The Guardian Gazetesi ve ABC’den Gagalı Balinalara Uyarlanan Körelmiş Diş Masalı

The Guardian gazetesi[1] ve ABC kanalı[2] 15 Mayıs 2016 tarihinde nadir rastlanan bir gagalı balina türünü gündeme getirdiler. Haberlerde bu balinalardaki farklı diş yapısı konu ediliyor ve bu bulguların -hiçbir bilimsel kanıt gösterilmeden- sözde evrimsel sürecin kalıntıları olduğu iddia ediliyordu. Güney Avustralya Müzesi çalışanlarının iddialarına da yer verilen habere göre bahsi geçen balinanın sözde körelmiş dişleri mevcuttu.

Bu iddia, evrimcilerin defalarca çürütülmüş olan körelmiş organlar iddiasının bir benzeridir. Evrimciler kimi organların, zamanla kaybolduğunu, dolayısıyla da bazı canlıların kullanmadıkları yani gereksiz bazı organlara sahip olduklarını savunurlar. Ancak evrimcilerin körelmiş olarak ilan ettikleri organların aslında hayati öneme sahip kompleks organlar olduğu artık herkes tarafından bilinmektedir. Buna rağmen Darwinistlerin defalarca farklı şekillerde tekrarladıkları körelmiş organ masalı bilgi eksikliğinin ve en önemlisi de insanları aldatma amacının ürünü olarak gündemde tutulmaya çalışılmaktadır.

İşte gagalı balinalardaki durum da bu bilgi eksikliğinden ve çaresizce evrim teorisine kanıt bulma çabalarından bir yenisidir. Araştırmayı yapan bilim insanları söz konusu gagalı balinanın çene yapısını incelediklerinde diğer bir dişin altına saklanan daha önce karşılaşmadıkları büyük bir dişle karşılaşmışlardır. Bu dişin ise “deformasyondan ziyade evrime kanıt oluşturabilecek delil” olabileceğini iddia etmişlerdir. Sadece zanla hareket eden ve bilimsel hiçbir dayanakları olmayan bu bilim insanları şu önemli gerçekleri atlamaktadırlar: Öncelikle balinaların keşfedilmiş onlarca türü bulunmaktadır. Bu türlerin bazıları 2 bazıları ise 4 büyük dişe sahiptir. Ayrıca çenelerinde sıralı dişlere sahip olanlar da vardır. Bu gibi değişiklikler evrimsel süreçten değil balina türleri arasındaki genetik çeşitlilikten kaynaklanmaktadır.

Haberlerde sözü geçen müze çalışanlarının da itiraf ettiği üzere habere konu olan balina türü hakkında oldukça az bilgi bulunmakta ve bu balinalara çok nadir rastlanmaktadır. Çok nadir rastlanmalarının sebebi bu balinaların açık okyanuslarda ve 1000 metreyi aşan derinliklerde yaşamalarıdır.

Bunun yanı sıra okyanusların yalnızca %5’inin detaylı haritası çıkarılabilmiş ve ancak üçte biri hakkında kabaca bilgi sahibi olunmuştur. Keşfedilmemiş en az 5000 balık türü olduğu düşünülmekte ve her yıl en az 150 yeni balık türü keşfedilmektedir. Her deniz araştırması ise en az 1 yeni türün keşfiyle sonuçlanmaktadır.[3] [4] [5] Bu bilgilerin ışığında bilim adamlarının deniz canlıları hakkında sahip oldukları bilginin ne kadar kısıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Bazı evrimciler ise, bu bilgi azlığından faydalanarak, bilimsel bir kanıt olmadığı halde, aynı bu balinanın dişleri gibi kalıntıları sözde evrimsel sürecin bir sonucu gibi gösterebilmektedirler. Dikkat edilirse yazıda herhangi bir bilimsel gerekçe gösterilmeden, nadir görülen bir dişin evrim sürecinin kalıntısı olduğu öne sürülmektedir.

Bir başka az rastlanan deniz canlısı Coleacanth’ın fosili bulunduğunda da  benzer varsayımlar öne sürülmüş, Coleacanth’ın denizden karaya geçiş masalındaki kayıp halka olduğu iddia edilmiş ve yüzlerce haber yapılmıştı. Ancak nesli tükenmiş zannedilen ve bu yüzden de rahatlıkla hakkında evrim masalları anlatılan bu canlının balıkçılar tarafından açık denizlerde bulunması, evrimciler için tam bir hayal kırıklığına neden olmuştur. Nitekim Coleacanth’ın bütün organları ve yapısıyla tam gelişmiş bir dip balığı olduğu ortaya çıkmıştır. Bilimsel bilginin artması ve yeni keşifler Allah’ın yaratma sanatını gözler önüne sermektedir. Buna karşılık gerçek dışı bilgi ve çarpıtma yöntemlerini Darwinistlerin ısrarla kullanmaları şaşkınlık vericidir.

Gagalı Balinalarındaki Sonar Sistemi

Evrimcilerin mantık ve bilim dışı iddialarla evrime delil göstermeye çalıştıkları gagalı balinalar, aslında tüm özellikleriyle yaratılış gerçeğini gözler önüne sermektedir. Gagalı balinalardaki son derece gelişmiş sonar sistemi de bu yaratılışın delillerinden biridir. Balinaların bu özellikleri doğrultusunda günümüzde bilim insanları tarafından savaş gemilerinde ve uçaklarda kullanılmak üzere taklit bir sonar sistem geliştirilmiştir.

Gagalı balinalar en az 200 metre derine daldıktan sonra çok sayıda, kısa ve belirli bir yöne odaklanan ultrasonik sesler çıkarırlar. Ultrasonik dalgalar en az 20kHz enerji seviyesinde yaklaşık 200 desibel şiddetinde salınır.[6] Dahası balina sudaki derinliğini tayin edebilmekte ve avlanabileceği bölgelerde sonar sistemini devreye sokmaktadır. Çıkardığı sesleri geriye toplayarak yorumlamakta ve yorumladığı bilgiye göre okyanuslarda hareket etmektedir.

Ancak bu noktada önemli bir noktayı hatırlamakta fayda vardır. En gelişmiş sonarların başında, cihazdan gelen verileri yorumlayabilecek özel eğitim görmüş operatörler bulunur. Oysa evrimcilerin ilkel olduğunu iddia ettikleri gagalı balinalar, hiçbir zaman böyle bir operatöre ihtiyaç duymazlar ve kusursuz bir şekilde bu sonarı kullanırlar. Ayrıca unutmamak gerekir ki gagalı balinanın kendi bedenini veya evrimsel bir sürecin balinayı ultrasonik sesler çıkaracak muhteşem bir sistemle donatacak gücü ve aklı da yoktur. Bu canlıları yüzmeye en elverişli sistemlerle donatan Rabbimiz olan Yüce Allah’tır. Allah bir ayetinde yarattığı varlıklar üzerindeki rahmetini şu şekilde bildirmiştir:

 “(Yine) Bilmez misin ki, gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur.” (Bakara Suresi, 107)

Balinaların Üstün Nefes Tutma Yeteneği

Gagalı balinaların bir diğer muhteşem özellikleri ise nefes tutma yetenekleridir. Bu balinalar, oksijenli solunum yaparlar. Bu nedenle belirli aralıklarla su yüzeyine çıkarak nefes alırlar. Ancak suyun altında geçirdikleri süre, suyun yüzeyinde geçirdikleri süreden oldukça fazladır. Bunun yanı sıra 1800 metreye kadar dalış yapabildikleri keşfedilmiştir. En modern ve son teknoloji denizaltıları ancak 490 metreye kadar dalabilmekte, 730 metre seviyesinde ise yüksek su basıncı nedeniyle parçalanmaktadır. Balinalar ise 0 ve 1800 metre arasında hiçbir problem yaşamadan dolaşabilmektedir.[7]

Bu denli derin dalışlar sırasında kandaki nitrojen, yüksek basınç nedeniyle sıkışır. Ancak canlı tekrar su yüzüne çıkmaya başlayınca nitrojen kabarcıkları ve nitrojen zehirlenmesi ortaya çıkar. Balinalardaki muhteşem sistem bu canlıların 1 saati aşan derin dalışlarda dahi yeterli oksijeni depolayabilmelerini ve nitrojen zehirlenmesinden korunabilmelerini sağlar.

Gagalı Balinalar Darwin’in Tüm İddialarını Çürütüyor

Gagalı balinaların derin dalışları, bir dalgıç gibi vurgundan korunabilmeleri, akciğerlerinin sahip olduğu özel sistem Darwin’in, "Bir ayı cinsinin doğal seleksiyon yoluyla giderek daha fazla suda yaşamaya uygun özellikler elde etmesinde, giderek daha büyük ağızlara sahip olmasında ve sonunda bu canlının dev bir balinaya dönüşmesinde hiçbir zorluk göremiyorum" (Loren Eiseley, The Immense Journey, Vintage Books, 1958, s. 186) sözleri ile elbette açıklanamaz. Darwin’in bu bilimsel gerçeklerden uzak açıklaması aslında teorinin bir özeti niteliğindedir.

Hiçbir dalgıç dalma konusunda elde ettiği deneyimleri genlerine işleyip doğduğu andan itibaren çocuğunun bu bilgi donanımına sahip olmasını sağlayamaz. Mutlaka bunları ona öğretmesi gerekir. Oysa gagalı balinaların yavruları doğdukları andan itibaren dalma ile ilgili tüm bilgilere sahiptirler. Çünkü bu canlılar evrimsel bir süreç sonucunda bu bilgileri kazanmamışlardır. Sonuçları hep zararlı olan mutasyonların bir ayıyı son derece donanımlı bir dalgıç haline getirmeyeceği de bir gerçektir. Gagalı balinaların başka bir canlıdan türemeleri kesinlikle mümkün değildir. Gagalı balinalar, bir anda bu özelliklere sahip olarak ortaya çıkmışlardır, fosil bulguları da bu gerçeği doğrulamaktadır. Ayrıca ortaya çıktıkları zamandan bu güne kadar hiç değişmeden Yüce Allah’ın ilhamıyla varlıklarını sürdürmektedirler.

“Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "Ol" der, o da hemen olur.” (Bakara Suresi, 117)

 

[1] https://www.theguardian.com/environment/2016/may/15/rare-whale-found-on-australian-beach-believed-to-be-evolutionary-throwback, 10.09.2016

[2] http://www.abc.net.au/news/2016-05-15/rare-beaked-whale-washes-up-with-strange-teeth/7414862, 10.09.2016

[3] http://www.usnews.com/news/articles/2012/11/15/two-thirds-of-ocean-life-remains-undiscovered, 09.09.2016

[4] http://oceanservice.noaa.gov/facts/exploration.html, 09.09.2016

[5] http://www.scientificamerican.com/article/just-how-little-do-we-know-about-the-ocean-floor/, 09.09.2016

[6] Johnson, Mark, et al. "Beaked whales echolocate on prey." Proc. R. Soc. Lond. B. Vol. 271. No. Suppl 6. The Royal Society, 2004.

[7] Tyack, Peter L., et al. "Extreme diving of beaked whales." Journal of Experimental Biology 209.21 (2006): 4238-4253.

2016-09-27 23:36:56

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."