NTV"nin son dönemlerde yaptığı evrim propagandalarına daha önce sitede hazırlanan cevaplardan bölümler

NTV yayınları (NTV televizyonu, internet sitesi ve NTV bilim dergisi), bilindiği gibi uzun süredir yoğun evrim propagandası yapmaktadır. Çöken, biten, rezil olan evrim teorisi yapılan bu yayınlarla kurtarılmaya çalışılmaktadır. İşte bu sebeple yıllardır defalarca mantıksızlığını anlattığımız, bilimsel yönden çökerttiğimiz iddialar tekrar tekrar gündem haline getirilmeye çalışılmaktadır.

NTV yayınları (NTV televizyonu, internet sitesi ve NTV bilim dergisi), bilindiği gibi uzun süredir yoğun evrim propagandası yapmaktadır. Çöken, biten, rezil olan evrim teorisi yapılan bu yayınlarla kurtarılmaya çalışılmaktadır. İşte bu sebeple yıllardır defalarca mantıksızlığını anlattığımız, bilimsel yönden çökerttiğimiz iddialar tekrar tekrar gündem haline getirilmeye çalışılmaktadır.

Tüm Darwinistler gibi NTV yayınları da çaresiz durumdadır. Köhne evrim haberleriyle bir başarı elde edileceğinin zannediliyor olmasından bu çaresizlik anlaşılmaktadır. NTV’nin bir süredir gündemde tutmaya çalıştığı tüm evrim sahtekarlıklarına sitelerimizde daha önce kapsamlı olarak cevap verilmiştir. Fakat bu cevaplar doğrudan NTV’ye yöneltilmediği için söz konusu yayınlar evrim propagandası yapabilmek için ortamın müsait olduğunu düşünmüş olabilirler. Bu yanılgıya son vermek, evrim sahtekarlıklarının hiçbir zaman cevapsız bırakılmadığını, dolayısıyla NTV’nin de çabalarının boş olduğunu göstermek için aşağıda NTV’nin iddialarına cevaplar tekrar derlenmiştir. Umarız NTV yayınları da, dünyadaki pek çok Darwinist yayın gibi, asla Darwinist iddialarla sonuca ulaşamayacağını kısa zamanda anlar ve bu sonuçsuz çabaya bir son verir. 

NTV’nin “Sıcak havalarda evrim daha hızlı gerçekleşiyor” haberine yanıt

Söz konusu haberde NTVMSNBC sitesi, sıcak havaların canlılarda daha hızlı evrime yol açtığına dair bir yazı yayınlamıştır. Söz konusu yazıdaki iddia hiçbir bilimsel veri veya açıklamayla desteklenmediği gibi –desteklenmesi de zaten mümkün değildir- bu iddianın nasıl gerçekleşebileceğine dair de hiçbir açıklama yapılmamıştır. Sanki ortada bir evrim varmış gibi, klasik Darwinist taktik uygulanmış ve son derece mantıksız izahlarla “hayali evrimin nasıl hızlandığı”na dair hikayeler anlatılmıştır. Söz konusu aldatmaca ile ilgili açıklamalarımız şöyledir:

Canlıların metabolizmaları elbette hava sıcaklıklarına göre değişim gösterir. Sıcak havada, vücutta meydana gelen hücresel reaksiyonlar hızlanır, dolayısıyla metabolizma da hızlanır. Reaksiyonların sıcaktan etkilenerek bu şekilde hızlanması bilimsel bir gerçektir ve bilim adamlarının tümü bunu bilir.

Darwinistler, söz konusu reaksiyon artışı sonucunda hücre içinde gerçekleşmesi muhtemel mutasyonların da sayısının artacağı ve bunun bir evrimleşme meydana getireceği iddiasıyla ortaya çıkarlar.

Canlılarda her hücrenin, bölünerek kendi kopyasını çoğaltırken DNA"sının mutasyona uğraması ihtimaliyle karşı karşıya olduğu doğrudur. Fakat bu mutasyonlar, söz konusu Darwinist yayınlarda da itiraf edildiği gibi, yüzde 99 oranında DNA’da bozulmalara yol açarlar. Geri kalan %1 ise etkisizdir, yani böyle bir hızlandırıcı etkinin DNA’ya zarardan başka bir şey getirmeyeceği açıktır.

Sıcağın etkisiyle meydana gelen mutasyon artışı, aslında daha fazla rastgele müdahaleye ve dolayısıyla da daha fazla yıkım ve bozulmalara sebep olacaktır.

Sperm ve yumurta hücrelerinin sıcak havalarda daha hızlı bölünmeye girmesi, canlı metabolizmasının sıcaktan etkilenen hızlı reaksiyonlar sonucunda hızlanması, yalnızca canlıda varyasyonlarınhızlanmasını sağlayacaktır.

Darwinistlerin spekülasyon malzemesi her zaman bir genom içinde gerçekleşen küçük değişimler, yani varyasyonlar olmuştur. Darwinistler buna “mikroevrim” ismini takarlar. Oysa varyasyonların evrimle, evrimleşmeyle hiçbir ilgisi yoktur.

Canlının tüy rengi değişebilir, gagası biraz uzayabilir, bedeni büyüyebilir. Fakat bunların tümü canlının genlerinde kodludur. Bunun dışında, varyasyonlar yoluyla Darwinistlerin bekledikleri tarzda türler arası bir değişim, hiçbir zaman var olmayacaktır ve olmamaktadır.

Darwinistlerin en bilindik taktikleri, sanki Darwinizm tümüyle ispatlanmış bir teoriymiş de yalnızca açıklanmadık birkaç detayı kalmış gibi davranmaktır. Sıcak havalarda evrimin hızlandığı yalanı, işte bu taktik icabı söylenmiş bir aldatmacadır. 

Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz.

http://us1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/14885  

NTV’nin “Evrim sürecinde bir halka daha” yazısına cevap

NTV, Güney Afrika’da bulunmuş olan iki canlı fosili hakkında dünya çapında yapılmış olan propagandayı sahiplenmekte gecikmedi. Fakat insanın hayali atası olarak gösterilmeye çalışılan bu kemiklerle ilgili getirmiş olduğumuz bilimsel deliller, söz konusu iddiaları bir anda ortadan kaldırdı. Dolayısıyla NTV’nin bu konudaki çabaları da sonuçsuz kaldı. Konu ile ilgili açıklamalar şu şekildedir:

Güney Afrika’da Malapa mağarasında 2008 yılında bulunan fosil, iki canlıya ait parçalardan oluşuyordu. Darwinistler bulunan parçaların “tam bir iskelet” oluşturduğunu iddia ettiler. Ne var ki bu fosiller aslında tek bir kafatasından ve iki canlıya ait birkaç tane kemikten ibaretti.

Ancak bir metreye ulaşan boyları, 420-450 cc büyüklüğündeki beyin hacimleri ağaçlara tırmanmalarını sağlayacak orangutanlarınkinden farksız uzun kolları, kısa bacakları kısaca tüm özellikleriyle tam anlamıyla birer maymun türü oldukları anlaşılan bu iki canlı fosili, bütün bu delillere rağmen Darwinistler tarafından “dik yürüyen canlılar” olarak ilan edildiler.

Tıpkı Ardi’deki gibi buradaki dik yürüme iddiasına da Darwinistler herhangi bir delil getiremediler. “Dik yürüdüğünü düşünüyoruz” mantığında çeşitli iddialarda bulunmakla yetindiler. Nitekim gerçekte de canlının dik yürüdüğü hikayesi tamamen büyük bir aldatmaca idi.

Darwinistler, dik yürüme hikayelerini destekleyebilmek için bu kemiklerin insanın atası hikayelerine delil gösterilmeye çalışılan Homo Habilis’e ait olduğunu iddia ettiler.

Oysa H. Habilis türünün yalnızca bir maymun türü olduğu geçtiğimiz yıllarda Darwinist yayınlar tarafından kabul edilmiş, Associated Press gibi yayın organları bunu açıkça yayınlarında ifade etmişlerdir.

Gerçekte Darwinistlerin ellerindeki fosiller mükemmel maymun türlerine aittir. Fosillerdeki bu mükemmellik aslında evrim teorisine meydan okumaktadır. Söz konusu fosillerin evrime bir delilmiş gibi gösterilmeye çalışılması, işte bu sebepledir. Darwinistler, her zaman olduğu gibi Yaratılışı ispat eden fosilleri, mantıksız ve sahtekarca izahlarla örtbas etmeye, kendi lehlerine çevirmeye çalışmaktadırlar. Fakat her zaman olduğu gibi bu defa da başarılı olamamışlardır.

Söz konusu iddiayı duyan tanınmış Darwinist bilim adamı Carl Zimmer, söz konusu iddiaları, Ida hakkındaki aldatmacalara gönderme yaparak, “lütfen, lütfen yine mi?” şeklindeki yakınmalarla karşılamış ve şöyle devam etmiştir:

“Bu fosiller pek çok yönden oldukça önemliler, fakat bir şey var ki o da birer kayıp halka olmadıkları.” (Carl Zimmer, Yet Another "Missing Link", Slate, Posted Thursday, April 8, 2010)

New York’daki Stony Brook üniversitesinden Bill Jungers da, söz konusu fosilin Homo habilis tanımlamasıyla ilgisi olmadığını belirterek, bunu bir başka mükemmel maymun olarak tanımlamıştır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz.

http://us1.harunyahya.com/Detail/T/R76KOGNY306/productId/22757

NTV’nin “DNA"daki minik bir değişiklik evrim nedeni” iddiasına cevap

İki ayrı sinekyutan kuşu arasındaki renk farkını Darwinistler bir yazıda şaşırtıcı şekilde evrime delil göstermeye çalışmışlardır.

Canlılar aynı vücut şekline sahip aynı türün üyeleridir. Fakat farklı ötüş şekilleri ve farklı renkleri olduğu için Darwinistler tarafından malzeme haline getirilmişlerdir. Darwinistler, tıpkı 1.5 asır öncesinin köhne bilim anlayışı içinde Darwin’in ispinoz gagalarını evrime delil göstermesi gibi cahilce bir tutum izlemektedirler. İspinozların gagalarını birbirinden farklı kılan şey o dönemde de evrim olmadığı gibi sinekyutan kuşlarının farklı renklerde ve özelliklerde olmasını sağlayan da yine evrim değildir. Burada büyük bir aldatmaca vardır.

Burada devrede olan şey, Darwinistlerin ısrarla kendi sapkın ideolojilerine malzeme olarak kullanmaya çalıştıkları varyasyonlardır. Türde bir değişiklik yoktur. Genlerde bir değişiklik yoktur. Türün DNA’sına yeni bir şey eklenmemiştir. Canlı, kendi türünün, DNA’sında zaten kayıtlı olan farklı özelliklerini sergilemektedir, o kadar.

Söz konusu yazıda da yine varyasyonlar Darwinistler tarafından bilgisi az kişileri aldatabilmek amacıyla evrim gibi gösterilmeye çalışılmıştır. 

NTV’nin “Evrimden arta kalanlar!” yazısına cevap

NTV söz konusu yazıda, defalarca karşı bilimsel açıklaması yapılan ve geçersizliği anlaşıldığı için artık pek çok Darwinist yayın tarafından dahi kullanılmayan hayali “işlevsiz organlar” iddiasını gündeme getirmiştir. Burada tekrar bu mantıksız iddianın geçersizliğine yer verilmektedir.

İşlevsiz organlar iddiası Darwin dönemindeki ilkel bilim seviyesinin ortaya çıkardığı son derece cahilce bir iddiadır. Hücrenin su dolu baloncuk zannedildiği Darwin döneminde, işlevi bilinmeyen tüm organlar “işlevsiz” ilan edilmiş ve bunlar, hayali evrim sürecinde kullanılmayıp arta kalan organlar gibi lanse edilmiştir. Asıl inanılması güç olan, bu iddianın 21. Yüzyılda NTV benzeri bazı Darwinist yayınlarda hala delil gibi gösterilmeye çalışılmasıdır.

Söz konusu iddiaya delil olarak sunulmaya çalışılan tüm organlar İŞLEVSELDİR. Bu organların çok detaylı ve önemli işlevleri olduğu, bilimsel gelişmeler vesilesiyle, insan vücudu hakkındaki bilgiler arttıkça ortaya çıkmıştır. Ve söz konusu evrimci iddianın cehaletten kaynaklandığı ispat edilmiştir.

Körelmiş olduğu iddia edilen organlardan biri olan apendiksin mikroskobik düzeyde incelenmesi, bunun oldukça önemli oranda lenf dokusu içerdiğini göstermektedir. Benzer lenf dokusu birikimleri (ki bunlara GALT, yani sindirim sistemiyle ilişkili lenf dokuları denir) bağırsak sisteminin diğer alanlarında da görülür. Bunlar, vücudun yutulan maddelerdeki yabancı antijenleri tanıma yeteneğiyle ilgilidirler.

Bademciklerin de ilerleyen yıllarda boğazı, özellikle erişkin yaşlara kadar, enfeksiyonlara karşı korumada önemli rol oynadığı keşfedilmiştir. Bademciklerin özel etkileri hakkındaki keşifler halen sürmektedir.

Omuriliğin sonunu oluşturan kuyruk sokumunun ise, leğen kemiğinin çevresindeki kemiklere destek sağladığı, bu nedenle, kuyruk sokumu kemiği olmadan rahatça oturabilmenin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca bu kemiğin pelvis bölgesindeki organların ve buradaki çeşitli kasların da tutunma noktası olduğu belirlenmiştir.

İlerleyen yıllarda yine "körelmiş organlar"dan sayılan timüs bezinin T hücrelerini harekete geçirerek vücudun savunma sistemini aktif hale getirdiği; pineal bezin, lüteinik hormonu baskılayan melatonin gibi önemli hormonların üretilmesinden sorumlu olduğu keşfedilmiştir.

20 yaş dişinin "yararsız" olduğu yönündeki inancın hiçbir bilimsel temele dayanmadığı ve bu dişin çiğneme fonksiyonunda diğer dişler gibi işlev gördüğü, bugün tıp dünyasının ortak görüşüdür.

Tüylerin tehlike anlarında gerilmesini sağlayan erector pili kaslarının ise, saçların sağlıklı bir şekilde kalmasında önemli bir rol oynadıkları keşfedilmiştir.

Konuyla ilgili detaylı cevabımız için bkz:

http://www.evrimteorisi.info/cevaplar/
korelmis-organ-propagandasinin-gecersizligi
 

NTV’nin “400 milyon yıl önce sudan çıkmış” yazısına cevap

Darwinistler ayakları bulunan ilk omurgalı kara canlılarının (tetrapodların) günümüzen 397 milyon yıl önce ortaya çıktıklarını iddia ettiler. Bunun için de Polonya’da bulunan bazı ayak izlerini delil olarak göstermeye kalktılar.

Oysa bu ayak izleri, 397 milyon yıl önce yaşamış yaklaşık 2.5 metre boyundaki bir timsah türüne aittir. Söz konusu izler, bu mükemmel canlının günümüzden 400 milyon yıl önce de bugünkü özellikleriyle yaşadığını kanıtlamaktadır.

Muhtemelen bu ayak izleri, evrim teorisini çok büyük bir açmaza götüreceği ve o dönemde mükemmel timsah türlerinin yaşadığını ortaya koyacağı için Darwinistler tarafından hemen spekülasyon malzemesi yapılmıştır.

Söz konusu izler, Darwinistlerin Coelacanthyenilgisinden sonra sığındıkları ikinci fosil olan Tiktaaliküzerindeki Darwinist iddiaları da tamamen ortadan kaldırmaktadır. Çünkü izler, Darwinistlerin ara fosil olduğunu iddia ettikleri Tiktaalik’ten 18 milyon yıl daha yaşlıdır. Fakat buna rağmen izler, oldukça mükemmel bir düzgünlüktedir, fosilleşmiş kusursuz ayaklara aittir.

Konuyla ilgili detaylı cevabımız için bkz:

http://us1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/20263

NTV’nin “160 milyon yaşında uçan sürüngen fosili” yazısına cevap

Darwinistler, uçan sürüngen adını verdikleri 160 milyon yıllık Darwinopterus’u “modüler evrim”e bir delil olarak sunmaya çalıştılar. NTV yayınları da bu aldatıcı bilgiyi kullanmakta gecikmedi.

Modüler evrim sahtekarlığı, doğal seleksiyonun sadece bir özelliği değil bütün özellikleri çabucak bir çırpıda değiştirdiği iddiasıdır. Bu öylesine mantıksız bir iddiadır ki, “canlıların evrimleştikleri iddiamıza bir açıklama bulamadık o sebeple ‘tüm yapılar bir anda evrimleşmiştir ama nasıl olduğunu bilemiyoruz’ açıklamasını kabul edelim” demenin sahtekarca “bilimselleştirilmeye çalışılmış” halidir.

Bu organların nasıl ortaya çıktığından, bu sırada ne tip biyolojik, fizyolojik, anatomik aşamaların gerçekleştiğinden elbette ki bahis yoktur. İddiaya bilimsel delil ise hiç yoktur. Modüler evrim iddiasıyla bu canlıyı ara form gibi göstermek, Darwinistlerin çaresiz durumunu gözler önüne sermektedir.

Bu canlı, günümüzde de birçok örneği bulunan mozaik canlılar grubunun mükemmel bir örneğidir. Mozaik canlı ise, yıllar önce yapılmış olan temel canlı sınıflandırmalarına –muhtemelen henüz keşfedilmemiş olduğu için- dahil edilmemiş canlılardır.

Biyoloji bilimi geliştikçe, canlıların tümünü, insanların oluşturdukları gruplara göre kesin bir şekilde ayırmak mümkün olmamıştır. Çünkü bazı canlılar insanların isimlendirdikleri birden çok gruptaki özelliği taşımaktadır. Bu tip canlılara ise “mozaik canlılar” adı verilmiştir. Mozaik canlılar birden çok grubun, cinsin ya da familyanın özelliklerine sahip olabilirler. Sahip oldukları özelliklerle yine tam, gelişmiş ve mükemmel canlıları temsil ederler.

Daha önce de Darwinopterus’un dahil edildiği bir pterosaur fosili bulunmuş ve söz konusu fosil de Darwinistler tarafından çeşitli spekülasyonlara malzeme olarak gösterilmişti. Ancak fosil üzerinde üç üniversiteden gelen bir bilim adamı ekibinin yaptığı incelemede, canlının vücut planı bir “başyapıt” olarak nitelendirilmişti. Canlı, mükemmel ve kusursuz mozaik yapısı nedeniyle, hem rahatça karada yürüyebiliyor, hem mükemmel şekilde uçabiliyor hem de rahatlıkla denizde yüzebiliyordu.

Dolayısıyla modüler evrim saçmalıklarıyla ara form ilan edilmeye çalışılan Darwinopterus, bir başka Darwinist sahtekarlıktır.

Konuyla ilgili detaylı cevabımız için bkz:

http://us1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/18809  

NTV’nin “İşler yolundaysa evrim karışmıyor!” yazısına cevap 

Darwinistler bir eşek arısı türünün 34 milyon yıldır değişmediğini fark edince, “mükemmel bir yapıya ulaşıldıysa evrimin karışmadığını” iddia ettiler.

Bu iddia, fosil kayıtlarının evrime meydan okumasından kaynaklanan tedirginliğin sonucudur. Darwinistler, fosillerin evrimi reddettiğini görünce, “evrimin karışmadığı” gibi saçma bir iddia ile ortaya çıkmaktan çekinmemektedirler.

Leeds üniversitesi araştırmacıları, fosil arının tüm özelliklerinin, yumurtlama borusunun uzunluğunun ve bunu kullanacağı evsahibi incir ağacının tamamen günümüzdeki ile aynı olduğunu anlamışlardır. Yani milyonlarca yıldır ne arı ne de incir ağacı hiçbir değişim geçirmemiştir. İncir türlerinin arıları kandırarak gerçekleştirdikleri döllenme stratejileri milyonlarca yıl önce bile aynıdır. Yani hiçbir evrimleşme olmamıştır.

Nitekim Darwinistler yukarıdakine benzer şekilde başlık atıp yazının devamında eşek arısı ile incir arasındaki bu ilişkinin iman hakikati yönünü anlatan bir yazı yazmışlar, iddia ettikleri gibi hayali evrimin o aşamaya kadar nasıl bunları geliştirdiğini ve bundan sonra “neden karışmadığını” anlatamamışlardır. Anlatmaları mümkün değildir, çünkü yaptıkları şey sadece aldatmacadır.

Darwinistler, 300 milyondan fazla fosilin değişmemiş olduğunu inkar edemeyeck konumdadırlar. Bu sebeple yeni çıkış yolları aramaktadırlar.

Fakat her ne olursa olsun, ne kadar spekülasyon yaparlarsa yapsınlar, Darwinistler zaten ilk proteinin nasıl oluştuğu konusuna hala cevap verememekte ve evrim teorisi daha hayatın başlangıcı aşamasında çökmektedir. 

Darwinist iddialar, her zaman mutlaka cevabını almaktadır. Bu sahtekarlığın deşifre edilmesi, insanlara gösterilmesi şarttır. Darwinistler ortamın boş olduğunu, eski köhne iddiaları tekrar tekrar gündeme getirmenin kendilerine fayda sağlayacağını sanmamalıdırlar. Bu iddiaların geçersizliği her seferinde deşifre edilecek, her seferinde geldiği yere geri dönecektir.

Her ne kadar evrimle ilgili iddiaların tümü kesin ve bilimsel delillerle yalanlandıysa da asıl olan, Darwinizm’in tek bir proteini bile açıklayamamış olmasıdır. Darwinizm zaten temelinden çöküş içinde olan bir teoridir. NTV yayınlarının da bu gerçeği artık herkesin gördüğünü anlaması gerekmektedir. NTV yayınlarına, artık kimsenin inanmadığı evrim safsatasının savunuculuğunu yapmaya son vermesini, aklın, bilimin ve delillerin gösterdiği gerçeklere uymasını tavsiye ediyoruz.

2010-08-14 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."