2017> Daha Fazla

Atatürk hurafelerle Kuran İslamı arasındaki farkı görmüş ve aydın Kuran Müslümanlığının değerini anlamış çok kıymetli bir insandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Temmuz 2017> Daha Fazla

İttihadı İslam'ın, Mehdiyet'in, Kuran Müslümanlığı'nın yolunu açan Atatürk'tür. Atatürk'e dil uzatan kişi bu çirkin tavrının altında kalır.
Atatürk aydın bir Kuran Müslümanıdır. Bizim milletimizin tamamı Atatürkçü'dür. Bizim için Atatürkçülük sahabe Müslümanlığıdır. Atatürkçülük adı altında dinsizlik propagandası yapılmasına da Atatürk'e söz edilmesine de kanunla hukukla müsaade etmeyiz. Atatürk nezaketi, görgüsü, kıyafetleri, neşesi, modernliği, kalitesiyle tüm gençlere örnek bir insandı. Yanından Kuran'ı hiç ayırmazdı.
Atatürk'e karşı hareket başlatanlar bu yaptıklarının altında ezilir, asla başarılı olamazlar. Atatürk'e saygı ve hürmet mühimdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Haziran 2017> Daha Fazla

Modern İslam anlayışıyla, kalitesiyle, klaslığıyla, aklıyla Türkiye tarihinin en mükemmel lideri Atatürk'tür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2017> Daha Fazla

Atatürk Allah'ın inayetine mazhar olmuş özel bir insandır. Modern bir dindardır, aydın bir Osmanlı paşasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mayıs 2017> Daha Fazla

Bazı çevreler Bediüzzaman'ı çok yanlış tanıyorlar. Atatürk, Bediüzzaman'ın kıymetini bilir ve çok hürmet gösterirdi. O da Atatürk'ü severdi . Atatürk de Bediüzzaman da Mehdi öncüsü olan mübarek insanlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2017> Daha Fazla

Atatürk ince düşünmüş, çocuklar için ayrı, gençler için ayrı bayram ilan etmiş. Bu ince düşünce Atatürk'ün gençlere verdiği değeri gösteriyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2017> Daha Fazla

Atatürk'ün samimi bir dindar olduğunu anlatan ve gerçek Atatürk'ü sevdiren benim eserlerimdir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2017> Daha Fazla

Atatürk komünizmin her görüldüğü yerde fikren ezilmesi gerektiğini söylüyor. Bu yerine getirilmesi gereken çok önemli bir tespittir.
Atatürk her akşam Kuran okuyan, okutan bir insandı. İlahiyat Fakültelerini ve İmam Hatip Liselerini kuran da Atatürk'tür. Atatürk dindarlığa değil bağnazlığa karşıydı. Kuran Müslümanlığını savunuyordu ve mezhep taasubu yapmamıştı, bu tavrı çok güzeldi. Atatürk Mehdiyet mukaddimesidir. Mehdiyete çok güçlü bir zemin hazırlamıştır. Tüm Anadolu'ya Kuran dağıttı. Elmalılı tefsirini yaptırdı. Aklı başında Müslümanlığı yaydı.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mayıs 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman ile Atatürk iyi arkadaştılar. Aralarındaki konuyu ledün ilmiyle değerlendirmek gerekir. Atatürk, Bediüzzaman'ın değerini bilirdi. Atatürk sahabe dönemi İslamı'nı ve Kuran'ın yeterliliğini savunan, Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş kaliteli bir delikanlıdır. İmam Hatip Liselerini, İlahiyat Fakültelerini kuran, on binlerce Kuran'ı Anadolu'ya dağıttıran, Elmalılı Tefsirini yayınlatan Atatürk'tür.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2017> Daha Fazla

1940'larda kalmış sol zihniyet CHP'ye başarı getirmez. CHP Atatürk'ün modern dindar anlayışını benimseyip halkı kucakladığında başarılı olur. Özgürlükçü, atılımcı, her kesimi kucaklayan, cemaatlere, tarikatlara şefkatle yaklaşan, Bediüzzaman'a sahip çıkan bir CHP müthiş başarılı olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Nisan 2017> Daha Fazla

Atatürk İngiliz derin devletinin oyunlarının farkında olduğu için komşu ve bölge ülkeleriyle ittifak etti. Bu çok doğru bir stratejiydi.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mart 2017> Daha Fazla

Atatürk de çok şıktı, çok bakımlıydı. Tayyip Hocam'a da şıklık çok yakışır. O Cumhurun reisi, milleti temsil ediyor, dilediği gibi şık olacak.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mart 2017> Daha Fazla

Atatürk'ün yaptığı hizmetin binde birini yapamayanların Atatürk'ü eleştirme hakkı yoktur. Atatürk'ün oluşturduğu modernlik çok kıymetli.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Şubat 2017> Daha Fazla

Atatürkçülük milletimizin aydın ruhunun adıdır. Atatürk bu milletin özünde bulunan değerleri ortaya koymuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Aralık 2016> Daha Fazla

Atatürk İngiliz derin devletine karşı çok kararlı olduğu için defalarca suikast girişimine maruz kalmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Aralık 2016> Daha Fazla

Atatürk Anadolu'ya on binlerce Kuran dağıttıran, cebinde sürekli Kuran taşıyan, İmam Hatipleri açtıran dindar bir insandı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2016> Daha Fazla

Atatürk deccaliyete karşı mücadele etmiş bir nevi Mehdi'dir. Atatürk'ü bunca zaman halka yanlış tanıttılar. Atatürk modern bir dindardı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2016> Daha Fazla

Atatürk'ün asaleti, kalitesi, modernliği, aydınlığı, görgüsü, nezaketi muhteşemdi. Gerçek bir Osmanlı Paşası idi.
Atatürk zehirlenerek şehit edilmiştir. Bir çok insan tarafından yalnız bırakılmış ve İngiliz derin devletinin kahpe oyunuyla şehit edilmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2016> Daha Fazla

Abdülhamit devrinden kalma içki ve sigara teşviki olmasa, Atatürk'e samimi sahip çıkan insanlar olsa Atatürk uzun yıllar yaşayabilirdi.
Atatürk müthiş zeki, dindar, görgülü ve çok efendi bir insandı. Osmanlı kültürünü çok güzel yaşıyordu, tertemiz giyinirdi, çok şıktı. Atatürk çok mübarek bir insandı, hasta iken bile çok bakımlı ve şıktı. Atatürk'ü çok yalnız bırakmışlar, yardımcı olmamışlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2016> Daha Fazla

Atatürk cebinde Kuran taşıyan, her akşam Kuran okutan, Kuran'ı Türkçe'ye tercüme ettiren samimi bir dindardır.
Atatürk aklı başında, yiğit bir Osmanlı aslanıdır. Dindar bir insandır. Mücadelesi bağnazlığa karşı olmuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devletine karşı olduğu için bazıları da Atatürk'ten hoşlanmıyorlar, Atatürk hakkında olumsuz yazılar yazıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ekim 2016> Daha Fazla

Atatürk İngiliz derin devletine karşı çok cesurdu. İmkansızlıklar içinde İngiliz derin devletinin tüm baskısına karşı direndi, zafer kazandı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ekim 2016> Daha Fazla

Atatürk'ün gerçek dindar kişiliğini anlatmamız önemli hizmetlerimizden biri oldu. Geniş kitlelerde Atatürk sevgisinin artmasına vesile olduk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2016> Daha Fazla

Atatürk modernliğiyle, şıklığıyla, nezaketiyle, aydın dindarlığıyla millete örnek bir insandır. Atatürk'ün karşı olduğu bağnazlıktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Eylül 2016> Daha Fazla

Atatürk son derece şakacı, temiz, kaliteli, yiğit, kabadayıdır. “Sadece Kuran” diyen bir insandır. Rahmetli Atatürk'ün vesilesiyle vatan toprakları işgalden kurtuldu, yoksa ülkemizde İngiliz derin devleti cirit atıyor olacaktı. Atatürk’ün bu millete hizmeti çok büyüktür. Atatürk’ün vesilesiyle bugünkü imkanlara kavuştuk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2016> Daha Fazla

Atatürk hem çok nezih hem de çok cesur bir delikanlıydı. İstiklalsiz ve onursuz yaşamayı hiçbir zaman kabul etmedi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2016> Daha Fazla

Bağnazlığın kol gezdiği bir dönemde Atatürk tam bir beyefendiydi, Avrupa kültürüne Osmanlı kültürünü de eklemişti, kaliteye bir örnekti.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Eylül 2016> Daha Fazla

Atatürk İslam'a, bilime, sanata önem veren, Kuran Müslümanlığının yaşanmasını isteyen bağnazlığa karşı olan klas, delikanlı bir liderdi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2016> Daha Fazla

Atatürk Osmanlı'nın yetiştirdiği, milletin özünü temsil eden, nezih kaliteli bir delikanlıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ağustos 2016> Daha Fazla

Atatürk deccaliyet zıttıdır, deccalleri fikren etkisiz hale getirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Aralık 2014> Daha Fazla

Atatürkçü demek; modern olmak, aydın, aklı başında, dengeli-tutarlı olmak, Allah’ı çok sevmek, İslam âleminin birliğini, Türklük âleminin birliğini savunmak, Kızıl Elmacı olmak, nezaketli, klâs, yakışıklı olmak, Atatürkçülük budur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2014> Daha Fazla

Atatürk mehdiyet ruhunun mukaddemesini başlattı. Allah ona o görevi verdi. Atatürk olmasa Mehdi (as) çıkmaz. O zeminini hazırladı, kolaylaştırdı, bağnazlığı sildi. O zeminde Mehdi (as) geldi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2014> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri ve Atatürk modern İslam’ın zeminini birlikte atmışlar. Bediüzzaman her ne kadar Atatürk’e zıtmış gibi görünse de düşünce olarak zeminde modern İslam anlayışında müttefikler. Atatürk Bediüzzaman’ı çok beğeniyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2013> Daha Fazla

Atatürk bütün sırlara vakıftı. İttihad-ı İslam'ın, Türk İslam Birliği'nin olacağını biliyordu. Bağnazların yenileceğini de biliyordu. O, Hz. Mehdi (a.s.)'a yardımcı olmak için önden bağnazların yolunu kapattı. Mehdiyetin kapısını sonuna kadar açmış oldu. Hz. Mehdi (a.s.) yardımcısı olarak görev yaptı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2013> Daha Fazla

Atatürk’ün vasiyeti; aydın olmak, ilerici olmak, barışçı olmak, sevgi dolu olmak, Kuran’a sarılmak, İttihad-ı İslam’ı istemek, Türk İslam Birliği’ni istemektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ağustos 2013> Daha Fazla

Türkiye Mısır olmadıysa, İran olmadıysa, Pakistan olmadıysa Atatürk’ün vesilesiyledir.
Atatürk Bediüzzaman’dan çok şey duydu; İttihad-ı İslam’ın olacağını, Mehdi (as)’ın çıkacağını, İslam’ın dünyaya hakim olacağını tarih tarih, saat saat Bediüzzaman anlattı ona. Atatürk hepsini biliyordu. Rusya’nın yıkılacağını, hepsini.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Haziran 2013> Daha Fazla

Türk devletlerinin bir an önce birleşip bir Turan oluşturmaları lazım. Atatürk’ün vasiyetidir bu. Turan devleti, Birleşmiş Milletler gibi. Müstakil devletler ama bir Turan topluluğu içerisinde birleşmeleri lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2013> Daha Fazla

Atatürk’ün düşüncesiyle komünizm taban tabana zıttır. Atatürk milliyetçi, Müslüman, Türk-İslam Birliği’ni savunan bir düşünce içerisinde. Lenin hiçbir şekilde dini ve milliyeti kabul etmeyen bir insan.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2013> Daha Fazla

Atatürk Türkiye'ye sahabe İslamını getiren insandır, hep hurafelerle mücadele etmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2013> Daha Fazla

Atatürkçülüğü Atatürk’ün dediği gibi uygulamak çok önemli. Atatürkçülük nedir? Demokrasi, özgürlük, akılcılık, bağnazlığa karşı olmak. Hükümet ne yapıyor? Hükümet de bunu yapıyor. Güçlü bir ekonomi, yurtta sulh cihanda sulh, aynısını yapıyor işte.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Şubat 2013> Daha Fazla

Hepimiz ülkücüyüz. Türk-İslam Birliğini savunan herkes ülkücüdür, herkes milliyetçidir. Atatürk de ülkücüydü.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ocak 2013> Daha Fazla

Atatürk’e akılcı bakan, bütün Türkiye genelindeki huzurun ve rahatlığın Atatürk’ün vesilesiyle olduğunu görür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Şubat 2013> Daha Fazla

Atatürk’te hem Osmanlı saray nezaketi hem de İngiliz kibarlığı vardı. Çok klas, şahane bir insandı.
Atatürk bağnazlığı reddederek sahabe Müslümanlığının yaşanmasına zemin sağlamıştır. Milletimizin ortak aklını ve vicdanını ortaya koymuştur.
Atatürkçülük demek özgür olmak demektir. Atatürkçü olmaya mecburuz, hayatımızda bir konfordur bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2013> Daha Fazla

Atatürk vasiyetinde hem Mehdiyet’ten bahsediyor hem İttihad-ı İslam’dan bahsediyor. Önce Atatürk çıkar sonra Mehdi (as) çıkar. Ahir zamanın mühim bir şahsıdır Atatürk. Kuran’a dayalı sahabe Müslümanlığının temelini oluşturmuştur Atatürk. Bağnazlığı, yobazlığı kazımıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2013> Daha Fazla

Atatürk mehdi öncüsüdür. Atatürk Mehdi (as)’a zemin hazırlayan ahir zamanın çok önemli bir şahsıdır. Atatürk çıkar, arkasından Mehdi (as) çıkar.
Şu an bu kadar özgürsek, rahat rahat konuşuyorsak, hanım kızlar sokakta istedikleri gibi gezebiliyorlarsa, gençler istedikleri gibi eğlenebiliyorlarsa, istediğimiz gibi konuşabiliyorsak Allah Atatürk’ü vesile etti.
Atatürk’ü aklı başında herkes sever. Gayet klas, kaliteli bir Osmanlı delikanlısıydı Atatürk. Son derece isabetli hareketler yaptı, bağnazlığı, yobaz düşünceyi adeta kilitledi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2012> Daha Fazla

Atatürk son derece muttaki insandı. Namazlarını kılan, Allah’ı çok seven, Allah’a aşık bir insandı. Cebinde Kuran taşıyor, ömrü boyunca Kuran taşıdı. Gidin Anıtkabir’de görün. Cep Kuran’ı. Hiç çıkarmamıştır ömrü boyunca, hep kalp hizasında taşımıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2012> Daha Fazla

Atatürk’ün gizlenen vasiyetinde Mehdi (as) açık açık anlatılıyor. İttihad-ı İslam da açık açık anlatılıyor. Herhalde Mehdi (as)’a nasip olacak açıklamak, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2012> Daha Fazla

Rahmetli Atatürk’ün aydın fikirlerinden, aydın düşüncelerinden bir tek Türkiye değil bütün Ortadoğu, Balkanlar herkes istifade ediyor. Türkiye’nin modern bakış açısı bağnazlığa karşı çok güçlü bir yapı oluşturdu. Bugün böyle rahatça konuşabiliyorsak rahmetli Atatürk’ün vesilesiyle. Yoksa bayağı sorun çıkardı. Konuşmak sorun olurdu, yaşamak sorun olurdu, her şey sorun olurdu Allah esirgesin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2012> Daha Fazla

Atatürk tam istenen tarzda çok kaliteli, çok titiz, örnek olacak bir Müslüman’dır. Bütün İslam alemi için bir örnektir Atatürk, hepsine büyük bir kolaylık sağlamıştır. Onun için bütün İslam ülkeleri Türkiye’ye hayranlar.
Atatürk bütün İslam alemi için güzel bir örnektir. Yobazlığın durdurulmasında ve gerçek İslam’ın rahatça yaşanmasında milletçe Atatürk’e şükran borçluyuz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ekim 2012> Daha Fazla

Atatürk yobazlıktan arınmış bir İttihad-ı İslam hedeflemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2012> Daha Fazla

Atatürk, vasiyetinde, İttihad-ı İslam'ın olacağını yazmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2012> Daha Fazla

Atatürkçü isen Atatürk’ün dinle ilgili, İslam’la ilgili, Kuran’la ilgili, vatanla ilgili, milletle ilgili, bayrakla ilgili sözlerini gel anlat, bunları konuş. Komünizmle ilgili Atatürk’ün sözlerini gel anlat, bunları konuş.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ağustos 2012> Daha Fazla

Darwinizme karşı anti Darwinizm; materyalizme karşı anti materyalizm; ateistliğe karşı dindarlık; yobazlığa karşı modern dindarlık. Atatürk’ün görüşleri mükemmel, çok zeki bir insan.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ağustos 2012> Daha Fazla

Atatürk her zaman Darwinizm’e karşı tavrını koymuştur ve tavrı hep dinden yana olmuştur. Darwinizm’e karşı mücadeleyi dinle yapmıştır Atatürk. Bilimsel çalışma yapamamıştır tabii ki o dönemde. Bediüzzaman da yapmamıştır bilimsel çalışmayı. Mehdi (as)’a bırakılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2012> Daha Fazla

Atatürk’ün gösterdiği çizgi esastır; Hars milliyetçiliği. Yani, “Türküm diyen herkes Türk’tür.” Arap da Türk’tür. Çerkez de Türk'tür. Türk olan da Türk’tür. Kürt olan da Türk’tür. Türkiye sınırları içerisinde “Türküm” diyen herkes Türk’tür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2012> Daha Fazla

Eğer Atatürk ve Bediüzzaman olmasaydı yobazlığa karşı mücadele etmek Allahuâlem imkânsızdı. İki bölümle, Allah iki safhalı Mehdiyet’e zemin hazırladı. O hazır zemin üstüne de bizler geldik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mayıs 2012> Daha Fazla

Atatürk yobazlara şiddetle karşıydı ama Müslümanları seviyordu. Büyük alimleri, değerli alimleri hep bağrına basmıştır Atatürk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mayıs 2012> Daha Fazla

Atatürk her türlü eracifi, pisliği geniş çapta ortadan kaldırmıştır. Hz. Mehdi (a.s.) da, son ilmi vuruşu yapacaktır. Müşriklerin pisliğini yeryüzünden tam anlamıyla kazıyacak şekilde son ilmi vuruşu yapacak.
Atatürk net Hz. Mehdi (a.s.) öncüsüdür. Yani Atatürk olmadan Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkması imkansızdır. Önce Atatürk zuhur eder. Sonra Hz. Mehdi (a.s.). İkisi birlikte İttihad-ı İslam’ı oluşturan güçtür.

A9 TV 3 Mayıs 2012> Daha Fazla

Her yeri deccal takımı, Darwinist-materyalistler kaplamıştı Abdülhamit’in devrinde. Osmanlı aydınlarının büyük bir bölümü Darwinist olmuştu. Hep materyalizm, Darwinizm, münafıklık, ikiyüzlülük her yeri sarmıştı. Atatürk bu rezilliğe bir son verdi. “Dürüst, samimi Müslüman olun” dedi, bu kadar.

A9 TV, 2 Mayıs 2012> Daha Fazla

Atatürkçülük bir din değildir. Akılcı, vicdanla olaya bakmanın adına Atatürkçülük demişler. Dolayısıyla o konuda da ifrata kaçan, Atatürkçülüğü din gibi tanıtan bir üslup yanlış olur.
Yobazlığa Atatürk de karşı, biz de karşıyız. Atatürk bilimi ve sanatı seviyordu. Biz de bilimi ve sanatı seviyoruz. O da Türk İslam Birliği’ni istiyordu, biz de istiyoruz. Aklın yolu birdir. Aklın yoluna Atatürkçülük demişler, olay bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Nisan 2012> Daha Fazla

Genel kültürü gelişmiş her şeyi araştıran, muhakeme eden, yargılayan, ufku geniş, vicdanı hür, kendi hür gençlik Atatürk’ün hedefiydi. Bu, bizim de hedefimiz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Mart 2012> Daha Fazla

Dini bambaşka bir şekle sokma gücü oluyor yobazların. Onun için yobazlık konusunda Atatürk’ün tavır almış olması bir nimettir.

30 Mart 2011; A9 TV, Samsun Aks TV ve TV Kayseri> Daha Fazla

Rahmetli Atatürk Mehdiyet’in zeminini hazırlamıştır, çok güzel hazırlamıştır, mükemmel bir sistem kurmuştur, Allah ondan razı olsun. HZ. HIZIR (AS), ATATÜRK’E YARDIM ETMİŞTİR. Atatürk, Hz. Mehdi (as)’ın öncüsüdür, bunu göreceksiniz. ATATÜRK OLMADAN, HZ. MEHDİ (AS) ÇIKMAZDI söyleyeyim, bu böyle, yani kader bu şekilde. ONUN MEYDANA GETİRDİĞİ BU GÜZEL, HOŞ ZEMİN ÜSTÜNDE MEHDİYET, PIRIL PIRIL AYDINLIK OLARAK ORTAYA ÇIKACAKTIR.

21 Temmuz 2011; A9 TV ve Samsun Aks TV> Daha Fazla

Atatürk, Hz. Mehdi (as)’a ortam hazırlamak için özel gönderilmiştir ve Hızır (as) Atatürk’e yardım etmiştir.

> Daha Fazla

Hem komünist hem Atatürkçü olunmaz. Atatürk anti komünist idi ve Mehdiyete muazzam zemin hazırladı.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."