Sayın Adnan Oktar'ın ilgiyle takip edilen görüşleri


Sayın Adnan Oktar'ın Gündem Hakkındaki İlgiyle Takip Edilen GörüşleriSayın Adnan Oktar’ın bugüne kadar 60’dan fazla dile çevrilmiş olan 300’ü aşkın eseri ve bu eserlerden faydalanılarak hazırlanmış makaleler, internet siteleri, radyo ve televizyon programları, belgeseller, ses kasetleri ve konferans serileri yalnızca yurt içinde değil dünyanın dört bir yanında büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Bu takip edilen eserlere son yıllarda Sayın Adnan Oktar’ın yurtiçi ve yurtdışından basın ve medya kuruluşlarına aralıksız olarak verdiği röportajlar da dahil olmuştur.

Bu röportajlarında tarihi tespitlerde bulunan Sayın Adnan Oktar, bir kanaat önderi olarak bu tespitleriyle her kesimden teveccüh görmekte ve Türkiye ve dünya gündemi son yıllarda bu tespitler doğrultusunda şekillenmektedir. Kendisinin de ifade ettiği gibi; uzun yıllardır ilmi bir mücadele yürüten Sayın Adnan Oktar’ın fikirleri bugün Allah’ın izniyle tüm dünyada iktidardadır.

“...Benim fikirlerim iktidar oluyor. Benim şahsımın iktidar olması gibi bir konu yok. Ben böyle bir konuya yaklaşmam. Yani siyaset konusu benden uzak. Siyasi lider olma gibi bir hevesim yok. Böyle bir isteğim yok ama fikirlerimi iktidar yapma düşüncem vardı. Allah’a çok şükür şu an benim fikirlerim iktidar. Yani düşüncelerim iktidar. Kendim evdeyim ama fikirlerim iktidarda. Daima böyle oldu. Daha önce de öyle oldu...” (Sayın Adnan Oktar’ın Azerbaycan Gazete 525 Röportajı, Ağustos 2008)

İçinde bulunduğumuz ahir zamanda özellikle son birkaç yıldır olaylar çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Daha önceki yazılarımızda vurguladığımız gibi, her geçen gün yeni alametler belirmekte ve art arda tarihi olaylar yaşanmaktadır. Sayın Adnan Oktar Eylül 2007 tarihinden itibaren verdiği yüzlerce röportajda bu alametleri ve içinde bulunduğumuz dönemin önemini sık sık ifade etmiş, tüm Müslümanlara ilerideki dönemlere dair önemli müjdeler vermiştir.

Fikirleri daima öncü olan ve dünya çapında büyük etki uyandıran Sayın Adnan Oktar’ın bugüne kadar yaptığı tespitlerin birebir doğru çıkması, yurt içinden ve yurt dışından birçok çevrede teveccühle karşılanmaktadır. Bu nedenle Sayın Adnan Oktar’ın gündemi oluşturan toplumsal ve siyasi konulardaki görüşleri de büyük merak uyandırmakta ve heyecanla karşılanmaktadır.

Bu yazımızda geçtiğimiz ay içerisinde Türkiye’de ve dünyada önemli gündem maddeleri olarak öne çıkan bazı konularda Sayın Adnan Oktar’ın görüş ve tavsiyelerine yer vereceğiz.

Mezhep Ayrılıklarının Tehlikesi

Mezheplerin Güzelliği


“İslam alimi olup da samimi olmayan, candan olmayan bir İslam alimi yok zaten. Bunların hepsi candan insanlar, hepsi güzel ahlaklı insanlar. Mesela; kimisi Mevdudi’yi beğenmez, kimisi Seyyid Kutub’u beğenmez. Halbuki bunlar elinden geldiğince, gücü yettiğince, var gücüyle İslam için, Kuran için hizmet etmiş insanlardır. Yani bütün Sünni alimler, mesela Ezher ulemasının tamamı çok mükemmel insanlar. Yani bu ayrım, bu anlamda bir ayrım çok çirkin. Çiçek bahçesi gibidir İslam alemi. Mesela; bir yerde gül görürsün, bir yerde lale görürsün, bir yerde karanfil görürsün, mezhepler böyledir. Hepsi birbirinden güzeldir. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Çok çok yanlış yapıyor, kim yapıyorsa.” (Sayın Adnan Oktar’ın 21 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilen TASCA (TÜRK-ARAP BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ) röportajından)

Alevi - Sünni Ayrımı Yoktur

Ben çocukluğumda duyardım. Aleviler hakkında çok korkunç, çok çirkin şeylerden söz ederlerdi. Benim iki eniştem de Aleviydi. Gayet mükemmel insanlardı. Çok güzel ahlaklı insanlardı. Tokat’ta, Turhal’da bizim çok fazla Alevi tanıdıklarımız vardı. Çok çok mükemmel, çok efendi insanlar. Benim kardeşlerimden de çok fazla var. Arkadaşlarımdan da Alevi kökenli kardeşlerimiz var. Kürt kökenli kardeşlerimiz var. Hepsi nur gibi, tertemiz insanlar. Ehl-i Sünnet de çok titizdir. Caferiler de, Aleviler de… Hepsi mükemmel insanlardır. Zorlama olarak şeytan bunu böyle göstermeye çalışıyor. (Sayın Adnan Oktar’ın 3 Mayıs 2009 tarihinde canlı olarak yayınlanan Mavi Karadeniz TV röportajından)

Cem evleri, ibadethaneler istedikleri gibi yaşasınlar, istediklerini okusunlar. Yani baskı, insana saygıya uymaz. Cem evi açsınlar, mesela yine Allah’ı anıyorlar ne güzel, orada da yine Hz. Ali’nin sevgisinden bahsediyorlar. Bir arada sohbet ediyorlar. Yani dinsizliği, imansızlığı konuşmuyorlar ki. Allah’tan, dinden, imandan, Peygamberimiz (s.a.v.)’den, Peygamberimiz (s.a.v.)’in neslinden, on iki imamdan -ki canımızın en güzel yerinde olan, ruhumuzun en güzel yerinde olan insanlar 12 imam-, bunlar bizim canımız, ciğerimiz onlardan bahsediyorlar. Onların resimleri gibi resimler yapmışlar koymuşlar. Bunlar güzel şeyler. Bunlardan rahatsız olacak bir şey yok. Böyle bir kucaklama, böyle bir dostluk anlayışı bütün meseleyi çözer. (Sayın Adnan Oktar’ın Nisan 2008 tarihli Al Hurra TV röportajından)

Türk-İslam Birliği’nde Bir Mezhep Sorunu Olmayacak

Şunu söyleyeyim, bir kere Mehdiyet devrinde ahir zamanda mezhepler kalkacak. Bu Resulullah (s.a.v)’ın hadisidir. Bunu Şiiler de savunuyor. Ehl-i Sünnet mezhebinde de bu böyledir. Yani bunun aksini savunan kimse yok. Aynı Asr-ı Saadet gibi olacaktır. Dolayısıyla mezhep sorunu yok. İran; Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhuru konusu biliyorsunuz anayasalarının 1. maddesidir. “Hz. Mehdi (a.s.) zuhur edinceye kadar bu anayasa geçerlidir” diyorlar. Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili konulardaki inançlarını biliyorsunuz. Ve onlar şu an Hz. Mehdi (a.s.)’nin geldiği kanaatindeler. Dolayısıyla Hz. Mehdi (a.s.)’nin yönetiminde bir hareket tarzı planlıyorlar. Yoksa kendi devletlerinin, şu anki rejimin, idarenin herhangi bir harekete geçmesi mevzu bahis değil. “Biz Hz. Mehdi (a.s.)’ye göre hareket edeceğiz” diyorlar. Hz. Mehdi (a.s.) de son derece şefkatli, merhametli, kan akıtmayacak bir insan olduğuna göre, “damla kan akıtmaz” diyor Peygamberimiz (s.a.v). “İnsanların burnu dahi kanamaz” diyor, “silahları kaldırır” diyor. Atom bombası şu bu falan, bunlar geçici olan şeyler. Dünyada hiçbir yerde atom bombası, hidrojen bombası kalmayacak. Bütün hepsi nükleer enerji temininde kullanılacak ve bunların hepsi kalkacak. (Sayın Adnan Oktar’ın 17 Eylül 2009 tarihli basın toplantısından)

Bütün Mezheplere Göre Hz. Mehdi (a.s.)’nin Gelişi Kesin Bir Gerçektir

Şimdi Türkiye’de var, İslam aleminde de tabii Hz. Mehdi (a.s.)’nin gelişini reddeden, Hz. İsa (a.s.)’nın gelişini reddeden insanlar var. Böyle düşünceler var. Bu normal… Her inançta bu olabilir. Fakat Türkiye Sünni inançtadır genellikle. Bir kısmı da Alevidir. Hem Sünni inançta hem Alevi inançta Hz. Mehdi (a.s.)’nin gelişi kesindir. Ebu Hanefi, Ebu Hanbel, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafi bunların hepsi bu konuda kesin açıklamalarda bulunmuşlardır. Hanefi mezhebi de Hanbeli mezhebi de, Maliki ve Şafi mezhebi de Hz. İsa (a.s.)’nın gelişinin kesin olduğunu Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhurunun da kesin olduğunu söylemişlerdir. Artık burada konu kapanmıştır. Yani Sünni inançta bu konu kesindir. Ama adam çıkıp da “ben arkadaş Sünni inançta değilim, fakat fikrim de bu” diyorsa buna saygı duyulur. Böyle düşünebilir. Ama “hem Sünniyim, hem Hanefiyim, mezhep imamına bağlıyım, ama Hz. Mehdi (a.s.)’nin geleceğine karşıyım” diyorsa bu olmaz. O zaman o mezhebe bağlı değildir. Yani Sünni değildir. Mesela Aleviler, Caferiler, Şiiler bunların tamamı Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhurunun varlığına kesinlikle inanırlar. Ve Hz. İsa (a.s.)’nın nüzulüne, yani gökyüzünden nüzul edeceğine de kesinlikle inanırlar. Yani yeryüzüne ineceğine. İki büyük mezhep vardır İslam’da. Şiilik yani Alevilik ve Sünnilik. Her ikisi de ittifak halindedir Hz. Mehdi (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) konusunda. Her ikisi de kesin zuhur edecek şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardır. O yüzden bu konuda aradan yapılan izahların ilmi bir geçerliliği olmaz. (Sayın Adnan Oktar’ın 8 Eylül 2008 tarihli Irish Times röportajından)

Ermenistan

Sayın Adnan Oktar’ın, Ermenistan’ı kardeşliğe ve sevgiye davet eden açıklamalarının ardından her geçen gün önemli bir gelişme yaşanıyor. Sayın Adnan Oktar bundan bir yıl önce kendisiyle yapılan bir televizyon röportajında “Ermeni kardeşlerimiz inşaAllah Laçin Koridoru’nu da severek ve isteyerek açacaklar” demişti. Önemli olanın sevgiyi ve kardeşliği karşı tarafa tam hissettirmek ve samimi davranmak olduğuna dikkat çeken Sayın Oktar, Ermenistan’ın yakın zamanda Yukarı Karabağ’dan da çekileceğini müjdelemişti. Bu güzel gelişmelerin her biri, Türk-İslam Birliği’ne doğru adım adım ilerlediğimizin göstergesidir, Allah’ın izniyle 21. yüzyıl sevgi, kardeşlik ve muhabbet yüzyılı olacaktır.

Osmanlı Döneminde Ermeniler Millet-i Sadıka (Sadık Millet) Olarak Anılırlardı
“Ermeniler bizim kardeşimiz dostumuz, eski sadık kardeşlerimiz. Hatta “Millet-i Sadıka” deniyor biliyorsunuz. Osmanlı döneminde “Millet-i Sadıka” olarak anılırlardı. Yeniden o güzel günlere dönmek istiyoruz. Onlarla kucaklaşmak, kardeşliğimizi pekiştirmek, hatta aradaki sınırı kaldırmak, inşaAllah. Türk-İslam Birliği içerisinde onların da yer almasını çok arzu ediyoruz, çok istiyoruz. İnşaAllah çok hayırlı ve güzel bir girişimdi Cumhurbaşkanımızın girişimi. Devam eder inşaAllah. Bu tam bir dostluğa, tam bir muhabbete, tam bir kardeşliğe dönüşür. Bu soykırım iddiaları, toprak talebi iddiaları da son derece yersiz, gereksiz. Onlar tamamen eskilerde kalmış düşünceler. BİZ ONLARA HAKLARIMIZI HELAL EDİYORUZ. ONLARIN DA EĞER BİZE GEÇMİŞ HAKKI VARSA HELAL ETSİNLER. ARTIK DOST OLALIM, KARDEŞ OLALIM. Ticarette, sanayide, kültürde, bilimde her şeyde iş birliği içinde olalım. Mutlu, huzurlu güzel yaşayalım.” (Sayın Adnan Oktar’ın 18 Eylül 2008 tarihli iftar Yemeği konuşmasından)

Ermeniler Kardeşimizdir

Ben hatta Ermenistan ile Türkiye’nin sınırlarının açılmasını, yıllardan beri bizden uzak tutulan bu kardeşlerimizle kucaklaşmayı istiyorum. İnşaAllah buna doğru gidiyoruz. BEN BU KONUŞMALARI YAPTIKTAN SONRA, BU AÇIKLAMALARI YAPTIKTAN SONRA GÖRÜYORSUNUZ BU KONUDA ÇOK CİDDİİ GELİŞMELER OLDU. ÇOK MÜTHİŞ DEĞİŞME OLDU TÜRKİYE’DE. BU FİKRİ İLK ORTAYA ATAN BENİM, ALLAH’A ÇOK ŞÜKÜR. Elhamdüllillah. Sonra Türkiye ve Ermenistan arasında çok güçlü bir bağ kurulmaya başlandı. Ve o düşmanlık gibi görünen bazı şeyler tamamen ortadan kalkmış oldu. “Ermeniler, Türklere düşmandır gibi sözler vardı...” (Sayın Adnan Oktar’ın 12 Aralık 2008 tarihinde gerçekleşen Büyük haber röportajından)

Türkiye’nin Ermenistan’la Birleşmesi Türk-İslam Birliği İçin Kilit Bir Konudur
Bir de Ermenistan konusu var. Ermenistan ile Türkiye’nin birleşeceğini biliyorsunuz ben bir yıl önce söyledim. Daha hiç gündemde yokken. “Nasıl olur böyle birşey imkansız” diyorlardı. BEN BUNUN KİLİT KONU OLDUĞUNU SÖYLEDİM. ONDAN SONRA TÜRK İSLAM BİRLİĞİ’NE GEÇİŞ OLACAĞINI, AZERBAYCAN’IN DA SIRADA OLDUĞUNU, SURİYE VE IRAK İLE DE BiRLEŞECEĞİMİZİİBELİRTTİM. Yani birleşeceğimizden kastımız, pasaportun gereksiz olmasıdır. VİZE İŞLEMİ VE PASAPORTA GEREK KALMAYACAKTIR, BUNU SÖYLEMİŞTİM. Bakın aynı dediğim gibi çıktı, Suriye’nin ileri gelenleri, devlet yöneticileri, bizim yöneticilerimiz anlaştılar, vizeyi kaldırdılar. Vize konusunda bir anlaşma var. Arkasından pasaporta da gerek kalmayacak. Ermenistan ile de son görüşmeler yapılıyor. Ama Ermenistan’la görüşürken bunları mahcup edecek tarzda bir harekete gerek yok. Bunlar hakikaten şefkat isteyen insanlar, sevgi isteyen insanlar. Yani eski dönemin yeniden gelmesini isteyen insanlar. Millet-i Sadıka’dır Ermeniler. Bizim, askerlerimizi, Mehmetçiğimizi, zamanında biz Ermeni paşalara da teslim ediyorduk ve Ermenilere devletin kilit noktalarında görev veriyorduk. Şefkatle yaklaşılması lazım. Kemik karşılaştırmaları, kemik sayısı tespitleri, bunlar son derece tehlikelidir. Zaten bunu söyledikten sonra bir daha bu gündeme gelmedi. Çok şükür bu iyi bir gelişme. Sadece sevginin gündemde tutulması lazım. BEN DEDİM, “DAĞLIK KARABAĞ’DAN ÇEKİLECEKLER” DEDİM, NİTEKİM ÇEKİLİYORLAR. “LAÇİN KORİDORU AÇILACAK, İNŞAALLAH AÇARLAR” DEDİM, “ÖYLE BİR ÇİĞLİK YAPMAZLAR” DEDİM. LAÇİN KORİDORU DA AÇILIYOR. Türkiye, Azerbaycan arasındaki bağı sağlayacak. O kadar ham, çiğ insanlar değil bunlar. Mesela Cumhurbaşkanımız Ermenistan’a gittiğinde, Ermeni anıtının da o gün ışığını söndürmüşlerdi. Demek ki bunu düşünüyorlar, biliyorlar. Gereğini yapacaklardır. Sadece istedikleri samimi sevgi, şefkattir. Sert açıklamalar, töhmet altında bırakacak açıklamalardan şiddetle kaçınmak lazım. Ben böyle bir üslubu gördüğümde şahsen utanıyorum. Bir avuç, küçük bir ülke içerisinde sıkışmış durumdalar. Tabii ki onları da oradan kurtaracağız. Allah’ın izni ile İsrail’e kadar bizim sevgi bağımız. Çin’in böğrüne kadar, Azerbaycan’ı, Türkistan’ı, Kazakistan’ı, Libya’yı, Fas’ı, Tunus’u, Cezayir’i hepsini içine alacak. (Sayın Adnan Oktar’ın 17 Eylül 2009 tarihli basın toplantısından) (http://www.milletisadika-ermeniler.com/)

Demokratik Açılım

Açılım Ancak Manevi Kalkınma ile Olur

Kürt açılımı ile ilgili görüşümüz çok önemli. Bizim bu konudaki kanaatimiz şu; SADECE DEMOKRASİ İLE SADECE ZENGİNLİKLE BOL YİYECEK, İÇECEK SAĞLAMAKLA GÜNEYDOĞU SORUNU ÇÖZÜLMEZ. Çünkü orayı bizden kopartmaya azmetmiş, kararlı büyük devletler var ve kararlı bir politika var. Kararlı bir düşünce var. Orada sadece özgürlük; tamam çok güzel özgürlük ve hepimizin istediği bir şey, ama çözüm değildir. ORADA MANEVİ KALKINMA VE MANEVİ HAMLE VE ORADAKİ İNSANLARIMIZI BAĞRIMIZA BASMAMIZ, ONLARA OLAN SEVGİMİZİ, MUHABBETİMİZİ, SAYGIMIZI, ONLARA VERDİĞİMİZ DEĞERİ ÇOK GÜZEL VURGULAMAMIZ GEREKiYOR. Kaybettiğimiz bir kısmını manen yeniden kazanmamız gerekiyor. Bu da çok ehemmiyetli, eğer bu böyle olmazsa, sistemli politika olduğu için ve bu konuda kararlı oldukları için, Güneydoğu’yu 10 veya 20 yıl içinde vermeyi düşünüyorlar. Ama tabi ki TÜRK İSLAM BİRLİĞİ İLE BU TAM TERSİNE DÖNECEK, bu ayrı bir mesele. Ama BEN TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKİYORUM. BU YÖNÜ İLE BU KONUDA SON DERECE TİTİZ OLUNMASI GEREKİYOR. SAHİP ÇIKILMASI GEREKİYOR. (Sayın Adnan Oktar’ın 17 Eylül 2009 tarihli basın toplantısından)

“Açılım tamam alabildiğine açılalım ama dinle, mukaddesatla, sevgiyle, şefkatle ve merhametle. Açıl açıl boğulursun Allah esirgesin. Her açılma olmaz. Akılcı yüzmek lazım değil mi? Ondan sonra makul tavırların gösterilmesi lazım ve sevgiye, şefkate, merhamete doğru bizim açılmamız gerekiyor.” (Sayın Adnan Oktar’ın 23 Eylül 2009 tarihinde canlı olarak yayınlanan Samsun AKS TV röportajından)

Kürtler, Hz. Adem (a.s.)’in Soyundan Gelen Yiğit Tertemiz Kardeşlerimizdir

ADNAN OKTAR:
Aleviler de Allah’ın arslanlarıdır zaten. Türk-İslam Birliği içerisinde çok büyük görevleri olacak o yiğitlerin inşaAllah. Kürtler de çok dindar, çok efendi, sadık, güzel huylu, güzel ahlaklı insanlardır. Said Nursi Hazretleri de Kürt’tür biliyorsunuz. Birçok alimimiz Kürt’tür. Ziya Gökalp de biliyorsunuz şair, yazarımız o da Kürt’tür.

SUNUCU: Diyarbakırlı.

ADNAN OKTAR:
Evet, Diyarbakırlı Kürt’tür. Yani bayağı vardır. Bizim Cumhurbaşkanımız da bildiğim kadarıyla Kürt kökenliydi. Yani daha önceki Turgut Özal da. Bizim Kürt kardeşlerimizle ırk anlamında hiçbir sorunumuz olmaz. Zaten dinen bu haramdır. Böyle bir düşüncemiz olamaz. Hepsi Hz. Adem (a.s.)’in soyundan gelen yiğit tertemiz insanlarımız, kardeşlerimiz. Onlar bizden birer bir parça. Ayrımız, gayrımız olmaz. (Sayın Adnan Oktar’ın 7 Ocak 2009 tarihinde canlı olarak yayınlanan Kanal Malatya röportajından)

İran Hakkında Yapılan Spekülasyonlar Ve İran’ın Son Dönemindeki Barışçı Yaklaşımı

Bazı Çevreler İran ile Türkiye’nin Arasını Bozmaya Çalışıyorlar


Şimdi yeni bir kurnazlık daha yapıyorlar. BİZİ İRAN’LA SAVAŞTIRMAK İSTİYORLAR. Yeni bir kurnazlık... Şimdi İran’ın etrafında bir dolandılar baktılar, “BURAYA GELİP BOŞ YERE MASRAF YAPACAĞIMIZA, UĞRAŞACAĞIMIZA VAKİT AYIRACAĞIMIZA TÜRKİYE İLE SAVAŞTIRALIM, İKİ TARAF DA MÜSLÜMAN HEM BİRBİRİNİ KIRAR GEÇİRİR, HEM MASRAF OLMAZ, HEM DE İKİ TARAF DA ZAYIFLAR BİZİM İŞİMİZ DE KOLAYLAŞIR” GİBİ BİR KURNAZLIK İÇİNDELER. Biz böyle bir oyuna gelmeyiz. İran bizim dostumuz kardeşimiz, İran’ı seviyoruz. İran Hz. Mehdi (a.s.) aşıklarıyla doludur. Boydan boya her tarafı. Ve çok büyük bir bölümü Türk’tür. Yarısı neredeyse Türk’tür, hatta yarısından çoğu Türk’tür. Mesela Ayetullah Şeriatmedari Türk’tür. Komutanların büyük bölümü Türk’tür. Hep Türk askeridir İran askerleri. Biz böyle bir oyunun acemice de olsa, çok vicdansızca da olsa sergilendiğini görüyoruz. Ama buna alkış tutan olursa çok ayıp yapar. Bizim yapacağımız İran’la omuz omuza küfre ve delalete karşı mücadele etmektir. İran’ın biz kılına dokundurtmayız Allah’ın izniyle, öyle bir şey olmaz. Onlar bizim canımız ciğerimiz. Boydan boya dev bir ülkedir. Büyük bir ülkedir. Tarihi, geçmişi derinliklere giden bir ülkedir. Soylu bir millettir, tertemiz Müslümanlardan oluşur. Böyle bir oyun çok çok tehlikeli. Ama bugün gene konuştum, AHMEDİNEJAD BEYEFENDİ’YE BİR SELAMIMI İLETTİM. BİR HABER GÖNDERTTİM. ALLAHUALEM GÖRECEKSİNİZ GÜZEL KONUŞMALAR YAPACAK İNŞAALLAH. YANİ BU OYUNU TAMAMEN BOZACAK SAMİMİ VE GÜZEL KONUŞMALAR YAPACAK ALLAH’IN İZNİYLE. ZATEN YAPIYOR AMA DAHA DA YAPACAK. (Sayın Adnan Oktar’ın 1 Ekim 2009 tarihinde canlı olarak yayınlanan Çay TV röportajından)

Ben Ahmedinejad’la dolaylı yoldan bağlantısı olan birisiyim. Karşılıklı selam da göndertiyoruz birbirimize. Hz. Mehdi (a.s.) dedin mi gözleri doluyor, ağlıyor. Direkt ağlıyor Hz. Mehdi (a.s.)’den bahsettiğinde. Öyle birisidir Ahmedinejad. Bak “Hz. Mehdi (a.s.) gelecek” demiyor, ne diyor? “Hz. Mehdi (a.s.) geldi” diyor. Haber gönderdim, dedim “çekinmesin açıkça söylesin” dedim, “hiç korkmasın”. Çünkü herkes biliyor Hz. Mehdi (a.s.)’nin geldiğini. Hamaney çıktı, devlet başkanı, Hz. Mehdi (a.s.) geldi diye. Bitti! İran bunu birkaç seneden beri söylemiyordu, ne Şahlık döneminde söylediler ne önceki dönemde söylediler, hiçbir zaman için söylemediler. Bunu devletin başı söylüyor. Yani herhangi bir insan söylemiyor. Resmi açıklama; Hz. Mehdi (a.s.) geldi diyor. Ben ne diyorum? Hz. Mehdi (a.s.) geldi. Ne zaman dedim? Çok oluyor değil mi söyleyeli? Bütün dünya şu an Mehdiyetin etrafında dönüyor bakın… (Sayın Adnan Oktar’ın 18 Eylül 2009 tarihinde canlı olarak yayınlanan Tempo TV röportajından)

İran Atom Bombası Kullanmaz

İran’ı sürekli böyle göstermek de bir oyun. Bombalayacak, saldıracak öyle bir şey yok. Dili sürçtü, yanlış konuştu, düzeltti. Ve daha da düzeltecek, ben ondan rica ettim, istirham ettim inşaAllah. Önümüzdeki dönemde bunu görecekler inşaAllah. Dolayısıyla İran sevginin, şefkatin, merhametin kaynağı olan bir ülkedir. VE HEP SAVUNMADA KALMIŞTIR ŞİMDİYE KADAR. KİMSEYE SALDIRMAZ İRAN. IRAK SALDIRMIŞTIR ONDAN SONRA KENDİLERİNİ SAVUNMUŞLARDIR. Yani İran savaşın meraklısı olan bir ülke değildir. Kan dökmek haramdır. ONUN İÇİN ATOM BOMBASI KULLANMAK BİR KERE Şİİ FIKIHINDA DA, SÜNNİ, CAFERİ FIKIHINDA DA ATOM BOMBASI HARAMDIR. BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZLAR. Ama nükleer enerjiden istifade ediyorsa etsin kardeşim ne var? Nükleer enerjiden bütün ülkeler istifade ediyor. Bir nimet bu, kullansın ne var bunda. Nükleer enerji kullanmayan ülke mi var? Onlar da kullansın İnşaAllah. Atom bombası yapacak… Kardeşim atom bombası İsrail’in elinde var. Hindistan’da var, Pakistan’da var, Rusya’da var, var oğlu var… Amerika’da zaten zibil gibi. Fransa’da var, İtalya’nın var atom bombası. Yani bütün mesele o bombaların tamamını ortadan kaldırmaktadır. HZ. MEHDİ (A.S.) DEVRİNDE NE ATOM BOMBASI KALACAK, NE HİDROJEN BOMBASI KALACAK, HEPSİ KALKACAK ALLAH’IN İZNİYLE. Tam bir barış ve kardeşlik çağı olacak. Ancak plastik tabanca kalabilir çocukların oynaması için ki onlara bile gerek yok çocuklara kötü bir şey hatırlatır. Mantar tabancası bile kalmayacak Allah’ın izniyle. Plastik su tabancaları vardı küçükken biz doldururduk böyle “fışt fışt” sıkardık. Evet su tabancası, onlara bile gerek yok. Çünkü silahı çağrıştırır. Onlar bile kalkacak inşaAllah Allah’ın izniyle. (Sayın Adnan Oktar’ın 1 Ekim 2009 tarihinde canlı olarak yayınlanan Çay TV röportajından)

İran Cumhurbaşkanı Sayın Ahmedinejad’ın Sayın Adnan Oktar’ın Açıklamaları Doğrultusunda Değişen Üslubu

ADNAN OKTAR: Bakın İran Başkanı Ahmedinejad’ın, 17 Eylül 2009 NBC Amerikan televizyonuna verdiği demeç. Anlattıklarımın aynısını anlatmış. Ağzına diline sağlık.

Haber göndermiştim. “Şöyle konuşsun, böyle konuşsun” dedim. Daha önce de defalarca haber gönderdim ki röportajlarım hakkında da bilgisi oluyor. Bakın üslup ne kadar değişmiş ve güzel olmuş. “Bugün insanlara güç kazandıran, kültürel ve insani güçtür. Kültürel etkidir, mantıktır. Bugün dünya üzerinde fikirler, mantık ve kültür hakim. Dünya üzerindeki tüm silahların kaldırılmasını biz de istiyoruz.” Buyrun.

Bakın ne diyor, “dünya üzerindeki tüm silahların kaldırılmasını biz de istiyoruz.” Daha önce Hz. Mehdi (a.s.) inancı hakkında Şiilikte de Sünni inançta da sel gibi kan akıtılmasından bahsediliyordu. Bakın “silahlar kalkacak” diyor Hz. Mehdi (a.s.) devrinde. “Bu nedenle tüm silahlarımız yok edilmeli.”

Bakın aynısı birebir sözlerimin. “Bunların yerine okulların, hastanelerin ve kliniklerin inşa edilmesi gerekir.” Birebir. İmam geldiğinde -Muhammed Mehdi Muntazır, ahir zamanın büyük şahsı- “İmam geldiğinde” zaten onlar imam dedi mi bitti, anlaşılıyor imamın geldiği. “Tüm bu problemler çözülmüş olacak.” Mehdi zuhur ettiğinde.

“Zamanın sahibi için dua edilmesi, aslında tüm dünyada adaletin ve kardeşlik sevgisinin hakim olması için bir dilektir. Sahib-i zaman Muhammed Mehdi’nin zuhuru için dua edilmesi”, bak zamanın sahibi için dua edilmesi. “Onun sağlığına, sıhhatine, başarısı için dua edilmesi. Aslında tüm dünyada adaletin ve kardeşlik sevgisinin hakim olması için bir dilektir.” Bakın tüm dünyada adalet isteniyor, kardeşlik sevgisi isteniyor ve bunun hakim olması için bir dilektir diyor. Bunu kim söylüyor? Ahmedinejad söylüyor.

İmam Mehdi, maşaAllah, “İmam Mehdi mantık ile kültür ile yani Darwinizme, materyalizme, felsefeye karşı ve bilim ile gelecek.” Bakın İmam Mehdi mantık ile, kültür ile ve bilim ile gelecek. “Artık savaşlar olmasın. Düşmanlık ve nefret bitsin ve çatışmalar sona ersin diye gelecek. Herkesi kardeşçe sevgiyi yaşamaya davet edecek. Elbette İsa Mesih (a.s.), bakın, elbette İsa Mesih (a.s.) ile birlikte dönecek. Mesih (a.s.) ile birlikte gelecek” diyor. “İkisi bir araya gelecekler ve birlikte çalışarak bu dünyayı sevgi ile dolduracaklar. Tüm dünyada geniş çaplı bir savaş olacağı ya da dünyanın sonunda savaşlar çıkacağı ile ilgili yayılan haberler yanlıştır.” Aylardan beri ne anlatıyorum? Bunu anlatıyorum değil mi? Ne diyor Ahmedinejad? “Tüm dünyada geniş çaplı bir savaş olacağı ya da dünyanın sonunda savaşlar çıkacağı ile ilgili yayılan haberler yanlıştır.” MaşaAllah. Tam bir Mehdi aşığı. (Sayın Adnan Oktar’ın 2 Ekim 2009 tarihinde canlı olarak yayınlanan Tempo TV röportajından)

Sayın Ahmedinejad ve İran Yönetimi Doğru Yolda


Genelinde Ahmedinejad çok efendi, şahane insandır. Ve İran yönetimi de, şu anda devlet yönetimi çok mükemmel bu konuda. Bir öfke anlayışı yoktur. Mesela geldi mütevazi, mazlum… Bir Osmanlı camisinde, bir Sünni imam arkasında namazını kıldı Ahmedinejad. Bitti… Yani bu kardeşliğin imzasıdır. “Alevi Sünni ayrımı yok” demenin en açık anlatımıdır bu. Sözden daha nettir bu, çok çok nettir. (Sayın Adnan Oktar’ın 1 Ekim 2009 tarihinde canlı olarak yayınlanan Çay TV röportajından)

Sayın Ahmedinejad ve İranlılar Mehdi Aşığıdırlar

İran aslan yatağı, İran bizim medar-ı iftiharımız. Ben İran Cumhuriyeti’nin bütün devletini, milletini, insanlarını çok çok seviyorum. Çok da güveniyorum onlara inşaAllah. Onlar hep Hz. Mehdi (a.s.) aşığıdır. Ehl-i Beyt aşığıdır. Çok takva, çok değerli, çok yaman bir millettir. Çok asil bir millettir Allah’a çok şükür. Ahir zamanda da çok güzel görevler yapacaklar. Hz. Mehdi (a.s.)’nin yardımcıları olacaklar. Hz. Mehdi (a.s.) zuhur ettiğinde ona aşkla, muhabbetle sarılacaklar. Coşku ve heyecanla onu bekliyorlar. Hz. Mehdi (a.s.) sevgisini en güzel ifade edecek kişiler de onlardır söyleyeyim. Rivayette var; “Basra halkıdır” diyor “Hz. Mehdi (a.s.)’nin” diyor “kıymetini en iyi bilendir”. Yani çok coşkulu bir sevgi gösterecekler göreceksiniz zuhur ettiğinde. Çünkü İran’da müthiş bir gerilim meydana gelmiştir Hz. Mehdi (a.s.) sevgisinden dolayı. Müthiş bir muhabbet meydana gelmiştir. Bu muhabbet adeta bir patlama şeklinde kendini gösterecektir. Çok güzel neticelenecektir. İran Cumhurbaşkanı Sayın Ahmedinejad mesela çok mütevazi, çok mazlum, çok insancıl, çok kadirşinas bir insan. Bakın ne güzel açıklamalar yaptı son olarak. Hiç enaniyeti de yok. Öyle kibirlenme, büyüklenmesi de yok. Mesela güzel bir şey gördüğünde, hayırlı bir şey gördüğünde hemen onu uyguluyor. Mesela, Musevileri güzel kucaklıyor, resmi var... Tabii ki öyle, o çünkü Allah’a boyun eğmiş, Hz. Musa (a.s.)’ya derin bir muhabbetle bağlı bir insan. Hz. Musa (a.s.)’nın şeriatını bırakmamış. İftihar ederiz biz bununla ve Allah’ı çok seviyor ve bütün peygamberleri çok seviyor. Biz o insana niye karşı olalım? Biz öyle insanın alnını öperiz. Bizim karşı olduğumuz ateist siyonizmdir ve Sayın Ahmedinejad da aslan gibi çıktı, çok güzel bunu açıkladı. MaşaAllah, tebrik ediyorum kendisini. Son günlerdeki demeçleri mükemmel, peşpeşe, peşpeşe. Gönlü çok rahat olsun. Çünkü bak ben buradayım. 10 yıl sonra yine görüşeceğiz. Kesinlikle olacak. Yani yüzde yüz eminim İnşaAllah. Bir bildiğim de var öyle diyeyim inşaAllah. (Sayın Adnan Oktar’ın 29 Eylül 2008 tarihli IRIB (İran Devlet Televizyonu) röportajından) (http://kardesulkeiran.com/)

Sonuç;

Yazı boyunca yer verdiğimiz konu başlıkları, gündemdeki önemli konuların ve Sayın Adnan Oktar’ın bu konuları şekillendiren çarpıcı tespitlerinin yalnızca bir bölümüdür. Sayın Adnan Oktar’ın iç ve dış politika, Türkiye’de ve dünyada yer alan güncel konular, Darwinizm, imani ve sosyal konular ve iman hakikatleri gibi çok çeşitli konularda açıklamaları bulunmaktadır. Ayrıca Kuran ayetleri ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisleri ışığında ahir zamanı detaylı olarak tasvir eden Sayın Adnan Oktar, her akşam canlı olarak yayınlanan televizyon röportajlarında yeni açıklamalar yaparak gündemi belirlemektedir. Sayın Adnan Oktar’ın hafta içi her akşam ve hafta sonu da gündüz saatlerinde çeşitli yerel kanallarda canlı olarak yayınlanan röportajlarını, 106.4 frekansından yayın yapan Radyo Mavi Karadeniz’den ve harunyahya.tv internet sitesinden de canlı olarak takip edebilir, bu sitede daha önceki günlere ait röportaj arşivini inceleyebilirsiniz.

Bu makale, İlmi Mercek Dergisi 65. sayı (Kasım 2009) 4. sayfada yayınlanmıştır.
2009-12-26 02:39:32

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."