Sayın Adnan Oktar'ın 19 Mayıs 2017 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 19 Mayıs 2017

 

(Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Sayın Cumhurbaşkanı, gençlere hitap ettiği konuşmasında “Kızıl Elma” hedefinin altını çizdi ve şunları söyledi. "Şöyle çevreme bir bakıyorum, bazılarının gençlerimizle ilgili karamsar düşünceler taşıdıklarını görüyorum. Ben ise tam tersine gençlerimizden ümitliyim. 2023 Türkiye’sini sizler için ve sizlerle birlikte inşa ediyoruz. Bir sonraki Kızıl Elma'mız olan 2053 Türkiye’si ise her şeyiyle sizlere emanettir.” Dedi.)

Evet ama emanet edeceğimiz şekilde yetiştirmeye de çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi Darwinist, materyalist adama neyi emanet edeceğiz? Bomboş yetişmiş bir adama neyi emanet edeceğiz? Tamam, gençlerimizin büyük bir bölümü imanlı maşaAllah. Akıllı, eğitimli ama bomboş olanlar da var. Kızıl Elma, yüklü bir inancın üstüne konursa o hedefine gider. Yoksa adam Kızıl Elma diye bir şey dinlemez. Anlamaz da. Onun için Kızıl Elma’nın yolunu yapmak lazım önce. Yani o yoldan rahat geçmelerini sağlamak lazım. O bizim görevimiz. Yoksa bize 2053’te gençler “bizi niye böyle yetiştirdiniz?” derseler olmaz. Değil mi? Onları imanlı, Darwinist, materyalist düşünceye karşı, donanımlı, milli ve manevi değerlere çok güçlü sahip çıkan, Allah korkusunu, Allah sevgisini çok iyi bilen insanlar olarak yetiştirmemiz lazım. Şu anki Milli Eğitim’de Darwinist, materyalist eğitim devam ediyor.

 

(Ankara’nın merkezi Kızılay Alışveriş Merkezi’nde bir yıl içinde dört genç intihar etti. Ve hala bu olayların önlenmesi için ne valilik, ne belediye tarafından bir tedbir alınmıyor. Kızılay AVM yedi katlı bir bina. En yukarıya çıkmak için yürüyen merdivenler kullanılıyor. Yapının ortası ise, metrelerce yükseklikten oluşan boş bir avluya bakıyor. Gençler genelde en yukarıya çıkıp, bu avluya kendilerini atarak intihar ediyorlar. İntihar edenlerin tümünün yaşı on sekizden küçük.)

İntihar edecek olan önce bizi bir arasa da ikna etsek, konuşsak. Değil mi, intihar edecek ne var? Ne güzel işte, dünyada Allah mümin olarak yaşarsa, ahirette sonsuza kadar cennette tutacak. İntihar son derece tehlikeli bir şey. Eğer cinnet geçirdiyse ayrı mesele ama eğer bilerek açık şuurla yaparsa, sonsuz cehennem olur karşılığı. Aman ha. Aman ha.

 

Canını Ve Malını Allah'a Adayana Allah Yağmur Gibi Bereket Verir

Ticarette nasıl başarılı olursun? Eğer kendini Allah’a adarsan, kazancını Allah’a adarsan “Ya Rabbi ben mal mülk senin için istiyorum. Senin dinine hizmet için istiyorum.” Dersen, mal mülk sana yağmur gibi yağar. Sen öyle niyet edersen, Allah sana rızkı oluk oluk akıtır. Malı sana oluk oluk akıtır. Yeter ki Allah’a adamalı. Ama “Ben alıp biriktireceğim. Egoistim. Bencilim. Dünyamı yaşayacağım” dersen, dünya senden kaçar. Sen onu kovalarsın. Adeta sürünürsün. Allah esirgesin. Duha Suresi 8’de Peygamberimiz (sav)’e Cenab-ı Allah diyor ki “Bir yoksul iken seni bulup (Allah) zengin etmedi mi?” diyor. Zenginliği tamamen Allah verir.

 

Yollarda Kasis Olması Medeni Yöntem Değil. İnsanlara Rahatsızlık Vererek Trafik Kurallarına Uymasını Sağlamak Olmaz, Kural Eğitimle Öğretilir

Kardeşim bir tek Türkiye’de var bu. Tangur tungur, tangur tungur bir çizgiler çekiyorlar. Oradan kurtuluyorsun tümsekten geçiyorsun. İnsanların kafası beyni karmakarışık oluyor. Adım başı. Nereye gitsen tangur tungur, tangur tungur, sonra tümsek yine tangur tungur. Bu eziyete ne gerek var kardeşim? Avrupa’da hiçbir yerde böyle bir şey yok. Eğitirsin. Yahut ceza sistemi kurarsın. Kontrol sistemi kurarsın. Olur biter. Böyle eziyet ederek, sıkıntı vererek insanları hizaya getirmek, trafik kurallarına uymasını sağlamak diye bir konu olmaz. Çok yanlış bir uygulama. En kısa sürede Türkiye’den kalkması lazım. Bu Pakistan’da var. Hindistan’da var. Türkiye’de var. Ama git Paris’te bulamazsın. Londra’da bulamazsın. Moskova’da yok. Yapmayın etmeyin böyle şeyleri.

 

Mümin Peşin Affedicidir, Kin Tutmaz, Öfkelenmez. Müminler Arasında Uzayan Bir Konu Olmaz

Sevgililer Allah için birbirini severse zaten alttan alma, üsten alma diye bir şey olmaz. Mümin zaten güzel huyludur, güzel ahlaklıdır, güzel hitap eder. Sevgi doludur. Mesela kadın, sanat eseridir. Ona insan nasıl hürmet edeceğini, nasıl sevgi göstereceğini adeta şaşırır. Yani ne yapsam da gönlünü alsam, ne yapsam da mutlu olsa, ne yapsam da herhangi bir şekilde üzülmese diye özen gösterir. Dolayısıyla mümin zaten alttan alacak bir pozisyona gelmez. Peşin affedicidir zaten. Derhal affedicidir. Kin tutmaz. Öfkelenmez. Uzayan bir kriz olmaz Müslümanlıkta. Dolayısıyla her iki taraf da Müslüman ahlakında olursa, Allah’ın rızasını güderse, Allah’ın tecellisi olarak birbirlerini severler. Allah sevdirir zaten. İnsanın sevme gücü yoktur. Allah sevdirir.

 

(“Hz. Mehdi (as) ile Hz. Hızır (as) birbiriyle görüşürken, Hz. Mehdi (as), Hz. Hızır (as)’ın Hz. Hızır (as) olduğunu biliyor mu?” sorusuna cevap)

Şüphe edebilir de. Ancak kendini tanıtırsa açıkça o ayrı. Yani ben Hızır’ım derse o ayrı. Onda da alamet gerekir tabii. Yani Hızır (as)’ın özelliği mesela, duvardan geçer. Duvardan geçip “ben Hızır’ım” derse “sen Hızır değilsin” denemez tabii ki. O, odur yani. Ama bazen de normal bir dost gibi, bir arkadaş gibi gelebilir. Yani herhangi birisi gibi gelebilir. Fakat onun tahkik edilmesi kaderde olmadığı için onu tespit edemez. Mesela Cibril (as) geliyordu Peygamberimiz (sav)’in yanına, Hz. Dıhye suretinde. Peygamberimiz (sav)’in yanından ayrılıyordu, sahabelere de selam veriyordu. Ama onun takibi kaderde mümkün olmuyordu. Yani yapılmıyordu kaderde. Yani gidiş yolundan, nereye gidiyor ne yapıyor diye takip edilmiyordu. Allah ona göre yapar. Mesela Hızır (as) da geldiğinde onun nereye gittiğini tespit etmek kaderde yoktur. Yani dolayısıyla onu tespit ederim, takip ederim, anlarım gibi bir mantık olmaz. Hızır (as) senin yanına gelir konuşur, bir arkadaşın, ahbabın gibi konuşur haberin bile olmaz. Seni yönlendirir. Tavsiyelerde bulunur ve gider. Sen akraban zannedersin o geldi zannedersin halbuki o değildir akrabanın haberi bile yoktur. Ama onunla konuştuğunu zannedersin. Ve onu tahkik etmek kaderinde olmaz. O çok mühim. Yani kaderinde onu asla tahkik edemezsin.  

 

Dikkat Dağınıklığını Ortadan Kaldırmak İçin Sürekli Dikkat Egzersizi Yapmak Lazım. Dikkat Sürekli Çalıştırdıkça Allah'ın Dilemesiyle Gelişir

Dikkat dağınıklığına sürekli dikkat egzersizleri yapılması lazım. Her şeye dikkat vermek lazım. Merdivenlere dikkat edeceksin, sokağa dikkat edeceksin, bir insanın konuşmasına dikkat edeceksin. Beyindeki o dikkat o zaman Allah’ın dilemesiyle gelişir. Yani nasıl body de vücut sürekli çalıştıkça gelişiyorsa, dikkat de sürekli çalıştırdıkça Allah’ın dilemesiyle gelişir. Eğer dikkat kullanılmazsa, mesela sokakta adamlar vardır ruh gibi dikkati kapalı ağzı açık geziyorlar çok görüyorsunuzdur. Hiçbir şeye dikkatini veremiyor. Beyninde o dikkati kullanmadığı için sürekli dumura uğruyor dikkati. Bir süre sonra Allah esirgesin bunamaya kadar gider.

 

Osmanlı Mimarisi Özellikle Evler Ve Camiler Açısından Mükemmeldir. Sanat Yönü Gerçekten Güzel Olduğu İçin Anadolu'da Yaygınlaştırılmalı

Osmanlı mimarisi hakikaten özellikle evler için camiler için mükemmeldir. Bütün Anadolu’yu her yeri kaplaması lazım. Yani ben katı bir Osmanlı bakış açısıyla bunu söylemiyorum gerçekten sanat yönüyle mükemmel olduğu için söylüyorum. Yoksa başka bir sanat dalını kabul etmiyorum anlamına gelmez. Mesela Osmanlı cami vardır karşısına İtalyan mimarisine uygun bir İtalyan sanatına uygun çok güzel bir yapı yapabilirsin. Ama Osmanlı’nın sıcaklığı, güzelliği ezicidir. Hakikaten çok güzeldir. Ama İtalyan sanatına uygun heykeller, resimler, tablolar yapılması da ayrıca çok güzel olur. Yani Avrupa sanatının da kendine has bir güzelliği vardır.

 

Hiç Bir Mucize Aklın İhtiyarını Kaldıracak Şekilde Olmaz İsa Devrinde Gökten Sofra İndirilmesi De Oradakilerin Makul Göreceği Şekilde Oluyor  

Gökten sofra da indirdi ama yine etkilenmediler. Yani onlar zannetti ki gökten şöyle inecek zannettiler. Onlar otururken buluttan bir sofra kapı açılacak kapıdan içeri girecek veyahut evin tavanından aşağı inecek. Öyle değil. Hz. İsa (as), Allah’a dua etti yan odaya geçtiklerinde orada hazır bir sofra buldular. Bu aklın ihtiyarini kaldırmadı. Yani mesela ölüyü diriltirken kemik haline gelmiş ölü kemik üzerinde etler oluşup ayağa kalmıyor. Mesela üç günlük ölü. Ölmüş doktorlar kanaat getirmişler, kalbi durmuş, nefes alma durmuş bildiğin ölü. O zaman taş mezarlara konuluyor ölüler ve ağzı da taşla kapatılıyor mağara gibi bir yere koyuluyor. Üç gün geçmiş mesela “La Mart” diyor “Allah’ın izniyle kalk.” diyor. Mezarın kapısında bağırıyor İsa (as). Adam kalkıyor üstündeki o sargılarla o taşı itiyor, açılıyor taş düşüyor dışarıya çıkıyor. Bu. Aklın ihtiyari kalkıyor mu? Kalkmıyor. Adam niye şüphe ediyor? Çünkü şöyle de düşünebilir. Adam ölmemiştir, üç günden beri orada duruyordur diye düşünür. Halbuki ölmüş şahitler var yani. Nabzına bakıyorlar durmuş nabız. Bembeyaz olmuş ölmüş yani nefes de almıyor, 24 saat nefes almıyor. 24 saat nefes almayan adam ölüdür yani. 24 saat kalbi de durmuş. Adamlar da gömüyor onu haklı olarak öldü diye. Üç gün sonra kalkıyor adam Allah’ın hay isminin tecellisi olarak. Aklın ihtiyari kalkıyor mu? Kalkmaz.

 

Sabır İlk Başta Yorucu Gibi Görünür. Ama Aslında Müslüman Sabırla Ruhen Ve Bedenen Daha Sağlıklı Olur, Dinçlik Ve Bereket Bulur

Sabır biraz tabii insanı gerici ve yorucu gibi görünüyor ama o gerilip dururken insan yıpranacağını zanneder halbuki acayip şifa bulur. Yani sabrederken Müslüman yıprandığını düşünürken dinçleşir, gençleşir, zenginleşir, bereketlenir. Ruhen ve bedenen daha sağlıklı olur. Tam tersinedir. Mesela diyor ki: “Ben çilelere sabrettim.” diyor “ne acılar çektim.” diyor. Bakıyorsun yüzüne çocuk gibi yüzü. Öbürü de diyor ki: “Ben çok rahat yaşadım.” Bakıyorsun ki acayip çökmüş mahvolmuş yani. Acı insanı güzelleştirir, çileler insanı güzelleştirir. Sabır insanı güzelleştirir. Çok güzeldir sabreden insanlara dikkat edin, çile çeken insanlarda keskin bir güzellik olur. Sabretmeyen, çile çekmeyen insanlarda bir matlık ve kütlük hakim olur. Yani böyle ablak olurlar bazıları bazı kişiler.

 

Panik Atakta En Güzel Çözüm O Hisle Hiç Muhatap Olmamaktır.

Panikatağın en güzel çözümü hiç muhatap olmamaktır. Çünkü yeni çıkarttılar bu modayı panikatak diye. E nedir? İşte “Birden öleceğimi hissediyorum” Ya ölmezsin bir şey olmaz. “Bayılacağımı hissediyorum.” Bayılmazsın. “Kalbim duracak zannediyorum.” Durmaz kalbin bir şey olmaz. Sen istesen de durmaz kalbin yani sen istesen de bayılamazsın zaten istesen de ölemezsin. Yani bunları bırak keyfine bak. Panikatağın çözümü budur bağıra bağıra şarkı söylersin. Hadi gelsin bakalım panikatak. Panikatak kaçar senden o zaman. Korkar yani. Hele hele böyle efendim Konya havalarına falan hiç dayanılamaz. Mesela. Kamayı çektim kından. Yani bunu duydu mu panikatak kaçacak delik arar.

 

(Final Four Basketbol Turnuvası için İstanbul’a gelen Yunanlı taraftarların meşale yakıp Konstantinopolis şeklinde sloganlar atmasının ardından İstiklal Caddesi’nde kavga çıktı. Kavgada altı kişi yaralandı. Yunanlı taraftarlardan iki Yunan, Şirinevler’de saldırıya uğradı. Tekme ve yumrukların hedefi olan turistleri çevrede bulunanlar araya girerek saldırganların arasından kurtardı.)

Çok ayıp yapmışlar. Buraya gelen misafire kabadayılık yapmak delikanlılığa yakışmaz, çok çok çirkin. O, bunlar cehalet eseri olabilir, görgüsüzlük olur, kalitesizlik olur. Sana buraya güvenip gelmiş, dost olarak gelmiş tanımaz, bilmez, etmez, yabancı bir ülke değil mi? Genç çocuklar ayrıca güzel ağırlamaları lazım. Beraber bir yerde şarkılı, türkülü eğlenebilirlerdi geniş bir meydanda zaten isteseler hükümet onlara imkan da tanır. O çocukları korkutmanın, tedirgin etmenin alemi ne? Sevgisiz olarak ülkelerine geri dönecekler, marifet mi şu? Nefret tohumları atmış oluyorlar ne gerek değil mi? Yunanlılara biz çok benziyoruz, fizik olarak da benzeriz, huyumuz, suyumuz da benzer. Çağır mesela bir uygun alana hepsi gelsinler hükümetten müsaade alırsın kaymakam ateş de yakarsın sabaha kadar eğlenirsiniz. Sloganda atın yine taraftarlarınızı coşturun da ama kavga neyin nesi?

 

Çocuğun Gönlünü Alarak, Merhamet Ederek Terbiye Etmek Güzel Olandır. Aksi Çocuğun Bilinç Altında Çok Olumsuz Etki Yapar

Geçenlerde çarşıdaydık, oyuncakçıya girdim, bizim çocuklar da vardı yanımda. Ufak bir çocuk bir oyuncak çantası almış sıkı sıkı yapışmış bütün gücüyle bağırıyor annesi de “almayacağım” diyor ama kendini parçalıyor bir görseniz bütün mağaza ayağa kalkıyor böyle, “anneciğim lütfen al” diyor böyle. Çocukları gönderdim git hemen şunu al çocuğa. Kardeş hemen orada gitti kasaya ödedi. Bu kadar acı çektirmenin alemi ne çocuğa? Aslında anneler tabii terbiye ederim falan diyor ama çok acı çekiyor o çocuklar ben de onları görünce çok acıyorum onlara. Yine başka bir çarşıya gitmiştim orada da annesine nasıl yalvarıyor çocuk. “Lütfen anneciğim bak bir daha yapmayacağım” diyor “gitmeyelim” diyor herhalde çarşıdan onu götürüyor o da gitmeyelim diyor ama bütün gücüyle aynı şeyi bir daha tekrarlıyor, canını yakmanın alemi ne? Nasıl bir merhamet anlayışı bu? Özür diliyor işte daha çocuk, el kadar çocuk daha ne desin? “Özür diliyorum anneciğim bir daha yapmayacağım” diyor “gitmeyelim” diyor gitme ya, ne olur? Aksini yaptı mı iyi terbiye edeceklerini zannediyorlar halbuki o çok ters etki yapar. Çocuğun bilinçaltında öfke meydana getirir, o onu bayağı kızdırır, akılcı bir hareket değil o.

 

Ben Kimseye Yıkıcı Yaklaşmam. Gelenekçi Ortodoks İnanca Sahip Olanların Da Düşüncelerine Saygı Gösterir, Ezilmelerine Seyirci Kalmam  

Ben gelenekçi Ortodoks Müslümanlara saygı duyuyorum, onları incitecek bir şey yapmaktan kaçınıyorum o yüzden ezan okurken susuyorum yoksa biz ezan okunurken zaten ezan dışarıda okunuyor buraya çok zayıf geliyor ve biz Allah’ı anıyoruz hiçbir mahsuru yok. Ezan da Allah’ı anmaktır, biz de Allah’ı anmış oluyoruz yani ezan beni Allah’ı anmamı durduracak bir şey değil ama hürmeten, nezaketen dikkat ediyorum. Mesela kandil gecelerinde müzik olsa da işte daha makul bir müzik yani canlı böyle aktif müzik değil de daha sakin müzikleri tercih ediyorum, o nedir? Gelenekçi Ortodoks Müslümanlara saygım, onlara olan sevgim, merhametimdir. Onları da ben koruyup kolluyorum. Onları ben doğru yola çekerken üzülmelerini de istemem, ben yıkıcı bir yaklaşımla onlara yaklaşmam ve çok itinayla koruyorum. Onları mesela ezmeye kalktılar hükümetin içinden, dışından bazı adamlar biliyorsunuz tarikatları, cemaatleri hedeflediler ama fitil fitil burunlarından getirdim kanunla hukukla. Diyecek halleri kalmadı bak ağızlarını açamıyorlar, nefes aldırmadım. Çünkü onlara yönelik ezici bir politika izlemek istiyorlardı. Tayyip Hocamız da bundan çok mutazarrır rahatsızdı dolayısıyla oyunlarına müsaade etmedik.  

 

(“İnsan öldükten sonra ruhu bu dünyada dolaşır mı?” sorusuna cevap)

Yok ama şöyle olur mühim bir görevse, mühim bir çalışmaysa Allah nimet olarak mesela mühim mürşitlere geçici olarak dünyaya geri gönderir, geri götürür. Bazen o talebelerine moral olsun, onları şevklendirsin diye ruh olarak, ruhaniyet olarak görünebilir, bazen gelir, kısa konuşabilir, görüşebilir ama bu çok kısa sürer öyle uzun süreli, uzun bir şey değildir geçici bir nimetlenmedir. Mesela Abdülkadir Geylani de çok görülmüştür, Muhyiddin Arabi Hazretleri’nde görülmüştür, Hz. Ali (kv)’de görülmüştür. Mesela Hz. Ali (kv) vefat ediyor cenazesine geliyor, ruhaniyet olarak geliyor. O moral vermek için, taraftarları üzülmesin diye, çok üzüldüler çünkü Ali (kv) şehit edilince ama felaket üzüldüler şok meydana getirdi, onu rahatlatmak için cenazenin önünde yürüdü kısa bir süre yani en fazla ne kadardır mesela on saniye, yirmi saniye, otuz saniye yani gördü birçok kişi ama sonra kayboldu. Moral vermek içindir yani sürekli olmaz.

 

(“Bediüzzaman hakkında bilgileri nasıl edindiniz” sorusuna cevap)

Ben Risale-i Nur’un hemen hemen tamamını okudum. Ama tabii Nur talebesi değilim. Risale-i Nur’dan istifade ediyorum ama Nur talebesi değilim. Öyle olsa zaten klasik Nurcu yöntemleriyle hareket ederdim. Başka bir bakış açısına sahibim ben. Kuran’ın yeterliliğini savunan bir bakış açısına sahibim. Bediüzzaman biliyorsunuz Sünni’ydi. Sünnilik içerisinde de kendi mezhebine göre hareket ediyordu. Hanefi, Hanbeli, Şafiilik vardır biliyorsunuz bir de Malikilik vardır. O Şafi’ydi. Kendisi de söylüyor “Ben Şafiyim” diyor. Mesela ben Şafii değilim. Dolayısıyla inanç ve uygulamada farklılıklar var. Ama özde bir farklılığımız yok. Samimiyet, candanlık, halislik yönü çok önemlidir Bediüzzaman’ın o yönü asıl Müslümanlık yönüdür. Zaten iman yönü esaslıdır. O yönleriyle takdir ediyorum, beğeniyorum ve uyuyorum, ona tabi oluyorum o yönüyle. Ve bütün Müslümanlar tabi olur.

 

Ruhlarında İman Gücü Olmayan İnsanlar Tartışma, Laf Sokma, Dedikodu Söz Konusu Olduğunda Çok Yetenekli Oluyorlar

Bizi eleştirenler de öyle çirkef, sevgisiz, ahlaksız bir üslupla olursa bu nefret ve kin olduğunu gösterir. Samimiyet olduğunu göstermez. Mesela arkadaşlar konuşuyor, her şeyi konuşuyorlar. Daha da girift konulara girebilirler ama nezaketli ve kibar olacaklar. Kin dolu bir ağız, pislik dolu bir ağız lağım ağzıdır. Biz lağım ağzını burada boşalttırmayız. Yani burası foseptik dökülecek bir yer değil. Onu gidecek kendi üstüne dökecek. Çünkü pis konuşan kendi üstüne döker o foseptiği. Kibar, nezih konuşan insanlara her zaman kapımız açık. En ağır eleştirileri bile yapabilirler ama nezaketli olacak. Ama böyle köpek gibi hırlayarak falan kıskaçlık ve hasetliğin iğrençliği içerisinde kudurmuş adamlara cevap verirsen alçaklığı, ahlaksızlığı teşvik etmiş olursun. Ahlaksızlığı teşvik etmek de ayrı bir ahlaksızlık olur. Müslüman’a yakışmaz. Ahlaksıza her zaman kapıyı kapatmak lazım. Hırlayacağı, çirkeflik yapacağı yerlere ket vurmak, kapatmak bir ahlakın gereğidir, yüksek ahlakın gereğidir.

 

Boğazda Yolculuk Edilirken İnsanların Denizi Görebilmesi Lazım Manzaranın Güzelliğinden Bir Avuç İnsan Değil Tüm Vatandaşlar İstifade Etmeli

Bir de deniz kenarında yol alıyoruz Bebek’te olsun, Beylerbeyi’nde her yerde, asla denizi göremiyoruz. Her yer ev, zamanla yapmış adam. Ya kardeşim bir kanun çıkarılsın, deniz kenarındaki bütün yalıları devlet istimlak etsin açılsın oralar. Hayır, yalı; duvarlar neyin nesi, dikenli teller falan. Biz esir kampında mı geziyoruz, İstanbul’da mı geziyoruz? Her yer işte “köpek var, dikkat kapıda.” Ya o duvarlar tamamen kalksın ya o binalar tamamen kalksın. Deniz muhteşem bir güzellik, milli güzelliktir. Milli güzellik evlere kapanmasın, devlet istimlak etsin o yerler açılsın. Püfür püfür denizi görerek, o güzelliği görerek yol alalım ve geniş de yollar yapılır o zaman. Üst üste sırt sırta gidiyor insanlar. Yani bir avuç insan deniz kenarında oturacak diye milyonlarca insanın o güzellikten mahrum olması mantıklı değil. Ama illa oturmak istiyorsa açsın duvarlarını tamamen ne yapıyorsa yapsın.

 

Türkiye Çok Kaliteli Hale Getirilirse Her Yerde Sanat Bağlar Bahçeler Tertemiz Sokaklar Olursa Beyin Göçü Diye Bir Şey Olmaz

Türkiye’yi çok kaliteli hale getirirsen, her yere heykeller, resimler, güzellikler, bağlar, bahçeler, kaliteli mimari, tertemiz sokaklar Avrupa’dan daha üstün, İtalyan sanatından daha üstün sanat eserleri doldurursan kimse gitmez. Ama gecekondular, mahvolmuş evler, yere bakan insanlar, işlevsel kıyafet giyen genç kızlar, saçı keçeleşmiş bayanlar, bakımsız delikanlılar olan bir yerde az veya çok insanlar durmak istemez. Bakımlı insanların olduğu yere gitmek isterler. Güzel evlerin olduğu, güzel caddelerin olduğu, sanat eserlerinin olduğu yere, özgürlüklerin olduğu yerlere gitmek isterler. Hükümete bu konuda destek olursak hükümet bunları gayet güzel yapar ama gelenekçi Ortodoks Müslümanların baskısına insanlar boyun eğerse hükümeti de zor durumda bırakmış oluruz. Ama kayıtsız şartsız Tayyip Hocam’a destek sağlanırsa o bayağı başarılı güzel şeyler yapacak diye umuyorum, öyle görünüyor. Yani güzel ataklar yapacak. Türkiye kaliteli, seçkin bir sanat anlayışına sahip olursa Avrupa’dan buraya gelir insanlar o zaman. Ters beyin göçü olacaktır o zaman. İngilizler buraya gelir, Fransızlar buraya gelir, burada yaşamak isterler. Buradan oraya gidiş değil, oradan buraya geliş olur, bunun şartı kalitedir.

2017-06-05 19:16:08

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."