Zaman müminlerin lehine işler


Dünyada her şey zaman içinde bozulmaya mahkumdur. Eşyalar eskir, çiçekler solar, insanlar yaşlanır...

Oysa zaman daima müminlerin lehine işler. Peki, herkes ve her şey bozulmaya, yaşlanmaya uğrarken, nasıl olur da bu süreç müminler için farklı gelişir?

Müminlerin zamanın yıpratıcı özelliğinden etkilenmemelerinin sırrı nedir?


Rabbimiz'in "… dünya hayatı, ahirette (ki sınırsız mutluluk yanında geçici) bir meta'dan başkası değildir." (Rad Suresi, 26) ayetiyle Kuran'da bildirdiği üzere, dünya üzerindeki her şey geçicidir. Yüce Allah dünya hayatının geçici ve kısa olduğunu insanlara hatırlatmak için dünyadaki her şeyi ve herkesi zamanla yıpranacak, bozulacak ve yaşlanacak şekilde yaratmıştır. Bu, çevresini dikkatle gözlemlediği takdirde herkesin görebileceği bir gerçektir. Örneğin;


  •      Yeryüzündeki bir mekan ne kadar güzel olursa olsun, bakım yapılmazsa aradan birkaç on yıl hatta kimi zaman yalnızca bir mevsim geçtiğinde son derece tanınmaz hale gelebilir.
  •      Zamanın akışı ile birlikte yeni doğan bebek önce erişkin hale gelir ve birkaç on yıl içinde hareket etmekte, düşünmekte zorlanan yaşlı bir kişiye dönüşür.
  •      Rengarenk hoş kokulu çiçekler birkaç gün içinde solar, taze ve lezzetli meyveler çürür ve dünyaya gelen tüm varlıklar ortak bir sonla, ölümle karşılaşırlar. Bu gerçek, iman etmeyen kişilerin bile kuşkuya kapılmadan kabullendikleri tek konudur. Nitekim Yüce Allah iman etmeyen insanların bu itirafını bir Kuran ayetinde şöyle haber vermiştir:


"Dediler ki: "(Bütün olup biten,) Bu dünya hayatımızdan başkası değildir, ölürüz ve diriliriz; bizi "kesintisi olmayan zaman' (dehrin akışın)dan başkası yıkıma (helake) uğratmıyor." Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur; yalnızca zannediyorlar." (Casiye Suresi, 24)

Ancak tarih boyunca zamanın Kuran'da bildirilen bu yıkıcı ve tahrip edici özelliğinden yalnızca samimi iman sahibi müminler olabilecek en az şekilde etkilenmiş, hatta üstün ahlak özellikleri nedeniyle Allah zamanın bu olumsuz etkisini onların yararına çevirmiştir. Günümüzde de geçerli olan bu önemli gerçek, sonsuz kudret ve ilim sahibi Rabbimiz'in iman eden kullarına büyük bir rahmetidir.

Zamanın Akışı İman Etmeyen Kişileri Nasıl Yıkıma Uğratır?


İman etmeyen insanların, yanılgı içinde oldukları en önemli konulardan biri, kendilerine verilmiş olan ömrü sanki hiç bitmeyecekmiş gibi uzun görmeleridir. Oysa hayat gerçekte çok kısadır ve sanılanın aksine insanlara Allah tarafından verilmiş olan süre çok hızlı geçmektedir. Toplum içinde sık sık kullanılan "Göz açıp kapayıncaya kadar geçti.", "Daha dün gibi…" ifadeleri gerçekte herkesin bu hızlı akışı fark ettiğinin açık birer göstergesidir. Ancak iman etmeyen insanlar bu gerçeği fark etmelerine rağmen zamanın hızlı ilerleyişindeki hikmeti kavrayamaz ve zamanı doğru değerlendiremedikleri için maddi ve manevi olarak yıkıma uğrarlar.

Peki, iman etmeyenler zamanın akışı ile neleri kaybederler?

Dünyevi Değerleri Kaybederler

Yüce Allah'ın insanlara bu dünyada tanıdığı sürenin bir amacı ve hikmeti vardır. İnsanlar Allah tarafından kendilerine verilen bu kısıtlı süreyi "O'nun rızasını kazanmak ve cennete layık olabilmek için" kullandıkları takdirde, zamanlarını en hayırlı ve doğru biçimde kullandıkları için huzurlu ve her türlü sıkıntıdan uzak bir yaşam sürerler. İman etmeyen insanlar ise Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için hayırlı faaliyetlerde bulunmak yerine, Kuran ahlakına uygun olmayan bir yaşam sürerek kendilerine verilmiş ömrü sadece dünyevi bir kazanç hırsı ile tüketirler. Oysa zaman, yıkıcı etkisini önce dünyada büyük bir hırsla bağlandıkları değerler üzerinde gösterir.

Gençlik ve Güzelliklerini Kaybederler


Gençlik ve güzellik, iman etmeyen insanların dünya hayatında en çok değer verdikleri konulardandır. Ancak bu iki özellik de, zamanın
yıpratıcı etkisine en açık olan dünyevi süslerdir. Dünyanın en güzel insanı dahi gün geçtikçe yaşlanır ve bir süre sonra eski güzelliğini kaybeder. İnsanlar tarafından beğenilen, hayran olunan, herkesin özendiği ve yerlerinde olmayı şiddetle arzu ettikleri insanlar, zaman içerisinde Yüce Allah'ın dilemesiyle yaşlanır ve buna asla engel olamazlar. Sahip oldukları tüm servet ve imkanları kendilerini gençleştirmeye harcasalar dahi bu çabaları, kaçınılmaz son olan yaşlılığı -en iyi ihtimalle- 3–5 sene ertelemekten başka bir fayda sağlamaz. Zaman en yıkıcı etkiyi bu insanların çok önem verdikleri ve sahiplendikleri bedenlerinin yaşlanması, güçsüz kalması ve en basit işleri yaparken bile başkalarına muhtaç olmaları ile dış görünüşlerinde gösterir.

Makam, Mevki ve İtibarlarını Kaybederler

Mevki sahibi olmak ve bunun getirdiği itibar, Kuran ahlakından uzak yaşayan insanların çok değer verdiği bir diğer konudur. Ancak dünya hayatının geçici süsü olan bu özellikler de zamanın yıpratıcı etkisinden kurtulamaz. Çünkü kişi ne kadar ünlü ve zengin olursa olsun sonunda yaşlanacaktır ve eğer bir film yıldızı ise kendisinden daha genç ve iyi görünümlü biri onun yerini alacak, işadamıysa bedeni gençliğindeki kadar yoğun çalışmaya izin vermediği için işini başkalarına devretmek zorunda kalacaktır. İman etmeyen kişilerin oluşturduğu, sadakat ve vefa duygularının yaşanmadığı böyle bir ortamda kişinin tüm hayatını verdiği değerler zaman içinde onu terk edecek ve henüz daha ölmeden bile bu kişi unutulacaktır.

Zeka, bilgi ve eğitim düzeyi de Allah'ın ilmini, kudretini ve yaratma sanatını kavrayamayan bu insanların başlıca kibirlenme konularıdır. Oysa tüm bunlar Allah'ın dilediği kişiye dilediği kadar nasip ettiği özelliklerdir ve zamanın yıpratıcı etkisiyle bozulmaya uğrar. Çünkü zaman ilerledikçe kişi dünyanın en zeki profesörü bile olsa hafızasındaki zayıflamaya engel olamayacaktır. Nitekim Yüce Allah bu gerçeği bir Kuran ayetinde şöyle haber verir:

"Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor, sizden kimi de, bildikten sonra bir şey bilmesin diye, ömrün en aşağı ucuna (yaşlılığa) geri çevrilir. Şüphesiz Allah bilendir, herşeye güç yetirendir." (Nahl Suresi, 70)

Ecir Fırsatlarını Yitirirler

Kuran ahlakından uzak yaşayan insanları yanıltan bir diğer nokta, nasıl olsa daha gencim, ibadet etmek için daha çok vaktim var şeklinde düşünerek, hem ibadetlerini hem de ecir kazanabilecekleri her türlü güzel davranışı ertelemeleridir. Bu kişiler, ölümü kendilerinden uzak gördükleri için, gün boyu boş ve amaçsız işlerle uğraşmakta bir sakınca görmezler. Bu yanlış düşüncenin oluşturduğu gaflet hali ile Rabbimiz'in rızasını kazanarak değerlendirmek yerine ahiretlerine yarar sağlamayacak ancak alışkanlık haline getirdikleri pek çok uğraşıya saatlerini ayırır, büyük bir tutkuyla bağlanırlar. Bunları her gün ya da belli aralıklarla sürekli olarak tekrarlayarak kendilerine bir fayda sağlamaya çalışırlar. Yapamadıkları zaman ise sıkıntı ve rahatsızlık duyarlar. Oysa bu uğraşılarında Yüce Allah'ın rızası yerine sadece kendi nefislerinin isteklerini gözettikleri için bu esnada harcadıkları zaman, onları Kuran ahlakını yaşamaktan daha da uzaklaştırarak aleyhlerine çalışmış olur.

Günümüzde birçok kişinin faydalı işler için kullanabilecekken internette amaçsız bir şekilde saatlerce dolaşması, hiçbir sınırlama koymaksızın televizyon izlemeye saatler harcaması, alışveriş sırasında gerek olmadığı halde şuursuzca vakit geçirmesi yanılgı içindeki bu insanların hayırlı ve kendilerini geliştirebilecekleri faaliyetlere yönelebilecekken zaman kaybettikleri boş işlere örnek olarak verilebilir.

Sonsuz Cennet Hayatını Kaybederler

İman etmeyen insanlar, hayatları boyunca aynı iş ve uğraşılarla zaman geçirdiklerinden, harcadıkları zamanı normal karşılar ve yaptıklarında bir yanlışlık görmezler. Vaktin nasıl geçirilmesi gerektiğini, boşa geçirilen zamanın kendilerine zarar getireceğini düşünecek bir şuura sahip olmazlar. Bu nedenle kendilerine verilmiş çok büyük bir nimet olan zamanı israf etmek, onların yaşam tarzı haline gelir ve bu, düşüncelerine, konuşmalarına, hayatlarının her anına yansır. Oysa Yüce Allah, Kuran'dan yüz çevirmiş olan bu insanların dünyada sadece oyalanarak vakit geçirmelerinin karşılığı olarak cenneti kaybedeceklerini şöyle haber vermiştir:

"Kim dünya hayatını ve onun çekiciliğini isterse, onlara yapıp ettiklerini onda tastamam öderiz ve onlar bunda hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. İşte bunların, ahirette kendileri için ateşten başkası yoktur. Onların onda (dünyada) bütün işledikleri boşa çıkmıştır ve yapmakta oldukları şeyler de geçersiz olmuştur." (Hud Suresi, 15–16)

Zaman Nasıl Müminlerin Lehine İşler?


İman etmeyenlerin Kuran'da "…bizi "kesintisi olmayan zaman' (dehrin akışın)dan başkası yıkıma (helake) uğratmıyor."…" (Casiye Suresi, 24) ayeti ile dile getirdikleri durum, gerçekte müminler için geçerli değildir. Çünkü zaman müminlere Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için salih amellerde bulunacakları, imani olgunluklarını arttırarak cennete layık ruh güzelliği kazanacakları son derece önemli bir nimet olarak sunulmuştur. Peki, bu değerli nimeti müminler nasıl kendi lehlerinde kullanırlar?

Zamanın Salih Amellerde Bulunacakları Çok Değerli Bir Nimet Olduğunun Bilincindedirler

Yüce Allah'ın samimi iman eden kullarına vaat ettiği cennet nimetleri, bir insanın dünyada elde edebileceği her şeyden çok daha üstün ve kıymetlidir. Bu nedenle müminler kendilerine sunulan ve ne zaman biteceği yalnızca Rabbimiz tarafından belirlenen ömürlerini, Yüce Allah'ın rızasını kazanmaya ve sonsuz cennet hayatına layık olmaya adarlar. Bu amaçla Yüce Allah'ın rızasını kazanacak salih amellerde bulunmaya büyük bir özen ve titizlik gösterir, vakitlerini daha iyi kullanmak için ince hesaplar yaparlar. Örneğin, günlük rutin işlerini pratik bir şekilde yaparak harcadıkları zamanı ellerinden geldiğince azaltır, güne erken başlar veya yapacaklarını bir gün önceden planlar, ahiret günü yapmış oldukları her salih amelin karşılığını alacaklarını umduklarından kendilerine nimet olarak sunulan işleri ertelemez ve büyük bir şevkle hemen yaparlar.

Müminler zamanlarını Allah'ın rızasına uygun olarak değerlendirmenin büyük bir ecir kaynağı olduğunu bildiklerinden daima Rabbimiz'in "Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-devam et." (İnşirah Suresi, 7) hükmüne uygun şekilde hareket ederler.

Zaman Müminlere İmani Olgunluk Kazandırır


Müminler sadece "iman ettik" demenin yeterli olmadığını bildiklerinden güzel ahlakta "yarışıp öne geçmeyi", takva sahibi müminlere örnek olmayı, her durumda üstün bir ahlak sergilemeyi, Allah'tan güçleri yettiğince korkmayı, kendilerini asla yeterli görmemeyi, her an Allah'ın rızasını aramayı, her olay ve şartta vicdanlarının sesine göre hareket etmeyi hedeflerler. Zaman, Allah'ın izniyle müminleri bu imani olgunluğun ve derinliğin en yüksek, en mükemmel derecesine ulaştırır. Nitekim Rabbimiz bu imani olgunluğun kazandırdığı derinlikle güzel ahlakta kararlılık ve süreklilik gösteren, hayırlarda yarışıp öne geçen müminlere nimetlerle donatılmış cenneti vaat etmiştir. Kuşkusuz bu, müminler için elde edilebilecek en büyük kazançtır.

"İşte onlar, sabretmelerine karşılık (cennetin en gözde yerinde) odalarla ödüllendirilirler ve orda esenlik dileği ve selamla karşılanırlar. Orda ebedi olarak kalıcıdırlar; o, ne güzel bir karargah ve ne güzel bir konaklama yeridir." (Furkan Suresi, 75- 76)

Müminlerin Birbirlerine Karşı Olan Sevgileri ve Tesanüdleri Artar

İman etmeyen kişilerin dostlukları ve arkadaşlıkları da zaman içinde yıpranmaya mahkumdur. Okul yıllarında en samimi olan arkadaşlar okul bittikten bir süre sonra, iş yerindeki arkadaşlıklar ise iş değiştirme sebebiyle zamanla unutulur. Bu kişilerin dostluklarının kısa süreli olmasında bu yakınlıklarının karşılıklı çıkarlara dayanması büyük bir etkendir. Çıkarlara ters düşen en ufak bir durum veya hata karşısında hemen arkadaşlıklar bitirilir. Çünkü dostlukları, Allah rızasına dayalı gerçek sevgi üzerine kurulu değildir. Müminlerin birbirlerine olan sevgilerinin temelinde ise Allah rızası vardır. Kendileri gibi hayatlarını Allah yoluna adayan mümin kardeşleri ile dünya ile sınırlı olmayan ahirette de devam edeceğini umdukları bir beraberliğin temellerini atmışlardır. Bu nedenle zamanın ilerleyişi müminler arasında, sevgi, dostluk, merhamet ve şefkat hislerini güçlendirerek kardeşliğin Allah'ın izniyle sonsuza dek devam etmesine vesile olur.

Zaman Müminlerin Dış Görünüşlerini de Olumlu Etkiler

Zaman müminlerin dış görünüşlerinde iman etmeyenlerde yaptığı yıpratıcı etkiyi aynı ölçüde göstermez. Nitekim müminler yaşlarına göre çok daha genç, sağlıklı ve canlı bir görünüme sahiptirler. Kuşkusuz müminlerin dış görünüşlerindeki bu çarpıcı özellik, İslam'a hizmet etmek isteklerinden dolayı sağlıklarına ve beslenmelerine dikkat etmelerinden kaynaklanır. Ancak bundan çok daha önemli bir sırları vardır. Bu sır, onların yaşadıkları her olayı yaratanın Yüce Allah olduğunu bilmeleridir. Rabbimiz'in zahiren zor bile görünse her olayı hayır ve hikmetle yarattığının bilincinde olan müminler, hiçbir zaman inkar edenlerin yaşadıkları sıkıntıları hissetmezler. İşte, müminlerin bu teslimiyet ve tevekkülleri, son derece yıpratıcı bir etki yapan stresten ve karamsarlıktan uzak bir yaşam sürmelerini sağlar. Ruhsal olarak, kadere razı olmanın konforu ve huzurunu hissederlerken, bu his bedenlerine de olumlu olarak yansır ve onlara sağlıklı, dinç bir görünüm kazandırır.

Sonuç: Allah Salih Amellerin Karşılığını Eksiksiz Verendir

Yüce Allah'ın müminleri zamanın yıpratıcı etkisinden koruması müminlerin dünya hayatında hissettikleri heyecana ve coşku ile yaptıkları ihlaslı davranışlara bir karşılıktır. Çünkü Allah'ın cennetle müjdelediği Müslümanlar, "Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete (kavuşmak için) yarışın; o, muttakiler için hazırlanmıştır." (Al-i İmran Suresi, 133) ayetini en güzel şekilde hayatlarına geçirmeye çalışır ve Allah'ın rızasını kazanabilmek için bir ömür boyu heyecan ve şevkle yarışırlar. Allah, " ... Kim de gönülden bir hayır yaparsa (karşılığını alır). Şüphesiz Allah, şükrün karşılığını verendir, bilendir." (Bakara Suresi, 158) ayetinde de bildirdiği gibi gönülden, diğer bir ifadeyle coşku ve heyecan ile yapılan hayırların karşılığını verendir. Bu nedenle müminler dünya hayatında yaptıkları zerre kadar iyiliğin bile karşılığını hem bu dünyada hem de ahirette Allah'ın izniyle fazlasıyla alacak ve Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olacaklardır:

"Allah dedi ki: Bu, doğrulara, doğru söylemelerinin yarar sağladığı gündür. Onlar için, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı oldu, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur." (Maide Suresi, 119)

Kuran Ahlakının Hakim Olması İçin Gerçekleştirilen Ve Zamanla Büyüyen Fikri Mücadelenin Sonucu: İslam'ın Dünyadaki Hızlı Yükselişi

"İnsanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, Hemen, Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile." (Nasr Suresi, 2–3)

Müminlerin Kuran ahlakının hakim olması amacıyla verdikleri büyük fikri mücadelenin
kaynağı, Yüce Allah'ın iyiliği emredip kötülükten sakındırma hükmünü yerine getirme istekleridir. Bu nedenle Allah rızasının en çoğunu kazanmak için bu büyük fikri mücadeleyi gerçekleştirirken ciddi bir çaba harcarlar. Zaman ilerledikçe Allah'ın izniyle imani olgunlukları arttığından, fikri mücadele şevkleri de, bu fikri mücadelenin etkisi de güçlenir. Geçen zamanla birlikte müminlerin lehine gelişen en coşku verici sonuçlardan biri budur. Nitekim son yirmi yıl içinde dünya genelinde Müslümanların sayısında istikrarlı bir artış söz konusu olmuştur. 1973 yılında yapılan istatistikler dünya çapında Müslüman nüfusun 500 milyon olduğunu gösterirken, bugün bu rakam 1.5 milyara yaklaşmıştır. Her dört kişiden birinin Müslüman olduğu günümüzde, Müslümanların sayısı tarihte ilk defa Hıristiyanların sayısını geçmiştir. Müslüman nüfusun sayısının yakın gelecekte daha da artacağı ve İslam'ın dünyanın en büyük dini haline geleceği tahmin edilmektedir.

İnsanın zaman kaybettiren davranış ve düşüncelerden uzak kalabilmesi sadece Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için çaba göstermesiyle mümküdür. Zamanın büyük bir nimet olduğundan habersiz olan insanlar dünyada kendilerine boş vakit harcatan pek çok işle meşgul olmayı bir kazanç olarak görürken, müminler "Onlar, 'tümüyle boş' şeylerden yüz çevirenlerdir." (Mü'minun Suresi, 3) ayetinin hükmü gereği boş ve yararsız işlerle vakit kaybetmekten titizlikle kaçınırlar.
2009-01-08 04:25:27

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."