Sayın Adnan Oktar'ın 6 Ekim 2017 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 6 Ekim 2017

 

(Siz sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güneydoğu’dan aşiretler ve önde gelenlerle bir araya gelmesinin iyi olacağını vurgulamıştınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Güneydoğulu kanaat önderleriyle bir toplantı yaptı ve şunları söyledi: “Suriye’de ve Irak’ta oynanan bölme, parçalama etnik ve mezhebi kışkırtma oyunlarının amacı Türkiye’yi güneyden kuşatmaktır. Bu kuşatma faaliyeti sadece fiziki sınırlarımızdan ibaret de değildir. Burada ülkemizin içini de kapsayan büyük bir oyundan bahsediyorum. Allah’ın izni milletimizin dirayetiyle diğer saldırıları nasıl boşa çıkardıysak bu oyunu da bozacağız hiç şüphem yok” dedi.)

Yalnız bu savaş sadece silahlı bir savaş değil fikir savaşı var. Fikir savaşında Türkiye susuyor. Fikir savaşında Türkiye susuyor. Fikir savaşında Türkiye susuyor. Ama PKK konuşuyor, eğitiyor Darwinizm’i anlatıyor, materyalizmi anlatıyor, komünizmi anlatıyor, Stalinizm’i anlatıyor, diyalektik felsefeyi anlatıyor adamları ikna ediyor. Oraya gidenler normalde beş vakit namazında adamlar, bir süre sonra bunları eğiterek komünist yapıyorlar. Biz de karşı eğitim yapmamız gerekiyor. Darwinizm’in geçersizliği, komünizmin geçersizliği bilimsel olarak anlatılması gerekiyor. Yoksa polisiye tedbirlerle hallolacak bir konu değil bu. Bunu Said Nursi Hazretleri de uzun uzun anlatıyor. “Kısa zamanda Çin-Maçin’i yutan bu azim kuvvet, bu Anadolu topraklarını da kısa sürede yutabilir” diyor. “Buna karşı nokta-i istinat sadece Kuran ve Kuran’ın hakikatleridir” diyor. İman hakikatleri yani. Darwinizm’e, materyalizme karşı mücadele. Bediüzzaman’ın en önemli gördüğü konu bu. “Birinci dereceden en önemli konu Darwinizm’e karşı mücadeledir” diyor. Hz. Mehdi (as)’ı anlatırken bunu söylüyor. “En azam meseleyi esas yapacak” diyor “Darwinizm’i, materyalizmi hedef yapacak ana konu yapacak. Birinci görevi budur Mehdi’nin” diyor. “Darwinizm’i yıkmaktır” diyor. Burada hükümetin destek olması gerekir. Yani tankla topla hallolacak gibi değil. Bak bu sefer de cepheyi daha da genişletti adamlar, Akdeniz Bölgesi’nden saldırıya geçtiler. Akdeniz’den, Muğla’dan hiç ummadık mesela Karadeniz’den. Yani geniş cephe stratejisi güdüyorlar. Güneydoğu’yu esas yapmayan bir politika bu, yeni bir politika.

 

(Karaciğer nakli için bekleyen Naim Süleymanoğlu için donör bulunmasının ardından milli halterci ameliyata alındı.)

Çok iyi olmuş. Gündeme getirmesek pek ilgilenen yok. Defalarca söyledim ondan sonra insanlar devreye girdi dikkat ederseniz. Bak hiç, bir gazete kenarında küçük bir haber olarak vardı ilgilenen pek yoktu. Israrla üzerine gittim Allah’a şükür halloldu.

 

Allah Mehdi'yi İmanın Nuruyla Görüp Tanımamızı Nasip Etsin İnşaAllah

Hadislerde Peygamberimiz (sav) diyor ki “Mehdi çarşılarda, pazarlarda aranızda gezer o sizi görür ama siz onu göremezsiniz” diyor “tanıyamazsınız” diyor. “Sizin aranızda gezecek” diyor, bak “o sizi görüp tanıyacak ama siz onu tanıyamayacaksınız” diyor. Çok manidar bir ifade. Demek ki Allah basiretimizi açsın, ferasetimizi açsın. Ben de çarşıya pazara çıkıyorum belki görüyorum ama farkına varamıyor olabilirim. Allah imanın nuruyla görmeyi nasip etsin. Çünkü Bediüzzaman Said Nursi “o eşhası ahir zaman belki imanın nuruyla fark edilir” diyor. Aynı şekilde Hz. İsa Mesih (as) için de. “Hz. İsa Mesih (as), has talebeleri yakın talebeleri havası onu imanın nuruyla tanırlar” diyor. Hz. Mehdi (as) için de “belki o eşhası ahir zaman imanın nuruyla tanınabilir” diyor Mehdi (as) için “ama bidayeten kendisi dahi kendisini bilmez” diyor bak başlangıcında. “Çünkü burası imtihan dünyasıdır” diyor “akla kapı açılır, ihtiyarı elinden alınmaz” diyor. “Öyleyse o eşhas hatta o müthiş deccal dahi” diyor “kendisi dahi bidayeten kendisinin deccal olduğunu bilmez” diyor. Hz. Mehdi (as) için de “bidayeten kendisinin Mehdi olduğunu bilmez” diyor.

 

İsa Mesih'i Görmek Tüm Dünyayı Çok Heyecanlandıracaktır. 2 Bin Yıl Sonra İnsanlar Peygamber Heybetini Tekrar Görecekler

Alenen açıkça sarahaten Hz. Mehdi (as)’ı göreceksiniz. Ama yani öyle o kadar şok olacağınızı falan zannetmiyorum normal karşılarsınız. Bir tek biat heyecan verebilir, orada çok heyecanlanabilirsiniz. Hz. İsa Mesih (as)’da ben heyecanlanacağını düşünüyorum halkın daha ziyade. Çünkü 2000 yıl öncesinden gelmiş olması çok büyük bir mucize olduğu için ilk defa öyle bir ululazim peygamber görüyor insanlar. Hiç görmemişler, ahir zaman insanlarına ilk defa Allah ululazim peygamber gösteriyor, o heyecanlandırabilir. Hz. Mehdi (as) kalender bir insan, ben zannetmiyorum normal karşılarlar, öyle şamata yapacak birisi değil o. “Hz. Mehdi (as) evinden sedirinden yönetir” diyor Peygamberimiz (sav). Bediüzzaman da “siyasete karışmaz Mehdi” diyor. Siyasete karışmayacağını söylüyor. Dolayısıyla sevgi insanıdır Hz. Mehdi (as). Ama televizyon, radyo her yerde görürüz internet. Ama “ha bu Mehdi’dir” gibi değil de işte İslam aleminin başında İslam alemini sevgiye yönelten, İslam alemini şefkatle kucaklayan iyi bir insan olarak bileceğiz. Yani o şekilde. Yoksa hani günahsız, masum, metafizik haşa ilah gibi bir varlık değil de, o diyecek ki “ben günahkar Allah’ın zavallı bir kuluyum. Beni madem siz zorla seçtiniz ben de size sevgiyi anlatayım, dostluğu kardeşliği anlatayım” diyecek, terör anarşi ve kavgayı ortadan kaldıracak, bu. Yani savaş olmayacak, PKK şu bu falan hiçbiri kalmıyor.

 

(“Mehdiyet maddesel bir şey midir, yoksa manevi bir şey midir?” izleyici sorusu)

Hz. Mehdi (as) tabii ki bir fikir, ruh sistemi değil. Kaşını gözünü tarif ediyor Peygamberimiz (sav), sakalını tarif ediyor, boyunu posunu tarif ediyor, anlamazlıktan gelinecek gibi değil. Bir de ruh olarak gelen hiçbir mürşit olmamış şu ana kadar, nereden çıkarıyorlar onu öyle? “Şahsı manevidir” bilmem ne diyerek, yani imanları zayıf olduğu için akıllarına sığdıramıyorlar. Diyorlar “böyle bir şey olmaz, olsa olsa binlerce kişinin topluca hareketine biz böyle bir şey diyebiliriz” gibisinden geçiştirmeye çalışıyorlar. İman zafiyetinden kaynaklanıyor. Hz. İsa Mesih (as) da şahıstır, etten kemikten oluşmuş insandır, Hz. Mehdi (as) da etten kemikten oluşmuş insandır. Anlaşılmayacak gibi değil. Anlamazdan gelenlerin ana özelliği imanlarının zayıf olması başka bir şey değil.

 

(“Hz. Süleyman (as) masonlar ve Yahudiler için niçin önemlidir?” izleyici sorusu)

Zaten aynı soydan, Yahudilerle bağlantısını soracak olursak Musevilerin atasıdır Hz. Süleyman (as), gayet normal. Masonluğu da kendi zamanında bir tarikat olarak örgütlediği anlaşılıyor. İleride kendi evladının kolayca dünya hakimi olabilmesi için bir hakem gibi gördüğü yarı açık Musevi ağırlıklı bir örgütlenme diyebilirim masonluk için. Bütün sembolleri Tevrat’tan alınmıştır aşağı yukarı. Kuran’da da işaret vardır masonluğa. Hz. Hızır (as) duvarcı ustasıdır, Kuran’da bu detaylı şekilde vurgulanır. Dul kadının çocukları geçer Kuran’da, iki çocuk, dul kadın Tevrat’ta da vardır. Ay, güneş, yıldız sembolleri. Masonik sembollerin hemen tamamına yakını Kuran’da vardır. Kabe de biliyorsunuz küp şeklinde yapılmıştır. Hacer-ül Esved bakan göz tarzında yapılmıştır, onlar da masoniktir yani küp şekli, mikap taş, bakan göz o da masoniktir. Masonluk ilk başlangıcı itibariyle derin Allah inancına bağlı bir tarikat yapılanmasıydı ama sonradan her türlü inancı içine alan ama yine gizlice derin Allah inancına sahip kişiler tarafından yönetilen bir örgüt yapılanmasına dönüştü. Bence zekice bir yöntem o. Çünkü orada ateistleri de kullanıyorlar, din karşıtlarını da kullanıyorlar. Mehdiyet’e zemin hazırlamak için onlara da ihtiyaç oluyor demek ki.

 

(“İnsan cennet ve cehennemi dünyada yaşayabilir mi?” izleyici sorusu)

Sanki cennet, sanki cehennem gibi yaşayabilir yani sanki diyebiliriz. Yoksa gerçek cenneti cehennemi yaşaması mümkün değil tabii ki. Çünkü burası boyut olarak farklı, cennetin boyutu farklı buranın boyutu farklı. Bu, bir alt rüya boyutudur, alt rüya boyutu. Cennet bir üst rüya boyutudur daha nettir, daha dünyadan sadedir daha sadedir. Burada mesela kablolar var bilmem ne alet-edevat. Mesela oradaki tablet diyelim, içinde alet-edevat olmaz doğrudan gösterir doğrudan. Mesela televizyon, cennetin televizyonu doğrudan gösterir kablosu falan olmaz elektrik sistemi falan olmaz doğrudan çalışır. Ama burada sebep gerekiyor, hepsinde sebep gerekiyor, sebep de çok karmaşık yapıları getiriyor. Arabaların motoru oluyor bilmem kumandası oluyor. Mesela cennet arabalarının hiçbirinde o tip bir cihaz olmaz. Hayır, istersek olur ama hiç yok. Kendinden gider o kadar.

 

İman Çok Değerli ve Kıymetlidir. Aklı Zayıf Olanlar ve Derin Düşünemeyenler İmandan Hemen Vazgeçerler

Allah tabii, iman değerli olduğu için, çok kıymetli olduğu için sıradan adamlar, aklı zayıf insanlar, enaniyetli kibirli insanlar, büyüklük taslayanlar, ilme sahip olanlar, işte malı-mülkü olanlar falan böyle bir ortamda çok ileri bir atak yapabilirlerdi yani Allah’a yakınlıkta çok ileri bir atak yapabilirlerdi. Yani vicdanlı, yüksek ahlaka sahip böyle diğergam derin insanlar da çok geride kalabilirdi. Ama Allah işte Yüce Allah öyle mükemmel bir tuzak sistemi kurmuş ki o tuzaktan kurtulmak insanların yüzde 99’u için mümkün değil, hepsi o tuzağa takılıyor. Mesela dişine ağrı verir, gözüne bir şey çarpar, çocuğu ölür, arabası bir yere çarpar, ayağı kırılır, romatizmaları azar, akciğer enfeksiyonu olur, bunların hepsi tek tek caydırıcıdır iman konusunda insanları. Bir yandan atomun yapısı, hücrenin yapısı muhteşem sistem ve pırıl pırıl aydınlık bir dünya, milyarlarca Allah’ın varlığının delili katrilyonlarca delil, bir yandan da böyle Allah tarafından özel yaratılan, iman etmemeleri için yaratılan yani iman etmemede delil olsun diye onlara özel olarak sunulan sistemler. Bu sistemlere teker teker örümcek ağına takılan böcek gibi birçok insan takılır. Temiz bir böceğe benzetelim herhangi bir böcek, teker teker takılır. Ancak yüksek vicdanlılar bu sistemleri aşarlar. Mesela bak Allah Tevrat’ta, Tevrat’ta bak o, “Mehdi’ye o kadar çok bela verir ki Moşiyah’a, Moşiyah da o kadar sabırlıdır ki o sabrından kendisinin Moşiyah olduğunu anlar” diyor. Yani “o sabrın yüksekliğinden anlar” diyor “kendi sadakatinden kendini anlar” diyor “fark eder” diyor, tek delil bu. Moşiyah’ın Moşiyah olması yani Mehdi olmasının nedeni bu. Mesela Peygamberimiz (sav)’e o kadar çok sıkıntı verildi ki Allah tarafından yağmur gibi böyle. Peygamberlik makamını onunla alıyor. Yoksa o devirde diyorlar ya işte “Mekke’nin zenginleri var, Medine’de alimler var, iki büyük şehrin zengin büyükleri var, hem alimler hem bilgili hem kültürlü hem çevresi var onlara niye peygamberlik verilmedi” diyorlar. Ayet var ayet. “Onlara niye verilmiyor?” diyorlar “Ebul Kasım’ın yetimini mi buldu Cenab-ı Allah niye ona verdi ki?” diyorlar. Allah da “Ben kimi seçeceğimi daha iyi bilirim” diyor Allah. Mesela o iki büyük şehrin büyüklerine Hz. Muhammed (sav)’e verilen zorlukların yüzde biri verilse iki büklüm olur onlar, iki büklüm. Mesela Peygamberimiz (sav)’i anlatıyorlar böyle ama zannediyorlar ki böyle hiç sürekli Cebrail (as) onu korur hiçbir rahatsızlık olmaz. Mesela diyor ki “karnına taş bağlar” diyor. Onu anlamıyorlar, halbuki mide sancısı geçiriyor yani kasti bir şey değil bu rahatsızlıktan kaynaklanıyor. Vefatında bile ateşli humma bayağı zorlanıyor. “Ya Resulullah” diyorlar “sen de?” “Allah beni de imtihan ediyor ben de kulum” diyor. Bak oradakiler anlamıyor bir kısmı soruyorlar “Ya Resulullah sende nasıl oluyor böyle bir şey, peygambersin sen?” diyorlar. Çok acayip bir soru, tabii ki asıl onda olacak yani peygamber olduğuna göre. Dolayısıyla bu engele büyük bir kitle takılır. Katrilyonlarca Allah’ın lehine delil vardır, ama Allah 100-150 adet diyelim şeytanın ve nefsin kullanacağı delil yaratır özel yaratır bunu, o da mucizedir. O delile takılır adam oradan tepe üstü düşer. Ama bu tabii, ben Allah’a karşı kıskancım yani daha fazla delil vermem. Yani sır olarak vermem, ben bu kadarını veririm. Kimisi bana soruyorlar “anlatıyoruz iman etmiyor” falan. Sen ne derdine düşüyorsun sana ne ki? Allah istediği kadar ölü yaratır, seni seçmiş daha ne istiyorsun işte? Mesela 100 bin ölü yaratmış 10 tane de diri yaratmış, durup durup ölülere kafayı takıyor “niye bu ölü?” diyor. Sana ne ölü olmasından Allah Allah, sen işine bak rahatına bak, senin iyiliğin için yapmış. “O niye ölü ki?” diyor. Şu laf mı sana ne işte ne güzel. Allah hayırla yaratmış. Dolayısıyla kafa takılacak bir konu değildir.

 

Ezik ve Kompleksli İnsanlar Kendilerini Rahatlatmak İçin Güzel İnsanlar Aleyhinde Konuşma Yaparak Gerçeği Örtbas Etmeye Çalışırlar

Güzel bir kız hiçbir şekilde güzel bir kızı eleştirmez. Hiç gördünüz mü bir bakın? Mutlaka çirkindir kızları eleştirenler yani mutlaka ciddi bir bozukluk vardır komplekslidir, problemlidir, çok ciddi eksiklikleri vardır o onun içinde iç acısıdır. Onun için her güzeli kendi kafasında devirmeye çalışarak kendini rahatlatmaya çalışır. Hani benim kız arkadaşlarıma diyorlar ya silikon var, işte boy uzatma ameliyatı yapmışlar, bel inceltme ameliyatı yapmışlar falan. Kendilerini rahatlatmak için o tip sözler söylerler. Yoksa bayağı sıkılacaklar, çok ızdırap duyacak. Onunla kendilerini bir nevi uyuştururlar. O konuşmalarla da onlar rahatlayacağım diye yaparlar ama o konuşmalar o kızları daha da çirkinleştirir, seni güzelleştirir onları çok çirkinleştirir. Bak dikkat et, sana o tip bir konuşma yapıldığında yüzüne bak aynaya daha güzelleşirsin. Onlara bak onlar da daha çirkinleşirler. O yüzden bırak ne yapıyorsa yapsınlar. Hiçbir şey olmaz sana.

 

Benim Karşı Olduğum Terörü Savunan Komünistler ve Vatana İhanet Eden Aydın Görünümündeki Kişilerdir. Bunları Eleştirmek Doğal Bir Tutumdur

Bir kere komünistleri eleştiriyorum ama terörist komünistleri yani kan döken komünistleri ciddi anlamda hem eleştiriyorum hem lanetliyorum. Aşağılık ve ahlaksız olduklarını söylüyorum. Her şeye de layık onlar her türlü aşağılamaya. Ama demokratik komünistleri ben dost olarak görüyorum, ben onlar hakkında kötü hiç konuşmam. Mesela Türkiye Komünist Partisi demokratik komünisttir bunlar yani seçimle iktidara gelmeyi amaçlarlar terörle bir bağlantıları yoktur. Benim Maocu ve komünist çok arkadaşım var. Dolayısıyla bunu yanlış anlamışsın onu bir kere düzeltelim. Aydın kesimden kastın kültürlü insanlarsa, görgülü bilgili klas insanlarsa, bak şu ana kadar biz 100 bin kişinin üstünde kişiyle görüşüp röportaj yaptık, hepsi beni seviyorlar hepsiyle de dostum. Nerede ben onlara karşı tavır aldım? Ha aydından kastın İngiliz derin devletinin uşakları, yalakalarıysa onlara sen de karşısındır. Çünkü vatanı satıyor bunlar vatan haini. İngiliz derin devletine hizmet eden kahpeler. Yani Türkiye’yi mahvetmeyi amaçlayan şeytani unsurlar. Tabii ki onları eleştireceğiz.

 

(“Her anını Instagram’a koymak bir hastalık mıdır?” izleyici sorusu)

Eğer güzelse iyiyse Instagram’a her şey konabilir. Arkadaşlarını mutlu edecekse, kendini mutlu edecekse. Var mı, abartılı bir şey oluyor mu öyle gördünüz mü siz? Bir de şu genç kızlara köpek burnu takıyorlar o gerçekten yakışmıyor yapmasınlar onu, çok itici duruyor. Bir de böyle yaşlı-başlı teyzelerin çocuklanması çok kızdırıcı oluyor internette. Beş yaşında çocuk gibi, gelmişsin bilmem kaç yaşına artık teyze olmuşsun yani ne çocuklanıyorsun, değil mi? 60 yaşına gelmiş 65 yaşına gelmiş. Bilmiyorum biraz garip duruyor ama yapabilir de neşelenmek istiyordur neyse ona bir şey demeyelim. Ama o köpek burnu gerçekten olmuyor yani estetik değil becerememişler. Güzel yapılsa olurdu belki ama olmamış çirkin duyuyor. Onu moda haline getirmenin bir alemi yok.

 

(“Ölmeden önce mutlaka yapmalıyım dediğiniz şey nedir?” izleyici sorusu)

Dünyalar tatlısı, bir kere Mekke’ye Medine’ye gitmemiz şart. Sicilya’ya gideceğiz o üzüm bağlarında, ağustos gibi gitmemiz lazım. Zeytinlerin olduğu dönem ve üzümlerin olduğu dönemlerde orada Sicilya ekmeği yiyeceğiz. Biliyorsunuz onlar taş fırında yapıyorlar. Katolik böyle çarşaflı hanımlar var, beyler de çok dindar oluyorlar. İtalyanları ben çok severim dindar oldukları için. O sızma zeytinyağına ekmek batıracağız ve yiyeceğiz. Onlar da İtalyanca bize bir şeyler anlatacaklar. O dağları falan seyredeceğiz. İspanya olabilir, İsviçre olabilir. Başka? Kudüs zaten şart. Kudüs’e zaten illaki gideceğiz. Oraya biz resmi gideceğiz zaten, resmi davetli oluruz evvelAllah. Çünkü düğün günü bizi de unutmazlar herhalde şu garibanları. Başka şeyler de var ama her şeyi söyleyemem tabii.

 

(“Hz. İsa (as) göğe alınmadan önce eşi var mıydı?” izleyici sorusu)

Kayıtlarda öyle bir şey yok ama olmaması için bir neden yok bence. Çocuğu yoktu ama bence eşi vardır. Çünkü hanımlar çok seviyorlardı Hz. İsa Mesih (as)’ı. İncil’de geçiyor çok fazla kadın talebesi var ve onu çok seviyorlar çok çok seviyorlar. Başkasını da sevemezler zaten en çok da onu seviyorlardır. Helaliyle nikahlamıştır bence ama çocuğu olmadı çocuk yapmamış çünkü riskli bir ortam. Çünkü riskli bir ortam, Roma İmparatorluğu var, şiddet, dehşet ortamı var. Yani öyle bir şey de yapmadı ama büyük bir ihtimalle helaliydi hanımlar. Yani o kız arkadaşları muhtemelen helaliydi.

 

(“Sizce en güzel aşk zor olan mıdır?” izleyici sorusu)

Aşk zaten kolaydır. Yani hayat kolaydır, iman kolaydır, insanlar zorlaştırıyorlar. Neden zor olsun? Çok seviyorsundur; “Seni seviyorum" dersin, candan anlatırsın. O da sana candan söyler; "Ben de seni çok seviyorum" der. "Ben Allah için sana kendimi adıyorum" dersin. Allah için adıyorum derken; “Ben kendi egoistliğimle, egomla yaşamaktan nefret ederim. Benim hayatım senin için” dersin, “çok seviyorum seni” dersin, karşılıklı denir bu ve onun adeta hizmetçisi gibi olursun. Ona yardım edersin, genç kız için diyorum,  bir erkeğin söylemesi gerekeni söylüyorum. Adeta onun kölesi gibi olur. Değil mi, onun namusuna, haysiyetine, şerefine, namusuna, sağlığına, sıhhatine, mutluluğuna her şeyine geceli gündüzlü katkıda bulunuyorsa bu onu mutlu eder. En tatlısı budur mesela biz eve menekşe alıp getiriyoruz ne yapıyoruz hemen; “Aman” diyoruz “vitamin alalım çiçek vitamini hemen dibine. Güneşe koyalım aman soğuk olmasın, sıcak olmasın yeter ki menekşeye bir şey olmasın.” Mesela kedi alıyoruz hemen veterinere “aman bir şey olmasın, hasta olmasın” falan. İnsanın çocuğu oluyor aynı titizlik, sevgili de öyledir, yani sevgiliye acayip titizlik gerekir. Onuru, şerefi, namusu, dini, imanı, mukaddesatı çok hayatidir. Çünkü sevgili bunlarla yaşar, bu nimetlerle yaşar.

 

(Hasan Ruhani Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran ziyareti ile ilgili bir yazı paylaştı. Şöyle yazıyor; “Kuzey Irak'taki Kürt halkı iyi komşu ve kardeşimiz olduğu için baskı uygulamak istemiyoruz. Fakat yabancı güçlerin bölgede bölücülük faaliyetleri ile birlikte etnik ve mezhepsel ihtilafların artmasını amaçlayan projelerini kabul edemeyiz. Bu konuda İran'la Türkiye'nin tutumu aynıdır ve bölgede her türlü harita değişikliğine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.)

Ya diyorlar ki; “Şii tehlikesi artıyor” yani “Müslüman tehlikesi artıyor” diyorsun, “Müslüman tehlikesi artıyor” diyorsun. Sana ne ya, Şii olsun, Sünni olsun ne fark eder? Hepsi nur gibi Müslüman. Nasıl bir kafa bu? Şii tehlikesi artıyor, Sünni tehlikesi artıyor. Tehlike olsun da öyle tehlike olsun. Sen onu bize getir nerden getiriyorsan. Öyle tehlike mi olur? O nimet.

 

Müslüman Allah'tan Uzun Ömür İsterken İslam Birliği'ni Görmek, Sevabını Artırmak, Hayırlı Faaliyetler Yapmak İçin İster

Mesela ben Allah’tan uzun ömür istiyorum, İttihat-ı İslam için buna ihtiyacımız var. İslam'ın hâkimiyeti için buna ihtiyacımız var, değil mi? Ümmeti biz kime bırakacağız yani? Allah vermesin, Allah uzun ömür versin. Sevabımızı artırmaya gayret edeceğiz, bütün Müslümanlar uzun ömür isteyecek. Ölümün ani gelmesi gerekir, ani fücceten. Mehdi’de öyle mesela diyor; “Vasıtasındayken fücceten gelir” diyor Peygamberimiz (sav), ani bir ölüm. Ne yapıyor Mehdi, tebliğe gidiyor arabasıyla gidiyor, o olur. Allah der ki; “Yeter, bitti. Seni alıyorum” der, aniden alır o tamam ama sen uzun yaşayışı isteyeceksin. İslam’a hizmet etmek için, Müslümanları kurtarmak için, insanlara huzur vermek için buna ihtiyacın var ama bomboş adamsan yani bilmiyorum bomboş adam niye ister, yaşamayı niye ister ben bilmiyorum, yani ölüm geliyorsa gelsin. Öyle bir adamın dua etmesine gerek yok bence. Yani “bana uzun ömür ver “demesine gerek yok. “Bana en az günahla Sana kavuşmayı nasip et” diyebilir. Çünkü her günü bela, başına her gün daha da günah alıyor, daha da batırıyor değil mi? Hayırlısıyla ölmesi daha iyi ama intihar etsin falan anlamında demiyorum ama Allah canını alırsa onun için hayır. İntihar haram, cinayet olur, olmaz o.

 

(“Sizce öğretmen adayları psikolojik testten geçirilmeli mi?” izleyici sorusu)

Tabii çok önemli o. Yani her yerde, devlet dairelerine alınan yerler. Polislerde, hâkim, savcı hepsinde. Adam deli mi, akıllı mı? Hem de şey değil, şizofreni falan arayışı değil. Adam sinirli, asabi mi, manyak mı, sevgisiz,  merhametsiz, gaddar mı? Ani sinirlenen bir manyak da çıkabilir. Yani bu çok tehlikeli, mesela adam çok felaket sinirli oluyor, saldırgan. Akıl hastalığı mı? Değil bu ama büyük bir tehlike, akıl hastasından daha tehlikeli. Çünkü akıl hastası kendi başının derdinde  oluyor ama o saldırabilir. O hayati bir konu, çok önemli.

 

(“Kızlar ne tarz erkeklerden hoşlanır?” izleyici sorusu)

Kızlar fizik görünümünde yüzde 10 önemli gördükleri noktaysa bedeni, yüzde 90 akla çok önem verirler. Çünkü ölü bir beden kadınlar için hiçbir şey ifade etmez. Kadın deli bir aşk arar, deli bir ihtiraslı tutku arar, deli bir heyecan, deli bir istek, deli bir sevgi, derin bir akıl, çok girift kavrama kabiliyeti ve çok uyumlu bir insan ister. Allah'tan çok korkan, Allah'ı çok seven bir insan ister. Bu olduğunda o beden kadına çok güzel gelir. Yoksa adamın sırtı şu kadar bir buçuk metre, işte karnındaki kaslar ne  diyelim? Pide gibi diyelim yahut baklava gibi diyelim de daha rahat etsinler. Hiç ilgilendirmez kadınları, öyle bir şey olmaz. Çünkü adam vücut muhteşem, yaklaştığında bir sığırın bakışıyla bakıyor. Yani bu kadın için dehşet vericidir. Yani zaten şaşırıyor çocuklar da, diyor;  “Ya bu kadar aslan gibiyiz, yakışıklıyız ne oluyor falan?” diyor. Kız, beş dakikanın içinde karar verir kız, bakar. Yani bir “m” ve” ö” harfi eksik. Olmaz.

 

Ben Aşk İnsanıyım. Gece Gündüz Allah Aşkıyla Sevgiyi Yaşamak İsterim

Arada sırada bana gençler soruyor; “Tarikata nasıl gireriz?” Bir kere bizim tarikat olmadığımız belli. Ne tarikatı? Çünkü tarikat olması için silsile ile gelen bir sistem olması gerekiyor. Bir şeyh efendiden el almak gerekiyor. Böyle bir şey yok, ben tarikat ehli değilim. Âlim de değilim, hoca da değilim. Halktan bir insanım yani herhangi bir insanım. Hocalık vasfım falan da yok, o tarz bir eğitim de almadım ama âlemciyim, neşeliyim, sevgi dolu bir insanım, merhametli bir insanım. İyi bir insanım ben yani kimseye benim kötülüğüm olmaz. Anlayışlıyım, tartışmaya açığım, makulüm. Aşk insanıyım ben, gece gündüz aşk, tutku, sevgi gece gündüz. Sabah yataktan kalkar kalkmaz o. Rüyalarımda bile aşk. Akşam yatmadan önce aşk, akşam yatarım aşk. Benim başka bir isteğim yok.

2017-10-23 19:27:42

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."