History Channel"ın Darwinizm Ve Ateizm Propagandası

History Channel isimli televizyon kanalı, Charles Darwin’in hayatını ve görüşlerini konu alan Biyografi adlı bir film yayınlamaktadır. Söz konusu filmde, Charles Darwin’in bilim dışı görüşleri, ispatlanmış bir gerçekmiş gibi, hiçbir kanıt ortaya konmadan savunulmakta, aynı zamanda açıkça dinsizlik ve ateizm propagandası yapılmaktadır. Tarihi ve bilimsel gerçekleri izleyiciye sunma iddiasında olan bir kanalda bilimsel gerçeklere uymayan Darwinist yorumların yer alması History Channel’ın saygınlığını gölgelemektedir.

History Channel isimli televizyon kanalı, Charles Darwin’in hayatını ve görüşlerini konu alan Biyografi adlı bir film yayınlamaktadır. Söz konusu filmde, Charles Darwin’in bilim dışı görüşleri, ispatlanmış bir gerçekmiş gibi, hiçbir kanıt ortaya konmadan savunulmakta, aynı zamanda açıkça dinsizlik ve ateizm propagandası yapılmaktadır. Tarihi ve bilimsel gerçekleri izleyiciye sunma iddiasında olan bir kanalda bilimsel gerçeklere uymayan Darwinist yorumların yer alması History Channel’ın saygınlığını gölgelemektedir.

Evrim teorisi neden propagandalarla diri tutulmaya çalışılıyor?

Son haftalarda, History Channel, National Geographic Channel, Discovery Channel gibi bazı kanallar yoğun bir evrim propagandası başlattılar. Sanki ortak bir karar alınmış gibi evrim teorisini anlatan, Charles Darwin"i öven belgeseller arşivlerden çıkartıldı ve yayına kondu. Peki bunun nedeni ne? Kanaatimizce, son yıllarda, özellikle de son aylarda evrim teorisinin bilimsel bulgular tarafından aldığı ciddi yaralar bu şekilde sarılmaya çalışılıyor. Netcevap.org sitesini takip edenlerin çok iyi bildikleri gibi, son yıllarda paleontoloji, moleküler biyoloji ve genetik alanında yapılan buluşlar evrim teorisinin iddiaları ile büyük bir çelişki gösteriyor. Evrimcilerin kendileri dahi bunu kabul ediyorlar. (Netcevap.org sitesinin arşivinde bunun birçok örneğini bulabilirsiniz.)

Aslında evrim teorisinin böyle bir sonla karşılaşmış olması çok doğal. Çünkü teorinin asıl mimarı Charles Darwin, 19. yüzyılda yaşamıştı ve çağımızın bilim dallarının birçoğundan habersizdi. Örneğin, genetik bilimini bilmediği için, inek yetiştiricilerinin yaptıkları gibi canlı türlerini ıslah ederek, yeni türler elde edebileceğini sanmıştı. Oysa genetik bilimi sayesinde, ıslah çalışmaları ile yeni türler oluşturulamayacağı ortaya çıktı. Yine hücre biyolojisinden habersiz olduğu ve döneminde son derece yetersiz mikroskoplarla çalışıldığı için, hücrenin çok basit bir yapısı olduğunu ve bu nedenle tesadüfen oluşabileceğini varsayabilmişti. Günümüzde ise, mikrobiyologlar hücreyi New York şehri veya bir uzay gemisi kadar kompleks ve olağanüstü kusursuz bir organizasyona sahip bir yapı olarak kabul ediyorlar ve tesadüfen oluşmasını kesinlikle imkansız görüyorlar. Tüm bu bilim dallarından habersiz ve teknolojik imkanlardan yoksun olan, ayrıca biyoloji ile sadece amatör anlamda ilgilenen bir kişi olan Darwin"in, bazı canlılar arasında gördüğü benzerliklerden etkilenerek bir teori oluşturması ve bu teorinin bilimsel bulgular ile çökmesi son derece olağan bir durumdur. Bilim tarihi bunun örnekleri ile doludur.

Ancak olağan olmayan ve tarihte bir başka benzeri de bulunmayan nokta şudur: Darwin"in teorisi bilimsel bulgular tarafından yanlışlanmış olmasına rağmen, diğer benzerleri gibi yürürlükten kaldırılmamış, bilim adamı sıfatı taşıyan bazı kişiler tarafından savunulmaya devam etmiştir ve hala da etmektedir. İşte asıl üzerinde durulması gereken nokta budur. Bilim çok açık bir şekilde canlıların tesadüfler sonucunda evrimleştiği iddiasını yalanlamasına rağmen, neden evrim teorisi hala savunulmaktadır?

Bilindiği gibi, evrim teorisi hayatın kökenine sözde bir açıklama getirirken, canlıların bilinçli bir tasarımla yaratılmış oldukları gerçeğini inkar eder. Dolayısıyla teori, ateizmin bilim alanındaki koruyucusu konumundadır. Bilinçli bir yaratılışı ve üstün bir güç sahibi Yaratıcının varlığını inkar edenler bu nedenle evrim teorisine büyük bir bağlılıkla sahip çıkmaktadırlar. Evrim teorisinin çöküşü, kendi ateist ve materyalist inançlarının çöküşü anlamına geldiği için vargüçleriyle evrim teorisinin propagandasını yapmaktadırlar. Bu propagandalarının en önemli ve vazgeçilmez öğeleri ise History Channel, National Geographic Society, Discovery Channel gibi kuruluşlar, Science, Nature, Scientific American, New Scientist gibi yayınlardır.

Bu propagandanın en temel çıkış noktası ise "Evrim teorisini reddetmek bilimi reddetmektir" sloganı ile belirlenmiştir. Dolayısıyla dünyanın en önde gelen ve en güvenilir bilimsel kuruluşları olma iddiasındaki bu kanal ve yayınlar, evrim teorisini reddeden bilimsel bulguları asla gündeme getirememektedirler. Adeta gizli bir el tarafından, her koşulda ve her durumda evrim teorisini savunmak, evrim teorisi aleyhine tek bir söz dahi sarfetmemek üzere programlanmış gibidirler.

Yeniliklerden ve şoklardan kaçmamak, yeniliklerin öncüsü olabilmek bir üstünlüktür

Tarih insanlığa hep yenilikler sunmuştur. Bu yeniliklere açık olanlar, dogmatik, tutucu fikirlere bağlanmadan özgürce düşünebilenler, çevrelerinin eleştiri ve saldırılarından çekinmeyenler, tarihe bu yeniliklerin öncüleri, tarihi değiştiren kişiler olarak geçmişlerdir. Dogmatik, tutucu kişiler ise, batıl inançlarının içinde sönüp kalmışlardır. Bu kuruluşların da tarihin yeni bir dönüm noktasında olduğunu görmeleri, evrimci çevrelerdeki itibarlarının zedelenmesinden endişe etmeden, cesur ve öncü bir karakter göstermeleri gerekir.

Şu anda çok önemli bir dönüm noktasında olduğumuz görmezden gelinemeyecek kadar açık bir gerçektir. Birkaç yüzyıldır dünyaya, bilimden sanata, felsefeden edebiyata kadar her alanda hakim olan materyalist düşünce çökmektedir. Materyalizmin sözde bilimsel dayanağı olan evrim teorisinin çöküşü ise, materyalist düşüncenin hakimiyetinin sona erişini hızlandırmaktadır. Bugün tüm bilim dünyası "Bilinçli Tasarım" tezinin hızlı yükselişine şahit olmaktadır. Her canlının, hatta her canlıyı oluşturan trilyonlarca hücreden her birinin tesadüfen oluşamayacak kadar kusursuz, olağanüstü bir tasarıma sahip olduğu artık apaçık bir gerçektir. Bir kağıt üzerine yazılmış tek bir "B" harfinin dahi orada tesadüfen meydana gelemeyeceğini, bu harfi o kağıda yazan bilinçli bir varlık olduğunu kabul eden akıl, canlılardaki "Bilinçli Tasarım"ın varlığını da kabul etmelidir. Bu gerçeği kabul etmek, bilime karşı gelmek değil, bilimin gösterdiği gerçekleri kabul etmektir.

History Channel ve benzeri kanallar zaten her gün canlılardaki kusursuz tasarımın, olağanüstü yaratılışın örneklerini ekranlarda anlatmaktadırlar. Tüm bu muhteşem özelliklere sahip canlıların evrimin, yani tesadüflerin mucizesi olduğunu iddia etmek hem bilim hem de akıl dışıdır. Tesadüfler mucizeler yaratamazlar. Bir kamera, bir televizyon veya bir tablo nasıl tesadüfen, kendiliğinden meydana gelemezse, canlılar da tesadüfen meydana gelmiş olamazlar. Evrim teorisinin bilimle ve akılla çeliştiği açıkça ortadadır.

Evrimciler dahi canlılığın tesadüflerle açıklanamayacağının farkındadırlar. Fransız zoolog Pierre Grassé bunu açıkça itiraf eder:

"Herhangi bir canlı organizma, inanılmaz derecede büyük bir "akıl" içerir. Bu, insanların en büyük mimari eserleri olan katedralleri inşa etmek için kullandıklarından çok daha büyük bir akıldır. Bugün bu akla "bilgi" (enformasyon) diyoruz, ama anlam hala aynıdır. Bu bilgi bir bilgisayarda programlanmamıştır, ama bilgisayardakinden çok daha dar bir yere, DNA"daki kromozomlara ya da her hücredeki farklı organellere sıkıştırılmıştır. Bu "akıl", hayatın "olmazsa olmaz" şartıdır. Peki ama bunun kaynağı nedir?... Bu hem biyologları hem de filozofları ilgilendiren bir sorudur ve bilim bunu asla çözemeyecek gibi durmaktadır." (Pierre P. Grassé, The Evolution of Living Organisms, 1977. s. 168)

Grassé"nin bunu cevaplanamayacak bir soru olarak görmesinin nedeni, soruya materyalist önyargıları içnide bir cevap aramasıdır. Oysa, gerçek çok açık ortadadır ve tamamen materyalist düşüncenin dışında yer almaktadır.

History Channel yetkililerine tavsiyemiz, yenilikleri kabullenebilme, dogmalardan vazgeçebilme cesaretini gösterebilmeleri, evrim teorisinin 150 yıldır devam eden ve akılları kapatan büyüsünü ekranlarından sona erdirmeleridir. Bu elbette ki hem kanal hem de evrimciler açısından büyük bir şok olacaktır, ancak "şoklardan kaçmamak gerekir." Evrim teorisine karşı çıkan ve bu şoktan kaçmamış isimlerden biri olan Prof. Dr. Michael Behe, diğerlerine de şoklardan kaçmamalarını tavsiye etmektedir:

"Hayatın üstün bir akıl tarafından tasarlanmış olduğu anlayışı, hayatı basit doğa kanunlarının bir sonucu olarak algılamaya alışkın bizlerde bir şok etkisi yaratmış durumda. Ama diğer yüzyıllar da benzer şokları yaşamışlardı ve şoklardan kaçmak için bir neden de yok." (Michael Behe, Darwin"s Black Box, New York, The Free Press, 1996, s. 252-53)

İnsanlık dünyanın düz olduğu ya da evrenin merkezinde yer aldığı gibi dogmalardan kurtulmuştur. Hayatın tasarlanmadan, kendi kendine oluştuğu şeklindeki materyalist ve evrimci dogmadan da kurtulmaktadır. Bu durum karşısında gerçek bilim adamlarına ve bilimsel nitelikteki kuruluşlara düşen görev, materyalist dogmadan vazgeçerek, hayatın ve canlıların kökeni konusunu bilimselliğe yaraşır bir objektiflik ve samimiyetle değerlendirmektir. History Channel ve benzerlerinin yapması gereken "şoklardan kaçmamak"tır; 19. yüzyılın köhne materyalist dogmalarına bağlanarak imkansız senaryoları savunmak değil.

Evrim propagandası ile gelen tehlikeli dinsizlik propagandası

Öncelikle şunu belirtelim ki, Türk halkının büyük bir bölümü dindardır, Allah"ın varlığına ve ölümden sonraki hayatın varlığına inanır. Bu nedenle milletimiz yüksek bir manevi güce sahiptir. Dolayısıyla, aksi yöndeki propagandalar ne kadar güçlü olursa olsun, milletimiz bu tür telkinlerden etkilenmez. Ancak History Channel uluslararası yayın yapan bir kanaldır. Bu nedenle dinsizlik ve ateizm propagandalarının, birçok toplum için tehlike içerdiğini belirtmek gerekir.

History Channel"da yayınlanan Darwin"in biyografisi ile ilgili programda, sık sık ateizm ve dinsizlik propagandası yapılmakta, bilim ile din karşı karşıyaymış gibi gösterilmeye çalışılmakta ve Darwinizm"in sözde üstünlüğü savunulmaktadırlar. Programda Darwin, dinsiz bir bilim adamı kimliği ile tanıtılmakta ve sanki bilimle ilgilendikçe dinden vazgeçtiği izlenimi verilmeye çalışılmaktadır. Belgeselde kullanılan şu ifadeler dikkat çekicidir: "Evrim teorisine göre insan da bir hayvandı ve ölümsüz ruh diye bir şey yoktu bu görüş Hıristiyanlığa kökten karşıydı çünkü ruh olmayınca daha iyi bir manevi hayata teşvik eden güç de ortadan kalkıyordu... (C.Darwin) Kızı Emmy’nin ölümünden sonra artık kıyamet günü diye bir şey olmadığından emindi."

Belgeselde evrim teorisi bir gerçek gibi gösterildiği için, izleyiciye "insan bir hayvandır, ruh sahibi değildir, maneviyat önemli değildir ve kıyamet, ahiret, ölümden sonra hayat yoktur" gibi asılsız iddialar telkin edilmektedir. Bu tür iddialar, telkin edildiği toplum için tehlike içermesinin yanısıra, çoğunluğu inananlardan oluşan bir toplum için de onaylanmayacak düşüncelerdir. History Channel"ın Türkiye yetkilileri, bu gerçeği gözönünde bulundurmalı, yayın politikalarını, çoğunluğunu Allah"a ve dine inanan insanların oluşturduğu bir topluma hitap ettiklerini unutmadan tekrar gözden geçirmelidirler.

Dinsizlik propagandasının tehlikesi ise açıktır. Sovyetler Birliği"nin ani çöküşünün ve dinin ve maneviyatın önemini anlayana kadar ayağa kalkamayışının en önemli nedenlerinden biri dini ve manevi değerlerden yoksun olarak yaşadığı uzun bir dönemdir. Kapitalist sistemde kurtuluşu arayan ancak bununla da başka bir batağın içine düştüğünü fark eden Rusya, dinin ve maneviyatın önemini anlamaya başladıktan sonra toparlanma aşamasına geçebilmiştir. Dinsizlik bir toplumun dirliğini, birliğini, uyumunu, barış ve huzurunu bozar. Kendilerini hayvan olarak gören, öldükten sonra sonsuza kadar yok olacağını zanneden insanlar her türlü kötülüğe, ahlaksızlığa, şiddete, suça karşı eğilimli olurlar. Böyle insanların, öldürmek, işkence etmek, zarar vermek için ikna edilmeleri çok kolay olur, çünkü karşılarındakileri ruh sahibi varlıklar olarak değil, hayvanlar olarak görürler. Dinsiz toplumlarda sahtekarlık, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık gibi ahlaksızlıklar hızla artar ve toplumun ahlaki ve dini yapısı güçlendirilmedikçe bunların önüne geçilmesi imkansızlaşır. Dinsiz toplumlarda sevgi, merhamet, şefkat, fedakarlık hisleri tamamen kaybolur, bunların yerine öfke, şiddet, bencillik, vurdumduymazlık, zalimlik hakim olur.

Bunlar dinsizliğin bir topluma getireceği belaların küçük bir kısmıdır. Dinsiz nesillerin oluşturacağı her ailenin yaşayacağı yıkımlar dahi tek tek düşünülecek olsa, dinsizliğin insanlık için ne kadar büyük bir tehlike olduğu görülecektir. Dolayısıyla dinsizlik propagandası yapanlar ateşle oynamaktadırlar. Bu nedenle Netcevap.org sitesinde sık sık "gözü kapalı evrim propagandası" yapanlara tavsiyelerde bulunulmaktadır. Bu kişi ve kuruluşların gözleri kapalıdır, çünkü hem evrim teorisinin aleyhindeki delilleri grömemektedirler, hem de evrim teorisini savunmakla toplumda oluşturdukları ciddi hasarları hesap edememektedirler.

Sonuç

History Channel ve diğer söz konusu kuruluşlar, yüzyıllar önce dünyanın düz olduğunu iddia edenler gibi gerçek dışı iddialarda bulunup, bunu da sahte bir bilim görüntüsü altına saklamaktan kurtulmalıdırlar. Bilimin gösterdiği gerçekleri samimiyetle savundukları takdirde, kazananlar onlar olacaktır.

2003-01-01 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."