Sayın Adnan Oktar'ın 18 Eylül 2017 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 18 Eylül 2017

 

Allah İslam Ahlakının Hakim Olacağını Vaad Etmiştir. Bizler de Bu Vaadin Gerçekleşmesine Şahit Olacağız İnşaAllah

Ahir zamanın en büyük olayı İslam’ın hakim olması. Vaat edilmiş bir şeyin olmuş olması çok şaşırtıcı. Normalde İslam doğal akışı içerisinde yok olacak zannediyorlardı. 1970’lerde falan düşünce oydu. Hocalar falan direniyordu ama gelenekçi İslam can çekişiyordu hakikaten. İslam yok olur giderdi Allah esirgesin. Ama tam tersine şu an modern İslam anlayışı, Kuran Müslümanlığı, sevgi Müslümanlığı hakim olacak. Vaat edilen bir şeyin oluşmuş olması hem Tevrat’ta, hem İncil’de, hem Kuran’da vaat edilen bir olayın olması çok büyük bir mucizedir. En büyük olay budur. Ama Hz. Mehdi (as) vesile oluyor. Zaten Hz. Mehdi (as)’da da insanların tereddüdü olur zaten hani “O muydu, değil miydi?” belki reaksiyon olarak insanlar Müslüman oldular falan diye düşünürler. Hz. İsa Mesih (as) için işte, genç bir delikanlı buldular, Hz. İsa Mesih (as) diye bize gösteriyorlar falan diye düşünebilirler. Ama imanı güçlü olan insanların kanaati gelir. Fakat Hz. Mehdi (as)’ın şahsına teşhis koymak, Hz. İsa Mesih (as)’ın şahsına teşhis koymak mecburi bir şey değil yani farz değil. İnişine inanmak, Kuran’da işaret edilmiş ama farz değil. Mühim olan İslam’ın hakim olması. Ama İslam’ın hakim olacağı açık onu kimse inkar edemez. Nur Suresi 55. Ayetinde açık. İslam hakim olduğunda bu harikadır. Bu tabii insanların imanını çok güçlendirecek bir şey, çok şaşırtacak. Bizim daha ileri yıllarda görebileceğimiz bir nimet. Ama üç-beş yıl içerisinde çok büyük sarsıcı olaylar olacak yer yerinden oynayacak, o da bir harikadır. Ama tabii Müslümanları korkutmak çok akılsızca olur. İşte “dehşetli şeyler olacak” gibi. Kardeşim, en fazla şehit olur Müslüman güzel, gazi olur o da güzel, sağ kalır o da güzel yani dehşet senaryolarına gerek yok.

 

(“Devlet Darwinizm’i savunanları neden hala bünyesinde barındırıyor?” izleyici sorusu)

Devlet daha önce zaten bu yapıyı esas yapı olarak kabul ediyordu yani Darwinist olursa makul doğru yolda olduğuna inanıyordu. Devlet daha yeni anladı Darwinizm’in olmadığını. Ve şu an bütün gücüyle kurtulmaya çalışıyor ama adamlar da bastırdığı için iki ileri bir geri taktiğiyle yol almaya çalışıyorlar ve beceremiyorlar. Kendilerine daha hala güveni yok devletin içindeki memurların. Dayanamıyorlar iradeleri yok, iradeleri çok zayıf, devletin memurlarının, siyasetçilerin bir kısmının iradesi çok zayıf. Adam ona hurafeyi dayatıyor, pagan dinini dayatıyor, putperest bir inancı, tesadüflere dayalı tamamen tesadüflerle kainat oluştu diyen inancı bilim diye kabul ediyor. Tesadüf bilimi diye bir bilim çıktı. Darwinizm eşittir tesadüf bilimidir. “Biz tesadüf demedik” diyor, adamların yüzündeki utanma hissini ben o anda göremiyorum. “Peki ne diyorsun?” “Biz rastlantı diyoruz” diyor. “Rastlantı tesadüf aynı değil mi?” diyoruz, “ama bizimki rastlantısal rastlantı tam tarif edemedik herhalde” diyor. Yani demagojinin en berbatını yapıyor ve zekamızla alay ettiğini zannediyor kendi kafasınca.

 

(“Hz. Hızır (as)’ın şeriatı bir kitapta yazılı mı?” izleyici sorusu)

Hz. Hızır (as)’ın şeriatı Hz. Hızır (as) tarafından ezberlenmiştir. Hz. Hızır (as) hafızdır. Kendi dininin hafızıdır ve ezberden bilir. Yani kendi şeriatını ezberden bilir. Onun tabileri de talebeleri de ezberden bilirler Hz. Hızır (as)’ın şeriatını. Ayrıca Kuran’dan bir şey öğrenmek istediğinde Huruf-u Mukattaa’ya bakarak kendisiyle ilgili öğrenmek istediği her türlü bilgiye ulaşabildiği söylenir.

 

(“Sizce Türkiye Amerika’ya mı, Çin’e mi, Rusya’ya mı yanaşmalı?” izleyici sorusu)

Rusya’ya yanaşmalı, Çin biraz çekingendir eskiden beri, yani 5000 yıldan beri çekingen ürkek bir yapısı vardır içine kapalıdır Çin. Ama Rusya kabadayıdır böyle yiğittir, Rusya’ya yanaşması gerekir. Ama tabii Amerika’yla bağı koparmadan, Avrupa’yla bağı koparmadan onlara şefkatle ve sevgiyle dostça yaklaşarak Rusya’yla işbirliği yapması lazım. Rusya, İran, Türkiye ve hatta Hindistan. Dev bir güçtür Hindistan, dünyanın en büyük askeri güçlerinden biridir. Aynı zamanda atom bombasına sahip, hava deniz gücü de çok güçlüdür Hindistan’ın, askeri kara gücü de çok büyüktür. Hindistan, Rusya, Türkiye ittifak ettiğinde muazzam bir askeri pakt olur. Ama tabii asıl istediklerimiz İran, Pakistan, Azerbaycan, Ermenistan. Azerbaycan’la Ermenistan zaten bizim kardeşimiz parçamız. Ama Rusya bu ittifakın en önemli üyesidir çatı üyesi. İran çok önemlidir, Hindistan, Pakistan çok önemlidir. Zaten Hindistan, Pakistan, İran olsa kahredici bir güç oluyor. Hiç kimse baş edemez, sırf üçüyle bile baş edemezler. Milyonlarca kişilik ordu piyade, muazzam bir nükleer güç çünkü Pakistan’ın da atom bombası var, Hindistan’ın da atom bombası var. Roketleri de var her şeyleri var.

 

(“Cehennemi tarif eder misiniz?” izleyici sorusu)

Cehennem, o da yine Allah tarafından toprak zemin kullanılarak oluşturulan ters konik bir yapı, benim anladığım anlatılanlara göre ters konik. Cennet düz koniktir şu tarz yapısı, cehennem de ters koniktir. Üst yüzeyi daha hafif suçlar içindir yani bakımsız kirli mahalleler, kirli sokaklar monoton bir hayat vardır. Ama diplere indikçe kat kattır, katman katmandır. Nasıl söyleyeyim, alt tüneller vardır kat kat kat, buralar münafıklar içindir yani küfürde ileri giden azgınlar içindir. Dolayısıyla insanın hoşuna gitmeyen, insanı rahatsız eden her türlü yakışmayan görüntüler, itici olan görüntüler kötü olan her şey yani insanın kabus gibi gördüğü her şey vardır. Ama ruhu olan Allah’tan korkan bir insan asla cehenneme gitmez. Ruhu olan, Allah’tan korkan samimi olan bir insan asla cehennem gitmez, bunu tasavvur etmek de inkar anlamına gelir, Allah’ı inkar anlamına gelir. Mümkün değildir ama müminler bunu görür ibret alır cennetin kıymetini bilirler, o yönden çok faydası var. Müminler cennette görecekleri için, cehennemin halini görecekleri için cennetin değerini her gün en coşkulu şekilde bilip takdir ederler. Faydası budur.

 

İhanet Eden Birinin Ortaya Çıkması Müslüman’ın Pislikten Kurtulmasıdır ve Büyük Bir Nimettir

İhanet ediyorsa Allah’a ihanet etmiş olur, İslam’a Kuran’a ihanet etmiş olur. Allah beni bir beladan, pislikten kurtarmış demektir. Bir banyo almışımdır Allah üzerimdeki kiri götürmüştür, ne mutlu bana. Kükürt kokan bir pislikten kurtulduysam, bir cesetten kurtulduysam, bir hırsızdan, bir üçkağıtçıdan kurtulduysam, bir sosyal manyaktan kurtulduysam diyelim Allah nimet verdi demektir. Niye rahatsız olayım? Bir ferahlık iç huzurudur, iç neşesidir. Dolayısıyla sevinç duyarım ayrıldığında.

 

(Genelkurmay Başkanlığı Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlattı. Tatbikata büyük bölümü tank olmak üzere 100 askeri araç katıldı. Tatbikat nedeniyle Silopi-Habur yolunun bir şeridi askeri hareketlilik nedeniyle kapatıldı. Yapılan bu tatbikat, tüm uyarılara rağmen referandum kararından vazgeçmeyen Barzani yönetimine bir mesaj olarak algılanıyor.)

Yok, Barzani’yle Türkiye’nin arası iyidir. Öyle tatbikatlık falan bir konu yok. Türkiye yapma dese yapmaz, öyle bir şey olmaz. Ama İngiliz derin devletiyle anlaşmış belgeleri var yani. Ben de ayrıca yine fotoğraflar da var toplantılarına ait. Dün de göstermiştim. İngiliz derin devleti garanti verdiği için onlar da biraz pervasız ve rahat davranıyorlar. Çünkü İngiliz derin devleti “Dünyayı ben yönetiyorum, daha önce de sınırları ben çizdim, şimdi de sınırları ben çiziyorum dediğimi yap” diyor. O da “tamam” diyor. Büyük bir oyun oynanıyor, Barzani’yi şehit edecekler benim gördüğüm. Ve bölgeyi birbirine katacaklar planları o. Bu planın bozulması gerekiyor. Tayyip Hocam akıllı delikanlıdır gereğini yapar.

 

Mehdi Döneminde Oluşacak İslam Birliği Ordusu Sadece Caydırıcı Güç Olarak Bulunacaktır, Tavsiye ve Ricada Bulunarak Kötülüğü Engelleyecektir

Askeri birliği İslam birliği sonunda kaldırıyor. Ama ilk başta dünyanın en büyük ordusu oluşuyor. Rusya, Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, Ermenistan, Gürcistan, Mısır bütün İslam ülkeleri katılıyor. Tek bir ordu oluşuyor yani dünyanın en büyük ordusu. Ama o ordu oluştuktan sonra hiç silah kullanılmıyor. Yani sadece rica ederek yapılıyor her şey. “Bunun şöyle olması güzel olur” diyor mesela İmam Mehdi (as) oluyor. “Şu şöyle olsa daha güzel olur, olmaz mı?” diyor, o şekilde oluyor. Hepsi Hz. Mehdi (as)’da tavsiye ve rica şeklindedir. Hz. Mehdi (as)’ın devri öyledir tavsiye ve rica. Mesela PKK’ya tavsiye ediyor “Derhal dağılın ve silahlarınızı teslim edin ve bu yanlış fikirden vazgeçin” o kadar üç satır, derhal. Çünkü ikinci bir ihtimal yok yani ne sağ ne sol, ne kuzey-güney hiçbir yere gidemez. Yani kabul etmenin dışında bir yol yok.

 

(“Azrail (as) binlerce insanın canını aynı anda nasıl alabilir?” izleyici sorusu)

Azrail (as)’ın tek bir ruhu var ama milyonlarca bedeni var. Bizim cennetteki bedenimiz gibi. Cennette de bizim bedenimiz öyle olacak, tek bir ruhumuz olacak ama milyonlarca bedenimiz olacak. Azrail (as)’ın da öyle milyonlarcadır bedeni ama tek bir ruhu vardır her yerde aynı şekilde görünür. Ama küfre görünüş şekli korkunçtur, müminlere görünüş şekli de çok yakışıklı ve çok güzeldir. Ha bir kademe daha geriye gidersek doğrudan Allah’ın tecellisidir. Yani Allah’ın bizzat varlığının tecellisidir ama biz ona Azrail deriz, Azrail olarak tecelli eder Allah. Canı alan aslında doğrudan Allah’tır. Doğrudan alan Allah’tır ama Azrail (as)’ın tecellisi şeklinde alır. O ne diyorsa mesela cennette “Ben Allah’ım” diyor. O zaman “Ya Rabbi seni çok seviyoruz” diyoruz. Ama öbür yerde diyor ki “ben Azrail’im” diyor tecelli, halbuki Allah’ın ruhu Allah’a ait. Ama tabii cennetteki zatının tecellisidir, doğrudan zatının tecellisidir.  

 

Barzani'yi Suikastla Ortadan Kaldırmak ve Büyük Bir Çatışmayı Başlatmak İçin Hazırlanan Bir Oyun Var. Bu Oyuna Karşı Kendisini Uyaralım

Tayyip Hocam dün “Barzani’ye MİT müsteşarımı da gönderirim ama dediğimizi dinlemiyorlar” anlamında bir açıklama yapmış öyle mi? Barzani’ye yapılacak oyunu o zaman biz ona bir hatırlatalım. Bilmiyorum, Tayyip Hocam tabii daha iyi bilir çünkü MİT’le de iç içe, devletle iç içe. Barzani’yi buraya çağırsın. Çünkü Türk pasaportu taşıyor, maaşlarını falan da biz veriyoruz. Askerin, polisin birçoğunun maaşını biz veriyoruz. Yıllardan beri de bizim adamımız olarak biliniyor. Orijinal gelişme olmadıysa sözümüzü dinlemesi lazım. Çağırsın buraya Türkiye’ye. Rica edelim gelsin. “Arkadaş gelmiyorum” diyorsa o zaman bir acayiplik var demektir. Zannetmiyorum öyle diyeceğini. Çünkü Irak hükümeti “biz karşıyız” diyor. Ama müthiş bir teşkilat da ayarlanmış olabilir tabii. Irak hükümetine “siz karşı olduğunuzu söyleyin” demiştir İngiliz derin devleti. Onlar karşı gibi görünüyordur. Yani kamuoyunu oynatıyorlardır kendi kafalarına göre. Çünkü bu kendi içinde bir satranç maçı bu. Kamuoyuna genellikle doğru söylenmiyor dünya politikasında. Kamuoyu aldatılır genelde, kamuoyuna olayın gerçek yüzü bildirilmez. Kamuoyunun nasıl yönlendirileceği de bir mühendislik politikasıyla belirlenir. Buna işte toplum mühendisliği deniliyor. Toplum nasıl yönlendirilir, nasıl provoke edilir, nasıl ters yöne yatırılır düz yöne götürülür, bazı kişiler için diyorum. Bunun uzmanları var yani psikiyatri bilen, psikoloji bilen profesörlerden oluşan uzmanları var. Onların uygulamaları var, tecrübeleri var, laboratuvar tecrübeleri de var bunu uyguluyorlar. Eğer İngiliz derin devleti Irak hükümetiyle de anlaştıysa o zaman bu bölünmeyi kolayca yapabilirler. Irak hükümeti kendi halkını kandırmak için bir oyun oynamıyorsa İngiliz derin devletinin talimatıyla. Çünkü İngiliz derin devleti hep öyle oyun oynar. Mesela Türkiye’ye darbe yapıyor, beceremeyince “vay nerede bu darbeciler vay hainler” diyor. Bazıları da bunu yiyor. Şimdi Irak’ta da aynı oyun oynanıyor olabilir. Onu daha geniş değerlendirelim.

 

(Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Barzani’yle ilgili bir konuşma yaptı: “Dara girdiğin zaman kapımızı çalacaksın, her türlü desteği bizden alacaksın, ama Irak’ın parçalanmasına gelince bildiğini okuyacaksın. Ben bir defa MİT müsteşarımızı gönderdim, sen hala direniyorsan kusura bakma” dedi.)

Rusya’nın görüşünü alsın Tayyip Hocam. Bilmiyorum Rusya’nın görüşünü aldı mı? Eğer Rusya karşıysa konu biter. Rusya’dan gerekli bilgiyi alırsa ve onu da kamuoyuna açıklarsa, Putin bir açıklama yapsın. Evet mi hayır mı diyor? Eğer hayır diyorsa zaten mesele biter. Kan dökmeye gerek yok kısa sürede halledilir. Belki asker gelebilir ama abluka meydana getirilebilir. O bölgenin tamamı ablukaya alınabilir. Askeri abluka yeterlidir ama Rusya’nın destek olması lazım. “Biz bunu istemiyoruz” diye askeri abluka. Ne kadar olabilir? Mesela, en az 2 bin tankla yapılabilir. 2 bin tankla yapılacak bir askeri abluka. Alçaktan uçuş mesela peş peşe altılı filolar halinde alçaktan uçuşla ikna edilebilirler. Ama Rusya’nın destek vermesi lazım bu çok önemli. Bununla yapılır, damla da kan akıtılmaz.

 

(Kurtuluş Tayiz bugünkü yazısında,  “Barzani eğer mevcut tutumunda ısrar edip Irak’ı bölmeye kalkarsa kendisini bir anda Esad gibi yalnız ve saldırı altında bulabilir” dedi.)

Yok canım Esad gibi olur mu? Allah esirgesin hallaç pamuğuna çevirirler orayı. Çok ortada bir yer ve küçük bir bölge. Sarayını falan hallaç pamuğu gibi atarlar, öyle bir şey olmaz. Allah esirgesin enkaz altından çıkarırlar. Çok büyük facia olur. Bence hiç girmesin. Dediğim şaka değil doğru söylüyorum. Bir oyun oynuyorlar. Korkutmuş olabilirler, tehditle yaptırıyor olabilirler. Türkiye’ye gelsin, tehdit altında olabilir.

 

(Yeni Şafak Yazarı Hasan Öztürk, Mesut Barzani’nin bağımsızlık referandumuna mecbur bırakıldığını savundu. Şöyle söylüyor, Barzani’ye şantaj yapıldığını söyleyerek, “Çünkü bu kararı almazsa Kuzey Irak’ta bir darbe girişimi olacak.”)

Kendileri tabii çok rahat darbe yapabilirler. Darbe değil direkt vururlar yani. Ortada geziyor zaten. Kendi adamlarına da vurdurabilirler. İngiliz derin devletinin etrafında çok fazla ajanı var Mesut Barzani’nin yanında gezen. Koruma görünümünde yanında gezen İngiliz derin devletinin ajanları var. Onlardan biri çekip vurabilir zaten konu biter ondan sonra. Fakat Türkiye’ye güvensin. Ben daha önce rica etmiştim bilmiyorum devlet nasıl bir politika izliyor da. MİT elemanları ve özel kuvvetler orada güçlü bir koruma meydana getirebilirler. Çok güçlü bir koruma. Yoksa Barzani’nin tek başına gücü ona yetmez, bayağı güç.

 

(Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Rus petrol şirketi Rosneft’in Kuzey Irak’ta doğalgaz boru hattı yatırımı yapma konusunda Irak Kürt bölgesel yönetimiyle anlaştığı açıklandı. Anlaşmaya yakın iki kaynak, yatırımların bir milyar doların üzerinde olacağını söylüyor.)

İşte Rusya karşıysa konu biter ama Rusya taraftarsa İngiliz derin devleti de hadi diyorsa olay bitmiştir onu söyleyeyim. Orada müdahale falan pek netice vermez. Bilmiyorum Dışişleri Bakanı tabii daha iyi biliyordur. MİT olayı iyi değerlendiriyordur. Ne olup bittiğini anlamak zor ama Putin’le görüşmek lazım karşı mı değil mi? Tayyip Hocam telefonla sorsun. “Ne diyorsun bu bağımsızlık işi, faydalı mı zararlı mı sana göre?” desin. Eğer Putin ben taraftarım diyorsa yapacak bir şey bence pek yok.

 

Evrim Milyonlarca Tesadüf Üst Üste Geldi Canlılar Oldu Diyor. Bu Mantıksızlık, İnsanın Aklıyla Dalga Geçmenin En Berbat Şekli

Kardeşim evrim konusunda adamların kafasındaki samimiyetsizlik şu. Biz diyoruz ki, sen tesadüfler sonucu canlıların meydana geldiğini söylüyorsun. Milyarlarca tesadüf, katrilyonlarca tesadüf üst üste geldi canlılar oldu diyorsun. Bu, insanın aklıyla, zekasıyla alay etmektir ve en kötüsünden alay, böyle bir alay yok. Şeytanin insanla dalga geçmesinin en berbat şekli, yerlere yatıyor şeytan dalga geçtiği için. Tarihte böyle bir dalga geçme yapmamış şeytan. Ve milyonlarca adama da bunu inandırmış. Katrilyonlarca tesadüf olur mu? “Katrilyonlarca tesadüf yaptı bunlar” diyor. “İnsanları, hayvanları, bitkileri, kainatı her şeyi” diyor “tesadüfler üst üste geldi yaptı” diyor. Bundan zırva, bundan berbat bir açıklama olur mu? Yapmayın, etmeyin ama canlı olduktan sonra yani mesela badi yaparsın vücudun gelişir bu evrim değil ki, vücuttaki mekanizmanın çalışması bu. Ayağını sürekli vurursan nasır olur ama sistem var hazır yaratılmış. Güneşe çıkarsan yanarsın, kararırsın bu evrim değil bu. Mevcut sistemin çalışması bunlar. Diyor ki adam, “ya” diyor “güneşe çıkıp karardığına göre evrim var işte” diyor. Vicdansızlık yapma, karşında çocuk yok senin, mevcut mekanizma çalışıyor, yaratılmış olan mekanizma çalışıyor. “Bunu demeyelim mi?” Diyor bilim. Kardeşim mevcut sistemin çalıştığını görmüyor musun sen? Senin dediğin ne? “Sıfırdan” diyorsun “tamamen tesadüfler sonucu bütün kainat oldu” diyorsun. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, meyveler, sebzeler hepsi ve katrilyon çarpı katrilyon, katrilyon çarpı katrilyon tesadüfler sonucu organize bir şekilde dünyanın her tarafında tesadüfler birbirinin aynısı olmuş bak kuzey kutbundan, güney kutbuna kadar, Afrika’dan, Rusya’ya kadar dünyanın her yerinde tesadüfler birbirini destekleyecek şekilde olmuş.

 

(Irak federal mahkemesi Irak Kürt bölgesel yönetiminin 25 Eylülde düzenlemeyi planladığı referandumu durdurma kararı aldı. Federal mahkeme referanduma ilişkin yürütmeyi durdurma kararı Başbakan Haydar el-İbadi’nin resmi talebi üzerine aldığını bildirildi.)

Tamam bu kadar basit, gereken polisiye, hukuki neyse önlem olay başlamadan halletsinler uzatmaya gerek yok. Ama şöyle eğer danışıklı bir dövüşse rezalet, anlayacağız yani İngiltere’yle danışıklı bir dövüşse rezalet. Çünkü Irak’ın parçalanması demek bütün bölgenin parçalanması demek. Deccalın inadına parçalanmayı durdurmak lazım, deccalın gururunu kıracağız, burnunu yere sürteceğiz, kör gözünü yere sürteceğiz, kör olmak suç değildir ama onun manevi kör aynı zamanda gözü. Kör olmak makbul bir şeydir. Gururunu kıralım deccalın. Irak, Rusya’yla da ittifak etsin yani referandum uygulanmasına ait her şey yasaklansın, kaldırılsın. Mesela sandıksa, sandığa polis el koysun. Sandık koymayacak mı ortaya? Tamam, bütün sandıkları polis mühürlesin. Irak polisi girsin mühürlesin, şu an yapsınlar uzatacak bir şey yok. Ama Barzani neden bu kadar korktu bunu açıklasın, korkmasın. Allah’a verecek bir can borcu var. Desin “İngiliz derin devleti geldi tehdit etti bu alçaklar” desin, kendi de korktuğunu söylesin, bunu yaptığını söylesin bu kadar basit, yer yerinden oynar. Çekinmesin Türkiye’ye gelsin biz koruruz, buradan idare eder. Oraya başbakan atar kendisi buradan Türkiye’den idare eder hiçbir şey olmaz gelsin İstanbul’da otursun. Bak Türk hükümeti onu korur. Türk polisi korur. Koruruz. Korurlar. Gönlü rahat olsun inşaAllah.

 

(“Pes etmemek kişilik özelliği midir?” izleyici sorusu)

Pes etme eğer makul bir şeyse insanın pes etmesi çirkin bir şey değil mesela inat ettiği bir konudan vazgeçmesi pes etme değildir, doğruyu kabul edersin. Yanlış bir şeyi sana adam kabul ettirmek istiyorsa orada da geri çekilebilirsin çok büyük bir zarar meydana gelecekse. O pes etme değil ki akıldır o, aklın gereğidir. Niye inatlaşasın? Mesela iki kişi bir direkten biri bir karşıya geçmek istiyor, biri karşıya geçmek istiyor o onu itiyor, o onu itiyor ikisi birden suya düşer. Akıllı davranacaksın geri çekileceksin adam oradan geçecek sen pes etmiş olacaksın güya, akıllılık etmiş olursun o geçer sen de birden karşıya geçersin bu kadar basit. O akılsızla beraber suya düşeceğine değil mi? Akıllılık eder geri çekilirsin, o pes etmek değildir.

 

(Karar Yazarı Etyen Mahçupyan siyasiler tarafından sık sık kullanılan yerli ve milli kavramların içinde Alevilere, Kürtlere, Rumlara ya da Süryanilere yer olmadığını, yerli ve milli derken sadece muhafazakar İslami kimliğine gönderme yapıldığını iddia etti.)

Şimdi bak yanlış biliyorsun. Kürt milli istihbarat elemanları, milli istihbaratın en göz bebeği elamanlar. Benim aslanlarımı otuz yıldan beri bak PKK’nın içinde faaliyet yapan MİT elemanları var otuz yıl, otuz yıl ama bu kahpe FETÖ onları ele verdi. Otuz yıllık elemanları ele verdi ve hepsi tek tek şehit edildi. Hani milli değildiler? Millinin millisi, aslanın aslanıdır Kürtler. Alevi; Alevilerin sen hangi görevlerde olduğunu bir bilsen, devletin ne kadar güvendiğini bir bilsen böyle konuşmazsın. Ben Alevilerle iç içeyim çok iyi biliyorum. Sen Alevi dediğinde Devrimci Halk Kurtuluş Partici Cephesi üyesi Alevi’yi kastediyorsan veyahut Sünni’yi kastediyorsan devlet tabii ki aklı başında ona gereğini yapar. Ama Alevi demek kabadayı, delikanlı demektir. Devletin en mühim kurumlarında Aleviler var kilit noktalarda ben gayet iyi biliyorum. Ermeni; Milliyetçi Hareket Partisi’nin üç ayrı sembolünü çizen MHP’ye kabul ettiren Ermeni’dir Ermeni. Neçe Ermeniler var ki Türk milliyetçiliğini, Türkiye güzelliğini, Türkiye anlayışını milli ruhu en muhteşem savunan insanlardır. Rumlar; sen Atina’daki milli olan Rumları bir bilsen böyle konuşmazsın. Şimdi detaya girmeyeyim de. Yunanistan’daki milli olan Rumları bir bilsen yani Türk ruhunu taşıyan Rumları bilsen böyle konuşmazsın. Bak Yunanistan’la, Türkiye’nin birleşmesi konuşuluyor. Bu hangi kadroya dayandırılarak konuşuluyor bil bakayım? Kendi kafasına göre konuşuyor böyle bir şey yok. Ama Rum’un haini, Türk’ün haini, Kürt’ün haini, Alevi’nin haini olursa devlet tabii ki ona gereğini yapar. Çok fazla Rum MİT elemanı var Rum. Çok fazla Ermeni MİT elemanı var. Nasıl milli olmuyor bunlar? Devletin en gizli sırlarını biliyorlar, nasıl milli olmuyor? Benim bir şeyden haberim yok diyorsan o zaman tavsiyem haddini bilmem. Oturup detay verecek halim yok ama bilmiyorsun.

 

Kendi İçin Yaşamayan İnsan Kabadayıdır ve Bu Ahlaka Sahip Bir İnsan Sevgiyi ve Tutkuyu Çok Güzel Yaşar

Onun özel insanları olur tutkuyu özel bilen onu yaşayacak olan insanlar olur. Bir kere kabadayı olması lazım tutkuyu yaşayacak insanın o çok önemlidir. Kabadayı demek kendi için yaşamayan insan. Kendi için yaşamak çok küçük düşürücüdür. Tamam, insanların büyük bölümü yapar ama küçük düşürücüdür, çok ezicidir. Bir insan için çok utanç vericidir. İnsan sevdikleri için yaşar, kabadayılık odur. Mesela asker, polis kabadayıdır. Niye?  Mesela özel harekat kabadayıdır. Alenen elinden yüzünden anlaşılıyor zaten kabadayı olduğu. Vatan için, Allah için, Kitap için gözü kara saldırıyor düşmana. Genç kızın da kabadayı olması ona çok yakışır. Delikanlı da kabadayı olacak. Mesela egoist; kızın parasını düşünüyor, “Baban ne kadar gelir getirebilir, sen kazanır mısın?” Ya utan utan utan rezil ediyorsun kendini. Bir genç kızın parasına gözünü dikiyorsan kendini rezil ediyorsun. İnsan taşı toprağı yarar yine o hallere düşmez yani sen nasıl delikanlısın? Nasıl kabadayısın?

2017-10-01 03:32:35

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."