Sayın Adnan Oktar'ın '10-20 yıl içinde Türkiye süper devlet olacak' müjdesi adım adım gerçekleşiyor

Son dönemde yaşananlar Türkiye'nin dış politikada her geçen gün etkinliğinin arttığını, doğal olarak liderlik görevi üstlenmeye başladığını göstermektedir. Ve tüm bu gelişmelerle Sayın Adnan Oktar'ın söyledikleri arasında büyük paralellik bulunmaktadır. Türk Milleti'nin umutvar olması gerektiğini; gelecekte Türkiye'nin çok önemli bir rol üstleneceğini ve bu rolü layıkıyla yerine getirerek takdir toplayacağını sık sık müjdeleyen Sayın Adnan Oktar'ın söyledikleri bir bir çıkmaktadır. Yaklaşık 600 yıl boyunca milyonlarca kilometrekarelik alana nizam vermiş, her dilden, her dinden insanı bayrağı altında huzur ve güvenlik içinde yaşatmış olan Osmanlı'nın varisi olarak Türkiye, Türk-İslam aleminin lideri olmaya taliptir. Bu talebinin en önemli göstergelerinden biri de özellikle son aylarda dozu gittikçe artan barış ve istikrar sağlayıcı, arabulucu rolüdür. Bu konudaki gelişmelerle ilgili basında çıkan haberler aşağıda yer almaktadır.

 

Türkiye, 19 Haziran 2008
 
 

Adnan Oktar: Yani müslümanların birlikte hareket etmesi topluca kardeş olmaları, hepsinin tamamının kardeş olması ve bir lider etrafında toplanmaları da Kuran’a göre farzdır… Ben bunun için söylüyorum yani Türklerin önderliğinde, Türk milletinin önderliğinde, bir Türk İslam Birliği oluşsun. Her devlet ayrı milli devlet olarak kalsınlar. Her devlet kendi içerisinde hür davransın fakat başlarında bir manevi lider bulunsun. Çünkü hıristiyanların Papası var liderleri var. Müslümanların da bir manevi lideri olması şart. Bu manevi birliğin başında birisi olursa. Bu kargaşa bu fitne rahatça son bulur… (Al Baghdadi TV, 30 Nisan 2008)


Yarınlar İçin Düşünce Dergisi, Temmuz 2008Adnan Oktar: Genel olarak dünyanın gidişatı iyiye gidecek, benim kanaatim o. Özellikle Türk İslam dünyasında bir birleşme, bütünleşme meydana gelecek. TÜRKİYE HEM İSLAM ALEMİNİN HEM TÜRKLÜK ALEMİNİN LİDERİ OLACAK. BUNUN DA 10-20 YIL İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞECEĞİNİ UMUYORUM. Ama dünyada ve Avrupa’da, Avrupa birliğinin parçalanacağını düşünüyorum ve sosyal yönden bir çöküntüye uğrayacağını düşünüyorum. Amerika’da da yine bu Türk İslam birliğinden kaynaklanan bir rahatlama olacağını ve dünya dengesini kurmada Amerika ve Türk İslam birliğinden oluşan iki süper devletin dünyayı idare edeceğini düşünüyorum. (Vatan TV, 20 Aralık 2007)


Türkiye, 30 Aralık 2007
 


Adnan Oktar: Filistin'in kurtuluşu bize bağlı, İsrail’in kurtuluşu da bize bağlı, İsrail de bizle rahat edebilecek durumda, Ermenistan da, Türkistan da, Tacikistan da, İran da, Pakistan da hepsi bizle kurtulacak görünüyor. Fas, Tunus, Cezayir bayram yaparlar Türkiye lider olursa. Onun için bu görevi artık geciktirmeyelim. Türkiye bu göreve bir talip olsun. Bakın kimse itiraz edecek mi? Türkiye çıksın desin "biz talibiz bu göreve", "hayır arkadaş, ben bunu kabul etmiyorum" diyen kimse çıkmayacak. Herkes bunu istiyor. (Konya TV, 28 Şubat 2008)
 
 
Yeni Şafak, 18 Mayıs 2008
 Adnan Oktar: Evet, inşaAllah büyük bir İslam birliği düşüncemiz var. Türk İslam Birliği tarzında. Dünyanın en büyük süper devleti olacak şekilde Müslüman alemi, bir düşüncemiz var. TÜRKİYE’NİN LİDERLİĞİNDE, TÜRKİYE’NİN AĞABEYLİĞİNDE, BÜTÜN İSLAM ALEMİNİ, BÜTÜN TÜRKLÜK ALEMİNİ BİRLEŞTİREREK. Türklük aleminin zaten hepsi Müslümanlardan oluşuyor, ben anlaşılması için söylüyorum. Yani aslında bu zaten bir İslam birliği olmuş oluyor aynı zamanda. Bu birlik içerisinde bereket, bolluk ve huzur olacağına inanıyoruz. Savaşların duracağına, savaşlara yapılan masrafın yerine insanlara faydalı olan şeylere paraların harcanacağını düşünüyoruz. Bunun da vaktinin yakın olduğuna inanıyoruz. Ama bizim tabi asıl inancımız, Türk İslam birliğinin oluşmasında ahir zamanda zuhur edecek Hz. Mehdi'nin vesilesiyle bunların olacağına inanıyoruz… (Bağdat TV, 2 Mart 2008)


Yeni Şafak, 13 Ağustos 2008
 Adnan Oktar: Benim demek istediğim, işin doğrusunu aslını söyleyeyim, aslında Türkiye’nin o bölgede ağabey olması lazım, yani lider olması lazım. Yani Türkiye’nin ağırlığını koyup, direkt ağabey konumunda hatta bütün Ortadoğu’nun, bütün İslam ülkelerinin lideri konumuna gelmesi lazım, sözü geçen bir lider olarak. Çünkü, Türkiye, çok aklı başında insanların samimi insanların bulunduğu bir ülke. Çok vicdanlı insanların olduğu bir ülke, ordusu mükemmeldir. Çok çok vicdanlıdır, böyle kılı kırk yarar, çok iyi eğitimlidir. Ve bütün ülkelerde seviliyorlar, nereye gitseler seviliyorlar. Mesela Bosna’ya gidiyorlar seviliyorlar, Somali’ye gidiyorlar, seviliyorlar, her yerde saygı görüyorlar. Afganistan’da çok sevilip saygı görüyorlar. Böyle fiili bir durum var. Demek ki bütün Ortadoğu, bütün İslam alemi Türk ordusunu seviyor ve Türk milletini seviyor. Demek ki ağabeylik yapmalarını istiyorlar. Yani Türkiye’nin burada ortaya çıkıp, bu ağabeyliği yerine getirmesi gerekiyor, İslam ülkelerinde ve Türk devletlerinde de... (Kordon TV, 27 Temmuz 2008)


Milliyet, 4 Haziran 2008
 Star, 20 Temmuz 2008
Adnan Oktar: Türkiye, Ortadoğu ve Balkanların, İslam aleminin, Türk aleminin en büyük ülkesi olacak. Lider ülkesi olacak. Türk - İslam birliği kurulacak. Türk – İslam birliğinin de lideri olacak Türkiye. Kaderde tabi Allah bir çok olay meydana getirmiş. Mesela, ahir zamanda olacak olayları Peygamber (sav) zaten bildirmiş... (Mardin Kanal 47, 28 Temmuz 2008)

Sabah, 15 Ağustos 2008


 


Taraf, 19 Haziran 2008
 


Adnan Oktar:  Bir kere Türk milletinin kaderi güzel. Açıkça söylüyorum herkesin gözü önünde olsun ben daha öncede ne söylediysem çıktı. İddia edilen Ergenekon örgütünü ben 10 yıl önce söyledim çıktı. İslam’ın gelişeceğini, İslam’ın güçleneceğini Türk – İslam Birliğine doğru Türkiye’nin gideceğini 10 yıl öncesinden söyledik bu da çıktı ve devam ediyor şu an ve gittikçe de güçleniyor. Ve şimdi yine açıkça söylüyorum hiçbir şekilde ne kargaşa olacak ne de bir aksilik bir uğursuzluk olacak çok çok güzel Türkiye gelişmeye güçlenmeye devam edecek. Çünkü manevi yapısı çok mükemmel Osmanlıdan gelen güzel bir ahlak yapısı vardır Türk milletinde. Bizim milletimiz bir kere çile ile yoğrulmuştur. Ruhen çok kaliteli güzel ahlaklı insandır Türk milleti yani misafirperver, şefkatli, merhametli, insancıl nereye giderseniz bunu görürsünüz. Bütün dünyaya model olacak bir ülkedir Türkiye.  Mesela, Almanya’ya gitseniz siz bunu bulamazsınız. Bu dostluk anlayışını, sevgi anlayışını, bu sıcaklığı, insan sevgisini bulamazsınız. Onun için Anadolu da oluşan bu güzel ahlakın dünya için kaçınılmaz bir model olduğu açık.
Bunu yakın zamanda bütün dünya görecek. Yavaş yavaş yavaş gelişecektir. Bölgenin ağabeyi olarak bir çıkar peşinde değil Türkiye yani bir çıkarı olmayacaktır bundan dolaylı olarak bir çıkarı olacaktır. Çünkü zenginleşen bölgeden dolayı Türkiye de zenginleşecektir. Ama bu bir manevi hizmettir tabi bu maddi çıkar için yapılmaz. Manevi hizmet kastıyla yapılacağı için İnşaAllah bereketi de çok güzel olacak (Kıbrıs Ada TV, 1 Ağustos 2008)


Yeni Şafak, 15 Ağustos 2008
 Star, 18 Temmuz 2008
 Yeni Şafak, 12 Temmuz 2008
 Dünya Gündemi, 31 Ağustos 2008
 Adnan Oktar: Türkiye'nin görevi Türk-İslam aleminin lideri olmasıdır. Türk milletine çok büyük görev düşüyor. Türk-İslam aleminin liderliği, dünya tarihinin en büyük vazifelerinden birisidir. Türk milletinin en hayati görevlerinden biri budur. Yani biz sırf Türkiye'yi kurtarmak değil bütün Türk İslam alemini kurtarmakla görevliyiz Türk milleti olarak. Türk milleti başka milletlere hakikaten benzemiyor. Bu bir ırkçılık değil. Çok vefalıdır. Güzel huyludur Türkler. İnsancıldır. Çok merhametlidir. Ve müthiş fedakardırlar. Yani gidin bir köye. Misafir olarak bir gidin. Evin en güzel yeri misafire açılır. En güzel yiyecekler misafire getirilir, en güzel yataklar misafire sunulur, en güzel bardaklarda ikram yapılır. Bu ne demek? Demek ki bizim milletimiz egoist değil, bencil değil, sevgi dolu, fedakar, çok çoşkulu bir millettir... (Konya TV, 28 Şubat 2008)


Star, 5 Eylül 2008
 Sabah, 13 Şubat 2008
 Sabah, 15 Temmuz 2008
 Adnan Oktar: Tabiî ki, tabiî ki geleceğin Türkiye’sini tanıyamazsınız görseniz. Yani bölgenin tam anlamıyla süper devleti olacak ve İsrail de kurtulacak bunun sonucunda, Ermenistan da rahatlayacak, Filistin de rahatlayacak ve İsrail tarihinde görülmemiş şekilde huzura ve güvene kavuşacak. Filistin sorunu kökten hallolacak bütün olaylarda kilit nokta Türkiye’dir. Ve açık açık talep var. Yani, Irak da talep ediyor. Türkiye ile birleşmek istiyor aslında Irak.  Suriye de aynı şekilde Türkiye ile birleşmek istiyor ve Türkiye’nin idaresini istiyor. Ama devletler ayrı tabi. Bir manevi lider olarak yani Türkiye’nin başa geçmesini istiyorlar … (Kıbrıs Ada TV, 1 Ağustos 2008)

Akşam, 2 Ağustos 2008
 Bugün, 19 Temmuz 2008
 


 
Adnan Oktar: Mesela, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan’ın Türkiye’ye son zamanlardaki yaklaşımı çok net, çok sarih. İsrail diyor ki, "siz," diyor "10 asker 1 tane çavuşla bölgeyi yönetiyordunuz", "biz bu kadar askerle burayı yönetemiyoruz" diyorlar. Ve Osmanlı döneminin özlemi içerisindeler. Suriye alenen Türkiye ile birleşmeyi istiyor, alenen. Yani, bugün resmi teklif yapılsın bir haftanın içinde karar verir Suriye adeta öyle bir konumdalar. Irak zaten kan gölü gibi biliyorsunuz. Yani Türkiye’nin ağabeylik yapması durumunda, Irak anında süt liman olur ve konu tamamen kökünden hallolur. Bunu hepsi görüyor. Filistinden gelen heyetler, Türkiye'ye gelen heyetler hep bunu teklif ediyorlar ve hep bunu talep ediyorlar. Türkiye’nin ağabeyliği çok hayati hale geldi artık bu bölgede… Bir boşluk var. Bu boşluğu ancak Türkiye doldurabilecek konumda. Bu da zaten
insani, ahlaki ve imani bir görev. Türkiye de bu göreve zaten talip. Osmanlı'dan gelen bir mirasın devamı olarak bunu yapacak bunu herkes görecek inşaAllah.
(Kıbrıs Ada TV, 1 Ağustos 2008)


Vakit, 20 Temmuz 2008
 Yeni Şafak, 22 Temmuz 2008
 Zaman, 16 Temmuz 2008
 Türkiye, 8 Temmuz 2008
 Yeni Asya, 22 Temmuz 2008
 Sabah, 14 Ağustos 2008
 Zaman, 21 Haziran 2008
 


 
Adnan Oktar: Evet yani çok yaman bir millettir. Onun için bu görevi bir an önce deruhte etmeleri gerekiyor. Türk İslam aleminin liderliği için yalvarıyor Türk İslam alemi. Bütün Türk devletleriyle biz görüştük. Hemen hemen hepsi Türkiye’nin liderliğini istiyor. Bütün İslam Aleminin ileri gelenleriyle görüşüyoruz onlardan bilgiler alıyoruz. Hepsi yine aynı şekilde Türkiye’nin liderliğini istiyor. Bunu uzatmanın bir alemi yok. Türk devletnin, Türk milletinin Türk İslam aleminin artık lideri olması gerekiyor. Bu hayati bir görev bu. Yoksa bunların hepsinin sorumluluğu bize ait olur. (Konya TV, 28 Şubat 2008)


Radikal, 6 Ağustos 2008
 Sabah, 2 Haziran 2008 (Washington Post'tan)
 


 
Adnan Oktar: … Mesela eskiden Türk Birliği düşüncesi pek yoktu. İslam Birliği düşüncesi de pek o kadar yoktu. Son zamanlarda dikkat ederseniz. Türk- İslam Birliği düşüncesi çok yaygınlaştı. Bu düşünce içerisinde tabi, biz hepimiz Hz. Adem’in evlatlarıyız. Yani bütün İslam alemi tek bir yürektir. Bütün Türklük alemi tek bir yürektir. Hiç birinin birbirinden farkı yoktur. Ama hizmete talip olma noktasında, Türklerin öncü olmasının ideal olacağını düşünüyorum. TÜRK MİLLETİ’NİN ÖNCÜ OLMASININ İDEAL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM. Çünkü hakikaten tarihe de baktığımızda hep öyle olmuş. Osmanlı döneminde de hep onlar bu işe gönül vermiş ve öncülük etmiş bunun çilesini çekmiş insanlar. Onun için benim gördüğüm onlar layık buna inşaALLAH. Türkler layık, bizler layığız. Bizlerin bunu yapmamız gerekiyor. (Denge TV, 3 Temmuz 2008)

Akşam, 30 Ağustos 2008
 Adnan Oktar: Herkes samimi olarak inansın, gerçekten Türkiye iyiye gidiyor ve gerçekten süper devlet olacağız. Türkiye tarihte hiç olmadığı derecede büyük bir devlet olacak. Türk İslam aleminin lideri olacak inşaAllah. Bu tarihi misyonun başlangıç aşamalarındayız. Ve bütün dünyayı, anarşiden, terörden sıkıntıdan azaptan, her türlü acıdan kurtaracak bir milletir Türk Milleti. Gerçekten çok asil efendi, böyle çileyle, acıyla yoğrulmuş bir millettir ve dünyayı yönetmeye, dünyaya faydalı olmaya yönelik bir ruhu vardır. Allah o görevi bu millete vermiş görünüyor inşaAllah. Çok yakın zamanda bunu göreceğiz inşaAllah. (Çay TV, 23 Temmuz 2008)


Ortadoğu, 31 Ağustos 2008
 Takvim, 31 Ağustos 2008
 

 


Taraf, 2 Haziran 2008 (Newsweek'den)


 

Adnan Oktar: Büyük Türkiye olacak Türkiye. Türk İslam aleminin lideri olacak Türkiye. Bakın bu yayınımı saklayın. Bantta bu konuşmamı saklayın. Hem Türklerin hem de İslam aleminin lideri olacak Türkiye. Süratle buna doğru gidiyor.
(Amasya TV, 21 Temmuz 2008)


Milli Gazete, 19 Haziran 2008
 Tercüman, 5 Haziran 2008
 
2008-09-18 15:50:39

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
CAMİAMIZA YÖNELTİLEN CİNSELLİK KONULU İFTİRALAR TÜMÜYLE UYDURMA VE GERÇEK...
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
FİŞLEME SAFSATASI
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.