Sayın Adnan Oktar'ın 31 Ekim 2017 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 31 Ekim 2017

 

Şeytani Amaçla Yapılan Olumsuz Dualar O Duayı Eden Kişiye Bela Olarak Döner

Münafık olur, mesela Müslümanların aleyhine dua eder. Allah o belayı ona çevirir. Mesela Müslümanların helaki dağılması için dua eder, ama şeytani bir amaçla yapar bunu, Allah’a inandığından değil de şeytanlık olsun diye yapar. O duası tutar kendine bela olarak döner. Yani onun için şer olmuş olur o. Ve Allah belasını vermiş olur veyahut belalarını vermiş olur. Münafıklar hep Peygamberimiz (sav) aleyhine dua ediyorlardı, Allah hep belayı onların üstüne yağdırıyordu.

 

Her İnsan Gece Uyuduğunda Bir Nevi Ölüme Yatar. Dünya Hayatı ve Ahirete Kalkış da Buna Benzer

Şimdi biz akşamları ölüyoruz alenen ölüyoruz. Yani ölme oluşuyor şuur tamamen kapanıyor başka boyuta geçiyoruz dünyayla hiçbir bağımız bağlantımız kalmıyor sıfır oluyor.  Sabah kalktığımızda bağlık bahçelik bir dünyayla yeniden karşılaşıyoruz. Şimdi biz desek ki “biz şimdi uyuyacağız öleceğiz” sabah kalkacağına da bir garanti yok. Her uyuyan için hiçbir şekilde garanti yok yani kalkıp kalkmayacağı belli değil. O alemde o öyle kalabilir. Yani sonsuza kadar uyuyabilir, uyku boyutunda kalabilir. Ne oluyor? Kalktığında pırıl pırıl bir alemle karşılaşıyor. O alem nasıl? Aydınlık pırıl pırıl. Ağaçlar var, çiçekler var, bahçeler var bu da öyledir. Yani bir gün insan yeniden bir uykuya daha giriyor, bu uykunun şekli alışılmış bir uyku değil. Onda daha net görüntü görmüş oluyor yani görüntüler var, görüntünün dışında bir alem yok. Gölge varlıklar vardır yani maddi anlamda bizim anladığımız anlamda madde yoktur, gölge varlık olarak. Gölge varlık olarak da detaylarla yarattığını, insanlar yarattığını, manzara, ağaçlar yarattığını Allah bize her gün gösteriyor. Ama tabii illa ben inanmıyorum diyorsa zaten adam cennette de inanmıyor. Cennete gidiyor yine Allah’a inanmıyor. “Burası cennet değil” diyor “bize bilinçaltı bir oyun oynandı beynimiz ele geçirildi, beynimizle oynuyorlar” diyor, yani eski usulle “beynimize büyü yapıldı” diyorlar. Yeni usulde de muhtemelen işte beynin elektro manyetik düzeninin kontrol altına alındığını yani beyindeki enerjinin kontrol altına alınarak sonsuz bir yaşama sokulduğunu insanın ve dolayısıyla onlara korkunç görüntüler gösterildiği yani elektronik ortamda teknik ortamda ve onlara rahatsızlık verildiği inancında olacaklar yaklaşık. Şimdi sen adama “bu böyle değil” istediğin kadar de. Adam “ben böyle inanıyorum” diyor sonsuza kadar da iman etmiyor. Onun için iman etmeyenlerin tavrı Müslümanı ilgilendirmemesi gerekir ilgilendirmez. Kendi inancına, kendi samimi gördüğü duyduğu anladığı, beş duyuyla anladığı inancına tabi olacak. Onun dışında inanmayanları tabii ki Allah gösterecektir onu, bunlar inanmayanlar diye gösterecek, inananlar diye gösterecek. Biz o arada seçim yapacağız, ona göre bizim üstünlüğümüz oluşmuş olur Müslümanlar için.

 

(“Hz. Süleyman (as) döneminde cinler görünüyor muydu?” izleyici sorusu)

Yani öyle görünüyor. Fakat insanlar onlara nasıl alıştı o tabii şaşırtıcı. Ama benim gördüğüm, bazı arkadaşlarımız cinin duman halinde görülmesine çok normal gözle baktılar makul karşılıyorlar. Şimdi duman halinde görünmeyi normal karşılıyorsa görüntüyü de normal karşılarlar gibi geldi bana, öyle gibi geldi. Çünkü hakikaten bir tedirginlik görmedik arkadaşlarımızda duman halinde zuhur ettiğinde. Olmadığına göre demek ki olmuyor etkilenmiyor insanlar olumsuz yönde. Ama yine de tabii ürkütücü yani duvardan geçip “Selamun Aleyküm” derse yani olabilir alışmak lazım. Duvar kabartmalarında gördüğümüz göründüğü tarzında. Yani taş kabartmalarda yapılanlar, işte o fil kafalı, baykuş kafalı falan adamlar var. Onlar maske falan değil normal insan hayat içindeki insanlar. Onlarla beraber yaşamışlar makul görmüşler. Bizim de mangal gibi yüreğimiz var, biz de normal karşılarız. Yavaş yavaş alıştırılacak bence insanlar cinlere. Aşama aşama alıştırılacaklar. Birden alışabileceklerini zannetmiyorum. 

 

Bir Genç Kıza Verilen En değerli Şey Güvendir. Gerçek Sevgi Bu Güven Üzerine Oluşur

İlk görüşte çok beğenebilir. Olur yani, çünkü yüksek bir vicdana sahipse bir insan, o genç kız da yüksek bir vicdana sahipse, birbirlerinin dürüstlüğünü yüzündeki güvenilir görüntüyü Allah tarafından verilen bir güçle hissederler ve hemen birbirini sevmeleri mümkün. O çoktur, görür görmez kanı kaynar sever. Ama bazı detaylar olabilir tabii insanda eksik yönler falan. Onlar karşılıklı konuşmayla düzeltilebilir. Ama en çok tabii bir genç kıza verilecek şey güvendir. Her zaman söylüyorum, onun haysiyetine, şerefine, onuruna, namusuna, sağlığına sıhhatine, dinine imanına, geleceğine, neşesine sevincine garanti vermek. Yardımcı olacağına dair garanti vermek. Bu önemli, bu olursa tamam ama bunları bozmayı amaçlıyorsa bu olmaz.

 

(“Hz. Musa (as) Hz. Hızır (as)’ın ilimlerini öğrenmeyi neden bu kadar çok istemiştir?” izleyici sorusu)

Allah diyor, Hz. Musa (as) iyi yetişmişti çok bilgiliydi, genel kültürü iyiydi Firavun’un yanında yetiştiği için. Bir mason mabediydi orası. Ortadoğu’nun bütün ünlü masonları, üstad masonları falan hep oraya gelip-giderlerdi. O da bir prens olarak yetiştirildiği için Hz. Musa (as) hem dövüş sporları öğretildi, hem genel kültür, hem siyaset bilgisi, hem simya bilgisi gizli ilimler birçok şey öğretildi. Hz. Musa (as)’ın ilmi tabii Tevrat olmadan bir anlamı yoktu. Sonra Allah ona Tevrat’ı bahşedince, Tevrat inince nazil olduğunda gerçek alim olmuş oldu, gerçek ilim ehli olmuş oldu. Allah ona bu ilimleri bahşetmesinden bir parça gurura kapıldığı söylenir. Demiş ki işte bir rivayette “en fazla ilmi olan, bilgisi olan benim” demiş “çok fazla bilgim var, benim üstüme bilgisi olan kişi şu an bilmiyorum” demiş, ona yakın bir konuşması olmuş. Onun üzerine vahiy geliyor Cenab-ı Allah, “Kayalıklara git bir üstatla karşılaşacaksın” diyor, üstatlar üstadı yani. Duvarcı ustası olan bir üstat. Bak şimdi yetiştiği tapınak mason tapınağı dikkat edin, Allah ona vahyediyor “Sana üstatlar üstadını gönderiyorum, o sana garip bir ilim öğretecek” diyor.

 

(“Bazı insanlar ölümü kendilerine yakıştıramıyorlar neden?” izleyici sorusu)

Hakikaten cenazede birçok kişi enaniyete giriyor, züppelik yapanlar oluyor şımarıyor böyle kibirleniyor. Şımarıklığı her halinden hareketinden hissediliyor. O öldü ama ben ölümsüzüm mantığında oluyor. Bir garip sevinme, o öldü ben canlıyım tarzında garip bir züppelik hali birçok kişide görülüyor. Orada gereksiz münasebetsiz konuşmalar yapmak, densizlik yapmak şeklinde kendini gösteriyor yani ölümden ibret almadığı anlaşılıyor. Ama benim güzel yüzlüm bu anormalliğin farkına varmış, onu dile getiriyor doğru söylüyor.

 

İnsan Allah Tarafından An An Takip Edilir ve An An Kendisine Yol Gösterilir

Eğer dürüst değerlendirirse mümin hemen eğriyi doğruyu ayırt eder. Çünkü Allah ayette diyor ki: “Ben size bir şeyin yanlış olduğunu bildiriyorum, kalbinize vahyediyorum ve bundan sakınmayı ve doğrusunu da vahyediyorum” diyor Allah, ayetle söylüyor Allah. İki türlü bilgiyle donatılıyor insan, bir; bir şeyin yanlış olduğu bildiriliyor vahiyle, iki; ondan nasıl sakınacağının nasıl kurtulacağının yolu da gösteriliyor. O yüzden insanın bahanesi yok, ben bilmiyordum yok. An an insan takip edilir Allah tarafından, an an yol gösterilir. Vicdanına uyduğunda kurtuluşa erer mümin.

 

Şu Anda İnsan İçin Sürekli Akan Kesintisiz Görüntü Akışı Var. Bu Akışı Sağlayan Güç Ölümden Sonra Daha Net ve Berrak Şekilde Devam Ettiriyor

Şu an bir film seyrediyoruz görüntü seyrediyoruz. Biraz sonra yine bu görüntü devam ediyor, ertesi gün yine bu görüntü devam ediyor bir yerden akıyor bu görüntü sürekli. Bu akışın devamına ahiret diyoruz. Kesintisizdir bu görüntü ve de görüntü kaybolmaz, teknik olarak kaybolması mümkün değildir. Bilimsel açıdan eğer soruyorsa var olan bir şey yok olmuyor. Görüntü yok olmaz sonsuza kadar yok olmaz. Ses de yok olmaz, hiçbir şekilde yok olmaz. Bu akışı sağlayan güç bunu devam ettiriyor, bu şekilde anlayacak anlamak isteyen.

 

(“Hz. İsa (as)’ın talebelerini tanıyor musunuz?” izleyici sorusu)

Öyle bir şey olsa bile olduğunu farz edelim, söylersem ben kötülük yapmış olurum. Yani haram olur öyle bir şey yapmam. Müslüman öyle bir şey yapmaz. Talebesini söylersen adam gider takip eder yerini bulur. Olmaz, öyle bir şey söylenmez. Ama hissedilir yani üsluplarından tavırlarından anlaşılır. Dünya politikasında Müslümanlığı destekleyen siyasi liderlere bakın, Müslüman politikasını destekleyen siyasi liderlere bakın, o siyaset anlayışında Hz. İsa (as)’ın etkisinin olduğunu görürsünüz. Normalde İngiliz derin devletinin etkisi olması gerekirken ama garip bir şekilde akıllı bir peygamberin yönlendirdiğini hissettiren bir politika gelişiyorsa birisi yönlendiriyor demektir. Normalde mesela Suriye, Irak konuları bunlar çoktan bitmiş olması gerekiyordu, Türkiye’nin bölünmesi gerekiyordu normalde ama bölünmüyor bölünemiyor. Siyaset yönünde deccalın siyasetini bozan birileri var bu görülüyor.

 

Bizim İlmi Çalışmalarımızın Etkisi Çok Geniş Oluyor. Gelenekçi Ortodoks Anlayışında Pek Çok Kesimle Bağlantı Kurmaları Mümkün Olmuyor

Şimdi bu konuşmalar çalışmalar falan görülmüş şeyler değil tabii. Gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı Avrupa’yla böyle bir bağlantı kurmaz ve kuramaz. Kurmak da istemez inancına göre. Ne Rusya’yla böyle bir bağlantı, ne İran’la. İran’dan adam birçoğu nefret ediyor. Rusya’yla zaten hiç bağlantı kurmak istemez. Allah’a çok şükür biz bütün insanlarla çok akıllıca ve çok dürüst, samimi, mükemmel bağlantı kuruyoruz. Ve onlarla İslam anlayışını çok güzel enjekte edebiliyoruz, anlatabiliyoruz. Eski gelenekçi İslam anlayışı tabii utanç verici. Konuşulacak gibi değil. Daha insanlar başında utanmaya başlıyorlar. Bizim anlattığımız İslam anlayışı çok samimi, güzel o yüzden gençler arasında çok çabuk revaç bulan, severek kabul edilen bir din anlayışı oldu. Bütün Türkiye çapında, dünyada gençler severek İslam’a yakın olmak istiyorlar İslam’ı yaşamak istiyorlar. Tabii bu Allah’ın bir lütfu. Yavaş gelişiyor gibi görünüyor ama dünyada etkimiz çok büyük. İnsanlar evet biz etkilendik büyük bir olay var demiyorlar sessiz kalıyorlar ama içten içe gelişmenin olduğunu anlıyoruz. Mesela bak bu son yayınlar, açıklamalar içten içe Avrupa’da ne kadar büyük etkiye sahip olduğumuzu gösterdi. Bizim dışımızda hiçbir hareketten bahsedilmiyor. Hiçbir hareketi de ciddiye almıyorlar. Birleşmiş Milletler’de de, Avrupa’da da, Amerika’da da tek ciddiye alınan, tek beğenilen İslam anlayışı olduk elhamdülillah. Ki daha vaktimiz varken. Bir de bizim iyi yönümüz siyasetle alakamız yok ve olmadığı teknik olarak açık açık görülüyor. Tek amacımız sevgi olması. Tek amacı sevgi olan hiçbir topluluk yok Türkiye’de ve dünyada. Yani benim amacım sadece sevgidir diyen yok.

 

Münafık Hareketi Egoist Bir Harekettir, Kendini Düşünür, Günü Birliktir. O Günkü İhtiyacına Göre Ayetleri Kullanır

Münafık çok lavuk ve karaktersiz bir tiptir. Çıkarı neredeyse orada olur mesela bazen Müslümanları güçsüz görürse kahpelik yapıp, bazı güçlerle işbirliği yapıp Müslümanlara zarar verebileceğini düşünür. Sahabe devrinde öyleydi. Roma’dan yana oluyorlar, Roma gizli derin devletine haber götürüyorlar. Peygamber (sav)’in ona güç yetiremeyeceğini düşünüyorlar. Ve gücü hep küfürde aramışlardır. Hep kahpelik yapmışlardır. Günübirlik duruma göre şekil almışlardır fakat işin çok ilginç yanı Kuran Peygamberimiz (sav)’e indiği halde Peygamberimiz (sav)’le Kuran’la mücadele etmeye kalkmışlardır. Böyle bir ahmaklık görülmemiş. Vahiy ona iniyor, Peygamber (sav)’e Kuran’la mücadele vermeye çalışıyorlar. Münafık Kuran’dan nefret eder Allah esirgesin. Ama mecbur olduğu için de Kuran’ı kullanır. Fakat tabii adilik yaptığı, pislik yaptığı herkesçe ve alenen bilinir. Münafığı anlamak öyle güç bir şey değildir. Mesela ayette diyor ki Cenab-ı Allah “yeryüzünü gezip dolaşmaz mısın?” münafık diyor ki “ben ayrıldım Müslümanlardan dünyayı gezip dolaşıyorum.” Bre ahmak orada Müslümanları mahvediyorlar. Kadınları, çocukları doğruyorlar. Sen de işi gücü bırakmışsın Çin’e gezmeye gidiyorsun. Oradan Kuzey Kutbu’na gidiyorsun. Müslümanlar ne olacak? “Allah burada emretmiş” diyor “bak dünyayı gezip dolaşın diyor” diyor. Kardeşim sana cihat emretmiş. Ve orada bir kıtal var Müslümanları kurtarman gerekiyor. Önce onu yapman lazım. “Her şeye ben nasıl yetişeyim?” diyor “Allah’ın bir emrini ben yapayım onlar da onu yapsın” diyor. Yani ahlaksızlıkta münafığın mantığını açıklamak çok güçtür. Cehennemde de anlamıyor, cehenneme gitse de anlamıyor yine ahlaksızlığına devam ediyor. Onun için Allah onları hiç çıkartmıyor cehennemden. “Ne zaman çıkmak isteseler geri başlarını oraya döndürürüz” diyor Allah.

 

Dışarıda Renk ve Işık Yok. Sadece İnsan Rengi Algılıyor. Rengin, Işığın, Sesin, Dokunmanın Şuurunda Olan Varlık İnsandır

Bir Yaratıcı’yı açık açık görüyoruz. Katrilyonlar çarpı katrilyonlar detaylarla bunu görüyoruz. Ve her yerde o Yaratıcı’nın damgasını görüyoruz. Her yerde insanlar düzgün yaratılmış, iki gözlü, burunlu, böceklerde, hayvanlarda, bitkilerde her şeyde simetri, geometri, altın oran ve muazzam bir mühendislik, müthiş bir mimari ve muazzam fizik kanunları uygulandığını görüyoruz hepsinde. Ve dantel gibi tek tek işlendiklerini, milyonlarca detayla hücrelerin örgütlendiğini görüyoruz Allah tarafından. Şimdi bu kadar detay yapıldığına göre dünyanın her tarafında bu olduğuna göre, hepsi de birbiriyle uyumlu olduğuna göre bunu Yaratan gücün bizden bir şey istiyor olması gerekir. Bu kadar emek verildiğine göre çünkü katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon detaylar var kainatta. Ve hepsi düzgün ve güzel. Mesela söylüyorum dışarıda ışık yok ama bir tek ışığı insan alabiliyor. Işığın şuurunu. Dışarıda renk yok bir tek rengi insan tespit edebiliyor insan biliyor. Bak hiçbir hayvan rengi bilmez. “Hayvanlar renk körü” diyorlar ya. Kardeşim kırmızı yeşil görüyor ama bilgisayar gibi görüyor şuurunda değil. Işığı görüyor ama bilgisayar gibi görüyor şuurunda değil. Rengin, ışığın, sesin, dokunmanın şuurunda olan bir tek insandır. Özel yaratılmış bir varlık. Ruh sahibi olan da bir tek insan olduğu anlaşılıyor. Bu insanların gayesiz, amaçsız olarak dünyaya gönderildiği ve onların da ölüp bittiğini iddia eden bir insan akılcı bir şey izah etmiş olmaz.

 

(“Yabancı ülkelerdeki hukuk seviyesi Türkiye'ye ne zaman gelecek?” izleyici sorusu)

Yabancı ülkedeki hukuk onların hiçbirine bence özenme sen. Hukukun gerçeği Mehdiyet devrinde olacaktır. Eğer gerçek hukuk arıyorsan, gerçek adalet arıyorsan, gerçek huzur arıyorsan, gerçek sevinç, gerçek kardeşlik, özgürlüğün kadınlarda yansımasının ihtişamını da görmek istiyorsan Mehdiyet döneminin özlemi içinde ol. Onun dışında hukuk en alasını da yapsak, Avrupa hukukunu da getirsek değişen hiçbir şey olmaz. Üç aşağı beş yukarı bu şekilde olur. Yani Amerikan hukukuna gittiğimizde rahat mı ediyoruz? Ezim ezim eziliyor insanlar, hapishanelerde perişan ediliyorlar. Tutuklanan adamın bir daha yakasını kurtarması imkansız gibi oluyor. Amerikan hukuku daha keskindir. Alman hukuku daha keskindir, daha acımasızdır yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla Türk hukuku daha merhametlidir, daha şefkatlidir ama olağanüstü hal olduğu için tabii biraz daha keskinlik var. Ama o zamanla düzelecektir.

 

Dinin Zor Olması Gerektiği Müşrik İnancıdır. Allah İnsanlardan Zora Girmelerini İstemiyor. İslam Dini Kolaydır

Türkçe ibadet tabii olur. Gayet de güzel olur. Niye olmasın? Ama biliyorsa mesela “Allahu ekber” diyoruz manasını biliyorsa daha güzel olur. Çünkü Resulullah (sav) devrinin üslubu o devirdeki kullanılan üslup. Ama bilmiyorsa hiçbir mahsuru yok. Türkçe çok rahat ibadet yapılabilir. Gayet de güzel olur çünkü anlayacaktır, bilecektir gayet güzel olur. Ama Fatiha'yı herkes bilir kısaca. Fatiha ile bile namaz kılabilir bir insan. Dolayısıyla zorluğu istemek, zoru benimsemek, zoru sevmek şeytanidir. İslam’da, Kuran da zor bir din anlayışı yok. Allah bunu istemiyor. Bu müşriklerin karakteridir. Dini zora sokmuşlardır, zor dini haline getirmişlerdir, zorlu bir din haline getirmişlerdir. Bu zoru biz kolaylık dini olarak, gerçek İslam dini olarak insanlara anlatıyoruz. Sizler de anlatıyorsunuz. Benim canım biliyor zaten bildiği halde insanlar duysun diye sorduğunu anladım. Benim güzelim de İslam'ın kolaylık dini olduğunu bilir. Ve Türkçe de ibadet yapılacağını biliyordur.

 

Azerbaycan Bizim Canımız. Azeriler Çok Efendi, Nezih, Tevazulu İnsanlardır. Azerbaycan Yönetiminin Modernlik Anlayışı da Çok Güzel

Azerbaycan bizim canımız. Azerbaycan Türkiye'ye en yakın ülkedir. İnsanları çok efendi, çok güzel huyludur, çok değerlidir. Yönetim de çok iyi, bayağı başarılı, gelişme hızı çok yüksek Azerbaycan'ın. Ekonomisi de iyi Allah'a çok şükür. Ordusu da iyi, halk arasında ittifak, birlik düşüncesi de çok güzel. Fitne fücur da yok gayet güzel gelişimini tamamlıyor. Her zaman yanlarındayız Allah yardımcıları olsun. Azerbaycan gençliği modern İslam anlayışındadır. Azerbaycan'da gelenekçi bağnaz kafa gelişmez. IŞİD kafasına tamamen kapalıdır Azerbaycan. Modern İslam anlayışı yaygındır. Aydın Müslümanlar Azerbaycan daha çok fazladır. O yüzden Türkiye'nin Azerbaycan’la dostluğu, güzel İslam anlayışı, Kuran'a dayalı İslam anlayışı açısından da mükemmel bir örnek teşkil ediyor.

 

(“Hz. İsa (as) zuhurundan sonra nerede yaşayacak?” izleyici sorusu)

İsa Mesih durmayacak bir yerde, sürekli gezer. Ama İstanbul, Kudüs, Mekke, Medine ama en ziyade herhalde Kudüs. Hep o zeytinlik daha önce geldiği yerler. Annesinin olduğu yerler. Ecdadının hep olduğu yerler. Kudüs'ü sever. Kudüs imar edilecek zaten çok güzelleştirecek onun döneminde.

 

(“Bir kız erkekte en çok ne ister?” izleyici sorusu)  

Kızlar tabii akla çok önem verirler. Akıl kadın için büyüleyicidir adeta. Derinlik, tutku o zaman o kadınların ruhunun içinde derinlerde olan asıl bir kadınlık gücü vardır o tarif edilmez bir güçtür. Her kadında vardır o ama işlevsizdir o birçok kadında işlevsizdir. Yani yakışıklı olması falan kadında o gücü harekete geçirmez. İri yarı olması, geniş omuzlu olması, pazularının büyük olması işte göbeğinin baklava gibi olması falan etkilemez. Kadını erkeğin yüzündeki o derinlik ve akıl alameti etkiler ve ondan oluşan o deli tutku yani kadının onu sezme gücü vardır hassas bir varlıktır kadın. Kadın onu sezer gözüne baktığında onu görür ve sezer o zaman o etki alanına girer, o ruhundaki o kadınlık gücü ortaya çıkar yani böyle kahredici bir güçtür kadında o. O zaman kadının o heyecanı, derinliği bütün açıklığıyla o erkekte kontağa geçmek durumunda olur. Uzakta dahi olsa, yüz kilometre uzakta da olsa etki alanına girer, artık istese de istemese de bağlantısı başlar ama bunu tabii Allah’ın sağlamasının nedeni her ikisinde de imanın güçlü olmasıdır. Her iki tarafta da Allah korkusu, Allah sevgisi olması nedeniyledir o zaman Allah onlara bir lütuf olarak bu tarif edilemeyen cennet gücünü verir. Bu altıncı bir duyudur, beşinci duyunun dışında altıncı his mi diyelim? O zaman yedinci duyu diyelim yedinci bir duyudur bunun tarifi yoktur. Kadın tarif edilemeyen bir etkinin altına girer vücudunda bir güç tarif edemediği bir güç bütün bedenine hakim olur dolayısıyla etkilenme o şekilde oluşur. Yoksa adamın gözleri mesela adam gözleri cini cini bakıyor gözü yahut siyah, kahverengi gözü bir çeşit olabilir mesela üç numaralı bakışıyla bakıyor böyle yandan kadın illet olur tek kelimeye rahatsız olur, çok kızdırıcıdır ve artistlik yapması. Fıkralar söyleyip kendine dikkat çekmeye çalışması ve sempatik görünmeye çalışması, acınacak hareketler yapması yahut duygusallıkla ilgili daha önceden ezberlediği, kitaplardan, dergilerden okuduğu sözleri söylemesi, kadın aklını umamaması, kadındaki derinliği görememesi kadınları kızdırır ve bela olur buna. Genellikle kadınlar bir an önce kurtulmaya çalışır böyle tiplerden, onlar da kadının naz yaptığını düşünüp daha da başına bela olurlar, musallat olurlar işte en sonunda öldürmeye falan kalkıyorlar. Dolayısıyla kadın çok hassas bir varlıktır, muazzam bir algı gücü vardır, aklı sezer, derinliği sezer, derin tutkuyu sezer ve ruhtaki o deli heyecanı, deli sevgi gücünü görür ve kendi ruhundaki o güçle de onu birleştirir ama bunu görmezse kadın etkilenmez.

 

Ülkücülük Devlete, Millete, Mukaddesata Sahip Çıkmaktır. Her Türlü Tehlikeli Fikre Karşı Set Olmaktır

Ülkücülük devlete sahip çıkmaktır, millete sahip çıkmaktır, mukaddesata sahip çıkmaktır, atalara sahip çıkmaktır, komünizme, faşizme her türlü tehlikeli cereyana karşı set olmaktır. Devlet terbiyesidir, devletin güveneceği insan demektir, milletini seven insan demektir, milli manevi değerlere değer veren insan demektir, her şeyiyle milliliği hakim etmeye gayret eden kabadayılar demektir. Ülkücü demek kabadayı demektir, yiğit demektir, diğergam, fedakar demektir, Allah’a kendini adamış insan demektir, egoistliği, bencilliği yenmiş insandır, bir tek Allah’tan korkan insandır. Vatana, millete, bayrağa bir tehlike geldiğinde gözünü kırpmadan canını verecek koçyiğitler demektir sabaha kadar anlatırım. 12 Eylül öncesinde komünizmi engelleyeneler ülkücülerdi. Beş bin aslanımızı şehit verdik o dönemde kimsenin haberi bile yok, birçok kişinin haberi yok. Çok çile çektiler, çok acı çektiler, çok zorlu yaşadılar şu anda da devletin en önemli kilit noktalarında hep ülkücüler vardır. Şimdi eğer biraz daha da geliştirirsek Türki devletlerde de ülkücü hareket sağlıklı bir yapı içindedir. Ama bu tabii fazla söylenmesi doğru olmayan bir bilgi olduğu için kısaca söyleyip geçeyim ama en az otuz milyon kişilik bir güç Türki devletlerde bir güzellik olarak, bir anlam olarak yaygındır bilinir herkes de bilir. Bugün hükümet evet demiş olsa Türk birliği hemen kurulacak düzeyde şu an yani hükümetin iki dudağının arasında. Hadi birleşelim deseler hemen olur ama bir bildikleri var bekletiyorlar ayrı mesele. Ülkücülük mübarek bir ocaktır, mübarek bir topluluktur, tertemiz Anadolu delikanlılarından oluşan yiğitler topluluğudur, devlet terbiyesini almış efendi, çelebi yiğitler bu anlaşılır bunu anlamak lazım.

 

(“Kutsal sandık sizce nerede ve ne zaman ortaya çıkacak?” izleyici sorusu) 

Kutsal sandık gazetelerde basında büyük bir işa ve heyecanla televizyonlardan da duyurulacaktır. Ne diyelim? Üç, beş, yedi mi diyelim? Üç, beş, yedi, dokuz mu diyelim? Ama bulunacak göreceksiniz. Bütün gazeteler, radyolar, televizyonlar kutsal sandığın resmini yayınlayacak. Kudüs-ü Şerif’e getirilecek bunu duyacaksınız, göreceksiniz. Açılışı da televizyonların önünde, halkın gözü önünde açılacak kutsal emanetler tek tek sergilenecek tabii onun bir çadırı var ince o çadırı kurulur ama açılışını tabii bütün halka Allah’ın izniyle gösterecekler diyelim. İçinden manna çıkacak altın kutu içerisinde manna, Hz. Musa (as)’ın bizzat kendi eliyle taş üzerine yazdığı On Emir’e ait tabletin bir parçası bulunacak Kuran’da o tablette ne yazdığı yazıyor zaten, bir parçasında yazanı yazıyor Allah, ayette yazıyor o tablet bulunacak orijinal. Birçok kutsal emanet çok fazla kutsal emanet var dolu içi kutsal sandığın. İmam Mehdi (as) çıkaracak Tabut-u Sekine’yi kutsal sandığı, Taberiye Gölü’nden.

2017-11-28 07:43:24

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."