Terörizmi İslama Maletmeye Çalışan Zihniyet, Terörizmin Asıl Kaynağı Olan Darwinist Zihniyettir

Geçtiğimiz günlerde Amerika’nın Teksas eyaletinde bir askeri üste meydana gelen katliam da dahil olmak üzere dünyada İslam’la bağdaştırılmaya çalışılan terörist hareketlerin tümü, Darwinist, Leninist, Stalinist ve Marksist zihniyetin ürünüdür. Bu katliamları gerçekleştirenlerin İslam dini ile bir ilgileri yoktur. Bu kişiler, Avrupa’da, Amerika’da Darwinist ve Marksist eğitim almış olan, kökeni Leninizm’e, Stalinizm’e dayanan kişilerdir. Marksist, Leninist ve Darwinist zihniyetteki bir kişi için çatışma, inandığı felsefenin temelini teşkil ettiğinden, ölen insanlar yalnızca birer hayvan olarak nitelendirildiğinden ve doğal seleksiyona göre elenmeleri ve yok edilmeleri gerektiğine inanıldığından, bu zihniyetteki kişiler için böyle katliamların gerçekleştirilmesi son derece olağandır.

Geçtiğimiz günlerde Amerika’nın Teksas eyaletinde bir askeri üste meydana gelen katliam da dahil olmak üzere dünyada İslam’la bağdaştırılmaya çalışılan terörist hareketlerin tümü, Darwinist, Leninist, Stalinist ve Marksist zihniyetin ürünüdür. Bu katliamları gerçekleştirenlerin İslam dini ile bir ilgileri yoktur. Bu kişiler, Avrupa’da, Amerika’da Darwinist ve Marksist eğitim almış olan, kökeni Leninizm’e, Stalinizm’e dayanan kişilerdir. Marksist, Leninist ve Darwinist zihniyetteki bir kişi için çatışma, inandığı felsefenin temelini teşkil ettiğinden, ölen insanlar yalnızca birer hayvan olarak nitelendirildiğinden ve doğal seleksiyona göre elenmeleri ve yok edilmeleri gerektiğine inanıldığından, bu zihniyetteki kişiler için böyle katliamların gerçekleştirilmesi son derece olağandır.


Katliamları İslam dinine maletmeye çalışanlar ise, özellikle Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında ayrılık çıkarmak isteyen, samimi dindarların gücünü kırmayı amaçlayan, tüm dünyaya zulüm, kargaşa ve savaşları getirmeyi hedefleyen sapkın masonik odaklardır. Deccali sistemin temsilcisi olan masonlar, sevgi ve barış dini olan İslam’ı tamamen farklı bir görünümde insanlara tanıtmak ve bunu yaparak dindar insanların İslam’a önyargılı bakmalarını sağlamak amacındadırlar. Oysa İslam’da haksız yere bir cana kastetmek haramdır. Rabbimiz Kuran ayetlerinde bunu kesin hüküm olarak bildirmiştir:

"Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun, elçilerimiz onlara apaçık belgelerle gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlardan bir çoğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır. (Maide Suresi, 32)

 
Ve onlar, Allah ile beraber başka bir İlah"a tapmazlar. Allah"ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa "ağır bir ceza ile" karşılaşır. (Furkan Suresi, 68)


Allah tek bir kişiyi öldürmenin, tüm insanları öldürmek kadar ağır bir suç olduğunu haber vermiştir. Allah"ın sınırlarını koruyan bir insanın, değil binlerce masum insanı katletmek, tek bir insana bile zarar verme ihtimali yoktur.

Ayrıca İslam’a göre hiçkimse, kendi kanaatine dayanarak “hak eden”, “hak etmeyen” ayırımını yapamaz. Çünkü bu ayırım Kuran ile kesin olarak belirlenmiştir. Kuran’da bildirildiği şekilde İslam dininde saldırı değil, yalnızca savunma vardır. Bir Müslüman, ancak kendisinin veya yakınlarının canına kastedildiyse, savunma amaçlı olarak saldırıya karşı koyabilir. İslam’a göre ancak böyle bir durumda karşı tarafa yönelik savunma amaçlı bir “saldırı hakkı” doğmuş olur. Fakat karşı taraf saldırıyı kestiyse, o zaman o da savunmayı durdurmakla yükümlüdür. Allah, kesin hüküm olarak bunu ayetlerinde bildirmiştir:

Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, (ancak) aşırı gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez.

... Onlar, size karşı savaşıncaya kadar siz, Mescid-i Haram yanında onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın. Kafirlerin cezası işte böyledir.

Onlar, (savaşa) son verirlerse (siz de son verin); şüphesiz Allah, bağışlayandır esirgeyendir. (Bakara Suresi, 190-192)


Dünyada adaletten kaçarak cezadan kurtulacağını sananlar, öldükten sonra, ahirette Allah"ın huzurunda verecekleri hesaptan asla kaçamayacaklardır. İşte bu nedenle ölümlerinin ardından Allah"a hesap vereceklerini bilen samimi Müslümanlar Allah"ın sınırlarını korumakta büyük bir titizlik gösterirler. Gerçek samimi, dindar bir Müslümanın, Allah’ın haram kıldığı bir cana kastetmesi, toplu katliamlar gerçekleştirmesi, İslam’ın özünü oluşturan şefkat, sevgi, affedicilik vasıflarından uzaklaşarak insanlara zarar verebilmesi mümkün değildir. Terörist eylemleri İslam’a yüklemeye çalışan zihniyet, dünyayı dinsizliğe sürüklemeye çalışan Darwinist, Marksist, materyalist zihniyettir. Bu zihniyetin koruyuculuğunu da deccal sistemi olan masonluk üstlenmiştir. Ancak deccalin sinsi oyunu, Allah’ın izniyle Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış dönemine çok yaklaştığımız şu günlerde açık şekilde deşifre olmuş ve bozguna uğramıştır. Artık deccali sistem olan masonluk insanları eskisi gibi aldatamamakta, bu sapkın zihniyetin İslam’a ve samimi dindarlara yönelik kirli oyunları tümüyle başarısızlığa uğramaktadır.

Sayın Adnan Oktar’ın 6 Kasım 2009 tarihli röportajından:

ADNAN OKTAR: İslami terör yok, Darwinist materyalist yetiştirilmiş, terörist yetiştirilmiş Müslüman kökenli insanlar vardır. Mesela bir insan Türk kökenlidir, nüfus cüzdanında Türk yazar ama Türklüğe karşı mücadele verebilir kişi. İddia edilen Ergenekon örgütü gibi. Ama nüfus cüzdanına bakarsan Türk yazar. Dini hanesinde Müslüman yazması onun Müslüman olduğunu göstermez. Müslüman olması için şefkatli, merhametli, affedici, hoşgörülü ve insancıl olması lazım. Hoşgörü derken yani biri suç işliyor da sen onu anlamazlıktan geliyorsun anlamında değil yani affedicilik anlamındadır bu söz. Dolayısıyla İslami terör denen, dünyada yapılan bütün terörist eylemleri yapan kişilerin hepsine bakın, hepsi Darwinist eğitimden geçmiş insanlardır. Darwinist materyalist, Marksist çizgidedirler. Che hayranıdır. Ya da Ho Shi Minh hayranıdır. Yani terörle içiçe yetişmiş insanlardır. Bunun sebebi de daha Filistin yeni komünist düşünceden kurtuldu, Suriye yeni kurtuldu. Irak yeni kurtuldu. Bunlar hepsi Stalinist, terörist düşüncedeydiler. Dolayısıyla eski malzeme şu anda kullanılıyor. Eski malzemenin türettiği kişiler bunlar.

ADNAN OKTAR: Bakın ben size söylüyorum, bu tarz eylem yapan kişilerin lider kadrolarının hepsi Avrupa’da yetişmiştir, Amerika’da yetişmiştir. Koyu Darwinist eğitimden geçmişlerdir. Marksist, Leninist düşünceyi ve Stalinist düşünceyi iyice özümsemiş, onu İslama malederek uygulayan kişilerdir. Hatta onlara yeşil komünist derlerdi bir ara. Yani komünistliğe hayran Müslümanlar. Güya Müslümanlar. Müslümanlık saf bir dindir. Arı bir dindir ve hiçbir katıştırılmaz İslamiyetin içine. Neyse İslamda o vardır, ilave olmaz.

ADNAN OKTAR: Bu Marksist kişilerin yaptığı terörün amacı, Müslümanlarla Hıristiyanların birbirine kırdırıp boşluk meydana getirip o boşluğa masonik, Marksist sistemi oturtmaktır. Çünkü tez, antitez, sentez Marks’ın da Darwin’in de savunduğu bir düşüncedir. Darwin canlıların diyalektiğini savunmuştur. Tarihin diyalektiğini bir başka takım savunmuştur. Doğanın diyalektiğini de başka. Bu üçünü birleştirdiğimizde Marksist diyalektik ortaya çıkıyor. Bunda da hep çatışma düşüncesi vardır. Yani insanlar ancak çatışma ile mükemmele gidebilir düşüncesi var. Çatışma zaten bir Marksist’in vazgeçemeyeceği vasfıdır. Yani hatta Marksizm olsa bile diyor onlar, yine bir antitez gelişecektir, yine bir sentez oluşacaktır, yeniden o kendi antitezini oluşturacaktır. Çatışma sürekli dünyanın özelliğidir diyor. Şimdi bunun uygulanması için terör gerekiyor işte. Bu çok şeytani bir plandır. Marksistlerin, masonların, eğer uygulanmış olsa gerçekten çok başarılı olacak bir planlarıdır. Ama ben bu planlarını bozdum. Yani Darwinist, Marksist teorinin gereğini yapıyorlar şu anda. Biz de Darwinizmi yıkarak, bu teorinin bir oyun olduğunu da insanlara ispat ederek, Müslümanlarla Hıristiyanları birbirine düşürme oyununu bozmuş oluyoruz.

ADNAN OKTAR: Marksizm’i insanlara enjekte ederken, “siz çıkıp sadece adam öldüreceksiniz” dese kimse Marksist olmaz, tabiki insancıl bir görünüm olacaktır. Yani maske kısmının insan ruhuna insan benliğine çok olumlu etki eden yönü olması gerekir. O zaman insanlar bunlara yanaşabilirler. Ama bakın Marksizm’de çatışma teorisi var. Yani çatışma teorisi ne demektir, tez antitez sentez sürekli bu işleyecek demek ne demektir? Sürekli kan dökülecek demektir. Yani prolaterya diktatörlüğünden bahsedilir, bu kandır, gözyaşıdır, ızdıraptır. Ama buna karşı mutlaka karşı tezler olacaktır diyorlar. İşte bunun karşı tezi faşizmdir. Faşizmle komünizmin çatışacağını ve bundan yeniden bir sentez oluşacağını ve bunun yine karşıt antitezinin oluşacağını, yani tam bir karmaşadan bahsediyorlar ve anarşiden bahsediyorlar. Bu dünyanın kanunudur diyor ve bunu Darwin’in evrim teorisine dayandırıyorlar. Doğanın diyalektiği, canlıların diyalektiği, tarihin diyalektiği. Buna inanan bir insanın zaten Marksist olması dışında bir yolu yoktur, çok samimiyetsiz onlar. Darwinist bir insanın Marksist olması dışında hiçbir yolu yoktur. Canlıların diyalektiği eğer doğruysa onun inancına göre, doğanın diyalektiği de doğrudur, tarihin diyalektiği de doğrudur. Ve bir diyalektik felsefe vardır. Diyalektik felsefeye inanan insanların da çatışmayı kabul etmesi lazım. Yani tez antitez sentezi kabul etmesi gerekir. Ve dolayısıyla terör ve anarşiyi kabul etmesi gerekir. Lenin niçin diyordu gidip “bankaları bombalayın polisleri öldürün, askerleri öldürün, bankaları soyun” niçin diyordu. Bunu niçin ister, işte bu olay o. Teze antiteze, senteze ulaşmak için insanların böyle bir mücadele içinde olmaları gerektiğini ifade etmiş oluyor.

ADNAN OKTAR: Bu şeytani bir oyun, İslam adına terör yapamaz. Çünkü İslamda insan öldürmak haram. Dinde zorlama yok, haram. Zorlama haramdır. Ben cihat yapıyorum, ben mücahitim. Cihat cehd kökenli, gayret kökenlidir. Onların yaptığı kıtal, katliam. Kıtal demiyor Kuran. Cehd diyor Kuran, cihat, dini yaymak, anlatmak. Peygamber efendimiz şafkatle sevgiyle merhametle ispat ederek delillerle dini anlatıyordu. Din tekliftir insan kabul eder veya etmez. Eğer sen ona zorla kabul ettirirsen münafık meydana gelir. Münafık ne demektir biliyormusunuz, dünyanın en aşağılık insanını meydana getirmiş olursunuz. Kafirden kat kat kat beterdir münafık.

SUNUCU: Din uğruna adam öldürmek var mıdır?

ADNAN OKTAR: Din uğruna kendini savunabilirsin. Senin evine girerler, çoluğunu çocuğunu öldürmeye kalkarlar, seni öldürmeye kalkarlar, nefis müdafası vardır. Orada tabiki nefsini müdafa edersin yani gel de öldür diyemezsin tabiki. Ama onda da aşırıya gitmeyin diyor Allah. Tam misliyle karşılık verin ve durdurun diyor, durduklarında da bırakın diyor. Saldırıları durduğunda bırakın diyor. İleri gitmeyin diyor.

Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz.
2009-11-08 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."