Üç dinin mensuplarının ve siyasilerin katıldığı Sayın Adnan Oktar Başkanlığında gerçekleştirilen Barış ve Kardeşlik Toplantısı – 9 Mayıs 2013

Sürmeli Oteli’nde 9 Mayıs 2013 tarihinde 3 dinin mensuplarının ve siyasilerin katıldığı Sn Adnan Oktar Başkanlığında gerçekleştirilen Barış ve Kardeşlik Toplantısı

Soldan Sağa Oturanlar

1. Milletvekili Haham Yitzhak Cohen, Eski Bakan Yardımcısı, Knesset Etik Komitesi Başkanı, İsrail
2. Haham İzhak Dayan, Cenevre Baş Hahamı, Avrupa Hahamlar Konferansı BM Temcilcisi, İsviçre
3. Haham Ben Abrahamson, Sadıklar Derneği Kurucu ve Yöneticisi, İsrail
4. Milletvekili Haham Nissim Zeev, Şas Partisi kurucusu, Küresel Etik için Parlamentolar Arası Koalisyon Eş Başkanı, İsrail
5. Dr. Şeyh Remzi, İngiltere Müslüman Konseyi (MCB) Yönetim Kurulu Üyesi, MCB Eğitim Komitesi Başkanı, Iqra İslam Enstütüsü Yöneticisi, Oxford İslami Bilgi Merkezi Kurucusu, İngiltere
6. Sayın Adnan Oktar
7. Şeyh Hassan Dyck, Şeyh Nazım El-Kıbrisi Hazretlerinin Kıdemli Vekili , Almanya

Soldan Sağa Ayaktakiler

8. Ahmet Çakar, Eski MHP milletvekili
9. Dr. Cihat Gündoğdu
10. Yaşar Yakış, Eski Dışişleri Bakanı
11. Pastör Dele Olowu, Başkan, Redeemed Christian Church of God (RCCG), Avrupa kıtası
12. Mehmet Duman, Başbakan Danışmanı
13. Prof. Dr. Ulrich Bruckner, Kültürel Diplomasi Enstitüsü, ICD Program Başkanı: Avrupa-İsrail-Filistin, Avrupa İncelemeleri Jean Monet Profesörü, Almanya
14. Mehmet Ali Bulut, eski AK Parti milletvekili, Ak Parti Kurucular Kurulu Üyesi
15. Prof. Eyüp Sanay, eski AK Parti milletvekili
16. Emre Kocaoğlu, Eski ANAP milletvekili, Eski Türk Demokrasi Vakfı Başkanı, Eski Avrupa Konvansiyonu Parlamenter Üyesi
17. Büyükelçi Prof. Alan Baker, İsrail’in Eski Kanada Büyükelçisi, Kudüs Kamu İşleri Merkezinde Çağdaş İlişkiler Enstütüsü Direktörü, İsrail
18. Dr. Oktar Babuna

Bu toplantı Kültürel Diplomasi Enstitüsü ve Global Etik İçin Parlamentolar Arası Koalisyon kuruluşları ile ortak hazırlandı. Kültürel Diplomasi Enstitüsü, merkezi Berlin’de olan eski devlet başkanları ve Avupalı bakanlardan oluşan ve uluslararası çapta faaliyet yapan bir kuruluş. Aynı şekilde Global Etik İçin Parlamentolar Arası Koalisyon da, İsrail Meclisi ve Avrupa Konseyi parlamenterlerinin faaliyet gösterdiği bir kuruluş.

 

 

ESKİ DIŞ İŞLERİ BAKANI PROF. YAŞAR YAKIŞ: Sayın Oktar aramızda, teşrif ettiğine göre önce kendisine söz verip, ondan sonra geri kalan kısmına devam edeceğim. Sayın Adnan Oktar, en başında da söylediğim gibi, bu toplantının asıl ev sahibidir. Kendisi Milli Değerleri Koruma Vakfı’nın Fahri Başkanıdır. Buyrunuz Sayın Oktar.

ADNAN OKTAR: Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum.Çok sevindim bu teşrifinizden. Şerefyab ettiniz, bizleri mutlu ettiniz, hoşnut ettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Dünyanın barış, kardeşlik, huzur içinde yaşaması hepimizin istediği bir şey. Musevilerin, Hıristiyanların, Müslümanların birarada kardeşçe yaşaması çok heyecan verici bir şey. Tevrat’ta bu güzelliği görüyoruz, İncil’de bu güzelliği görüyoruz, Kuran’da bu güzelliği görüyoruz. Bakın, Cenab-ı Allah diyor ki Bakara Suresi’nde, şeytandan Allah’a sığınıyorum; “Ey iman edenler, hepiniz topluca “barış ve güvenliğe (Silm’e, İslam’a) girin.” (Bakara Suresi, 208) Barış ve güvenlik. “Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip-iletir.” (Yunus Suresi, 25) Yine barış, Allah’ın bizden isteği bu. Aynı şekilde Tevrat’a bakıyoruz: “Ne iyi, ne güzeldir, birlik içinde kardeşçe yaşamak! (Mezmurlar, 133:1)“Bütün krallıkları Süleyman yönetiyordu. Her tarafta barış vardı.” (1. Krallar, 4:24) Allah işte o günleri bize yeniden gösterecek. “Her yerde barış vardı” diyor. “Bizi yaratan aynı Allah değil mi?” diyor Tevrat’ta.Tek Bir Allah. “Öyleyse neden atalarımızın yaptığı antlaşmayı bozarak herkes kardeşine ihanet ediyor?” (Malaki, 2:10) “Niye kavga ediyorsunuz?” diyor Allah. “Niye savaşlar var?” diyor, Malaki Bölümü’nde. “Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, çünkü yarınlar barışseverindir.” (Mezmurlar, 37:37) İşte o “yarınlar” geldi. Tevrat’ın vadettiği günler geldi. “Kent kapılarınızda esenliği sağlayan gerçek adaletle yargılayın, yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın.” Yani nefret etmeyin, birbirinize saldırmayın, kötü sözler söylemeyin, savaşmayın. “Çünkü Ben bütün bunlardan nefret ederim” diyor Allah Tevrat’ta. “…böyle diyor Rab. Her şeye egemen Rab bana yine seslendi: Her şeye egemen Rab diyor ki, “… Bu nedenle gerçeği ve esenliği sevin.”” (Zekeriya, 8:16) Esenlik; yani barış, ferahlık, güzellik. “Savaş arabalarını…uzaklaştıracağım” diyor Cenab-ı Allah Tevrat’ta. Yani tanklar, toplar, “bunları uzaklaştıracağım.” “Savaş yayları kırılacak.” Silahlar kırılacak. “Kralınız,” Kral Mesih, Moşiyah, yani İslam inancında Hz. Mehdi (a.s), “uluslara barışı duyuracak.” (Zekeriya, 9:10) “Silahları yakacaklar.” “Silah olmayacak” diyor Allah. “Küçük büyük kalkanları, yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar.” Yani her türlü silah kalkacak. “Yakmak için silahları kullanacaklar… Egemen Rab böyle diyor.” (Hezekiel, 39:9-10).” Bu güzel dönemdeyiz; yani barış dönemi, sevgi dönemi ve iyilik dönemi. Bütün dünyanın kardeş olacağı dönem. “… Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım, güvenlik içinde yatıracağım onları.” (Hoşea, 2:18) diyor Hoşea Bölümü’nde de Cenab-ı Allah.

Aynı şekilde İncil’de de bu güzelliği görüyoruz. “Ne mutlu barışı sağlayanlara çünkü onlara Allah’ın sevgili kulları denecek.” (Matta 5/9)“Barışı sağlayanlara ne mutlu” diyor Allah. “Herkesle barış içinde yaşamak için elinizden geleni yapın.” (Romalılara Mektup, Bap 12, 18-20)Bizim yaptığımız da şu an o, barış için bütün gücümüzü kullanıyoruz. “Herkesle barış içinde yaşamak ve kutsal olmak için gayret edin.” (İbranilere Mektup, 12:14)“Allah sizi barış içinde yaşatmaya çağırdı.” (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup , 7:15)

Her yerde barış, her yerde esenlik isteniyor. Onun için Ortadoğu’nun mutluluğunun, güzelliğinin, iyiliğinin günleri geldi. Allah’ın bu toplantıları yaptırması, bu güzel insanları bir araya getirmesi; sürekli sevgiden, barıştan bahsettirmesi de bunun bir alameti. Biz hiçbir kavmin zorluk, acı içinde yaşamasını istemeyiz. Ne Musevilerin, ne diğer dinlerdeki insanların, ne Hıristiyanların, ne de Müslümanların, ne de Filistinlilerin. Hepsinin huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Onun için de barış insanlarının böyle güzel toplantılar yapmalarında çok büyük isabet var. Çünkü Filistinliler de İsmailoğulları’ndan; aynı babanın evlatları, Hz İbrahim (as)’ın evlatları hepsi. İsrailliler zaten Hz. İsrail (a.s)’ın evlatları,Hz. Yakup (a.s)’ın evlatları. Hepimiz Peygamber evlatlarının o güzelliği, o rahatlığı yaşamasını istiyoruz. Şeytan bizi birbirimizle kavgaya soktu. Ama bu kavganın artık sonu geldi, Allah’ın izniyle. Bu güzelliği, bu iyiliği egoistlikten, bencillikten uzak olarak, dostça ve kardeşçe, cömertlik ruhu içerisinde birbirimize sunacağız. Hz. İbrahim (a.s) hiç tanımadığı misafirlere buzağı kesmişti, hiç tanımadığı. Onları davet etti; “Gelin, yemekten yiyin” dedi. Fakat sonra onların melek olduğunu anlamıştı. Yani Hz. İbrahim (a.s)’ın ahlakıyla ahlaklanmak ve İslam’ın o barışçıl ruhunu yaşamak hepimizin görevi,inşaAllah. Mesela hadislerde de bunu görüyoruz: “Onun (Hz. Mehdi (as)’ın) zamanında,” yani Moşiyah, Kral Mesih zamanında, “kurtla koyun bir arada oynayacak, yılanlar çocuklara zarar vermeyecektir.” Yılan demek, işte anarşistler, teröristler insanlara zarar vermeyecek. (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar) Muteber bir İslam kaynağı. Moşiyah, yani “Hz. Mehdi (a.s) döneminde düşmanlık ve kini Allah kaldıracaktır. Zehirli olan her hayvanın da zehiri sökülüp alınacaktır. Hatta küçük oğlan çocuğu elini yılanın ağzına sokacak ve yılan ona zarar vermeyecektir. Kurt; koyun, keçi sürüsü içinde sürünün köpeği gibi olacaktır. Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır.” O vakit geldi işte. Tevrat kaynaklarında 1999-2012 tarihlerine işaret yapılır. İslami kaynaklarda da buna işaret yapılır. Zaten İsrail’in kurulmuş olması da bu alametlerin en büyüklerinden bir tanesidir. Biz İsrail’in bölgede barış içinde, kardeşçe yaşamasını istiyoruz. Ve İsrail’in bölgede de bir süs olduğunu düşünüyoruz. Nasıl Filistinliler bir süstür, bir güzelliktir; nasıl Müslüman kardeşlerimiz bir süsse, oradaki Hıristiyan kardeşlerimiz de bir süs ve güzelliktir. Museviler de süs ve güzelliktir.

Bakın İsra Suresi, 104’te Cenab-ı Allah diyor ki;“Ve onun ardından İsrailoğulları’na söyledik:” Yani Musevilere söyledik, Allah diyor, ayet; “O toprak (yurt)ta oturun.” Yani İsrail’de oturun. “Ahiret va’di geldiğinde hepinizi derleyip-toplayacağız.”Dolayısıyla “oradan çıkın” diyenler yanlış yolda. Çünkü Kuran’a zıt hareket etmiş oluyorlar. Kuran’a göre, bakın, Allah başka bir ayette de, Maide Suresi, 20-21’de; “Hani, Musa kavmine (şöyle) demişti: “Ey kavmim, Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın; içinizden peygamberler çıkardı, sizden yöneticiler kıldı ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi.””Ey kavmim, Allah’ın sizin için yazdığı (girmenizi emrettiği) kutsal yere girin.” İsrail. “Ve gerisin geri arkanıza dönmeyin; yoksa kayba uğrayanlar olarak çevrilirsiniz.” (Maide Suresi, 20-21)

Burada da görüyoruz ki, bölgede İsrail’in varlığı meşru. Kuran’a göre de gerekli, vicdanen de gerekli, aklen de gerekli. Her kavmin, her dinin, her inancın huzur içinde yaşamasını istiyoruz.Ateistlerin de, komünistlerin de, masonların da, tapınak şövalyelerinin de, hepsinin huzur içinde fikirlerini, düşüncelerini savunmalarını istiyoruz. Demokrasinin her yere hakim olmasını istiyoruz.Fikir özgürlüğünün her yerde hakim olmasını istiyoruz. Herkesin birbirine saygılı olmasını istiyoruz. İnşaAllah, o güzel günlerin bir alameti olarak biz buradayız. Toplandık, Allah bizi bir araya getirdi. Sayın Yaşar Yakış Beyefendi, Sayın Bakanımızın da güzel katkılarıyla. Allah onu böyle güzel görevlerde görevlendiriyor. O benim dikkatimi çekiyor.Mübarek bir insan, muhterem bir insan. Allah ömrünü uzun etsin. Hepinizin ömrünü uzun etsin. Gelen sayın misafirler için de aynı duyguları duyuyorum, aynı düşüncedeyim. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah bize huzurlu, mutlu, güzel, iyi günler nasip etsin, inşaAllah.

ESKİ DIŞ İŞLERİ BAKANI PROF. YAŞAR YAKIŞ: O zaman İsrail’e de davet edersiniz, gider orada da konuşur… “Sayın Oktar’ın bahsettiği ayetler, İsrail’in şuandaki İsrail topraklarının, Ben-i İsrail’e verilmiş olduğunun Kuran’daki izleri. Böylelikle öğrenmiş olduk” diyor.

ADNAN OKTAR: Her kavmin hür yaşama, güzel yaşama hakkı vardır. Cenab-ı Allah’ın hükmü orada Ben-i İsrail’in yaşaması yönündedir. Ben-i İsrail binlerce yıldan beri orada yaşamıştır. 4 bin yıllık bir din; Allah’a, dine sadık olarak, Hz. Musa (a.s)’a sadık olarak yaşamışlardır. Bir süstür, bir güzelliktir. Hıristiyanlık da aynı şekilde, Müslümanlık da aynı şekilde. Müslümanların da bulundukları yerlerde, bulundukları topraklarda özgürce, barış içinde, huzur içinde yaşamalarını diliyoruz. Allah’ın da bizden istediği budur. Ama İsrail’i bölgeden söküp atmaya kalkmak; işte “şuraya gidin” demek, oraya gittiklerinde de, “siz şuraya gidin” demek, bu çok acımasız bir şey. İspanyollar bunu daha önce yapmıştı. Osmanlı sahip çıkmıştı Musevi kardeşlerimize. En güzel yere, İstanbul’un en güzel yerine, Osmanlı’nın en güzel şehrinin en güzel yerine onları getirip yerleştirmişti, gemilere doldurup. Ve müthiş hürmet ve sevgi göstermişti. Biz Osmanlı’nın evlatlarıyız, aynı ruha sahibiz. Ve hiçbir şekilde hiçbir din mensubuna acı ve ızdırap verilmesine göz yummayız. Her zaman o hamiliği yaptık, her zaman o sevgi ve dostluğu gösterdik. İsrail’in de bölgede yaşaması makuldür. O bölgede İsrailli çocukların gülerek koşuşturmaları; genç kızların, genç delikanlıların neşe içinde şarkı söylemeleri; sinagoglarda Allah’ı anmaları; Hıristiyanların gönlünün en derinlerinden gelecek şekilde Allah’ı anmaları, kiliselerinde ibadet etmeleri ve Müslümanların da gürü gürül gürül Allah’ı anıp, camileri doldurmaları, aşkla ve sevgiyle birbirlerini sevmeleri; Şii, Alevi, Sünni hiç ayırım yapmadan birbirlerine kardeşçe ve muhabbetle sahip çıkmaları… Bizim istediğimiz bu.

Moşiyah zamanında onların hepsi olacak, Mesih zamanında hepsi olacak, yani aksi olmaz. Yani zaten Tevrat’ta o var. Tevrat’ta herkese sevgi dolu davranmak emredilir. Her dine, her inanca sevgi dolu davranmak emredilir. Ve Musevilerin inancı da zaten budur. Gereksiz bir kavga, bu şeytanın bir oyunudur. Kral Mesih, Moşiyah, Hz. Mehdi (a.s) devrinde bu tamamen ortadan kalkacaktır ki o devirde olduğumuza inanıyorum.

2017-10-06 22:27:46

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.