27.Bediüzzaman 'Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, ''Hz. Mehdi (a.s.)'ın ''dinsiz akımları ortadan kaldırarak, 'dünya çapında tüm insanlığın' imanını kurtaracağını'' belirtmiştir, ancak Bediüzzaman hayattayken bu vazifeyi gerçekleşmemiştir.''

Birincisi: FEN VE FELSEFENİN TASALLUTİYLE (etkisiyle) ve MADDİYYUN VE TABİİYYUN TAUNU, (materyalizm, Darwinizm ve ateizm hastalığı) BEŞER İÇİNE İNTİŞAR ETMESİYLE (insanlar arasında yayılmasıyla), HERŞEYDEN EVVEL FELSEFEYİ VE MADDİYYUN FİKRİNİ (materyalizm, Darwinizm ve ateizm gibi Allah’ı inkar eden dinsiz akımları) TAM SUSTURACAK TARZDA İMANI KURTARMAKTIR. EHL-İ İMANI DALÂLETTEN MUHAFAZA ETMEK (iman edenleri sapkınlıktan korumak)... (Emirdağ Lahikası I, 206. Mektup, s. 259)

ÜMMETİN BEKLEDİĞİ, AHİR ZAMAN’DA GELECEK ZATIN ÜÇ VAZİFESİNDEN EN MÜHİMMİ (önemlisi) VE EN KIYMETDARI (değerlisi) OLAN İMAN-I TAHKİKİYİ (gerçek imanı) NEŞR (yazma ve dağıtma yoluyla yaymak) VE EHL-İ İMANI (iman edenleri) DALALETTEN (sapkınlıktan) KURTARMAK... (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)

Bediüzzaman, Ahir Zaman'da ateist felsefelerin tehlike oluşturacağını bildirmiş, özellikle Darwinist, materyalist felsefelerin ateizmle güç bulacaklarını ve Allah'ın varlığını inkar edecek tehlikeli bir çizgiye geleceklerini ifade etmiştir (Allah'ı tenzih ederiz). Bu nedenle Hz. Mehdi (a.s.)'ın birinci vazifesinin, maddecilik fikri yani Allah’ı inkar üzerine kurulmuş (Allah'ı tenzih ederiz) materyalist, Darwinist ve ateist felsefelerle ilmen mücadele etmek ve bu felsefelerin insanlar üzerindeki etkisini tam anlamıyla kaldırmak olacağını belirtmiştir.

Bediüzzaman, Hz. Mehdi (a.s.)'ın üç büyük görevinden en önemli ve değerli olanının söz konusu bu görev olduğunu ifade etmiştir.

Bediüzzaman'ın burada kullandığı “TAM SUSTURACAK TARZDA” ifadesi son derece önemlidir. Bilindiği gibi materyalizmin hem Türkiye'de hem de dünyada kuvvet bulması Bediüzzaman zamanında devam ettiği gibi, Bediüzzaman'ın vefatından sonra da 20. yy'ın sonlarına kadar devam etmiştir. Televizyon ve radyo kanallarının gelişmesiyle, yazılı basının da desteğiyle etkileri giderek artmıştır. Dolayısıyla geçtiğimiz yüzyılda Bediüzzaman'ın "tabiiyyun, maddiyun felsefesini" tamamen sonlandıracak bir çalışması olmamıştır. Hatta tam aksine, Bediüzzaman'ın vefatından sonra da materyalizm propagandası giderek artmış ve 21. yy'a kadar gelmiştir. Materyalizm ve evrim savunuculuğu ancak son yıllarda hızlı bir şekilde çökmeye başlamıştır. Bu mağlubiyet önde gelen materyalistler tarafından da itiraf edilmiştir.

Bu durum, Hz. Mehdi (a.s.)'ın "materyalizmi dünyada tam anlamıyla etkisiz hale getirme" görevinin, Bediüzzaman tarafından yapılmamış olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bediüzzaman ‘DÜNYA ÇAPINDA’ insanların imanını kurtarma görevini yerine getirmemiştir. Nitekim Bediuüzzaman da bu görevi kendisinin değil Hz. Mehdi (a.s.)'ın yapacağını ifade etmiş; Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle bu çalışmaların çok köklü ve etkili bir şekilde yapılacağını ve ancak Hz. Mehdi (a.s.)'ın iman sahiplerini dalaletten koruyacağını belirtmiştir.

Ahir Zaman'da teknolojinin hızla ilerlemesiyle birçok bilim dalında gelişmeler olacaktır. Allah’ın varlığının delilleri, yeryüzündeki iman hakikatleri bilimsel delilleriyle açıkça ortaya çıkacaktır. Hz. Mehdi (a.s.) bu gerçekleri insanlara en etkili yöntemlerle ulaştıracak ve bu konuda dünya çapında bir sonuç elde edecektir. Mesih Deccal’in Ahir Zaman fitnesi, ancak böyle güçlü yöntemlerle kırılacaktır.

'Bediüzzaman kendisinin 'Ahir zamanın büyük Mehdisi' olmadığını delilleriyle birlikte açıklamıştır' makalesine geri dönmek için tıklayın <<<<<<


2010-07-10 15:26:38

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top