Sayın Adnan Oktar'ın 29 Aralık 2016 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV; 29 Aralık 2016

 

(Rusya da Türkiye’nin El Bab operasyonuna katıldı. Rus jetleri ilk kez Türkiye’ye yol açmak için El Bab’da IŞİD hedeflerini vurdu. Amerika önderliğindeki koalisyon Türkiye’nin çağrılarına rağmen El Bab harekatına bugüne kadar hiçbir katkıda bulunmamıştı.)

PKK, YPG, PYD, IŞİD, Haram örgütü ve bütün o Şii örgütler tamamı İngiliz derin devletinin kontrolünde yani deccalın ordusu hükmünde bunlar şu an. Deccalın ordusu işte her yere dehşet ve şiddet saçıyorlar. Buna karşı Resulullah (sav) diyor ki; “Benim soyumdan Muhammed Mehdi isminde evladım zuhur edecek ve bu fitneyi kökünden kazıyacak” diyor. “Ama kan akıtmayacak, uyuyan kişiyi dahi uyandırmayacak” diyor. “Benim soyumdan” diyor “benim evlatlarımdan” diyor birçok yerde. Tanınması için de detaylı bilgiler vermiş Resulullah (sav). Hiçbir şahıs hakkında böyle detaylı bilgi yok. Bir deccal çok detaylı tarif ediliyor, bir de Mehdi (as) çok detaylı tarif ediliyor. Daha önce gelip geçen Mehdiler hakkında sadece isimleri veriliyor veyahut Mehdi’ye yardımcı olacak şahıslar veyahut o devrin ilginç acayip şahısları, garip şahısları, zararlı olacak, faydalı olacak şahısların hepsinin isimleri verilmiş ama detaylara girilmemiş.

 

Tevrat’ta Mehdi (As)’In İnsanları Birlik İçinde Kardeşçe Yaşamaya Davet Edeceği Bildiriliyor.

Masonların sürekli okudukları bir Tevrat Mezmur’u var yani Zebur’dan bölüm 133/2. “Ne iyi, ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Başa sürülen değerli yağ gibi sakaldan Harun’un sakalından kaftanın yakasına dek inen yağ gibi.” Yani kaftanı da parlak, giydiği kıyafeti de parlak Harun’un, başı da, saçı da parlak ve kardeşliği savunuyor. Mehdi (as)’ın görevi anlatılıyor aslında burada. Bak “Ne iyi, ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak.” Bütün masonlar bunu kendilerine düstur ediniyor. Bak “Ne iyi, ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak.” Mehdiyet’in temel düsturunu söylüyor. “Başa sürülen değerli yağ gibi, sakaldan, Harun’un sakalından kaftanın yakasına dek inen yağ gibi.” Harun’un sakallı olduğu vurgulanıyor tabii yine burada Moşiyah’a, Mehdi’ye bir işaret olarak söyleniyor ki, 3500 yıldan beri masonlar tarafından da kullanılan bir hüküm.

Mehdi (as), meczum cezmedilmiş yani yanlarına nazaran daha uzun ama düzeltilmiş sakal şekline sahip. “Mehdi (as) kevsec” sakalı yanlarda azdır diyor. (Fetava-yı Hadisiye, Ebü'l-Abbâs. Şehabettin Ahmet İbn-i Hacer-i Heytemi sayfa 41. “Mehdi (as) sağ yanağına doğru sakalsız bir gençtir.” Sakalı alınmış veyahut hafif yanlardan bazı kişilerin doludur sakalı tam yüzünü kaplar, Mehdi (as)’da öyle değil ince yanlardan fakat alt tarafının da cezmedilmiş diyor düzeltilmiş yani klasik bir düzgün sakal tarzında.

Resulullah (sav) da yağ sürüyor başına ve sakalına, “Yağın parlaklığını başında ve sakalında gördüm” diyor. Rabia Hz. Aişe, Nesihi’de Hac bölümü 42’de.

Yine Mehdi (as) orta boylu, esmer, meczum hafif sakallı yani Mehdi (as)’ın sakalı da ince meczumun bir anlamı da bu hafif sakallı. İnce, hafif sakal o anlamda. Peygamberimiz (sav)’de de var öyle o şekilde yani sakal tüyleri kalın değil sert, kalın sakal tüyü olur ya öyle değil. Kevsecin bir anlamı da odur, ince sakallı, incedir sakalı. Resulullah (sav) da öyle o şekilde. Kevseç; sakalları yanlarında az, iki tarafta da ince sakal var.

 

Tevrat Ve İncil'in Geçersiz Olan Kısımları Kuran'da Bildirilmiştir. Kuran'a Uygun Bölümlerinin Müslümanlar Tarafından Da Bilinmesi Gerekir

Tevrat ve İncil Müslümanların okuması gerekiyor. Kuran’da Tevrat ve İncil’e müracaat edilmesini söylüyor Allah. Tevrat ve İncil’i Kuran’da övüyor Allah. Geçersiz olan kısımlarını da belirtiyor. Geçersiz olan kısımlarını nasıl anlarız? Kuran ile kıyaslayarak anlarız. Onun dışında Tevrat ve İncil Müslümanlarca okunması gerekir. Ama onu en iyisi biz kitap haline getirelim yani Kuran ile çelişen kısımları çıkartıp düzenleyip kitap haline getirelim ki kardeşlerimiz de Tevrat ve İncil’den de istifade edebilsinler. Resulullah (sav) zamanında okuyordu sahabeler. Mesela hatta Peygamberimiz (sav)’in hadisleri de var “Biraz Kuran’dan okuduktan sonra yine Tevrat’tan okuyabilirsin, İncil’den okuyabilirsin” diyor. Sahabeler “Okuyalım mı?” diyorlar o şekilde söylüyor Peygamberimiz (sav). Tevrat, insanların istifade etmesi gereken Allah tarafından Kuran’da övülen bir hak kitaptır. Bozuk olan kısımlar, yanlış olan kısımlarını veyahut insan ifadesi olan kısımları kenara alabilirler. Ama bozulmamış kısımlarını mutlaka okumakta fayda var.

Şeytandan Allah’a sığınırım “Ey iman edenler” diyor Cenab-ı Allah Maide Suresi 101’de “Size açıklandığında sizi üzecek şeyleri sormayın” var ya gelenekçiler yapıyorlar şu şundan dolayı böyle işaret ediyor olabilir mi? Şöyle mi böyle mi? Yani yeni yeni hüküm istiyor, dini zorlaştırmak istiyor. “Dini zorlaştırmak için soru sormayın” diyor Allah. “Sonra üzülürsünüz” diyor. “Kur'an indirildiği zaman sorarsanız, size açıklanır” yani “sadece Kuran’ın hükmü yeterlidir” diyor. “Konu aramayın” diyor Allah. Kuran indirildiğinde siz zaten Allah, “Kuran ayetle açıklıyor o size yeter” diyor. “Ama sürekli soru sorup zor bir durum meydana getirmeyin” diyor Allah.

 

(Putin, Suriye hükümetiyle muhalefetin ateşkes anlaşması imzaladığını resmen açıkladı. Putin, “Türkiye ve Rusya garantör ülke olacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır. Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sıfatıyla destek vermektedir” diye konuşma yaptı.)

Bizim anlatımlarımızın çok çok büyük etkisi oldu. Rusya’yı da düşman ilan etmişti birçok kişi. Biliyorsunuz yani. Çok büyük bir kitle düşman ilan etmişti. Geceli gündüzlü Pravda’da yazılarımız çıktı. Türkiye-Rusya dostluğunu pekiştirmek için geceli gündüzlü uğraştık. Sonuçta hükümet güzel bir girişimde bulundu ve Rusya ile dost olduk. İsrail ile de bizi düşman etmeye çalışmışlardı acayip hükümete bastırdılar o konudaki oyunu da bozduk. İsrail ile Türkiye’nin dost olmasını sağladık. İran’la da aramızı bozmaya çalıştılar. Onu da kırdık İran ile de dostluğu sağlamış olduk Allah’a çok şükür, Allah vesile etti. Duamıza icabet yani.

 

Tevrat Ve İncil Ehlinin Kuran'ı Kabul Etmesi Şart. Kuran Ehlinin de Tevrat Ve İncil'deki Kuran'a Uygun Bölümleri Kabul Etmesi Şart

Mesela Maide Suresi 46-47’de “İncil sahipleri Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler” İncil geçersiz olsa Allah söylerdi. Geçersiz olan kısımlarını Kuran düzeltiyor. Ama İncil sahipleri İncil’e uyacaklar Müslümanlar da İncil’den istifade etmeleri lazım, okumaları lazım. Mesela Maide Suresi 68’de diyor ki Cenab-ı Allah “De ki: 'Ey Kitap Ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbinizden indirileni ayakta tutmadıkça hiçbir şey üzerinde değilsiniz” yani “Tevrat’ın ve İncil’in hak olan kısımlarına uyacaksınız” diyor Kuran. “Eğer onlar” şeytandan Allah’a sığınırım “Tevrat’ı, İncil’i ve kendilerine Rablerinden indirilen (Kur'an'ı) ayakta tutsalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından (sayısız nimeti) yiyeceklerdi. İçlerinde aşırı olmayan (mutedil) bir ümmet vardır.” (Maide Suresi, 66) Tevrat ehli Kuran’ı da kabul etmesi gerekiyor Kuran ehlinin de Tevrat’ı kabul etmesi gerekir. Tevrat ve İncil ehlinin Kuran’ı kabul etmesi şart. Kuran ehlinin de Tevrat ve İncil’i kabul etmesi şart. Çünkü Kuran; Tevrat ve İncil’deki yanlış olan kısımları söylüyor. O zaman bu üç kitaba da tam anlamıyla uymak lazım ki Tevrat’ın içindeki Zebur da dahil buna.

Açıkça söylüyorum Tevrat’tan Müslümanların istifade etmesi lazım. Tevrat’ı okurlarsa ufukları genişler. Sanata, estetiğe, güzelliğe karşı eğilimleri artar, Allah’a olan sevgileri daha da artar. Kuran, öyle olmuş olmasaydı böyle bir hükmü olmazdı. Yok hükmünde derdi Allah. Ama Tevrat ve İncil’in okunmasını Kuran açıkça emrediyor.

 

Dünya Karmaşık Bir Yer Değil, Her şeyin Bir Sebebi Var. Allah’ın Olayları Yaratırken Tek Amacı Var Allah Kendisi’ni Çok Sevmemizi İstiyor

Şimdi dünya öyle karmakarışık görünüyor ama dünya öyle karmaşık değil. Allah olayları yaratırken bizim beynimizin içinde meydana getirirken tek amacı var. Divane tarzda Kendisi’ni sevmemizi istiyor. Yani bir tek insanın önü bu kadar açıktır sevgi için. Meleklerde öyle değil yani melekler mecburdur sevmeye, öyle yaratılıyor. Yani kötülüğü yapamaz istese de melek. Ama insan iyiliği ve kötülüğü bildiği halde divane aşık olduğunda Allah onu çok seviyor. Yani yaratılışın her şeyin bir amacı olmuş oluyor. Allah’ın en mühim vasfı sevilmesidir. Sevmesi ve sevilmesidir en mühim vasfı. Yani bütün yaratılıştaki amaç bu çamlar, kediler, böcekler, süsler, müzik, insanlar tek amaç o oluyor. Aciz yaratılmasının amacı da odur. Yani divane aşkın elde edilmesidir. Olaylar acılar, Suriye’de akan kan, Irak’ta akan kan. O insanların bağırtıları Müslümanlardan yardım diliyor ya o divane aşkın talebidir onlar. Yoksa olmuyor divane aşk yani böyle delicesine bir sevgi olmuyor. İnsan aklı donuklaşıyor. Yani bu şartlarda oluşuyor ancak. Onun için Azrail (as) hareket halinde, melekler hareket halinde o aşkın zeminini hazırlıyorlar. Durduk yere de olmaz aşk, yani ona emek vermek ve çile çekmek gerekiyor. Kademeden kademeye geçmek gerekiyor. Ayette diyor ya “Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz” (İnşikak Suresi, 19) diyor. Safhadan safhaya geçireceğiz diyor.

 

“Kitap ehlinin Kuran’ı kabul etmesi ve Müslümanların İncil ve Tevrat’ın Kuran’la mutabık kısımlarını kabul etmesi önemlidir” dediğim buna “kabul etmek ne manada, nasıl bir kabul açıklar mısınız?” diyor. Kuran’da Allah diyor. Kabul etmezsen Kuran’ın hükmünü kabul etmemiş oluyorsun, bu kadar açık. Ehli Kitap da Allah’ın indirilmiş kitaplarından herhangi birini kabul etmediğinde küfre düşer. Yani bütün peygamberleri kabul etmek durumundadır. Yani mesela İbrahim (as), Musa (as), İsa (as),  mesela bir Musevi İsa (as)’ı inkar ederse dinden çıkar. Yani kendi şeriatını yaşayabilir ama İsa (as)’a “yalancıdır” derse dinden çıkar. Bu olmaz. Hz. Muhammed (sav)’e “yalancıdır” derse dinden çıkar. Çünkü yalancı olmadığı belli, görülüyor, dürüst, doğru. Ayrıca İsa (as) “ben ilahım, Allah’ım, bana iman edin” de dememiş. “Eğer bunu söyledimse mutlaka sen onu bilmişsindir. Sen bende olanı bilirsin, ama ben Sen'de olanı bilmem. Gerçekten, görünmeyenleri (gaybleri) bilen Sen'sin Sen.” (Maide Suresi, 116) diyor. Dürüstçe cevap veriyor. Yani sen bu insana nasıl güvenmezsin, nasıl saygı duymazsın yahut nasıl yalan söylediğini iddia edersin? Yalan söylediğini iddia etmediğin an Müslümansın. Yani bir Musevi “İsa (as) da, Hz. Muhammed (sav) de yalan söylemedi” derse Müslüman olur. Kitabı değiştirmiştir adam o ayrı mesele o kısma girme sen. Sen İsa Mesih’in gerçek peygamber olduğuna inanırsan bitti. Resulullah (sav)’in de, ben Müslüman olarak söylüyorum “Peygamberimiz doğru bir peygamberdi gerçek peygamber” diyorum. Bana dese ki; “ben senin sözüne inanıyorum” derse tamam, bu kadar. Yani bu. Yahut “Hz. Muhammed (sav) yalan söylemedi” dese yine yeterli. Aslında “Hz. Muhammed yalan söylemedi” demesiyle İsa’yı da kabul etmiş oluyor zaten. Yani onu ayrıca kabul etmesi diye bir durum yok. Yani bütün peygamberleri hepsini kabul etmiş oluyor. Onun için Museviler bir Müslüman gördüğünde mesela ben bir şey söylediğimde bana söylüyorlar. “Biz senin şahitliğini kabul ediyoruz” diyorlar. “Yani sen ne söylersen biz buna inanırız” diyorlar. Yani “senin doğru bir insan olduğuna inanıyoruz” diyor Hahamlar, bitti. Ben diyorum ki “Hz. Muhammed Peygamber.” “Ben sana inanıyorum” diyor “dürüst olduğuna doğru olduğuna inanıyorum. Şahitliğine de inanıyorum.” Diyor. “Dediğinin doğru olduğuna inanıyorum” dedi mi o da Müslüman olur artık. Yani bütün bunu diyen bütün Museviler de Müslüman olur. Kendi şeriatını yaşayabilir. Çünkü onlarda da namaz var, zekat var. Hepsi var. Kendi şeriatından ayrılmasına gerek yok Peygamberi kabul ettikten sonra. Çünkü Muhammedi Musevi olmuş oluyor. Muhammedi İsevi olmuş oluyor. Müslümanların da Tevrat ve İncil’in bozulmamış bölümlerinin hepsini kabul etmesi, yaşaması lazım ve okuması lazım, hayata geçirmesi lazım. Allah “nurdur” diyor. “Hidayet kaynağıdır” diyor. Sen “hayır” dersen küfre gidersin. Allah bak, “Tevrat ve İncil için nur ve hidayet kaynağıdır” diyor. Sen ne diyorsun? “Hayır” diyorsun. Allah’ı yalanlıyor musun sen? Ne yapıyorsun yani? O zaman dinden çıkarsın. “Amenna ve saddakna” diyeceksin. “Ya Rabbi doğru söyledin” diyeceksin. O zaman bitti. O zaman oku işte okuyacaksın.

Mesela Bakara Suresi 136, 137’de “Deyin ki: "Biz Allah'a; bize indirilene” Kuran’a, bak “bize indirilene” Kuran’a “İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilene” Ne bu? Tevrat. “Musa ve İsa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik.” “Bütün kitaplara iman ettim” diyorsun. Sonra da diyorsun ki “böyle bir kitap yok” diyorsun. “Var” diyor Allah, sen “yok” diyorsun. Olmaz öyle. “Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz” Bak, “Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz” yani “şu şundan üstün demeyiz” diyor. “Hepsini aynı severiz.” “ve biz O'na teslim olmuşlarız.” Bak, “ve biz Allah’a teslim olmuşlarız.” “Şayet onlar da, sizin inandığınız gibi inanırlarsa, kuşkusuz doğru yolu bulmuş olurlar” Bak, bitti. Yani eğer Museviler de, Hristiyanlar da “sizin dediğiniz gibi bütün peygamberleri kabul ettik, Hz. Muhammed’i de kabul ettik, hepsine uyuyoruz” derlerse bak Allah ne diyor? “kuşkusuz doğru yolu bulmuş olurlar” diyor. “Müslüman olurlar” diyor Allah. Bitti. Ayet hükmü açık. “yok, eğer yüz çevirirlerse, onlar elbette bir (çelişki ve) aykırılık içindedirler. Sana onlara karşı Allah yeter. O, işitendir, bilendir.” (Bakara Suresi, 137)

“Sana da (Ey Muhammed,) önündeki kitap(lar)ı doğrulayıcı” Kim neyi? Tevrat ve İncil’i Bak, “önündeki kitap(lar)ı doğrulayıcı ve ona 'bir şahid-gözetleyici' olarak Kitab'ı (Kur'an'ı) indirdik.” “Kuran da onlara şahit” diyor Allah ve gözetleyici. Yani yanlış bir şey olduğunda Kuran uyarıyor. Diyor;  “mesela burası yanlış.” “'bir şahid-gözetleyici' olarak Kitab'ı (Kur'an'ı) indirdik. Öyleyse aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların heva (istek ve tutku)larına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol-yöntem kıldık.” Musevi şeriatı, İsevi şeriatı, İslam şeriatı “hepsi ayrı ayrı” diyor. “Onların hepsini Ben yol ve yöntem olarak size kıldım” diyor. “Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet kılardı” “Ayrı ayrı ümmetsiniz” diyor. Yani İslam hakim olduğunda yine Musevi olacak, Hristiyan olacak. Muhammedi Hristiyan, Muhammedi Musevi olacak. Yani Müslüman’ın dediğine “sen yalan söyledin” demeyecek, o kadar. “Arkadaş sen yalancısın” demeyecek. “Doğru söylüyorsun” derse senin “şahitliğini kabul ediyorum” derse bitti. Museviler, ben bütün ileri gelen Sanhedrin hahamlarıyla görüştüm. “Biz” dediler “senin doğru söylediğine inanıyoruz” diyorlar. “Şahitliğine de inanıyoruz. Çünkü tevhid akidesine inanıyoruz ve Nuhi’sin” yani Hazreti Nuh’un da dinine de uymuş bir insansın.” O zaman benim dediklerim doğru olduğuna göre, ben İsa ve Muhammed’e inandığıma göre onlar da inanmış oluyorlar işte o kadar. Dolayısıyla onlar da Müslüman’dır yani Museviler. Yani bu yönü olan, Kuran’ın bu hükmüne uyan bütün Museviler, Hristiyanlar Müslüman’dır. Kafir diye söylediğinde Kuran’ın hükmüne ters bir hüküm vermiş olursun. Kafir denmez. Bunu reddederse kafir olur. Haşa “Peygamber yalancıdır sen de yalan söylüyorsun” derse o kafir olur, küfre gider. Ama “biz senin doğruluğuna inanıyoruz” derse, bak, şahsa demesi yeterli oluyor. “Ben Müslüman’ım.” Diyor. “Ben doğru muyum?” diyor. “Doğrusun” diyor. “Yalan söylemiyorsun” Tamam bitti. O zaman ben işte Hz. Muhammed (sav)’e de, İsa (as)’a da inandığım için ona da inanmış oluyorum.

Maide Suresi 44’te Cenab-ı Allah diyor ki; Gerçek şu ki, Biz Tevrat'ı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik.” Sen diyorsun ki, “Tevrat diye bir şey yok.” Diyorsun. Allah ne diyor? “Tevrat'ı, içinde bir hidayet” Yani “hidayetinize vesile olur” diyor Yani “Mehdiyet’tir” diyor. “ve nur olarak indirdik.” Diyor. “Teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar)” mesela buraya gelenler işte o yüksek bilginler. Ahbardır buraya gelenler. “Allah'ın Kitabı'nı korumakla görevli kılındıklarından” Tevrat’ı korumakla görevli kılındıklarından bak, Tevrat’ı koruyor. Adam Tevrat’ı kabul etmiyor. Allah ne diyor? “Onlar koruyorlar” diyor. “…Ve onun üzerine şahitler olduklarından” Tevrat’a şahit olduklarından “(onunla hükmederlerdi.) Öyleyse insanlardan korkmayın, Benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kafir olanlardır.” (Maide Suresi, 44) diyor. Kafir nasıl oluyor? Bir Müslümanı yalancılıkla itham ederse bir Musevi, bir Hristiyan kafir olur. Yani imanından dolayı. Diyor ki, “Ben Müslümanım.” Diyor. E sen “yalan söyledim” diyorsan küfre girer. “Doğru söylüyorsun” dersen. “Sen doğrusun, şahitliğini kabul ediyorum.” bitti. O Müslüman olmuş oluyor.

2017-01-07 04:46:15

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."