Sayın Adnan Oktar'ın 14 Eylül 2016 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 14 Eylül 2016

 

(Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayrama gölge düşüren tek şeyin PKK terörü olduğunu söyleyerek “Bu kalleşlerin Kürtlerin hak ve hukuklarıyla ilgisi yok. İnançlı muhafazakar Kürt kardeşlerimizden nefret ediyorlar çünkü onların da kendileri gibi Marksist, Leninist, ateist olmasını istiyorlar, camilere saldırmalarının da sebebi bu ama Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu’daki Kürt kardeşlerimiz, şehirlerdeki operasyonlarda olduğu gibi elinin tersiyle bu hainleri itiyor” dedi.)

Üslup çok güzel, teşhis iyi ama Marksizm’in, Leninizm’in ne olduğunu bilmeyen milyonlarca insan var. Cevabını da hiç bilmiyorlar. Marksizm, Leninizm nedir desem bilmezler. Marksizm’in, Leninizm’in kökeninin Darwinizm olduğunu da bilmezler. Ta Abdülhamit döneminde Darwinist eğitim Osmanlı’ya konulmuş, Osmanlı’yı yıkmış, Osmanlı’yı yıkmaya devam etmiş ve halen de yıkma istidadında. Darwinizm’i adamlar İngiliz derin devletinin uzmanları Osmanlı içerisine virüs gibi enjekte etmişler Abdülhamit kanalıyla sonra Osmanlı kendi içinde erimeye başlamış kanser gibi. Bünyeyi parçalamış parçalamış parçalamış son Türkiye’yi kalmış. Şimdi Darwinist virüs tahribatına devam ediyor. Şimdi Türkiye’yi daha da parçalara ayırmak üzere, hastalık sirayet etmiş vaziyette. Hükümet ne diyor? Marksist, Leninist, Stalinist diyor. Marksizm, Leninizm nedir? Açıklama var mı? Yok. Gençlere de anlatılmıyor ama PKK biliyor Marksizm’in, Leninizm’in ne olduğunu. Darwinist ve materyalist felsefenin üstüne oturduğunu da biliyor. Hükümetin Darwinist, materyalist eğitim verdiğini de, Abdülhamit devrinden beri bu eğitimin kesintisiz devam ettiğini de biliyor. Şimdi burada ideolojik olarak kim galip durumda? Hükümetin galip olması gerekir fikirle, düşünceyle, ilimle, irfanla ezip geçmesi gerekir. Sonunda Marksist Leninist olduğunu söyledi Bakan Allah razı olsun, ilk defa görüyorum. Daha önce de herhalde yıllar önce de birkaç bakandan duyduk Marksist, Leninist olduklarını. Gençlere hem Darwinist, materyalist eğitim veriliyor. Darwinist, materyalist olunca adam diyor ki ‘madem Allah yok, madem biz tesadüfen yaratıldık, madem kainat sizin dediğiniz gibi ilk başta komünal bir toplumdu, tarih madem dönüyor yeniden başa geçiyor, yeniden komünal toplum olacaksa niye komünist olmayalım ki?’ diyor adam. Buna cevap yok, böyle olmaz.

 

(“Peygamberimiz (sav) sizin dini bu kadar lüks içinde yaşadığınızı görseydi ne derdi acaba?” sorusuna cevap)

Peygamberimiz (sav) dini lüks içinde yaşayan Müslümanları çok gördü. Hazreti Musa (as)’yı gördü, Hazreti Süleyman (as)’ı gördü, Hazreti Davut (as)’u gördü. Hazreti Süleyman (as) lüksün en muhteşemini yaşıyordu, dünyada daha onun üstüne yok. Kuran’da Allah överek anlatıyor, Peygamberimiz (sav)’e vahiy olarak gelmiştir. ‘Peygamberimiz görseydi’ diyorsun, gördü Peygamberimiz (sav) zaten Hazreti Süleyman (as)’ı. Bütün peygamberlerle tanıştı. Mesela Hazreti Süleyman (as)’ı da gördü, Kuran’da da Allah anlatıyor. O zaman nedir tedirginliğin, rahatsız eden? Davut (as) da çok zengindi, İbrahim (as) de zengindi, Hazreti İsrail (as) zengindi, Resulullah (sav) bizzat kendisi zengindi. Peygamberimiz (sav)’in zengin olduğundan haberleri yok. “Allah seni fakir bulup zengin etmedi mi?” diyor. “Dalalette bulup hidayet vermedi mi?” diyor. Dalle, kelime öyle geçiyor. “Seni dalalet içinde bulup hidayet vermedi mi?” diyor. “Sen yol bilmez iken” diyor, “Sana yol göstermedi mi? Seni şöhret sahibi tanınan bir insan yapmadı mı?” diyor. Dolayısıyla Peygamberimiz (sav) de zengindi. Sen zenginlik konusunda neyi kastettiğini anlayamıyorum. Güzel Osmanlı eşyalar falan bunları kastediyor herhalde. Onları Allah yaratıyor işte, nimet olarak veriyor.

“Hazreti Süleyman (as)’ın mescidinin duvarları som altından kaplama, tonlarca altın kullanılmış.”

Tabii, böyle on ton, yirmi ton değil. Allah “İbrahim ailesine büyük mülk verdim” diyor Allah, büyük mülk zenginlik verdim diyor Nisa Suresi 54’te.  Sad Suresi 20’de de, “Davut’un mülkünü güçlendirdim” diyor Allah, zenginleştirdim.  Yine Bakara Suresi 250-251’de “Allah Davut’a mülk ve hikmet verdi” diyor.  Süleyman (as) ne diyor Neml Suresi 16’da? Peygamber (sav) ne derdi diyorsun, işte bak ayet bunlar. “Bize” diyor yani Süleyman (as)’a ve eşlerine “her şeyden bol bir nimet verildi” her şeyden ama altın, gümüş, eşya, yiyecek içecek bol bol nimet verildi diyor.

 

İngiliz Derin Devleti Abdülhamit Döneminde Osmanlı'ya İyice Yerleşmiştir, O Zamandan Bu Yana Da Faaliyetleri Devam Etmektedir

İngiliz Kralı, Sultan Murat’a mektup yazıyor, ‘Burada mülakatımız sırasında size gizli bir cemiyetlikten bahsetmiştim’ diyor. Masonluktan. Ve bu cemiyet hakkında da bazı izahatlar vermiştim, o zaman alelade bir tavsiyeden ibaret olan bu teklifimi şimdi size daha kuvvetle tavsiye ediyorum, bu hususta size müracaat vuku bulacaktır- yani masonlar gelecek bunu size söyleyecektir diyor, sakın reddetmeyiniz” diyor nezaketiyle. Ne olur reddederse? İşte bileklerini doğrarlar adamın.

Mustafa Reşit Paşa, Abdülhamit’in babası, Abdülmecit’in sadrazamı. Sık sık Londra’ya gidiyor İngiltere’de kalıyor. Londra elçiliğinde görevde bulunuyor. İngiliz yanlısı politika izliyor. İngilizlere ticari imtiyazlar verdi. Mısır’ın İngiltere’nin denetimine geçecek süreci başlatıyor. Biraderdir 33. Derecedir. En yüksek derece üstadı azamdır. Mısır’ın İngilizlerin denetimine geçecek süreci başlatıyor yani veriyor daha Türkçesi.

Mesela Keçecizade Fuat Paşa, Abdülaziz döneminde sadrazamlık ve dış işleri başkanlığı yapıyor. Devlet kadrosuna mason sadrazam Mustafa Reşit Paşa’nın telkiniyle alınıyor. Demek istediğimi anladınız değil mi? Tavsiye üstüne getiriyor yani yabancı değil diyor bizden diyor. Abdülaziz’e yapılan darbeyi organize eden kişi.

Mehmet Emin Ali Paşa Londra büyükelçiliği ve dışişleri görevinde bulunuyor. Sürekli İngiltere’de. Mason Mustafa Reşit Paşa ve mason Keçecizade Fuat Paşa ile birlikte dönemin en önemli üç devlet adamından birisi yani yabancı değil. Diyor ya yabancı değil aileden diyor. Yalnız bu saydıklarımın tamamı Darwinist. Hepsi Darwinist bak ve Rumi. Hepsi Darwinist ve hepsi İngiliz yanlısı.

Mithat Paşa, Abdülaziz ve Abdülhamit dönemi sadrazamı. Abdülhamit’i deviren darbenin önderlerinden. Darbeyi ayarlayan kişi. O zaman paralel yapı yok ama darbe var. Bak, darbeyi de adam yaptırıyor. Abdülaziz’i deviren darbenin önderlerinden ve Abdülaziz’i biliyorsunuz şehit ettiler. Abdülhamit’in tahta geçmesini sağlıyor. Çünkü Abdülhamit yabancı değildi o da ailedendi yani. İngiltere yanlısı. Mısır’ın İngiliz hakimiyetine girmesinde en önemli aktörlerden birisi de bu. Yani görev alanlardan birisi bu. İmparatorluğu Rusya ile savaşa sürüklüyor İngilizlerin devreye girmesiyle, İngilizlerin tavsiyesiyle. Osmanlı’yı Rusya’yla savaşa sürüklüyor ama İngiltere’nin tavsiyesi ile. Osmanlı tarihinin en büyük yenilgilerinden birini aldık. Mahvoldu yani Osmanlı.

Ahmet Vefik Paşa, Abdülhamit döneminde iki defa sadrazamlık yapıyor. Darwinist. Londra’da İngiltere’de diplomatlık yapıyor.

Mütercim Mehmet Rüştü Paşa, Abdülhamit döneminde sadrazam ve genelkurmay başkanlığı yapıyor.

Ve bütün Osmanlı’yı paramparça etmiş. Hiç savaşa girmemiş Osmanlı onun döneminde. Her yeri vermiş. Halen de devam ediyor, devam edeceğiz diyorlar. Ve üst akıl dedikleri İngiltere ağızlarına alamıyorlar bak, Amerika diyorlar Rusya diyor hepsini diyor ama İngiltere diyemiyorlar.

İbrahim Ethem Paşa, Abdülhamit döneminde sadrazamlık ve büyükelçilik yapıyor. Ressam Osman Hamdi Bey’in babası. Zaten oradan olay bitiyor. 1990 yılında bir suikast sonucu öldürülen MİT müsteşarı yardımcısı Hiram Abas onun da dedesi. Koyu İngiliz taraftarı, Darwinist ve Rumi. Ve hepsi aileden.

İbrahim Hakkı Paşa, Abdülhamit döneminin milli eğitim bakanı o da Darwinist.

Talat Paşa, İttihat ve Terakki kurucularından ve önde gelen liderlerinden. Abdülhamit’i devirmeyi de bu ayarlıyor. Bak, zincirleme yani gelişi darbeyle gidişi darbeyle. Çünkü işi bitti Abdülhamit’in diyorlar. Kenara çekil bakalım. Enver Paşa ve Cemal Paşa ile birlikte Üç Paşalar İktidarı’nı kuruyor. Osmanlı devletini İngiltere’nin tavsiyesiyle ve öncülüğüyle Birinci Dünya Savaşı’na sokuyor. Sonra da mahvolduk gördünüz. Darmadağın oldu bütün her yer ele geçti. İngilizlerin tavsiyesi ve yönlendirmesiyle. Osmanlı’yı Birinci Dünya Savaşı’na sokuyor üçü. 1903’te İtalyan Obediyansı’na bağlı Makedonya Risorta mason locasına giriyor. Tamamı zaten aileden saydıklarımın.

 

(Amerika’nın 11 Eylül saldırıları sonrasında Irak ve Afganistan’da düzenlediği operasyonların halka maliyetinin beş trilyon doları bulduğu bildirildi.)

Beş trilyon dolar. Halbuki beş trilyon dolarlık eğitim, kitap, Kuran, iman hakikatleri, Darwinizm’in geçersizliğini anlatsalar mükemmel netice alırlardı. Fakir fukara da kalmazdı kimse kalmazdı. Mesela atılan bir roket bile çok çok pahalı. On mahalleyi doyurur atılan bir tane roket, güdümlü roket. Ama bu kafa devam ediyor Mehdi (as) gelinceye kadar bu bela devam eder.

 

("Dövme günah değil mi?" sorusuna cevap)

Niye günah olsun? Günah olması için bir neden olması gerekiyor. Genellikle söyledikleri işte; "Abdeste mani" diyor. Abdeste mani olması için cilt üzerinde olması lazım, cildin yüzeyinde. Mesela yağlı boya sürersin, cilt hakikaten alta su geçmediği için abdest alamazsın. O makul. Ama bu cildin altında bir boya. Bak, cildin altında; cilt yıkanıyor yani. Ciltte bir boya yok, cildin altında boya var. O zaman, "Kan damarları da" diyeceksin abdeste mani." Bunun bir mantığı var mı? Cildin altındaki damar ne ise cildin altındaki boya da o. Hiçbir mahsuru yok.

Ahmet Budak'ın Şehadeti Makbul Olsun. Allah Anasına Babasına Sevdiklerine Hayırlı Uzun Ömür Nasip Etsin

Adalet ve Kalkınma Partisi Hakkari Milletvekili Adayı Ahmet Budak, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce silahla taranmış. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Budak hayatını kaybetmiş. Allah gani gani rahmet etsin. Allah şehadetini makbul etsin. Allah anasına babasına uzun ömür versin. Ama oradaki delikanlılarda da otomatik silah olsa o adamlar oraya gelemez. Söylüyorum. Milis olsa iyi olur diyorum. Sözümü dinlemiyorlar. Dinleyecekler de biraz vakit geçiyor. Genellikle iki yıl, üç yıl sonra sözümü dinliyorlar. Bu gelenekselleşti. Şimdi bir mahalle düşünün. Ahmet Budak orada oturuyor mahallenin önünde. Ama her mahallenin delikanlısında bir otomatik silah var. Adam aklını peynir ekmekle yemedi. Oraya gelip silahla orada olay çıkartmaz. Çıkarsa da o mahalleden bir daha dışarı çıkamaz. Orada kalır. Yakalanır yani. Yakalanır ve hapse girer.

 

Müslümanlık Deyince İnsanların Aklına Sanat Ve Neşe Olmayan Gülünmeyen Hayat Geliyor.  Oysa Bunların Hepsi Hurafe Biz Bunu Düzeltiyoruz

Şeytan öyle acımasız yerden vurmuş ki insan fıtratını darmadağın edecek müthiş noktaları tespit etmiş. Mesela kadını tamamen kapatmak, hiçbir gerekçe olmadığı halde. Müziği haram etmek. Resmi, sanatı haram etmek. Eğlenceyi, dansı haram etmek. Bir insanın fıtratını sen yok ettin, gitti. "Hadi gelin Müslümanlığa. Müslümanlık budur." diyor. Müslümanlık deyince aklına gelen insanın nedir? Örtünmek, gülmemek, eğlenmemek, müzik dinlememek. Ve hepsi hurafe. Olmayan şeylerle İslam dinini yaşanmaz hale getirmişler. Adamlar da yaşanamaz hale gelince İslam'dan kaçmış. İslam'ı adeta yok etmişler yani. Bu yapılan yanlışı düzeltmeye gayret ediyoruz ve geniş çapta da düzeltiyoruz. Ve devam edeceğiz. Maide Suresi 50'de Cenab-ı Allah diyor ki, şeytandan Allah'a sığınırım “Onlar hala cahiliye hükmünü mü arıyorlar?” -yani uydurma hurafeleri mi arıyorlar?- “Kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü, Allah'tan daha güzel olan kimdir?” [Maide Suresi, 50] Yani Kuran'ın hükmünden başka hüküm yok diyor Allah.

 

("Ayetler insanoğlunun bütün yaşantısını içermez. Ayetlerin yanında hadisi şeriflerin de uygulanması gerekmiyor mu?” sorusuna cevap)

Özetle Peygamber (sav)'in hadislerine uymak gerekir diyor. Uzun uzun onu anlatıyor. "Kuran yetersizdir. Kuran birçok şeyi açıklamamıştır. Hadislere ihtiyaç vardır. Hadislere göre hareket edilmesi gerekir." diyor. Kardeşim, canım kardeşim; sen, tamam öyle diyorsun da. Ben katılmıyorum, ayrı mesele. Bir an senin kafandan düşünen bir insan düşünelim. Ve adam sana uydu. Gitti, bir alime uydu, hadisleri anlatan bir alime uydu. Mesela İmam Ebu Hanife'ye uydu, Hanefi oldu. İmam Şafi geliyor, diyor ki, "Sen ne yaptın?" Şafi mezhebi, o da hadis imamı ve alim, çok büyük alim, en az onun ayarında alim. "Bir kere kan abdesti bozmaz. Ebu Hanife sana yalan söyledi. Öyle bir şey yok. Kan bozmaz." diyor. O diyor ki, "Necis olan, avuç ayası kadar necaset -necis olan bir şey- eğer elbisede bulunursa namaz olmaz." diyor. Şafi, "Böyle şey olur mu? Avuç ayası ne demek? Çok geniş bir alan. Böyle bir şeyde namaz iptal olur, fesada gider. Ne kadar biliyor musun? İğne ucu kadar dahi de olsa necaset temizlenmezse kıyafetten namaz batıl olur." diyor. Şimdi ben İmam Şafi'ye mi uyayım senin dediğine göre? Hadise uy diyorsun. İkisi de alim. Daha da üstüne alim yok ama bunların. Mutlak müçtehid ikisi de. İmam'ı Azam'a mı uyacağız, İmam’ı Şafi'ye mi uyacağız? Kime uyacağız? İkisi de hadisle konuşuyor. İkisinin de sahih hadisleri var, kaynakları var. Ne yapacağız? Açıklama yok. Bak, şimdi helallerde-haramlarda, farz olan ibadetlerde, yüzlerce konuda birbirleriyle uyum halinde değiller. Birbirlerini yalanlıyorlar. Birbirine zıt açıklamalarda bulunuyorlar. Hangisine uyacağız? İmam'ı Hanbel, İmam’ı Malik, İmam’ı Şafi, İmam'ı Hanefi; mutlak müçtehid bunlar. Hepsi birbirine muhalif olduğu için her birinin mezhebi ayrı. Aynı kanaatte olsalar zaten tek mezhep olacak. Hani hadisler doğruydu? Dördü de birbirinin hadisinin doğru olmadığını söylüyor. Dördü de birbirlerinin hadislerinin uydurma olduğunu söylüyor. Ama biz dördünü de kenara alırsak sadece Kuran'a uyduğumuzda her şey dümdüz gayet düzgün ve güzel oluyor. Peki sen niye Kuran'ın yolunu seçmiyorsun? Niye Kuran'ı yetersiz ilan edip kendini bu felaketin, bu acı durumun içine düşürüyorsun. Ve ahirette bunun karşılığının ne olduğunu biliyor musun sen? Dört ayrı din var burada anlattığım. Dördü de hadise dayalı. 

Zuhruf 44'te şeytandan Allah'a sığınırım “Ve şüphesiz o (Kur'an), senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz (ondan) Kuran’dan sorulacaksınız.” [Zuhruf Suresi, 44] diyor. Kardeşim, rahat etsene. Ahirete gittiğinde sadece Kuran açılacak. Hadis kitabı açılmayacak, fıkıh kitabı açılmayacak. Niye derdine düşüyorsun? Kuran'da ne varsa ondan sorulacaksın, bitti. Gönlün rahat olsun.

Çocuklar, böyle rahat yaşamak varken bu insana niye eziyet edilmesi gerekiyor? Bırakın rahat yaşasın. Şarkı da söylesin, oynasın da, gülsün de, yürüsün de. Bunu din dışı bir şey olarak ilan edersen dini mahvedersin. Ve ettin de. Ve Allah da seni mahvetti o yüzden. Aklını başına al. Yeniden din İslam dünyaya hakim olsun Hazreti Süleyman (as) devri gibi, Zülkarneyn (as) devri gibi ultra modern. Genç kızlar zımba gibi sokakta yürüsün, mini şort da giysin, ne giyiyorsa giysin. Sana ne? Saygılı olursan mesele kalmaz. Değer verirsen mesele kalmaz.

Müslümanları gereksiz yere bağnaz gelenekçi yetiştirip şizofren bir karakterin içine soktular. Birçoğu akıl hastası gibi. Görüyorsunuz, biliyorsunuz. Her yerde var. Pakistan'dan tut, bilmem nereden çık. Böyle her yerde ezik, her yerde zavallı, her yerde dengesiz. Hepsi değil ama büyük bölümü öyle. Kimi diyor "şeffaflaştıralım", kimi "bombalayalım" diyor, kimi "bunları sürgün edelim" diyor, kimi "dövelim" diyor, kimi "sokağa çıkarmayalım", kimi "Avrupa'ya girişlerine müsaade etmeyelim" diyor, kimi "Amerika'dan sürgün edelim, Amerika'ya sokmayalım" diyor. Akıl almaz bir aşağılama var. Kardeşim şu rezalete ne gerek var? Bırakın Kuran'daki gibi Müslümanlığı yaşasın insanlar. Dünyanın en iyi ideali, en güzel insanları oluşsun. Dünya cennet gibi olsun. Şu rezalete ne gerek var?

2016-09-22 14:23:51

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ETKİN PİŞMANLIK MÜESSESESİ, İFTİRACI ÜRETEN BİR BELA HALİNE DÖNÜŞMEKTEDİR
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."