Hz. Mehdi malı ve nimeti adil bir şekilde dağıtacak; bütün yeryüzü bolluk ve bereketle dolacaktır

Hz. Mehdi insanlara o kadar bol mal dağıtacak ve insanların ihtiyaçları o kadar iyi karşılanacaktır ki, hiç kimse parasını başka bir yere harcamak durumunda kalmayacaktır.

Hz. İmam Hüseyin'den (a.s) şöyle rivayet olunmuştur:

"Birbirinizin halini sorup birbirinize ihsan edin. And olsun taneyi yarıp yeşerten ve canlıları yaratan Allah'a ki, ÖYLE BİR ZAMAN GELECEK Kİ HİÇBİR KİMSE BİR DİNAR VE DİRHEM HARCAMAYA BİR YER BULAMAYACAKTIR." (Yani Hz. Mehdi'nin zuhur ettiği zaman Allah-u Teala'nın ve velisinin (Hz. Mehdi'nin) fazla fazlından dolayı hiç kimse parasını harcayacak bir yer bulamayacaktır).

(Ikdüd Dürer, s. 236)


Peygamberimiz diyor ki: Ebu Said söylüyor: ...

HZ. MEHDİ, O DERECE CÖMERT BİR KİMSE OLACAKTIR Kİ, ONA BAŞVURARAK “BANA ŞUNU İHSAN ET, BUNU İHSAN ET” DİYE YALVARACAK OLANLARIN ETEKLERİNİ, TAŞIYABİLECEKLERİ KADAR DOLDURARAK İHSAN EDECEKTİR.


(Tirmizi, İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 1699, s. 171)


Ümmetimden Hz. Mehdi çıkacaktır. ALLAH-U TEALA HAZRETLERİ, İNSANLARI ZENGİN KILMAK İÇİN ONU (HZ. MEHDİ’Yİ) GÖNDERECEKTİR. O zaman ümmetim nimetlenecek, hayvanlar bolluk içinde ve arzın nebatatı çok fazla olacak, HZ. MEHDİ, İNSANLARA EŞİT ŞEKİLDE BOL BOL MAL DAĞITACAKTIR.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)


AHİR ZAMANDA ÜMMETİMDEN BİR HALİFE (Müslümanların manevi lideri olacak bir şahıs) ÇIKACAK, MALI SAYIP HESAP ETMEDEN BOL BOL İNSANLARA DAĞITACAKTIR.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

HZ. MEHDİ'NİN ZAMANINDA, ADALET O KADAR BOL OLACAK Kİ, ZORLA ALINAN HER MAL SAHİBİNE GERİ İHSAN EDİLDİĞİ GİBİ, BİR İNSANIN BAŞKASINA AİT OLUP DA DİŞİNDE KALMIŞ BİR ŞEY BİLE SAHİBİNE İADE EDİLECEKTİR.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 54)İNSANLARA MALI VE EŞYAYI DAĞITIRKEN, SAYMADAN BOL BOL DAĞITACAKTIR.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 21)


HZ. MEHDİ, ADİL BİR HAKEM OLARAK ÇIKACAK... EŞYAYI, MALI DAĞITACAK FAKAT BOLLUKTAN DOLAYI KABUL EDEN OLMAYACAKTIR.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)MALI, EŞİT BİR ŞEKİLDE İNSANLARA DAĞITACAKTIR.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)


ÜMMETİM ARASINDA BİR HALİFE (Müslümanların manevi ideri olan Hz. Mehdi) OLACAK, MALI SAÇACAK VE SAYMADAN DAĞITACAKTIR.

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)

EMİRLERİNİZDEN BİR EMİR (HZ. MEHDİ) OLACAK Kİ, MALI SAÇACAK SAYMAYACAKTIR. BİRİSİ ONDAN MAL İSTEDİĞİNDE "AL" DİYEREK İHSAN EDER, O DA ELBİSESİNİ YAYAR VE MALI DOLDURUR.

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)


HZ. MEHDİ GELDİĞİ ZAMAN MALI ÇOK DAĞITIR...

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)


Ümmetim arasında HZ. MEHDİ ÇIKACAK, ALLAH ONU İNSANLARI ZENGİN KILMAK İÇİN GÖNDERECEKTİR. Ümmet nimetlenecek, hayvanlar bol bol yiyip içecek, arz nebatını çıkaracak, MAL "SAHAH" ÜZERE (SEVİYE ÜZERE) VERİLECEKTİR.

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)


O (HZ. MEHDİ), fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek VE İHSANI KARŞILIKSIZ OLACAKTIR.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)


MUHAMMED ÜMMETİNİN GÖNLÜ, ZENGİNLİKLE DOLACAKTIR.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)


Onun devrinde, ümmetin gerek iyileri ve gerekse de kötüleri, MİSLİ ASLA GÖRÜLMEMİŞ ŞEKİLDE, PEK ÇOK NİMETLERE SAHİP OLACAKTIR. Çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek, toprak bir tek tohum istemeden verimli ve bereketli olacaktır.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 21)

…Abd-i Hayr’dan: Emirülmüminin Ali bin Ebi Tâlib aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih) bana şöyle buyurdu:

 
... (HZ. MEHDİ) Yeryüzü zulüm ve cefa ile dolunca çıkacak ve onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. ÇOĞU KEZ BİRİSİ ONUN (HZ. MEHDİ’NİN) YANINA GELECEK VE ONUN YANINDA ÇOKCA MAL OLACAK VE O KİŞİ DİYECEK Kİ: EY HZ. MEHDİ! BANA BU MALDAN İHSAN ET. DİYECEK Kİ: İSTEDİĞİN KADAR NİMET İHSAN ETTİM.”

(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 97-98)


Hz. Mehdi'nin (a.s.) zuhur ve kıyamında ...HERKES İHTİYACI OLAN ŞEYİ, HİÇBİR ENGELLEME OLMADAN BAŞKA BİRİNİN CEBİNDEN ALACAKTIR.

(El-İhtisas (Şeyh Müfid), s. 24)


Hz. Mehdi'nin (a.s.) zamanında MÜMİNLER, BİRBİRLERİYLE YAPTIKLARI MUAMELELERDE KAR ETMEYECEKLER.

(Vesail'üş Şia, Ticaret babları)


HZ. MEHDİ (a.s.), BAŞKALARININ İSTEĞİNİ YERİNE GETİRECEK, ONLARA MAL DAĞITACAK VE BAHŞİŞTE BULUNACAK.

Kendi devletinin idarecilerine ve memurlarına çok sıkı davranarak titizlik gösterecek.

 
GÜÇSÜZLERE VE FAKİRLERE ŞEFKATLİ VE MİHRİBAN DAVRANACAK.

(El-Mehdiyy-il Mev'ud..., c. 1, s. 276-277)


"HZ. MEHDİ (a.s.) KENDİ DEVLETİNİN İDARECİLERİNE SIKI DAVRANACAK, MİSKİNLERE KARŞI ŞEFKATLİ VE YOKSULLARA KARŞI ÇOK CÖMERT OLACAK. Hz. Mehdi'nin (a.s.) alameti budur."

(El-Mehdiyy-il Mev'ud..., c. 1, s. 276-277)

HZ. MEHDİ (a.s.), FAKİRLERE KARŞI ÖYLE BİR ŞEKİLDE DAVRANACAK Kİ, kendi eliyle onların ağzına yağ ve bal koyacak.

(El-Mehdiyy-il Mev'ud..., c. 1, s. 297)HZ. MEHDİ (a.s.), HER HAK SAHİBİNİN HAKKINI ALIP KENDİSİNE VERECEK, hatta eğer birinin hakkı başkasının dişleri arasında bile olsa, haksızlık yapan ve gasıp (zorla alan) insanın dişleri arasından onu çıkaracak ve hak sahibine döndürecektir.

(El-Mehdiyy-il Mev'ud..., c. 1, s. 279-282-283)


YERYÜZÜNDE O'NUN (HZ. MEHDİ'NİN) ADALET VE İHSAN BEREKETİNDEN FAYDALANMAYAN BİR YER KALMAYACAK, hatta hayvanlar ve bitkiler bile bu bereket, adalet, haklılık ve iyilikten yararlanacaktır.

(Bihar'ül Envar, c. 10. Bu hususta çok ve meşhur hadisler mevcuttur)


HZ. MEHDİ'NİN (a.s.) ZAMANINDA HERKES ZENGİN VE İHTİYAÇSIZ OLACAKTIR.

Bihar'ül Envar, c. 51, s. 146)


ALEMİN BÜTÜN SERVETİ HZ. MEHDİ'NİN (a.s.) YANINDA TOPLANACAK; (yerin altında ve üstünde olan bütün zenginlikler) Daha sonra Hz. Mehdi (a.s.), insanlara ihsan edecek ve "Gelin, alın bunları.” diyecek.

Daha sonra ONLARI, O GÜNE KADAR GÖRÜLMEMİŞ BİR BAHŞİŞTE BULUNUP DAĞITACAK HERKESE

(İlel'üş Şerayi (Şeyh Saduk). (Bihar'ül Envar, c. 51, s. 29)

HZ. MEHDİ'NİN (a.s.) ZAMANINDA TARLALAR ÇOK MAHSUL VERECEK, HERKES HZ. MEHDİ'NİN (a.s.) YANINA GELİP "BANA SERVET, MAL İHSAN ET" DİYECEK. HZ. MEHDİ (a.s.) DE HEMEN "İHSAN ETTİM" DİYE BUYURACAK.

(Keşf'ül Gumme (İrbili). Kifayet'üt Talib (Kenci Şafii). Bihar'ül Envar, c. 51, s. 88)


HZ. MEHDİ (a.s.), MALLARI HERKESİN ARASINDA EŞİT BİR ŞEKİLDE TAKSİM EDECEK.

(Batının Güneşi, on üçüncü fasıl)


O'NUN (HZ. MEHDİ'NİN) ZAMANINDA HERKES REFAH, HUZUR VE BENZERSİZ BİR NİMET BOLLUĞUNA KAVUŞACAK, HATTA HAYVANLAR BİLE ÇOĞALACAK VE RAHAT OLACAKLAR. Yeryüzü çok bitki yeşertecek. Nehirlerin suları çoğalacak. Yeraltındaki hazineler, servetler ve diğer madenler çıkarılacak.

(El-Mehdiyy-il Mev'ud, c: 1, s: 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, c. 2, s. 11)


Ondan (Hz. Mehdi’den) yer ve gök ehli razıdır. VE O (HZ. MEHDİ) MALI TAKSİM EDER... VE ÜMMETİ MUHAMMED’İN (SAV) KALPLERİNİ ZENGİNLİKLE DOLDURUR VE ADALETİ ONLARI İHATA EDER (tam anlamıyla kuşatır).

(Hz. Ebu Said el Hudri r.a. / Ramuz El-Ehadis 1. Cilt, Sayfa 7, No:7) (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)


Ebu Said-i Hudri de Peygamber’in (s.a.v.) minber üzerinde şöyle buyurduğunu nakleder: “Ehl-i Beyt’imden olan va’dedilmiş HZ. MEHDİ (a.s.) AHİR ZAMANDA ZUHUR EDECEKTİR. GÖK ONA YAĞMURUNU YAĞDIRACAK VE YER ONA BİTKİLERİNİ BİTİRECEKTİR. İnsanlar yeryüzünü zulümle doldurduktan sonra O yeryüzünü adaletle dolduracaktır.”

(Bihar-ul Envar, c. 51, s. 74, İsbat-ul Hudat, c. 7, s. 9)


Kahili der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “ÖYLE BİR ZAMAN GELECEK Kİ DİRHEM VE DİNARINIZI KOYACAK BİR YER BULAMAYACAKSINIZ.
-YANİ HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ZUHURUNDAN SONRA ALLAH’IN VE HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN FAZLI VE LÜTFU SAYESİNDE HALK ÖYLE GANİ (ZENGİN) OLACAK Kİ PARALARINI HARCAYACAK YER BULAMAYACAK.”

(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 170)

2009-01-20 00:37:58

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top