Harun Yahya'nın, eserlerinde sosyal Darwinizm tehlikesini anlatması dünyada önemli bir uyanışa vesile olmuştur

Adnan Oktar, Darwinizm'in bilimsel geçersizliğini ve din ahlakına karşı olan sosyal boyutunu topluma anlatmayı yıllardır misyon edinmiş bir yazardır. Yazar, "Sosyal Silah: Darwinizm" adlı eserinin giriş kısmında bu misyonunu şu sözleriyle ifade etmektedir:

"Darwinizm'in toplumların ve bireylerin yaşamı için neden ciddi bir tehlike olduğunu anlamayan veya anlamazlıktan gelenlere, bu teorinin geniş çapta kabul görmesinin ve özellikle genç nesillerin bu teoriyle eğitilmesinin tehlikelerinin gösterilmesi".

Yazar, genç nesillerin Darwinizm'le eğitilmesinin toplum adına ne denli zararlı olacağını anlatma amacıyla çok sayıda kitap, makale, belgesel ve internet sitesi yayınlamıştır. Eserleri ilk olarak Türkiye'de ve İslam aleminde önemli bir yaygınlık kazanan yazar, Darwinizm yanılgısını Batı toplumuna da anlatmaya yönelmiştir. Stratejisini, Darwinizm'in Batı toplumunda eğitim ve kültür alanında son derece geniş bir yayılma zemini bulunduğu gerçeği üzerine oluşturan yazar, Darwinizm'in yanılgılarının, bu düşüncenin etkili olduğu Batı toplumlarına çarpıcı bir biçimde anlatılması için bu alanda görülmemiş niteliklerde bir eser hazırlamıştır. Sayın Oktar, binlerce resim ve yaklaşık 700 sayfadan meydana gelen, yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaki "Yaratılış Atlası" isimli eserinde, Darwinizm'in bilimsel geçersizliğini en somut örneklerle yeniden ortaya koymuştur. Yazar, Yaratılış Atlası'nda, Darwinizm'in insanlığa getirdiği yıkımlara özel bir vurgu yapmış, bu vurgusunun en belirgin elemanı ise Hitler gibi milyonları ölüme sürüklemiş bir ırkçı diktatörün bu katliamlarında Darwinizm'e dayandığını göstermek olmuştur.

Yazarın bu devasa eserinin yayıncısı, promosyon amacıyla çeşitli Avrupa ülkeleri ve ABD'de önde gelen kişilere hediye olarak verilmiş, Darwinizm'in bilimsel geçersizliğini ilan eden bu görkemli eseri aniden posta kutularında bulan Batılı Darwinistler neye uğradıklarını şaşırmışlardır. Bu kampanya, Darwinizm'in kendi evinde "ani bir baskınla" vurulduğu benzetmesini yapan Batılı medya organlarının manşetlerinde ardı ardınca yer almıştır. Gazete ve televizyonlarda yazarın Darwinizm'in eğitimde tek taraflı olarak okutulmasına karşı duruşu ve Darwin-Hitler bağlantısını deşifre edişi yaygın olarak tartışılmıştır.

Müslüman bir yazarın Batı toplumuna böylesine büyük bir yankı bulan bir eserle girmesi, Darwinizm aleyhindeki fikirsel mücadelenin bu cephesinde yeni bir perdenin açılmasına vesile olmuştur. Birçok Batılı kaynak, Yaratılış gerçeğini savunanların Darwinizm aleyhindeki mücadelelerinde Hristiyanların yalnız olmadığı, bu alanda dünya çapında eserler yayınlamış olan Adnan Oktar'ın çok güçlü bir hareketin önderi olarak tanınması gerektiğinin altını çizmiştir.

Bu yeni dönemde, Sayın Oktar'ın vesile olmasıyla Darwinist eğitim tehlikesinin Batı'da artık çok daha yüksek sesli olarak dile getirilmesi, birçok insanın bu konuyu yeniden düşünmesini ve hatta eğitim politikalarının gözden geçirilmesini teşvik etmesi kaçınılmazdır. Nitekim geçtiğimiz günlerde ABD'nin Florida Eyaleti Eğitim Kurulları'ndan birine yazılan mektupta konunun gündeme geliş şekli, Yaratılış Atlası'ndaki anlatımla dikkat çekici bir paralellik göstermektedir. St. Petersburg şehri eğitim kuruluna yazılan sözkonusu mektupta, Hitler'in Darwin'i dayanak aldığı ve evrim teorisinin öğrencilere bilimsel bir gerçek olarak okutulmasının bu açıdan tehlikeli olduğu görüşü yer almaktadır.

 

ETKİ 1:

Bill Foster'ın Mektubu


Bill Foster'ın 27 Aralık 2007 tarihli 3 sayfalık mektubunun 1. sayfası
 Sözkonusu mektup, St. Petersburg Times Gazetesi'nde 12 Ocak 2008 tarihli sayısında yayımlanan ve "Foster links Darwin, Hitler (Foster, Darwin ve Hitler arasında bağlantı kuruyor)" başlığını taşıyan haberle gündeme geldi(*). Haberin konusunu, bölge belediyesinde belediye meclisi eski üyesi olan Bill Foster'ın Eğitim Kurulu'na yazdığı mektup oluşturuyordu. Foster sözkonusu mektubunda, evrim teorisinin öğrencilere bilimsel bir gerçek olarak okutulmasının zararlarına dikkat çekiyor ve Darwinizm'in öğrencilere dayatma yoluyla öğretilmesinin engellenmesini talep ediyordu.

Foster mektubunda evrim teorisinin gerçek olarak okutulmasına neden karşı olduğunu şu sözlerle ifade ediyor:

"Evrim çocuklarımıza, onların zayıflara karşı üstün olduğu inancına yol açan doğal seleksiyon ve güçlü olanın hayatta kalmasına inanmaları için bir mazeret oluşturuyor. Bu ise kaygan [tehlikeli] bir zemin."

Foster'ın bu mektubu, Florida Eyaleti'nin önerilen yeni bilim standartlarının oylamaya sunulması arifesine denk geliyor. Yeni bilim standartları Charles Darwin'in teorisini modern biyolojinin mihenk taşı olarak benimsiyor. Eyalette 1996 yılından beri yürürlükte olan mevcut bilim standartlarında ise "evrim" kelimesinin bahsi geçmiyor. Eğitim Kurulu, sözkonusu oylamayı 19 Şubat'ta yapacak.

Foster, aynı zamanda, St. Petersburg'un 2009'da yapılacak belediye başkanlığı seçimleri için önde gelen adaylardan birisi. Foster mektubunda, Darwin ile Hitler arasındaki bağlantıya ise şu sözleriyle dikkat çekiyor:

"Adolf Hitler bütün bir nesli Darwin'in evrim teorisini kullanarak aldatmış, 'kayırılmış' ırkı hayatta kalma mücadelesinde korumayı hedeflemişti".(*) RON MATUS and DONNA WINCHESTER, "Southpinellas: Foster links Darwin, Hitler", 12 Ocak 2008

ETKİ 2:

Okul Cinayetlerinde Darwinizm Bağlantısı

 Bill Foster sözkonusu mektubunda, eğitimde Darwinizm'in bilimsel bir gerçek olarak okutulmasının zararlarına çarpıcı bir kanıt olarak Columbine katliamını örnek verdi. ABD Columbine'deki bir okulda 20 Nisan 1999 günü iki öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 12 öğrenci ve bir öğretmen öldürülmüş, 23 öğrenci yaralanmış, saldırganlar daha sonra intihar etmişti. Foster, saldırganlardan birinin internet sitesinde "Neyi seviyorum biliyor musunuz? Doğal seleksiyon! Dünyada olmuş olan en iyi şey bu. Bütün aptal ve zayıf organizmalardan kurtulunmuş olması" ifadesine yer verdiğini belirtti.

1999 yılındaki katliamdan sonra Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi Tom DeLay de, Darwin'in teorisini sebeplerden birisi olarak saymış, Kongre'nin kayıtlarına geçirilen mektubunda devlet okullarının öğrencilere "ilkel çamur çorbasından evrimleşmiş üstün bir maymundan başka birşey olmadıklarını öğrettiğini" yazmıştı.

Columbine katliamı, Darwinist görüşlü öğrencilerin gerçekleştirdiği istisnai bir eylem değil. Finlandiya'da kendini Sosyal Darwinist olarak tanımlayan Pekka-Eric Auvinen, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den yaklaşık 40 mil mesafede bulunan Jokela Lisesi'ne silahlı olarak girmiş, sekiz kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti.

Auvinen, görüşlerini anlattığı manifestosunda, bu katliama girişmesinde Darwinist görüşlerinin etkili rol oynadığını açıkça gösteren şu ifadelere yer veriyordu:

"Davam için dövüşmeye ve ölmeye hazırım. Bir doğal seçilimci olarak, uygun görmediklerimi, insan ırkının ve doğal seleksiyonun yüz karalarını elimine edeceğim. Hayır, gerçek şu ki, ben sadece bir hayvan, bir insan ve bir muhalifim. Artık doğal seleksiyon ve güçlü olanın hayatta kalması ilkesini yeniden yoluna koymanın vakti geldi!"

ETKİ 3:

"Darwin'in Ölümcül Mirası" ABD'de Gösterimde ABD'nin Florida eyaletinde faaliyet gösteren, Evanjelist Hristiyan grup "Coral Ridge Ministries", "Darwin'in Ölümcül Mirası" başlıklı yeni bir belgesel üretti. Hristiyan Kablolu TV kanallarında ve ülke genelinde yaklaşık 200 TV istasyonunca gösterilen belgeselde, Adolf Hitler'in, soykırımında Charles Darwin'in evrim teorisine dayandığı anlatılıyor.

26-27 Ağustos 2007 tarihlerinde "Coral Ridge Saati" isimli TV kuşağında yayımlanan belgesele, evrim-yaratılış konularında eserler vermiş olan 14 akademisyen, bilim adamı ve yazar yorumlarıyla katılıyor. Coral Ridge Ministries kurucusu olan D. James Kennedy konuyla ilgili olarak "Özetle, Darwin olmazsa Hitler [gibiler] de olmaz. Hitler, evrimi hızlandırmaya çalıştı, bu yolda milyonlarca kişi tarifi mümkün olmayan şekillerde acı çekti ve öldü" yorumunu yapıyor.(2)

CRM sözcüsü John Aman ise şunları söylüyor:

"Darwinizm bir felsefe, bir dünya görüşüdür ve içindeki temel şey, evrimin ölümle ilerlediği, dolayısıyla ölümün faydalı olduğudur. Hitler, yaşanmaya değer olmayan hayatları yok etmekle medeniyetin yararına birşey yaptığını zannediyordu. Biz elbette bunun, Darwin'in başlattığı ve onun takipçilerince yaygınlaştırılan dünya görüşünün bir sonucu ve fevkalade kötü bir ahlaki trajedi olduğunu düşünüyoruz". (3)

Darwin-Hitler ittifakı, yaklaşık 40 milyon kişinin ölümüne yol açan bir trajediyle sonuçlandı.


Kaynaklar
(1) Konuyla ilgili Harun Yahya kaynaklarından bazıları:
Sosyal Silah Darwinizm (Kitap)
Darwini·zm'i·n İnsanliğa Geti·rdi·ği· Belalar (Kitap)
Darwini·zm'i·n Kanli İdeoloji·si· Faşi·zm (Kitap)
Sosyal Silah Darwinizm (Makale)
Darwinizm ile İlmi Mücadelenin Önemi (Makale)
Terörizmin Gerçek İdeolojik Kökeni: Darwinizm ve Materyalizm(Makale)
(2)"Coral Ridge Ministries new "documentary" featuring Ann Coulter attributes Hitler to Charles Darwin", Bill Berkowitz, 6 Eylül 2006, http://www.mediatransparency.org/storyprinterfriendly.php?storyID=146
(3) Bill Berkowitz, ibid.
(4) Online Holocaust Magazine, Nazi Terror, Alexander Kimel, http://www.kimel.net/terror.html

2008-08-16 15:38:04

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ DURUŞMALARIN İLK HAFTASINDAKİ...
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.