Sayın Adnan Oktar'ın 25 Kasım 2017 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 25 Kasım 2017

 

(“Ruhun bedene ihtiyacı yoksa bedenin yaratılış amacı nedir?” izleyici sorusu)

Beden bir şekil. Ruhun bir şekli olması gerekiyor. Ruh şekil aldığında ona beden deniyor. Yani iki gözü var gibi görünür işte burnu vardır, ağzı vardır, ağzıyla konuşur. Ama istese Allah tabii şeffaf bir görüntüde de yaratır cam gibi olur ama hem görür hem konuşur. Ama bu aklın ihtiyarını alacağı için yani imtihana bu müsait olmadığı için Allah göz diye bir şey yaratıyor alakası olmayan. Gözle görülmez, gözün görme gücü yok çok sıradan bir cisimdir göz. Burun da koku almaz öyle bir şey yok, burun vesile olur. Ağız da tat almaz, ağız vesile olur. Parmak dokunmaz, dokunma hissini ruh alır parmak vesile olur. Dolayısıyla bir görüntüye ihtiyaç olduğu için ruhun görüntüsüne beden diyoruz.

 

Allah’ın Her Yeri Sarıp Kuşattığının Farkına Varan İnsanın Ruh Haline Tevazu Denir. Büyük Olan Sadece Allah’tır

İnsan zaten mütevazi olmaya mecbur, görüntüden ibaret yani gölge bir varlık. Her şey kaderinde belli, kısa bir süre içinde yaşlanıp ölüyor acz içinde, her hareketini Allah kontrol ediyor. Alabildiğine aczle sarılmış bin bir türlü hastalıklarla, zayıflıklarla sarılmış bir varlık, her hareketini de Allah yaratır. Bunu fark ettiğinde ona tevazu deniyor, bunu anlamaya tevazu denir. Yoksa, “Ben zaten büyüğüm ama” işte “irademi kullanıp kendimi biraz daha yere yaklaştırayım” gibi değil. Mümin zaten büyüklük diye bir olayı hiç kabul etmez ve yaşamaz. Büyük olan Allah’tır. Öyle bir şeyi Müslüman düşünmez.

 

(Doğu Beyazıt İlçesi’ne bağlı Uzunyazı Köyü’nde imam olan 30 yaşındaki Ramazan Bozdağ önceki gece yol kenarında PKK’lı teröristler tarafından kafasından silahla vurularak şehit edildi.)

Allah gani gani rahmet etsin. Ne yapmıştır? İhbar etmiştir, ihbar sonucu. Mesela devlete yönelik bir şey yapıyor adam, farz edelim teröristlere silah sağlıyor. Gidip onu mümin ihbar ediyor, gidip o mümini vurursa o zalimler o mümin şehit olur. Mesela “PKK’lı şuraya doğru gidiyor” diyor. PKK’lı bunu duyuyor gidip adamı vuruyorlar. Ama münafığa göre bu enayiliktir kendi kafasına göre halbuki kendisi enayidir. Ve onu şehit olarak kabul etmez “sana ne PKK’dan?” der “sana ne adamın silah satmasından, PKK’nın silah satmasından, sana ne o satılan silahlarla polisin vurulmasından, sen niye gidip ihbar ediyorsun neyine gerek? Adam da seni böyle vurur işte, boşu boşuna ölür gidersin şehit de olmazsın.” İşte münafığın mantığı budur. Halbuki bir caniyi mesela farz edelim silah satıyor o silahla da asker polis vuruluyor polis vuruluyor, teröristlere silah satıyor. Onu ihbar ettiği için bir mümini gider bir çakal şehit ederse o mümin şehittir net şehittir. Ama münafığa göre, enayi olan münafığa göre o boşu boşuna bir ölümdür, pisipisine bir ölümdür. Münafığın aklı hiç önemli değildir. Çünkü o Kuran gözüyle bakmaz şeytani gözle bakar.

 

(“Siyasete karışmam dediğiniz halde neden siyasi yorumlar yapıyorsunuz?” izleyici sorusu)

Siyasete karışmam dememin anlamı şu; politika yani meclise girip milletvekili olmam, cumhurbaşkanı olmaya çalışmam, başbakan olmaya çalışmam, bakan olmaya çalışmam, yönetici olmaya çalışmam. Siyasetle uğraşmamak öbür anlamda haramdır zaten bir ahlak bozukluğudur. “Bana ne, ne yapıyorsa yapsınlar.” Allah ahirette sorar olur mu o? Tabii ki fikir vereceksin, görüş beyan edeceksin, o anlamda değil. Siyasetçi yani politikacı olmak mesela AK Parti’den milletvekili olmak veyahut işte ilçe başkanı olmak, belediye başkanı olmak yahut Cumhuriyet Halk Parti’den milletvekili veya belediye başkanı olmak o tarz, buna girmem. Ama fikir beyan etmemek haram olur. Çünkü bir yerde bir yanlışlık varsa sen susuyorsun haram bu. Emri bil maruf nehyi anil münker bitmiş oluyor, olmaz.

 

(Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’daki patlamayla ilgili şu açıklamaları yaptı Adnan Bey: “Bir terör örgütü eliyle ve bu örgüt bahane edilerek yerle yeksan edilen medeniyetimizin kadim şehirlerindeki yıkımları durdurmak, oluk oluk akan Müslüman kanını engellemek için elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur. Ha ülkemizin ortasına bir atom bombası atmışsınız ha milletimizin birliğine beraberliğine yönelik bir fitneyi ateşlemişsiniz bizim gözümüzde ikisi arasında fark yoktur. Bu vatan toprakları üzerinde kimse operasyon düşünmesin, aklından böyle bir şey geçirmesin. İşte o zaman Tendürek’te F-16 oluruz, Cudi’de F-16 oluruz, Bestler Deresi’nde F-16 olur bombalarla onların üzerine yağarız.”)

Tayyip Hocam ağzın, sözün, ruhun iyi güzel de İttihad-ı İslam’ı söyle İttihad-ı İslam’ı sürekli onu söyle Tayyip Hocam. Çözüm orada, yoksa bizim F-16’mızla falan biz bu deccaliyeti durduramayız, bu dünya çapında bir deccaliyet. Mısır’da biz F16’yla ne yapabiliriz? Pakistan’da ne yapabiliriz öbür Libya’da şurada burada ne yapabiliriz? İttihad-ı İslam’ı zorlasın Tayyip Hocam. Yapmasalar bile zorlasın söylesin sürekli ısrarla hatırlatsın. Utanacaklar bak sonunda kabul ederler. Hep İttihad-ı İslam’ı teşvik etsin ısrarla. Mesela güzel gidiyor öbür konuşmaları çok güzeldi üç-dört günden beri. Tamam da bizim F-16’mız hangi bir yere yetsin? Bir avuç uçağımız var bizim. Koskoca dünyanın neresine gideceğiz biz? Libya’ya nasıl gidelim biz, Mısır’a nasıl gidelim? Suriye’nin, Irak’ın içlerine de giremeyiz sınırlarımıza ancak müdahale edebiliyoruz. İttihad-ı İslam’ı Tayyip Hocam sürekli istesin, kabul etmeseler de istesin, o duadır duasını Allah kabul eder.

 

Eleştiri En Kaliteli Aynadır. İnsanın Göremediğini Gösteren Röntgen Aleti Gibidir. Eleştiriden Rahatsız Olmak Sağlıklı Değildir

Eleştiri en kaliteli aynadır. Ne güzel hazır insanın göremediğini gösteren röntgen aleti gibi bedavadan hazırdan sana faydalı bilgi aktaran bir sistem. Niye o sistemi kaçırıyorsun? Eleştiriden rahatsız olmak bir hastalıktır, bir anormalliktir. Ruh sahibi eleştiriyi sever. Yalnız eleştiri yaparken bilmiş yapmamak lazım böyle adamlık diniyle üst perdeden mahcup etmek kastıyla, küçük düşürme kastıyla gibi görünecek şekilde yahut kendini büyütecek şekilde gibi, bu şekilde olmasından kaçınmak lazım. Şeytani bir unsur girmemesi gerekiyor eleştiriye, candan ve samimi olursa çok çok makbul bayağı güzel olur. Ama genellikle biraz bilmiş üst perdeden eleştiriler oluyor insanlar arasında, bundan şiddetle kaçınmak lazım.

 

Hayvanların Yavrularını Koruma Konusundaki Ustalık ve Yetenekleri Hayranlık Verici. İnsanların Çoğunda Böyle Bir Titizlik Olmuyor

Mesela kaz hayvana bakıyoruz. Yani şuuru tam anlamıyla kapalı. Ama yavruları koruma konusunda çok abartılı usta. Mesela tavuk, bakıyoruz hayvanın şuuru tamamen kapalı ama yavrularını koruma konusunda muazzam yetenekli. İnsanda yoktur bu dikkat ederseniz, mesela bir yavrusu eksik olduğunda bile hemen şamata yapıyor bağırıyor falan. Hemen katılmasını sağlıyor, beslenmelerine falan her şeylerine çok titiz. Bu tabii arıdaki gibi bir mucize, elle tutulur bir mucize. Bu nedir; sırf buna bakarak bile Allah’ı anlamak mümkün. Dikkatlice gözlemlemek lazım. Aslında bir tavuğu yavrularıyla beraber çok dikkatli gözlemlemek lazım. Gözlemleyemiyorsa kitaptan okumak lazım o zaman fevkaladeliği daha iyi anlayabiliriz. 

 

İnsanın Ruhu Allah Sevgisine Aç Yaratılmıştır. Allah’ın Ruhunu Taşıyan Her Beyin Bizim Anlattığımız Bilgiyi Mutlaka Alır

Allah anıldığı için Allah’ı daha çok seversin, Allah’tan korkun daha çok artabilir ama en önemlisi Allah’ı seversin. Allah’ın yarattıklarını da daha çok seversin, imanın güçlenir daha güçlü olur imanın. Beni dinleyen bir insan beyniyle direnemez. Yani hiçbir kimse beyniyle bana direnemez. Ama nefsiyle direnebilir ben nefsiyle muhatap olmadığım için beynini mutlaka ele geçiririm. İkinci bir ihtimal olmaz. Yüzde 100’dür 99 ihtimal değil. İtirazın falan hiçbir önemi yoktur. Çünkü insanın ruhu imana, Allah sevgisine aç ayartılmıştır onu nerede görürse onu hemen mas eder hemen alır yani insan ona direnemez, hiçbir insan direnemez. Nerede sevgi varsa, güzellik varsa, iyilik hayır varsa, bereket varsa ruh onu mas eder. Dolayısıyla her makul beyin, canlı olan beyin, ölü olmayan beyin, Allah’ın ruhunu taşıyan her beyin bizim aktardığımız bilgiyi mutlaka alıyor ve alır. Dolayısıyla da hayra vesile oluyoruz, inşaAllah. Kalplerde inşirah, ferahlık, derin iman, Allah’ı samimi sevme, candan sevme duygusu oluşur. En gelenekçisi şunu bunu bile bizi seyrederek imanlarını güçlendiriyorlar. Nurcu’su da, Süleymancı’sı da, Nakşibendi’si de, Kadiri’si de kim olursa olsun bizleri izledikten sonra ister istemez kalplerinde çok güçlü bir iman ve kararlılık ve şevk ve heyecan hissediyorlar. Ve bu zincirleme yayılıyor.

 

Peygamberimiz’in Hanımları Birbirinden Güzeldi. Hepsi Çok Cazibeli, Alımlı, İffetli, Asil ve Güzeldi MaşaAllah

Peygamberimiz (sav) sanattan, estetikten, güzellikten çok anlayan bir insandı, kavmin en güzel kadınlarıyla evlendi en en güzel. Çok çok güzel kadınlardı, çok güzel kadınları çok seviyordu Peygamberimiz (sav). Zaten hadiste de belirtiyor “güzel kadın benim için dünyadaki en büyük nimet” diyor açıkça söylüyor. “Üç şey seviyorum” diyor “güzel koku, gözümün nuru namaz ve cismani olarak da güzel kadın, hasene kadın” diyor. Hasene, hasen demek güzel temiz anlamına geliyor, has, hasene. Resulullah (sav)’ın bütün hanımları birbirinden güzeldi. Münafıklar çok haset ediyorlardı. Ahlaksızlık yapmamaları için Cenab-ı Allah perdeyle ayırdı ki o güzelliklerini görüp onlara karşı ahlaksız bir eylemde bulunmasınlar. Yani onları kandırmaya çalışmasınlar. Kötü söz söylemesinler diye Allah öyle tedbir aldırdı. Ve “kısa özlü ve ciddi konuşacaksınız” dedi. Gelenler lafı uzatamıyorlardı. Peygamber (sav) hanımı “ne istiyorsunuz?” diyordu. “Şu şu şu” “tamam teşekkür ederim” bu kadar.

 

(“Çarpık düşüncenin kaynağı nedir?” izleyici sorusu)

İnsan Kuran ile düşünmediğinde yol istemese de eğrilir. Yani beyin kontrolü kalmaz. Kuran, Tevrat veyahut İncil ile hareket edilmesi gerekiyor. Mesela Museviler o yüzden Tevrat’ta sıkı sıkıya bağlıdırlar. Ve dünyada en çok Nobel ödülü alanlar Musevilerdir. Gece gündüz Tevrat okurlar. Gece gündüz. Sürekli Tevrat’ın sırlarını çözmeye çalışırlar. Sürekli Tevrat’ı hayata geçirmeye çalışırlar.  Zeka oranı en yüksek onlarda oluyor Allah’ın hikmeti. Çok akıllıdır Museviler. Hep buluşları onlar yaparlar dünyadaki ünlü. Kilit noktalarda hep onlar vardır. Ama işte bu Tevrat’ın bereketi ile oluyor. Tevrat’ı gece gündüz okumaları. Ve hayata geçirmek için çok titiz davranıyorlar. Allah Kuran’da Tevrat için “nurdur ve hidayet kaynağıdır” diyor. İşte Müslümanlar da Tevrat’tan istifade etmesi lazım. İncil’den istifade etmesi lazım. Mesela “İncil sahipleri de İncil ile hükmetsinler” diyor Allah ayette. İncil için de Allah “bir nurdur ve hidayet kaynağıdır” diyor. İncil’in bereketinden, Tevrat’tın bereketin uzak kalmak uğursuzluk getirir. Çok yanlış. Müslüman mutlaka Tevrat ve İncil okuyacak Kuran’ı hakem ederek. Kuran’ı hakem ederek okuyacak.

 

Dinin Konuşulduğu Ortamda Kadınlar Olmaz Demek Çok Yanlış. Din Kadını Dışlamaz. Kadın, Dinle Zıt Bir Varlık Değildir

Kadın mübarek varlıktır, güzel bir varlıktır dinin olduğu her yerde kadın vardır, din kadını dışlamaz, kadın dinle zıt bir varlık değildir, dinle iç içe olan bir varlıktır. Kadınlar daima Müslümanlarla birlikteydi Peygamberimiz (sav) zamanında da Hac’da da bu güzellik halen devam eder onu değiştirememişler. “Hac’da kadınların ne işi var?” diyeceklerdi ama diyemiyorlar artık oturmuş bir gelenek olduğu için kadınlarla iç içeler. Hac’da kadınlar olduğuna göre burada da kadınlar olacaktır. Hac en önemli ibadetlerden biri eğer burada da ibadet yapıldığını inanıyorsan ki dini program diyorsun. Hac bir dini programdır. Hac’da kadınlar var mı? Var. Hac dini bir program mı? Program. Kadınlar var mı? Var. Makul görüyor musun? Makul görüyorsun. Bu da dini bir program burada da kadınlar var, o zaman bu da doğru. Dolayısıyla size yanlış öğrettiler yani kadınlarla din beraber olmaz, din olan yerde kadın olmaz, kadın olan yerde din olmaz mantığını geliştirdiler ve kadınlarla dinin arasına muazzam bir mesafe koymaya kalktılar. Kadın dine zararlı bir varlıktır, dinle zıt bir varlıktır, dinin olduğu yerde kadın dini bozar, dine zarar verir ama erkek olursa dine zarar vermez gibi bir inanç. Ama pratikte onu da kabul etmiyorlar. Çünkü erkek olduğunda eğer gençse bu sefer diyor ki; “Kadından on dokuz misli daha fazla etkiler” diyor. On dokuz misli “onu da çıkaramazsın” diyor. Peki olgun, yakışıklı delikanlı çıkarabiliyor muyuz? “O da kadınları tahrik ediyor” diyor  “kaslı yapılı o da olmaz” diyor Peki ben konuşabilir miyim? “Yok senden de karım tahrik oluyor” diyor kardeşim bırak artık bu kadar cinselliğe kafayı takmışsın.

 

(“Cahiliye toplumunu nasıl tanımlayabiliriz?” izleyici sorusu)

Cahiliye toplumu Kuran dışı toplum demektir. Kuran’a zıt, akla zıt toplum anlamına geliyor. Sevgiye, merhamete, şefkate zıt toplum. Sevgisiz toplum anlamına gelir. Merhametsiz, birbiri ile uğraşan, gafil toplum anlamına geliyor. Derinliği olmayan insanların güzelliğini, hayatın güzelliğini önemsemeyen, hayatı çirkinleştiren, her şeyin kötü yönünü destekleyen karanlık düşünceye cahiliye toplumu diyoruz. Cahiliye toplumu Peygamberimiz (sav) zamanında  çok yetkindi yani yaygındı çok güçlüydü. Ama Peygamberimiz (sav)’in, sahabelerinin aslan gibi cesaretiyle, kararlılığıyla o bela def-ü ref oldu elhamdülillah. O zamanlar Peygamberler geçmişte de hep bu dertlerle, bu olaylarla karşılaştılar manevi makam ancak böyle yükseliyordu. Başka türlü manevi makam yükselmez. Peygamberimiz (sav) zamanında sahabeler bütün güçleri ile desteklediler. Yaşı küçük olanlar da destekliyorlardı dünya tatlısı onlar. Mesela Hz. Ali (kv) on yaşındaydı. Bütün gücü ile destekliyordu. Birçoğu da öksüz, yetim de vardı. Onlar da destekliyorlar, onlar da mallarını mülklerini küçükken Allah için verdiler ve onların malı mülkü kullanıldı. Ama tabii ilerde daha akıl baliğ olduğunda onlar malını isteyebilir. Geri isteyebilir isterse isteyebilir. Müminse ona geri iade edilir. Mesela Hz. Ali (kv) bütün malını mülkünü verdi küçükken de verdi büyükken de verdi. Aynı ama münafık adam sonra diyor ki; “Ben malımı istiyorum Peygamberle mücadele edeceğim” diyor “o parayı verin ki, o imkanı verin ki mücadele edeceğim” diyor. Öyle şey olmaz, çünkü Müslümanların ve dinin aleyhine faaliyet yapacak, olmaz.

 

Münafıklar Peygamberimiz’in Sahabenin Beynini Yıkadığını İddia Ediyordu. Halbuki Hidayeti Veren Allah’tır

Münafıklar Peygamberimiz (sav)’i Müslümanların beynini yıkadığını söylüyordu yani rahatça onları ikna ettiğini. Halbuki iman Allah'tandır. Peygamber (sav)’i Allah vesile ediyor imanı veren Allah. Onlar cennetten getiriliyor kaderlerinde iman olduğu için iman ediyorlar. Ama münafık orada fikrinin değiştiğini zannediyor. O anda etkilendiğini zannediyor. Onun cennetten geldiğinin farkında değil müminin. Cennet için yaratıldığının da farkında değil. Özel imanla yaratıldığını bilmiyor. Bir an birisi konuşur o da öylesine kabul etti gibi düşünüyorlar. Öyle değildir. Peygamberimiz (sav)’e yaklaşan her sahabe kaderde iman etmiş, cennetten gelen insanlardı. Hz. Ali (kv), Ebubekir (ra), Osman (ra), Ömer (ra) hepsi cennetten gelen insanlardı. O yüzden kaderlerinde iman olduğu için iman ettiler. Yoksa bir anlatımdan kaynaklansa orada başka insanlar da vardı. Mesela onların kaderinde ne var? İnkar var. Peygamberimiz (sav)’in dediğini duymadı mı? Duydu Ebu Cehil. Kanaati gelmedi mi? Geldi. Beyni inandı. Ama beyninin inanması nasıldı? Bilgisayar inanması gibi mekanik bir inanma. Kalben inanabiliyor mu? İnanmıyor. Çünkü ölü. Ne oluyor? Cehenneme.

 

Her Şeyi Yapan Allah’tır. Bu Gerçeği Unutan Kişiler Ters Gibi Giden Olaylar Olduğunda Kendi Başarısızlığı Zannedip Ümitsizliğe Kapılıyorlar

Bazı insanlar Allah'ın gücünü unutuyor her şeyi kendi yaptığını zannediyor. Bu çok acı bir olay. Her şeyi ama kendi yaptığını zannediyor. İşler olumlu gidince kendinin güzel yaptığını zannediyor. Bir şey ters gidince kendinin bir şeyi beceremediğini düşünüyor. Üzülüp kızıyor kendine. Halbuki her şeyi yapan Allah'tır. Ters gibi giden olaylar da doğru olan olaydır onda hayır vardır. Onu fark edemiyordur o. Allah her şeyi hayırla yaratır. İmtihan oluyorsun tabii ki ters gibi görünen, aksi gibi görünen olaylar olacak. Başka türlü nasıl imtihan olacaksın? Dolayısıyla iman zafiyeti bir beladır. Allah'ı unutmak bir beladır. Allah’ı unutmamak en önemli konudur. Allah'ı sürekli sevmek ve unutmamak dünyadaki en önemli konudur. Bunun üstüne başka konu yoktur. Bütün felaketler buradan kaynaklanır, acılar Allah’ı unutmaktan kaynaklanır. Şirk yani Allah’ı unuttun mu şirk devreye girer. Israrla ve kararlılıkla saniye sektirmeden Allah'ı unutmayacaksın. Allah’ı hiçbir şekilde bırakmayacaksın. Allah'ın zoruna gider bırakılmak. On saniye bile bırakmak olmaz Allah'ı. Daima kalp Allah'la beraber olacak. Beraber olduğunda bereket, bolluk, güzellik. Hiçbir şey olmaz.

 

(“Türkiye'nin gelişmesinin önündeki en büyük engeller nelerdir?” izleyici sorusu)

En büyük engel Abdülhamit döneminden beri İngiliz derin devletidir. Çünkü Türk milletinin Orta Asya'ya sürülüp orada imha edilmesi inancı var onlarda. Bu bir manyak idealdir. “Ya Anadolu'da imha edelim” diyorlar “ya Anadolu'nun ortasına çekelim orada imha edelim. Veyahut Orta Asya'ya çekip orada imha edelim. Ama Türk milleti mutlaka yok edilmesi gerekir” diyor. Bu sapkın inançta. İngiliz derin devletinin biliyorsunuz ikinci cildi çıktı bu konunun detaylarını anlatan ikinci cilt kitabımız çıktı. Burada da açıkça görüleceği üzere Türk milletinden nefret İngiliz derin devletinin ana inançlarından birisidir. Dolayısıyla İngiliz derin devleti devam ettiği müddetçe fitne de devam edecektir. İngiliz derin devletini dağıtacağız. Mehdiyet vesilesiyle dağıtacağız. İsa Mesih'in bereketi ile dağıtacağız. Deccal yerle bir olacak bunu göreceksiniz. Sonra görün bereketi, görün zenginliği, görün güzelliği.

 

Hadis Açıklamaları

Münafıkların Mehdi (as)’ye karşı ahir zamanda muazzam ataklar yapacağını Peygamberimiz (sav) altı ayrı hadisle belirtmiş. Altı ayrı hadis. Birçok münafık güruhat çıkacak Mehdi (as)’e karşı atak yapacaklar. Hatta Peygamberimiz (sav) onlar için “otuzun üzerinde deccal zuhur eder” diyor “içlerinde kadınların da bulunduğu ayrı ayrı” yalnız bunu tabii münafıkların başları olarak söylüyor. Ta Peygamberimiz (sav) zamanında Mehdi (as)’a düşman oldu münafıklar. Ta o zamanlar. Ehlibeyti şehit etmelerinin kökeninde Mehdi (as)’ı durdurma düşüncesi vardı. Durduramadılar. Yine o nesilden Mehdi (as) devam etti. Mehdi (as) soyunu yok etmek için yaptı o deccaliyet o atağını. O zamanlar deccaliyet ataktaydı görev başındaydı. Onların atağı bu yani Roma derin devleti. Onlar kışkırttılar ve Peygamber neslini güya daha önce İsa (as) döneminde olduğu gibi, Musa (as) döneminde olduğu gibi öyle kitle katliamı ile yok edeceklerini zannettiler. Ama Mehdi (as) kolu devam etti durduramadılar elhamdülillah. “Otuz yalancı deccal çıkmadan kıyamet kopmaz, onların dört tanesi kadındır” diyor Peygamberimiz (sav).

Bak diyor ki Peygamberimiz (sav) “Gitmesi gerekenler gidip de müminler azaldığında ve münafıklar gittiğinde işte orada yani uzak yerde Mehdi (as) zuhur edecektir.” Ne zaman? Münafıklar tamamen temizlendiğinde. Çünkü Allah o şerefi o alçaklara vermiyor. O pislikler gitmeden Mehdi’sini zahir etmiyor. İlla onların gitmesi gerekiyor. (Şeyh Muhammed Bin İbrahim Numani Gaybeti Numani sayfa 250)

“Ey Emir’il Müminin bize Mehdi (as)’dan bahseder misin diye Hz. Ali (kv)’e arz edilince Resulullah’tan naklen diyor ki; “Gitmesi gerekenler gidip de müminler azaldığında ve münafıklar gittiğinde işte orada” uzak yeri göstererek yani batıyı gösteriyor. Bulunduğu yerden batıyı gösteriyor. Herhalde İstanbul'u kastediyor anladığım kadarıyla. İşte orada yani “uzak bir yerde Mehdi (as) zuhur edecektir” diyor. (Şeyh Muhammed İbrahim Numani Gaybeti Numani sayfa 250)

 

(“Her şey kader ise biz niye dua ediyoruz?” izleyici sorusu)

Duanın amacı sadece Allah'ı sevmektir. Her şeyin amacı Allah'ı sevmektir. Namaz, oruç, zekat, hac, sadakalar, cömertlik, sabır bunların hepsinin amacı Allah'ı sevmektir. Ve Allah'ın yarattıklarını sevmektir yani sevgidir. Sevgi amaçlıdır. Sevgiyi öğretmek için yapıyor Allah. Allah'la konuşuyorsun ya dua ediyorsun “Ya Rabbi beni koru, bana iyilik ver, güzellik ver” bu nedir? Bu sevgi. O bağlantıyı sağlamak için. Yoksa senin demenle onun alakası yok. Sana onu dedirttiği an zaten onu yapacak olduğunu da biliyor Cenab-ı Allah. Yani o işin oluşuyla dua aynı anda yaratılır. Dolayısıyla duayla ilk defa haberdar olmaz Allah. Onu yanlış biliyor insanlar. Yani Allah dua ettiğimizde duyar ama olayı haber vermek için biz Allah'a söyleriz zannediyorlar. Yani Allah'ın bilgisi olmaz, farkında olmaz ama biz söyleyince farkına varır ve gereğini yapar öyle değil. Duayı bize sevgiyi oluşturmak için Allah emreder ve bizde onu tecelli ettirir.

 

(“Bütün bu çalışmalar ve gayret sizi yoruyor mu?” izleyici sorusu)

Yok, bu olmadığında insan yorulur. Feci şekilde çöker. Benim gençlik sırrım imanımdır inşaAllah. Allah onu vesile ediyor inşaAllah. İmanı olmayan bir insana Allah nimet vermez. Münafıkları bu delirtiyor tabii. Çünkü altmış üç yaşta saçlar böyle, cilt böyle, böyle bir güç, böyle bir kudret, böyle bir aktivite olacak iş değil. Altmış üç yaşında ben bilirim dede olurdu, bastonla falan yürürlerdi. Damarları çıkar, kemikleri çıkar, sesleri değişir, bütün dişler dökülür. Dişim kendi dişim elhamdülillah.

 

Yalan Söylemek Çok Berbat Bir Şeydir. İnsanın Ruhunu Sıkar, Çok Ciddi Manevi Sıkıntı Oluşturur

Çıkar için yalan söylemek ahlaksızlıktır. Vicdansızlıktır. İnsanı çirkinleştirir. İtici yapar, bereketi gider. İnsanın yüzü kararır, içi kararır. Cehennemin kapısı açılır öyle bir insana. Ruh sahibi bir insan bunu yapmaz. Çünkü içi sıkılır çok berbat bir şeydir yalan söylemek. Doğru konuşmak kalbe ferahlık verir. Yalan da insanı perişan eder. Çok şiddetli azap verir. Ama iyilik, hayır için yalan söylenebilir. Gerekir de, her zaman söylüyorum mesela adam kanser olmuş ileri aşama adamın ölme riski de var ama ucu ucuna kurtulma ihtimali de var. “Beyefendi çok ilerlemiş yapacak bir şey yok. Bir aylık ömrünüz kalmış” diyor. Niye öyle diyorsun? “Hastasınız, tedavisi de mümkün bir tümör cinsi var.” Hatta dersin “zararlı bir tümör değil ama gelişmiş. İlacı var evvelAllah darmadağın edeceğiz. Siz bize güvenin.” Bu kadar basit. Doğrucu olmanın bir alemi yok. Münasebetsizliği bırakın. Veyahut adam efendim, kapıdan içeri giriyor diyor ki “burada şu eşkalde biri var mı?” Elinde bıçakla, “ha içeride oturuyor” diyor. Deli misin be adam? Niye söylüyorsun? “Öyle biri yok buraya gelmedi” de. Çok büyük hata olur, çok büyük günah olur.

2017-12-20 03:32:34

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."