Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Kasım 2017> Daha Fazla

İnsanların büyük bölümü Allah’a iman etmez, iman edenlerin büyük bölümü de şirk koşmadan iman etmez. Ruh sahibi olan Müslüman, insanların içinde adeta Cebrail gibi olacak, insanlara akılcı ve sabırlı yaklaşacak. Çünkü Allah bu insanları özel olarak zalim, cahil ve nankör olarak yaratmış. Mümin hem bunu hem kendi bedeni zayıflığını göz önünde bulundurarak melek ahlakıyla ve kararlılığıyla ilerleyecek.
Haram ve helaller Kuran’da bellidir. Kuran’da yazmadığı halde nimetleri haram kılmak şeytanın etkisiyle gelişmiş bir sistemdir. Ama Türkiye aydın bir ülkedir ve halkımız hurafeleri kabul etmez. Herkesin evinde gazete var, televizyon var. Açık ki kimse resmin, müziğin vs haram olduğu gibi hurafelere inanmıyor.
İngiliz derin devletinin ve uzantılarının 2018’de milletimize ve ülkemize karşı planlarına çok dikkatli olalım. Buna karşı hem gençlerimizi hem de halkımızı iyi eğitelim. Hazırlıklı olalım, kararlı olalım. Bunlar korkak halklara göre ayarlılar. Diğer ülkelerde bu yüzden işleri kolay oldu. Kabadayı ülkelere ise güçleri yetmiyor. Tayyip Hocam’a da iyi sahip çıkalım. Türkiye’ye bir şey yapamayacaklarını gösterelim. Bunlar, Türkiye’yi teslim almanın kapısı olarak Tayyip Hocam’ı teslim almayı düşünüyorlar. Bu yüzden Tayyip Hocam’ı kimseye vermeyeceğiz.
Allah çok fazla perde içinde gizlenmiştir. İnsanların bir kısmı bu perdelere bir kısmı da insanların çoğunluğuna takılıp gaflete düşüyor. Allah’ı 70 bin perde de olsa hepsinden görmek müminin vasfıdır. 700 bin perde de olsa mümin Allah’ı görür ve çok sever. Hiçbir şey mümine Allah’ı unutturamaz. Allah sonsuza kadar insanı yaşatacağı için bu dünyada alacağı terbiye çok çok önemlidir.
Vicdan kesintisiz devam eden vahyin adıdır. Allah her saniye mümine neyi yapması gerektiğini vahyeder. O vahye gönlü iyi bağlamak lazım. Duyulmayan görülmeyen vahiy olursa insan için kayıp olur. Hiçbir vahyi unutmamak göz ardı etmemek gerekiyor. Bu olursa o insan her şeyi kazanmış olur.
Tayyip Hocam İslam alemine açıkça gelin birleşelim çağrısı yapsın. Tayyip Hocam’dan başka İslam aleminin dertleriyle ilgilenen pek yok. Tayyip Hocam Müslüman ülkelerinin liderlerini Külliye’ye davet etsin, resmi olarak olmasa da “Siz İslam ülkeleri birleşsin diyor musunuz demiyor musunuz? Akan kanı, yapılan zulmü görmüyor musunuz?” diye sorsun. İslam ülkeleri liderlerinin çoğu ağır bir uyku halinde. Tayyip Hocam bu uykuyu kırmak için sık sık bunlara çağrıda bulunsun, İslam Birliği fikrine tüm dünyayı alıştırsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Kasım 2017> Daha Fazla

Müslüman Kuran’la Müslümanların sayısının artmasını ister. Münafık ise Kuran’la Müslümanları dağıtmaya çalışır. Münafık ahmaklığı Kuran’ı haşa yok etmek için Kuran’ı kullanmaya çalışmasıdır. Münafık hiçbir şekilde Müslümanların bir başı olmasını ve toplu olmasını istemez.
Münafık kendine hep adam çağırır ki suçlu sayısı artsın diye. Kendilerinin karaktersiz olduklarını bildikleri ve 3-5 kişi oldukları için sürekli yanlarına adam çağırırlar. Münafık Müslümanların sayısının artmasını ve Müslümanların birlik olmasını istemez. Tek istediği Müslümanların dağılmasıdır. Ve en etkili gördüğü Müslümanlara kafayı takar. Bu çok büyük bir kahpelik ve alçaklıktır.
İnsan beyni samimiyeti gördüğünde hemen tanır. Kadın samimiyeti gördüğünde beyni, ruhu, bedeni açılır. Samimiyetsizlik gördüğünde ise o kişiyi müthiş itici görmeye başlar. O yüzden kadınlara karşı mutlaka samimi olmak gerekir. İkincisi de kadını putlaştırmamak, Allah’ın kulu olduğunu unutmamak önemlidir. Ve kadına her zaman koruyucu yaklaşmak, güven vermek, haysiyetini onurunu en güzel şekilde korumak gerekir. Bunun için de o kişinin akıllı, samimi ve Allah’tan korkan olması gerekir. O zaman Allah o kadının ruhunu sana açar.
Münafık o ahmak aklıyla Peygamber’den daha iyi düşündüğünü iddia eder. Hatta öyle akıl hastasıdır ki kendini haşa Allah’tan bile üstün görür. Allah’a dini öğretmeye kalkışacak kadar akılsızdır.
Allah duanın içten, samimi, candan, kendi duyacağı bir sesle, için için ve ihlasla olması gerektiğini Kuran’da bildirmiştir.
Hz. Mehdi’nin görevi adalet, güzellik ve sevgidir. Tüm dünyaya sevgiyi, merhameti, barışı, sanatı, güzelliği, sevinci, neşeyi hakim eder. Hz. Mehdi tüm güzel manevi unsurları coşturan bir insandır.
Ölümle birlikte keskin bir netlik artışı olacaktır. İnsan öldüğü andan itibaren bu dünyadaki hayatın bir rüya olduğuna kesin kanaat getirecektir.
Anneye ve babaya olan sevgi bilinen sevginin dışındadır. Anne-baba sevgisi apayrı bir boyuttur. Aile içinde tarif edilemeyen çok köklü, derin sadakate ve vefaya dayalı, derin merhamet ve şefkate dayalı bir sevgi bağı vardır. Sevgili sevgisi ise daha farklıdır. Beş duyuyla ifade edilen, derin tutkuya açık olan bir sevgidir. İnsan tutkuyu helaline duyar. Tutku uçsuz bucaksız delice bir duygudur. Şiddetli haz kaynağıdır. Şiddetli zevk veren bir nimettir.
Şeytan bağnazlıkla öyle bir kilitleme sistemi meydana getirmiş ki, “Dinden kaçtığın için kolaylık istiyorsun” diyor. Bu iddiayla ortaya çıkıldığında da iyi niyetli insanlar zorluk olmasını dinin şartı sanıyorlar. Peki o zorluğu uygulayabilir misin diyoruz, onu da uygulayamıyorlar. Oysa dinin kolay olduğunu bildiren Allah. Allah insanlara zorluk istemez.
Bağnazlık aslında koyu dindarlık adına belki de iyi niyetle yapılan ama için için insanların dinden nefret etmesine sebep olan şeytanın bir oyunudur. İyi niyetli insanlar Allah için her türlü zorluğa razı olacağı için şeytan büyük bir oyun kurarak insanları kuşatmış. Bağnazlık dinini yaşamaları durumunda insanları nefes alamayacak duruma getirmiş, insanların akın akın dinden kaçmasına sebep olmuştur.
Mehdi’nin kim olduğunu zaman gösterecek. İslam ahlakı dünyaya hakim olduğunda, İslam birliği oluştuğunda, Müslümanların önderi olan ve Hz. İsa ile birlikte namaz kılan kişiyi gördüğümüzde, “Allahualem bu kişi Mehdi” diyeceğiz.
Zeka değil akıl önemlidir. Dolandırıcılar, ünlü hırsızlar da çok zekidir ama akılsızdır. Akıllı insan kendisine ve çevresine zarar vermez. Aklın kaynağın Allah’ın hak dinidir. Müslüman için akıllı olmak için Kuran’dan başka yol yoktur. Kuran’a uyan ve samimi olan mutlaka akıllı olur.
Münafıklar Kalu Bela’da enayi ve keriz olarak yaratılmıştır. Münafık dünyada da ahirette de aşağılanır. Müminler ahirette münafıkların haline gülüyorlar, dünyada da gülecekler.
Allah 300 münafığı Peygamberimiz’in emrine vermişti. Gece gündüz nöbet tuttular, bir tabak yemekle kapıda hizmet ettiler, gazvelere katıldılar. Resulullah’ın ve Müslümanların müthiş zengin olmasına vesile oldular. Peygamberimiz’in ününü her yere yaydılar. 20 yıl boyunca Hz. Süleyman’ın şeytanları gibi Peygamberimiz’e hizmet ettiler. 20 yıl sonra, menfaatleri kesilince, bir anda “pardon yanlış yapmışız” dediler. 20 yıl boyunca yanlış yaptığını anlamayan katlamalı ahmaktır. Peygamberimiz dönemi münafıkları da ahir zaman münafıkları da ahmaklıklarına, enayiliklerine, kerizliklerine doymasınlar.
Her türlü manevi güzellik zorluklarla kazanılır. Sabır, cömertlik, şefkat, sevgi, merhamet hep zorluklarla kazanılan güzelliklerdir.
Din doğru anlaşılırsa insanlar arasında dostluk, kardeşlik, samimiyet, candanlık ve muhabbet getirir. Yanlış yorumlayan insan dini deccaliyet için kullanır. Doğru anlayan ve vicdanlı olan ise Mehdiyet için kullanır. Dini doğru anlayanlar ahir zamanda gerçek dinin tüm dünyaya hakim olmasına vesile olacaklar.
Çocuk olarak ahirete gidenler sonsuza kadar çocuk olarak kalır. Koşar, güler, oynar, kendi ruhunun gerektirdiği gibi yaşar.
Her hatırada hayır vardır, hepsinde bir eğitim, bir ders, bir hikmet vardır. Hepsinde mutlaka insanın ruhunu ve aklını açan hayırlı bir yön vardır. Düşünüp hayır yönlerini görüp ilerlemek için vesile olur.
Mümin iftiraya ya da kötü söze maruz kaldığında manevi derecesinde yücelme vardır. Zahiren horlanma gibi görülen olay mümin için yücelmedir. Müminin sağlığı sıhhati kuvveti artar, zenginleşirken kendince mümini aşağıladığını sananı ise çökertir.
Kadınlara karşı kurulmuş köklü bir erkek hakimiyeti var. Bunu da desteklemek için gelenekçi Ortodoks sistemde yüzlerce madde oluşturmuşlar. Yüzlerce maddeyle kadını aşağılıyor yüzlerce erkeği yüceltiyorlardı. Bizim Kuran ahlakını ortaya koymamızla bu fitnenin artık etkisi azalacaktır. Mehdi devrinde ise kadınlar için tam bir altınçağ olacaktır.
Allah atomu nasıl mükemmel bir detayla yaratıyorsa, hücrenin içinde nasıl muazzam işleyen bir düzen var ediyorsa, arıların peteklerini nasıl mükemmel bir matematik düzgünlükte yaratıyorsa ölümden sonra hayatı da aynı mükemmellikte yaratacaktır
Gerçek sevgiyi yaşamanın tek yolu samimiyettir. Her şeyin kilidi samimiyettir. Samimiyet demek vicdana direnmemek demektir. Vicdana karşı mantığı kullandığında simsiyah olur insan. İnsan hep vicdanını tercih edecek.
Boşnaklar bizim canımız. Türkiye’nin büyük bölümü Boşnaktır. İffetli, asil, nezih medarı iftiharımız olan mübarek bir topluluktur. Hepsi evladı fatihandır. Çirkin söz kullananlara bu sözleri iade ediyoruz.
Allah’ın küfür yaratması, münafık yaratması, müşrik yaratması mucizedir. Tarih boyunca tüm münafıkların aynı alametlere sahip olması mucize. Peygamberimiz dönemindeki münafıklara bakıyoruz, ahir zaman münafıklarıyla kahpelikleri, tipsizlikleri, hırsızlıkları, alçaklıkları hep aynı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Kasım 2017> Daha Fazla

İnsanın tavsiyeye, eleştiriye açık olması akıllı olduğunu gösterir. Her eleştiriyi Allah yapar. Mümin eleştiriyi fırsat ve nimet olarak görecek. Karşısındakini putlaştırınca o kişiye sinirleniyor, halbuki onu konuşturan da eleştiri yaptıran da Allah. Mümin her eleştiriden faydalanacak.
Müminin hedefi her zaman Allah’ı çok sevmek, Allah’ın hoşnutluğunu ve rızasını kazanmak ve Allah’ın bizi sevmesini istemektir. Müminin bu hedefinde kendisiyle birlikte olanlar kaderde yaratılmış kişilerdir.
Münafık dini kabul etmez. Sadece gösteriş onu ilgilendirir. Kimse görmediğinde namaz kılmaz. Ama insanlar görecekse namaza çok titizmiş gibi davranır. Münafık müminlerle münakaşa etmek için Kuran’ı öğrenir ve kullanır. Peygamberimiz, “Münafıklar Kuran’ı öğrenir. Kuran’la ilim ehliyle mücadele ederler” diye bildiriyor. Ahir zaman münafıkları da sırf kendi pis nefislerini savunmak için aptalca ve akılsızca kendilerince Müslümanların aleyhine Kuran’ı kullanmaya çalışırlar.
Sevgiyi yaşamayan insan yaşlanır. Beyin, göz, cilt, saç sevgiye göre yaratılmıştır. Sevgide tüm vücutta dinçlik ve dirilik meydana gelir. Sevgisizlik olduğunda ise tüm hücrelerde kanserleşme oluşur. Her hücre sevgiye göre yaratıldığı için sevgiyi görmeyen hücrelerde bir nevi intihar başlar. Sevgisizlik insanı çok hızlı çökertir.
İstediğin bir şey olmadığında insanın dünyayı değerlendirmesindeki düz mantığın o kadar doğru olmadığını görürüz. Hemen bir şey olmasını istiyorsun, yok illa takdir edilmiş vakti bekleyeceksin.
İnsanlara ve dünyaya önem vermemek lazım. Sadece iyi insanlara önem vermek yeterli. Tüm dikkati sabır ve kararlılıkla Allah’a tekzif etmek lazım. Dünya ilk bakışta eğlenceli gibi gelebilir ama Allah’ı unutursan hemen dünya insanı boğar. Allah’tan dikkati hiç kesmemek önemlidir. Aklı başında bir insan asla Allah’tan dikkatini ayırmaz. Allah ile bağlantıyı kesmek çok çok sıkıcıdır.
Akıl gücünü geliştirmek için beyni yormaya gerek yok, sadece çok çok dürüst olmak ve Allah’a asla ihanet etmemek gerekiyor. Gün içinde Allah’a ihanet etme konuları oluşabilir. Mesela başın ağrır, yorgunlaşırsın, gücün yetmez, birinden kötü söz duyarsın, ayağına bir şey takılır, başarılı olamaz, binbir türlü aksilikle karşılaşırsın. Kişi hep, haşa, Allah’ın bunu diye yaptığını düşünmesine gidecek olaylar yaşar. Aman aman, sakın sakın. Bu imtihan için mecbur olan, Allah’ın bizim sevgimizi yükseltmesi için meydana getirdiği nimetleridir. Sakın nankörlük, terslik, olumsuz düşünme, tek kelimeyle çok büyük bir akılsızlık olur. Boş yere kitlevi nimet kaybına sebep olur. Hem dünyada hem ahirette insana çok büyük zarar verir. Allah’ı hiçbir zaman bırakmamak gerekir. Hep müspet düşünmek lazım, çünkü Allah’ın her yaptığı müspettir.
Akıllı, samimi bir insanın eleştirisi kıymettir. Candan seven bir dostun bir insanın iyi olması için gösterdiği gayreti takdir etmek lazım. Ne güzel senin lehine senin göremediğini gören bir göz sana faydalı oluyor. Al o eleştiriyi başının üstüne koy. Ama sırf ahlaksızlık olsun diye karşısındakini mahcup etmek için eleştiri yapan olduğunda onun cevabını güzel bir şekilde vermek gerekir.
Allah’ı anlamak zor değildir. Sadece samimi olmak yeterlidir. Kendini sıkmadan, iki üç delille yeterli konsantrasyonu sağlar mümin. İnsan Allah’ın sanatının yüzlercesini bir anda düşünemez. Allah’ın sanatı düşünmekle bitirilebilecek gibi değil. Sırf hücreyi düşünmeye kalksak 60-70 yıl ömür yetmez. Tek bir mitokondrideki akıl dünyadaki tüm insanların aklından daha yüksek. Tek bir halının tüylerinde binlerce koyunun bilgisi var. Her gün Allah’ı dikkatlice, samimi bir ruhla izlemek gerekiyor. O zaman da Allah o kişiye müthiş bir bereket verir.
Allah atomda müthiş bir sanat yaratıyor. 15 milyar yıldır atom hiçbir besin almadan müthiş bir enerjiyle dönüyor, yörüngesinden hiç çıkmıyor, atomlar birbirine çarpmıyorlar. Tek bir maya proteinini insan incelese içinde apayrı dev gibi bir alem var. İşte Allah bu sanatı düşünüyor muyuz düşünmüyor muyuz ona bakıyor. Adam ekmek arası kokoreç yiyor ve hiçbir şey düşünmüyor. Allah’ın bu büyük sanatına rağmen hiçbir şey düşünmeden yaşayan insan, aslında her türlü belayı hak etmiş oluyor.
Allah insanı acz içinde yaratmıştır. İmtihanın gereği olarak hayat kolayca Kendisi’ne ulaşılacağı gibi olmaz. Nasıl engelli koşu yarışmasında çeşit çeşit engeller varsa, insanın Allah’a ulaşmasında da benzer zorluklar vardır. Dünyadaki bu yarışın zorlu olması şart. Kolay olunca dünyada eğitim almamıza gerek yok. Zorlu olması için de zihin dağınıklığı, beden yorgunluğu, insanların ters konuşmaları gerekir, küfrün münafıkların saldırısı gerekir, zayıf insanların ümitsiz konuşmaları gerekir. Ayrıca Allah başka perdeler de oluşturur. Mesela ahir zamana özel olarak dinsiz felsefe binlerce koldan mümine saldırıyor. Çeşit çeşit dinsizlik ve dini bozacak dini değiştirme akımları var. Mümin işte tüm bunların arasından aşarak Allah’a ulaşıyor.
Amerika değerli insanların yaşadığı bir ülke. Amerikan halkını seviyoruz. Sevmediğimiz ve karşı olduğumuz İngiliz derin devletidir. İngiliz halkını da, tüm Avrupa halkını da seviyoruz. Onlara karşı acımasızlığı savunanlara her zaman karşı olacağız.
Güzel yüzlü, temiz, nezih insanların topluma çok olumlu etkisi olur. Onlar uğurlu insanlardır, dolaştıkları yerlerde sadece oradan geçmeleri bile güzel bir elektriğe sahip olur.
Rap güzel bir müzik türü. Rap müzikte kullanılan sözler sevgi, merhamet, dostluk, kardeşlik, barış mesajları içerdiğinde etkisi de müthiş olur. Şeytan sevginin anlatılmasını istemez. Sevgiden bahseden her cümle, her ifade şeytana ilmen balyoz indirmektir.
Anlayışsızlık ve sevgisizliği deccal teşvik ediyor. Acımasız, sevgisiz, nefret dolu üslup yüzünden sanatçılar, sporcular yılıyor, insanların çoğu yurt dışına gitmeyi tercih ediyor. İnsanların üretim gücü kalmıyor. Sevgisizlik insanı bitaplaştırır, gücünü kırar. Tüm insanlara sevgiyle, şefkatle yaklaşmak gerekir. Kimse kimseye düşman olmasın. Bir insandan partisinden, düşüncesinden dolayı nefret etmek bir tür akıl hastalığıdır. Bu nefret çok anlamsız ve dehşet verici. Bu hastalığı el birlik olup ortadan kaldıralım.
Geleceğe yönelik idealim İslam Birliği’nin oluşması, kardeşliğin, barışın, sevginin her yeri sarması. Herkesin birbirini kendi kardeşi annesi babası gibi koruması. İnsanların mutlu yaşaması. Fakirliğin ortadan kalkması. Tüm insanların neşeli, heyecanlı, sanatın, estetiğin en güzel halinin bulunduğu ortamda yaşaması.
Sayın İsmail Kahraman’ı yeniden Meclis Başkanı seçilmesi vesilesiyle tebrik ediyoruz. Tüm hayatı dürüstlükle geçmiş, Erbakan Hocamız’ın çok sevdiği muhterem bir insandır. Karadeniz’in yiğitlerindendir. Allah uzun, hayırlı ömür nasip etsin, başımızdan eksik etmesin.
Affetmek mutluluk vericidir, sevindiricidir. Affetmemek can yakıcıdır, insanın sağlığını bozar, muhakeme yargı bozulur. Affetmek bizzat insanın kendi mutluluğu ve ruh sağlığı için hayatidir. Affedemeyen insan ruh hastası olur. Bir konuyu kafaya takıp unutmamak sinirleri alt üst eder. Affedip dinç yaşayacağına boş yere acı çekiyorlar. Takıntı ilk affetmeyeni vurur. Affedersen hem sen hem karışındaki rahatlar. Senin karşındakinde rahatsız olduğun hususu da yaratan Allah. Toplum sana affetmemeyi öğrettiyse bu şeytanın çirkin bir başarısıdır. Şeytana uyup kendini küçük düşürmeyeceksin.
Karşılıksız iyilik yapmayı sadece İslam sağlar. Egoistlikten kurtulmak, karşılıksız saygı, sevgi, iyilik sadece dinle mümkündür. Dinin dışında toplum yozlaşır, bozulur Allah esirgesin.
Tayyip Hocam’ın dindar olması, sürekli Kuran’la konuşması Allah’ın bir lütfu. O yüzden memleket bereketleniyor. İngiliz derin devletinin oyunlarını da çok iyi fark etti ve asla taviz vermiyor maşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2017> Daha Fazla

Cennette Peygamberlerle hep birlikte olacağız, aynı sofralarda aynı mekanlarda olacağız. Dünyada çile çekiyorlar ama cennette sonsuza kadar itibarlı, sonsuza kadar çok sevilen olacaklar maşaAllah. İmam Mehdi de cennette çok sevilecektir. Peygamberimiz Mehdi için “cennetin tavuskuşudur o” diyor.
Tüm güç kuvvet Allah’ın elindedir. Allah’ın izniyle sevgi konusunda dünyaya önderlik etmeye, tüm dünyaya sevgi hakim oluncaya kadar gayret etmeye devam edeceğiz.
Musevilerin beklediği Moşiyah, hadislerde haber verilen Mehdi’dir. Mehdi hem Müslümanların hem Hristiyanların hem de Musevilerin manevi önderi olacaktır. Mehdi geldiğinde tüm insanlar barış içinde, birlikte kardeşçe yaşayacaklar.
Olumsuzlukları gören kişiler genellikle Allah’ın sanatını ve tevekkül etmeyi bilmezler. Her ters gibi görünen olayın hayırlı olduğunu bir çok insan bilmez. Allah Müslümana şer yaratmaz. Müminsen hepsi hayırlıdır. Yemek döküldü yiyemedim diyor, belki zehirlenecektin. Geç kaldım otobüsü yakalayamadım diyor, kim bilir Allah nelerden koruyor. Mümin için hiçbir işte şer yoktur.
Allah ile kopmaz bağlantının yolunu bulan asla sıkılmaz. Ama bunu düşünerek bulması gerekir. Allah ile bağlantının yolunu bulan çok güzel yaşar.
İngiliz derin devleti münafıkları kullanarak Müslümanlara zarar vereceklerini zannediyordu. Kullandıkları üç kağıtçıların, dolandırıcıların, sahtekarların sayesinde biz İngiliz derin devletini tüm kapsamıyla anladık ve deşifre ettik. Tuzakları ayaklarına dolandı.
Kıyamet oldu ve bitti, biz henüz o zaman dilimine gelmediğimiz için göremiyoruz. Fatih Sultan Mehmet dönemini bazı şuurlar yeni görüyor, başka zaman dilimlerinde. Biz kendi zaman dilimimizde ilerliyoruz ve yaşanmış bitmiş olan Kıyamete doğru gidiyoruz.
Allah ile bağlantısı olmayan hayat monoton hayattır. İnsan lokantaya gider, kayak yapar, araba yarışlarına katılır ama monotonluktan kurtulamaz, gittiği her yerde sıkılır. Mutluluğun sırrı sonsuz güzel sonsuz akıl sonsuz merhametli sonsuz sanatçı Allah’a tam bağlanmaktır. O zaman insan kömürlükte de yaşasa mutlu olur. Kuran’ın özü insanları mutlu etmek üzerinedir ve bu güzelliklerin hepsi monotonluğu ortadan kaldırır.
İnsanların hayatımı merak etmelerinin sebebi çok dindar aynı zamanda çok zengin bir ruha, delice bir sevgi anlayışına sahip olmam. Mutaassıp olmam, ama ufkumun çok geniş olması, sanatçı ruhumun olması. Bu yüzden insanlar nasıl yaşadığımı çok sevgi ve heyecanla merak ediyorlar.
Münafıklarda Allah’ın dalalete düşürücü ve helak edici isimleri tecelli eder. Müminlerde ise Allah bereketiyle, selam, iyilik, güzellik, hidayet olarak tecelli eder.
Ziyafet bir sanat sergisidir. Sadece yemek değildir. Hürmet, kalite ve sevgi gösterisidir. Ziyafeti bir sanat şöleni olarak değerlendirmek gerekir.
Aşk gururu kabul etmez. İnsan sevdiğine karşı saygılı, hürmetli, merhametli olur. Kuran’a göre mümin sevdiklerine karşı tevazulu, şefkatli ve merhametlidir. Küfre ve münafıklara karşı ise onurludur. Müminlere gurur yapmak Kuran ahlakına uygun değildir.
Münafıkların birlikteliği azılı dolandırıcıların bir araya gelmesidir. Hırsız, yalancı, homoseksüel ve dolandırıcıların bir araya gelmesi mucizedir. Görüntülerindeki korkunçluk da ibret vericidir. Kokuları da fiziki görünümleri de tiksinti verici derecede iğrençtir. Genellikle hepsi hayvan gübresi gibi kokarlar. Allah’ın müminlerin arasından bu pislikleri çekip alması Allah’ın Tahir isminin tecellisidir. Münafıkların ayrılması Allah’ın müminlere bir nimeti ve güzelliğidir.
Son dalga münafıklarda hırsızlık, yalancılık, ahmaklık ve kahpelik çok yüksektir. Bir insanın bu kadar yüksek karaktersizlik göstermesi mucizedir. Yalancı deyince insanlar tam anlamıyor, arada bir yalan söylüyor sanıyorlar. Münafıkta, merhaba dediği andan itibaren kesintisiz delice yalan söylemek vardır. Yalancılıkları abartılıdır.
Münafık kelimesinin temeli olan, nifak ne-fe-ka kökünden türemiştir. Nefeka kelimesi; tükenmek, ruhu çıkmak, ölmek, köstebeğin deliğine çıkıp girmesi gibi anlamlara gelir. Münafık demek ruhu çıkmış, ölü varlık demektir. Köstebeğin yuvasının iki kapısı vardır. Kapıların birinden girerken, öbüründen çıkar. Köstebek, çıkacağı bu kapıyı, başıyla vurup dışarı çıkmasına imkan verecek şekilde ince tutar ve bunu da başkası sezemez. Köstebeğin kaçmak için yaptığı bu ikinci kapıya nâfika denir. Münafık da kafasında hep kaçacağı kapıyı hazır tutar.
Cennette hep hareket ve canlılık vardır. Meyveyi koparırsın hemen yenisi olur, çiçekleri sürekli açar, ağaçlar sürekli hareketlidir. Bahar hakimiyeti vardır. Ama bu dünyadaki gibi sebebe ve sürece bağımlı bir bahar değildir. Cennette ağaçlar yaprak dökmez, meyveler yok olmaz. Cennette kesintisizlik, süreklilik hakimdir.
Fakirlik, işsizlik ve ekonomik krizler Mehdi çıkıncaya kadar bitmez. Fakirlik Mehdi ve İsa Mesih döneminde metafizik olarak Allah tarafından özel durdurulacak. Bunun dışında her dönemde her zaman imtihanın gereği olarak fakirlik ve yokluk olacaktır.
İmtihanda insanda meydana gelen fizik özelliklerin hepsi mucizedir. Öfkelenmek ve öfkeye hakim olmak ibadetin mühim yönlerinden birisi. Öfke hissinin olması başlı başına bir mucize.
Halklar, milletler temizdir. Derin devletler, sapkın ideolojiler zalimdir. Biz tüm halkları, tüm milletleri seviyor, hepsiyle dost olmak istiyoruz.
İncil ve Tevrat Allah’ın indirdiği hak kitaplardır. Kuran bu hak kitaplara hakem olarak indirilmiştir. Tevrat ve İncil’de yer alan bir bilgi, Kuran’da destekleniyorsa bu haktır. Kuran’da eleştiriliyorsa burada sapma olmuştur. Gençler Tevrat ve İncil’i okusunlar ama mutlaka Kuran’ın hakemliğinde okusunlar. Örneğin İncil’de Hz. İsa’nın ikinci kez gelişi var. Kuran’a bakıyoruz, Kuran’da da Hz. İsa’nın geleceği güçlü olarak anlatılıyor. İncil’de Hz. İsa’nın –haşa- Allah’ın oğlu olduğu yazıyor. Kuran bunu kesin olarak inkar ediyor. Bu şekilde Kuran’ın rehberliği ve hakemliğinde, İncil ve Tevrat’ı okuyabilirler.
Allah’ın gizli bela vermesi özel bir sanatıdır. Belayı hak edeni, zalimlik yapanı Allah mutlaka sessiz sedasız ezer.
Karaktersiz insanlar her zaman olacaktır. Pis bakanlar, pis konuşanlar her zaman olacaktır. Allah bu insanların hayvandan daha aşağı olduğunu bildiriyor. Bu tiplerin aşağılık kompleksinden kaynaklanan öfkesini kardeşlerimiz hiç kaale almasınlar. Gençler böyle nefret insanlarına karşı hem genç kızları hem de birbirlerini korusunlar, sahip çıksınlar. İyiler birbirlerine değer verip, ittifak etsinler.
Naim Süleymanoğlu mazlum, efendi, vatansever bir delikanlıydı. Allah onu cennetine alsın. Ailesine güzel bir sabır ve inşirah versin. Naim kardeşimizin bana selam gönderen güzel ailesine en içten selamlarımı iletiyor, Allah’ın onları rahmetiyle ve sevgisiyle kuşatmasını diliyorum.
Tayyip Hocam’ın NATO konusunda açıklamaları çok haklı ve doğru. Türkiye’nin öncelikli yapması gereken kendi savunma sistemini güçlendirmek, kendi savunma sistemini kendisi üretir hale gelmektir. Füzeyi vurabilen füze sistemlerini Türkiye kendisi üretmelidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2017> Daha Fazla

Rutinlikten Kuran’ın zengin dünyasıyla kurtuluruz. Kuran’a bağlanan insanın uçsuz bucaksız sonsuzluğa açılan bir sevgi ve güzellik anlayışı olur. Aksinde ise toplumun gereksiz kuralları, alışkanlıkları insanı monoton, rutin bir hayatın içinde boğar.
Kuran’a göre arkadaşlık velayet sisteminde olur. Karşındakini kendi annen baban kardeşin gibi koruyup kollayarak, derin sevgi, hürmet ve saygıyla sahip çıkmak Kuran’daki arkadaşlıktır.
Münafıklar Kuran okumaktan da okunmasından da hoşlanmazlar. Ama Allah tüm dirençlerine rağmen onları Kuran okuyan, ayet anlatan, paylaşan konumuna getiriyor. Müslümanların en etkili olanlarına kendi düşük akıllarınca eleştiri yapmak için Kuran okur ve anlatırlar. İstemeye istemeye Kuran’a ve İslam’a hizmet ederler. Bu da Allah’ın onlara muazzam bir tuzağıdır.
Bediüzzaman’ın 12 vekilinden biri olan Sungur Ağabey, Adnan Oktar’a: “Ne mutlu sana, mazi de müstakbel de seni alkışlıyor” demişti. Sungur Ağabey: “Sen (Adnan Oktar) küfre karşı sedd-i Zülkarneyn oldun, seni aşıp bize gelemiyorlar.” Sungur Ağabey: "Daha önce biz biraz geri duruyorduk, risalelerden başka kitaplarla ilgilenmiyorduk. Fakat neşriyat (yayınlar) aleminde Harun Yahya'nın (Adnan Oktar) eserlerinin elmas hükmünde olduğunu gördük maşaAllah."
Laiklik Kuran’ın bir hükmüdür. Kuran’da bildirilen “Senin dinin sana benim dinim bana” ayeti laikliğin en güzel açıklamasıdır.
Sabır rahatsız olarak yapılmaz. Sabır tahammül değildir. Sabır Allah’tan razı olarak yaşanır. Sevinç içinde olduğunu bilerek, hayır olduğunu düşünerek davranmak güzel bir sabırdır. Allah bu sabrı makbul görür.
Sayın Devlet Bahçeli’den Allah razı olsun. Deccaliyete karşı Hükümetimize tam destek vermesini rica ettik ve milletimizin bu ricasını yerine getirdi. Şu anda çok milli ve yerli Hükümetimiz var. Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin de bu ittifak içinde yer alması çok güzel olur. Sayın Bahçeli maşaAllah çakı gibi delikanlı, çok hayati bir dönemde çok güzel hizmet veriyor. Tayyip Hocam’ım ve Sayın Bahçeli’nin ömrüne verilen bereketin nedeni İslam’a Kuran’a hizmet etmeleridir. Allah ömürlerini uzun etsin.
Münafıkların tek mücadelesi sadece çok faydalı gördükleri Müslümanlarladır. Münafık PKK’ya karşı, Darwinizme karşı, Rumiliğe karşı, dinsizliğe karşı tek kelime söylemez. Sadece Müslümanları hedef alır, Müslümanlar içinden de en faydalı gördüğü kişileri hedef edinir.
Kuran’da münafıklar net olarak aşağılanmıştır. Müminler de Kuran ahlakının gereği olarak münafıkları aşağılar. Aslında müminler münafıkları anlattıklarında var olanı anlatıyorlar. Münafıkların kokuları, görüntüleri, bakışları tiksinti vericidir, bedenlerinde sayısız patoloji ve iğrençlik vardır. Allah’ın münafıkları böyle tiksinti verici yaratması mucizedir. Allah Kuran’da münafıkları hayvana benzetmiştir, gerçekten fiili olarak görünümleri ve tavırları da hayvan gibidir.
Genç müzisyenler için sokaklarda sanatlarını rahat icra edebilecekleri ortamlar sağlanmalı. Belediyeler müzisyenler için alttan ısıtmalı, rahat edebilecekleri özel yerler ayırırsa çok güzel olur. Sokak sanatçıları ülkenin neşesi ve sevincidir.
Kiliselere, Sinagoglara her yerde sahip çıkmak gerekir. Musevilere, Hristiyanlara karşı saldırgan tutum çok korkunç. Hepsi bize emanet, mazlum insanlar. Müslüman, Kitap Ehli’ne rahatça ibadetlerini yapabilmeleri için imkan sağlamakla sorumludur. Bayramlarında onları tebrik etmek, ziyaretlerde bulunmak, güzellik sunmak Müslüman ahlakının gereğidir. Musevi ve Hristiyan müminleri korumak Allah’ın Kuran’da emridir. Müslüman sadece zulmedenlerle mücadele eder bu mücadele de ilimle, irfanla, kanunla, hukukla olur.
Suriye sınırına yapılan duvar bir Seddi Zülkarneyn hükmündedir ve ahir zamanın mühim alametlerinden biridir. Zülkarneyn de dönemin anarşistlerine, teröristlerine karşı set inşa etmiştir. Bazı insanlar konunun önemini tam anlayamıyorlar ama dünyanın gözünün önünde bir ahir zaman alameti daha gerçekleşiyor.
Hz. Musa’yı yaratan Allah aynı anda Firavun’u yaratıyor. İkisine de gücü veren Allah. Hiç kimse Allah’ın emrinin dışına çıkamaz. Şu tarihte şu münafık şu şu eylemleri yapacak diyor Allah, münafık bunu aynısıyla yapar. Dışına çıkamaz.
Bize göre biz dev bir evrende yaşıyoruz, bir başkasına göre ise tüm evren bir iğne ucu kadar. Her gözden Allah bakar. Her atomda Allah görür, her atomda Allah duyar, her atomda Allah hisseder. Her atom bir evrendir. Atom küçüktür diyorlar, bir de atomun içindekilere sormak gerekir, onlar için devasa olan bir evren içinde yaşıyorlar. Kardeşlerimiz asıl olarak Allah’ı sevmek üzerinde dursunlar. Tomasin’i seviyoruz, Allah’ın tecellisini seviyoruz. Bahçedeki çiçekleri seviyoruz, Allah’ın tecellisini seviyoruz. Sevginin sınırını kaldırıp sonsuza açılacak coşkuyla sevmek gerekir. Allah sınırlı sevgi istemiyor. Allah’ı sonsuza açılan bir aşkla sevmemizi istiyor.
Allah kesin var. Bazı insanlar “Allah’tan önce ne vardı?” diyorlar. Zamansızlığı düşünmedikleri için bu soru akıllarına takılıyor. Allah Katı’nda önce ve sonra yok, tek bir an var. Öncesi sonrası kavramları modern fiziğe göre de yok. Zaman insan için yaratılmış bir kavram. Sonsuz kısa zamanda, yani bir an içinde, sonsuz uzun zaman yaşanıp bitmiş durumda.
Şirk, Allah’ın gücünün vicdansızca reddedilmesidir. Allah’ın gücünün dışında güçler olduğunu düşünmektir. Mesela hastadır, “bu ilacı alır iyileşirim” diyor. Hastalığı kim yarattı; Allah. İlacı kim yarattı; Allah. İlacı nerede içiyorsun, beyninde. Beynindeki ilaç görüntüsünün şifa yarattığını iddia edersen bu şirk olur. Şifayı yaratan Allah’tır, ilacı vesile eder.
Naim Süleymanoğlu yiğit, kalender, güzel ahlaklı bir delikanlıydı. Aslanımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah inşaAllah onu cennetine alsın. Ailesine de sabr-ı cemil ve inşirah nasip etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Kasım 2017> Daha Fazla

Şeytan İslam dışı her konuyu sanki İslam'da var gibi göstererek insanlara çok büyük bir oynadı. Nerede bir anormallik varsa, hepsini insanlara sanki İslam'da varmış gibi kabul ettirdi. Şeytanın çökmesi gelenekçi İslam anlayışının çökmesiyle başlar. Şeytanın sol kolu Darwinizm, sağ kolu da gelenekçi İslam anlayışıdır. Şeytan bu tuzaklarıyla İslam alemini mahvetmeye çalışıyor. Biz tam bu aşamada devreye girerek, şeytanın bu oyununu bozuyoruz elhamdülillah.
Hz. Hızır'ın cilt rengi yeşildir. Normal cilt renginde olsa herhangi bir insan sanılabilir ama cilt rengi yeşil olunca tereddütsüz Hz. Hızır olduğunu anlıyor insanlar. Hz. Hızır yarı balık yarı insan görünümündedir. Toplantılara da o kıyafetiyle katılır. Devletlerin yıkılması ve devletlerin kurulması konularında görevlidir. Hz. Hızır'ın katıldığı toplantılar "yakaza" halinde yani uykuyla uyanıklık arası bir halde gerçekleşir.
Kendini sıkmadan, kendini Allah’a bırakıp “Ya Rabbi Kendini bana çok sevdir” diyene Allah Kendisini çok sevdirir. Ama kendini sıkmamak önemlidir. Kendini sıkmayacak, şirke girmeyeceksin. Sevgiyi Allah’tan isteyeceksin.
Pişmanlıkla mükemmellikler oluşur. Bir heykel yapmak gibidir. Taş parçasını pişmanlıkla vurur koparırsın, bir daha koparırsın. Pişmanlıkları vesile ederek taşın altındaki o güzelliği ortaya çıkarırsın. Müslüman için her pişmanlık hayırdır.
Umursuz olmak çirkin bir ahlaktır. Umursuzluk o insanın bencil olduğunu gösterir. Bencil olmak sürünmek demektir, kir demektir, karanlık demektir. Umursuz yaşamak çok onursuz ve aşağılayıcı yaşamaktır. Egoist ve umursuz olmak faciadır.
Allah Müslümanları dünyaya kendi güzel ahlaklarını görmesi için getiriyor. Müslümanın iyi bir insan olduğunu görmesi ve bu iyi ahlakını sevmesi bir güzelliktir. Mümin iyiliğini muhafaza etmekten, iyiliğini göstermekten zevk alır ve iyi bir insan olduğunu bildiği için kendisini sever.
Kötülüğe sessiz kalmak tehlikelidir. Allah’ın emri iyiliği emretmek, kötülükten de insanları sakındırmaktır. Bu yüzden her insan doğruyu, iyiliği anlatmakla sorumludur.
Altıncı his vicdandır. “İçimden bu iş doğru değilmiş gibi geliyor” diyor, işte o Allah’ın kalbine ilhamıdır. Bu ilhamın bir sesi yoktur. Yazılı da değildir. Ama her insan bir şeyin kötü mü yoksa iyi mi olduğunu anlar.
Sanat icra edildiğinde durup bakmamak, dinlememek çok büyük bir nezaketsizliktir. O sanatı icra eden kişi bir güzellik sunuyor. İnsanları mutlu etmek için sanatını ortaya koyuyor. Sırf küstahlık, züppelik, ukalalık olsun diye kibirden kaynaklanan bir tavırla sanatçıyı muhatap almamak bir ahlaksızlıktır. Sanatçıya karşı kabalık terbiyesizliktir.
Zor durumda bir insana yardımcı olmak için o kişiyi tanımaya gerek yoktur. Darda olan bir kişiye hemen yardıma koşmak gerekir. Özellikle de bir genç kız, kadın ya da çocuk zor durumdaysa hemen yardım etmek gerekir.
Kadınların imtihanı daha zor. Onlar daha naif, daha hassas varlıklar. Her konuda daha duyarlıdırlar. Rengi, kokuyu, görüntüyü detaylarıyla fark ederler. Onları ezmeye çalışanların da sayısı fazla olduğu için imtihanları daha güçlü oluyor.
İngilizler kibar, nezih, kaliteyi bilen güzel bir halktır. Benim eleştirim ve üzerinde durduğum konu İngiliz derin devletidir. Bu bela, güzel İngiliz halkının da çok canını yakıyor.
Kendini tamamen Allah’a bırakan insana Allah samimiyeti ilham eder. Allah’a kendisini bırakamayan insanların her şeyinde bir anormallik olur. Bir sıkıntı, rahatsızlık duyuyorsan Allah’ın ilhamından uzaklaşmışsın demektir.
Mehdi ve talebelerine 30’un üzerinde deccal musallat olacaktır. Mehdi talebeleri hem küfürle hem münafıklarla fikri mücadele halinde olacaktır. Peygamberimiz, insanların Mehdi talebelerinden uzak duracaklarını, onlarla iş yapmak istemeyeceklerini, evlenmek istemeyeceklerini anlatıyor. İnsanlar son döneme kadar Mehdi talebelerinden hep uzak duracak. Bu da onların imtihanının kıymetidir.
Avcılık bir vahşettir. Kuşu, tavşanı beyninden vurmanın neresi zevkli ve spor olabilir? Avcılık spor değil suç sayılsın. Canlı bir varlığı vurarak, katlederek spor yapılmaz. Keklik, tavşan, keçi veya herhangi bir canlı vurmak kesinlikle kabul edilemez. Bir tavşanı katletmeyi spor olarak görmek vahşettir.
Hayatın kısa olması yaşlanmanın çabuk gelmesi insan için büyük bir nimet. Daha uzun olsa dünyada çok sıkılırdı insanlar. Allah hayat çabuk bitsin bir an önce ahirete, yani gerçek hayatımıza, kavuşalım diye insanlara nimet olarak dünyayı kısa yaratıyor.
Münafık huzursuz, dengesiz ve yalancıdır. Dengesizlikleri hem konuşmalarından hem bakışlarından belli olur. Münafığın yalancılığı hayret verici derecededir. Kaplumbağaya bindim dünyayı dolaştım tarzında yalanlar söyler. Münafıkların hırsızlıkları da ünlüdür. İnsanlar bunları çocukluklarından itibaren hırsız olmalarıyla tanır.
Kötülüğün olması iyiliğin olması için şarttır. Allah iyinin kıymetinin anlaşılması için kötülüğü yaratır. Deccal olmasa Mehdiyet olmaz. Münafık olmasa mümin olmaz. Münafık çok pis bir ahlaksız, mümin ise çok temiz bir karakterde. İkisi arasındaki muazzam fark müminler için çok değerli bir alamet oluyor.
Ortadoğu’da bir çok ülkede din kulaktan dolma bilgilerle yaşanıyor. Dans, güzellik, bilim, sanat, dekolte haram diyorlar. Neye göre diyoruz, öyle öğrendik diye cevap veriyorlar. Böyle olmaz, din kaynağına göre yani Kuran’a göre yaşanır.
Maddiyatın mutlulukla bağlantısı yoktur demek samimi olmaz. Mümin Allah rızası için yaşar, maddi imkanları varsa bunu da Allah için harcar. Bu da güzel bir mutluluk sebebidir. İhtiyaç içinde olanlara yardım etmek, sevdiklerini mutlu etmek, güzellik oluşturmak için maddiyatı kullanır. Bu anlamda, maddiyatın mutlulukla bağlantısı vardır.
Kadınların çoğu korku içinde yaşadıkları için farklı savunma mekanizmaları geliştiriyorlar. Önce kadınları baskıdan kurtarmamız, güvenli bir hayat sunmamız gerekiyor. Sokak baskısını, toplum baskısını, aile baskısını, gelecek korkusunu genç kızların üzerinden kaldırdığımızda onlar da hayat bulacak, çok rahat yaşayacaklar inşaAllah.
Tartışmacı insanların ruhu anarşi içindedir. Bunlar kavgacı, gerilimli, adeta cehennem ateşi içinde yaşıyor gibidirler. Böyle insanlar itici oldukları için kimse tarafından sevilmezler ve yalnız yaşarlar.
İran, Türkiye ve Rusya’nın ittifak etmesi uzun süredir gündeme getirdiğimiz bir konu. Bu ittifak İngiliz derin devletinin bölgedeki tüm planlarını bozacaktır.
Münafık sadece Müslümanlarla uğraşır. Münafığın görevi sadece Müslümanlara saldırmaktır. Münafık küfürle, dinsizlerle, derin devletle hiç ilgilenmez, sadece yanından ayrıldığı müminlerle uğraşmayı hedef edinir. En çok da Peygamberimiz (sav)'e ve sahabelere dikkat verir. Münafık Kuran ayetlerini hep Müslümanlar ve Peygamber (sav) aleyhinde -haşa- kullanır. Allah'ın münafıklara yönelik indirdiği ayetleri münafıklar -haşa- Peygamberimiz (sav)'e ve sahabelere yönelikmiş gibi kullanıyorlardı. Münafık aşağılık, haysiyetsiz ve kalleş olduğunu bilir ama kendini kandırarak bunu görmezden gelir. Münafıklara yönelik ayetlerin de kapsamını çok iyi bilir ama sadece kalleşliğinden ve aşağılık karakterinden dolayı kasten bu ayetleri müminlere karşı kullanır. Peygamberimiz (sav) döneminde kurdukları Dırar Mescidi'nde de münafıklar hem ahlaksızlık yapıyorlar hem homoseksüel ilişkiye giriyorlar hem de cinayet tasarlıyorlardı. Sonunda Allah hepsini cehennem çukuruna doldurdu.
Çocukları aklı başında insan olarak muhatap almak önemlidir. Çocuklara önce saygı duymak, onlara değer vermek, hürmet göstermek ve sonra onları sevmek gerekir. Aksinde çocuğun dengesi bozulur, kendine ve çevresine zarar verebilir. Çocuğa mutlaka değer verildiğini onlara hissettirmek gerekir. Allah’ı çocuklara sevdirmek, bütün nimetlerin Allah’tan geldiğini onlara öğretmek ve çocukların daima Allah’la bağlantıda olmasını sağlamak gerekir.
İngiliz Derin Devleti'ni alenen şeytan yönetiyor. İngiliz Derin Devleti'nin yöneticileri trans haline geçip şeytanla bağlantı haline geçerler. Şeytanı -haşa- Allah’tan daha güçlü görürler. Şeytanın dünyadaki hakimiyeti olarak görürler. Derin devletlerin başında hep şeytan olur ve şeytan onları yönetir. Irak ve Suriye'de kan akıtılması, Mısır'ın, Libya'nın perişan edilmesi hep şeytandandır.
İnsanlar iman zaafiyeti ya da imansızlıktan dolayı isyankar bir ruha bürünürler. İman eksikliği olduğunda dünyanın başıboş olduğunu düşünür ve her insanı potansiyel tehlike olarak görürler. Her an bir hastalık, bir bela, bir saldırı olacağı korkusuyla dehşet ve korku içinde yaşarlar. Onun getirdiği stresle de saldırgan olurlar. En ufak bir öfkede can havliyle saldırgan ve şüpheli tavırlar sergilerler. Bu durum tevekkülsüzlüğün insanda nasıl bir tahribata sebep olduğunu gösterir.
Tayyip Hocam İngiliz Derin Devleti'ni geceli gündüzlü nezaketiyle anlatıyor. Tebrik ediyoruz. MHP'yi de Tayyip Hocam'a desteğinden dolayı defalarca tebrik ediyoruz. Tarihi ve hayati bir görev yapıyorlar. Devlet terbiyesine uygun şekilde hareket ediyorlar. Deccal'in karşısında Devletin Reisi'ni korumak farz olur.
Işığın sebebi güneş değildir. Dünyada güneş olması, imtihanın gereği olarak bizim makul görmemiz içindir. Güneş tamamen sebep olarak yaratılmış bir sistemdir. Madde kendinden ışıklıdır, ışık beynimizde oluşur. Güneşin aydınlatıcı özelliği de yoktur aslında, güneş sadece dalga yayar, ve güneş zifiri karanlıktır. Isısı da yoktur. Tamamen beynimizdeki ve ruhumuzdaki algı ve görüntülerden ibarettir. Cennette de sebebe ihtiyaç olmadığı için, güneş sadece süs olarak vardır cennette.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2017> Daha Fazla

Darwinist materyalist sistemin ruhsuzluğunu ve gelenekçi Ortodoks sistemin insanların neşesini elinden alan sistemini fikren ortadan kaldırırsak beyin göçü olmaz. İnsanlar güzelliği, sanatı, neşeyi aradıkları için sanatı gördükleri yere gitmeyi tercih ediyorlar. Allah’ın izniyle 3-5-7-9 yıla kadar Türkiye çok değişecek.
Allah’a güvenen insanın güveni güzeldir. Kendi özüne güvenen insan sıkıntılı, ızdıraplı ve acılı bir hayat yaşar. Kendisini şirk koşmasının bereketsizliği hep üzerinde olur.
Dinsiz açıkça düşüncesini söyler. Münafık dindar görünümlü olur, Müslümanların arasına girer, sonra da kahpece ve alçakça Müslümanlara saldırır. Münafık kahpece Müslümanların arasında hedef alacak kişiler seçer, bu da Müslümanların birbirinin değerini daha iyi görmelerine vesile olur. Müslümanlar daha da şevklenip neşelenirken, münafıklar içten içe çürümeye devam eder.
Peygamberimiz döneminde müşrikler ve münafıklar, küçük akıllarınca Kuran’ı beğenmiyorlardı. Peygamberimiz’den Kuran’ı değiştirmesini istiyorlardı. O yüzden Peygamberimiz, “Benden bir söz yazmayın” diye vasiyet bırakmıştı.
İnsan aklını Allah ile beraber tutarsa o zaman o kişiyi Allah mucize olarak hikmetli konuşturur. İnsanın Allah ile hiç bağını koparmaması, kalbinin hep Allah ile olması lazım. Kendi konuştuğunu düşünen insan konuşmakta zorlanan, kendisini de çevresini de üzen bir üslup kullanır. Allah’tan uzaklaşan insan hayrı şer, şerri hayır görür, kafası karmakarışıktır, şüphecidir, her konuşmasında bir ima vardır. Kendini Allah’a bırakan insanın ise her sözü ferahlatıcıdır.
Çocuklar okula neden gittiklerini bilmedikleri için sıkılıyorlar. Derslerin mutlaka filmlerle olması, çocukların rahat koltuklarda oturması, istedikleri gibi giyinip gelmeleri gerekir. Çocuk okula gittiğinde muhteşem bir görgü ve kalite kazanacağını, genel kültürünün artacağını, çok sevilecek bir insan haline geleceğini bilmeli.
Sevginin tarif edilmesi mümkün değildir. İmanla ve akılla doğru orantılı olarak sonsuza açılan bir zevktir. Karşındaki kişiyi Allah’ın varlığının tecellisi olarak gördüğünde sevgi oluşur, bunun dışında sadece sevgi taklidi ve heves vardır.
Haram ve helaller insanı insan yapan güzelliklerdir. Haram ve helaller sayesinde helalin güzelliğini haramdan uzak durmanın rahatını yaşıyoruz. Haram ve helaller sayesinde dünya kat kat güzelleşir.
Hastalıklar olmasa insanların çoğu kibirden azgınlaşır. Hastalık insanın dünyadan geçmesini, tevazulu olmasını sağlar. İnsan nefsi azgındır. Hastalık bu azgınlığı frenleyen en etkili vesilelerden biridir.
Müminde özgüven değil Allah’a güven vardır. Tamamen Allah’a güvenerek hareket ettiğinde mükemmel bir akıl ve mükemmel bir görünüm meydana gelir. Özgüvenliyim diye ortaya çıkan insanların çoğu çok sıkıntılı yaşar. Allah’a kendini bırakan güzel ve huzurlu yaşar.
Münafıkları Darwinizm, materyalizm, PKK, Türkiye’nin bölünmesi tehlikesi hiç ilgilendirmez. Varsa yoksa en etkin gördüğü Müslümanlarla uğraşırlar. Bu da Müslümanların şevkini arttırıyor. Allah Müslümanların şevki, gayreti, azimleri artsın diye böyle mahlukları yaratıyor. Müslümanın tarihinde nitelikli münafıklarla mücadele varsa o mümin için bu çok büyük bir şereftir.
Münafıkların varlığı müminlerin imanın, Kuran’ın, Müslümanların kıymetini daha iyi anlamalarını sağlar. Münafık atağı olduğunda müminlerin birbirine olan sevgisi ve bağlılığı artar. Münafık atağıyla Müslümanlar, Peygamberimiz dönemindeki zorluğu, imtihanı daha iyi kavrar.
Şehitler nasıl şehitleri bekliyorsa, münafıklar da kalbinde hastalık olanları seçer ve onları etkilemek için uğraşır, onların kendilerine gelmesini beklerler. Münafık hem önde olan, güçlü Müslümanı seçer ve hedef alır. Hem de zayıf olduğunu düşündüğü kişileri sürekli etki altına almaya çalışır
Münafıkların küfre ve dinsizliğe karşı hiç enerjisi yokken, Müslümanlarla mücadele ederken aşırı enerjik olurlar. Sabah namazına kalkmaz ama Müslümanlarla uğraşmak için sabahlara kadar bilgisayar başında oturur. En azgın küfürden dahi rahatsız olmaz ama Müslümanların dağılması, ayrılması için delice gayret gösterir. Küfrü değil Müslümanları hedef almaları münafıkların en ayırt edici özelliğidir.
Allah’ın sanatı Allah’ı anlamak için çok güçlüdür. Kökü görülmeyen bir mandalina ağacının en üst dallarına kadar tüm yaprakları beslemesi, karanlık toprağın içinden vitamini suyu bulması, tek tek mandalina çekirdeklerini inşa etmesi muazzam bir sanattır. Sadece bunu gören insan hemen Allah’a yönelir. Bu kadar detaylı sanatı olan Allah’ı haşa önemsiz gibi görmek insanlar üzerindeki şeytanın etkisinden kaynaklanıyor. Yolun kenarındaki bir çiçek, kedi, müminler, münafıklar, kafirler, Allah dünyada her bir detayda binbir farklılık yaratıyor.
İman zenginliği olmadığı durumda maddi zenginlik uğursuzluğa döner. Türkiye’nin en önemli ihtiyacı manevi atılımdır. Allah sevgisi, Allah korkusu, iman hakikatleri, Kuran mucizeleri, Darwinizm’in geçersizliğini anlatan bir eğitim sistemi olması şart.
Gençlere tek tavsiyem Allah’ı çok sevsinler. Bunun dışında mutlu olamazlar. Allah unutulduğunda sürekli aksilik, terslik, mutsuzluk olur.
Her şeyde bir hayır vardır. Allah her şeyi bir dengeyle yaratır. Mümin için hayırsız hiçbir şey olmaz.
İnsanın kaderi bir video kaset gibidir, o kasetin dışına çıkamaz. Kaderimi değiştirdim dediğinde de kaderinde olanı yaşıyordur.
Bizim programımızda Kuran’la çelişen bir husus yok, ama gelenekçi Ortodoks sistemle çelişir. Çünkü bizim hayatımızda kadına saygısızlık, haşa kadını hayvan yerine koyan, sanatı, bilimi, kaliteyi düşman gören bir anlayış yok. Kuran hayata sevinç, neşe, güzellik, saygı ve sevgi getirir. Bizim hayatımız Kuran'a, Peygamberimiz dönemi İslam anlayışına tam uygun.
Vicdanına gelen ilhamı herkes anlar. Allah anlayabileceğimiz açıklıkta ilham eder. İnsan kendisi de kendisinden rahatsız olur vicdanına uymadığında. Vicdanına uyan insan her zaman makul ve tutarlı olur. İnsanların bazıları işine gelmediği, çıkarıyla çatıştığı için vicdanlarına uymuyorlar.
Kadına şiddeti önlemek için, Darwinist eğitimin önüne geçmek gerekir. Kadınlara -haşa- insanla hayvan arası bir varlık denmesi felaketin başıdır. Bu şekilde -haşa- kadına “insana benzeyen hayvandır” demiş oluyorlar. Bu yanlışın düzeltilmesi için gelenekçi İslam anlayışını düzeltip Kuran'a dayalı gerçek İslam anlayışını tüm dünyaya hakim kılmak gerekir. Gelenekçi İslam anlayışındaki hurafelere dayalı anormal hükümlerin yanlışlığının insanlara anlatılması gerekir.
Meleklerin nefsi yoktur, saf vicdanla hareket ederler. Melekler Allah'tan sürekli vahiy alırlar ve vahye göre hareket ederler.
Münafıkların bütün dikkati Müslümanlara yöneliktir. Küfür, dalalet münafıkları hiç ilgilendirmez. Şeytan münafıkları hep en hayırlı faaliyetleri yapan kişilere yöneltir. Bunun sonucunda da münafıklar bedenen çöker hastalanırlar, cehennemleri genişler, belaya adım adım adım yaklaşırlar. Müminler ise gitgide güçlenirler, gençlikleri, güzellikleri, nurları ve etkileri daha da artar.
Müslümanın geleceğe yönelik planlar yapması makbuldur. Mehdiyet bir plandır ve müjdelenmiştir. Bunun için iman hakikatlerini anlatalım, Kuran mucizelerini anlatalım, Darwinizmi etkisiz hale getirelim, bu yönde ilmi konferanslar verelim tarzında planlar yapılması son derece güzel olur.
"Üf" denildiğinde etrafa negatif elektrik saçılır. Bu kelime negatif bir kelimedir. O yüzden şahsın hem kendisine kasıcı ve boğucu etki eder hem de etrafındaki insanları bunaltır. Negatif insanlarda sıkıntıya sebep olur. Ama mümine bir etkisi olmaz, mümin bilakis daha da güçlenir. Her zaman olumlu, hayırlı üslup kullanmak gerekir. Elhamdülillah, Allah’a şükür demek kalbi ferahlandırır.
Daima pozitif, olumlu, samimi, müjdeleyici konuşmak lazım. İnsanları korkutan, tedirgin eden ya da bilmişlikle ifade edilen üsluplardan kaçınmak gerekir.
Kişi vicdanının sesiyle, nefsinin sesini hemen ayırt eder. Kişi nefsinin sesine uyduğunda hemen üslubu kararır, yüzü ve bakışları kararır. İçi rahat değildir, bir melanet hakim olur bütün zihnine. Vicdanın sesi ise kişiye bir nevi Allah'ın vahyi gibidir. Vahyi dinleyenin yüzünde nur olur, bir melek ifadesi olur, içi ferahtır.
Sıkıntı, gerilim, mutsuzluk Allah’ın unutulduğunun bir alametidir, bir alarmdır. Kişiye Allah'ı unuttuğunu hatırlatır. Kişi Allah’ı sevdiğini, Allah’tan korktuğunu düşünürse, o mutsuzluk ve sıkıntı hemen üstünden gider.
Bütün kainat, bütün alemler, bütün varlıklar Allah’ın kontrolündedir, hepsi Allah’a boyun eğmiştir. Allah hepsini görür ve duyar. Allah sonsuz akıldır.
Çocukların küçük yaştan itibaren şuurları açık oluyor. Çocuklara aklı zayıf varlıklar gibi davranmayıp insan gibi davranıldığında sağlıklı olurlar. Kuran’ı da çocuk yaştan itibaren gayet iyi anlarlar.
İslam’ı anlatırken önce iman hakikatlerini ve Kuran mucizelerini anlatmak gerekir. Önce samimi dost olmak, arkadaşlıkla yaklaşmak lazım. Önce kendini sevdirecek, sonra Allah’a olan inancını pekiştirecek, sonra da Kuran’ın kolaylığını anlatacaksın. İlk başta dinin hükümlerini anlatarak konuya girmek etkili olmaz.
MİT’in isimsiz kahramanları her yerde kol geziyor. Bu isimsiz kahramanların hepsini tebrik ediyoruz. Allah ömürlerini uzun ve hayırlı kılsın.
Gelenekçi inancında kadına değer verilmemesinin sebebi yetersizlik ve kaybetme korkusudur. Ama bu kaybetme korkusu kadının sevgisini kaybetme korkusu değil. Kadını malı gibi gören, eşyayı kaybetme korkusu gibi bir şey. Bu yüzden kadını ne kadar çirkinleştirirse o kadar elinin altında tutabileceğine inanıyor. Bir kadına bu bakış açısıyla yaklaşmak zulümdür.
Allah insanların vicdanına sürekli bilgi akıtır. Kesintisiz gelen bu vahye samimi olarak uyarsak doğru yolda oluruz.
Kuran Müslümanlığı tüm Türkiye’ye zeminde yayılmış durumda. Gençlerimiz, halkımız Kuran’ın ruhunu tam aldılar. Dekolte giyinen bir çok insan Allah sevgisini, cennet özlemini, sevgi ve kalite arayışını çok güzel yaşıyor. Bu, Allah’ın bize nasip ettiği bir başarıdır. (A9TV; 16 Kasım 2017)
Kuran yeterli değildir demek haşa Allah’ın aklını ve ahlakını anlamamaktan kaynaklanıyor. Haşa Allah unuttu, Allah bilmiyor, Peygamber biliyor diyorlar. Allah sonsuz merhamet, sonsuz şefkattir, sonsuz akıldır. Peygamberi de yaratan Allah’tır, Peygamber Allah’tan bağımsız değildir. Kuran’a karşı gelen bu anlayış yüzünden Allah İslam alemine rahatlık ve bereket vermiyor. Kuran’a uyduğumuzda kolay bir din oluyor, olmaz böyle diyorlar. Dini kolay yaratan Allah. Kolaylık Allah’tan rahmet. Allah’ın yarattığı dini haşa beğenmiyorlar. Din zor olmalı diyorlar. Din zor olduğunda uyuyor musun peki diyoruz, yok o zorluğa da uyamam diyorlar. Allah bu samimiyetsizliğin karşılığını mutlaka verir.
Karşısındaki kişinin samimiyetsizliği, anlamazlıktan gelmesi, kendisine gereksiz eziyet etmesi, rahat güzel yaşayabilecekken şeytana uyup kendine zorluk çıkarması durumunda müminde o kişiye karşı hamiyet olabilir. Müminlere bir saldırı olduğunda, münafık atağı olduğunda da müminlerde bir gazap duygusu oluşabilir. Müminin kızgınlığı ancak bu durumlarda olabilir.
Şehitlerimizin şehadeti kutlu olsun. Biz dünya şartlarında imtihana devam ederken onlar ne güzel Resulullah ile, Hz. Hamza, Hz. Ali, Hz. Osman ve diğer şehitlerle sohbet ediyorlar. Ne büyük nimet, ne büyük güzellik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Kasım 2017> Daha Fazla

Cennette tutku ve sevgi sonsuzluğa açılan en yüksek hazdır, ama her insan imanına ve aklına göre tutkuyu yaşar. Peygamberlerin ve veli insanların yaşadığı zevk çok yüksek olur.
Gençlere her konuyu öğretiyorlar ama asıl hayati konuları öğretmiyorlar. Gençlere tutku, derinlik, aşk, sevginin, kalitenin, olgunluğun öğretilmemesi bir felakettir. Bu güzellikleri öğretmemek gençleri başı boş bırakmaktır.
Allah için çalışan insanda yorgunluk olmaz. Allah için yaşayanın özel bir kuvveti olur. Bu muazzam bir mucizedir. Allah için çalışanın kafası da bedeni de dinç olur.
Deccaliyet insanları düşünemeyecek hale getiren bir sistem oluşturur. Sabah uyanıp fırlayıp sokağa çıkıyor, iki saat kuyrukta bekliyor, iki saat trafikte gidiyor, kutu gibi bir beton yığınının içine giriyor, saatlerce bilgisayar başında tıkır tıkır yazı yazıyor, akşam oluyor yine kuyruğa giriyor, saatlerce trafik sonrasında eve dönüp ancak uyuyabiliyor. Görünürde mecburi böyle olması gerekirmiş gibi bir sistem oluşturarak, deccaliyet insanların ruhunu, düşünme gücünü ellerinden alıyor. Kuran ahlakına göre yaşandığında böyle tekdüze, sıkıcı ve zor bir hayat olmaz.
Münafıklar çok enaniyetlidir, ama ibret olarak Allah bunların fiziki görünümlerini de çok iğrenç kılmıştır. Normal bir insanda acizlik olarak ortaya çıkabilecek şeyler, münafıklarda en iğrenç, en pis, en itici şekilde ortaya çıkar. İnsanlar yanlarında durmaya tahammül edemez.
Münafıkların kendi aralarındaki çatışma çok şiddetlidir. Birbirlerinden nefret eder, birbirlerine tahammül edemezler.
Allah bana 300’ün üzerinde 65 bin sayfadan oluşan bir külliyat yazmayı nasip etti. Bu kitaplar 100’den fazla ülkede satılıyor. Kitaplardan hazırlanan 1000 internet sitesi var. Siteleri her ay 47 milyon insan ziyaret ediyor. Münafıklar fitne fesatla, pislikle vakit geçirirken müminler her an hayır üzerine faaliyet yapıyor.
Müminler bütün halinde yaşayacak şekilde tek bir bütün olarak yaratılmıştır. Hücreler nasıl birbirlerinden ayrılamazsa, müminler de birbirinden ayrılmaz, bütün olarak yaşarlar.
Vicdanı temiz olan, samimi olan, ruhu olan herkes cennet ehlidir.
Darwinizim, Deccaliyetin dinidir. Deccaliyetin dinini ellerinden almış olmamız, Allah’ın bize lütfettiği çok önemli bir başarıdır. İkincisi de tüm dünyaya Kuran’ın yeterliliğini anlatmamızdır.
Gençlerin giyim tarzına karışmak münasebetsizliktir. Bazıları hem gençlerin tarzını anlamıyorlar hem de kendi zevksizliklerini gençlere dayatmak istiyorlar. Gençler güzelliği gayet iyi biliyor ve uyguluyorlar. Kimsenin karışmaması gerekir.
100 bine yakın gençle görüşme yaptık. Hepsi modern, sevgi dolu, barış ve arkadaşlıktan yana. Kadınların değer görmesini istiyor, dini seviyorlar. İşte bu Kuran Müslümanlığının ve Mehdiyetin gürül gürül geliştiğinin ispatıdır.
Alkol yıkıcı bir maddedir. Vücuda girdiği andan itibaren tahribat yapar. Alkol her geçtiği yeri yakarak geçer. Epitel dokuda ölüm meydana getirir. Bu her organın muazzam zarar görmesi demektir.
Fedakarlık yapana enayi gözüyle bakan aslında kendisinin ne kadar karaktersiz olduğunu bilir. Fedakar olan insana herkes bilinçaltında saygı duyar ve beğenir. Mühim olan beyindeki bu kanaattir.
Allah Kuran’da bilgiyi, kültürü, güzel ahlakı ve gelişmeyi her yönüyle teşvik eder. Müslüman alim, bilgili, görgülü ve kültürlü olur.
Samimi olan insan aklı başındadır, nezaketi bilir, sözün nereye gideceğini bilir. Her ağzına geleni söylemek açık sözlü olmak değildir, patavatsızlıktır. Samimi ve açık sözlü insan sözün güzel olanını seçer ve karşısındakini asla incitmez.
Parçalanmak hep felaket getirir. Küçük lokmalar haline gelmek yutulmayı kolaylaştırır. Müslümanlar tam tersine sürekli birleşmeli, bir olarak büyümeli. Suriye, Irak, Türkiye de birlik olacak inşaAllah.
Tebliğ yaparken karşıdaki insanın söylediklerini değil beynini esas almak lazım. Dili hayır dese bile, beyni mutlaka olumlu etkilenecektir.
İnsan mutlu ederek mutlu olur. Mutluluğun anahtarı sevdiklerini mutlu etmektir.
Peygamberlerin tebliğinin durdurulamaması Peygamberliklerine delildir. Peygamberimiz onlarca savaşa giriyor, zırhsız savaşıyor, tamamen Allah korumasında. Kuran’ın korunması, dünyaya yayılması, mükemmel bir sistem getirmesi de Peygamberliğin delillerindendir.
Şeyh Mehmet Efendi, Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri’nin bize güzel bir emanetidir. Kendisi dünyadan geçmiş, nezih, kaliteli, samimi, dindar, güzel huylu, güvenilir bir mümindir. Kendisini çok seviyoruz. Allah onu her zaman hidayetiyle ve nuruyla sarsın.
Gelenekçi Ortodoks İslam anlayışında kadınları yarım varlık görme anlayışı hakim olduğu için kadına saygı duymuyorlar. Bu yanlış zihniyete göre kadın akıl sahibi değil, konuşması yasak, gülmesi yasak, dışarı çıkarsa yolun ortasından yürümesi yasak, kadın bir şey diyorsa bunun tersini yapmak şart, kadının camdan dahi bakmaması gerekiyor, cehennemin çoğu kadınlarla dolu... Böyle çirkin telkinler verilince toplumda kadın sevgisi kalkıyor, kadına şiddet artıyor ve homoseksüellik yaygınlaşıyor.
Münafık karakterini gözle görüyor olmamız Allah’ın ayetini görüyor olmamız açısından güzelliktir. Ayetlerde anlatılan münafık iğrençliğini, vicdansızlığını, alçaklığını, hainliğini canlı canlı görüyoruz.
Müslümanların cemaat halinde olması Kuran’ın bir emridir. Benim bu konuda ölçüm, hangi camia dinsizliğin felsefesi olan Darwinizm’i ortadan kaldırmak için var gücüyle mücadele ediyorsa, İslam Birliği’ni sürekli gündemde tutuyorsa, Mehdiyeti Mesihiyeti müjdeliyorsa o camiayla ittifak etmek gerektiğidir. Böyle bir camia bizim dışımızda pek olmadığı için biz ön plana çıkıyoruz. Bizden başka da küfrü ve münafıklığı hedef alan neredeyse kimse olmadığı için İngiliz derin devletinin, münafıkların, küfrün en çok dikkatini çeken oluyoruz. Tüm ataklara rağmen sarsılmadan ilerliyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2017> Daha Fazla

Kadınlar çok fedakar ve yiğittirler. Sevginin karşısında yapmayacakları yoktur. Cesaretleri ve sabırları çok yamandır. Allah’ın ihtişamlı, güzel, en sanatlı tecellisidir kadınlar.
Allah sevgisini zor kazanılan bir şey gibi göstermek olmaz. Allah’a çok dürüst olacaksın, çok dürüst seveceksin, kendini samimi O’na bırakacaksın. O zaman Allah seni sever ve çok sevilen insan yapar.
İnsanları mutlu eden, meşru olan her şeyi kabul ederiz. Meşruysa, hoşuna gidiyorsa, gerçekten mutluluk veriyorsa insanları sınırlandırmamak gerekir.
Mehdi ve İsa Mesih’in vefatından sonra dünyada bozulma çok şiddetli olacak. Sanat, güzellik, teknoloji her şey geri gidecek. O dönemde sadece vahşet, saldırganlık, anarşi, gasp, ahlaksızlık hakimiyeti olacak.
Kadınlara çok zulmediliyor. Aşkın sanatçısı kadınlar feci şekilde eziliyorlar. Kuran’da emredildiği gibi herkes herkesi korusa kadınlar çok rahat yaşarlar.
Allah, Allah korkusunu yüksek derin sevgi için ister. Yüksek derin sevgiyi Allah’a sunduğumuzda tam kurtuluş oluşur. Allah’ı seven her şeyi kazanmış demektir.
Ak Parti’nin Atatürk’ü sevmesi ve savunması çok doğaldır. Atatürk de Ak Parti de modern Kuran Müslümanlığını savunur, ideolojileri aynıdır. Atatürk aleyhine yapılan konuşmaları milletçe hiç bir zaman kaale almayız.
Kötülükten sakınmak, iyilik yapmak farzdır. Biz sürekli iyilik yapacak şekilde yaratıldık. Mümin iyilik yapmadığında nefes alamaz, boğulur. Mümin iyilik yaptıkça sevgi hazzı alır, bu sevgi tatmini de ferahlamasını sağlar. Mümin bu ibadeti yaparken cennet zevki alır.
Her yerde zenginlik olsa, her yerde cömert insanlar olsa iyiliğin değeri o kadar iyi anlaşılmaz. Pintilerin, mal hırsı yapanların olması cömertlerin kıymetini arttırır.
Hiçbir münafık rahat yaşayamaz. Özellikle atağa geçme evresinden sonra münafıkların hayatı çok çekilmez ve itici olur.
Allah’ın inkar edenlere verdiği ekonomik imkanlar onların hayrına değildir. Genellikle çoğunda malı ve mülkü biriktirip yığma hırsı vardır. Hayatları boyunca bunları kaybetmek korkusuyla huzursuz yaşar.
Salih müminler için hapishane velayette bir kapıdır. Veli olmak için bir yoldur. Bediüzzaman da hapishaneye girerek velayetin kapısından geçmiştir.
Müzikte, mimaride, resimde, heykelde gerçek anlamda sanatçı artık çıkmıyor. Bu, çok vahim bir durumdur. Sevgiyi sanatı öldürmeye azmetmiş deccalin hamlesidir. Dünya Mehdiyetin çıkışını bekliyor. İnsanlara sanatı, sevgiyi, muhabbeti, gülmeyi unutturdular. Mehdiyet bu belayı ortadan kaldıracak.
Müslüman tüm Peygamberlerin bütün üstün özelliklerini örnek alır. Peygamber zellelerini ise Allah ibret almamız, aynı hataya düşmememiz için vermiştir. Müslüman Kuran’ın tamamını ve Peygamberlerin hepsini örnek alır.
Ilımlı İslam diye bir şey yoktur. Kuran Müslümanlığı vardır. Dünyaya Kuran Müslümanlığı hakim olacaktır, ılımlı İslam değil.
Peygamberimiz döneminde münafıklar, Müslümanları “bize gelin” diye kendi lağım çukurlarına çağırıyorlardı. Münafıkların, Müslümanları böyle çağrılarla etkileyebileceklerini sanmaları da ahmaklıklarını gösterir.
Münafık İttihadı İslam’dan, Müslümanların manevi bir lideri olması gerektiğinden bahsetmez. Mehdiyeti, İsa Mesihin gelişini anlatmaz. İslam’ın hakim olacağından bahsetmez. Peygamberimiz’in neslinden, seyyidlerden şeriflerden hoşlanmaz. Bu yüzden Peygamberimiz’in ailesini şehit edenler münafıklardır. Peygamberimizin hanımlarına karşı da çok haset doluydular.
Münafıklarda cinayet eğilimi çok yüksektir. Ruhu şeytan olduğu için gizlice cinayet işlemeye eğilimlidirler. Çoğu geçmişlerinde faili meçhule karışmış oluyor. Peygamberimiz döneminde de Dırar mescidine silah saklıyorlar, Peygamberimiz’e ve sahabeye suikast planlıyorlardı. Münafıkların geçmişte bu özellikleri var gelecekte de olabilir, hep dikkatli olmak gerekir.
Münafık, Müslümanların arasında 20 yıl kahpe, alçak, muhbir, kalleş olduğunu bilerek yaşıyor. Hayvan olsa böyle korkunç bir hayata dayanamaz. Ama Allah bunları Müslümanlara hizmet etmesi için özel yaratıyor.
Münafık neye kafaya takarsa Müslümanda o yönde gelişme olur. Münafıklarda ise her yönden çökme oluşur.
Münafıklardaki şeytani güç küfürde yoktur. Özellikle ahir zaman münafıkları çok ahlaksız ve şedittir. Hadislerde aralarında kadınların da olduğu deccallere dikkat çekilmiştir. Ahir zaman münafıklarının her biri bir deccal hükmündedir. Ama münafıkların varlığı her zaman müminler için hayır vesilesi olur.
MHP ve ülkücü gençlik Türkiye’nin ve bölgenin çimentosudur, dayanak noktasıdır. Allah onları her türlü kötülükten, kahpeliklerden korusun. Ülkücü kardeşlerimizin gençliğin iyi yetişmesi için emek verdiğini biliyoruz. Bu emekleri çok kıymetli.
Sayın Devlet Bahçeli çok değerli bir Türk büyüğü. Tarihimizin Alparslanlarından biridir. MHP’nin lideri olması Türk Milliyetçileri için bir güzellik, nimettir. Milliyetçi tüm kardeşlerimiz MHP’de, Sayın Bahçeli önderliğinde birleşirse çok güzel olur.
Konuları büyütmemek, geçiştirmek iyi bir yöntemdir. Özellikle iki insan arasında anlaşmazlık olduğunda hemen yatıştırmak, olumsuz yönde detay düşünmeyi engellemek gerekir. Olumsuz düşünme kaldırıldığında dostluk kolay pekişir.
Türkiye-Rusya dostluğu dünya barışı için çok önemli. Dünyanın çektiği ızdırabı sona erdirmekte en hayati adım Rusya, İran, Türkiye’nin ittifak etmesidir. O zaman bölgede İngiliz derin devleti hiçbir eylem yapamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Kasım 2017> Daha Fazla

Milletçe Tayyip Hocam’a sahip çıktığımızı tüm dünyaya gösterelim. İngiliz derin devleti ve yancılarının aleni bir saldırganlığı var. Milletimizin kararlılığını çok iyi vurgulaması önemlidir.
Üniversite öğrencilerine sağlıklı ev yemeklerini çok ucuza sağlamak gerekir. Üniversitelerde vakıflar ve dernekler öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına yardımcı olmalı. Ayrıca üniversitelerde de okul aile birliği oluşturup gençlere yardım etmek lazım. Gençlerin iyi beslenmesi hayati bir konudur.
Atatürk’e dil uzatmaya yeltenenler çok büyük cahillik ve ahlaksızlık yapıyor. Atatürk, samimi dindar bir liderdi. İmam Hatipleri açtıran, Diyaneti kurduran, Kuran’ı Türkçe’ye tercüme ettirip tüm Anadolu’ya dağıtan, cebinde Kuran-ı Kerim taşıyan Atatürk’tür. Milletçe Atatürk’e olan sevgimiz hep çok güçlüdür ve böyle kalacak.
Allah’ın bize olan sevgisi egoist olmamakla bağlantılıdır. Bir insan bencilse sevilme kapısı kapanır. Egoistliği attığında insan melek gibi olur, her işi hayır her işi berekettir. Aksi gibi giden işi de düz gider. O insana ne mutlu.
Bilim, dinin güzelliğini detaylandıran bir nimettir. Bilim, dinin bütün güzelliğini, ihtişamını, faydasını, hikmet yönünü ortaya çıkaran bir sistemdir. Bilim, Allah’ın sanatını anlatma sanatıdır.
Nitelikli münafık derin devlet yapısıyla bağlantılıdır. Muhbir ve alçak karakterlidir. Peygamberimiz devrindeki münafıklar Sasaniler ve Roma devletiyle bağlantı kuruyor, Peygamberimiz’e operasyon yapılmasını istiyorlardı. Ama ahmak ve akılsız oldukları için, müminin münafıkla mücadelesi aslanın domuzla mücadelesi gibidir. İki ilmi pençede münafık fikren yerle bir olur.
Kadının üstünlüğü Allah’ın sonsuz sevgisine açılan kapı olmasıdır. Bu sebeple kadın üstündür. Kadını putlaştırmadan, imanla, Kuran’la, Allah sevgisiyle kadını seversen çok derin, zevkli ve güzel bir aleme girersin.
Münafık zaten pisliktir, her türlü adiliği yapmaya müsait bir deccal öncüsüdür. Şeytan üstüne çöktüğünde tam deccal olur. Bu tipler çocukken de şaki karakterlidir. Daha küçük yaştayken insanlara zarar verirler. Tüm hayatları rezillik, küfürbazlık, dolandırıcılıkla geçer. Müslümanların yanına geldiklerinde arada muazzam bir zıtlık oluşur. Bir domuz sürüsünün tertemiz bir dünyayla karşılaştığını düşünün, Müslümanların temiz dünyasını görünce “bizi de aranıza alın” diye domuz olduklarını gizlemeye çalışırlar. Müslümanların sahip olduklarından faydalanmayı planladıkları için tüm güçleriyle Müslümanların daha zengin, daha güçlü olması için çabalarlar. 20 yıl Müslümanları zenginleştirmek için uğraşırlar. Allah bunların domuz kafasını kapar, ahmaklıklarını göremez şekilde 20 yıl boyunca Müslümanlara hizmet ederler. Tam bir yal yalayıcısı olurlar. Bu ahmaklıklarını fark ettiklerinde de yolunmuş kaz gibi kaçarlar. Allah’a haşa oyun oynamaya kalkanı Allah böyle rezil eder.
İyi bir insandan vazgeçmek olmaz. Düzelmesinden ümit kesmek olmaz. Her seferinde ona yeniden imkan vermek sabır ve ecir vesilesidir.
Münafık rezil olduğunu, aşağılandığını gördüğü halde “bir şey olmadı ki, bir şey olmadı ki” takılmaya çalışır.
Bir insanın iman etmesi bir insanın ruh sahibi olması Allah’tandır. Allah’ın ruhunu üflediği ve Ruhu’l Kudüs’le desteklediği bir varlık sonsuza kadar cehenneme gitmez. Allah Hadi sıfatıyla bu insan üzerinde tecelli etmiştir.
İran ve Irak halkının ve devletinin başı sağolsun. Yaralananlara Allah acil şifa nasip etsin. Depremde hayatını kaybedenler Peygamberimiz’in hadisine göre şehit hükmündedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2017> Daha Fazla

En yüksek hürriyeti Kuran verir. Kuran ahlakının olmadığı yerde insanların üstünde, toplum baskısı, mahalle baskısı, ev baskısı gibi türlü türlü kurallar vardır. Kuran tüm bunları ortadan kaldırır, çok geniş bir hürriyet tanır.
Münafıkların yaşadıkları yerler köpek kulübesi gibidir. Peygamberimiz huzur ve güzellik içinde, en güzel mekanlarda yaşarken münafıklar hep sürünmüştür.
Münafıklar ete dalmış kuduz köpek gibi hırsla yaşadığı için yaşının geçtiğini de fark etmez. İt gibi yıllarca Müslümanlara hizmet eder. 20 yıl boyunca Allah onun ferasetini, basiretini kapatır. 20 yıl eşek gibi çalışır Müslümanlara hizmet eder. 20 yıl sonunda bağıra bağıra, zıplaya zıplaya kaçar. Ama alnındaki kerizlik, enayilik, ahmaklık yazısını silemez. Uzaktan sürekli müminleri seyreder. Müminlerin muazzam rahatlık, neşe, zenginlik içinde yaşamasını gördükçe azabı daha da artar.
Hz. Süleyman’ın şeytanları nasıl denizin dibindekini getiriyorlar, münafık da şeytani şevkiyle Müslümanlara muazzam bilgi ve zenginlik getirir. Münafık Müslümanların yanındayken yaptığı çevreyle kendi geleceğini garanti altına aldığını düşünür. Siyasi imkanlar, geniş çevre, evler, arabalar hazırlarken bunları kendisinin elde edeceğini zanneder. Tüm bunları yaptıktan sonra kendisinin köpek gibi çalıştığını ama hiçbir şeyi elde edemeyeceğini görür. Tam bir keriz, ahmak konumuna düşer ve can acısıyla kendini dışarı atar. Kendini dışarı attıktan sonra verdiklerini geri almaya çalışır, ama iş işten geçmiştir. Enayilik, kerizlik yaftası alnına Allah tarafından vurulmuştur.
Kafirin tutumu açıktır. Münafık gözü dönmüş ve karanlık tiptir. Cinayete yatkındır. Araştırılsa bir çok faili meçhulün kaynağında münafıklar vardır. Allah’a, İslam’a, Müslümanlara düşmandır ve bu düşmanlığı çok azgın bir düşmanlıktır. Münafıkları gördükçe Müslümanlar birbirlerine daha çok bağlanır, birbirlerini daha çok severler.
3-5-7-9 yıla İslam Birliği’nin gerçekleştiğini göreceğiz inşaAllah. Zor dönemlerden geçerken hiçbir kardeşimiz telaşa kapılmasın. Çok gayretli, şevkli, kararlı olmamız gerekir. Münafıklığa, dinsizliğe, küfre ilimle irfanla, hukukla kanunla cevap vermemiz gerekiyor.
Allah’ın insanı darda bırakmasının sebebi Allah’ın insanı Kendisine yaklaştırmak istemesidir. Darlık anı da insanın bu darlıktan kurtulmak için ettiği dua da kaderde birlikte yaratılmıştır. İnsanın iyiye, doğruya, güzele ulaşması için bir vesiledir.
İngiliz derin devleti son 200 yıldır dünyaya dehşet saçıyor. Bunlar şeytani kafa adamlarıdır. Gece gündüz düşünüp felsefe çıkarıp geliştirip insanlardan da karaktersizleri bulup onlara uygulattırarak masum dünya halklarını eziyorlar. Birinci dünya savaşı, İkinci dünya savaşı ve diğer tüm yıkıcı ideolojiler İngiliz derin devletinin eseridir.
Her şeyin yaratıcısını, ruhun bedenin sahibini insan unutuyorsa bu büyük bir vicdan çöküntüsüdür. Allah’ı bırakırsan, Allah da seni bırakır ve haklı olarak ezer.
Mahşer günü Müslümanlar için konforlu ve rahattır. Müminler için her şey kolay ve hızlıdır. Müminin hesabı onu onore etmek içindir. “Sen şu güzellikleri, şu iyilikleri yapmışsın” diyedir. Küfür için ise mahşer sıkıntılı ve acı vericidir. Her detayın tek tek hesabı sorulacaktır. Küfür toz bürümüş, terli, kirli, berbat bir görünümünde, vücutları patolojik, bir çoğu yerde sürünen konumda olacaktır. Mutasyona uğramış gibi garip görünümde olacaklar.
İman artışı kişinin kişiliğine çok olumlu etki yapar. Daha dirayetli, sabırlı, şefkatli ve anlayışlı olur şahıs. Hemen olumlu etki fark edilir.
Müslüman ülkeler birbirlerine karşı her konuda yatıştırıcı olmalı. Savaş, çatışma isteyen ve planlayan İngiliz derin devletinin oyununa gelmesinler. Bir avuç Müslüman var zaten. Dostça, kardeşlik içinde yaşayalım.
Peygamberimiz ve Mehdi’nin fiziksel görünümünde çok benzerlikler vardır. Peygamberimiz orta boyluydu. Pehlivan yapılıydı, geniş omuzluydu. Dişleri bembeyazdı, başı büyüktü. Hz. İbrahim’in de başı büyüktü. Peygamber heybetinin alametlerinden biridir bu. Bakışları çok etkileyiciydi, çok güvenilir, çok efendi, çok saygı duyulacak bir yüz ifadesi vardı. Çok seri hareket ederdi.
Bir insanın samimi sevgisini gözlerinden, ses tonundaki samimiyetten, kurduğu cümlelerden, kelimeleri seçmesinden, gösterdiği hürmetten, doğal saygısından anlarız. Kadınlar bu konuda Allah tarafından özel olarak ihya edilmiştir. Kendilerini koruyabilmeleri için tutkuyu ve aşkı hemen tanıyacak bir yetenekle donatılmışlardır. Yalan sevgiyle gerçek sevgiyi hemen ayırt ederler. Ruhları hassas bir cihaz gibidir. Bakar bakmaz, karşısındaki kişinin gerçekten sevip sevmediğini anlar.
Kadınlara saygı ve sevginin ortaya çıkması Mehdiyet çağının imzasıdır. Kadına saygı olması için önce kadını yaratana, gerçek sahibine saygı ve sevgi önemlidir. Allah’a sevgisi, saygısı olmayanın kadının değerini anlaması mümkün değildir. Allah korkusu ve sevgisi zayıf olduğunda, kadına öfke ve nefret daha hızlı gelişiyor.
Hastalığa sabretmek, Allah’a tevekkül etmek mümin için önemli bir cennet vesilesidir.
Samimi sevgide kalpte müthiş bir ferahlama olur. Sevgi, “seni çok seviyorum, gerçekten çok seviyorum” diyerek sadece kelimelerle yapmacık bir şekilde ifade edilen duygu değildir. Samimi sevgide, sevginin ruha verdiği sıcaklık vardır ve zevk alınır. Sevgi taklidinde ise kasılma, acı çekme ve samimiyetsizlik hakimdir.
Allah’ı hiç unutmazsak, Allah’ı çok sevdiğimizi ve yakın dost olduğumuzu sürekli aklımızda tutarsak, şirkten şiddetle sakınırsak, gücün sahibinin Allah olduğunu hiç unutmazsak çok doğru bereketli bir yolda ilerleriz. Allah’ın gücünün her şeyden üstün ve her şeye hakim olduğunu düşünmek önemlidir. Haşa bir yere kadar gücü var gibi düşünmek olmaz.
Münafık züppeliğe çok meraklıdır. Kör cahil olduğu halde kendince filozoflardan, yazarlardan örnekler verir. Oysa tam bir köprü altı çakalıdır, münafıklar iki cümleyi bir araya getiremeyen tiplerdir.
Münafıklar akıl hastalığı şeklinde yalan söyler. Münafıkların yalancılığı binlerce ahlaksızlıklarından sadece bir numunesidir.
Yalan söylediğinde bir kişiyi hemen mahcup etmemek lazım. Eğer kendisini korumak durumunda kaldığı için yalan söylüyorsa daha toleranslı olmak gerekir. Ama çıkar için, ahlaksızlık için, iftira için, oyun için yalan söylüyorsa bu çok tehlikelidir. Bu kişi yalan makinası olmuştur.
Hidayet Allah’a samimi iman etmektir. Allah’ın Hadi isminin tecelli etmesidir, o kişinin ruh sahibi olmasıdır.
Şehit aileleri için oteller, restoranlar hepsi devlet tarafından teşvik edilmeli. Şehit aileleri tatil köylerinde misafir edilmeli. Gittikleri her yerde şehit ailelerine özen göstermek önemlidir. Bunu televizyonlarda tanıtım programlarıyla anlatmak iyi olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah münafığı Müslümanlar ibret alsınlar ve eğlensinler diye özel yaratılmıştır. Aklı alınmıştır ama içine şeytanın zekası enjekte edilmiştir. Ayette konuştuklarında dinlersin diye bildiriliyor, ama akıl almaz ahmaktır. Münafık hayatı boyunca köpek gibi aşağılanır, eşek gibi çalışır, sonunda yarasa gibi sesler çıkararak kaçar. Geride gençliğini, hayatını, Müslümanlara zenginliği bırakmış olur. Ahmaklığını, enayiliğini boynuna takar domuz gibi kaçar. Münafık ahmaklığı, 20 yıl test edilmiş onaylanmış, tescilli ahmaklıktır. Allah münafığın enerjisini, emeğini, hayatını, malını her şeyini alır müminlere verir. Geriye münafığın fosili kalır, o fosilden de Allah müminleri kurtarır.
Atatürk’ün klaslığı, terbiyesi, kibarlığı, aklı, zekası, Kuran Müslümanlığı çok güzeldir. Atatürk’ün tırnağı etmeyen, sayısı da çok az olan bazı tipleri kimse kaale almasın.
Kadına tutku ve derinlik yakışır. Kadın aşkın denizi olduğu için, ona en çok cazibe ve asalet yakışır.
Zenginlik malı dağıtmak için vardır. Para hayır için kullanıldığında hep hayır getirir.
Ahir zamanda insanların açmaza düştüğü bir ortamda Peygamberimiz’in soyundan bir zatın zuhur edeceği hem hadislerle, hem ayetlerle, hem Hristiyanlıkta hem Musevilikte haber verilen büyük bir müjdedir. Mehdiyet Allah tarafından perdelerle gizlenmiş, deccaliyetin baş edemediği metafizik bir güçtür. Mehdiyetin durdurulması mümkün değildir. Mehdiyetin bir mukaddemesindeyiz, alametler çıktı ve çıkmaya da devam edecek.
Nefis insanın bedenindeki hayvan gibidir. Saldırganlaşma eğilimi vardır. Ama insana ruh hakim olduğu için, ruh o hayvanı insan haline getirir ve insan asaletiyle davranmasını sağlar. Nefsin en temel özelliği egoist ve bencil olmasıdır. Bu bencilliği ortadan kaldıran ise ruh ve vicdandır.
Her insan hata yapabilir, günah işleyebilir. Tevbe eder, bir daha yapmaz. Bu, onu Müslümanlıktan çıkarmaz. Allah sonsuz akıl ve sonsuz adalettir.
Münafıklar tarihin en büyük kerizleri, en büyük enayileridir. Bir insanın hayattaki en önemli varlığı gençliğidir. Münafıklar Peygamberimize gençliklerini verdiler. Enayi münafıklar keriz gibi tüm gençliklerini veriyor sonunda lağım dolu çöp kamyonu gibi çekip gidiyorlardı. Her gidişlerinde Müslümanlar ferahlıyordu. Peygamberimiz döneminin münafıkları da ahir zaman münafıkları da kerizliklerinin acısını ölünceye kadar çektiler, çekecekler.
Münafıkların hepsi çirkin, itici, ahlaksız, hepsi köprü altı dolandırıcısı olduğu için birbirlerinin yüzüne bakmaktan acı duyarlar. Bir arada çektikleri azap çok büyüktür. Kartlaşmış, tirit, kokuşmuş, cesede dönmüş münafıklar bir arada olduklarında o pis kokuyu, o kokuşmuşluğun iğrençliğini tarif etmek mümkün değildir.
Her atom akıllıdır. Her atom Allah’ın kuludur. Atomların birbirine çarpmadan 15 milyar yıl o dönüşü tekrarlaması, üstelik müthiş bir hızla bunu yapmaları muazzam bir akıldır. Atomun aklı insan aklından daha yüksek bir akıldır ve hepsi Allah’ı zikrederler.
Kötülük özel olarak yaratılıyor. Allah’ın yarattığı durumu akılla değerlendirip sabırla ve Kuran’la sürekli anlatacağız.
Bir yanda sevgiyi derinden yaşayan ve büyük bir haz alan müminler bir yanda da bir türlü sevgiyi öğrenemeyen mahluklar var. Sevgiyi öğrenen güzel yaşıyor, sevgiyi öğrenemeyen ise acı içinde, her gün daha da kirlenerek yaşıyor. Bunların yüzü çirkin, konuşması pis, sesi pis oluyor. Yine de bunların değişmesi için sabırla anlatmakta fayda vardır.
Dünya güzel bir eğitim yeri. Bu eğitimle müthiş bir kafa açılması oluyor insanda. Bu eğitimden geçmemiz şart. Dünyanın bu kadar renkli olması mucize. Hem iyi renkler hem kötü renkler var, hem iyi insanlar var hem münafık ve kafir diye ayrı ayrı pislikler var. Bunların her birinin varlığı mucize. Her biri eğitimimizin bir parçası. Allah’ın bizi Mehdiyet devrinde yaratması da çok büyük güzellik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2017> Daha Fazla

Türkiye ile İran’ın birleşmesi demek İttihad-ı İslam’ın imzası demektir. İngiliz derin devletinin sonunun gelmesi demektir. İki aydın, iki modern, iki dindar ülkenin birliği güzelliktir. Bu güzelliğin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz.
Müminlere ulaşan her şey mutlaka hayır olur. Küfürde ise adama yüz bin altın da verilse ziyafete de katılsa hep aleyhinedir, hep şer olur. Müminde ise her şey hep lehine, hep güzeldir.
Sabırla tahammül arasında çok fark vardır. Pis şeye karşı direnç, nefsi boş yere yormak olur. Ahlaksız, pis bakan bir insana tahammül etmeye gerek yok. Hiç muhatap olmamak lazım. Sabır ise güzel tavırda ısrarlı ve kararlı olmaktır. Sabır zorlu bir şey değildir, zevklidir.
Peygamberimiz döneminde yaşlı kadın münafıklar etraflarına yaşlı, bunak kadınları toplayarak halkı Resulullah aleyhine tahrik etmeye çalışırlardı. Peygamberimiz sefere hazırlanır, Allah için mücadele ederken bu bunak kadınlar sürekli fitne peşinde olurdu.
Münafıkların dünyada ve ahirette içine düştüğü durum müminler için eğlence ve neşe vesilesidir. Münafık dünyada da mutlaka açığa çıkar, mutlaka karpuz gibi patlar ve deşifre olur. Münafığın dünyada da aşağılandığını herkes görür.
Şeytan ve deccaliyet sürekli kan dökülsün ister. Bunun için de mutlaka bir bahane bulurlar. Deccaliyetin derdi toprak değildir, derdi kandır. Kana doymaz, sürekli cinayet işlensin ister.
Allah münafıkların içindeki yaşlı, bunak, nefret dolu kadınlara özel dikkat çeker. Peygamberimiz döneminde de yaşlı, yaşlılıktan içi geçmiş bazı kadınlar münafıkların içinde Peygamber aleyhinde faaliyet yapıyorlardı. Ayette geçen “düğümlere üfüren kadın” ifadesi bu yaşlı kadın münafıklara işaret etmektedir. Bunlar ahmak beyinleriyle sezdirmeden kaş göz hareketleri yapıyor müminlerle alay ettiklerini sanıyorlardı.
Münafık malı yığıp biriktirir o mal yine sonunda Müslümanlara nasip olur. Münafık malının kendini ölümsüz kılacağını zanneder, mala delice bağlıdır. Ama sonunda sahip olduğu her şey münafığa iç acısı olur. Allah münafığı en çok ruhunu yakar azaplandırır.
Allah münafıkları dine mutlaka hizmet ettirir. Resulullah zamanında münafıklar eşek gibi hizmet ettiler. Peygamberin ve Müslümanların müthiş zengin olmasına vesile oldular. Geceli gündüzlü eşek gibi çalıştılar, nöbet tuttular, savaşlara katıldılar, aşağılandılar, sonunda da içleri kuruyup tek başlarına sürünerek öldüler.
Münafıklarda cinayete yatkınlık ve katil yüzü vardır. Yüzlerindeki ifade çok pis ve iticidir. Peygamberimiz de kim şeytanı görmek isterse münafıklara baksın diyerek onların yüzündeki korkunç itici ifadeye dikkat çekmiştir. Resulullah döneminde de münafıklar, haber toplamak için Müslümanların yanına geliyorlardı. Topladıkları her haber ise münafıkların kahrolmasına sebep oluyordu.
Cennette su altında insan balık gibi oksijensiz yüzer. Gökte istediği gibi uçar, yükseklik korkusu olmaz. Cennetin vasfı her şeyin sebepsiz olmasıdır. Dünyada isteyip yapmakta zorlandığımız her şey en mükemmel haliyle cennettedir. Burada hayvan sevgisi zordur. Cennette ise her yerde sevilecek hayvanlarla doludur. Cennet insanlar, melekler, gılmanlar, hayvanlar, çiçekler, ağaçlarla her yer cıvıl cıvıldır. Dünyada tehlikeli ama çok sevdiğin sporları cennette en güzel şekilde hiç risksiz yaparsın. Dünyada olan aklımıza gelen her şeyin yaratılış amacı cennette mükemmel haliyle olacağı içindir. Dünyada imtihan gereği her şey zararlı ve zararsız olarak içiçe geçmiştir. Cennette ise her şey tamamen güzelliktir ve zararsızdır. Dünyadaki küçük bir noktanın, tek bir iğnenin dahi cennette aslı vardır.
Tayyip Hocam’ın homoseksüellere kota ayrılmasını eleştiren konuşması İngiliz derin devletinin felsefesine indirilen muazzam bir manevi darbedir. Bu konuda yaptığı açıklama milletimiz için çok güven verici ve güzel oldu.
Müslüman ve Allah’ı seven insanın yaptığı hata her zaman hayrına olur. Her hatayla insanın cennet bilgisi daha artar, ruhu inkişaf eder, mükemmelleşir. Hatalar olmasa insan sabit kalır. Çocuğun büyümesi gelişmesi gibidir. Çocuk nasıl düşe kalka büyüyorsa insan da hatalarıyla sevgiyi, merhameti, iyiliği, güzelliği öğrenir, gelişir.
Eleştiri mümin için nimettir. Eleştiri yapan kişiyi desteklemek önemlidir. O kişi bir çok şeyi göze alarak eleştiriyi yapıyor. Bu yüzden, “çok faydalandım, istifade ettim ama şu yönleri de var onu da bilmeni isterim” diyerek eleştiriyi almak güzel olur. Eleştiri yapanın gücünü kırmak doğru olmaz.
Dünyanın yaratıldığı günden bu yana gördüğümüz tüm eşyalar cennette sahip olacaklarımızın bir kopyasıdır. Tekneler, lüks arabalar, evler, saraylar sadece cennetteki muhteşem hallerinin çok sade bir numunesidir. Hadislerde cennet çok detaylı tarif edilmiştir.
Münafık bütün ömrünü Müslümanlara hizmet ederek, Müslümanlara imkan sağlayarak geçirir. Bir gün Peygamber’in vefat edip de o mülklerin yeniden kendi ellerine geçeceği ümidiyle bütün imkanlarını Peygamber’e seferber ederler. Bütün gençliklerini, mülklerini, imkanlarını Müslümanlara verip, ihtiyarladıklarında da artık enayi konumuna düştüklerini anlayıp Müslümanların yanından kaçıp giderler. Münafıkların kerizliği ve enayiliği Müslümanların en büyük eğlencelerinden biridir.
Ölüm en güzel terbiye aracıdır ve sonsuz hayata açılan berrak bir kapıdır.
Türk Milliyetçilliği’ne önem vermek durumundayız, yoksa İttihad-ı İslam’ın oluşması çok zor. Mutlaka Türk milletinin önde olması, öncü olması lazım. Allah bize vermiş bu nimeti. Bu necip millet öncü olacak. Bu ırkçılık demek değildir. Türk’üm diyen herkes Türk’tür, bu şuur altında İttihad-ı İslam’ın sancaktarlığını yapacağız inşaALLAH.
İnsan kendisine ait olan malın bekçisidir, o mülkün maliki yani yöneticisi olur Müslüman. O mülkü Müslümanlara kullandırmak lazım. Eşyanın, mülkün sahibiyim diye o mülkü sahiplenip kimseye kullandırtmamak olmaz. Sahip olunan bir eşyanın, mülkün Müslümanların lehine kullandırtılması gerekir.
Sevgi Allah tarafından yaratılmış en güçlü içgüdüdür. Allah en büyük nimet olarak, kainatın tek amacı olarak sevgi denen bir nur yaratmıştır ve bu nur bütün kainatı, bütün uzayı, bütün hücreleri, atomları, insanları, hayvanları, bitkileri, bütün canlıları kaplamıştır ve tek amaç haline gelmiştir. İnsanı en çok mutlu eden, insana en yüksek hazzı veren en asil duygu sevgidir. İnsanların bu kadar güzel yaratılmalarının, atomlardaki çekimin, hücrenin iç yapısındaki muazzam yapının, kainattaki muhteşem geometrinin amacı da sevgidir. Sevgi müthiş bir hazdır, müthiş bir güzelliktir.
Münafık en büyük azabı Peygamber (sav)’in varlığından çeker. Peygamber (sav)’in kendilerini aşağılamasından çok tedirgin oluyorlardı. Peygamberimiz (sav)’in münafıkları bu kadar aşağılamasını münafıklar ömür boyu unutamadılar, en büyük ızdırapları buydu. Samimi müminler ise Peygamber (sav)’in yanını cennet bahçesi olarak görürler.
Allah’ın tek amacı sevgidir. Allah bütün kainatta, yaşantımızda hep sevgiyi amaçlar. İslam’dan, ibadetlerden, Allah korkusundan amaç da sevgidir. İncil’de de” Allah sevgidir” diye geçer.
Zer aleminde bütün insanlar Allah’a samimi kulluk etmeye söz veriyorlar. Ama dünyaya geldiklerinde münafıklar münafıklık yapıp o sözlerini bozmuş oluyorlar.
Dürüst bir insanın yüzünde halim bir ifade olur. Kuran’a, İslam’a titizdir. Dengeli, tutarlı olduğu için güvenilirdir. Oysa ki münafıklara çok dikkatli ve temkinli olmak gerekir. Münafık samimiyetsizdir, dolandırıcı karakterlidir.
Sürekli haklı çıkmaya çalışmak bir nevi akıl hastalığıdır. İnsanın kendisini böyle küçük düşürücü bir hale sokmaması gerekir. Her zaman karşısındakinin de haklılık payı olduğunu bilmek ve doğru olana uymak önemlidir.
Allah Atatürk’e gani gani rahmet etsin. Neredeyse tüm İslam ülkeleri çalkantı içindeyken, Atatürk’ün kurduğu sistem sayesinde Türkiye Ortadoğu’nun en modern, İslam’ı en güzel yaşayan ülkesi oldu. Kendisini rahmet ve hürmetle anıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Kasım 2017> Daha Fazla

Peygamberlerin hepsi moderndi. Peygamberimiz İslam’ı getirdiğinde ultra modern bir dünya oluşturdu. Akıl almaz kötü geleneklerle toplum baskı altındaydı. İslam’ın gelmesiyle toplum üzerindeki baskı kalktı. Hak dinler geldiğinde her zaman modernliği, aydınlığı getirirler.
Müslüman hep pozitif olacak. Negatif, kötü, karanlık olan en ufak bir şeyi dahi kabul etmeyecek. Her zaman doğrudan, aydınlıktan, iyilikten yana olacak.
Yalnızlığa çözüm Allah’ı sevmektir. Sen Allah’ı yalnız bırakmazsan Allah da seni yalnız bırakmaz. Allah’ı sevip dost olup da yalnız kalan hiç kimse olmaz. Allah Kendisi’ni sevene seveceği insanlar gönderir.
Münafık sevgi sözcüğünü silah olarak kullanır. Sevgiyi teknik bir kavram olarak bilir. Ama asla sevgiyi yaşamaz. Müslümanlara sevgi kelimesinden bahsedince Müslümanları etkileyebileceğini düşündüğü için bu kelimeyi taktik olarak kullanır. Dürüstlük, samimiyet, candanlık, sevgi münafığın yaşadığı duygular değildir.
Allah münafıkları özel yaratır. Çok tiksinti vericidirler ve aşağılık varlıklardır. Tam beyinsizlerdir ama şeytan onlara etki ettiği için şeytani bir zekaları vardır. Münafık Allah’ın özel yarattığı bir zombidir. Ortaya çıkarken Müslüman gibi görünür. Peygamberimiz döneminde İslam’ı kullanarak ortaya çıkıyorlardı. Haşa Peygamber’in merhamet etmediğini, kendilerinin ise merhametli, adil ve şefkatli olduğunu iddia ediyorlardı. Peygamberimiz’i Müslümanları mücadeleye çıkarıp vefatlarına sebep olduğunu iddia ediyorlardı. Oysa Müslümanlar mazlumları korumak için mücadeleye şevkle koşuyorlardı. Münafık çok ahmak ve beyinsiz olduğu için dini kullanarak imanı zayıf olanları etkilemeyi amaçlıyorlardı.
Monotonluktan hiç hoşlanmam. Hayata sürekli güzellik katmak isterim. Her anım sevgiyi ve güzelliği aramakla geçer. Ben sevgiye ve güzelliğe doymam. Eşyalar güzel olsun, kedim güzel olsun, insanlar güzel olsun isterim.
Bir yanda Darwinist materyalist, insanın hiçbir amacı olmadığını söyleyen soğuk dünya. Diğer yanda sevgiyi, nezaketi, kaliteyi bilmeyen, her şeyi ölümle cezalandıran bağnazlık. Gençler bu iki felaketin altında kaldıkları için yaşama heyecanlarını kaybetmişlerdi ve boşvermişlik içine girmişlerdi. İlimle irfanla bu iki felaketi de ortadan kaldırıyoruz inşaAllah.
Ruhun, aklın ve vicdanın gücü büyüktür. Şeytanın gücü ise zayıftır. İnsan vicdanına teslim olduğunda şeytanın o kişi üzerinde hiçbir etkisi olmaz.
Münafıklar pis işlerle uğraşırken müminler hayır işlerinin peşindeler. Münafıklar Hz. İbrahim döneminden beri Müslümanların dağılması için uğraşırlar. Her seferinde de başarısızlığa uğrarlar.
Avrupalılar fikre açık insanlar. Oradaki kardeşlerimizin yaptığı her hizmet çok kıymetli. Yaptıkları hizmetin her adımına Allah kat kat sevap versin, cennette güzel nimetler kazanmalarına vesile olsun.
Gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı bilimi, sanatı, estetiği, kadın güzelliğini kabul etmediği için İslam ülkeleri geri kalıyorlar. Kuran ahlakına göre İslam yaşanmış olsa muazzam bir kalkınma ve gelişme olur.
Gurur aşık için enayilik olur. Aşkın için ölümü göze alırsın. Gururu dinlemek az sevgide olur. Bencildir kendini daha çok seviyordur, gururu daha önemli olur. Gerçek aşık ise gururunu ezip ruhunu tamamen karşısındakine bırakır. Gururuna uyan aşkın derinliğini yaşayamaz. Gururu olan kişinin gözünde bir blokaj vardır, aşk o blokajı aşıp karşısındakine geçmez. Ama iki taraf da egoist değilse sevgi okyanus gibi ondan ona akar.
Bazı gençlerin, “hani, yani, sıkıntı yok, aynen” dışında kelime kullanmamaları acı bir durumdur. İfade zenginliği olmaması ruhta çok olumsuz etki yapar.
Gençlere okullarda verilen din dersi sadece İslam tarihi, savaşların nasıl yaşandığı gibi konuları içermemeli. Her dinin her mezhebin inançlarını genel kültür olarak gençlerin öğrenmesi gerekir. Bir gencin yaşadığı coğrafyadaki inanışları, kültürleri bilmemesi çok büyük bir genel kültür eksikliği olur.
Barzani’yi referandumdan önce defalarca uyardık. İngiliz derin devletinin sözüne güvenme dedik. Bölge halklarını birbirine kırdırmak için oyun var dedik. Sözümüzü dinlemedi.
Müslüman tek bir ülkeyi tek bir halkı kurtarmak amacında olmaz. Filistin’i niye kurtarmıyorsun diyen Irak’ı düşünmüyor. Irak’ı niye kurtarmıyorsun diyen Libya’yı hiç düşünmüyor. Müslüman tüm İslam alemini tüm dünyayı kurtarmak ister. Bu da ancak İttihadı İslam’la ve Mehdiyetle mümkün olur. Deccaliyetin pençesi şu anda İslam alemine geçmiş durumda. Bu pençe tek tek sökülemez. Pençenin ortadan kaldırılması Müslümanların birliği ve Mehdiyetle sağlanır.
Delikanlıların genç kızlara yapacakları en büyük iyilik güven vermektir. Kadınlar güveni aramakta çok haklılar. Onların canının, namusunun ve mutlu yaşamasının güvencesini vereceksiniz. Ama bunu demagojiyle değil, samimi Allah rızası için yapacaksınız. O zaman genç kızlar çok rahat ederler ve sizinle arkadaş olmaktan zevk alırlar.
Bencilliği hafif bir kelime gibi kullanıyorlar. Bencillik çok büyük bir felakettir. İnsanı insan olmaktan çıkarır. Bencil insan onurunu, aşkı, aklı, güzellik anlayışını kaybeder. Bencil insan hayatı boyunca aşağılanır. İnsanların bencilliği hiç hafife almamaları gerekir. Mutlaka diğergam olmak mutlaka Allah ve sevdikleri için yaşamak gerekiyor.
Allah Kendini aşikar etmez. Allah’ın Kendini gizlemesi Allah’ın bir sanatıdır ve İlahlığının mükemmelliğidir. Allah Kendini 70 bin perde ile gizler, biz o perdeleri aça aça O’nu bulacağız. Pis insanların Allah’a ulaşamaması mümin için nimettir. Dürüst, iyi, güzel olanların Allah’a ulaşması ise çok zevkli bir yarıştır.
Süleyman Soylu çok aklı başında, dengeli, tutarlı, mümin muttaki insandır. Demagojiden hoşlanmaz. Yiğit bir delikanlıdır.
Kadınların güvenliğinin ve huzurunun sağlanması bir devlet politikası olmalı. Gençler de her yerde kadınların huzurlu, güvenli yaşaması için koruyucu olsunlar.
Cehennem ölü varlıkların mekanıdır. Cehennemin ölüler diyarı olduğu Tevrat’ta da geçer. Cehennemin varlığı cennet ehlinin kıyas yapması için vardır. Cehennemin varlığı cennetin güzelliğini kıyaslayan bir durumdur. Cennet ehli, cehennemle kıyas yaptığında en yüksek mutluluğu ve zevki elde eder.
Deccal şeytanın bir yansımasıdır. Şeytanın bir insanı kaplaması sonucu meydana gelen Allah’ın özel yarattığı bir varlıktır. İyilik adına çıkıyor gibi yapar halbuki zalimdir, alçaktır. Dinsizliği savunur. Gaddar bir yapıya sahiptir, kan dökücüdür. Ona uyan münafıklar da kan dökücü ve acımasızdır, İslam’ı ve Müslümanları hedef alırlar.
Mümin daima kazanandır. Kötüler dünyada bazen kazanıyor gibi görünse de ahirette ebedi olarak kaybeder. Ebedi kazanan olmak önemlidir. İyiler ebedi kazananlardır. Allah iyilerin her zaman yanında olduğunu fiilen de gösteriyor.
Allah şerlilerin, münafıkların şerrinden Müslümanları mahfuz etsin. İslam’ı ve Müslümanları galip, münafıkları küfrü ve şerlileri mağlup etsin inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2017> Daha Fazla

Küfrün ve münafığın her şeyi uğursuzdur; müminin ise her şeyinde hayır vardır. Mümin özel korunur. Allah’ın ruhunu taşıdığı için mümin mukaddes bir varlıktır, kutsanmıştır.
Aklımıza gelen şeytani düşüncelerden sorumlu olmayız, ama kişi bunları kafasına koyup bilinçli tasarlarsa bunlardan sorumlu olur. Kötülüklerin tasarlanıp hayata geçirilmesi haram olur.
Darwinizm kıyamete kadar belini kaldıramayacak şekilde yıkıldı. Teknik yönden yıktığımız için bir daha belini kaldıramaz. Deccaliyetin, Darwinizmin ayağa kalkması bundan sonra mümkün değil, ilimle bilimle yerle bir oldu.
Cennette insan bir eşyayı nasıl tahayyül ederse hemen o şekilde yaratılır. Kıymetli yekpare taştan oluşmuş, sürat yapan, kontrolü kolay, suyun üstünde ve altında giden araçlar olacak cennette.
Peygamberimiz (sav) Kabe’nin altında eski döneme ait hazinelerin olduğunu bildiriyor. Kabe’nin yıkılmadan altına bakılabilmesi şu an mümkün olmaz, ancak Mehdi (as) döneminde olacak. Diğer bütün kutsal emanetlerin bulunması da ancak Mehdi (as) döneminde olacak. Mehdinin zuhurundan sonra hepsi ortaya çıkacak, insanların imanlarında muazzam bir artış olacak.
Mümin en çok Allah’ı gücendirmekten korkar. Mümini tek başına cehennemdeki azap değil Allah’a karşı mahcup olma ihtimali korkutur. Cehennemden korkmak da Allah rızasına uygun bir tavırdır. Cehennem korkusunu yanlış görmemek gerekir.
Şu an bir rüyada olduğumuz açıkça görülüyor. Ölüm de rüyadan kalkış gibi olacaktır. Öldüğümüzde, dünya hayatının çok çok kısa bir rüya olduğunu anlayacağız. İnsanlara dünyada ne kadar kaldınız diye sorulduğunda, şaşırtıcı şekilde kısa olduğunu söyleyecekler. Ölümle birlikte görüntü o kadar netleşir ki, dünyanın kesinlikle rüya olduğuna tam kanaat gelir. Müminler ölür ölmez neşeli güzel bir karşılanma görür. Küfür için ise ölüm anından itibaren her şey dehşet vericidir.
Kadını korumak müthiş zevklidir. Dinin, imanını, iffetini, onurunu, sevincini, neşesini, mutluluğunu, sağlığını ve sıhhatini korumak çok hayatidir. Kadına merhametle yaklaşmak gerekir. Kadını koruyup kollarken ona hiç hissettirmemek önemlidir.
Peygamberimiz’in İslam’a kalbi ısınacaklara hediyeler vermesi münafıkların çok ağrına gidiyor. Kendileri menfaat sağlayamadıkları için aptal mantıklarıyla Peygamberimizi haşa itham etmeye ve eleştirmeye yelteniyorlar.
Hz. Süleyman sanattan çok zevk alan, sanatı çok güzel icra eden bir insandır. Neşeli, candan, tevazuludur. En güzel heykeller, duvar süslemeleri, binalar onun devrinde yapılmıştır.
Müslümanda her zaman akıl galiptir. Çünkü Müslüman her zaman Allah’ın vahyi olan vicdana uyar. Vicdana uyan insan üzerinde şeytanın ve nefsin bir etkisi olmaz.
İngiliz derin devleti Suudi Arabistan’a bir oyun oynuyor. Bir operasyon olduğu açık görülüyor, çok dikkatli olsunlar oyuna gelmesinler.
Hücrenin içindeki akıl hayranlık uyandırıyor. Hücrenin her bir parçasında nefes kesici bir akıl ve yetenek var. Her bir parça karar alıyor, uyguluyor. Hücredeki akıl tüm dünyadaki insanların aklından daha çok.
Binali Yıldırım dürüst ve efendi bir insan. İyi niyetli bir vatan sever. Allah nuruyla, hidayetiyle sarsın, cennetle ödüllendirsin inşaAllah.
Yaşı ilerleyen hiçbir insanın bakım evine gönderilmemesi gerekir. Dedelerin, anneannelerin varlığı o ev için müthiş bir süstür. Düşkünler evine bir insanı terk etmek kabul edilecek bir durum değildir.
Terörü savunmayan, idealist olan solcuların çoğunlukla kişiliği güzeldir. Genel olarak dürüsttürler, merttirler, pek yalan söylemezler. Egoistlikten hoşlanmazlar. İnsanların huzur içinde yaşamasını, savaş olmamasını ister ve sosyal adaleti talep ederler. Bağnazlığı İslam sandıkları için İslam’dan uzak duruyorlar, ama Kuran ahlakını öğrenmiş olsalar çok severler. Böyle bir kişiliğin Kuran ahlakıyla bezenmesi nefis olur, ortaya çok güzel bir yapı çıkar.
Bazı insanlar sevgiyi anlatmak için sadece internetten duydukları kalıp cümleleri kullanıyor. Oysa sevgi ruhtan dile doğal bir akışla akar. Konuşmaya ruhun paralelinde akar. Kadınlarda Allah bunu bir içgüdü olarak yaratmıştır ve kendisini dürüst seveni kadın hemen anlar. Kadın böyle güzel seven biriyle karşılaştığında adeta hipnoza girer. Sevgiyi gören kadın adeta dirilmiş gibi olur. Kadın samimi sevildiğinden emin olmak için defalarca yoklar. Samimiyeti ise sözcüklerden değil cümle kuruluşlarından, ses tonundaki doğallıktan ve bakışlarındaki derinlikten anlarlar. Gerçek sevgi kadına hayat veren ışıktır.
Affetmek zevklidir. İki taraf için de bereketlidir. Affetmemek insanı sıkar. Affeden insan huzur bulur, rahat eder.
Peygamberimiz dönemindeki münafıklarla ahir zaman münafıkları birebir aynıdır. Peygamber dönemi münafıkları akılsızca Peygamberimizi eleştiriyorlardı. Kendilerini Peygamberden daha çok Müslümanları düşünen, merhamet eden gibi göstermeye çalışıyorlardı. Oysa çok karaktersiz ve bencillerdi. Ve mutlaka din ile ortaya çıkıyorlardı ki ahlaksızlıkları deşifre olmasın. Dinden nefret ettikleri halde dindar gibi görünerek, bencil oldukları halde hayır işleri yapıyormuş gibi görünerek insanları etkilemeye çalışıyorlardı. Bu ahmak oyunları hiçbir işe yaramadı. Çölde it gibi tek başlarına sürünerek hayatları bitti.
Peygamberimiz döneminin en tipsiz en çakal kılıklı münafıklarından biri olan Ebu Süfyan çirkin üslubuyla sık sık Peygamberimiz’e mektup yazardı. Bu mektuplarda pis ve alçak karakterini dışa vururdu. Peygamberimiz ona yazdığı cevapta “ey ahmak ve beyinsiz” demiştir. Münafıklar her devirde olabilecek en ahmak, en beyinsiz varlıklardır.
Niye tiyatroya ilgi yok sorusu yerine neden kaliteli tiyatro oyunları yok diye sormak gerekir. Sanatın çökmesi ahir zamanın felaketlerinden biridir. Sevgi ortadan kalktığı için sanat da yok oluyor. İmanla, Allah aşkıyla, Kuran Müslümanlığıyla manevi bir uyanış olacak ve o zaman sanat şüyu bulacak.
Barzani’nin şuurlu, idealist yetişmiş bir destekçi kitlesi yok. Bu yüzden ufak bir adımında PKK tarafından kolaylıkla ezilebilir. Barzani küçülmeyi değil büyümeyi esas alsın, bu da İslam aleminin birleşmesi, İslam Birliği’nin kurulmasıyla olur. Parçalanmak kolay yutulmak anlamına gelir.
Mümin hayatının her anını Allah için geçirmeye niyetli olmalıdır. Rabbim hatırladığım hatırlamadığım her işi Senin için yapıyorum diyecek ve kendini Allah’a hibe edecek.
Kötü insanlar ve olaylar müminin imani inkişafına vesile olur. İmani derinleşme ve ahlak güzelleşmesi sağlar. Bir çok komplo, hukuksuzluk, suikast girişimiyle karşılaştım. Bu haksızlıkları yapanların şu an adı bile anılmıyor ama ben aslanlar gibi tüm gücümle burada ilmi mücadeleme devam ediyorum.
Yemen’den atılan füze Suudi Arabistan ile İran’ın arasını bozmak için İngiliz derin devletinin oynadığı akılsız oyunlardan biridir. Suudi Arabistan ve İran yan yana gelsinler, birlik olsunlar ve böylece İngiliz derin devletine hak ettiği cevabı versinler. İki güzel Müslüman ülke, kardeş olmamaları için hiçbir sebep yok.
Şeytanda homoseksüel karaktersizliği ve klasik ahmak karakteri vardır. Münafık karakterinin en tepe noktasıdır. Haklı çıkmak için her yola başvuran, bunun için dini de kendince kullanan çok çirkef ve akılsız bir mahluktur.
Ben asla malı yığıp biriktirmem. Allah yolunda sürekli harcarım. Milyonlarca kitabım satılıyor hiçbirinden asla telif hakkı almam. Üzerime hiçbir mal yok, bankada birikmiş param yok.
Şeytan karakterli insanlar genellikle çocukluklarından itibaren karaktersiz olur. Münafıkların da geçmişine baktığımızda hep hırsızlık, gaspçılık, ahlaksızlık, adilik görüyoruz. Yüzlerindeki çirkeflik, iticilik, çakallık hep aynı oluyor. Müslümanların arasına geldiklerinde “tevbe ettim” dedikleri için Müslümanlar hüsnü zanla bakıyorlar ama o ahlaksızlar bir süre sonra yine mayalarına dönüyorlar.
Türkiye’ye bir kesimi değil, herkesi kucaklayan bir dış politika yakışır. Mısır halkının da tamamını kucaklamak önemlidir. Mısır yönetiminin yanlışları ve haksızlıklarına karşı oluruz ama Mısır halkının tamamını kucaklarız.
Samimiyet olmazsa olmaz bir vasıftır. Çünkü samimiyette insan tamamen vicdanının emrine girer, vicdanına uymayan hiçbir şey yapmaz.
Münafıklar boş insanlardır. Sabahtan akşama kadar salyalı it gibi boş boş gezerler. Peygamberimiz tüm malı ve mülkü Allah yolunda harcıyordu. Münafıklar ise kendi keyifleri için harcama yapılmasını istiyordu.
3-5-9 yıl içerisinde İstanbul inşaAllah çok güzelleşecek. Şu an nereye baksak beton yığınları ve sıkıntı veren bir yapılanma görüyoruz. İstanbul’un görünümü tamamen değişecek ve her yer iç açıcı olacak.
Tayyip Hocam’ın şehirlerin beton yığını olmamasını gündeme getirmesi çok güzel. Mimarinin iç açıcı, huzur verici, insanların hoşuna gidecek şekilde olması çok önemlidir.
Vicdanın sesi Allah’ın vahyidir. Hiçbir insan başıboş bırakılmamıştır. Vicdanının sesini sürekli dinleyen cennete gider. Vicdanının sesine karşı mantığı dinleyen manen hastalanır, bencil egoist olur. Dünyasını da ahiretini de mahveder.
Biri istediği ideolojiye inanabilir. Ama bu ideolojiye dayanarak mazlumlara, inananlara zulmediyorsa, camilere ibadethanelere saygısızlık yapıyorsa, mazlum halkın üzerinde terör estiriyorsa bunu hiç kimse kabul etmez ve buna karşı her türlü hukuki tedbir alınır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Kasım 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz döneminde münafıklar bir gün Peygamberimiz’e bir şey olur da ganimetler kendilerini kalır umuduyla tüm gazvelere katıldılar, nöbet tuttular, Peygamberimiz’in ve Müslümanların muazzam zenginleşmesine vesile oldular. Sonra Allah’ın Peygamberimiz’i koruduğunu gördüklerinde ve ganimetlere ulaşmaktan ümitleri kesildiğinde, ne kadar keriz ve enayi konumuna düştüklerini görüp aşırı kinlendiler. Bu kinleriyle çölde it gibi sürünerek hayatları boyunca aşağılandılar ve tek başlarına öldüler.
Münafık kendince samimiyet iddiasıyla ortaya çıkar ama kendi işine bakar. Aşağılanmaktan korktuğu için Müslüman görünümünü devam ettirirler. Dinden nefret ettikleri halde haşa Peygamberimiz’e merhamet ve adalet öğretmeye yelteniyorlardı. Münafıklar dünyanın en ahlaksız en kahpe insanları olmalarına rağmen insanlara ahlak dersi verirler.
Münafıklar sözde iyi niyet adına ortaya çıkarlar. Kendi ahmak kafasıyla kendilerinin ne kadar mantıklı Peygamberimizin haşa mantıksız olduğu, kendilerinin ince düşündüğü ama Resulullah’ın haşa ince düşünemediğini iddia ederler. Oysa kahpenin kahpesi, alçağın alçağıdır münafıklar. Hem keriz hem de enayidirler.
Münafıklar mescit açacağız, fakirlere yardım edeceğiz, Kuran öğreteceğiz diye görünürde Müslümanca sloganlar kullanırlar. Bu alçaklıklarının sebebi de Müslümanları kendilerince etki altına almak, zayıf olanları kendi taraflarına çekmeye çalışmaktır. Gerçekte ise İslam’dan nefret ederler.
Sabahtan akşama kadar sevginin zeminini hazırlamak gerekir. Müslüman 24 saatini sevgiyi arayarak, geliştirerek geçirir.
Allah’ın nurlu, yakışıklı, güzel bir nesil meydana getirmesi, hepsinin barışı sevgiyi dostluğu istemesi bir bahar müjdesidir. Gözle görülür şekilde her şey güzele gidiyor. Kardeşlerimiz bir kaç yıl daha sabretsinler netice çok güzel olacak inşaAllah.
Kürt olmak şereftir, onurdur. Benim kız arkadaşlarımın bir çoğu Kürt. Kürtler merttir, delikanlıdır. Onların varlığından mutluluk duyuyoruz. Hepsini çok seviyoruz. Kürt karşıtı olanlar ahlaksız ve alçaktır. Kürtlerden nefret eden alçakları hiç ciddiye almasınlar.
Ahlakı belirleyen dindir. Herkesin kafasına yorumuna göre ahlak olmaz. Gerçek ahlak kurallarını Hz. Adem’den bugüne din belirlemiştir. Yoksa ahlak kavramı olmaz.
Allah’ı sevmeyi bilmeyen sevgiyi bilemez. Egoist bir insan sevgiyi yaşayamaz. Egoist insanın hayatı kirlidir. Bencillikten kurtulan insan Allah’ın korumasına girer, nurlanır, güzelleşir. Bencil olan ise hem sevemez hem sevilmez, hep itici olur.
Suriyeli kardeşlerimize “ülkenize dönün” demek, “ölüme gidin” anlamına gelir. Böyle bir vicdansızlığı hiç kimse kabul etmemeli. Bu ağır vicdansızlık geliştiğinde, yanı başında çocuk öldürülürken adamlar yemek yemeye devam ediyorlar. Komşuda çocuk, kadın şiddet görüp yardım için çığlık atarken hiçbiri müdahale etmiyor.
Dindar olmak, ibadetlerini yapmak herkesin gıpta edeceği bir güzelliktir. Mesela Museviler ibadet vakti geldiğinde herkesin önünde havaalanında ibadetlerini yapıyorlar. Herkes saygı duyuyor. Dindarlık, saygı duyulacak bir nimet, bir güzelliktir.
İran ve Suudi Arabistan kardeş olması gereken iki Müslüman ülke. Bu iki güzel ülkenin arasında gerilim olmasına hiç izin vermemeli, olduysa hemen telafi edilmeli.
Resulullah döneminin münafıkları alçak ve karaktersiz oldukları için, Peygamberimiz’in mescidini korumak için nöbet tutmayı zul olarak görüyorlardı. Resulullah’ın mescidinde nöbet tutmak yerine it gibi sokaklarda boş boş dolaşmak istiyorlardı. Tarihe bu haysiyetsizlikleriyle geçtiler.
Vücudun en çok ihtiyacı olan şey sevgidir. Sevgi yoksa hücreler yaşayamaz. Sevgisizlikte vücut çöker, sevgiyle ise insan muhteşem güzelleşir.
Ahmak beyinleriyle Peygamberimize haşa akıl veren ve tuzak kuran münafıkların sonu çölde kaçan yolunmuş tavuklar gibi olmuştur. Münafıkların küfür kalesi olarak yaptıkları Dırar Mescidini Peygamberimiz yerle bir etmiş, tüm oyunlarını tepelerine geçirmiştir. Peygamberimiz daha da güçlenmiş, zenginleşmiş, münafıklar ise ahmak kerizler olarak ortada kalmışlardır.
Münafık imanı kullanarak İslam’a zıt bir kale oluşturmaya çalışır. Müslümanlar bir konuda hizmet yapıyorlarsa o hizmetin benzerini yaparak kendilerini akılsızca dindar gibi göstermeye çalışır. Mesela, Peygamberimizin mescidinden daha gösterişli olduğu iddiasıyla Dırar mescidini kurmuşlardı. Mescid kurunca Müslümanları etkileyebileceklerini ve Peygamberin yanından ayırabileceklerini zannederler. Bu yapının adı Mescid ama aslında küfür kalesiydi. O dönemde Peygamberimizin ve Müslümanların hayır vakıfları vardı, onlar da benzer görünürde hayır kurumları oluşturarak “biz de İslam’a hizmet ediyoruz” diyorlardı. Oysa insanları dolandırıyor, aldatıyor ve hırsızlık yapıyorlardı.
Münafık çok kahpedir. Ahlaksız ve haysiyetsiz olduğu halde Müslümanları “bize gelin” diye sürekli çağırır. Müslümanlar ise münafıkların her atağında Peygambere daha candan bir sevgi, ölümüne sadakat ve güçlü bir vefayla bağlanırlar.
Peygamberimizin zenginliği, gücü ve kudreti münafıkların içine oturuyordu. Aşırı kinlenerek küfürle iş birliği yapıyor ve küfrü kullanarak Müslümanları ahmakça tehdit ediyorlardı. “İnsanlar sizin aleyhinize toplandı” diyorlardı. Müslümanlar asla sarsılmayınca bu aşağılık münafıklar kinleriyle kavrulup gidiyorlardı.
Münafık kalbinde hastalık olanları etkileyerek Peygambere ve Müslümanlara zarar vermeye çalışır. Peygamberimiz döneminde münafıkların en büyük kahpeliklerinden biri de Peygamberin hanımları hakkında fitne çıkarmalarıdır. Peygamberimizin etrafından Müslümanların dağılması için devrin derin devleti Sasaniler ile de iş birliği yapıyorlardı. Sonuçta Peygamberimiz zenginlik, güzellik, şeref içinde yaşadı. Münafıklar it gibi çöllerde sürünüp aşağılandılar.
Münafık küfre dikkatini vermez. Küfür münafığı hiç ilgilendirmez. Tek hedefleri Peygamber ve Peygamberin çevresindeki Müslümanlardır. Tüm enerjisini ve dikkatini Müslümanların dağılmasına harcar. Var gücüyle Müslümanların dağılıp ayrılmasını ister. Bunun sebebi de münafığın kuyruk acısıdır. Peygambere 10 yıl 20 yıl boyunca hizmet etmenin acısından içleri kavrulur. Bu kavrulma ve nefretle akılsızca ataklar yapar.
Hz. Süleyman münafık ahmakları kullanıyor ve onlara müthiş hizmet yaptırıyordu. Münafık şeytanın insan haline girmiş halidir. Hz. Süleyman bu insani şeytan olan münafıklara evler yaptırıyor, bahçeler yaptırıyor, Müslümanların zenginliği için çalıştırıyordu. Hz. Süleyman münafıkları eşek gibi çalıştırarak Müslümanların muazzam bir güç ve zenginlik kazanmasını sağlıyordu. Eşek gibi Hz. Süleyman’a, İslam’a ve Müslümanlara hizmet edip sonra it gibi dışlanıp aşağılanmışlardır. Hz. Süleyman devrinin münafıkları da Peygamberimiz devri münafıkları da enayiliklerine doymasınlar.
Münafık şuur sahibi değildir. Bir makina gibidir. Münafıklar Peygamberimiz döneminde 10 yıl 20 yıl Peygamber’in yanında kalıyor, bir gün ganimetlere ulaşacak diye İslam’a var gücüyle hizmet ediyorlardı. Hayvan gibi çalışıyorlardı. Sonra bir anda yaşlanıp çürüdüğünü, ganimetlere ulaşmasının imkansız olduğun görünce bu sefer aşırı kinleniyor ve Müslümanların yanından ayrılıyorlardı. Peygamberimiz dönemindeki bu münafıklar kerizliğini ve ahmaklığını anladıkça durum daha ağırlarına gidiyor ve Müslümanların dağılması için dönemin derin devletleriyle iş birliği yapıyorlardı. 10 yıl 20 yıl boyunca Peygamberle birlikte tüm savaşlara katılan bu münafıklar bir anda Peygamber aleyhine konuşmalar yapmaya başlıyorlardı. Ahmakça misaller vererek Peygamberle mücadele edebileceklerini sanıyorlardı. Münafık sadece sahtekar esnaf mantığıyla kafalama cümleleri kurar, ortaya attığı her fikir ise ahmaklığının ispatıdır.
Tayyip Hocam İngiliz derin devletine karşı yiğitçe karşı koyuyor maşaAllah. İngiliz derin devleti Türkiye’yi, Suriye ve Irak gibi yapmak istiyordu. Oyunları ayaklarına dolandı.
Yunan halkı çok güzel insanlardır. Türkiye ile Yunanistan arasında vizenin pasaportun kalkması gerekir. Onlar bizim evlatlarımız, kardeşlerimizi bizden ayırdılar. Yeniden bir olmamız gerekir.
Allah korusun Suriyeli kardeşlerimizi Türkiye’ye almasaydık, onları ölüme terk etmiş olacaktık. Bir insanı ölüme terk etme ihtimali olduğunda elimizden ne gelse yapıp onu kurtarmak vicdani sorumluluktur. Eğer böyle bir durumda biri, “bırakın ölsünler” diyorsa bu vicdan çöküntüsünü nasıl kazanmış bunu sosyolojik olarak incelemek gerekir. Bizim milletimiz asla böyle bir vicdansızlığı kabul etmez.
Şehitlerimiz imtihanı en güzel şekilde tamamlayıp cennete gidiyorlar. Allah onları çok seviyor. Makamları çok güzel. Allah bize de o güzel makamı nasip etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2017> Daha Fazla

Kibirli insanlar, insanlar kendilerine değer versin diye kibir yaparlar. Ama toplumun en itici bulduğu insanlardır. Kendilerini beğenmekten adeta akli dengelerini yitirirler.
Sanhedrin 3500 yıl sonra, 2008’deki toplantısında Mehdi’nin alametleri netleşti açıklaması yaptı. Bu açıklamada, Mehdi’nin zuhurunun an meselesi olduğu ifade edildi.
İsa Mesih çok çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Peygamber nuru ve heybeti müthiş etkileyicidir.
Allah bize doğru olanı sürekli vahyeder. Bir altıncı his gibidir bu vahiy. Kalbimizde onun doğru olduğunu hissederiz. Şeytanın telkinini de kalbimizdeki sıkıntıdan anlarız. İnsana an an gelen bu vahiy yazılı veya sözlü değildir ama biliriz. Vicdan ve akıl her an yaratılır.
Mümin vicdan ne diyorsa ona uymakla yükümlüdür. Menfaatine ters olsa da vicdanın sesine uyacaksın. O zaman çok güzel bir hayat yaşarsın.
İslam dünyasının bu halde olmasının ana sebebi gelenekçi Ortodoks İslam anlayışını yayıp, Kuran’ın yeterli olduğunu söylemeyi suç haline getirmeleriydi. Deccaliyet bu sistemi çok iyi kullandı ve İslam alemini mahvetti. Şimdi Mehdiyet vesilesiyle bu tahribat ortadan kalkıyor inşaAllah.
Münafık İslam’ı yaymak için bir şey yapmaz. Yayanları da engellemek ister. Kuran mucizeleri, iman hakikatleri, İngiliz derin devletinin gerçek yüzünü anlatan Müslümanları kendince durdurmaya çalışır. Münafık Kuran’dan ve İslam’dan hiç bahsetmez, tek yaptığı ayetleri kendi çıkarına göre kullanmaya çalışmaktır.
Şirk Allah’a ortak koşmak, Allah’tan başka güç olduğunu düşünmektir. Mümin her zaman her yerde tek güç sahibinin Allah olduğunu bilecek.
İngiliz Rumiliği, İslam dinine karşı kullanmak için İngiliz derin devleti tarafından geliştirilmiştir. Anadolu Mevleviliğinden farklıdır. Ateistler, Darwinistler, İslam karşıtları Rumiliği savunup destekliyorlar. Çünkü bu Rumilikte dinden ayrı bir felsefe savunuluyor.
Münafıkların ve küfrün tüm engellemelerine rağmen Allah’ın izniyle her konuda başarılı olduk.
Müslümanların büyük bölümü Darwinizm karşısında yılgınlık göstermiş, bilimsel cevap veremedikleri için teslim olmuşlardı. Fas, Cezayir, Mısır, Pakistan gibi ülkelerde evrim yayılmaya başlamıştı. Bizim bilimsel anlatımlarımız neticesinde Müslümanlar Darwinizme karşı üstün geldiler.
Evrim teorisi, tesadüf gibi kör bir düşüncenin muazzam bir geometri, muntazam bir altın oran, fizik ve kimya kanunları yapacağına, gören duyan dokunan koklayan tadan bir şuur meydana getireceğine inanmaktır. Böylesine ilkel bir felsefeye inanmak ciddi bir akıl zayıflığı ortaya koyar. Tesadüf ilahı putperest dönemlerden gelen bir hurafedir.
Münafık sivri diliyle müminleri rahatsız etmek ister. Münafığın her eylemi kendisine bela olarak döner, Müslümana ise hiçbir zarar veremez. Münafıkların her atağı Müslümanların neşesini, heyecanını, azmini güçlendirir.
Sadece Allah’tan korkup “Ya Rabbi benden diğer korkuları kaldır sadece Sen’den korkayım” diye dua etmek gerekir.
İngiliz derin devleti kolay ezeceğini düşündüğü için gelenekçi İslam anlayışını savunuyor. Gelenekçi İslam anlayışı olduğunda bilim, sanat, kalite, akılcılık olmadığı için insanlar kolay yönlendirilebilen ve hemen ezilen nitelikte oluyor. Bu da İngiliz derin devletinin işine geliyor. Türkiye’de modern Kuran Müslümanlığını anlatarak bu oyunlarını tamamen bozduk.
Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de, Libya’da açlıktan, hastalıktan vefat eden yüzlerce insan var. Darwinizm’e materyalizme karşı ilmi mücadele yapmak, Kuran mucizelerini anlatmak, Kuran dağıtmak, insanların ihtiyaçlarını karşılamak, İslam’a muazzam hizmetler yapmak imkanı varken zengin Müslüman ülkelerin futbol takımlarına yüklü paralar harcaması vicdana uygun değildir.
Cennette toz ve kir yoktur. Toz özel olarak oluşturulmuştur. Tozun varlığı tek başına bir mucizedir. Her toz dev bir alemdir. Her tozun nereye gideceği bellidir. Tozun içine girdiğinde muazzam bir alemin içine girersin.
Müslümanlar fert fert olsunlar söylemi, Müslümanların bölünüp parçalanıp güçsüz başsız olması için İngiliz derin devletinin ortaya attığı bir plandır. Kuran ayetleri Müslümanların toplu olarak yaşayacakları şekildedir. Tarih boyunca Müslümanların hep bir manevi önderi olmuştur. İnfak, merhamet, af, şefkat, istişare, ilmi mücadele hep Müslümanların toplu olmasını gerektirir. Müslümanların cemaat olması illa klasik anlamda tarikatlar olması demek değildir. Bir Müslüman camiye gider, başka Müslümanların da gelmesine vesile olur, orada hemen bir cemaat oluşturmuş olurlar.
Münafık sırf kendi pis nefsinin rahatı için ayetleri yorumlar. “Gezip dolaşmıyor musunuz?” ayetini alır, ben bu ayeti yaşıyorum diye dünyayı gezmeye çıkar. Boş boş dolaşır. Suriye’de, Irak’ta kan gövdeyi götürürken, Müslümanlar onar onar denizde boğulurken, İslam’ı tebliğ etme, kitap basıp dağıtma, yazı hazırlama imkanı varken bunları bırakıp dünyayı gezmeye gidiyorum demek hem samimiyetsizlik hem de vicdansızlıktır.
Modern olanın dinsiz olduğuna dair yanlış bir imaj vardı. Bu imajı biz ortadan kaldırıyoruz. “Resim yapan, dans eden, müzik dinleyen, eğlenen, dekolte giyen, heykel seven dinsizdir. Gariban, az düşünen, iyi eğitim almamış olan, sosyal hayatın içinde olmayanlar ise dindardır” diye düşünüyorlardı. Şimdi aydın, modern, derin düşünen, kaliteli ve güzel yaşayanın dindar olduğunu tüm dünya görmüş oldu.
Teksas ve Amerikan halkına baş sağlığı diliyorum. Kiliselerin güvenliğinin sağlanması önemlidir. Elini kolunu sallayan silahla kilisenin içine girememeli. İbadethanelerin kapılarında mutlaka güvenlik bulunmalı. Kiliseler, camiler, sinagoglar mutlaka çok iyi korunmalı.
Çile, tutkuyu ve aşkı zeminde geliştirir. Cennet özlemini geliştirir. Cennetin değerini bilme gücü, güzelden zevk almanın gücü alabildiğine güçlenir. Çile olmadığında aklın ve sevginin gelişmesinde zayıflama olur. Allah’a sevgiyi en iyi ifade eden zemin çiledir.
Bir iki kişinin fakirlere yardım etmesi çözüm olmaz. Allah’ın Kuran’da bildirdiği velayet sisteminin tam yaşanması gerekir. Velayet sisteminde her insan, her insandan kendi öz kardeşi, annesi, babası gibi sorumludur. İstanbul’daki bir kişi Van’daki bir kişiden kendi ailesi gibi sorumludur. O zaman ne fakirlik ne yokluk kalır.
Her şeyi yapanın Allah olduğuna tam iman çok önemlidir. Yüksek iman oluştuğunda Allah tüm dünyayı Müslümanın emrine verir.
Eğer bir insan sana yakın olmuyorsa, Allah nasip etmiyordur. İlla olacak diye bir şey yok, olmuyorsa ahiretin için hayır vardır. İnsan, karşısındaki insanın Allah’ın kontrolünde olduğunu unutmayacak. Eğer unutursa o kişiyi putlaştırmış olur. Putlaştırmaya başladığın andan itibaren o kişi seni boğar. Herkesin Allah’a ait olduğunu bilip, Allah aşkıyla bakıyorsan, her şeyin hayır olduğunu bilirsin.
Kuran’ın tamamında hayranlık uyandıran matematiksel bir uyum var. İnsanların çoğu bu konuyu pek bilmiyor, bilseler de pek üzerinde düşünmüyorlar. Mesela gün kelimesi 365 defa geçiyor, ay kelimesi 12 defa geçiyor, günler kelimesi 30 defa geçiyor. Bunun gibi çok sayıda matematiksel uyum var.
Tayyip Hocam’ın dindarlığı çok güzel. Eline geçen her fırsatta Kuran’dan, imandan güzel hatırlatmalar yapıyor. Bu güzel tavrı ona bereket getiriyor. MaşaAllah. Tayyip Hocam’ın şahsına sahip çıkma konusunda milletçe çok titiz ve teyakkuzda olalım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2017> Daha Fazla

Gelenekçi Ortodoks sistem Müslümanların değersiz görülmesine sebep oluyor. Bu sistem kadını aşağılıyor, erkekleri potansiyel suç işleyen makina gibi görüyor. Her şeyin cezası ölüm. İnsanı değersiz gören anlayış hakim. Bu yüzden sadece Batı değil, Müslümanların çoğu da birbirini değersiz görüyor.
Kadının erkeklerle görüşmemesi, izole olması, eve kapanması fikri Kuran’da yoktur. Kuran’a baktığımızda Hz. İbrahim’in eşinin erkeklerle konuştuğunu, Hz. Musa’nın Hz. Şuayb’ın kızlarıyla görüşüp konuştuğunu, Hz. Süleyman’ın Sebe Melikesiyle görüştüğünü görüyoruz. Kuran’a göre kadın güvenilir olan ortamda, herhangi bir tacize veya rahatsız edilmeye maruz kalmayacağı ortamda, dilediği gibi rahat olur. Allah kadınlara özgürlük vermiştir.
Eğer ruh sahibiysen, “Ben benim” diyorsan, Allah’ın seni sevmesini umabilirsin. Allah sonsuz akıl ve merhamet sahibidir. Allah samimi her insanı sever.
Suriyeliler ülkesine dönsün diyenler, dönüp şehit olan mazlumları iyi düşünmeli. Dön demek Allah korusun bu cinayete ortaklık etmek olur. İnsanlar ölüm olan yere döndürülmez. Vicdanen bu kabul edilemez.
Dışa dönüklük toplum için şifadır, ferahlık verir. İçe kapanıklık olduğunda tüm toplumda kasılma oluyor. İçe kapanıklığın sebebi genellikle bencillik, gurur, büyüklük hissidir. Bu olumsuz hislerden irade ve akıl kullanarak kaçınmak gerekiyor.
Kadınların güvence beklentisi haklı. Çünkü pek çok konuda kadın erkeğe göre daha dezavantajlı oluyor. Hem beden gücü olarak hem de toplumun baskısı açısından kadının önünde daha çok zorluk oluyor. Erkek bir şey yaptığında onun “onuru” oluyor, kadın yaptığında ise hemen gayri ahlaki olmakla itham ediliyor. Zina kadın için de erkek için de çirkin ve haramdır. Eğer delikanlılar, genç kızların namusuna, iffetine, onuruna, haysiyetine sahip çıkacaklarını canları pahasına onları koruyacaklarını garanti ederlerse o zaman kadınlar da kendilerini güvende hisseder ve daha rahat yaşarlar.
İnsan kendisine baskı yapmaz, kendini bırakırsa, kaderi vicdanıyla bağlantılı olur. İnsanlar vicdanlarına direndikleri için hayatlarında sorun oluyor. Vicdana uyan samimi yaşar. İnsanın ruhunda vicdan denen güce işine gelmese de uyması gerekir. O zaman en samimi insan olur.
Tütün tarlalarının sebze tarlalarına çevrilmesi gerekir. Tütünü yasaklayarak çözüm oluşmaz. Ama tütün tarlaları yerine sebze tarlaları, bağlar, bahçeler yapılırsa bu tüm dünya için bayram olur.
Dünyaya dair kişisel hırsımız olmaz. Ama dünyayı insanlar için cennete çevirmek, insanları mutlu etmek Müslümanın hedeflerindendir. Dünyadan vazgeçmek, kendisini mutlu etmek değil sevdiklerini mutlu etmek için gayret etmek demektir.
Her şeyi kafaya takmak ve büyütmek insana çok zarar verir. İnsanlara tevekkülü hatırlatmak, küçük olayları önemli görmesine gerek olmadığını hatırlatmak güzel bir ibadettir.
Necmettin Erbakan Hocamız İslam’a çok büyük hizmeti olmuş, halis, muttaki, naif, mükemmel bir Müslümandı. Ehli tarikti. Veli ahlaklıydı. Allah gani gani rahmet etsin.
Kabil’in kardeşini şehit etmesi tarihteki ilk Deccali harekettir. Deccaliyet o günden bu yana devam etmiştir.
Ben samimi olan herkesi severim. Masum Musevi, Hristiyan, Ermeni, Budist herkese sevgi ve şefkatle yaklaşırım. Museviler binlerce yıldır Hz. Musa’ya sadıklar. Allah Kuran’da Kitap Ehli’ni korumamızı ve onlara şefkatle yaklaşmamızı söylüyor. Mazlum Museviler bize emanettir. Onları her zaman koruyacağız.
Kimse PKK’lı doğmuyor, sonradan aldıkları eğitimle PKK’lı oluyorlar. Eğitimle PKK’lı olan, eğitimle PKK’lı olmaktan çıkar. En büyük hata anti PKK eğitim verilmemesidir. Bir insan yan gidiyorsa, doğru yolu gösterirsen o doğru yolda gitmeye başlar. Yolu göstermek önemlidir. Askeri tedbir tek başına faydalı olmaz. Teröre karşı çözüm anti Darwinist anti materyalist bilimsel, akılcı eğitimle olur. Tüm Türkiye ve Ortadoğu çapında anti Darwinist anti materyalist eğitim verilmesi gerekiyor.
Hiç kimse paranın gerçeğiyle, altının gümüşün gerçeğiyle muhatap olmaz. Hiç kimse köşkünün, yatının, arabasının gerçeğiyle muhatap olamaz. Sadece beyninde bunların filmini seyreder. Şu ana kadar tek bir insan dahi malın mülkün dışarıdaki haliyle muhatap olmamıştır. Tek bildiği beyninde kendine izlettirilen filmdir.
Allah tüm Müslümanların birbirini velayet sistemiyle, kendi öz kardeşi, annesi, babası, eşi, çocuğu gibi korumasını emreder. Müslümanın birikmiş parası olmaz. Kazandığını Allah yolunda hemen harcar. Benim sahip olduğum her şey Allah içindir. Malın mülkün sahibi Allah’tır.
Münafık her sözünü, her hareketini, her bakışını, her cümlesini, her eylemini yaratanın Allah olduğunu bilmez. Ahmak beyniyle kendisinin yaptığını zanneder. Allah’ın her şeyi yaratan olduğunu, güç ve kuvvetin tüm sahibinin Allah, Resulü ve müminler olduğunu kavrayamaz.
Münafık ahmak olduğu için gücü, kuvveti ve zenginliği verenin Allah olduğunu anlamaz. Münafık aşağılanarak sürekli sürünürken, Müslümanların bolluk, bereket, neşe ve sevinç içinde yaşaması Allah’ın müminlere özel korumasıdır.
Peygamberimiz döneminde münafıklar şeytan tipliydi. Ahir zaman münafıkları da katil, hırsız, tipsiz, aşağılık, yüzüne bakılamayacak çirkinliktedir.
Modernlik insanın içine verilmiş, güzellik arayışı içinde olmak duygusudur. Güzelleştirilmiş, yenileştirilmiş her şey moderndir.
Münafıklar Peygamberimiz’in zenginliğine müthiş haset ediyorlardı. “Ebu’l Kasım’ın yetimi nasıl zengin oldu” diye alçakça ve kahpece konuşmalar yapıyorlardı. Yetim olan Resulullah’ı Allah’ın zengin etmesine dayanamıyor, müthiş öfke duyuyorlardı. Ganimetlerden pay alamamak da münafıkların içlerine oturuyordu. Ganimet kazanılması için Müslümanların yanında mücadele ediyor ama ganimete ulaşamıyorlardı. Peygamberimizin ganimetleri Allah yolunda harcamasına tahammül edemiyorlardı. Peygamberin, kendileri vesilesiyle zengin olduğunu düşünüyor ve kıskançlıktan deliriyorlardı. Dönemin derin devletlerine sürekli kahpece bilgi aktarıyor ve –alçakça- Peygamberimizin tutuklanması ya da şehit edilmesini umud ediyorlardı. Sonunda ganimetleri elde edemeyeceklerini anlayınca 30-40 yıl İslam’a hizmet ettikten sonra yolunmuş kaz gibi, ahmakça, kerizce ortada kaldılar.
Münafıklar bünyedeki bir urdur, pisliktir. O pisliğin atılması Müslümanlar için ferahlık ve güzelliktir. Peygamberimiz döneminde münafıklar çok büyük ahlaksızlıklar yapmıştır. Resulullah’ın hanımlarının perde arkasından konuşması tedbiri münafıklara karşı alınmış bir tedbirdir. Münafıklar Peygamberimiz’in hanımlarını etki altına almaya çalışıyor, sürekli fitne çıkarıyorlardı.
Herkes ölecek. Bu dünyada kimse kalmayacak. Şerefli, güzel bir ahiret hayatı önemli olandır. Şehitlerimiz en şerefli ahiret hayatına kavuşuyorlar. Onların makamına imreniyoruz.

> Daha Fazla

Allah her şeyde insanlara küçük küçük işaretler gösterir. Hikmet gözüyle bakan o işaretleri anlar ona göre hareket eder. Her zaman Allah’ın gösterdiği işaretleri iyi takip etmek gerekir.
İnsanların çoğu İslam diye sunulan ama aslında Kuran Müslümanlığı ile ilgisi olmayan farklı bir din anlayışıyla yetiştikleri için "bizim alıştığımız dinde bu özgürlük, sanat, kadın güzelliği, neşe, kalite yoktu", diyorlar ve Kuran Müslümanlığına şaşırıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah’ı çok seversen, Allah ile Rabbani bir derinlik içinde, yakın bağlantı halinde olursan Allah sana seveceğin çok güzel insanlar yaratır.
Herkes beyninin içindeki arabayı kullanır. Beyninin dışında bir arabayı kullanan bir varlık yok. Her insan beyninin içindeki evine gider, beyninin içindeki çocuklarını sever, beyninin içindeki eşiyle konuşur. Bu, bilimsel bir gerçektir. Çekindikleri için açıkça bu gerçeği ifade etmiyorlar.
İnsanlara dini öyle bir gösterdiler ki; Müslüman garibandır, eziktir, kendini uyuşturmuştur, kendini kandırır, hurafeler içinde boğulur, sevgi merhamet şefkat bilmez, kadınlara saygısı yoktur diye kafalarına yerleşmişti. İslam denince sakalı kesen öldürülür, içki içen öldürülür, namaz kılmayan öldürülür, kadınlar insandan sayılmaz, düşünmek yoktur, araştırmak yoktur, resim müzik heykel yoktur sanıyorlardı. Bu imajın Kuran’a uygun olmadığını biz her yönüyle ortaya koyduk. Kuran’daki din özgürdür, insanlara bunu gösterdik. İnsanlarla din arasındaki engeli kaldırdık.
Tüm Müslümanların birbirini annesi, babası, kardeşi, eşi, çocuğu gibi koruyup kollayacağı velayet sisteminin hayata geçirilmesi gerekir. Sevgiye dayalı bu velayet sistemi olmadığı müddetçe dünya herkes için korku verici bir yer olur. Allah’a dayalı, Allah’a güvenen, herkesin birbirini ailesi olarak gördüğü bir sistem uygulandığında ise tüm dünya cennet gibi olur.
İnsanların bir kısmı sadece akşam yiyeceği yemeği, düğüne ne giyeceğini, takılan altının ne kadar olduğunu düşünüyor. Türkiye nasıl bir dönemden geçiyor, PKK terörü nelere sebep oluyor, Güneydoğu’da neler yaşanıyor hiç düşünmüyor. PKK militanları sistemlerini ölmek ve öldürmek üzerine kurmuşlar ve dünyaya dair bir plan yapmıyor, o yanlış inançları için kendilerini adıyorlar. Buna karşılık bizim milletimizin de doğru olan inancı için canını ortaya koyan, her türlü fedakarlığı göze alan, milli şuuru çok güçlü olmamız hayatidir.
Münafıklar Peygamberimiz’e çok haset ediyorlardı. Onun heybetini, birbirinden güzel hanımları olmasını, zenginliğini, bereketini müthiş kıskanıyorlardı. Hasetleriyle bir gün Peygamberimiz’in başarısız olacağını umuyorlardı. Ömürleri boyunca bu boş umutla hizmet ettiler ve menfaat elde edemeyeceklerini gördüklerinde de uyuz köpek gibi kaçtılar. Münafık ahmaklığı ve enayiliği ibretliktir.
Hz. Musa döneminde yaşayan Samiri devrinin köprü altı çakallarından biridir. Musa’nın yerine geçip onun imkanlarına sahip olmaya çalışan bir ahmaktır. Menfaat umuduyla Musa’ya çok fazla yardımı olmuştur, ama tüm bunları sahtekarca sadece menfaati için yapmıştır. Hayretlik derecesinde akılsız olduğu için kendince Musa’nın yolundan başka bir yol oluşturup Müslümanları o yola çekmeye çalışmıştır. Ama haysiyetsizliği ve sahtekarlığı herkes tarafından bilindiği için tek başına, izbe bir hayat içinde yok olup gitmiştir.
Bir güzelliği takdir etmek bir terbiyedir, nezakettir, sevgiyi ifade etme sanatıdır. Bir tablo olduğunda ustasını överiz. Güzel bir heykel gördüğümüzde ustasını övmezsek o zaman her şey çok yavan olur. Sanatçı övgü ve takdirle mutlu olur. En güzel sanatçı ve usta Allah’tır. Bir sanat eseri gördüğümüzde hem Allah’ı hem de Allah’ın vesile ettiği sanatçıyı takdir etmeliyiz.
Dünyada gördüğümüz sevdiğimiz eşyaların, meyvelerin, sofraların, pastaların hepsi cennettekinin bir numunesidir. Cennete gittiğimizde bu güzelliklerin benzerini dünyada görmüştük diyeceğiz. Ama tahmin tahayyül ettiğimizin çok üzerinde bir güzellikte olacak.
Peygamberimiz zamanında it kopuk takımından oluşan münafıklar vardı. Resulullah’ın yanına gelip ben Müslüman oldum diyorlardı, ama gaspçı, saldırgan, karaktersiz tiplerdi. Peygamber’in her an dönemin derin devleti olan Bizans ve Sasaniler tarafından tutuklanacağı ümidi içinde yaşıyorlardı. Bu ümitleri gerçekleşirse de Müslümanların mallarına el koyacaklarını hayal ediyorlardı. Çirkin bir sabırla Peygamberimiz’in ve sahabenin tutuklanmasını ya da vefat etmesini bekliyor, Müslümanların zenginliğini ele geçirmeyi umuyorlardı. Yıllarca beklediler ve sonuçları hüsran oldu. Bu bekleme süresi sırasında Müslümanlar bu kahpelerin alçaklığının detaylarını gördüler. Münafıklar ganimetleri elde edebileceklerini umarak yaşarken, tüm ömürleri gençlikleri imkanları ellerinden gitti ve yolunmuş tavuğa dönerek muazzam bir aşağılanma içine düştüler.
Sanat dünyanın her yerine hakim olmalı. Güzellik, doğruluk, makullük dünyanın her yerinde olmalı.
Gençliğin Tayyip Hocam’a sahip çıkması çok önemli. Toplantılarda güzel, etkili sloganlarla, yeri göğü inleterek Tayyip Hocam’a sevgilerini vurgulasınlar. Zayıf, güçsüz sloganlar değil çok güçlü, dinamik, aktif sloganlar kullanmak önemlidir.
Benim eleştirim İngiliz devletine ve İngiliz halkına değildir. Ben, İngiliz halkına da musallat olmuş bir bela olan İngiliz derin devletini eleştiriyorum. İngiliz derin devleti görünmeyen bir deccal hareketidir. Şu an son dönemlerinde olduğunu gördüğü için atağa geçmiş durumda. Bu atağı ilimle fikirle etkisiz hale getireceğiz.
Gelenekçi Ortodoks sistemin ürkütücülüğünü kendi hayatımızın güzelliğiyle etkisiz hale getirdik. İnsanların dinden uzaklaşmasına engel olduk. Kendi hayatımızla Müslümanların sevgi dolu, hayatla iç içe, sanat ve güzellik dolu olduğunu gösterdik. İslam yaşandığında kadınların özgür, hayatın dolu dolu olduğunu, nezaketin, şefkatin, insan ve hayvan sevgisinin hayatlarının parçası olduğunu herkes gördü. Yaşantımızla deccaliyetin İslam aleyhinde tüm silahlarını elinden almış olduk.
Deccaliyetin bu yüzyılda kullandığı en etkili silahlardan biri zenginlik ve güçtür. Müslümanların da buna Hz. Süleyman gibi zenginlik ve ihtişamla karşılık vermesi gerekir. İnsanların bir kısmı zayıf, güçsüz, ezilmeye müsait gördüğü kişiyi dinlemez. Ama karşısındaki kişinin aklını, gücünü, dirayetini, kalitesini, sanat anlayışını, temizliğini, sevgisini, zenginliğini gördüğünde o kişi doğal olarak karşısındakine saygı duyar ve sözünü dinlemesi gerektiğine kanaat getirir.
Mehdi’nin, Seyyidina İsa Mesih’in kokusunu alıyoruz. İnşaAllah yakında aleni zuhurlarını da görürüz.
Şehidimizin babası İbrahim Taşdemir nefis bir konuşma yapmış. Allah razı olsun. Şehitlik en yüksek şerefle Allah Katı’na alınmaktır. Mümin için şehadet onurdur. PKK’lı alçaklar Türk milleti şehit verince yılar zannediyorlar. Tam tersine azmimiz, şevkimiz çok daha artıyor. Bu vatanı, bu milleti asla böldürmeyeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Kasım 2017> Daha Fazla

Gelenekçi İslam anlayışını savunan kardeşlerime samimi olarak şefkat duyuyorum. Samimi olarak dinin zor olması gerektiğine inanıyorlar. Kuran’ın yeterli olduğunu kabul ettiklerinde din çok kolay olacağı için bunun dinden kaçmak olduğunu zannediyorlar. Dinin gerçekten kolay olduğunu kabul edemiyorlar.
Batı İslam’a değil bağnazlığa karşı. Sanat, sevgi, dostluk, merhamet olmayan bir sistemi dünyada hiç kimse kabul etmez.
İmansız hayat olabilecek en korkunç şeydir. Adeta bir kabustur, kabus demek bile hafif kalır. Allah vermesin. İman çok büyük bir nimettir. İman cennettir. Sevginin, tutkunun kaynağıdır.
Tayyip Hocam’dan Allah razı olsun başörtülü kardeşlerimizin özgürlüğü için çok güzel imkan sağladı. Eskiden kardeşlerimizin yoğun baskı altında olması vicdanımızı çok rahatsız ediyordu. Şimdi istedikleri gibi her yerde oluyorlar.
Kadınlar çok heyecan verici, muhteşem güzel nimetler. Dünyanın bu nimetin farkında olmamasına şaşırıyorum. Sevgi anlayışları, vefa duyguları, sadakatleri, güzelliği bilmeleri, detayları görebilmeleri, sanat anlayışları, merhametleri ve daha bir çok yönleriyle çok çok değerliler.
Bol su içmek, mineral eksikliğini gidermek dinçliğe vesile olur. Protein eksikliği de fazla şeker tüketimi de bitkinliğe sebep olur. Beslenmenin dengeli olması önemlidir. Tüm bunlara özen gösterse de insanda asıl iman ve akıl dinçlik meydana getirir.
Haram olan tüm hükümler Kuran’da yazar. Kuran’da haram olmadığı yazmıyorsa helaldir. Detaycılık İslam öncesi dönemden beri gelen bir müşrik geleneğidir. Dini zorlaştırıp kendileri de dini yaşayamayacak hale geliyorlar.
Allah Kuran’ı hakem olarak indirmiştir. Tevrat’ın ve İncil’in yanlış yönlerini anlatır, doğru yönlerini tasdik eder.
Allah’ı hiç bırakmayanı Allah hiç bırakmaz. Allah’ı bir an bile bırakmamak önemlidir. 5 dakika bırakmak bile çok büyük vicdansızlık ve nankörlüktür. Hayatın elinde olanı nasıl bırakırsın? Her şeyini Yaratan’ı nasıl bırakırsın? Her an keskin bir dikkatle Allah ile bağlantıda olan sürekli mutlu yaşar.
İnsan baktığında Allah’ın varlığını hemen anlayacak şekilde yaratılmıştır. Ama iki tür insan vardır. Bir ölü insanlar. Bir de Ruhul Kudüs’le desteklenen, ruh sahibi olan Allah’ın kullarıdır. Ölü insanlar sayıca çoğunluktadır. Ruh sahibi olanlar toplumda azdır. Ama ruh sahibi olanlar Kuran’ı ve Allah’ın varlığını hemen anlar. Onlar imanı rahatça kabul edecek şekilde yaratılmışlardır.
Avrupalıları da Amerikalıları da sevmek ve şefkatle yaklaşmak gerekir. Müslüman her zaman koruyucu ve kollayıcı olur. Bu insanlara toptan nefret duygusuyla yaklaşmak akılcı bir tutum değildir.
Fasık haram ve helali bildiği halde buna dikkat etmeyen kişilere denir. Şarabın haram olduğunu bilir ama içer, namaz kılmanın farz olduğunu bilir ama kılmaz.
Benim tatilim müminlerin yanındadır. Allah’ın anıldığı her yer tatil yeridir. Onun dışında rahatlık, huzur olmaz.
Münafık tamamen sahtekardır. Kendini beğendirmek için yıllarca çalışır uğraşır. Ama sonunda çıkar sağlayamadığını anladığında, tüyü yolunmuş kaz gibi ortalıkta gezmeye başlayınca ahmaklığını ortaya koyar. 30 yıl boyunca Peygamberin yanında çalışıp 31. yıl “ben yanlış anlamışım” diyen ahmaklıkta olan münafık müthiş akılsızdır. Allah İslam için cinleri ve şeytanları da hizmet ettirir, münafıkları da.
Dua ederken, “Rabbim bana hayır nasip et, beni hayırla sar” diye dua etmek gerekir.
Kürt demek nur demektir. PKK ayrı Kürt ayrıdır. Rusya, Astana görüşmelerine PKK’nın katılmasını istemekle çok çirkin bir teklifte bulunuyor. Terör örgütünün barış görüşmesinde yeri olmamalıdır.
Bir insanın güvenilir olup olmadığı konuşma şekli, yüzündeki ifade ve aklından hemen anlaşılır. Güvenilir olup olmadığını anlamak zamana yayılmaz. Vakti iyi değerlendirmek gerekir. Candan ve dürüst olan insanın yüzünde bu samimiyetin yansıması vardır. İyi insan seri olarak kendini belli eder ve iyi insana insanın hemen kanı kaynar.
Derin tefekkürde Allah’a çok iyi sığınmak gerekir. Allah’tan bağımsız Allah’ı keşfetmeye kalkmak olmaz. Allah’ın düşündürttüğünü bilerek düşünmek önemlidir. Allah’ı severek, Allah’a güvenerek ve düşünmeyi de yaratanın Allah olduğunu bilerek düşünmek lazım.
İnsanların çoğu gerçek yüzlerini göstermiyor, gerçek kişiliğini saklıyor. Bir çok genç kız kendisini anlamayan, safi, çocuksu gösterir. Gerçek kişiliğini gösterdiklerinde çok tepki alacakları için bunu bir savunma yöntemi olarak kullanıyorlar.
Münafık küçük beyniyle Peygamberi ve Müslümanları uzaktan takip ederek akıl verir. Allah münafıkların cehennemin en alt tabakasında olduğunu bildiriyor. Münafıkların aşağılık karakterlerinin ve ahlaksızlıklarının vurgulanması Kuran’a uygundur.
Peygamberimiz döneminde 300 münafık vardı. Peygamberimiz çok akılcı davranıp bunları yıllarca idare etti. Yıllarca Peygamberimize, Müslümanlara ve İslam’a hizmet ettiler. Binalar yaptılar, savaşlara katıldılar, mallarını infak ettiler. Sonra 30 yıl geçtikten, tüm gençliklerini verip 30 yıl hizmet ettikten sonra Peygamberin peygamberliğinden şüphe ettiklerini iddia edip Müslümanlardan ayrıldılar. Bu ayrılışlarının da Müslümanlara zarar vereceklerini sandılar. Münafıklar Müslümanlara en ufak bir zarar veremezler. 30 yıl boyunca Peygamberi anlamamak en büyük ahmaklıktır. Münafık sahtekarlığı, ahmaklığı tarif edilebilecek gibi değildir. Melekler ve cennet ehli münafıkların ahmaklığına gülerler.
Cehennemin varlığı insanın eğitimi için gereklidir. Cehennemin varlığı aynı zamanda cennet ehlini motive eder. Güzellik kıyasla olur. Herkesin güzel olduğu bir ortamda güzelliğin kıymeti o kadar bilinmez. Cehennem kıyas olması için özel olarak yaratılmıştır.
Ailelerin bir çoğu gençleri en önemli yaşlarında yalnız bırakıyorlar. Çocuklar ve gençler hayatı düşe kalka öğrenmemeli. Bir o duvara bir bu duvara vurarak kendilerinin öğrenmeleri olmamalı. Özel ilgi ve akılcı bir tavırla onlara yardımcı olmak gerekir.
İnsan Allah’a tam tabi olduğunda ve kendisini Allah’a bıraktığında morali çok iyi olur. Şirkten çok şiddetli kaçınıp, şirke karşı kendini güzel eğiten insanın moral bozulması olmaz. İnsanın hiç boşluk anı olmamalı, dikkati çok keskin olmalı.
İnsanı derin düşündüren Allah’tır. Başını iki eli arasına alıp kendisini zorlayarak insan derin düşünemez. Sadece Allah istediğinde derin düşünebilir.
Mehdi de İsa Mesih de hayattadır. Mehdi’nin gelmesi ayrı, zahir olması ayrıdır. Mehdi zahir olduğunda terör, savaşlar, çatışmalar anında durur. Mehdi’nin zahir olduğunu, Kudüs’te İsa Mesih ve Mehdi’nin birlikte namaz kıldığını göreceğiz. Ezan sesleri, çan sesleri ve şofarlar yeri göğü inletecek. Bu andan sonra dünyanın hiçbir yerinde savaştan, kavgadan, terörden bahsedilmeyecek.
Kadına iltifat Allah’a iltifattır. Övgülerin tamamı Allah’adır. Kadına sevgi Allah’a sevgidir. Sevgi sözcükleri Allah’ı zikirdir. Yüz bin kere söylense bile çok azdır.
Biz cahiliz. Alim olan Allah’tır. Allah ilmimizi arttırsın. Biz ancak Allah’ın öğrettiği kadar biliriz.
Ölen insanın arkasından üzülmek Allah’ın yarattığı kaderden razı olmamak anlamına gelir. Ölüme üzülmek, -haşa- Allah’ın güzelliğini beğenmemek, kendi aklına daha çok güvenmek, Allah’tan daha merhametli ve akıllı olduğuna inanmaktan kaynaklanır. Bu, Müslümanın asla yapmayacağı bir tutumdur. Her insanın sahibi Allah’tır. İstediği zaman alır, istediği yere götürür.
Sayın İsmail Kahraman, adı gibi kahraman ve kıymetli bir insandır. Allah kendisine hayırlı, uzun, güzel bir ömür nasip etsin.
Şehitlerimizin şehadetleri mübarek olsun. Ne mutlu ailelerine, ne mutlu kendilerine. Allah onlara en güzel makamı nasip etmiş.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Kasım 2017> Daha Fazla

Müslüman sadece kendi yaşadığı yerin, ülkesinin, ırkının, toplumunun değil tüm dünyanın ve tüm Müslümanların kurtuluşunu istemekle sorumludur. Sadece Filistin, sadece Irak, sadece Suriye kurtulsun demek olmaz. Müslümanların hepsi kurtulsun, tüm dünya rahat etsin demek ve bunun için İslam Birliğini istemekle sorumluyuz.
Mehdi siyasete asla karışmaz. Mehdi dünyaya İslam ahlakının güzelliklerini sevdirecek. Dünyaya aşkı, dostluğu, kardeşliği, sevgiyi öğretecek.
Aşk ve tutku insanların içine gizlenmiştir. Akıllı müminler bu gizliliğin içinden tutkuyu hemen bulur. Dünyanın tutku ve aşkın dışında anlamı yoktur. Tutku ve aşk yoksa sürünme vardır. Aşk ve tutku ise Allah’ın sadece müminlere has yarattığı bir nimettir.
Müslümanların içinde her zaman münafık olur. Resulullah döneminde münafıklık yapanlar da ahir zamanın münafıkları da enayiliklerine doymasınlar. 50-60 yaşına kadar çalışıp Peygamber’e ve İslam’a hizmet edip, Peygamberin ve müminlerin zenginliğine vesile olup, sonra iyice içleri çürüdükten sonra Peygamberin yanından ayrılıyorlar. Tüm ömürlerini veriyor sonra haşa Peygamberi eleştirerek ayrılıyorlar. Ayrılmaları Resulullah ve müminler için ise nimet oluyor, pislikten kurtuluyorlar. Tarihin en ahmak, en enayi topluluğu münafıklardır. Münafıkların ahmaklığı tescillidir.
Deccaliyet tüm dünyayı boğmuş durumda, insanların çoğu bilerek veya bilmeyerek deccaliyeti örtüyor. Deccaliyeti örtmek değil, deşifre etmek gerekir. Deccalin deşifre edilip rezilliklerinin iyice ortaya konulması gerekiyor. Şu an deccaliyet ile Mehdiyet arasında devam eden canlı bir ilmi mücadele var. Bizim dışımızda deccaliyeti bu kadar açık ve net anlatan yok. Bizim dışımızda deccaliyetin tek gerçek çözümü olan Mehdiyeti anlatan yok.
Hayırlı yaşamak önemlidir. Kazanamadıysan kazanamadın, başaramadıysan başaramadın. Hırs yapmak doğru değildir. Halledemediğin gibi görünen bir iş varsa Allah onun olmasını istemiyordur. Allah’a güvenmek gerekir.
Allah sevgiyi sever. Allah’ın bela, dert vermesinin hikmetlerinden biri de kulun Kendisi’ne yaklaşmasını sağlamaktır. Müslüman belayı beklemeden Allah’a yakın olmalıdır. Her şeyimizi Allah’a borçluyuz, her şeyimizi veren Allah. Allah’tan uzak durmak çok büyük bir ahlaksızlık ve nankörlük olur.
Akıllı olan, samimi olan her kadın güzeldir.
İslam Birliği’nin oluşması son derece doğal. Asıl garip karşılanması gereken şu anda birlik olmamasıdır. Azerbaycan’la, İran’la, Suriye’yle, Irak’la birlik olmamamızın hiçbir açıklaması yok. Hayret edecek bir şekilde birleşemiyorlar. İlla ki Mehdi. Allah Mehdiyetin gerekli olduğunu gece gündüz gösteriyor.
Vefasız insanlar olması imtihanın bir parçasıdır. Vefasızların çokluğu imtihanın güzelliğidir. Müslüman her zaman iradeli ve sabırlı olacak, akıllıca doğru yolda devam edecek. Allah Kuran’da eğer siz iyiyseniz kötüler size zarar veremez diye bildiriyor. Bu, Allah’ın kanunudur.
Azerileri canım gibi seviyorum. Onlar bizim öz be öz evladımız ve kardeşimizdir. Can vermek dahil Azerbaycan için yapmayacağımız yoktur. Azerbaycan bayrağı Türk bayrağı gibi, Azerbaycan toprağı Türkiye toprağı gibi bizim için kutsaldır.
Doktorlardan hiçbir yerde para alınmaması gerekir. Genel bir örf ve ahlak olarak doktorlardan para alınmaması yerleşmeli. Onlar insan canı için tüm hayatlarını adıyorlar, insanların da onları koruyup kollaması gerekir. Tüm hastanelerde sağlık çalışanlarının saldırıya uğraması riskine karşı güvenlik odaları olsun. Doktorlara her yerde hürmet, sevgi ve saygı gösterilsin ki moral güç bulsunlar. Bir doktor ailesiyle lokantaya gelindiğinde para alınmaz. Çarşıya çıktığında, “Doktorum hoş geldiniz” diye hürmetle karşılanacak. Doktorlara hürmet ve hayatlarını kolaylaştırmak genel bir ahlak prensibi olarak yerleşmeli.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 3. Turizm Şurası’nın açılışında yaptığı konuşmada velayet sistemini mükemmel şekilde anlatmış. Konuşması muhteşem olmuş, bunlar ezberlenmesi gereken konuşmalar.
PKK’nın ideolojisiyle, komünizmle ilmi mücadele yapmak şart. Darwinist felsefe anlatılıyor, diyalektik felsefe anlatılıyor. Buna karşı eğitim de gerekiyor. Eğitimle PKK’lı olan biri, eğitimle PKK’lı olmaktan kurtulur. Asıl mesele bilimsel mücadeledir. PKK’lılar namazın, İslam’ın gereksizliğini, Allah’ın -haşa- olmadığını anlatıyorlar. Biz karşı eğitim verirsek, bu insanları PKK’nın elinden kurtarırız. Devlet büyüklerimiz bunu söylemekten kaçınmasınlar.
Biz samimi olursak, egoist, bencil ve çıkarcı olmazsak, otomatik olarak samimiyet boyutuna gireriz. Samimi olmak için zorlanmak olmaz, diğergam olmak samimiyet için yeterlidir. Hemen samimiyet yolunda ilerleriz.
Cennetteki en güzel nimet Allah’ın tecellisi ve Allah’ın tecellisi olan insan sevgisidir. Cennette her şey var, güzel yemekler, güzel giysiler, güzel kokular ama en güzel nimetlerden biri illa ki insan sevgisidir. Allah tecelli ederken de insan şeklinde tecelli ediyor cennette. Allah cennetteki insanların hepsinden güzel olarak tecelli edecek, hiç kimsede olmayan bir güzellik ve o güzelliğe erişilemiyor.
Cennette Allah cennet halkına görünmeden önce, bütün cennet varlıklarında bir sevinç alameti olarak muazzam bir canlılık olacak. Kuşlar da heyecanlarını gösterecekler, cennet varlıklarında esaslı bir hareketlenme olacak. Allah cennet halkına selam verecek, tek tek insanlarla konuşacak.
İngiliz Derin Devleti olduğu müddetçe Ortadoğu’da hiçbir devletin gelişmesine izin vermezler. Ama bu Deccaliyet sistemi tam anlaşıldığında, o zaman Ortadoğu’da da yenilenme, gelişme başlayacaktır.
Münafıklar “biz hayatta ne hizmet ettik, Müslümanlar ne hizmet ettiler” diye baktıklarında, hemen anlarlar aradaki farkı. Sokakta boş boş gezmek dışında, akılsızca fikirler verme dışında ne yapmışlar ona bakmaları lazım, kendilerini Müslümanlarla kıyaslamaları lazım. Müslümanlar ilimle, bilimle bütün dünyayı yerinden oynatıyorlar. Burada çok somut bir delil var.
Eleştiri yapmak normaldir. Ama mutlaka nezaket ve saygı kurallarına dikkat etmek gerekir. Eleştiri mükemmellik sağlar.
Allah bizim egoist olmamamız gerektiğini bildiriyor, egoist olmayınca binlerce güzellik oluşur. Kendimiz için yaşamayız, sevdiğimiz müminler için yaşarız. Fedakar oluruz, sürekli sevdiklerimize konfor sağlarız. Allah bizim merhametli olmamızı söylüyor, kimseye kötülük yapmayız, affedici oluruz, bu şekilde zincirleme binlerce güzellik oluşur. Allah genel kaide koyar, o kaide yüz binlerce konuyu kapsar ve sonucunda da çok sayıda güzellik, konfor oluşur.
Allah’ın Kuran’da bildirdiği velayet sisteminde annesi, babası, kardeşi gibi herkesin birbirini koruyup kollaması farzdır. Bu Allah’ın açık bir hükmüdür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2017> Daha Fazla

Bir manevi deprem oluştu. 150 yıldır Deccaliyet dünyayı sallıyor. İnsanların elinden neşelerini, sevinçlerini aldı. Deccaliyetin meydana getirdiği tahribatı Mehdiyet tamamen ortadan kaldıracak.
Münafık çöp kamyonu gibidir, nerede pislik varsa alır götürür. Müslümanların pisliklerle uğraşmasına gerek kalmaz. Münafık nerede pislik varsa alır kendi pislik torbasına atar. Münafık pislik böceğidir, pislikleri toplayıp yuvasına götürür, Müslümanlar da kurtulmuş olur.
İslam Birliği oluştuğunda dolar baskısı ortadan kalkar. Enflasyon sıfır olur. Ekonomi çok canlı ve zinde olur.
Her mümin Kuran’la birlikte yaratılır. Her mümin Allah’ı tanımış, Allah’ı sevmiş olarak yaratılır. Allah’a inanmayanlar ise ruhu olmayan makinalar olarak yaratılmıştır. Dinsizleri görünce kardeşlerimizin telaş etmesi gereksiz olur.
Kadın akıllı ve güzel huyluysa, akıl almaz bir etkileme gücü kazanır. Adeta insanı büyüleyen bir etkileme gücüne sahip olur. Güzel düşünen, güzel bakan, güzel davranan bir kadın muhteşem bir nimettir.
Kuran’a göre kadınların tesettürü, sadece gerekli durumlarda çarşafla olacak şekildedir. Kadınlar kendilerini rahat hissetmedikleri durumda baştan aşağı çarşafla kapanır. Bu duruma da kendi akıl ve vicdanlarıyla karar verirler. Nur Suresi’nin 31. ayeti kadınların başörtüsü takmasını söyleyen bir ayet değildir. Tam tersine kadınlara özgürlük getiren bir ayettir.
Suriye’den gelen kardeşlerimiz ya ölüm ya yaşam arasında kalmış insanlar. Canlarını kurtarmak için Türkiye’ye sığınıyorlar. Şefkatle ve anlayışla bakmak gerekir. Şefkatsiz üslup bizim milletimize yakışmaz.
İslam Kuran’da anlatılan dindir. Kuran’daki hükümler dışında İslam’ın bir hükmü yoktur. Haram ve helaller Kuran’da açıkça bildirilmiştir. Allah, Kuran’ın yeterli olduğunu ve sadece Kuran’dan sorulacağımızı söylüyor.
Kadınların her şeyine karışmaları gerektiğine inanıyorlar. 10 yaşında çocuk bile ablasının kıyafetine karışıyor. Kadınların hür ve huzurlu olması gerekir. Kadınları rahat bıraksalar kadınlar tüm dünyayı nefis güzelleştirirler. Her sokağı, her binayı müthiş güzel süslerler.
Samimiyet müminin emek vermeden elde ettiği bir ruh halidir. Müminde samimiyet sürekli gelişir.
Sevgide özlem güzel bir şey. Sürekli sevgiye aç olmak, ne yaparsa yapsın sevgiye doyamamak bir güzelliktir. Bir kediyi sevdiğimizde de bir insanı sevdiğimizde de sevgiye doyamıyor olmak güzel bir açlıktır.
Kız arkadaşlarım koyu dindardır. Dinden asla taviz vermezler. Namazlarına çok titizdirler. Namaz vakitlerini asla kaçırmazlar. Helal ve haram konusunda müthiş özenlidirler. Her gün Kuran okurlar, hemen hemen tamamı Kuran’ı ezbere bilir. Sokakta hayatları yoktur. Temizliğe de çok özenlidirler.
Sevgi mucizevi bir güçtür. Arada kilometreler de olsa seven insanın sevgisini mutlaka hissedersin.
Hadislere ve ayetlerin işaretlerine göre 2019 çok hareketli bir yıl olacaktır. 2022’de rahatlama başlar. Ondan sonrası ferahlık inşaAllah.
Münafıklarda akılsızlık en ileri derecededir. Bütün ahmaklıklarına rağmen kendilerince Müslümanlara tuzak kurabileceklerini zannederler. Her seferinde kendi başlarını belaya sokarlar.
Şeytan insanlara mantıkla yaklaşarak vicdanı susturmaya çalışır. Genelde münafıklar hem mantığın oyununa düşer hem de ahmakça teviller yaparlar. Müminler vicdanlarına teslim olurlar, münafıklar ise iradesizdir ve hep vicdana karşı olurlar.
Rusya, PYD’yi Astana toplantısına çağırırsa bu çok çirkin bir durum olur. Terörist bir grubun barış toplantısına davet edilmesi hem Türkiye’ye karşı hem de diğer ülkelere karşı çirkin bir teklif olur.
Allah dünyaya dair güzelliklere karşı insanların kalbine bir sevgi koyduğunu ama bunun imtihanın bir parçası olduğunu bildiriyor. Allah dünyanın gerçeğini çok detaylı anlatıyor. Bazı insanlar buna rağmen Allah’ı unuttukları için, kendilerini dünyaya kaptırıyorlar.
Ayrılıkta felaket vardır, rahmet değil. Allah tek bir din indirmiştir. Bu din Kuran’da anlatılan İslam dinidir. Dört ayrı mezhebin dört farklı dini olmasının ne kadar anormal bir durum olduğunu görmeleri gerekir. Kuran yeterli değil demeleri bu diyenler için çok acı bir durumdur. Allah Kuran’ı her şeyin açıklayıcısı olarak indirmiştir. Allah her şeyi açıklamıştır. Bile bile Allah’ın sözünü kabul etmiyorlar. Haşa Kuran yeterli değil biz tamamlıyoruz diyorlar. Bu çok çarpık bir bakış açısıdır.
Allah, Kuran’ın açık, anlaşılır ve yeterli olduğunu bildirmiştir. Müşriklerin Kuran’ı anlamayacağını söylemiştir. Kuran anlaşılmaz diyenlerin hangi konuma düştüklerini iyi düşünmeleri gerekir. Kuran’dan rahatsız olmak müşrik zihniyetidir.
Mümin Allah’ın ruhunu taşıdığı için kendini hep değerli, hep neşeli, hep güçlü hisseder. Kendisi yok. Allah’ın ruhu var. Bu, muazzam bir şey. İnsanlar kendilerini hayatlarının belli dönemlerinde değerli hisseder. Mümin ise ömrünün her anında kendinin değerli olduğunu bilir.
Her doğan çocuk zer aleminden gelir. Hz. Adem de tüm insanlar da zer aleminde vardır. Oradan dünyaya geliyorlar. İnsanın aşama aşama oluşması diye bir şey yoktur.
Bediüzzaman Kuran’ın zırh gibi icazı kendini koruyacaktır diyor. Kuran’ı ve Kuran Müslümanlığını bir yandan Kuran anlaşılmaz diyenler bir yandan Kuran yeterli değil diyenlerle kuşatmaya çalışmışlar. Ama Allah’ın izniyle bu kuşatmayı ilimle irfanla ortadan kaldırıyoruz.
Deccal İslam’ı dehşet, vahşet, kan dini gibi göstermek istiyor. Bunu göstermek için kullanacağı akılsız insanlar da buluyor. Deccaliyetin bu oyununa ilimle irfanla müsaade etmeyeceğiz. İslam’ın aydınlık, güzellik, neşe, sevinç, kalite, sanat olduğunu tüm dünyaya göstereceğiz.
İnsanların sıkıntılarını dağıtmak amacıyla belki de iyi niyetli olarak magazin programları yapılıyor. Ama bu, gerilimi, sıkıntıyı ve huzursuzluğu daha da artırıyor. Çünkü içerik çoğunlukla insanları rencide edecek, üzecek, rahatsız edecek konularda oluyor.
Avrupalılar güzel insanlar, onları Deccalin eline terk etmeyelim. Hepsine sahip çıkalım. Deccaliyet uyuşturucu müptelası, alkolik, homoseksüel, yaşama heyecanını kaybetmiş, her şeyden sıkılan bir kitle oluşturmaya çalışıyor. Deccaliyetin bu oyununa karşı Avrupa ve Amerika’ya sahip çıkacağız.
Maddenin hakikati konusunda bilim samimi olmalı. Maddenin ruhun bir inancı olduğunu samimi olarak açıklamalı. Araba 50 metre uzakta diyor. Peki neye göre? Beynin içindeki yoruma göre. Dışarıda gölge varlıklar var, iddia edildiği tarzda madde yok. Maddeye dair bilgimizin tamamı ruhun yorumuna dayalıdır.
Ahireti ve dünyanın amacını doğru anlamaları için insanların önce temeldeki bakış açılarını bilimsel, doğru zemine oturtmaları gerekiyor. İnsanlar madde var, maddeden ruh meydana gelir inancındalar. Beynimiz olmasa his, duygu, şuur olmaz sanıyorlar. Tam tersine ruhtan madde meydana geliyor. Elde somut olan delil ruh. Maddeye ait somut delil yok. Ama ruha ait somut delil var. Madde inanç olarak var. Olması gerekir diyoruz. Neye göre? Beynimizin içinde ruhun gördüğüne göre. Beynimin içinde gördüğüme göre dışarıda da olması gerekir diyor insanlar. Dolayısıyla madde inanç olarak var, ruh ise kesin somut olarak var. Ruhun meydana getirdiği imaja madde diyoruz. Bu bilimsel bir gerçek. Bunu anlayan ahireti, dünyanın gerçeğini de çok net anlar.
Tayyip Hocam’ın Azerbaycan’daki konuşmasında, “Yabancı bir ülkede değil evimizdeyiz sözü” çok doğru. İltifat olarak söylenmiş bir söz değil, gerçekten öyle. Azerbaycan ve Türkiye birbirinden ayrılmayan iki güzel kardeş.
Avrupa’da bizim yaptığımız ilmi çalışmalar, kitaplar, konferanslar çok geniş bir etki oluşturuyor. Avrupalıların çoğu ilk defa gerçek İslam ile karşılaşıyorlar. Aydın, modern, açık görüşlü Müslümanları görmek onlar için önemli bir güvence oluyor. Deccaliyetin ana hedeflerinden biri olan Avrupa’da yaptığımız her kültürel çalışma bire bin oranında etkili oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2017> Daha Fazla

Kontrolsüz hiçbir şey olmaz. Her şey kaderde yaşanıp bitmiştir. Küfür ve münafıklar yenilmiş, Müslümanlar zafer kazanmıştır.
Ülkücülük Devlete, millete, mukaddesata sahip çıkmaktır. Her türlü tehlikeli fikre karşı set olmaktır. Devlet terbiyesini bilmek demektir. Ülkücüler her şeyiyle milliliği hakim etmeye çalışan diğergam, fedakar, Allah’a kendini adamış, egoistliği yenmiş, sadece Allah’tan korkan insanlardır.
İman insanı dinçleştirir. İmanın dışında ne yerse yesin nereye giderse gitsin ne yaparsa yapsın bir iç güç insana sıkıntı verir. O sıkıntıdan kurtulmak için alkole vs başvuruyorlar. Oysa dinçliğin, yaşama coşkusunun temelinde Allah sevgisi ve iman vardır.
Azerbaycan bizim canımız. Azeriler çok efendi, nezih, tevazulu insanlardır. Azerbaycan yönetiminin modernlik anlayışı da çok güzel. Azerbaycan’ın her zaman yanındayız, Allah yardımcıları olsun.
Dinin zor olması gerektiği müşrik inancıdır. Allah insanlardan zora girmelerini istemiyor. İslam dini kolaydır. Allah, İslam dini İbrahim’in dini gibi kolaydır diye bildiriyor. Allah kullarının zorluk yaşamasını, acı çekmesini istemez.
Dışarıda renk ve ışık yok. Sadece insan rengi algılıyor. Rengin, ışığın, sesin, dokunmanın şuurunda olan varlık insandır. Bu varlığın dünyaya gayesiz gönderildiğini ve ölünce de her şeyin biteceğini iddia etmek mantık dışıdır. Bu kadar detay yok olması için amaçsızca var olmamıştır. Dünyada bu kadar çok detay ve mükemmellik olduğuna göre bu detayları var eden Güç olan Allah’ın insanlardan istedikleri vardır. Allah istediğini dinlerle bildirir. Dinin anlatımına baktığımızda buraya eğitim için geldiğimizi görüyoruz.
Allah korkusu dışındaki tüm korkular Müslüman’a haramdır. Müslüman’ın Allah’tan başkasından korkması şirktir, haram olur.
Münafık çok karaktersizdir. Çıkarı neredeyse orada olur. Müslümanları kendince güçsüz görürse küfürle iş birliği yapıp Müslümanları dağıtabileceğini zanneder. Gücü hep küfürde arar. Gücün tek sahibinin Allah olduğunu anlamazlar.
Bizim merhamet, sevgi, dostluk anlayışımız Kuran’a dayalı olduğu ve bu konuda kararlı olduğumuz için insanların İslam’a karşı tepkilerine set oluyor. Bizim hayatımız İslamofobi’ye karşı kesin cevap. İslam’da sanat yoktur diyorlar, tablolarımızı gösteriyoruz. İslam’da kalite yoktur diyorlar, evlerimizi görüyorlar. İslam’da neşe yoktur diyorlar, bizim yayınlarımızı görüyorlar. İslam’da kadına baskı vardır diyorlar, bizim arkadaşlarımızın özgürlüğünü görüyorlar. Varlığımızla İslamofobi’yi set olan en önemli fikri güç olduk.
Münafık hareketi egoist bir harekettir, kendini düşünür, günü birliktir. O günkü ihtiyacına göre ayetleri kullanır. Münafık Allah, Kuran ve dinden nefret eder ama itibar için mecburen dinden ve Kuran’dan bahseder.
Bizim ilmi çalışmalarımızın etkisi çok geniş oluyor. Gelenekçi Ortodoks anlayışında pek çok kesimle bağlantı kurmaları mümkün olmuyor. Allah’a çok şükür biz Rusya, İran, İsrail, Çin gibi çoğu Müslümanın ulaşamadığı ülkelerde ilmi çalışma yapıyoruz. Bizim siyasetle ilgimiz yok. İnsanlar da bunu açıkça görüyor. Tek amacımız sevgi ve bizden başka dünyada tek amacı sevgi olan bir topluluk yok. Kuran’a dayalı İslam’ı anlattığımız ve samimi olduğumuz için dünya çapında gençler severek İslam’a yakınlaştılar. Severek İslam’ı yaşamak istemeye başladılar. İnsanların çoğu “biz etkilendik, kabul ediyoruz” demiyor ama içten içe Kuran Müslümanlığı yayılıyor.
Şu anda insan için sürekli akan kesintisiz görüntü akışı var. Bu akışı sağlayan Güç ölümden sonra daha net ve berrak şekilde devam ettiriyor. Bu görüntü akışının daha keskin ve net olan haline ahiret diyoruz. Kardeşlerimiz bu şekilde düşündüklerinde ahireti daha rahat anlarlar.
Barzani’nin akıllı, aydın, dinamik, Darwinizme materyalizme karşı bilinçli, aksiyon ve inanç sahibi bir gençlik yetiştirmesi gerekir. Bilinçli, imanlı gençlik yapısı olmadan PKK’ya karşı başarılı olması çok zor olur.
İnsan Allah tarafından an an takip edilir ve an an kendisine yol gösterilir. İnsan Allah’ın ilhamı olan vicdanının sesini dinlediğinde rahat ve huzurlu yaşar.
Bir genç kıza verilen en değerli şey güvendir. Onun onuruna, haysiyetine, iffetine, neşesine, sevincine, imanına destek olacağına dair garanti vermek esastır. Gerçek sevgi bu güven üzerine oluşur.
Kuran’da sınıf ayrımı yoktur. İşçi, köylü, komutan, ayakkabı boyacısı, Cumhurbaşkanı, Bakan, asker, memur hep birlikte saf tutarlar. Herkes herkesin velisidir. Herkes konumu makamı ne olursa olsun birbirini korumak ve kollamakla yükümlüdür. Kimsenin kimseye maddi üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva yani Allah’a yakınlık ve güzel ahlak iledir.
Her insan gece uyuduğunda bir nevi ölüme yatar. Sabah kalktığında çok net pırıl pırıl bir dünyaya uyanır. Dünya hayatı ve ahirete kalkış da buna benzer. Bu hayatımız bir çeşit uykudur. Bildiğimizden daha farklı bir uyku. Ölümle bu uykudan uyanıp çok daha net, keskin, aydınlık bir görüntüyle karşılaşacağız.
Şeytani amaçla yapılan olumsuz dualar o duayı eden kişiye bela olarak döner. Peygamberimiz döneminde münafıklar Resulullah ve müminler aleyhine dua eder, her ettikleri olumsuz dua kendi başlarına dönerdi.
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı çok güzel bir atılım oldu. Allah Tayyip Hocam’dan, Sayın Aliyev’den ve Sayın Kvirikaşvili’den razı olsun. Bunlar inşaAllah Türk İslam Birliği’nin ilk adımlarıdır. Bereketli ve hayırlı olsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ekim 2017> Daha Fazla

Suriyeli canlarımızla bir ekmeği paylaşır yaşarız ama onlara karşı merhametsizlik yapmayız. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Kardeşlerimiz kendilerini Suriyelilerin yerine koysunlar ondan sonra yorum yapsınlar. Kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa Suriyeli canlarımıza da öyle davransınlar.
Tek bir ülkenin, bölgenin değil tüm İslam aleminin, tüm dünyanın kurtulması önemlidir. Müslümanlar aciliyetli olarak İslam Birliği üzerinde durmalı.
İffet kadına müthiş bir çekicilik kazandırır. Bir delikanlının bir genç kızla arkadaşlığında en çok özen göstereceği şey onun iffetini, namusunu, imanını korumak olmalı. Allah’ın tecellisi olarak karşındaki insana baktığında şirk ortadan kalkar.
Müslümanlar milyonlar hesabıyla şehit ediliyor. Sürekli eziliyor, zulme maruz kalıyorlar. Kanın durmamasına her gün akmasına insanlar adeta alışmış durumdalar. Ama bu çok vahim bir durum. İslam Birliği olsa tek damla kan akmaz, tek bir Müslüman haksızlığa uğramaz. İslam Birliği mutlaka olacak ama aydın, modern, Kuran Müslümanlığının önderliğinde olacak.
Gençler Tayyip Hocam’a olan sevgilerini çok güzel vurgulasınlar. Güzel, kaliteli sloganları, iyi bir düzenle coşkuyla gündeme getirsinler. Çok gür, dinamik, heyecanlı bir Ak Parti gençliği oluşturalım.
İmam Hatipliler nur gibi insanlar. Alaycı, ukala üslup kullananları kardeşlerimiz kaale almasınlar. Bu tip sevgisiz insanların sevdiği hiç kimse olmuyor ve kendi sevgisizlikleri içinde boğuluyorlar. Bunlarla kardeşlerimiz hiç muhatap olmasınlar.
İran ve İsrail birbirini tehdit etmek yerine dost olsunlar. Bölgenin iki güçlü ülkesi dost olursa çok güzel gelişmeler olur. Hiçbir konuya katı yaklaşmamak gerekir. Düşmanlık değil dostluk, ahbaplık aramak lazım.
Hz. Mehdi devrinde Kuran’daki velayet sistemi yaşanacağı için herkes herkesin dostu olacak. Herhangi bir şehirde bir eve giden insan her evde o evdekilerin akrabası gibi karşılanacak, ikram görecek ve korunacak.
Kuran’a tabi olmak, Kuran’daki anlatımı dikkatlice izlemek ve anlamak Allah’a yakınlaştıran en güzel yoldur. Sabırda istikrarlı olmak da insanın mükemmel eğitilmesini sağlar.
Gelenekçi Ortodoks sistem Türkiye’de fikren kesin olarak yenildi. Kuran Müslümanlığı bir anda güzel bir bitki gibi dal budak verip her yeri sardı.
Dürüst, samimiyetle Allah’a yaklaşana Allah her türlü bilgiyi verir. Allah’a karşı samimi olana Allah mutlaka hak bilgiye ulaşacağı bir yol oluşturur.
Hem Darwinist zihniyet hem de gelenekçi Ortodoks anlayış kadını adeta bir hayvan gibi görüyor. Kadını yarım varlık gibi görenlerin kadınlara saygı duyması mümkün olmaz.
Barzani’yi bir tuzağın içine çekildiğine dair defalarca uyardık. Her yönüyle konuyu açıkladık, ama yanlış kararda ısrar etti. Türk Hükümeti’nin politikası doğru. Suriye, Irak, Türkiye, İran birleşsin bölgeden PKK tamamen silinsin. Bölgedeki tüm halklar çok rahat ederler.
İmanın dışında insanların dengeli yaşaması mümkün değildir. İman olmadan insan akli dengesini tamamen kaybeder. Yaşıyor gibi görünenler ise hiç düşünmeden yaşayan varlıklardır.
Yaşama sevinci Allah’ın varlığından kaynaklanan sevincin adıdır. Bunun dışında yaşama sevinci olmaz, çünkü insan adım adım ölüme giden varlıktır. Her insan adeta idam kararı verilmiş hücrede bekleyen biri konumundadır. Her gün adım adım ölüme gider. İnsan ancak Allah’ın ruhunu taşıyan varlık olduğunu bilip sonsuz yaşayacağını anladığı zaman yaşama sevinci kazanır. Allah’ın varlığının şuurunda olmadan “bir eğlendik bir eğlendik” diyen insanlar sadece eğlenme taklidi yaparlar. Asla eğlenemez ve mutlu olamazlar.
İstişareyle hareket etmek bir ibadettir. İstişare yapıldığında yanlış karar da çıkabilir ama Müslümanlar için hep hayır olur.
İnsanlar samimiyeti çok sık unutur. Samimiyeti hiç elinden bırakmamalı. Müslüman samimiyete sarılmış olarak gezmeli. Samimiyet unutulduğunda şirk, korkular, belalar devreye girer.
Ölümü düşünmek insanın ahlakını güzelleştirir. Gençlerin çektiği bir çok acının temelinde ölümü düşünmemek vardır. Ölümü unuttukları için “evlenemedim, okulu kazanamadım, güzel araba alamadım, yanlış iş yaptım, iş sahibi olamadım” diye kendilerini parçalıyorlar. Nihayetinde bir perde üzerinde gölge varlıklarla yaşıyorsun ve bu perde her an sona erebilir. O zaman bu telaş niye? Allah ölümü insanların dünyaya dair telaşlarını ortadan kaldırmak için özel yaratmıştır. İnsan ölümü düşünerek dengeli, tutarlı ve makul olur.
Türk devletinin başı olan liderine milletin temsilcisi olarak sahip çıkıp korumak ve onun çevresinde kenetlenmek çok önemlidir. Tayyip Hocam’ı partiler üstü bir mesele olarak sahiplenip korumak milletimiz için onurdur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2017> Daha Fazla

Aleviler candır. Benim arkadaşlarımın çoğu Alevi’dir. Alevi demek aşık, Allah’ı seven, sevgi insanı demektir. Aleviler erdemli, arif insanlardır, nezihtirler. Alevi kardeşlerimiz Türkiye’nin süsüdür, onları çok seviyoruz.
Sıkıntı, Allah’ı unutmaktan kaynaklanır. Allah, sıkıntıyı insana bir uyarı sistemi olarak yaratmıştır. Şirk mantığından çıkıldığında, her şeyi Allah’ın yaptığı hatırlandığında sıkıntı hemen geçer.
Hadislere baktığımızda Hz. Mehdi’nin sakalının kısaltılmış ve cezmedilmiş olduğunu görüyoruz. Peygamberimiz (sav)’in övdüğü bir kutlu insana benzemek için ona benzer şeyler yapmak güzeldir. Peygamberimiz (sav) sakal bırakırken Hz. İbrahim’den ve Hz Süleyman’dan örnek alıyor.
Çağımızda kanserin tedavisi gitgide kolaylaşıyor ama hastalara moral desteği çok önemli. Kanser hastalarının moralini yüksek tutmak için hep olumlu ve ümitvar konuşmak gerekir. İmanı güçlü kanser hastalarıyla bir arada olmaları kanser hastalarının birbirlerine daha çok moral vermelerini sağlar.
Ölüm büyük bir mürşittir. Dünyaya çok bağlanan insanlara ölümü sık hatırlatmak gerekir.
İnsan haklı, doğru olan bir konuda iyi tekzif olarak dua ederse istediği mutlaka gerçekleşir. İsa Mesih bu konuda çok güzel bir örnek. İçten, samimi, keskin bir dikkatle ve çok candan isteyerek dua ediyor, Allah onun duasını kabul ediyor. Dünya hakimiyeti de Mehdi’nin duasıdır. Allah o duaya icabet edecek.
Duygusallığa ve şirke kayıldığında iman zedelenir. Müslümanın akıllı iman derecesini hiçbir zaman bırakmaması gerekir. Allah şirke kayılmasından razı olmaz. “Benim moralim bozuk” demek, Allah’ın her şeyi hayırla yarattığını unutmak demektir. Bu şirk mantığından şiddetle uzaklaşmak, Allah’a sığınmak gerekir.
Parayı tutmak bereketsizlik getirir. Ekonomik krizlerin sebebi paranın tutulmasıdır. Para hareketli olduğunda kriz oluşmaz. Ekonominin sıhhatli olması için paranın sürekli harcanması lazım.
Mümin sevdikleri ve dostlarıyla birlikte yaratılır. Birlikte cennetten gelmişlerdir, birlikte cennette giderler. Dolayısıyla müminin sevdiklerinden ayrılması diye bir durum olmaz.
Kadının güzel olması için önce gerekli manevi atmosferin olması lazım. Allah’ı, Kuran’ı iyi anlaması için ortam oluşturmak, gelecek korkusunu tamamen ortadan kaldırmak, çok iyi kollamak, hem sıhhatini hem ruh sağlığını özenle korumak gerekir.
Fakir evleri bereketli olur. Fakirlerin güzel bir asaleti vardır. Hiç kimseye minnet etmez, az bir yiyecekle yaşar ama şikayet etmezler. Bu güzel ahlak insanlarda hayranlık uyandırır.
Kadın et kemik meraklısı değildir. Kadının isteği tutkudur. Kadın erkekte en yüksek ahlakı, en yüksek derinliği, en yüksek samimiyeti arar. Ve Kuran kadına tutkuda sınırsız hürriyet vermiş, kadının coşkulu sevgi ruhunu koruyan hüküm getirmiştir.
İslam’a hizmet Allah’a hizmettir. Tüm Müslümanlar Allah’a hizmetle sorumludur. Allah’a hizmet eden insanlar kaderde Allah’ın takdir ettiği kişilerdir.
Kendini yetiştirmek her yönden ufuk açıklığı ve dürüstlük gerektirir. İnsanın doğru bir mantık geliştirebilmesi ve dünyayı doğru yorumlayabilmesi için önce kendisini doğru anlamalıdır. Ben kimim, gören kim, duyan kim, hisseden kim bu sorulara yüzeysel değil, derin ve samimi düşünerek cevap vermelidir. İnsan kendini tanırsa, kendindeki metafizik baş döndürücü ve hayret verici yapıyı görür ve bu yapıyı yaratan Aklı anlarsa o zaman kendini doğru yetiştirmiş olur.
Dünya genelinde Darwinist diktatörlük var. Evrim teorisini kabul etmeyen akademisyenleri görevden uzaklaştırıyorlar. Wikipedia da evrim savunmayan bilim adamlarının düşüncelerine yer vermiyor. Wikipedia’nın bu taraflı yayınlarına kimilerinin itibar etmesi de çok şaşırtıcı. Wikipedia’nın yayınlarına karşı dürüst, özgür, doğru bilgi aktaran bir uluslararası bir site yapılması güzel olur.
Kuran’a göre Müslüman, Çin’deki bir insandan kendi oğlu, kendi kızı, kendi annesi gibi sorumludur. Bu nefis güzel bir hükümdür. Allah nefis bir ahlak anlatıyor. Ayrıca Allah ihtiyaçtan arta kalanı infak edin ve malı biriktirip yığmayın diyor. Bu hükümler uygulandığında dünyada açlık, yokluk, fakirlik diye bir konu kalmaz.
Kuran’ı anlamak için samimi olmak yeterlidir. Aklınızda en iyi, en modern, en aydın, en zevkli, en kaliteli insan modelini canlandırın, Kuran bu ideal insan modelini anlatır.
Dünyanın en akıllı, en mükemmel, en nezih, en iyi insanı nasıl olunursa Allah öyle olmamızı istiyor. Müslüman deyince insanların aklına belli görünümde Hacı Anne ve Hacı Dedeler geliyor. Oysa Allah’ın Kuran’da anlattığı Müslüman modeli aydın, sanattan ve kaliteden zevk alan, akılcı düşünen, ufku geniş, hayattan zevk alan, derin ve nezih insandır.
Atatürk Kuran’a dönmeyi sağlayan, şirk batağını kurutmuş Mehdi nevi bir liderdir. Atatürk samimi dindardır.
Atatürk vesilesiyle şirkten uzak aydın, modern, dindar bir nesil yetişti. Dindarlığın ana vasfı ruh güzelliğidir. Temizlik, kalite, güzellik, aydınlık dindarlık demektir. Atatürk işte böyle güzel bir nesle vesile oldu.
Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Allah Devletimizi kıyamete kadar baki kılsın. Bayramımız mübarek olsun. Allah tekrar tekrar tekrarlarına erdirsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ekim 2017> Daha Fazla

Samimi sevgiye karşı kimse direnemez. Eğer ruh sahibiyse en katı kalpli insan dahi sevgi karşısında çözülür. Sevginin etki gücü karşıdakinin samimiyetiyle doğru orantılıdır. Filmlerden öğrenilen yapmacık ifadelerle sevgi gösterildiğinde bu kızdırıcı olur. Candan sevenin tek bir bakışında müthiş güçlü bir sevgi vardır.
Milletimiz bütündür. Sahip çıkarken milletimizin bütününe sahip çıkarız.
Makyajın azı çoğu diye bir şey yoktur. Kadın kendisine nasıl yakıştırıyorsa öyle makyaj yapar.
İnsan eğlenirken de müzik dinlerken de Allah’a yakındır. Gelenekçi Ortodoks İslam’ı savunanların ise anlattıklarıyla yaşadıkları birbirine uyumlu değildir. Kendi kafalarına göre hüküm veriyorlar. Kuran’a göre, din her yerdedir, Allah her yerde anılır.
Bir kaderin içinde olduğunu fark edemeyen, her şeyi kendi yaptığını zanneden insan hep gerginlik içinde yaşar. Bir kasetin içinde yaşadığını unuttuğu için, Allah’ın an an her şeyi yarattığını düşünmediği için canı yanıyor. Nefsini, kendi aklını ve cismini putlaştıran, her şeye kendisinin hakim olduğunu zanneden insan şirk içine düşmüştür.
Mehdiyet döneminde velayet sistemi olacak. Herkes herkesin akrabası olmuş olacak. Sokaktaki bir çocuk herkesin çocuğu, sokaktaki yaşlı biri herkesin babası olmuş olacak. Velayet sisteminde bu kişilerin hepsine sahip çıkmak farzdır.
İngiliz derin devleti bütün milletin gözü önünde etkisiz hale geliyor, görülmemiş bir mucize meydana geliyor. Deccalin pençesi her yerden tek tek sökülüyor. Mehdiyetin meydana getirdiği bir harikadır bu. Allah’ın sanatıdır bu.
Zaman insan için geçerli bir kavramdır. Allah Katında, önce ve sonra yoktur. Zaman beynin bir şeyi diğeriyle kıyaslayıp ortaya koyduğu bir kavramdır. Allah zamandan münezzehtir.
Mümin zorluklardan geçerek en güzel şekilde eğitilir. Tarif edilemeyen muazzam bir güzellik olan sevgiye kavuşmak ancak zorluklardan geçerek mümkün. Zorluk yoksa anlam boşluğu olur. Zorluk varsa sevgi için gerekli tüm zenginlik oluşur. Sevginin yetişeceği bahçede yiğitlik, dürüstlük, akıl, dirayet, sabır, vefa, sadakat gibi yüzlerce özellik olması gerekir. Bitki nasıl minerallere ihtiyaç duyuyorsa, sevgi de tüm bu değerlere ihtiyaç duyar. Mesela bencillik varsa sevgi o anda ölür. Sevgi gelir bencilliğe çarptığında erir gider. Bencillik sevgiyi kara delik gibi emer yok eder.
İnsan samimiyete kendini bırakırsa kalbi doğal olarak Allah aşkıyla dolar. Dürüstçe Allah aşkına kendini bırakanı Allah çok güzel yönlendirir. Dikkati hiç kapamadan, Allah’ın sürekli aktardığı bilgiyi iyi takip etmek önemlidir.
Kafirler, münafıklar etten oluşmuş bir makinadır. Bir nevi etten yapılmış bilgisayar gibiler. Bizim bildiğimiz anlamda bilinç sahibi değildirler. Halk bunu bilmediği için çok sayıda ölü ile iç içe yaşadığının farkında olmuyor.
Ruh, şirk olan yerde sıkılır. Allah’a bağlanır bağlanmaz sıkıntı kalkar. Sıkıntı varsa şirk batağı var demektir. Hemen Allah’a sığınacaksın. Allah’a sığındığında şirk kalkar.
Cennette dünyadaki gibi sebep sonuç ilişkisi yoktur. Müzik dinlemek için müzik aleti şart değildir. Bir fincan da şarkı söyleyebilir, ağaçlar da. İnsan bir şeyi istediği zaman o anda olur. Dünyada ayakkabı insanın ayağını korumak için vardır, cennette ise sadece süs olarak ayakkabı giyilir.
Kadınları, erkeklerde en çok etkileyen şey akıl, güven, samimiyet, derinlik ve tutkudur. Ruhtaki deli aşk heyecanıdır. Sonsuza açılan coşkun sevgidir. Kadın et kemikten etkilenmez.
Hz. Yusuf’un akıl kalitesi çok yüksekti. Çok keskin ve akıllı bakıyordu. Kadınları etkileyen de güzelliğinden ziyade çok yüksek akıl sahibi olması ve kişiliğinin kalitesiydi.
Sevgi insanı hayata bağlar, canlı tutar, güzelleştirir, yüze heybet verir.
Amellerin yazılması kağıda yazılma gibi değildir. Amel defteri diye haber verilen görülmeyen bir bilgi kaynağı da olabilir. Nasıl beynin içindeki akıl görünmüyorsa, amel defteri görünmeyen bir yapıda olabilir ve insanın her yaptığını anlatır.
Bir insan gelenekçi Ortodoks inanca mensup diye o kişiye baskı uygulanmaz. Yanlışlığını anlatırsın ama inancına saygı duyarsın. Doğru olduğuna inandıkları bir yaşamları var, kimseye zararları yok. Bu insanları üzmeye çalışmak, mutsuz etmek, zorla ve baskıyla hizaya getirmeye çalışmak kabul edilmez.
Sungur Ağabey, Adnan Oktar’a “Adnan Kardeş sen Seddi Zülkarneyn oldun, zulüm seni aşıp bize gelemiyor” demişti.
Tayyip Hocam’ın Suriye sınırına yaptırdığı duvar bir nevi Seddi Zülkarneyn’dir. Zalimlerin, anarşistlerin saldırısını engellemek için yapılan her set Seddi Zülkarneyn’dir.
Müslümanların neşesi, güzelliği deccaliyete ilmi bir tokattır. Kadınların özgürlüğü de deccaliyete indirilen bir başka ilmi tokattır. Çünkü deccaliyet kadınları ezip homoseksüelliği yaygınlaştırmak istiyordu.
Şeytan makina gibi ölü bir varlıktır. Pişmanlık duymaz. Şeytan özel yaratılmış bir makinadır. Ona uyanlar bir makinaya uymanın ne kadar büyük akılsızlık olduğunu düşünmeli.
Mehdiyet en berrak en net şekliyle Kuran’da açıklanmıştır. Nur Suresi’nin 55. ayetinde İslam ahlakının dünya hakimiyeti bildirilir. Bu hakimiyet olduğunda Müslümanların lideri Mehdi olacaktır.
Allah ahir zamanda müminlere İslam’ı anlatmak için çok geniş imkanlar veriyor. İnternet, televizyon, gazeteler, dergiler, akıllı telefonlarla çok sayıda insana ulaşma olanağı ahir zamanın nimetlerindendir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2017> Daha Fazla

Nefis her türlü negatif bilgi içeren bir hard disk gibidir. Eğer insan ölü varlıksa ona nefs verildiğinde, o robot varlık kötü olan bilgiyi sürekli uygular, her olumsuz emri yerine getirir. Ama ruh sahibi bir müminse nefsin her emrine karşı vicdanıyla direnir.
İnsanların bir kısmında toplumun çoğunluğuna uyma ve derin düşünmeme hatası var. Çevresindekilerin çoğunun ölü olduğunu fark edemiyor. “Bu adam profesör” diyor ve peşine takılıyor. Oysa profesör dediği o insan ölü oluyor. Oysa ruh sahibi olanlara, dirilere uymaları gerekiyor.
Müminin yaşadığı her an hayırdır. Başına ne gelirse gelsin hayırdır. Küfür de her ne yaparsa yapsın kendisine belaya dönüşür. Araba alır bela olur, ev alır bela olur. Müminin ise hayatının her dakikasında hayır vardır.
Allah ile bağlantı olmadığında ne yaparsan yap hiçbir şeyden zevk alamazsın. Kişi eğleniyor gibi görünür ama acı çeker. Çünkü eğleniyor taklidi yapmak da acı vericidir. Allah’a aşkla bağlı olmadıktan sonra dünyada hiçbir insana huzur, rahat, dirlik olmaz.
Zorlukla karşılaşan insan ilk şirkten arınıp Allah’a sığınacak. Zorluğu Allah’ın yarattığını bilirsen, “Allah yarattı, Allah çözecek, Allah gerekeni yapacak, hayırla bitecek” dersen, o zorluk ferahlığa dönüşür. Ama kendin zorlukla mücadele ettiğini zannedersen onun içinde boğulursun.
Suudi Arabistan’ın ılımlı İslam’a yönelmesi Mehdiyet’in büyük bir başarısıdır.
Çocukluğumuzdan itibaren İslam fıtratı üzerinde doğarız. Yardımseverlikte ferahlar yardım etmediğimizde bunalırız. Çirkin bir ahlaktan rahatsız oluruz. Dürüstlüğü isteriz, yalandan rahatsız oluruz. Fıtratımız gereği İslam’ı bilir ve yaşarız.
Gelenekçi ortodoks sistemin olduğu tüm ülkeler tek tek yıkılıyor. Allah, Allah’a ve Kuran’a karşı olan bir sisteme başarı vermez. Libya, Suriye, Irak, Afganistan, Yemen hep bu sistem yüzünden paramparça oldu. Türkiye ise aydın, modern, gerçek İslam’ın yaşandığı ve Mehdiyetin gölgesinde olduğu için bu belaya düşmüyor.
Kuran’ın yeterli olmadığını söyleyenler Kuran’a karşı mücadele etmiş olurlar. Kuran’a karşı yapılan bir mücadeleyi asla kabul etmeyiz. Biz hadisleri tamamen inkar etmiyoruz. Kuran’a uyan hadisleri kabul ediyor, uymayan hadisleri kabul etmiyoruz. Peygamberimiz (sav) Kuran’a uygun olmayan bir söz söylemez.
Kuran’a uygun sünneti kabul eder, Kuran’a uygun olmayanı kabul etmeyiz. Peygamberimiz (sav)’in sünneti Kuran’dır. Kuran’da yasak olmadığı halde güzel sanatları, müziği, neşeyi, kadın özgürlüğünü yasaklayan zihniyet Peygamberimiz’e değil putperestlerin geleneklerine uymaktadır.
Kuran’da tarif edildiği gibi Allah için seviyorsan, karşındaki de mutlaka seni sever. Candan sevene karşı kimse direnemez. Gerçekten sevene direnen tarihte görülmemiştir. Candan sevgiye her zaman tutku ve coşkuyla karşılık olur.
Tutku ve tutkuyu alma gücü müminler için yaratılmış özel bir nimettir. Cennet güzelliğidir tutku. Tutkudan anlamayan insana sevgi duyulmaz. O insan sevilmeye layık değildir.
Egoist bir insanın dilinde aşk sözünün olması bir şey ifade etmez. Egoist insan sevgiyi ve aşkı yaşayamaz, sadece filmlerde gördüğü şeylerin taklidini yapar.
Yayınlarınızda kadınlar olmasın diyorlar. Neden diyoruz. Din anlatılan yerde kadın olmaz diyorlar. Kadına her şeyi yasak kılmışlar. Kadın camide de olmaz, cenazede de olmaz diye hüküm veriyorlar. Sen niye oluyorsun dediğimizde ben erkeğim diyorlar. Bu, Kuran’ın dini değil. Bu, Abbasilerden Emevilerden gelen batıl gelenekler. Peygamberimiz döneminde kadınlar hayatın her yerindeydi. Cihada birlikte gidiyor, Hacca birlikte gidiyor, birlikte abdest alıyorlardı.
Din her şeyle iç içedir. Dinin olduğu yerde müzik, sanat, dans, eğlence, düğün, bilim olmaz diyenler Kuran’a uygun konuşmuyorlar. Din ile hayatı ayırmak demek, dini ve dindarları gettolara kapatmak için deccaliyetin uyguladığı bir taktiktir. Din her yerde olacak. Müzik varsa Allah anılmaz diyorlar. Allah her yerde anılır. Müziği de dansı da eğlenceyi de yaratan Allah’tır.
Kuran’a göre tesettür kadının gerekli gördüğü durumlarda, dışarı çıktığında, çarşafla geçici süre için kapanmayı gerekli kılmaktadır. Nur Suresi’nin 31. ayeti ise kadına alabildiğine özgürlük veren bir ayettir ve bu ayette başörtüsü hükmü yoktur. Kuran’a göre kadın güvende hissediyorsa özgürce yaşar. Güvende hissetmediğinde ise çarşafla tüm saçını ve bedenini kapar. Bizim dinimiz Emevi, Abbasi geleneklerine göre değil, Kuran’a göredir. Biz Kuran’a göre yaşayacağız.
İran ve Türkiye’nin birleşmesi bölgenin huzuru ve güvenliği için hayatidir. PKK’ya karşı mücadelede de bu ittifak önemlidir. Bu iki büyük ülkenin ittifak etmesiyle, PKK çok kısa sürede etkisiz hale getirilebilir.
Hızır Hz. Mehdi’nin yardımcısıdır. İsa Mesih de Hz. Mehdi’nin yardımcısıdır. Mehdi’ye kıyasla Hızır’ın hayatı çok daha kolaydır. Hızır’ın elindeki imkanların, bedeni ve fiziki yeteneklerinin normal bir insanla kıyası mümkün değildir. Allah’tan vahiy alıyor olması da Hızır için müthiş bir kolaylıktır. -Doğrusunu ALLAH bilir - İmtihanın asıl yeri dünya olduğu için Mehdi’nin imtihanı Hızır’a kıyasla çok daha zorludur.
Kuran’da duaların kısa olduğu anlaşılıyor. Peygamberlerin dualarına bakıldığında da kısa, özlü ve hikmetli dua ettiklerini görüyoruz. “Ya Rabbi, her şeyin en güzeli, en hayırlısı, en fazlasını nasip et” diye dua edildiğinde, bu her güzelliği kapsayan bir duadır. Ama insan ihtiyacı olan, aczi olan konularda Allah’tan tek tek de duayla niyazda bulunabilir.
Gayesiz, hedefsiz yaşamak çok korkunç. Böyle insanları güzellikle konuşarak, anlatarak ikna etmeye çalışmak çok iyi olur. Kişi zaten ruh sahibiyse, kendi varlığının farkındaysa, anlatıldığında hemen anlar, ama ruh sahibi değilse zaten anlatmak da bir etki oluşturmaz. Bu tarz kişileri kendi haline bırakmak gerekir.
Türk ordusu mübarek bir ordudur. Gece gündüz insanlar huzur içinde yaşasınlar diye gayret ediyor.
Aşk olmaması insanı çökertir, beden mahvolur, kemikler ve hücreler mahvolur. Bütün hücreler tutkuya ve aşka hasret yaratılmıştır. Aşkı yaşayamadığını anladığında, beden ölmeye başlar. Vücut çürür ve karanlık bir ölüme doğru sürüklenir. Ruh sahibi bir insanın aşksız yaşaması mümkün değildir.
Biz Allah’ın ruhunu taşıyoruz, Allah’ın ruhundan bir tecelliyiz. Ruh, bütün algıları alan bir varlıktır. Biz nasıl kendi ruhumuzla duyuyorsak, işitiyorsak, ruh da Allah’a ait olduğu için, Kendi ruhunun duyduğunu, Allah aynı şekilde duyar. Allah bizim gözlerimizden bakar, bizim kulaklarımızdan duyar, bizim parmaklarımızla dokunur. Allah bizim algıladığımız bütün algıları bilir.
Mümin için hayır olmayan hiçbir şey yoktur, bu büyük bir mucizedir. Müminin başına gelen her olayda mümin için mutlaka bir güzellik ve bir hayır vardır.
İngiliz derin devleti Türkiye’yi rahatça yönlendirebileceğini zannetti, ama bir Atatürk’le bir de Tayyip Hocam’la baş edemiyorlar.
Tayyip Hocam pozitif bir insan. Doğru olan, hayırlı olan her şeyi yapıyor. Bütün güzel tavsiyeleri dikkate alıyor. Hiçbir insan kusursuz değildir, tabii ki insan olarak Tayyip Hocamız’ın da eksikleri olabilir. Ama hiçbir lider Tayyip Hocam kadar eleştiriye açık değil. Bunun kendisinin çok üstün bir yönü olduğu açıkça görülüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ekim 2017> Daha Fazla

İslam dini cennet dinidir. Allah bizim mutlu, neşeli, güzel yaşamamızı ister. Bağnaz anlayış ise dini cehennem dinine çevirmeye çalışıyor.
En yüksek kalite cennettedir. Her ruh sahibi müminde de çok yüksek bir kalite isteği vardır. Bu, müminin cennete özleminden kaynaklanır.
Ceza suç gerçekleştirildikten sonra veriliyor. Önemli olan o suçun işlenmesinin baştan engellenmesidir. Kadınlara, çocuklara şiddet konusunda suçun işlenmesini engelleyecek, yıldırıcı tedbirler alınmalı.
Ahir zamanda çok büyük bir bolluk olacak. Deccal taifesinin ekonomik kriz meydana getiren faaliyetlerine son verileceği için tarihte eşi görülmemiş bir zenginlik oluşacak.
Kibirli insanın akli dengesi yerinde olmaz. Yüzünde de çok itici bir ifade vardır. Allah böyle insanları yüzünden anlamamız için yüzlerini iticilikle damgalamıştır.
Tarih boyunca negatif gücün hep organizasyonu olmuştur. Hz. Nuh devrinde de Hz. İbrahim devrinde de deccaliyet vardı. Her dönemde deccal ve komitesi olmuştur. Deccaliyet silsile olarak deccalden deccale geçer ve irili ufaklı bir çok deccal olmuştur.
Sabırlı, akıllı, kalp kırmadan, güzel bir üslupla anlatıldığında her ruh sahibi insan karakterini değiştirip müthiş bir ahlak güzelliği kazanır. Ama ruh sahibi değilse, ölü varlıksa, ne yaparsan yap o kişide değişim olmaz.
Kusurun olması imtihanın gereğidir. Kusursuzluğun yeri cennettir. Cennette her şey mükemmel ve hatasızdır. Ama dünyada özellikle insan bir çok kusur ve acizliğe sahiptir ki imtihan gereği gibi olsun.
Bir insan Allah’ı aldatmaya kalkıyor mu, Allah’a karşı dürüst mü ona bakmak gerekir. Allah’ı kendince aldatmaya kalkan seni neden aldatmasın?
Kafir açıkça inanmadığını ifade eder. Münafık ise çok kahpedir, gerçek yüzünü gizler. Müslümanların içinde mevzi alır ve alçakça Müslümanları kendince zayıf gördüğü bir anda Müslümanların gücünü kırmak ister. Müslüman küfrün nasıl atak yapacağını bilir ve ona göre tedbir alır. Münafık ise Müslümanların içine girerek alçaklık, kahpelik yapar.
Gaflet boğucu ve sıkıcıdır. Ağırlık yapar, korku hissine sebep olur, sinir bozukluğu yapar. İnsan Allah’ı andığında hemen gaflet dağılmaya başlar. Gafletten çıkmak insana neşe, sevinç, sıhhat, sağlamlık verir. Samimi olarak Allah zikredildiğinde insan hemen ferahlar.
Bir kadın yaşlandı diye ona sevgide saygıda kusur etmek çok büyük ahlaksızlıktır ve günahtır. Müslüman karşısındaki kişinin sadakatini, vefasını gördükçe hep daha çok sever.
Sert mizaçlı bir insanı yatıştırmak Müslüman için kolaydır. İnsanlar genelde kendilerini güvende hissetmedikleri için gergin olurlar ve kendilerini korumak amacıyla sert bir yapı geliştirirler. Konuşarak, gergin olmasını gerektiren bir durum olmadığını göstererek o insanı mülayimleştirmek mümkündür.
Sadakat sevgi için her şeyi yapabilme gücüdür. Anne sadakati çok derindir ve örnek alınacak niteliktedir. Sevdiğin için her şeyi göze almak sadakatinin derinliğini gösterir.
Samimi saygı ve imanımız var mı yok mu anlaşılması için Allah bizi sürekli dener. Sabretmek, kararlı olmak, affedici olmak samimiyetimizi gösterir. Bir insanın iyi olup olmadığı gösterdiği istikrardan anlaşılır.
Yüzeysel dua ile derinleşilen dua çok ayrıdır. Derin dua, filmlerde görüldüğü gibi duygusal bir görüntü vermek ya da çocuksu hareketler değil, candan ve yüksek bir akılla Allah ile bağlantı kurmaktır. Derin dua zavallı taklidi yaparak olmaz. Candan, dürüst, samimi bir akılla olur.
Suç oranlarının azaltılması için tek yol Allah’ın gösterdiği yoldur. Hak dinin dışında suçu tam olarak ortadan kaldıracak bir çözüm yoktur. Hak dinler güzel ve ilmi yolla suçu tamamen ortadan kaldırır.
Allah mucizevi şekilde şu anda dünyada Hadi ismiyle tecelli ediyor. Bu, Mehdiyetin gerçekleşmesinin delillerinden biridir. Gençlere baktığımızda hepsi iyilik, güzellik, neşe, sevgi, dostluk ve barış istiyorlar.
Kadınlara güzel hayat sunalım diye bir kampanya başlatalım. Özellikle genç kızların istedikleri gibi yaşayabilecekleri bir ortam sağlayalım. İstedikleri makyaj malzemesini alabilecekleri, istedikleri kıyafeti giyebilecekleri, onları mutlu edecek her şeyi sağlayalım.
Mehdi Peygamberler gibi vahiy almaz, ama Mehdi’de tüm Peygamberlerin bir özeti vardır. Hadislerde her Peygamberden bir özelliğin Mehdi’de olduğu bildirilir. Hadislere göre Mehdi, sahabeden ve bazı Peygamberlerden daha üstündür.
En özgür olacağımız sistem dindir. Dinin dışında toplumun kendine göre her bölgeye, her ülkeye, her mahalleye göre değişen sıkıcı kuralları vardır. Ama Kuran’da tek bir hüküm ve ahlak vardır: İnsanın kendisine yapılmasını istemediğini başkasına yapmaması, sadece helal harama dikkat etmesi ve alabildiğine özgür olmasıdır. Dünyanın en dürüst, en candan, en samimi davranan, en isabetli konuşan, insanlara en iyi davranan, en akıllı, en modern insanın adı Müslümandır. Dünyanın hiçbir yerinde insanlar gerçek anlamda özgür değildir. Özgürlük ancak İslam’la olur. İslam’da herkes Kuran’ın uçsuz bucaksız sınırları içinde rahat ve özgür yaşar.
Bencillik insanı insan olmaktan çıkarır ve akılsızlığın hakim olduğu başka bir boyuta geçirir. Bencil insanın aklına Allah tarafından ket vurulur. Aklı elinden alınır ve bunun zavallılığını yaşar. Duygusallık da bencilliğin yan etkilerinden biridir. Bu duygusallık da kendini akılsızca eylemler yapmak, saldırganlık, kavgacılık şeklinde kendini gösterir. Bencillikten kurtulmak hayati bir konudur. Tüm dinlerde insanlar bencillikten sakındırılır.
Kürt kardeşlerimiz bizim canımız. Herkes Kürt kardeşlerimizi bağrına bassın. Parçalanma İslam alemine felaket getirir. Irak, Suriye, Türkiye bir ve bütün olarak kalacak, Deccaliyetin İslam alemi üzerindeki tüm oyunlarını bozacağız.
Namaz Allah’a yakın olmak, Allah’a sevgimizi, dostluğumuzu, tevazumuzu, boyun eğiciliğimizi en güzel şekilde ifade etmektir. Namaz kılan insan Allah’a sevgisini ifade ettiği için vicdanen rahat yaşar. Sevip de sevgini ifade etmemek ise sıkıntı verici olur ve zorludur. Namaz bu duygumuzu tatmin eder. Allah nimet olarak namazla ve duayla sevgimizi en yüksek şekilde ifade etmek imkanı veriyor bize. Namaz ve duayla, müthiş bir içtenlik, tevazu ve teslimiyetle Allah’a sevgimizi ifade ediyoruz. Ahirette de sonsuza kadar sevgimizi ifade etmenin huzurunu yaşayacağız.
Allah askerimizi kahpe kurşunlardan korusun, yollarını açsın, daima zafere kavuştursun.
Cennetin vasfı her yerin canlı olmasıdır. Dünyada da her şey canlıdır ama Adetullah gereği Allah bu canlılığı bize göstermez. Cennette bardakların, koltukların, kuşların, çiçeklerin her yerin canlı olduğunu istediğimizde bizle konuştuğunu göreceğiz. Dünyada da mesela Hz. Musa’nın asası canlı ama Allah istediğinde o canlılığı görüyoruz. Cennette ise canlılık hep hakim.
Tayyip Hocam’ın Türk devletlerine sevgi ve koruma duygusu çok güzel. Türk Birliği’ni ön plana alıp, önce Türk Birliği ardından İslam Birliği’ni oluşturabiliriz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2017> Daha Fazla

Darwinizm “güçlü olan hayvanların zayıf olanları ezdiği” çarpık bir dünya modeli ortaya koydu. Gelenekçi İslam anlayışı da her türlü güzelliği, neşeyi, sanatı yasakladı. İki yandan kuşatılan insanların sevgiyi yaşaması imkansız hale geldi. Bu sevgisizliği Allah’ın izniyle ilimle irfanla ortadan kaldırıyoruz.
Yiğit Bulut’un “İngiliz beslemelerinin dönemi bitti” sözü çok yerinde ve güzel olmuş. Bu delikanlı tavrı sebebiyle kendisine teşekkür ediyoruz.
Üniversite öğrencilerine harçlık vermek bir örf haline gelsin. Her yardım bereket getirir. Nezaketiyle, kibarca üniversiteli gençlere mutlaka herkes harçlık versin, destek olsun.
Doğu Guta’da bebekler açlıktan ölüyor. Öncelik Doğu Guta’ya gıda, ilaç ve temel insani malzeme için yardım koridoru açılması olsun. Tayyip Hocam’dan da istirham ediyoruz. Doğu Guta’ya yardım için Türkiye öncülük yapsın.
Müslümanların sürekli Avrupa’ya gitmesi yerine, Irak’ı, Suriye’yi, Mısır’ı Avrupa gibi yapalım. İslam Birliği’ni kuralım tüm Müslüman ülkelerini en kaliteli hale getirelim, herkes kendi toprağında cennette yaşar gibi yaşasın.
Atatürk dindar ve aydın bir insandı. Diyanet İşleri’ni Atatürk kurdurdu. İmam Hatipleri Atatürk açtı. Kuran’ı Türkçe’ye tercüme ettirip tüm Anadolu’ya dağıttırdı. İslam’a büyük hizmetleri oldu.
3-5 yıla kadar dünyada çok büyük olaylar olacak. Türkiye öncü bir ülke olacak. Tayyip Hocam Allah’ın izniyle daha uzun yıllar görevde kalacak.
Bazı kelimelerin insanda hipnoz gücü vardır. Mesela sevgi kelimesine karşı ruh çok hassastır, sevgiyi duyunca hemen ferahlar. Mehdi de böyle bir kelimedir. Mehdi’yi Allah kaderde insanlara sevdirdiği için, Mehdi’nin her ismini duyduğunda insan ferahlar.
Risale-i Nur’un asıl özelliği samimi imanın ruhunu vermesidir. İnsanın dar düşünme ufkunu kırarak, derin düşünmeyle Allah’ın sanatını anlatan bir eserdir.
Allah müminleri ve sevdiklerini birlikte yaratır. Allah sonsuz akıllı, sonsuz tedbir sahibi, sonsuz güzellik sahibidir. Allah bir mümini yaratırken onunla birlikte kendisini seven dostlarını da yaratır ve onları birbirinden hiç ayırmaz. Hepsi birlikte cennetten gelir cennete giderler inşaAllah.
Kuran’a göre hareket edildiğinde tek din olur. Ama mezhepler devreye girdiğinde her bir mezhep bir diğerini dine uymamakla suçluyor. Her biri hadislere dayanarak bir diğerini inkar ediyor. Her mezhep imamı kendi dediğinin doğru olduğunu söylüyor. Hocalara sorduğumuzda dördü de doğru diyor. Birinin haram saydığını diğerinin helal saydığı dört ayrı din varken, hepsine birden doğru demek mantığa uygun değil. Kuran’a tam uyulduğunda ise din gerçek haliyle bir ve doğru olarak yaşanır.
Kendisine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmak ahlak kaidelerine uymaz. Suriyeli canlarımızın yerinde kendileri olduğunu düşünseler asla sevgisiz bir üslup kullanmazlar.
Bir hadisin doğru olup olmadığını anlamanın iki yöntemi vardır. Birincisi Kuran’a bakarız ve söylenen hadis Kuran’a uygunsa o hadis geçerlidir. İkincisi, bir olaya dair haber verilen hadislerdir. Örneğin ahir zamana dair verilen haberler birebir gerçekleşiyorsa, o zaman o hadis doğru haberdir. Sahih olmaktan da öte bir kesinlik kazanmıştır.
Hayat imanla anlamlı olur. İman hakikatleri insanı Allah’a yaklaştırır. Derin imanlı bir insan için hayat çok çok çok anlamlı olur. Derin imanlı bir insan sevmekten derin zevk alır. Bir insanın hayatında mutsuzluk varsa Allah’tan uzaklaşma vardır.
Kaliteli ve seri dikkat geliştirmek hayatidir. Seri düşünmek, seri karar vermek önemlidir. Dikkatin kapanması ya da azalması durumunda dikkati ara ara başka yere kaydırıp sonra tekrar ana konuya tekzif olmak iyi bir yöntem olur.
Hutame cehennemde insana azap ve sıkıntı veren ateş görünümünde bir azap şeklidir. Allahualem bizim bildiğimiz alev görünümünde olmayabilir.
Dürüst, temiz, vicdanlı, aklı başında insan çok fazla. Ancak aralarında bir bağlantı yok. Temiz ve vicdanlı olanları bir araya getirmesi için Allah’a dua etmek lazım. Dostluğun, kardeşliğin, sevginin, barışın hakim olmasını isteyen herkes Mehdiyet aşığıdır.
Dua etmek mümine mutluluk getirir. Duadan uzaklaştığında ise insan mutsuz olur.
Darwinistlerin düşünemedikleri noktalardan biri de insan yavrusunun, annesinin bakımı ve emeği olmadan canlı kalmasının mümkün olmamasıdır. Hayvan yavruları annesini emmeye gitmeyi biliyor, temizlenmeyi biliyor. Ama insan yavrusu öyle değil, her ihtiyacı için akıl sahibi, koruyan bir varlığa, annesine ihtiyacı var.
İsa Mesih’in gelişinin asıl amacı Hristiyanlığın hüsnü hatmidir. Allah o güzel dinin içinde şirk kalmasını istemiyor. İseviliğin de Müslümanlığın da şirkle bitmesini istemiyor Allah. Museviliği, Hristiyanlığı ve Müslümanlığı gerçek haline getirip dünyaya hakim edip dünyanın ömrünü bitirmek istiyor.
Kuran insanlığın huzuru, saadeti, dengeli ve tutarlı olması için en mükemmel anlatımdır. Tevrat ve İncil’in Kuran’a uygun yönleri geçerlidir.
Din modernliği kaliteyi ortadan kaldırır, dindarlar da cahil insanlardır diye yaygın bir yanlış kanaat var. Gelenekçi Ortodoks sistemin ortaya koyduğu model sebebiyle dindarlıkla kalitesizliğin iç içe olduğu düşünülüyor. Çünkü bu sistemin neresine bakılsa temizlikten, sanattan, güzellikten uzaklık var. İnsanlar da bu yüzden İslam’dan uzak duruyorlar. Bu şeytanın kirli bir oyunu, kirli bir başarısıdır. Bu oyunu da deccaliyet destekliyor. İngiliz derin devleti gelenekçi Ortodoks İslam’ı tüm gücüyle koruyor. Allah’ın izniyle biz bu düşünceyi yıkıyoruz. İslam dini her şeyin en kaliteli en güzeli demektir, her şeyin en güzeli bir araya geldiğinde ona din denir.
Modern dindarlık denildiğinde konunun anlaşılması için bu ifade kullanılıyor. Aslında her Peygamber devrinin en modern insanıdır. Dünyada modernliği oluşturan dindir. Toplumda din olmadığında kalite ve modernlik ortadan kalkar. Hak dinle birlikte modernlik ve kalite gelir. Hak dinin özelliği her şeyin en iyisi en güzeli en kaliteli en mükemmeli en doğrusu prensibi üzerine olmasıdır. Peygamberimiz zamanında her şeyin en güzeli yaşanıyordu.
Dünyanın en büyük olaylarının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Ama insanların çoğu durumun farkında değil. Peygamberimiz ahir zamanda deccaliyetin anlatılmayacağını söylüyor. Bu da deccaliyetin hiç fark edilmediğine işaret eden bir hadis. Deccal tüm dünyayı esir almış buna rağmen insanların deccaliyetin farkında olmaması mucizedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ekim 2017> Daha Fazla

Allah evrenin her yerinde ritim yaratmış, insanı da ritimden zevk alacak şekilde yaratmış. Atomlardan gezegenlere kadar her yerde ritim vardır. Ahenk, ritim, altın oran ruhumuza çok zevk verir. Bunlar Allah’ın gizli nimetleridir.
Münafıkların, Müslümanlara en büyük hizmetlerinden biri deccaliyetin sistemini tam anlamayı ve deşifre etmeyi sağlamalarıdır. Münafığın ahmakça oyunlarını takip ederek şeytanın sistemini tam anlamıyla çözüyor ve Allah’ın izniyle ilmen çökertiyoruz.
Münafığın dini her 15 dakikada bir değişir. Duruma göre şekil alır. Bazen bir konuyu kabul eder, sonra kabul etmez. Nefsi ve menfaatiyse ona göre hareket eder.
Münafıkların bir ahmaklığı da insanlara mantık kullanmaları için tavsiyede bulunmalarıdır. Münafıkta Kitap, din, Allah’ın söylediği, Peygamber değil mantık ölçüdür. Pis nefsini korumaya dayalı bir mantık anlayışıyla Müslümanlara akıl verir.
Müslümanın en yüksek kaliteyi hedeflemesi farzdır. Çünkü en yüksek kalitede İslam’a en büyük hizmeti yapar. Gelenekçi sistemde yanlış bir kanaatkarlık anlayışı vardır. Kanaatkar olmak bakımsızlık içinde yaşamak değildir. Her şeyin en güzelini istemek, her şeyin en iyisi için gayret etmek ve hepsinin Allah’a ait olduğunu bilerek Allah yolunda kullanmak gerçek kanaatkarlıktır.
Kadın cazibeyi aklıyla kazanır. İstediği kadar güzel olsun güzel bakamıyorsa, sesini güzel kullanamıyorsa hiçbir etkileyiciliği olmaz. Egoistse, bencilse itici hale gelir. Allah’ı çok seven, Allah’tan korkan, egoistlikten tamamen uzaklaşan kadın müthiş bir etkileme gücüne sahip olur.
Allah’tan korkmayan insana güzellik bir şey ifade etmez. Eğer insan egoistse hiçbir güzellikten zevk almaz. Egoist insan ne kendi mutlu olur ne diğer insanlara mutluluk verebilir. Egoistlik insanı ilkelleştirir.
İslam alemi için Kuran’a yönelmek, Kuran’la yaşamak dışında bir kurtuluş yok. Defalarca anlattım, hep anlatacağım. İslam aleminin Kuran’a sarılmak dışında bir kurtuluşu yok.
Müslüman, dünyadaki iyi olan her şeyi en iyi yapan insandır. Makul, itidalli, dünya hırsı olmayan, tevazulu, sevecen, güzel ve insan olmayı hedefleyen insandır.
Münafık kendi iğrenç keyfinin derdindedir. İslam aleminin her yanında zulüm varken, o arabayla gezme derdindedir. Domuz sürüsü gibi arabaya binip gezmeyi, kendi iğrenç keyfini tatmin etmeyi yeterli görür. Akdeniz’de şehit olan Müslümanlar, Suriye’de katledilen mazlumlar, Afganistan’da, Arakan’da eziyet gören çocuklar onları hiç ilgilendirmez. Allah bu alçaklıklarının karşılığını dünyada da ahirette de verecektir.
Cenneti düşünmek cenneti istemenin bir alametidir. Dünyada aldığımız tüm eğitim cennet içindir. Dünyada her şey için bir sebep gerekir, elektrik olmadan cihazlar çalışmıyor. Ama cennette dünyada bildiğimiz anlamda sebepler yoktur. İnsanın her istediği istediği anda olur.
Gelenekçi Ortodoks sistem kendi içinde yıkılmaya mahkum olduğu için İngiliz derin devleti bu yapıyı destekler. Bu sistem olunca Müslümanları birbirine kırdırmak da kolay oluyor. Çünkü gelenekçilikte sevgi, şefkat, merhamet değil nefret, kavga, kin ve haset hakimiyeti vardır. O zaman Müslümanları Şii-Sünni diye birbirine düşürmek, Müslümanları kırıp geçirmek İngiliz derin devleti için çok kolaylaşıyor.
Ortadoğu’da bir çok ülkede baskıcı rejimlerin olması gelenekçi Ortodoks sistemin ayakta kalmasına sebep oldu. Allah gelenekçi Ortodoks sistem geliştikçe bu sistemin olduğu ülkeleri tek tek yıktı. Kardeşlerimiz gelenekçi sisteme daha çok sarılınca kurtulacaklarını sanıyorlar. Oysa gelenekçi sisteme sarıldıkça yıkılma ve dağılma olur. Kurtuluşun yolu Kuran Müslümanlığı’dır.
Kadınlar için sevmek ve sevilmek bilinçaltlarına işlemiş çok güçlü bir duygudur. Ama kadınlarda erkeklere oranla gelecek korkusu daha fazladır. Bu yüzden kadınlar bazen vicdanlarıyla değil mantıklarıyla hareket ederler. O zaman da kaybetmeye başlarlar. Yine de genelde kadınlar sanatçı ruhludur, güzellikleri çok iyi görürler. Sabırlıdırlar, vefa hissi yüksektir. Sevdiğine sadakatle bağlanırlar. Erkekler ise daha genel düşünürler, sanatçı yönleri biraz daha azdır. Kadınların ise detay ve ince düşünmede teknik üstünlüğü vardır.
PKK ile PYD aynıdır. İkisinin de ideolojisi aynı. İkisi de Marksist Leninist Stalinist ve ikisi de şiddeti ve terörü yöntem olarak belirlemiştir. PKK ayrı PYD ayrı diye bir şey yoktur.
Müslümanın kıskanma duygusu koruma ve kollama amaçlıdır. Müslüman önce dine karşı hassastır, dini korur kollar. İmandan uzak hayatta ise kıskanma karşındaki insana potansiyel ahlaksız gözüyle bakmaktan kaynaklanır. Nerede, kiminle, ne yapıyor takibi olur. Çünkü karşısındaki kişinin vicdanına ve aklına güvenmez. Böylelerinin sevgi dedikleri duygu da hemen biter, çünkü yaşadıkları sevgi değil hevestir. Allah için sevgi yaşandığında bu sevgi sürekli katlanarak güçlenir, azalmaz ve sarsılmaz.
Karşısındakine Allah’ın tecellisi olarak bakmayı bilmeyen sevgiyi yaşayamaz. Böyle insanların hissettiği sevgi değil, hevestir. Heveslerini giderir gidermez de kadından adeta nefret ediyorlar. Genç kızlar da bu yapıyı bildikleri için, kendilerince farklı tedbirler alıyorlar.
Kendileri yetersiz, ezik ve ahlaksız olanlar kadınların güzel, bakımlı ve cazibeli olmasına tahammül edemiyorlar. Kadının güzelliğini ortadan kaldırınca içlerindeki aşağılık kompleksini yeneceklerini sanıyorlar. Böyle tiplerin alçakça eylemlerini engellemek için tüm delikanlılar genç kızlara sahip çıksınlar. Genç kızların sağlıklarına, mutluluklarına, dinlerine, imanlarına, sıhhatlerine, neşelerine hep yardımcı olalım.
İnsanlarda iman zayıflığı yaygın oluyor. Bu çok hayati bir konu. Bu yüzden kısa kısa iman hakikatleri, kısa kısa Kuran mucizeleri anlatmak faydalı olur. Uzun konuşmaları insanlar dinlemekte zorlanırlar. Uzun konuşmalarda şeytan dikkati dağıtır, şeytanın etkisini kırmak için kısa anlatımlar etkili olur.
Her konuyu silahla çözmeye çalışmak yanlıştır. İncil sevgiyi ve merhameti anlatıyor. Kovboy mantığıyla dünyanın sorunları çözülmez. Sevgi, dostluk ve muhabbetle, insanlara güven vererek sorunlara çözüm getirilir.
Münafık küfrün arasına gidince hayvan gibi yaşamaya başlar. Temizlik yapmaz, namazını kılmaz, infak etmez, “bak ne güzel rahat yaşıyorum” der. İslam aleminin her yerinde bu kadar büyük zulüm varken rahat yaşamanın peşinde olan haysiyetsizlik ve ahmaklık yapmış olur. Mesela bir doktor acil hasta varken ameliyatı bırakıp tatile gidiyorsa, asker mücadele varken cepheyi bırakıp kaçıyorsa bunun adı rahatlık değildir. Çok büyük bir karaktersizliktir.
Mehdi’yi henüz görmedik ama görmüş gibi şevkle, azimle ilmen mücadele ediyoruz. Allah’ı inkar eden odaklara ikna edici izahlarla set oluyoruz. Münafıkların oyunlarını etkisiz hale getiriyoruz. Kitaplar, konferanslar, videolarla çok güzel bir zemin hazırlıyoruz inşaAllah.
Tayyip Hocam delikanlıca, Müslümanca, Allah’tan korkan bir insanın üslubuyla konuşuyor. Her konuşmasında İngiliz derin devletine ilmi darbe indiriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2017> Daha Fazla

Dünya çareyi anlamazdan geliyor ama öyle bir noktaya gelecek ki anlar hale gelecek. Mehdiyeti çok geç kabul edecek, çaresizliğin son demlerinde kabul edecek. 2017-2021’i bulacak.
Münafık zihniyetini akılla çözmek gerekir, münafık mantıkla değil, Kuran ölçüsüyle teşhis edilir.
Mehdiyet ruhunun tüm gençleri sardığı görülüyor. Vicdanlı, cesur, egoistliğe karşı, insanların iyiliğini isteyen, barış hürriyet kardeşlik için gayret eden herkes Mehdiyetin gölgesi altındadır.
MHP’nin Tayyip Hocam’a verdiği destek çok güzel. 2023’lere kadar bu desteğin devam etmesi lazım. İngiliz derin devletine karşı Tayyip Hocam’ın çevresinde kenetlenelim. BBP, SP ve diğer tüm vatansever partiler bu kenetlenmenin içinde olsun. Şu anda vatanın ve devletin bekası esas meseledir, parti meselesi yoktur. Devletin her kademesine milli unsurları yerleştirelim. Tamamen milli bir devlet ve ülke olalım.
Tayyip Hocam’dan istirham ediyoruz kadın milletvekillerinin sayısını arttırsın. Partide görev alan kadınların da sayısı çok fazla olsun.
Kadınlar saygı ve sevgiyi müthiş hak ediyor. Deccaliyet kadınları ezmek için hem Darwinizmi hem de müşriklerin şirk inancını kullandı. Yakın bir gelecekte kadınlar müthiş bir rahatlığa ve güzelliğe erecekler.
Din bir tanedir, dinin de bir tane kitabı var, herkesin mantığına göre hareket edilirse o zaman milyonlarca batıl din oluşmuş olur. Kuran’ın anlattığı Muhammedi din dışında bir din olmayacak, müşrik sistem fikren tamamen ortadan kalkacak.
Kuran’a göre bir şey ya helaldir ya haramdır. Müslüman için her konuda ölçünün Kuran’a göre olması lazım. Benim mantığıma göre doğru ya da yanlış demek yanlış olur, doğru ve yanlış Kuran’a göredir.
Allah Kuran’da her şeyi açıkladığını bildirmiştir. Kuran açık ve yeterlidir. Allah’ın bu hükmüne rağmen, “Kuran yeterli değil” diyenler çok büyük bir vebal yükleniyor. Allah sadece Kuran’dan sorulacağımızı bildirmiştir ve Kuran yeterlidir.
İngiliz derin devletine karşı mücadelede tüm milletimizin birliği, samimi bir dostluk anlayışı, vefa, sadakat ve uyumlu olmak çok önemlidir. Bu dönemde kolaylaştırıcı ve birleştirici olmak gerekir.
Dönemin gelenekçi Ortodoks hocaları Bediüzzaman’a tavır almışlardır. Üstadımız’ın Kuran talebesi olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden Üstadımız’a karşı tutum almışlardır.
Bediüzzaman ile Atatürk modern İslam ve Kuran’ın yeterliliği konusunda ittifak halindedirler. Atatürk, Bediüzzaman’a çok kıymet vermiş ve Diyanet İşleri Reisi yapmak istemiştir. Bediüzzaman da Atatürk’e saygı ve hürmetle davranmıştır. Üstadımız, batınında Atatürk’e karşı değildi.
Münafık ve kafirler çok dik başlı, inatçı ve ahlaksız oldukları için cehennemde ölü hayvan sürüklenir gibi sürüklenecekler. Cehennem melekleri onlara karşı çok sert ve yaptırımcı olacaktır. Cehennem melekleri çok heybetli ve güçlüdür, onlar cehennemden etkilenmezler.
Atatürk İngiliz derin devletine karşı vatanı müdafaa etti ve bir mucize olarak vatanı kurtardı. Bu yönüyle Atatürk deccaliyete karşı mücadele eden bir nevi Mehdi’dir. Erzak, mühimmat vs olmayan bir dönemde milletin kurtuluşuna vesile olan insandır.
Arkadaşlıklarda Kuran’ın hakem olması lazım. İki taraf iki ayrı felsefe ve düşünceye sahip olduğunda mutlaka anlaşmazlık olacaktır. Ama iki taraf da Kuran’ın hakemliğini kabul ederse, ölçüleri Kuran olursa anlaşmazlık hemen çözülür. Yoksa bela yağmur gibi yağar, içinden çıkılmaz bir hal alır.
En zor şartlarda olsam bile tutkuyu ve aşkı her zaman yaşadım. Hep yaşayacağım.
Aşık olan kadının bakışı bambaşka bir etkileyiciliğe sahiptir. Göz aynı gözdür ama Allah çok derin bir anlam katar. Aşık göze verilen bu anlam da Allah’ın gizli ilimlerinden biridir.
Kuran Müslümanlığı’na deccaliyet diş geçiremez. Kuran Müslümanlığı yaşandığında deccaliyetin sonu gelmiş demektir. Çünkü Kuran Müslümanlığında sanatın, kalitenin, görgünün, zevkin, nezaketin, neşenin ve her şeyin en güzeli hakimdir. Kuran Müslümanlığı kesin bir zafer ve üstünlük demektir.
Bir insan Allah’ı çok sever, Kuran’a çok sıkı sarılırsa Allah ona sevilecek insan olarak mutlaka tecelli eder. O kişinin etrafında sevilecek gerçek dostlar yaratır. Benim yanımda güzel, sevilmeye layık güvenilir insanlar yaratması Allah’ın bir lütfudur. Biz Allah yolunda samimiyetle gayret ettikçe, Allah nimetini arttırarak bir güzellik lütfediyor.
Tarihin her döneminde samimi iman edenlere baskılar olmuştur. Hz. İsa döneminde de devrin derin devleti Roma müminlere akıl almaz baskı uyguluyordu. Mümin her zaman her koşulda tevekküllüdür ve sonuçta mutlaka galip gelir.
Allah’ın ledün ilmini çoğu insan bilmez. Allah iyileri mutlaka bir araya getirir. Müminleri mutlaka huzur ve bereket içinde yaşatır. Münafıkları ve ahlaksızları da mutlaka süründürür, aşağılar. Bunlar Allah’ın bilinmeyen, sezdirmeden gerçekleştirdiği kanunlarıdır.
Ak Parti gençliği Tayyip Hocam’a sahip çıkarken yalnız ben varım, ben her şeye sahip çıkmalıyım mantığında ve hamiyetinde olmalı. Milletçe Tayyip Hocam’ı desteklemek bir vatan millet meselesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ekim 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devletine indirilecek en etkili ilmi darbe İslam aleminin birleşmesidir.
Bizi her zaman her durumda koruyan Allah’tır. Şahıs kendini koruduğunu sandığında o korumanın tamamı Allah’a aittir. Her tedbiri Allah alır. Allah kuluna kafidir.
Medeniyetler çatışması deccaliyetin istediği ve bunun için özel nefret ruhunu geliştirdiği bir şeydir. Bizler de Mehdiyet talebesi olarak medeniyetler arasında kardeşliği, sevgiyi, dostluğu pekiştiriyoruz.
Zaman bizim için vardır. Allah zamandan münezzehtir. Tüm yaşam ve sonrası tek bir an içinde bitmiştir. Cehennem de cennette o an içindedir. Yüzeysel düşünen insanlar zamansızlık üzerine düşünmedikleri için bu gerçeği anlamakta zorlanıyorlar.
Ruh sahibi olan dünyada mutlaka eğitimden geçer. Allah’a tevekkül edip, tüm imtihanların hayrını hikmetini görmek gerekir. Hastalıklar, zorluklar bu imtihanın önemli bir parçasıdır.
Ruh sahibi olan insan sonsuza kilitlenmiştir. Samimi ruh sahibi bir varlık hiçbir zaman cehenneme gitmez. Cennetten gelmiştir, cennete gider. Allah’ın ruhundan üflemediği bir insan makina gibidir. Ruhu bilmediği için, ruh sahibi miyim değil miyim diye düşünmez.
İslam aleminin birleşmesi Mehdiyet dışında mümkün değildir. Mevcut durumda her mezhep her grup kendi lideri etrafında birleşilmesini ister. Bu da parçalanmanın devamı demektir. Ama İmam Mehdi aleni zuhur ettiğinde Şii, Sünni, Vahabi tüm İslam alemi onun etrafında birleşir. Mehdiyet, Allah’ın İslam aleminin birleşmesi için takdir ettiği plandır.
İslam kadını ömür boyu garanti ve koruma altına almıştır. Erkek hem annesine hem eşine hem de kız kardeşine bakmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük kadının daha iyi yaşamasını sağlar.
Bir çok insanın sevgi diye bahsettiği şey menfaati oluyor. Evleneceği kişinin babası zenginse, kendine iyi imkan sağlayacaksa, hayatının garantisi olacaksa müthiş özen gösteriyor. Menfaati elinden alınınca adeta çıldırıyorlar, sevgiyle ilgili bir durum olmuyor. Nitekim bir hastalık olduğunda veya iflas gibi bir durum oluştuğunda o aşk dedikleri bir anda bitiyor. Asıl konuları aşk değil, menfaat oluyor. Allah aşkı olduğunda sevgi sonsuza kilitlenmiştir.
Adam olmak değil Müslüman olmak önemlidir. Adamlık dini diye çıkarılan sistemin kendine has çirkin kuralları vardır ve temelinde kendini haşa Allah’tan üstün gören ve Allah’ı unutan bir zihniyet vardır. Bir köşeye çekilip yapılan gizli konuşmalar, lafta üstün gelme oyunları, ukalalık adamlık dini özellikleridir. Müslümanda ise hayatının her anında tevazu, dürüstlük ve samimiyet hakimdir.
Akıllı sorgulama önemlidir. Kibirle, büyüklenerek sorgulama yapılmaz. Makul, aklı başında bir tutumla sorgulama yapılır. Makul bir akılla dürüst yaklaştığımızda bu muazzam düzeni Yaratan olduğu görülüyor. Her şeyde zıtlaşan züppe karakteriyle yaklaşıldığında üslup çirkin olur.
Türkiye’ye karşı bir oyun var. Türkiye’nin lideri olarak da Tayyip Hocam’ı hedef alıyorlar. Bu yüzden Tayyip Hocam’a sahip çıkmak Türkiye meselesidir. Tüm partilerden tüm gençler ve halkımız Tayyip Hocam’a destek olmalıdır.
İngiliz derin devleti Darwin’in Türk milletini haşa gelişmemiş hayvan olarak görme fikrine sahiptir ve ezilmesi gerektiğine inanır. Bu çirkin felsefeye karşı, tamamen milli bir ülke olarak, tüm kurumları bunlara özenenlerden arındırarak etkili olabiliriz.
Kuran’da kadınları zorlayan, açmaza sokan hiçbir hüküm yoktur. Gelenekçi ortodoks İslam anlayışının kadınları hor gören mantığı müşrik, putperest dönemden gelen batıl bir zihniyettir.
Kuran’da kadının dövülmesi yoktur. Erkeğin kadına üstünlüğü de yoktur. Kadın ve erkeğin farklı yetenekleri ve özellikleri oldukları bildirilmiştir. Erkek kadının üzerinde ya da üstün değildir ama kadınları korumakla, güzel davranmakla sorumludur.
Dünya halkı çok mazlum, ama bir avuç eşkıya dünya halkını esir almış. Milleti mahveden, savaştıran, dehşet saçan, terör örgütlerini organize eden bir avuç şeytan ordusu var. Bunlar fikren etkisiz hale getirilse dünya bir anda cennete döner. Dünya halkı bir araya gelsin dünyaya kan kusturan bu sistemi el birliğiyle ilmen durduralım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2017> Daha Fazla

Çimenlere, çiçeklere, kuşlara, gökyüzüne Allah’ın sanatına baktığını bilerek bakan Allah’ı çok sever. Yol kenarındaki bir çiçekteki akıl tüm dünyadaki insanların aklından daha fazladır. Ot diye üstünden geçip gittikleri şeyde müthiş bir akıl ve düzen vardır.
Gelenekçi Ortodoks İslam’a tavır alma adı altında İngiliz İslamı’nı yerleştirmek isteyen çevreler var. Tayyip Hocam da bugünkü konuşmasında buna dikkat çekiyor. Doğru bir teşhiste bulunuyor. Gelenekçi İslamın Kuran’a uygun yönü haktır. Sünnetin Kuran’a uygun kısımlarını kabul ederiz. İngiliz Müslümanlığı ise Kuran’ı savunuyoruz diye ortaya çıkıp Kuran’ı da kabul etmez, Kuran’ı da eleştirir.
Kuran’ı Arapça okumak bir güzelliktir. Ama anlamını bilmiyorsan bu çok acıdır. Kuran’ı anlamak, hayata geçirmek önemlidir. Allah Kuran’ı anlayalım diye açık ve anlaşılır kılmıştır.
Bir insana Allah’ı sevdirmek istiyorsanız önce kendinizi sevdirin. İnsan sevdiğinin inancına pozitif bakar, direnci kırılır ve severek kabullenir.
İstişare etmek çok büyük bir nimettir. İstişare yaptığında tek bir beynin değil 5-10 beynin gücünü birden kullanırsın. Kibirli olan insanlar doğruyu bir başkasının görmesinden hoşlanmazlar. Bu ağırlarına gittiği için istişare etseler ve doğruyu görseler dahi kendi akıllarına uyarlar.
Din kolaydır. Dinin güzelliği kolay olmasındadır. İnsanlar dinin mutlaka zor olması gerektiğini düşünüyorlar. Oysa Allah Kuran’da, “Allah size zorluk dilemez kolaylık ister” buyuruyor. O zaman kolaylığın içinde arayacağız. Samimi olmak dinin özüdür. Her şeye pozitif bakacaksın, her şeyin Allah’tan geldiğini bileceksin ve alabildiğine dürüst olacaksın. O zaman zihnin çok rahat olur.
Allah Kuran’da münafıkların Müslümanları sürekli takip ettiklerini bildirir. Müslümanları takip ederken sürekli dini dinledikleri için azapları daha da ağırlaşır. Münafığın her yapacağı atak kaderde bellidir. Ne ileri ne geri gidebilir. Allah’ın takdir ettiği kadar eylem yapabilir. Münafığın her eylemi onu belaya sürükleyen bir fiildir.
Münafık kendince Müslümanlarla mücadele etmek için Kuran ayetleri paylaşır. Şeytana destek vermek için ayetlerden örnek verir, ama bu sırada Kuran’dan paylaşım yaparak Müslümanlara hizmet vermiş olur. Allah böylece oyunlarını başlarına geçirir.
Hristiyanlık gerçek İsevilik, Musevilik gerçek Musevilik, Müslümanlık da gerçek Müslümanlık olarak güçlenmelidir. İngiliz derin devletinin zihniyetindekiler “diyalog” diyerek her 3 dinden de bazı yerleri çıkarıp eksilterek yeni bir sistem ortaya çıkarıyor. Diyalog dedikleri dinlerden eksiltme yaparak Allah’ın söylemediği bir din ortaya çıkarmaktır. Allah’ın indirdiğine tam uyulması gerekir.
Tayyip Hocam’a karşı oyun oynayıp milletimizi de peşlerine takabileceklerini zannedenler yanılıyorlar. Tayyip Hocam’ın emek emek geliştirdiği sistem üzerine yerleşmeye çalışmak çirkindir. Entel özentisi, modernlik adı altında Darwinist İslamı savunan kişiler ortaya çıkıp Tayyip Hocam’a rakip olacaklarını, milleti etkileyebileceklerini sanıyorlar. Milletimiz böyle kişilere itibar etmez. Başarılı olamazlar. Milletimiz İngiliz derin devleti zihniyetini asla kabul etmez. Tayyip Hocam’ı kendilerince etkisiz hale getirmeye çalışanların çoğunda bu zihniyet var. Milletimiz sadece milli felsefeye sahip çıkar. Türkiye milli siyasetle lider olacak.
Tevrat’ta münafıkların ahlaksızlığı şöyle anlatılır: Gururlu, küstah olanları uzaklaştıracağım aralarından... Bir daha böbürlenmeyecekler. Orada sadece Benim adıma sığınan halim ve alçakgönüllüleri bırakacağım. (Sefenya, 3:11-12)
Gençlere tavsiyem Allah’ı çok sevsinler. Allah’ı çok sever, Allah ile dost olurlarsa her konu hallolur.
Egoistlik insanı baştan sona kirletir. Diğergam olan insan mutlaka Allah’a iman eder, mutlaka koruyucu kollayıcı olur, mutlaka fedakardır. Bir insana yakışan diğergamlıktır. Egoist insan çok tehlikelidir.
Hayasız insanların bakışlarından ahlaklarının çirkinliği hemen anlaşılır. Dürüst ve samimi insanların ise yüzünde nur hakimiyeti vardır. Bir kir veya karanlık olmaz yüzlerinde.
Ben hiçbir kitabımdan telif ücreti almıyorum. Tüm kitaplarım internette ücretsiz yayınlanıyor. Hiçbir malım mülküm yok. Ben parayı biriktirmem. Para biriktirilmez, Allah yolunda hayır ve güzellik için hemen harcanır. En küçük bir malım dahi olduğunda onu hemen Allah için harcarım.
Ölümü düşünmek hayatidir. İnsana Allah sevgisini, Allah korkusunu ve bundan kaynaklanan delice tutkuyu, sevmeyi ve sevilmeyi kazandırır. Allah’ın dünyayı yaratmadaki amacı da insanın bu tutkuyu ve sevgiyi kazanmasıdır.
Kadınların üzerinde o kadar yoğun baskı var ki tek seçenekleri bakımsız olmak, özensiz yaşamak oluyor. Bakımlı, cazibeli, özenli olduklarında çok sayıda insan onları suçlu olarak görüyor. Kadının güzelliğini elinden almaya azmetmişler. Kadınları ezen bu zihniyeti ilimle irfanla tamamen kazıyacağız inşaAllah.
Kadın terk edilmez, kadını terk etmek manevi ölümdür. O sana aşkla bağlanmış, Allah onu sana emanet etmiş. Nasıl terk edersin? Bu çok ağır bir vicdansızlık olur. Kadını terk etmek demek insanın aklını, vicdanını her şeyini terk etmesi demektir.
Müslümanların deccaliyete karşı güçlü olduklarını bilmeleri gerekir. Deccaliyeti gözde büyütmek olmaz. Biz İngiliz derin devletinin ilimle irfanla üstüne gittik hemen çözülmeye başladılar. Panik yaşadıkları art arda yaptıkları ataklardan da görülüyor.
Dua, Allah’a olan sevgimizi göstermek için Allah’ın lütfu olan bir nimettir. Kulun Allah’la konuşma, Allah’a olan derin aşkını göstermeye ihtiyacı vardır. Dua, bu ihtiyacın hayata geçirilmesidir.
Bölgede komünist dinsiz bir Kürt devleti kurmak istedikleri açık görülüyor. Biz bunu yıllardır anlatıyoruz, asıl amaç bu diye. Adamların istediği Müslüman ülkelerin arasına komünist bir devlet inşa etmek, Kürtleri savunmak değil. Ama şu çok önemli buna karşı ideolojik eğitim olması şarttır. İdeolojik eğitimin esas olduğunu şu olayda da görüyoruz: Kerkük’te Peşmerge’nin ideolojik bir eğitimi olmadığı için Irak Ordusu gelince geri çekildi. PKK da oraya geldi, adamlar bir avuç ve sayıca az olmalarına rağmen kaçmıyorlar. Neden? Çünkü ideolojik eğitim almışlar. Yanlış da olsa bir inanç kazanmışlar. Buna karşı yapılacak asıl şey karşı ideolojik eğitim vererek inancı güçlü bir nesil yetişmesidir. Silahlı mücadeleyle mesele hallolmaz. Ama karşı ideolojik çalışma yapılsa inançlı, azimli, şuurlu bir nesil yetiştirilirse başarı kesin olur. Ama bu eğitim mutlaka Kuran’a dayalı modern, aydın, sanatı ve bilimi ön plana çıkaran Kuran Müslümanlığı anlatılarak olmalıdır. Eğer gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı anlatılırsa başarısızlık kesin olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2017> Daha Fazla

Cebrail, Peygamberimiz (sav)’e benzeyen, çok yakışıklı, keskin bakışlı bir insan görünümünde tecelli eder. Müthiş heybetli ve etkileyicidir.
İman etmeyen biri tekneyle gezdiğinde gayet normal karşılıyorlar. Müslümanlar tekneyle gezdiğinde “olur mu böyle” diyorlar. Müslümanların kıyıda köşede kalmasına, ezilmesine alışmışlar kaliteli yaşayan Müslüman gördüklerinde şoka giriyorlar. Dünyadaki tüm nimetler ve güzellikler müminlerin hakkıdır.
Sevgiyi yaratan Allah’tır. Bir insan sevgiyi kavrayamıyor, dinsizlik ve imansızlıkta direniyorsa bundan panik olunmaz. Bu varlıklar müminin imtihanı için özel yaratılmıştır. Nasıl elmas teşhir edilirken siyah kadife kullanılıp elmasın daha iyi görülmesi sağlanıyorsa. Bu varlıklar da müminlerin kıymetinin daha net görülmesi için vardır. Dünya her zaman müminlere göre, müminler için şekillenir.
Ne güzel Allah var. Elhamdülillah. Allah’ın aklı, adaleti, sanatı sonsuz güzeldir. Kardeşlerimiz iman etmeyenlerden tedirginlik duymasın. İmansızlar, müminlerin manevi merdivenidir. Onların sayesinde müminin derinliği artar ve imanı güçlenir.
Kadınlar merhametin, şefkatin, güzelliğin, temizliğin kalesidir. Benim için dünyadaki en değerli varlıktır. Bana göre kadın kutsal ve yücedir. Bir sanat eseridir. Kadınları ezmeye yönelik her düşüncenin ve hareketin ilimle irfanla hep karşısında olacağız.
Şirk insanı delirtir hem manen hem madden çökertir. Saniye bile şirke düşmemek gerekir. İnsanların psikolojik dengesinin bozulmasının sebebi şirk ve romantizmdir. Şirke hiç düşmemek insana mutluluk getirir.
Tayyip Hocam muazzam şahsiyetli bir milli politika izliyor. Partiler üstü bir konu olarak her kesimden tüm kardeşlerimiz Tayyip Hocam’ı desteklesinler.
Trump şu anda gerçek anlamda ABD’yi yönetmiyor. Fiilen Obama dönemindeki hükümet devam ediyor. İngiliz derin devletinin Amerikan siyaseti üzerindeki etkisi açıkça görülüyor. Obama Beyaz Saray’dan fiziki olarak çıktı ama yönetimden çekilmedi.
Allah’ın yarattığı dışında hiçbir şey olmaz. Her an kaderde takdir edilmiş. “Şu insan bana aksilik yaptı” diyor ve üzülüyor. Bu şirk olur. “Allah bana sabretmem için gösteriyor” deyip hepsini yaratanın Allah olduğunu bilirsen kazanırsın. İnsan şirke düşmediğinde dev bir manevi güç kazanır.
Peygamberimiz bize Kuran’a uymamızı emretmiştir. Gelenekçi İslam anlayışına tabi olanlar Peygamber’e uyduğunu zannederken aslında Kuran’a muhalif uydurulmuş hurafelere tabi olurlar.
Önümüzdeki yıllarda çatışmaların, şiddetli olayların daha da arttığını göreceğiz. Ama sonunda hem İsa Mesih hem de Mehdi aleni zuhur edecek inşaAllah.
Kuran’da zer aleminin anlatılması “Kuran’da evrim” iddiasını temelden ortadan kaldırmıştır. İnsanlar zer aleminde bir anda yaratılmıştır ve dünyaya zer aleminden gönderilmektedirler. Dünyada aşama aşama var oluş yoktur.
Evrim tesadüfler sonucu milyonlarca akılcı hareketin meydana geldiğini iddia eden bir mantık çöküntüsüdür. “Milyonlarca tesadüf uzun yıllar içinde sürekli muazzama doğru ilerleyen bir yapı inşa ediyor. Adım adım iskeleti, beyni tesadüf milyonlarca yıl içinde inşa ediyor, sonra da ortaya duyan, koklayan, hisseden bir varlık çıkıyor” diyorlar. Tüm bu aklın zincirleme tesadüfle olduğunu söylemek tarihin en berbat mantık çöküntüsüdür. Evrenin her detayında mükemmellik var. Tesadüf mükemmellik yapamaz. Tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşması bilimsel olarak imkansızdır.
İnsanların çoğu haram ve helale önem vermiyor. O zaman israfı da önemli bir konu olarak görmüyorlar. İsraf haramdır. Kuran ahlakı iyice öğrenilip yayıldığında dünyada israf olmaz.
Allah’ı hiç unutmamak Allah’ı zikretmektir. Eğlenirken, konuşurken her zaman Allah akılda olur.
Zer alemi şu an var, mevcut. İnsan şu an hem zer aleminde hem cennette hem dünyada. Hayatın tamamı tek bir an içinde olup bitmiştir. Zer aleminde Allah’a tüm insanlar söz verdi. İnsanlar zer aleminden dünyaya gönderiliyor. Evrimle yaratılış diye bir şey yok.
İnsanların başına gelen en büyük felaketlerden biri sevgisizliği öğrenmeleridir. Bu sevgisizliği nasıl elde ettiler? İnsanlara, “siz bakteriden oluşan bir tür hayvansınız, bir böcekten farkınız yok” dediler. O zaman insanlar neden sabredeyim, neden asil olayım, neden merhametli olayım diye düşünüyorlar. İnsan öldürmeyi adeta böcek öldürmek gibi görüyorlar. Bunun sonucunda korkunç bir dünya tablosu ortaya çıkıyor. Bizim Darwinizm’le ilmi mücadelemiz bu belayı ortadan tamamen kaldıracak inşaAllah.
Peygamberlerin çileleri ve zorluklarının bizim bildiğimiz bir de bizim hiç bilmediğimiz yönleri vardır. Kuran’da bu çilelerden sadece bazıları anlatılır. Hz. Yusuf’un sadece kuyuda ve hapishanedeki çilelerini biliyoruz. Belki de bu çileler hayatındaki en kolay çilelerdir. Asıl imtihanını, nasıl zorluk ve çilelere sabrettiğini asıl ahirette göreceğiz.
Ben sosyete denilen kesim içinde tebliğe ilk başladığımda tüm Türkiye adeta şok olmuştu. O kesim ile dinin yan yana gelmesi dahi düşünülemezdi. Lüks semtler, eğlence mekanları Müslümanların asla uğrayamayacağı mekanlardı. Müslüman denildiğinde akla bakımsızlık, kenar mahallelerde oturanlar, akılcı düşünemeyenler, sanattan anlamayanlar, giyinmeyi bilmeyen insanlar gelirdi. Bu insanları da tüm dünya hor görürdü. Allah’ın izniyle biz bu imajı yerle bir ettik. Müslümanların her şeyin en güzeline sahip olacağını dünyaya gösterdik.
Allah Kuran’da İslam ahlakının Hz. Süleyman döneminde olduğu gibi hakim olacağını bildiriyor. Hz. Süleyman döneminin nasıl olduğuna baktığımızda müthiş bir zenginlik, ihtişam, güzellik olduğunu görüyoruz. İslam’ı tebliğde ihtişamın ve güzelliğin kullanılmasının bir tebliğ yöntemi olduğunu görüyoruz.
İbadet Allah’a olan sevgimizi kendimizin görmesi, kendimizi sevmemiz ve vicdanen huzurlu olmamız için vardır. Namaz kılmayan insan Allah’a sevgisini tam olarak gösteremediği için sürekli vicdani rahatsızlık içinde yaşar. Namaz kıldığında ise duyduğu huzurun sebebi, Allah’a sevgisini yaşıyor ve bu sevgiye vicdanının şahit oluyor olmasıdır.
Müslüman, bir ateiste karşı tavır almaz. Önce şefkatle yaklaşır ve onun fikrine saygı duyduğunu gösterir. Müslüman her fikre her inanca saygı duymakla yükümlüdür. Karşısındaki insan Allah’ın kaderinde yarattığı düşünce ve inanca sahiptir. Müslüman İslam’ı anlatırken önce güvence vermelidir. Yani kavgacı olmadığını, makul olduğunu, sevgi insanı olduğunu, samimi olduğunu ve iyi niyetle gerçekleri aradığını vurgulamalıdır. Müslüman ana amacının sevgi olduğunu, dünyaya sevginin hakim olmasını istediğini anlatırsa karşısındaki insan da makul karşılık verecektir. İslam’a karşı öfkeli olan insanların çoğu aslında gelenekçi Ortodoks İslam anlayışına karşıdır. Örneğin recm Kuran’da yoktur. Sabahtan akşama kadar bir insanın taşlanması gibi bir zulüm İslam’da değil, putperest inançta olan bir sapkınlıktır. Peygamberimiz’in bunu uyguladığını söylemek Peygamberimiz’e çirkin bir iftiradır.
İran ile Türkiye’nin ticarette kendi parasını kullanması çok doğru bir girişim. Türkiye, İran, Rusya, Çin aralarında hep kendi paralarıyla ticaret yapsınlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ekim 2017> Daha Fazla

Her konuda Müslümanın ölçüsü Kuran olmalıdır. Müslümanın kıskançlığı koruma amaçlı, karşısındakine en iyi imkanı sunma amaçlıdır.
Kadınlar diledikleri gibi hür hareket edecekler. Erkekler de onların onuruna, namusuna çok titiz olacak, saygı gösterecekler.
Akıllı ve güzel ahlaklı olan kadının çirkin olması diye bir şey yoktur. Bu ilahi bir sırdır: Her akıllı kadın mutlaka güzel olur.
Sırplar, Rumlar, Ermeniler bizim Osmanlı'dan kalan evlatlarımızdır. Hepsi bizim kardeşimizdir.
Kadını "hizaya getirmek" kimsenin haddi değil. Kadınlar nasıl erkeklere karışmıyorsa, erkeklerin de kadınlara karışmaya hakkı yoktur.
Bu yüzyıl kadınların hürriyet yüzyılı olacak. Kadınlar her yerde huzur güven içinde yaşayacak, istedikleri gibi giyinecek, istedikleri gibi gülecekler.
İngiliz derin devletinin, Darwinizm'in ve gelenekçi sistemin felsefelerini inceleyince kadın nefretinin hepsinin ortak noktası olduğu görülüyor.
Tayyip Hocam milli onurumuzu en güzel şekilde koruyor. Milli liderin etrafında kenetlenmek ülkemiz aleyhindeki tüm oyunları bozar.
Önemli olan samimi olarak namazı Allah'a adamak ve candan sevgiyle Allah'ı anmak, yüceltmektir.
İran nur gibi Müslüman bir ülke. Sınırımızda güçlü, kararlı, imanlı bir Müslüman devlet olması nimettir. İran karşıtlığı makul değil.
İnsanların çoğunluğu ahireti düşünmez, dünyadaki malının ve çoğalmanın derdindedir.
Müminin dünyadaki varlık amacı tamamen Allah içindir. İnsanlar Allah için yaşadığında dünya cennete döner.
İslam aleminin asıl önceliği İttihadı İslam'ın sağlanmak olmalıdır. O zaman tüm halklar kurtulmuş olur.
Biz Müslümanlığın güler yüzünü güzelliğini sanat yönünü neşesini ortaya koyunca Deccaliyetn Müslümanlar aleyhindeki silahını elinden aldık.
Müslümanın milli kültürü Kuran'dır. Kuran'a tam uyulduğunda dünyada Müslüman karşıtı bir hareket kalmaz.
Bir insanın sevilmeye layık olduğu üslubundaki dürüstlükten, medeni cesaretinden, içinin dışının bir olmasından, temizliğinden anlaşılır.
Kader beni nereye götürürse oraya giderim, mantıkla değil vicdanımla yaşarım. Hayatım boyunca bu sebeple hep mutluluk bereket buldum.
Gençlere din diye sunulan sistem karmaşadan, sevgisizlikten ve azaptan oluşuyor. Kuran'daki din aydınlık, mutluluk ve hayat veren dindir.
Boşnak Müslümanlarının çok ideal, modern bir İslam anlayışları var. Aydın, temiz, kaliteli ve nezih olmaları çok güzel.
İnsanların imanı var mı? diye bakmadan, Kuran'da yer almayan zorluklarla insanları ibadete çağırıyorlar. Önce Allah'ın varlığının delillerini anlatmak, Allah'ı sevdirmek, imana vesile olmak gerek.
Dinde olmayan şeyleri varmış gibi göstererek insanlara zulmediyorlar. Bunun vebali çok büyüktür.
Dini zorlaştırmak, insanları dinden uzaklaştırmak, ibadetlerini yapmalarını engellemek için şeytanın yaptığı bir oyundur
Gelenekçi sistemin anlattığı şekilde abdest almak ve namaz kılmak neredeyse imkansız. Kuran'a göre ise hem kolay hem zevklidir.
Tayyip Hocam'ın dünyadan istediği bir şey yok. Ömrünü Allah için vakfetti. Allah için gayret ettiği için çok enerjik maşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ekim 2017> Daha Fazla

Bir çok kişi hastalıkta, sevdiğini kaybettiğinde, iflas ettiğinde, zorlukla karşılaştığında imanını kaybeder. Samimi iman şüpheye direnir.
İmtihan ortamı demek insanın iman edeceği gibi de etmeyeceği gibi de delil yaratmış olması demektir. İman şüpheye direnmenin adıdır.
Her insanın inancını düşüncesini rahat yaşayabileceği bir ortam olması önemlidir. Özgürlüğe müdahale edenlere hukuki yaptırım uygulanmalı.
Evrimcilerin insanla maymunun ortak atası dedikleri fosiller ya Lemur fosili çıkıyor ya domuz dişi çıkıyor. Hiçbir bilimsel delilleri yok.
İnsanın maymunla ortak bir atadan geldiğine dair tek bir fosil dahi yok. Bu iddianın geçersiz olduğunu bilim ortaya koydu.
Allah dünyanın her yerinde Mehdiyet ruhunu insanların kalbine nakşetmiş, bu insanlar hep barışı kardeşliği sevgiyi ve dostluğu istiyorlar.
Müslümana yıkıcı üslup kullanmak doğru bir tutum değildir. İslam'ı anlatırken dini sevdirirken hep olumlu teşvik edici olmak gerekir.
Sevgi kalbin nefesidir. Sevgi insanın çok haz aldığı bir nimettir, insan sevgiyi nefes gibi sürekli içine çeker.
Bir insan taş üzerinde yaşıyor bile olsa bakışıyla, sözüyle, davranışlarıyla kalitesini gösterir. Para kalitenin temel şartı değildir.
Musevi kardeşlerimizin Çardak bayramını kutluyoruz. Allah Musevilerin, Müslümanların, Hristiyanların bir arada huzur içinde yaşamasını nasip etsin.
Allah imkanlarımızı daha da artırsın her yerde aralıksız çok daha fazla İslam'ı, Kuran'ı tebliğ edelim inşaAllah.
Ben nasıl Mehdi talebesi olacağım diyen insan zaten Mehdi'ye talebe olmuştur. Mehdiyet için zemin hazırlayan Mehdi talebesidir.
Büyük olayların arttığı bir dönem daha olacaktır. O sırada şüpheye düşen ya da korkan kaybetmiş olur. Dava insanı yılmadan devam eder.
Ahir zaman büyük olaylarla geçen bir dönemdir. İnsanların hiç alışmadığı hayret verici olaylar Mehdi çıkana kadar devam edecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ekim 2017> Daha Fazla

İnsanın imtihanı ağırdır, çünkü insan dünyada cennete layık olmanın kıymetli eğitimini alır.
Müslümanın elinden gülmeyi, neşeyi, nezaketi, bilimi, sanatı ve kadın güzelliğini almışlar, bu yüzden kolaylıkla İslam alemini ezebiliyorlar.
Tüm dinlerin bilinmesi genel kültürün temelidir. Bir insanın kendisinin, komşularının, yaşadığı coğrafyanın inançlarını bilmesi şarttır.
Bazı insanlar için hayatın gerçekleri, Allah'ı unutup hayatın boğuculuğu içine dalmaktır. Bunun anlamı kendi eliyle kendini sıkıntıya sokmak.
Keskin dikkat, beynin tam kapasite çalışması ve "Kuran'a uyuyor muyum" diye detaylı olarak düşünülmesiyle mümkündür.
Engelli çocuklar tüm halkın çocuğudur. Engelli çocuklara sadece kendi aileleri değil toplumun tamamının sahip çıkması, bakması lazım.
İnsanın egoist kararlar almasını sağlayan mantıktır. Vicdan ise egoistliği ezen bir sistemdir. Vicdanın söylediği en güzel en doğru olandır.
Vicdan her olayda o anda devreye girer. Mantık ise vicdanla mücadele eder. İnsanların çirkinleşmelerinin sebebi vicdanı dinlememeleridir.
Müminin tek amacı Allah'ın rızasının en çoğunu kazanmaktır. Dünyaya dair bir beklentisi yoktur.
Trump şu anda İngiliz derin devleti tarafından kuşatılmış durumda. Rusya, Çin ve İslam ülkeleri Trump'a destek verirse eli güçlenir.
İnsan dünyaya dalarsa dünya onu içine çeker ve hayat onu adeta boğar hale gelir. Ömrününün sonuna kadar ahtapotun kolları içinde gibi çırpınır. Ama insan Allah'a yönelir kendini Allah'a teslim ederse hayatının her anı güzellik içinde olur, her işi yağ gibi akıp gider.
Gençlerle yaptığımız görüşmeler gençliğimizin Kuran Müslümanlığını kabul ettiğini, Darwinizm'in geçersizliğini gördüğünü ortaya koyuyor
Deccaliyete karşı en etkili mücadele İslam aleminin birleşmesiyle mümkündür. Müslümanlar birlik olursa deccaliyete ilmi tokat olur.
İngiliz derin devletinin oyunlarını deşifre etmemiz tüm aydınlarımıza da cesaret Verdi, hepsi sırayla tek tek deccaliyetin üzerine gidiyorlar.
Allah adına yalan uyduranlar, dini yaşanmayacak hale getiriyorlar, üstelik çoğu buna kendileri de uymuyor, uyanlar da acı içinde yaşıyorlar.
Kuran'da Allah'ın bildirmediği konularda haram-helal oluşturanlar, olmayan ibadetler çıkaranlar Allah adına yalan uyduruyorlar.
İncil'de hep sevgiye dair ifadeler vardır, bu da Amerika'da ve Avrupa'daki birçok insanda olumlu etki yapmıştır.
Resulullah (sav)'in yüzündeki alışılmışın dışındaki heybeti ve muhteşem nuru görenler hemen iman ediyorlardı.
"Türkiye'nin bölünmesine imkan tanınması" gibi bir istek demokrasi değildir.
Türkiye'ye şu anda ciddi bir saldırı var, Devletimiz de kendini koruyor. Demokrasiyi de özenle uygulamaya gayret ediyor.
İngiliz derin devletinin desteklediği yayın organlarında Türkiye'yi kendince zor durumda bırakacak açıklama yapanlar büyük hata yapıyorlar.
Güneydoğu'da devleti, milleti yıkmak için İngiliz derin devletinin başlattığı bir oyun var, bunu tarihi belgelerde de açıkça görüyoruz.
Bağnaz sistemi savunan bazı kişiler bunu kendileri yaşamıyorlar ama başkalarına dayatıyorlar.
Allah insanlar için kolaylık ister, acı dolu bir hayat istemez, insanlar kendi kendilerine zulmederler.
Bağnaz sistemde herşey soğuktur, espri anlayışına kadar herşeyde ızdırap yaşanır, bunu da Allah adına yaptıklarını iddia ediyorlar.
Bağnazlık insanlara mutsuzluk ve acı getiren bir sistemdir. Kuran'a sarılıp, Kuran ile yaşanırsa bu sistemin acıları da biter.
Trump İngiliz derin devletinin ablukası altında gibi görünüyor, Trump'ı Türkiye, Rusya, Çin, Türki devletler ve İslam alemi desteklemeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ekim 2017> Daha Fazla

İngiltere'yi yenip Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli takımımızı tebrik ediyoruz. Allah hep güzel başarılar nasip etsin.
Sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı var. Sürekli hasta ve ilgi isteyenlerle muhatap oluyorlar, onlara verilecek destek çok kıymetlidir.
Hastanelerde sağlık çalışanlarının güvenliği için mutlaka güvenli odalar hazır olsun. Her önüne gelen sağlık çalışanlarını hedef alamasın.
Tıp fakültelerinin sayısı artırılıp, doktorların nöbet ve mesai saatleri, çalışma ve dinlenme ortamları daha uygun hale getirilebilir.
Mehdi ve İsa Mesih tanınıp bilinecektir ama Mehdi talebelerinin sayısı çok net olmayacaktır.
Türkiye çok zor dönemden geçiyor. Deccaliyet tüm gücüyle Türkiye'ye saldırıyor, ama sonrası çok güzel ve aydınlık olacak inşaAllah.
İmanı derin olan insanlar sevgiyi çok şiddetli ve güçlü yaşarlar. Peygamberimiz, Hz. Süleyman sevgiyi en yüksek duyguda yaşıyordu.
Mevsimlik işçilere daha uzun süreli iş sağlamak güzel olur. Türkiye eğer tarım ve hayvancılığa ağırlık verirse iş imkanları da çok artar.
Sanat insanı güzelleştirir, sanat insanlara hayat verir.
Homoseksüel felsefede kadın nefreti çok köklüdür, dünyada homoseksüel hakimiyeti güçlendikçe kadın karşıtlığı da büyüdü.
Allah'ın bize Kuran Müslümanlığını savunmayı nasip etmesi bizim için çok büyük nimettir
Amerikan dolarını kullanmayalım. Kendi paramızla iç ve dış ticaret yapalım. Rusya, İran ve Türkiye tam ittifak etsin.
Din hakkında yapılan esprileri normal kabul etmek o kişilerin dinden ne kadar uzak olduğunu gösterir. Müslüman bunu kabul etmez.
Tarihin ilk dönemlerinden beri şaşırtıcı bir şekilde insanların bağnazlığa eğilimi olmuştur. Tüm peygamberlerin bağnazlıkla mücadelesi var.
Türkiye İran ile güzel ticari anlaşmalar yaptı. İran ve Rusya ile hep kendi paramızla ticaret yapalım. Dolara bağımlılıktan kurtulalım.
İnsanların bir kısmı genelde en yakınlarına bile sert ve kaba davranıyor. Deccaliyet filmlerin, dizilerin vs etkisiyle insanların çoğuna en ziyade seveceklerine sert davranmayı öğretti. Sevgisizliğin karanlığı içinde acı çekmelerine sebep oluyor. Bu durum, Kuran nuruyla kalkacak.
Vicdan ruha Allah'ın ilhamıdır. Allah herkese doğruyu ve kötülükten sakınmayı ilham eder, Bu ilhama uyan vicdanına uygun yaşamış olur.
Nefs, bedenin çıkarları için gayret eden bir mekanizmadır. Sinirlendi mi kontrolsüz olmak ister, çıkarıyla çatıştı mı bencillik yapmak ister.
Allah Mehdiyeti yavaş yavaş hepimizin ruhuna beynine nakşediyor, Mehdiyeti sevdiriyor. Allah sürekli alametlerle bizi bilgilendiriyor.
Bizi eleştiren bir çok kişinin dahi bilinç altlarında Kuran Müslümanlığını kabul ettiklerini görüyoruz. Allah gerçek İslam'ı hakim ediyor.
Bediüzzaman Hazretleri ben Mehdi değilim, Mehdi benden sonra Hicri 1400'de gelecek diyor. Bediüzzaman Mehdi'dir diyenler doğru söylemiyor.
Doğrudan sadece Kuran'a uyduğumuzda akılcı, itidalli, sevgi dolu ve kaliteli olunur. Kuran dışında bir din yaşandığında felaket eksik olmuyor.
Duygusal insan olaylara bencil bir ruhla yaklaşır. Çıkarıyla çatıştığında ağlar. Akılcı ve vicdanlı insan ise asla bencillik yapmaz.
Akıl, Allah'tan korkan insanın Kuran'a göre kendine ve çevresine faydalı olmasını sağlayan hayat şeklidir.
Duygusallık akılcılığın dışına çıkmaktır. Vicdan ise akıl demektir.
Bir insanın güvenilir olup olmadığını bakışlarında akıl olup olmadığından, konuşmalarından, şefkatli, tevazulu, makul olup olmadığından anlarız.
Bir eve misafirliğe gelen insan ev sahibine hiç teşekkür etmeden çekip gitse o insanın güzel ahlaklı ve saygılı olduğunu söyleyemeyiz. Allah'ın varlığını bildiği halde Allah'a hiç teşekkür etmeyen, hiç Allah'a yönelmeyen bir insanın da güzel ahlaklı olduğunu söyleyemeyiz.
İslam'ı tebliğ etmek her Müslümana farzdır. Müslüman iyiliği emredip kötülükten men etmekle yükümlüdür.
İngiliz derin devleti Mehdiyetin hak olduğunu bildiği için paniğe kapılmış durumda. Ortadoğu'yu zayıf tutmasının amacı da bu. Mehdiyetin çıkacağı yeri deccaliyet zayıf ve güçsüz tutmak ister ki kendince Mehdiyeti engelleyebilsin. Türkiye'ye de bu yüzden saldırıyor.
Sevgi paha biçilemeyen kıymetli bir elmastır. Tıpkı elmasın kömürlerin arasından çıkması gibi, sevgi de sevgisiz dünyada bulunduğunda kıymetlidir.
Müslümanların sahip olduğu nimetler müminlerin sevincine vesile olur. Müminin zenginliği münafıklara ise azap verir.
Türkiye İngiliz derin devletini resmi olarak deşifre etsin. İran, Rusya ve Çin ile ittifakını da devam ettirsin.
Sonsuzluğa açılan sevgi Allah için sevmekle olur. Bu, bitmeyen tam tersine insanın imanına vicdanına göre sürekli gelişen bir sevgidir.
Gerçek sevgi sonsuza açılan sevgidir. Sonlu olan sevgi başında ölüdür, ona sevgi denmez.
Amerika Türkiye'ye karşı tutumuyla yanlış yapıyor. Tüm Türk devletlerini ve İslam ülkelerini karşısına almış olur, yalnız kalır.
İngiliz derin devletinin Trump'a nefes aldırmadığı görülüyor. Bu baskıyı kaldırmak için Rusya, Çin ve İslam ülkeleri Trump'ı desteklemeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran'da resim ve heykel yapmanın haram olduğuna dair hiçbir ayet yok. Resim de heykel de helaldir.
Allah ile çok keskin bir dikkatle kesintisiz bağlantı gerekir. O zaman insan gerçek anlamda dengeli ve mutlu olur.
Dünyayı yaratan sonsuz akıl atomdan uzaya her şeyi muazzam organize etmiş, sen her şeyi var edenle bağlantını koparırsan insan iptal olur, Allah ile bağlantısını koparan insanın aklı da neşesi de dengesi de ortadan kalkar.
Allah aşkıyla sevmek, sonsuz Allah'ın tecellisini derin bir tutkuyla sevmektir. Allah aşkı olmadan eti kemiği yok olacak bedeni sevmek olmaz.
Espri her zaman onore edici olmalıdır. İnsanları üzen rahatsız eden bir şey espri olmaz.
Sayın Bahçeli milletine düşkün devletini çok seven tavizsiz bir delikanlıdır. Böyle güzel devlet terbiyesi almış insan zor bulunur.
İnsanların kıyafetine karışmak nezaketsizliktir. Tesettürlü hanımların her yerde olması bir güzelliktir Onlara engel çıkarmak çok yakışıksız.
Her insan kaderindeki hatayı yapar. Hata yaptığı için moral bozulması mümine yakışmaz.
Sevgi üstadları, sevmekten sevilmekten hoşlananlar sevgiye emek vermek, sevgide kararlı olmak durumundadırlar.
Bazı insanlar başta sevgiye direnirler, eğer sabırla irade gösterilirse sonunda tuzun suda erimesi gibi sevgide erirler.
Dürüstlük insanın yüzünü güzelleştirir.
İnsanların çoğunda bunca acizliklerine rağmen gurur ve galip gelme hırsı olması mucizevi bir durumdur. Asil insan eleştiriye karşı direnmez.
İngiliz derin devleti masonik, illuminati ile de bağlantısı olan geçmişi çok eski dönemlere dayanan bir derin devlet yapılanmasıdır.
Bölgeyi parçalamanın gerçek planlayıcısı İngiliz derin devletidir. Paramparça bir Ortadoğu'yu kolay yutacaklarını düşünüyorlar.
Mehdi devrinde çevre çok yeşil ve güzel olacaktır. Her yer ağaçlık, bağlık, bahçelik olacak, özellikle gençler çok mutlu yaşayacaklar.
Mehdi bir çok zorluk ve çileyle karşılaşacaktır. Çilelerinin çokluğu hem hadislerde, hem Musevi kaynaklarda yer alan bir bilgidir.
Rüyadan uyandığımızda nasıl ferahlık duyuyorsak, müminler için ölüm de bu şekilde bir ferahlamadır. İnanmayanların ölümü ise azap vericidir.
Şu an gördüğümüz hayat bir nevi rüyadır. Rüya gören ruh ölümle birlikte daha keskin, daha net bir başka rüya boyutuna giriyor.
İnsanların ne diyeceği mümin için önemli değildir. Mümin sadece Allah'ın ne diyeceğini düşünerek hareket eder.
Protein tek başına tesadüfen oluşamayacak bilimsel somut bir bilgidir. Ve tek başına bu bilgi Darwinizmi yerle bir ediyor. Evrim yok.
Ruhun bedene ihtiyacı yoktur. Beden aslında ruhun bir ürünüdür. Ruhtan tevellüt eden bir inanç, Allah'ın yarattığı bir görüntüdür.
Müslümanların Mehdiyete havaya, suya ihtiyaç gibi ihtiyaçları vardır. Mehdiyet Allah'ın Kuran'da anlattığı tüm dinlerde olan temel bir inançtır.
Kütübi Sitte'nin tamamında, ehli sünnetin 4 mezhebinin hepsinde, Şii inancında, Musevilikte ve Hristiyanlıkta Mehdiyet vardır. Mehdiyeti haşa sorunlu gibi göstermeye çalışan bu inançların ve eserlerin hepsini inkar etmiş olur.
Nur Suresi'nin 55. ayetinde Mehdiyet açıkça anlatılmıştır. Kehf suresi ise baştan sona Mehdiyeti anlatır.
Kuran'ı okuyan bir insan Mehdiyeti çok net bir şekilde anlar.
Milletin gururu, hayrı ve onuru önemlidir. Tayyip Hocam milletin hayrı için kararlar aldığında kişisel gururla buna karşı çıkmak yakışık almaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ekim 2017  > Daha Fazla

Kendi kontrollerinde olan ama doğrudan bağları yokmuş gibi görünecek ikinci bir devlet olması için Amerika'yı kuran İngiliz derin devletidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ekim 2017> Daha Fazla

Derin imanla Allah'ı hiç unutmazsan, Allah seni çok mutlu yaşatır.
Kadın bir sanat eseridir. Allah'ın yarattığı en kibar, en muhteşem, en nazenin varlıktır.
Çocuklar eğitim aldıklarında görgü ve kalitelerinin artacağını ve çok sevileceklerini, faydalı olacaklarını bilirlerse zevkle okula giderler.
Dindar demek dünyanın en akıllı, en modern, en kaliteli, en asil insanı demektir. Her peygamber kendi devrinin en modern insanıdır.
Alevi demek sevgi insanı, sanat ve güzellikten anlayan insan, dürüst Müslüman demektir. Aleviler aslandır. Onlarla gurur duyuyoruz.
Allah tüm İslam alemine kurtuluşun Kuran ahlakına sarılmak, manevi bir önder etrafında birleşmek yani Mehdiyet olduğunu gösteriyor.
İman zaafiyeti insanı kahreder. Ne giyse, ne yese nereye gitse mutsuz olur. İman güçlü olduğunda gecekonduda dahi mutlu olur.
İnsanı en mutlu edecek olan güçlü imandır. Güçlü iman olmadığında insan ne yaparsa yapsın gerçek anlamda mutlu olamaz.
İnsan akılcı ve makul düşündüğünde kin ve nefretin anlamsızlığını, sadece kendine zarar verdiğini kolaylıkla görebilir.
Kin nefret duygusunun temelinde şirk vardır. Kaderi anlamamaktan kaynaklanan duygulardır bunlar. Her şeyi yaratanın Allah olduğu unutulmamalı.
Bazı bürokratlarımız ve siyasilerimiz İngiliz derin devletinin yancılarını tam olarak teşhis edemiyor. Oysa bunların alametleri çok açıktır.
Deccaliyet kan dökülmesini ister, savaşları çatışmaları körükler. Kardeşlerimiz hiç tedirginlik duymasın bu zulüm Mehdiyetle tam bitecek.
Kuran'da haramlar çok az sayıdadır. Kuran'da "haram" olarak geçmeyenler de "helal" demektir.
Ruslar çok asil, saygılı, hürmetli, güzel insanlardır. Putin de delikanlı ve güzel bir insan, Türkiye'nin bölünmesine şiddetle karşı.
Bir insanın tam affedilmesi için kesin bir delil olması ve o kişinin affedilmeyi istediğini güçlü vurgulaması gerekir.
Tayyip Hocam dava ve çile insanıdır. Onun emek vererek oluşturduğu güzelliğin üzerine sentetik kahramanlar getirmeye çalışanlar başaramazlar.
Yaşlılıkta sevap yağmur gibi yağar. Sabır ibadeti için çok fazla imkan olur ve sevabı büyüktür.
Samimi olarak Kuran'daki çarşaf hükmüne niyetle tesettürlü olan kardeşlerimize çok saygı duyuyorum. Allah onlardan razı olsun.
İsa Mesih ve Mehdi'ye talebe olmak için dua ediyorum. Allah beni de kardeşlerimizi de bu mübarek insanlara talebe yapsın.
Ben nur gibi aydınlık Kuran nesli yetişsin istiyorum. Sanatı, güzelliği, kaliteyi, neşeyi, eğlenmeyi seven, samimi bir nesil.
Bendeki pozitif enerjinin ana kaynaklarından biri kadın güzelliğine, Allah aşkıyla duyduğum hayranlıktır.
Mehdi siyasete dahil olmaz, siyasi bir makam beklentisi içinde de olmaz. Mehdi bir sevgi öğretmenidir, sadece güzellik için yaşar.
Benim hiçbir zaman Mehdilik iddiam olmadı olmaz. Böyle bir iddiam olsa cübbeyle sarıkla yayına çıkar, kadınlarla hiç görüşmez, mason olmaz tüm dünyaya hakim olan gelenekçi İslam anlayışını eleştirmezdim. Mehdilik iddiasında olan bir insan olmadım, olmayacağım. Benzemek Mehdiyet için ispat değildir. Mehdi'yi şöyle anlarız: İslam hakim olur, Müslümanların başında bir manevi lider olur İslam Birliği tam sağlanır, Hz. İsa namazda o şahsı öne geçirir, o zaman "Allahualem bu kişi Mehdi" deriz
Her müminin Allah'ın en çok sevdiği insan olmayı istemesi farzdır.
Gençleri Darwinizm ve gelenekçi ortodoks İslam arasında yani iki ateş arasında seçim yapmaya mecbur bırakıyorlar, böyle olunca kişi ateizme yöneliyor. Akılla bilimle ve sanatla İslam anlatıldığında herkes severek İslam'ı kabul eder. Bizim ilmi çalışmalarımız ateizmi büyük oranda zayıflattı. Gençler akılcı, gerçekçi ve samimi anlatıma kapalı değiller.
Gençlerin %90'ı bizimle aynı görüşte. Bizim hayatımız Kuran'a göre helal. Müslümanların Kuran'a göre hür ve kaliteli yaşayabileceğini göstermek Müslümanların üzerine gelebilecek tüm baskıları temelden ortadan kaldırmaktır.
Kadın neşesi çok büyük bir nimettir. Kadınların sokaklarda yere bakarak değil kahkahalarla neşe içinde dolaştıkları günleri göreceğiz
Müzik haram değil, dans haram değil. Eğlenmek, gülmek, neşeli olmak haram değil. Kuran Müslümanlığı alabildiğine özgürdür.
Müslüman Müslümanın kardeşidir. Kardeşini asla yalnız bırakmaz. Milletçe Tayyip Hocam'ın yanındayız.
Ben Kuran'dan anladığım gibi yaşıyorum. Müslümana eleştiri yapılırken bu ayete göre yanlış yapıyorsun denilmesi gereklidir. Kuran'dan ayet gösterilmeden yapılan eleştirinin bir manası olmaz. Ayete göre yanlış yapıyorsun denildiğine Müslüman hemen eleştiriye uyar.
Her zaman öncelik vatanın bütünlüğünün korunmasıdır. Bu millet gerekirse her türlü zorluğu göze alır. Zam yapılması gerekiyorsa yapılır

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2017> Daha Fazla

Ateizmin çığ gibi yayılmasının sebeplerinden biri gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı idi. İnsanlara “Bakın bu dinde resim yok, müzik yok, bilim yok, heykel yok, güzel evde yaşamak yok, temizlik yok. Üstelik her noktasında şiddet var. Sakalını keseni, namaz kılmayanı, içki içeni öldürüyorlar. Bu dini kabul eder misiniz?” diyorlardı ve insanlar İslam’dan kaçıyorlardı. Biz İslam’ın böyle olmadığını, Kuran Müslümanlığı’nın alabildiğine özgür, kaliteli ve güzel olduğunu hayatımızla ortaya koyduk.
Gelenekçi İslam anlayışı, İslam’ı çökertmek için şeytanın ortaya koyduğu bir modeldir. Afganistan, Irak, Libya, Suriye ardı ardına bu sistem yüzünden parçalandı. Kuran İslamı’nın nurunu ve aydınlığını anlatarak şeytanın bu oyununu bozduk. Tüm dünya Kuran İslamı’nın ne kadar hayat dolu, berrak, kaliteli ve güzel olduğunu gördü.
Her Kuran talebesinin insanları Kuran’a davet etmesi farzdır.
Sayın Devlet Bahçeli ve MHP’nin Tayyip Hocam’a destek olmaları çok doğru bir siyasettir. Tayyip Hocam’ı desteklemek partiler üstü milli bir meseledir. İngiliz derin devletin azgın ataklarına karşı milli liderin etrafından birleşmek çok önemlidir.
Allah’a iman etmek vicdandaki özel bir duygudur. İman o insanın vicdanında kodludur. Bu insan Allah ile bağlantı içinde olması gerektiğini bilir ve Kuran’ı hemen bulur. Kuran’a baktığında, Kuran’daki doğruluk, dürüstlük ve hayatı tam açıklaması hemen görülür.
Azeriler bizim canımız. Nur gibi iki millet, “iki devlet bir millet” olarak birleşeceğiz inşaAllah. Bu güzel günlere az kaldı.
Kız arkadaşlarımın hepsi üniversite mezunudur, en az iki dil bilirler. Paleontoloji, tarih, biyoloji, felsefe gibi sayısız konuda çok kültürlüdürler. Hepsi iş hayatında da çok başarılılar. Hepsinden önemlisi çok temiz, güzel ahlaklı, efendi, tevazulu, nur gibiler. Onları asıl etkileyici kılan bu güzel ahlaklarıdır.
Perspektif Allah’ın sanatıdır. Tüm görüntü aynı yerde oluşuyor, nokta kadar yerin içinde perspektif olması muazzam bir yaratılış sanatıdır.
Dünyadan hiçbir şey beklememek gerekir. Kardeşlerimiz dünyayı tam anlamadıkları için acı çekiyorlar. Dünya sadece imtihan için var olan ara bir mekandır. Biz dünyaya yaşamaya gelmedik, imtihan olmaya geldik. Asıl olan ahirettir.
Doğu’da çok güzel bir ahlak hakimiyeti vardır. Kürtlerin dindarlığı, onuru, tevazusu, delikanlılığı, fedakarlığı, kalenderliği çok mükemmeldir. Gelenek olarak oturmuş güzel bir ahlakları vardır. PKK bu güzel ahlakı ve örfü dejenere etmeye çok uğraştı ama başaramadı. Peygamberler yurdunun mübarek insanlarının üzerine deccali saldılar. Biz de bu deccaliyeti ilimle irfanla etkisiz hale getireceğiz inşaAllah.
Hastalık, acı, zorluk hiçbir şey olmasın istiyorlar. O zaman cennette zevk alacağın bir şey kalmaz. İmtihanın zorluğu çok kıymetlidir. Dünya bu yönüyle kıymetlidir. Bu imtihan yönü sayesinde insanın sabrını, takvasını, aklını, temizliğini, nezaketini ve diğer yüzlerce özelliğini gösterebileceği bir ortam var.
İmtihan kolay olduğunda sevgi kalitesi, iman derinliği, zevk alma gücü çok azalır. Dünyada insanlar rahat etmek istiyorlar ama ahirete gittiklerinde imtihanın kolay olmasını istedikleri için çok utanırlar. Bir insanın çilesi ona duyulan sevgiyi akıl almaz güçlendirir ve derinleştirir. O kişinin aldığı zevki, heyecanı arttırır. Akılcı değerlendirme yapıldığında imtihanın güçlü olması gerektiğini hemen anlıyoruz.
Cennet ortamına gelindiğinde müminin aklı hep Allah’ta olur. İlk istediği Allah’ı görmektir. Orada artık “hakkul yakin” yani şüphesiz, en yüksek, kesin iman oluşmuştur. Mümin için ölüm hakkul yakin’e kavuşmaktır, mümin için ölüm rüyadan uyanmadır. Mümin ölümün ölüm değil, dirilme olduğunu bilir.
Akıllı, dürüst, vicdanlı yaşadıysak öldüğümüzde bizi coşkuyla bekleyen bir kalabalıkla karşılaşacağız. O andan itibaren her aşaması mümin için cennettir. Müminin ölümle birlikte geçtiği her aşama cennettir. Müminin rahatsız olduğu, korku duyduğu, tedirginlik hissedeceği hiçbir şey olmaz. Mümin ölüm anında müthiş, çok güçlü bir güvenlik duygusu hisseder. Bu, Allah’ın müminlere nimet olarak verdiği sükundur. Müminde ölümle birlikte çok keskin ve net bir kafa netliği ve huzur oluşur. Mümin için ahirete geçtiği andan itibaren her dakika cennettir. Müminin sorgusu da yüceliğini, iyiliğini, güzelliğini ona vurgulamak içindir, mümini en ufak bir şekilde rahatsız edici his olmaz.
Gençler biriyle tanıştıklarında o kişinin zamanla düzeleceğini zannederek yanılıyorlar. Zaman bir şey halletmez. 100 defa görüşürsün adam 100’ünde de oyun yapar. Samimi sorularla karşındaki insan dürüst mü, vefalı mı, Allah’tan korkuyor mu, Allah’ın sanatını görebiliyor mu, vicdanını dinliyor mu buna bakmak gerekir. Eğer bir insan egoistse, merhameti şefkati bilmiyorsa o insana güvenmek mümkün olmaz.
Sadece benim ülkem kurtulsun demek olmaz. Irak kurtulsun, Suriye kurtulsun, Filistin kurtulsun diyerek sadece kendi ülkesinden veya bir ülkenin kurtuluşundan bahsetmek Müslümana yakışmaz. Müslüman tüm İslam aleminin bütün dünyanın kurtulmasını istemekle sorumludur.
Tayyip Hocam yerine sentetik kahramanlar hazırladıklarını zannedenler boşuna uğraşıyorlar. Tayyip Hocam Allah’ın izniyle daha çok uzun yıllar bu millete cumhurun reisi olarak çok güzel hizmetlerde bulunacak. Mehdiyet devrinde de Tayyip Hocam Allah’ın izniyle cumhurbaşkanı olacak, siyasete devam edecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2017> Daha Fazla

Müslüman Allah’tan uzun ömür isterken İslam Birliği’ni görmek, sevabını artırmak, hayırlı faaliyetler yapmak için ister.
Allah’ım bana en az günahla Sana en yakın olarak vefat etmeyi nasip et diye dua etmek gerekir.
Münafık kendi çıkarıyla çatışan bir durum olduğunda ya da ahmak aklınca Müslümanları durdurabileceğini düşündüğünde Kuran okur ve anlatır. Yoksa İslam’dan tamamen uzak durur.
Azerbaycan’ın bağımsızlık günü kutlu olsun. Allah devletlerini kıyamete kadar baki kılsın. Kardeşlerimize hep hayır ve güzellik versin. İki devlet bir millet olarak birleşmemizi nasip etsin. Allah hayırda, berekette, güzellikte, iyilikte Türkiye ve Azerbaycan’ı en ileri seviyeye götürsün.
İslam’ın indirilmesinin sebebi bağnazlığı fikren ortadan kaldırmaktır. Peygamberimiz’in vefatının ardından bağnazlığı İslam’ın içine dahil etmek istediler. Ama bağnazlığa dinsizlikle karşılık verilmez, o zaman bağnazlık daha da gelişir. Bağnazlığa karşı Kuran’ın bütünüyle ilmen mücadele edilir. Kuran’a ekleme ve çıkarma yapmadan tam anlatılırsa bağnazlık ortadan kaldırılır.
İslam’a hizmet açık, aleni delille olur. Darwinizm’in geçersizliğini anlatırsın, kitaplar yayınlarsın, konferanslar düzenlersin, internet siteleri yaparsın, Kuran mucizelerini anlatırsın, PKK’ya karşı ilmi mücadele verirsin, o zaman senin bu açık hizmetin görülür. Münafıkların İslam’a hiçbir hizmetleri olmadığı gibi, tek yaptıkları izbe köşelerde pislik içinde yaşamak, boş konuşmalar yapmaktır.
Münafık çıkar elde edemeyeceğine tam kanaat getirdiğinde Müslümanların yanından ayrılır. 15 sene Müslümanların baktığı, yedirdiği, içirdiği, hasta olduğunda hastaneye götürdüğü bir insan, 15 sene kendisine karşılıksız iyilik yapanların aleyhine gizli gizli faaliyetler yapıyor ve tuzak kuruyorsa, bunun nasıl bir alçaklık olduğunu herkes bilir.
Allah insanı en güzel surette yarattığını bildiriyor. Kadını yarım varlık olarak görenler, kadının cehennem ehli olduğunu söyleyenler Kuran’a uygun davranmıyorlar.
Beynin içindeki görüntüyle muhatap olmamıza rağmen dünyanın bu kadar gerçekçi olması Allah’ın sanatıdır. “Araba nerede” diyoruz “karşıda” diyor. Oysa beyninin içindeki arabayı görüyor. “Masaya dokundum” diyor, “masa nerede” diyoruz, “parmağımın ucunda” diyor. Oysa sadece beynindeki elektriği dokunma olarak algılıyor.
Nefret insanlarının sevdiği kimse olmuyor. Arap’tan, Kürt’ten, Alevi’den, Ermeni’den herkesten nefret ediyorlar. Neden nefret ettiklerini de bilmiyorlar. Bu nefret bir tür akıl hastalığıdır.
Allah’tan en çok, Allah’ın kalbimize derin iman nakşetmesini ve Allah’ı aşkla sevmeyi isteyeceğiz. Allah’a derin imanla, samimi imanla bağlandığımızda her şey çok güzel olur.
Darwinist materyalist eğitime son verilmesi gerekiyor. Darwinizm PKK’nın temel inancı. PKK, gençleri komünist ideolojiye çekerken önce Darwinizmi, materyalizmi anlatıyor. Sizi Allah yaratmadı, atalarınız komün yaşayan varlıklardı, biz de bu döneme döneceğiz diyerek gençleri eğitiyor. Buna verilecek cevap karşı eğitimdir. Bir adam durup dururken PKK’lı olmuyor. PKK ilmi eğitim veriyor, fikren ikna ediyor. Buna karşı bilimsel çalışma, karşı eğitim yapılmazsa terörün bitmesi söz konusu olmaz.
Kardeşlerimiz gerçek İslam’a, Kuran Müslümanlığı’na alışmadıkları için gerçek İslam’ı gördüklerinde şaşırıyorlar. Dehşet, görgüsüzlük, sanatsızlık, kalitesizlik, baskı, eziyet şirk İslamı’nda vardır. Kuran Müslümanlığı’nda ise neşe, sevinç, aydınlık, kalite, nur, güzellik, ferahlık, özgürlük vardır. Hak geldi batıl yok oldu. Kuran İslamı, şirk İslamı’nın geçersizliğini ortaya koydu.
Nefret dolu insanlar güzel insanı ve güzelliği takdir edemez ve onların ağzından güzel söz çıkmaz. Lağım güruhundan güzel söz beklenmez. Lağım güruhunun pisliği her zaman kendi başlarına dökülür.
Her insan Allah’ın tecellisidir. Güzelliği takdir etmemek Allah’ın sanatına karşı saygıda kusur olur. Her güzel insanı, her güzel konuşmayı, her güzel günü, her güzelliği anmak, takdir etmek Allah’ın beğendiği bir ahlaktır.
Müslümanlar bütün olduğunda deccaliyetin İslam alemi üzerinde etkisi olmaz. Ama parça parça olursa küçük lokmalar haline gelir ve çabuk yutulur. Bu yüzden biz istiyoruz ki İslam alemi birlik olsun ve ilimle irfanla deccaliyetin boğazına takılsın. Bu birlik Mehdiyettir, Müslümanlar sadece Mehdi etrafında birleşip bütün olabilir. Allah’ın hükmü Müslümanların bir olmasıdır.
Her yer Allah ile güzel olur. Dünyanın en güzel yerine de gitsen Allah korusun Allah aşkı, Allah sevgisi ve Allah korkusu yoksa orası insana cehennem gibi olur.
Şeytan ruh sahibi değildir. Ölü bir varlıktır. Zombidir.
Münafık arsızlığının en önemli örneklerinden birisi de Peygamberimiz (sav)’i fitne için kurdukları kendi mescitlerine davet etmeleridir. Kendilerinin daha takva olduğunu iddia ederler ve Resulullah’ı da o mescide davet ederler. Oysa o mescide silah yığmış ve Peygamberimiz’i şehit etmeyi hedeflemişlerdir.
Münafık çok kahpe ve ahlaksızdır. Müminleri kendince doğru yoldan çıkarmak için şeytanın kuyruğu gibi hareket eder. Kendisi inanmadığı halde müminleri Kuran’la saptırmaya çalışır.
Mehmetçik gittiği yere bereket getirir. Türk Ordusu’nun ayak bastığı yere nur gelir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2017> Daha Fazla

Mehdi gelmeyecek diyenler Mehdiyetin hak olduğunu bildikleri için bu kadar panik yaşıyorlar. Gerçekten Mehdi’nin gelmeyeceğini düşünseler bu konuyla hiç ilgilenmezler. Mehdi’nin geleceğini, alametlerin hepsinin gerçekleştiğini bildikleri, bundan emin oldukları için “Mehdi gelmeyecek” diye yaygara yapıyorlar.
Dünya iki günlük imtihan yeridir. Her şeye hayır gözüyle pozitif bakmak gerekir. Allah her şeyi hayırla yaratır. Depresyonu kabul etmemek, lafını sözünü bilmeyen değersiz insanlara da önem vermemek gerekir. Kasten kızdırmaya çalışan şeytanın adamlarına itibar etmek çok yersiz olur.
Farz olan Kuran’ın anlamıdır. Anlamını bilmeden Kuran’ı okumak değil, manasını anlayarak okumak önemlidir. Biz Kuran’ın manasından sorumluyuz.
Her mezhebin haram ve helalleri birbirinden farklı oluyor. Dört mezhep de hak diyen kişinin bu dört mezhebin hükümlerine uyması gerekir. Birini uygulayıp diğerini uygulamayan samimi davranmamış olur. Yalnız bu konu dahi gelenekçi sistemin nasıl bir açmaz içinde olduğunu gösteriyor. Kuran yeterlidir, sadece Kuran’a uymak yeterlidir.
Madende çalışırken hayatını kaybedenler Peygamberimiz (sav)’in hadisine göre şehit hükmündedirler. Göçük ve yangında imanını muhafaza ederek vefat edenler Allah’ın izniyle cennet ehlidir.
Allah Kendisi’nin unutulmasını hiç istemez. Seni yaratanı unutmak ne kadar ayıp. Allah’ı unuttuğun an adeta beynine ok saplanmış gibi olur. Hep Allah’la birlikte olunduğunda sağlıklı, ferah ve mutlu olunur.
Tevekkülsüz ve şirk içinde yaşamak insanın mahvolması demektir. Allah gün içinde 2 saniye dahi unutulmaz. Allah’ı unutan insan kendini felaketin içine atmış demektir. Gün içindeki sıkıntıların, korkuların sebebi Allah’ın unutulmasıdır. Allah’ı hatırlayan ve anan insan mutlaka ferahlık duyar.
Münafıkların bir arada olduğu ortam çok iticidir. Her biri korku filmi tipi gibi olduğu için cehennem gibi bir ortam içinde yaşarlar.
Cenneti mümin için güzel kılan en önemli nimetlerden biri sevdiklerinin orada olmasıdır. Mümin Hz. Musa’yı, Hz. İsa’yı, Peygamberimiz ve onların talebelerini görmek, onlarla sohbet etmek dost olmak ister.
Akıllı ve dürüst insanlar dünya hakimi olacaklar, onların hakimliğinde tüm insanlar huzur ve güvenlik içinde yaşayacaklar. Herkesin aynı görüşte olması şart değildir. Önemli olan farklı inanç ve düşünceye saygı göstermek, anlayışla yaklaşmaktır.
Münafıkların varlığı Müslümanın sevabının artmasına vesile olur.
Bazı genç kızlar evlenecekleri zaman o kişinin ahlakını değil karşısındaki kişiyi nasıl kullanabileceğini hesap ediyorlar. Evi var mı, arabası var mı, annesine babasına bakar mı, iyi imkanlar sağlar mı, alışveriş yapar mı bunları ölçüyorlar. Bunları ellerinden kaçırdıklarında ise, “aşıktım, kaybettim, aşk acısı çekiyorum” diyorlar. Oysa bu aşk acısı değildir, menfaatleri kaybetmenin acısıdır.
Münafıklar ayetlerin menfaatlerine uygun olan kısımlarını alırlar, kendi menfaatleriyle çelişeni kabul etmezler.
Dua, Allah ile bağlantıdır. Allah ile bağlantı kurmayan insan sıkılır. Dua ile Allah’la bağlantı kurulduğu için kalp hemen ferahlar.
Allah aşkına, Allah sevgisine dayanmayan her sevginin sonu felakettir. Ya birbirini ezme, ya kavga, ya ayrılma vardır. Allah sevgisi yoksa hepsi acı sonuçla neticelenir. Sevginin güzelliği Allah’a aşık olmaya bağlıdır. Sevgi Allah’ın verdiği bir cennet nimetidir. Allah’ı unutarak sevgi bulunmaz. Sevginin sahibi Allah. Sevginin sahibine bağlanmadan sevgiyi bulamazsın.
Hz. Hızır dünyada son Müslüman vefat edinceye kadar dünyada kalır, kıyametten hemen kısa bir süre önce dünyadan çekilecektir.
Cennet de imanla güzeldir. Allah’ı çok sevdiğimiz için cennetin nimetleri güzeldir.
Cennete geçiş bir rüyadan başka bir rüyaya geçiş gibidir. Ama dünyadan daha net daha keskin bir rüya. Cennet dünyadan en az yüz misli geniş bir alandır. Güneş, Ay ve Dünya birleşerek yeni bir alan oluşacaktır. Şu önemli: Cennet sonradan oluşacak değil. Şu anda cennet var. Müminler şu an cennette. Çünkü Allah Katında tek bir an var. Sonsuz önce sonsuz sonra o tek anın içinde yaşanıp bitmiştir.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top