Irkçılığın Temel Kaynağı Darwinizm"dir

Son dönemlerde yerli ve yabancı bazı Darwinist yayınlarda yeni bir propaganda furyası başlatıldı. Bu yayınlarda yer alan başlıklardan bazıları şöyleydi: “Evrim teorisi, ırkçılığa nefretten mi doğdu?”, “Darwin’i Türlerin Kökenini Araştırmaya köleliğe duyduğu nefret yöneltmiş”... İlk bakışta Darwinizm’in içyüzünden, Darwin’in karanlık mantığından, dünyaya getirdiği bela ve zulümlerden habersiz olan bir insanı kolaylıkla aldatabilecek görünümdeki bu izahlar, aslında yıllardır insanları tarihin en büyük kitle aldatmacasıyla aldatmış Darwinistlerin yepyeni bir oyunudur. Darwinizm dininin yerle bir olduğunu gören Darwinistler, çözümü Darwinizm’i, ırkçılığa karşı, masum bir ideoloji gibi göstermeye çalışmakta bulmuşlardır. OYSA BU, BÜYÜK BİR SAHTEKARLIK, KOSKOCA BİR YALANDIR.

Son dönemlerde yerli ve yabancı bazı Darwinist yayınlarda yeni bir propaganda furyası başlatıldı. Bu yayınlarda yer alan başlıklardan bazıları şöyleydi: “Evrim teorisi, ırkçılığa nefretten mi doğdu?”, “Darwin’i Türlerin Kökenini Araştırmaya köleliğe duyduğu nefret yöneltmiş”... İlk bakışta Darwinizm’in içyüzünden, Darwin’in karanlık mantığından, dünyaya getirdiği bela ve zulümlerden habersiz olan bir insanı kolaylıkla aldatabilecek görünümdeki bu izahlar, aslında yıllardır insanları tarihin en büyük kitle aldatmacasıyla aldatmış Darwinistlerin yepyeni bir oyunudur. Darwinizm dininin yerle bir olduğunu gören Darwinistler, çözümü Darwinizm’i, ırkçılığa karşı, masum bir ideoloji gibi göstermeye çalışmakta bulmuşlardır. 

OYSA BU, BÜYÜK BİR SAHTEKARLIK, KOSKOCA BİR YALANDIR. 

 
Gerçek ise şudur:
 
Darwin’in sahte ortak köken iddiası, bu propagandaların tam aksine IrkçIlIğIn temel dayanağI olmuş, ırkçılığı bahane ederek katliamlar gerçekleştiren faşİstlerİn İlham kaynağI haline gelmiştir. Darwinizm, insanların ilkel canlılardan evrimleştiğini, dahası bu sahte evrim içinde bazı ırkların diğerlerinden daha ileri gittiğini öne sürmüş ve ırkçılığa bilimsel bir maske kazandırmıştır. Bir başka deyişle Darwin, sahte bilimselliğe dayanarak, sahte bir felsefe ile toplumların insanı bir hayvan türü olarak görmelerini ve bu hayvan türü içinde sözde “üstün ırklar” ve sözde “aşağı ırklar” bulunduğuna inanmalarını istemiştir. Naziler ve tüm diğer faşistler ise, Darwin’in teorisini uygulamaya koymaktan başka bir şey yapmamışlardır.  
 
 
DOLAYISIYLA DARWİN;
TARİHİN GÖRMÜŞ OLDUĞU, GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK FAŞİSTTİR.
TARİHİN TANIKLIK ETMİŞ OLDUĞU EN BÜYÜK IRKÇIDIR.
SOSYAL FAŞİZM İLE KOMÜNİZMİ TÜM DÜNYAYA YAYMIŞTIR.

IRKÇI FAŞİZM İLE İSE NAZİLERE ÖNCÜ OLMUŞTUR. ONLARI TEORİK YÖNDEN EĞİTMİŞ,  ONLARIN ÖNDERİ HALİNE GELMİŞTİR.

Bu bir suçlama veya hakaret değil, FELSEFİ, TEKNİK BİR GERÇEKTİR.  

Ve özellikle Darwin;
 
türklerİ aşağI Irk olarak gören bİr TÜRK DÜŞMANIDIR.(Necİp mİlletİmİzİ tenzİh ederİz) TÜRK DÜŞMANLIĞINI TÜM DÜNYAYA AŞILAYAN EN BÜYÜK IRKÇIDIR.
 
Darwin, Türk ırkını aşağı ırk olarak gördüğünü açıkça dile getirmekten hiçbir şekilde çekinmemiştir. 3 Temmuz 1881 tarihinde W. Graham adlı bir bilim adamına yazdığı mektubunda Türklerle ilgili olarak şu sözlere yer vermektedir:

"Doğal seleksiyona dayalı kavganın, medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim. Düşünün ki, birkaç yüzyıl önce Avrupa, TÜRKLER tarafından işgal edildiğinde, Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı, ama artık bugün Avrupa"nın TÜRKLER tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa IrklarI olarak bilinen medenİ Irklar, yaşam mücadelesİnde TÜRKLERE kARŞI KESİN BİR GALİBİYET ELDE ETMİŞLERDİR. DünyanIn çok da uzak olmayan bİr geleceğİne baktIğImda, BU TÜR AŞAĞI IRKLARIN ÇOĞUNUN MEDENİLEŞMİŞ YÜKSEK IRKLAR TARAFINDAN ELİMİNE EDİLECEĞİNİ (YOK EDİLECEĞİNİ) GÖRÜYORUM.”[1] 

 Darwin’in bu sözlerinin başka bir anlamı veya tevili yoktur. Irkçı Darwin, Türk milletini açık ve aleni şekilde aşağI bİr mİllet olarak gördüğü için Türk IrkInIn yakın bir gelecekte mutlaka sözde “yüksek Irklar”, yani Avrupalı ırklar tarafından tamamen elİmİne edİleceğİ yanİ ortadan KALDIRILACAĞI görüşündedir. 
 
Darwin’in Türklerle ilgili bu görüşü, başka toplumlara yönelik olarak zaten açıkça uygulanmıştır. I. Dünya Savaşı ve sonrasında meydana gelen ırkçı katliamların, zulüm ve kıyımların tek kaynağI Darwİnzİm’dİr. Çünkü Darwinizm ideolojisine göre, insanlar yalnızca birer hayvan türüdürler ve bu nedenle ırklar arasında acımasız bir yaşam mücadelesi mutlaktır. Bu inanç içinde dünyanın önde gelen faşistleri, yalnızca Darwinizm’den güç bularak en acımasız katliamları ve cinayetleri gerçekleştirmiş, kadın-çocuk ayırmadan kitleleri yok etmiş, yüz milyonlarca insanın ölümüne neden olmuşlardır. 
 
The Rise of Fascism (Faşizm"in Yükselişi) isimli kitabın yazarı Peter Chrisp “Naziler Darwin"in teorilerini... savaş ve ırkçılığı haklı göstermek için kullandılar.”[2] ifadesiyle bunu açıkça dile getirmektedir. Tarihçi Hickman ise Hitler"in Darwinizm"den etkilendiğini şöyle açıklamıştır: 
 
“Hitler katı bir evrimciydi. Psikozunun derinlikleri ne olursa olsun Mein Kampf kitabı bir dizi evrim fikrini sergiler, özellikle de en uygunların yaşam savaşı ve daha iyi bir toplum için zayıfların katledilmesi fikirlerine yer verir.”[3]  
 
 
Faşist ırkçılık hakkındaki bu gerçeklerin ortaya koyduğu sonuç açıktır: Darwinizm hem tüm faşist rejimlerin hem de iki dünya savaşının "gerçek" sorumlusudur. Faşistler temel inançlarını Darwinizm"den alırlar. Tesadüfü yaratıcı güç olarak gören bu çarpık sistemde kaos, acımasızlık, zulüm, güçlünün haklı olması gibi prensipler vardır. Darwinizm"deki sürekli mücadele prensibi, bitip tükenmek bilmeyen vahşetlerin, zulümlerin, katliamların felsefi tabanını oluşturmaktadır. Dolayısıyla dünyaya faşİzmİn felsefesİnİ yerleştİren kİşİ Darwİn’dİr. 
 
İnsanların ilkel birer hayvandan türediği, gelişmemiş hayvanların ise mutlaka yok edilmesi gerektiği fikrini tüm dünyaya yayarak yüzyılı aşkın bir süredir kitlelerin katledilmesinin başlıca sorumlusu Darwin’dir. Dünyaya ırkçılığı, faşizmi getiren, dünyada insanları vahşet, yıkım ve zulüm ile buluşturan kişi yine Darwin’dir. Türk milletine açıkça aşağı ırk yakıştırması yapan, bunu dile getirmekte tereddüt dahi duymayan ve “aşağı ırk” olduğunu düşündüğü için milletimizin yok edilmesi gerektiğine büyük bir kararlılıkla inanan tarihin en büyük faşisti yine Darwin’dir.  
 
 
Türk milletine aşağı ırk diyerek yok etmek isteyen ırkçı Darwin hakkında “ırkçılığa karşıydı” yayınları yapan yerli yayınların, tarihin en büyük ırkçı ve faşistini bu açıdan değerlendirmeleri gerekmektedir. Dünya, ırkçılığın ve faşizmin kanlı hegemonyası altında yıllarca zulüm gördüyse, bunun tek ve en temel sebebi yalnızca Darwinizm’dir. Darwinistlerin, evrim teorisi ile 150 yıldır sürdürdükleri kitle aldatmacaları kesin yenilgiye uğramış ve sona ermiştir. Şimdi tarihin en büyük faşistine “ırkçılığa karşıydı” diyerek insanları aldatmaya çalışmakla Darwinistler yalnızca komik duruma düşmektedirler. İnsanlar artık Darwinizm’e ve Darwinistlerin yalanlarına inanmamaktadırlar.
 
İlgili linkler:

 

  ZENCİLERİ "MAYMUN" SAYAN IRKÇILIK 

Yandaki çizim, 19. yüzyılda gelişen Sosyal Darwinist teoriyi yansıtır: Bir ağacın dallarına şempanze, goril, orangutan ve "zenci" yerleştirilmiştir. Aşağı ırk olarak nitelendirdikleri siyah derili insanlara karşı duyulan bu küstahça nefret de Darwinizm’in temel ideolojisini yansıtır. 

 

 

[1] Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. I, 1888. New York: D. Appleton and Company, s.285-286
[2] Peter Chrisp, The Rise of Fascism, Witness History Series , s.6
[3] Hickman, R., Biocreation, Science Press, Worthington, OH, pp. 51–52, 1983; Jerry Bergman, “Darwinism and the Nazi Race Holocaust”, Creation Ex Nihilo Technical Journal 13 (2): 101–111, 1999

 


2009-01-27 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."