Sayın Adnan Oktar'ın 14 Mart 2017 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

Sohbetler, 14 Mart 2017

 

Ehli Kitap İle Müslümanlar Arasında Benzerlikler Olması, Hak Dinler Silsile Olarak Geldiği İçin Normaldir. Mehdilik Tüm Hak Dinlerde Vardır.

Ehli kitapla bizim aramızda benzerlikler olması zaten hak peygamberler silsilesini gösterir. Bazı insanlar Musevilikle İslamiyet arasındaki benzerlikleri Musevilerden alınmış fikirler olarak görüyorlar. Bu yanlış. Yani oradan buradan toplama bir fikir gibi düşünüyorlar. Öyle değil. Hak dinler zaten silsile olarak muntazam geldikleri için hepsi birbirine benzerler. Yani Mehdi kavramı da bütün hak dinlerde var. Musevilikte, Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta ve daha önce gelen Zebur’da var. Ve daha da mesela Mejdek onun kitaplarında görebilirsin. Budha’nın kitaplarında vardır. Bütün kutsal kitaplarda vardır.

 

(“Karşımızdakinin samimi olup olmadığını nasıl anlarız?” sorusuna cevap)

Konuşmasından kalbimize huzur gelir, hemen anlarız. Sahtekar, samimiyetsizse insan stres olur. Hissedilir o. Dürüst insan yüzünden, bakışlarından da anlaşılır, konuşma şeklinden de anlaşılır. Çıkarıyla çatıştığında hakkı savunur samimi insan.

 

(Takvim Yazarı Bekir Hazar, -resmini görebiliriz- Erbakan Hocamız Başbakanken bazı generallerin kendisine İngiliz derin devletiyle ilgili bilgi verdiklerini iddia eden şöyle bir yazı yazdı: “Bir gün birkaç general toplantıya geldiler. Erbakan’la özel görüşmek istediler. Görüşmede Erbakan’a sizinle ne konuşup karar alsak ertesi gün İngiltere’den Kraliçe’nin adamları bize soruyor. ‘Dün Başbakan’la şu kararları almışsınız doğru mu?’ diye. İçeride Londra’ya çalışanlar var bilginiz olsun şeklinde bir uyarıda bulundular” dedi. Bu olayı anlatan Bekir Hazar bugün de İngilizlerin orduda, siyasette, iş dünyasında, aydınlar arasında çok fazla adamı olduğunu ve FETÖ’yü doğuranın da İngilizler olduğunu söyledi.)

Tam doğru isabetli. Bilimsel olarak kanıtlanmış, delilleriyle ortaya konmuş, yüzbinlerce şahidi olan bir gerçek. Buna karşı cumhuriyet hükümeti kapalı oturum yapsın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Biz de bütün bildiklerimizi anlatalım, bilenler de bildiklerini anlatsınlar. Bu melanet örgütü, bu İngiliz derin devleti olayı tamamen kapansın. Bu deccaliyet denilen olay budur işte. Yani ahir zamanın büyük deccali denen olay budur.

 

Mehdi İnancı Tüm Eski İnançlarda Ve Hak Dinlerde Vardır. Allah'ın İndirdiği Tüm Kitaplarda Mehdiyet Vardır.

Mehdi (as) kutsal kitapların hepsinde vardır. Musevi inancında var. Musevi inancında Şiloh, Moşiyah diye isimlendirilen kişi Mehdi (as)’dir. Peygamberimiz (sav) de diyor ki, Naim buyurdu ki: “Ben Hz. Mehdi (as)’yi peygamberlerin suhufunda (sahifelerde; Adem, Şit, İdris ve İbrahim peygamberlere indirilen sahife şeklindeki kitaplarda) şöyle bulurum:” Bak bütün kutsal kitaplarda var. Kimlerde var ayrıca? Adem’in kitabında var, Şit’in kitabında var, İdris (as)’in kitabında, İbrahim peygambere indirilen kitaplarda var. Kim söylüyor bunu? Resulullah (sav) söylüyor. "Hz. Mehdi (as)'nin amelinde ne zulüm ne de ayıp yoktur." (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21) Hepsinin kitabında geçer bu” diyor. Diyorlar ki “Bu Musevi inancı” Kardeşim Musevilikte olması işte doğruluğunu gösteriyor zaten. Hz. İbrahim (as)’in dininde yok mu? Var. Nuh (as)’ta yok mu? Var, İdris (as)’te var, Şit (as)’ın kitabında var, Adem (as)’in kitabında var bütün peygamberlerin kitabında var Mehdi (as). “Musevi inancı” diyor. Nerenin Musevi inancı? Adem (as) Musevi miydi? İdris (as), İbrahim (as) Musevi miydiler? Hz. Şit (as) Musevi miydi? Hepsinin kitabında var. Ve bu doğruluğunu gösteriyor zaten, Mehdiyet’in doğruluğunu gösteren bir delil. Mehdiyet’in Hz. Adem (as)’in kitabında olması Mehdiliğin hak olduğunu gösterir. Musevi inancı değil bak Hz. Adem (as)’in kitabında da var. Hz. Musa (as) ayrı bir peygamber biliyorsunuz. Başka? Şit (as)’in kitabında var. Başka? İdris (as)’in kitabında var. Başka? İbrahim (as). Hz. Musa (as)’nın kitabında var Tevrat’ta. Hz. Davut (as)’un kitabında var Zebur’da. Ee o zaman hak demek ki. Demek ki Musevi inancı diye muhalefet etmenin bir alemi yok. İslam inancı demek, Müslümanlık inancı. Çünkü bunların hepsi İslam peygamberi. İslam peygamberlerinin kitaplarında geçen bir konu hak bir konu; ısrarla hepsinde anlatılıyorsa, mükerreren anlatılıyorsa o konu haktır. Bak Adem (as), Şit (as), İdris (as) ve İbrahim (as) peygamberler. Hz. Davut (as)’un Zebur’unda var, Hz. Musa (as)’nın da Tevrat’ında var. Dolayısıyla hak kitaplarda var. “Peygamberlere indirilen sahife şeklindeki kitaplarda Mehdi’yi şöyle bulurum” diyor Peygamberimiz (sav). “Hz. Mehdi’nin amelinde ne zulüm ne de ayıp yoktur.” Ve Naim’de diyor ki Peygamberimiz (sav)’den nakleden: “Ben Hz. Mehdi (as)’yi peygamberlerin suhufunda (sahifelerde; Adem, Şit, İdris ve İbrahim peygamberlere indirilen sahife şeklindeki kitaplarda) şöyle bulurum: Hz. Mehdi (as)'nin amelinde ne zulüm ne de ayıp yoktur.”

Araf Suresi 159’da “Musa'nın kavminden” Musevilerden “hakka ileten ve onunla adaletle davranan bir topluluk vardır” diyor. Musevi bu insanlar, halen de var bu topluluk. Bak “Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adaletle davranan bir topluluk vardır.” Nerede geçiyor? Araf Suresi 159.

 

(“Münafıkların bir başı var mı dünyada? Varsa bu kişi deccal mi?” sorusuna cevap)

Evet. Deccal aslında direkt Allah’ı inkar eden bir mahluktur. Ama kendisinin Mesih olduğunu iddia ediyor, beklenen Mesih olduğunu. Hristiyanlar Allah olarak bekliyorlar ya “İşte ben de Allah’ım” diyor “beklenen Mesih benim” diyor, o şekilde.

 

(“Kader konusunu anlatır mısınız?” sorusuna cevap)

Kader denilen olay Allah’ın bütün hayatı sonsuz kısa zamanda yaratmasıdır. Sonsuz kısa zaman, sonsuz uzun zamanı sonsuz kısa zamanda yaratıyor Allah. Bu çok büyük bir mucize. Sonsuz kısa zaman saniyenin katrilyonda biri diyemiyoruz. Katrilyon çarpı katrilyonda biri de diyemiyoruz. O kadar kısa bir zamanda Allah bütün hayatı, sonsuz hayatı yaşatıp bitirmiştir. Yani sonsuz hayat onun içinde bitmiş. Biz anlayabilir miyiz? Tabii ki anlamamız çok zor.

 

Sadece Sivrisineğin Yaratılmış Olması Allah’ın Varlığının Açık, Aleni, Keskin, Net İspatıdır.

Sırf sivrisinek bile Allah’ın varlığının açık, aleni, keskin, net ispatıdır. Sırf sivrisinek bile. Sivrisinekteki akıl bütün dünyadaki insanların aklından daha çok. Akıl almaz bir zeka orada tecelli ediyor. Mesela örümcekteki akıl, arıdaki akıl yani dünyadaki bütün insanların aklı bir araya gelse arının aklı kadar olmuyor. İnanılmaz bir akla sahip. Akıl almaz bir yeteneğe sahip. Mesela arıya verilen imkanlar insana verilse o peteği hiçbir şekilde yapamaz. Aynı imkanı vereceksin. Kanat manat her şey vereceksin. Gidecek balı toplayacak getirecek asla yapamaz. Ne o açıyı tutturabilir ne o köşegenleri öyle düzgün meydana getirebilir. Hiçbirini yapamaz, karmakarışık olur her şey.

 

Kuran'da Kitap Ehli'nden Yani Musevi Ve Hristiyanlar İçinde Samimi Olarak İman Eden İnsanlar Olduğu Bildirilmiştir.

“Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır.” (Araf Suresi, 159) Mesela bu topluluk gizli. 3500 yıldan beri var bu topluluk ve bilinmiyor. Bak, “Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır.” 3500 yıldan beri Hz. Mehdi (as)’a yardım etmek için silsile olarak devam eden bir topluluk bu, gizli bir topluluk. Araf Suresi 159. 1-5-9.

Al-i İmran Suresi, 113-115, “Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar.” Kim bunlar? Kitap ehlinden bir topluluk. Hani kitap ehli kötüydü? Hani Müslümanların muhatap olmaması gerekiyordu? Bak ne diyor Allah? “Kitap Ehli'nden” diyor. Müslümanlardan demiyor. “bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır. Onlar hayırdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah, muttakileri bilendir.” (Ali İmran Suresi 113-115) Ali İmran Suresi’nde; Müslümanların dışında, ehli kitaptan bir topluluğu Allah övüyor.

Yine Ali İmran Suresi 199’da şeytandan Allah’a sığınırım. “Şüphesiz, Kitap Ehlinden, Allah'a; size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derin saygı gösterenler olarak inananlar vardır.” Bak kime? “Kitap ehlinden Allah’a; size indirilene” yani Kuran’a da inanıyor. “Allah’a derin saygı gösterenler olarak inananlar vardır.” Kimden? Bak kitap ehlinden. Peygamber (sav)’in kitabına inanıyor. Getirdiği Kitap’a, Hazreti Muhammed’e (sav) inanıyor ama kitap ehli. Gerçek mümin olmuş oluyor.

 

Musevilerin Namaz Kılma Resimleri

Bak, bunlar ehli kitap Museviler. “Onlar çeneleri üstüne kapanırlar.” (İsra Suresi 107) diyor Kuran’da. İnsanlar anlamıyor ne dediğini, işte kastedilen bu. Yani bu da secde şeklidir, çeneleri üstüne kapanma.

 

Allah “Ehli Kitap'a Düşman Olun” Demiyor, “Onların Yemekleri Size Helal Sizin Yemeğiniz Onlara Helal, Kadınlarıyla Evlenebilirsiniz” Diyor.

Musevi nefreti çok yanlış. Kuran’ı bilmemekten kaynaklanıyor. Museviler, düşman olunacak insanlar değil. Allah, “onlarla evlenebilirsiniz” diyor. “Onlardan kadınlar alabilirsiniz.” Hristiyanlar da Museviler de, artık karısı oluyor yani sevgilisi. Değil mi? Sırdaşı oluyor. Arkadaşı oluyor. Çocuklarının annesi oluyor. Aynı evde yaşıyorlar. Ehli kitaptan. “Yemeklerini yiyebilirsiniz” diyor, Cenab-ı Allah. “Düşman olun” demiyor. Çok yanlış bir zihniyetle “Haçlı Siyonist, Haçlı Siyonist” diyerek, Musevi karşıtlığı ve Hristiyan karşıtlığı körükleniyor. Böyle bir şey yok. Kuran’daki ayette açıkça “Hristiyan kadınlarla da, Musevi kadınlarla da evlenebilirsiniz” diyor Allah. “Onlarla ticaret yapabilirsiniz. Onların yemeğini yiyebilirsiniz.” Bak “Onların yemeğini yiyebilirsiniz. “Siz de onların yemeğini, onlar da sizin yemeğinizi yiyebilirler” diyor, karşılıklı. Yani Müslümanların yemeğini onlar yesin, siz de onların yemeğini yiyin diyor. Düşman olun demiyor.

Mesela, Enbiya Suresi 105’te, “Andolsun, biz Zikir’den Tevrat’tan sonra Zebur'da da: "Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık.” Tamam, Tevrat’a bakıyoruz, Tevrat’ta “Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır” diye bir ifade var. Doğru. Ama o ifadenin devamı, başı ve sonu Mehdi (as)’den bahsediyor, Moşiyah’tan bahsediyor. Zebur’a da bakıyoruz, Tevrat’a da bakıyoruz. Her ikisinde de bahsediyor. Her ikisinde de Moşiyah Mehdi’den bahsediyor. Okuduğum ne? Kuran. Enbiya Suresi 105. Allah yemin ediyor, bak “Andolsun” diyor, “biz Zikir’den Tevrat’tan sonra Zebur'da da” Hazreti Davut (as)’a gelen kitap olan “Zebur’da da: Şüphesiz Arz'a” dünyaya “salih” samimi kullarım hakim olacaktır “varisçi olacaktır” diye yazdık.” Dünya hakimiyeti, kim dünya hakimi oluyor? Mehdi (as). Tevrat’ta nasıl geçiyor? Moşiyah diye geçiyor. Zebur’da Moşiyah diye geçiyor. Peki, bu göndermeyi kim yapıyor? Kuran yapıyor. Kuran’da Allah gönderme yapıyor, Tevrat ve Zebur’a. Adamlar ne diyor? “Ya bu Mehdi konusu, Tevrat’tan geçme bir şeydir” diyor, dolayısıyla “aslı yoktur” diyor. Kuran’da zaten Tevrat’ta var, Zebur’da da var diyor ama bunu Kuran söylüyor. Sen Kuran’dan bihabersin o zaman.

 

Hazreti Ali, Mehdi (as)’ın, Hadislerin Derin Anlamlarını Açıklayacağını Bildirmiştir

Hazreti Ali (kv) ayağa kalkıyor “Bakır, bakır, bakır” diyor. Sonra diyor ki, “O benim zürriyetimdendir” diyor “Mehdi, hadisleri açıklayacaktır” diyor. Bakır demek: Şerh eden, açıklayan, yaran anlamına geliyor. Yani içindeki derinliği bulan.

Musevilerin kutsal kitaplarından biri olan, baştan sona Kral Mesih yani Mehdi (as)’yi anlatan “Zohar” denilen kitap. Bu kitapta diyor ki; “Musa’nın asasıyla denizi yarması gibi, Moşiyah (Mehdi) de ilim denizlerini yaracak” diyor. Bak aynı “bakır”. Bakır vasfı burada da geçiyor, yani yaran açan. Bakırın bir anlamı arslan. İnceleyen, tetkik edip açıklayan, anlamına geliyor birinci anlamı. İkinci anlamı; arslan.

2017-03-26 21:59:58

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."