Deccal de, Onun Kurduğu Tuzaklar da Yalnızca Allah'ın Dilemesi ile Vardır

Deccal Nerede Saklanıyor?

Kudüs'teki Harem-i Şerif bölgesinin altı kayalık bir yapıdadır. Peygamberimiz (sav)'in üzerine basarak Miraca yükseldiği, sonradan üzerine Kubbet-üs Sahra'nın inşa edildiği belirtilen kutsal kaya Hacer-i Muallak da burada bulunmaktadır. Hadiste bildirilen kayalık bölgenin, Kubbet-üs Sahra ve Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Harem-i Şerif olması ve Deccal'in burada saklanıyor olması muhtemeldir.(En doğrusunu Allah bilir.)

Diğer bazı hadislerin de bildirdiği üzere Deccal'in faaliyet merkezinin Mescid-i Aksa ve çevresi olması muhtemeldir. Bir hadise göre, Deccal, kayalık bir mevkiden çıkacaktır:

".... (Deccal) kayalık bir mevkiden çıkacaktır da, sağ tarafa ve sol tarafa (yani her tarafa ordular göndermek suretiyle) en süratli şekilde şiddetli fesatlar yapacaktır." (Sünen-i İbni Mace; İmam Şarani, Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayınevi, s. 493-494)

Arazinin kayalık olması, Mescid-i Aksa'nın altında istenilen şekilde alanlar oluşturulmasını sağlamaktadır. Bilindiği gibi, Mescid-i Aksa'nın altında 1990'ların ortasından itibaren sürekli kazı çalışmaları yapılmaktadır. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alan, Yahudilerin de geçmişte Hz. Süleyman'ın sarayının bulunduğunu öne sürdükleri yerdir. Yahudilerin inancına göre, Hz. Süleyman'ın sarayı kıyametten önce Mesih geldiğinde yeniden inşa edilecektir. Deccal'in, bazı Yahudilerin inançlarını suistimal edip Hz. Süleyman'ın mabedini yeniden inşa edeceğini söyleyerek burada gizli bir mabed kurmuş olması kuvvetle muhtemeldir.

Deccal`in Yürüttüğü Savaşın Bir Sonraki Adımı Ne Olacak?

Deccal, bazı Hıristiyan toplumlarına Mesih`in ortaya çıkışı için suni birtakım kıyamet alametleri oluşturulmasını telkin etmekte ve bu suni alametleri gerçekleştirmeleri için onları teşvik etmektedir. Bu şartlar oluştuğunda ise Deccal, kurduğu sahte düzenin bir gereği olarak bu sefer de Suni Mesih iddiasını ortaya atacaktır. Hz. İsa`nın gelişinden önce pek çok sahte Mesih ortaya çıkacaktır ancak Mesih Deccal bunların en şiddetlisi olacaktır. Hadislerin işaretlerine göre Hıristiyanlar ve Yahudiler arasından etkisi altına aldığı birtakım gruplar bu olayı organize edecek ve Deccal'i insanlara Hz. İsa olarak sunacaklardır.

Peygamberimiz (sav)`in hadislerinde Deccal'in önce peygamberlik, bunun ardından da sözde ilahlık (Allah'ı tenzih ederiz) iddiasında bulunacağı şöyle haber verilmiştir:

"(Deccal) Çıktığı zaman ... herkes onu sahici bir mürşit sanıp peşine takılacak, sonra Küfeye gelince aynı şekilde çalışmalarını sürdürecek, derken peygamberlik iddia edecek... Bunu gören akıl sahibi kişiler ondan ayrılacaklar... Daha sonra uluhiyet (ilahlık) davasında bulunacak... Haşa Ben Allah'ım diyecek.... (Taberani bunu Sahabi olan b. Mutemerden böyle rivayet etmiştir.)"(Medineli Allame Muhammed B. Resul El- Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s.212)

İmam Şarani ise Deccal`in sözde ilahlık iddiasıyla milletleri etkisi altına alacağını şöyle haber vermiştir:

"Deccal bir milletin yanına gelerek onları (kendi batıl yoluna) davet eder. O millet de Deccal(in ilah olduğun)a iman edip kendisine icabet ederler." (İmam Şarani, Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 491

Tüm bu bilgilerden Deccal`in insanlara kendisini önce yalnızca bir yol gösterici olarak tanıtacağı, sonrasında ise sözde Mesihliğini ve ardından ilahlığını (Allah`ı tenzih ederiz) ilan edeceği anlaşılmaktadır.

Deccal`in Fitnesi Nasıl Yok Olacak?

Peygamber Efendimiz (sav), başta Mesih Deccal'in fitnesi olmak üzere, tüm ahir zaman fitnelerinin Hz. İsa vesilesiyle yok edileceğini müjdelemiştir. Hadislerde haber verildiği üzere, Hz. İsa yeniden yeryüzüne dönecek, Hz. Mehdi ile buluşacak ve ardından Beytü'l Makdis'te Deccal'le karşılaşacak ve Deccal, Hz. İsa tarafından ortadan kaldırılacaktır. Hadislerde şu şekilde bildirilmektedir:

"İşte o sırada Allah'ın düşmanı olan Deccal Mesih, Hz. İsa'yı görünce tuzun suda erimesi gibi erir gider..." (Sahih-i Müslim, c. 4/2221; İmam Şarani, Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayınevi, s.444)

"... Deccal ortalığa fitne saçarken Cenabı Hak, Mesih Meryem oğlu İsa'yı gönderir... Nefesini idrak eden her kafir mutlaka yok olur. İsa (a.s) Deccal ile Lüdd kapısında (Beytül Makdis'e (Mescid-i Aksa) yakın bir belde) karşılaşır ve onu yok eder. " (Sahih-i Müslim; Büyük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, s. 104)

Bediüzzaman ise Deccal'in hile ve aldatmacalarının, insanları etkisi altına alan yalanlarının, Hz. İsa vesilesiyle nasıl ortadan kaldırılacağını şöyle açıklamaktadır:

"Sihir ve manyetizma ve ispirtizma gibi istidraci (hipnoz ve ruhlarla bağlantı tarzındaki sahte mucizeleriyle) harikalarıyla kendini muhafaza eden (koruyan) ve herkesi teshir eden (büyüleyip etkisi altına alan) o dehşetli Deccal'i yok edebilecek, mesleğini değiştirecek; ancak harika ve mucizatlı ve umumun makbulü (kabul ettiği) Bir zat olabilir ki, o zat, en ziyade alakadar ve ekser (tüm) insanların peygamberi olan Hz. İsa Aleyhisselam'dır. " (Şualar, s. 592)

Üstad'ın da belirttiği gibi, Deccal birtakım yalan mucizelerle insanları kandırdığı, şeytanların desteğiyle hareket ettiği ve bazı olağanüstü işler yaptığı için, Deccal'in yenilmesi ancak Hz. İsa vesilesiyle olacaktır. Hz. İsa'nın Hz. Mehdi ile birlikte Deccal'in fitnesini yok etmesi, Allah'ın izniyle, çok hızlı ve kolay olacaktır.

Unutulmaması Gereken Çok Önemli Bir Husus

Kuran'da pek çok ayette iman etmeyenlerin kurdukları tüm tuzakların bozulacağı bildirilmiştir. Allah insanları denemek, salih olanları ortaya çıkarmak, onları eğitmek, inkarcıların da küfrünü göstermek gibi pek çok hikmet gereğince, şeytanın yeryüzündeki faaliyetlerini ve dolayısıyla Deccaliyet sistemini de yaratmıştır. Ancak Deccaliyet mutlak mağlup olacak şekilde yaratılmıştır. İnkar edenlerin tuzakları, Allah'ın izni ile, hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak tuzaklardır. Bir ayette bu sır şöyle haber verilir:

"Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. Oysa onların düzenleri, dağları yerlerinden oynatacak da olsa, Allah Katında onlara hazırlanmış düzen (kötü bir karşılık) vardır." (İbrahim Suresi, 46)

2007-04-03 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net