Sayın Adnan Oktar'ın 1 Ocak 2018 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 1 Ocak 2018

 

Dünyaya Geldiğimizde Ne Olduğumuzu Anlamaya Çalışırız. Bu Görüntü Ne, Bu Ses Ne, Dokunma Nasıl Oluyor, Bunları Kim Bize Gösteriyor, Kim Duyuruyor, Bu Duyguları Alan Varlık Kim? 

Şimdi biz dünyaya geldiğimizde ne olduğumuzu anlamaya çalışırız. Yani bu görüntü ne, bu görüntüyü kim bize gösteriyor, bu ses ne, bu sesi kim bize duyuruyor, bu dokunma hissi nedir, bu kokuyu kim alıyor, bu duyguları alan varlık kim? Bu uçsuz bucaksız uzayda biz neden varız, bunu düşündüğümüzde bir tane kanaat oluşuyor hemen tek; bir Yaratıcı. O zaman bir Yaratıcının bizden ne istediğine yönelik bir merakımız olur, ne istiyor olabilir? Bu kadar emek, bu kadar güzellik, bu kadar itina, bu kadar muazzam mühendislik. İnce mühendislik de var genel mühendislik de var muazzam, mikro makro diyorlar ya o tarz, hepsi tamam. O zaman baktığımızda imtihan, şimdi imtihan olup ne oluruz imtihan olan bir insan? İyi olduğu anlaşılır tamam evet iyi, sonra gider cennette oturur nimetlerle. Şimdi bu Kuran’ın mesajını dikkatlice incelediğimizde, Allah’ın mesajını dikkatlice incelediğimizde tek bir noktanın anlatıldığını görüyoruz. Bütün hepsinin amacını analiz ettiğimizde sevginin dışında hiçbir amaç olmadığını görüyoruz hepsi. Yani imtihan, dünya, cennet, cehennem, iyilikler, iyi olmak, kötü olmak, deccallar, firavunlar bunların hepsinin yaratılmasının gayesinin saf sevgi olduğunu görüyoruz. O zaman biz de dünyada ne istiyoruz? Bütün insanların Allah’ı sevmesini, Allah’ın da bütün insanları sevmesini amacımız bu. Yani rıza tabir edilir o, Allah’ın rızasını kazanmak. Rızadan kasıt sevgidir. Allah’ın rızasını kazanmak demek Allah’ın sevgisini kazanmak demektir. Saf ve gerçek sevgi. Çünkü Allah’ın ahirette sorduğu bir soru var diyor ki “Siz Benden razı oldunuz mu? Ben de sizden razı oldum” diyor yani “Siz Beni sevdiniz mi? Ben de sizi sevdim” diyor Allah başka bir şey demiyor o kadar. Amacının bu kadarını açıklıyor Allah. Müminlerin de zaten dünyadaki tek amacı Allah’ın rızasıdır. Niye yaşıyorsun? Allah rızası için. Niye şunu yapıyorsun? Allah rızası için. Niye evleniyorsun? Allah rızası için. Niye okula gidiyorsun? Allah rızası için. Niye askere gidiyorsun? Allah rızası, hepsinde Allah rızası olduğuna göre konu çok açık. Bir tane hedef var Allah’ın sevgisi.

 

(“Namaz kılmayan ancak namaz kılmak isteyen birine namaz nasıl sevdirilir?” izleyici sorusu)

Bazen tabii çok zorlanıyorlar, çok üzüldükleri de oluyor ben duyuyorum. Mesela adam namaz kılmıyor yahut kılmışken vazgeçiyor, çok müteessir oluyorlar. O usulen yapıyor, laf olsun diye yapıyor bazen. Halbuki benim canım ruh sahibi. Ruh sahibi olduğu için o namaz kılıyor. Önce ruh sahibi olması lazım o insanın. Ruh sahibi olmayan birisi namaz kılsa da vazgeçer o, zaten ölünün namazıdır, ceset namaz kılar. Allah diyor ayette “…Namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar.” (Nisa Suresi 142) Usulen kılarlar diyor namazlarını. Yani sırf bir gösteri olsun diye eda ederler. Aslında onlar bir ölü.

Dolayısıyla bu canım kardeşimin sorusuna şöyle cevap verebiliriz. Tabii o daha çok hanımlara hitap edecektir, öyle olacaktır. Onlarla çok samimi arkadaş olsun önce, kendini sevdirsin, güven sağlasın. Tevazuuyla, güzel ahlakıyla, sevecenliğiyle iyi bir arkadaş olsun. Zaten onun namaz kıldığını biliyordur arkadaşı. Bak ben ona söyleyeyim, ondan gelir teklif, arkadaşından gelir. “Bana namaz öğretir misin?” der. En iyisi bu yöntem olur. Onun yapacağı en çok arkadaşının gönlünü almak, kendini sevdirmek. Ara ara iman hakikatleri anlatsın. Allah’ın varlığının, birliğinin önemi ve gerçekliğini anlatsın. Mesela Kuran mucizelerinden anlatabilir kısa kısa, fazla onu sıkmadan. Kuran’daki matematiksel mucizeleri anlatabilir, Kuran’daki ebcetle gizli olan sırlardan anlatabilir. Ama genellikle benim yöntemim, ben hiç namazdan bahsetmiyorum. Kendilerinden teklif ediyorlar namaz kılmayı, “Bana namaz öğretir misin?” diye soruyorlar. Bizde hep öyle olmuştur. Ben namaz kıl diye hiç kimseye teklif etmedim şu ana kadar, hep onlardan geldi teklif. Sevdirmek çok önemli; İslam’ı sevdirmek, Müslümanların kaliteli, iyi insanlar olduğunu, barış aradıklarını, İslam’ın akıl dini olduğunu, kadınların lehine olduğunu, kadınların aleyhine hükümlerin yalan olduğunu eğer vurgularsa benim canım çok iyi olur.

 

Dünyada İnsanlar Şu Anda Hiç Özgür Değiller. Kendi Kendilerine Çıkardıkları Ağır Baskılar Altında Yaşıyorlar

Dünyada insanlar şu an özgür değiller. Hiçbir yerde özgür değiller. Gençler özellikle, kadınlar hiç özgür değiller. Ağır bir baskıyı insanlar kendi kendilerine uyguluyorlar. Bak, ortada hiçbir şey yok. Kendi kendilerine iş çıkarıp, kendilerine eziyet ediyorlar. Herkes kendine göre bir baskı ortamı meydana getirmiş, bir baskı stili getirmiş. Amerika kendi stilini uyguluyor. Türkiye’de kendi stilini uygulayanlar var. Mısır’da kendi stilini uygulayanlar var ama mesela Mısır kan ağlıyor. Irak, Suriye, Libya oralar zaten kan ağlıyor. Oralar dehşet verici ama dünyanın genelinde tabii kadınlara karşı şeytanın bir oyunu olduğu için muazzam bir baskı sistemi var. Ama içte özgürlük şöyle oluyor; mesela İsa Mesih zamanı çok zor. Yahya (as) şehit edilmiş. Kadın diyor ki, içmiş “Bana” diyor “Yahya’nın başını getir.” Adam da alkollü “Emrin olur sultanım” diyor. “Derhal, kesin kafasını getirin” diyor. Yahya Peygamber (as) nur gibi benim canım. Gidip başını kesip getiriyorlar, tepsinin içerisinde. “İstediğin bu muydu?” diyor. Kadın içiyor şarabı da, çok seviniyor. “Teşekkür ederim, kırmadın beni” diyor. “Kırar mıyım ben seni” diyor. “İstediğin bu olsun” diyor. “Başka bir isteğin varsa yapayım” diyor. Böyle ahlaksız ve alçak bir sistem. Zekeriya (as) canım benim. O da bu azgın şerirlerden kaçıyor. Yapacak bir şey yok. Roma derin devletinin azgın dönemi. Bakıyor kof bir ağaç kütüğü var, boş. Onun içine giriyor. Nereye saklansın? Saklandığı eteği dışarda kalıyor. Adamlar geliyorlar, birbirlerine bakıyorlar. Pislik herifler sanki bir kurnazlık yapmışlar gibi halbuki onu yaratan da Allah, akılları sarmıyor. O mesela iki dakika sonra cennete gidecek. Sen sürüneceksin avanak. Neyine seviniyorsun? O sonsuza kadar cennete gidecek. Zaten “Allahümme entel baki, Allahümme entel baki” diyor. “Allah’tan başka baki olan yok.” Anında cennete alınıyor. E sen? O katillerle beraber sürünüyorsun. Sonra Peygamber katili olarak cehenneme getiriliyorsun. “Bu adamın suçu ne?” diyorlar. Peygamber katili. Herkes yüzüne tükürür. Rezalet durumu. Sürükleyerek cehennemin en dibine, gayya kuyusuna. Ne kadar süre? Sonsuza kadar. Sanki bir şey yaptığını zannediyor.

 

Dua Allah’a Teslimiyet ve Sevginin En Mükemmel Şeklidir. Ayette Geçen “Duanız Olmasa Ne Kıymetiniz Olurdu” İfadesi, “Bana Sevginiz İçin Sizi Yarattım. Sevginiz Olmasa Hiçbir Şeyin Anlamı Olmazdı” Anlamındadır

Dua Allah'a sevgidir yani “Bana sevginiz olmasaydı hiçbir şeyin anlamı olmazdı” diyor Allah “Bana sevginiz için sizi yarattım” diyor bu yani özeti anlamı budur. Dua çünkü Allah'a teslimiyet ve sevginin en mükemmel vurgulama şeklidir. Bağlantı kuruyorsun Allah'la değil mi? Allah'a hitap ediyorsun sesini duyduğunu biliyorsun seni dinlediğini biliyorsun sevgi gösteriyorsun. “Ya Rabbi Senin yolundan beni ayırma” diyorsun. “Beni hidayetinle sar, bana cennetini nasip et, seni seviyorum” diyorsun. “Çok çok seviyorum Senin yolundan beni ayırma” diyorsun. “Elhamdülillahi Rabb’il alemin” diyorsun. “Errahmânir'rahim, Rahman ve Rahimsin, din gününün malikisin” diyorsun değil mi? Hep bunlar sevgi. Fatiha mesela Fatiha Suresi sevgi suresidir baştan sona sevgidir Fatiha. “Delalete düşürdüklerinin yoluna değil” diyor mesela “deccalin yoluna değil Mehdiyet’in yoluna bizlere gark eyle Mehdiyet’in yoluna doğdu bizi götür. O yoldan bizi ayırma” diyorsun. “Sırata’l müstakim, müstakim olan doğru yoldan, sevginin, dostluğun, iyiliğin, güzelliğin, kalitenin yaşandığı doğru yoldan bizi hiç ayırma, hep bizle beraber ol, bizi koru kolla” diyorsun. Fatiha Suresi’nde anlatılan sevgiyi ve Kuran'ın başından sonuna kadar anlatılan sevgiyi Allah duayla da bizden istemiş oluyor ama duada artık fiili bağlantı var Allah'la. Çünkü konuşuyorsun, söylüyorsun Allah’a.

 

(“Namazı geciktirmek münafıklık alameti midir?” izleyici sorusu)

Fısktır fısk yani fasık denir. Allah'ın emirlerine özen göstermeyene fasık denir. Münafıklık değildir o. Mesela şarap içer fasık olur ama İslam'a, Kuran'a bağlıdır Müslümanları koruyup kollar, Müslümanlar aleyhine hiçbir faaliyet ettirmez, Allah’a dine çok titizdir ama şarap içer çoktur öyle. Mesela; Ben hatırlarım, Ramazan'da zil, zurna içmiş bir tip vardı, oruç tutmayanlara gidip saldırıyordu içmiş fasık ama tabii anormal bir şey saldırması o hareketi ama imanı olduğu her  halükarda hissediliyor. Dolayısıyla, İslam'ın hükümlerini yapmayana fasık diyoruz, münafık diyemeyiz. Çünkü; Müslümana karşı bir zoru yok, İslam'a  karşı bir sözü yok, İslam'ı, Kuran'ı savunuyor, Müslümanları savunuyor, Müslümanların iyi olmasını istiyor, Allah'ın dinine karşı saygılı, hükümlere karşı saygılı ama yapmıyorum diyor kendisi yapamıyorum diyor, fısk içinde olur sadece.

 

(Yeni Akit Gazetesi'nden Vehbi Kara, “İslam Deccali Fethullah Gülen” başlıklı bir yazı yazdı. Şunları söylüyor yazısında. Mehdi (as), Deccal meseleleri Kuran'da açık bir şekilde geçmemekle birlikte, hadislerde yeterince izah edilmiştir. Aslında Kuran'ın derinliklerine nüfuz edebilen İslam alimleri için bu konuda çok sayıda işaret ve delil vardır. Deccal kelimesi Arapça dici kökünden gelmekte ve aldatıcı anlamına gelmektedir. Bu konuda Bediüzzaman, Şualar isimli kitabında şöyle der. “Hem de İnna A'tayna'nın sırrı kısmen tahakkuk etmiş. Çünkü Süfyani'nin dört rükunundan en kuvvetlisi ve en dehşetlisi bütün bütün çekildi.” İşte burada geçen ifadelerden, İslam Deccali'nin bir komite olduğu ve manevi bir şahsiyeti olduğu gibi büyük başları olduğunu anlayabiliyoruz. Bediüzzaman ilk üçü hakkında açık ve ismen belirttiği halde Süfyaniyetin dördüncü rüknu hakkında isim vermemiş meçhul bırakmıştır. Çünkü bu ileri karakoldan tam 100 sene sonra zuhur edeceğini Kuran ve hadislerden yola çıkarak keşfetmiştir.” Vehbi Kara yazısının devamında, Bediüzzaman'ın bu konu hakkındaki görüşlerini dile getirdikten sonra dördüncü rükun Fethullah Gülen olabileceğini gündeme getiriyor.)

Evet. Fethullah Gülen Deccal'in etkisinde olan, Deccal'in büyüsünün etkisine girmiş, Deccal'in harikalarını görmüş, ondan etkilenmiş bir adam. Herhalde anladığım kadarıyla o ağabey denilen adamları da yanında götürmüş. Onlar da etkilenmiş. Baksana adam diyor sarıldığını, öptüğünü söylüyor boynuna falan. Adam yani dağılmış artık, darmadağın olmuş. Metafizik özellikler iddiası var. Hakikaten de öyle şeyler de görüm de almış olabilir bunlar, o tip şeyler olmuş olabilir. Deccal bir gösteri yapmış. Papa'ya da yapmış. Papa diyor bak, “yenilmez” diyor. “Baş edilecek gibi değil” diyor. Ama Fethullah Gülen yakayı kaptırmış gördüğüm kadarıyla. Papa da yakayı kaptırmış aslında.

 

(ABD merkezli Geoscience Araştırma Enstitüsü, Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı'nda olduğuna dair kanıt bulduklarını açıkladı. İngiliz Daily Mail Gazetesi'ndeki habere göre ekipten Profesör Raul Esperante, elde ettikleri yeni bulguların çok güçlü olduğunu belirterek, “Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarını Ağrı Dağı'nda bulmamız an meselesi” dedi. Haberde aynı grubun 2010'da da Nuh'un Gemisi'ne ait parçaları bulduklarını iddia ettikleri ancak uzmanların bu iddiaya mesafeli yaklaştığı hatırlatıldı.)

Bulunması an meselesi falan ne uzatıyorlar işte gidip baksınlar. Hükümet bir kolaylık göstersin. Uzatmak yersiz, baksınlar. Ama cidden öyle yer var, öyle olaylar var, öyle parçalar var. Yani görünümü çok ciddi andırıyor. Ama flu yani konuşulamıyor. Bunda ne var? İncil bulunuyor, çıt yok. İçinde ne yazıyor, çıt yok. Ne oluyorsunuz ya? Devlet sırrı mı? Açıklayın. Etnografya Müzesi'nde mesela duruyor. 1500 yıllık İncil. “İçinde ne var?” diyoruz, “bilmiyoruz” diyorlar. Bilmiyorsan niye koyuyorsun oraya? Getir, uzmanı baksın. Ne olduğunu söylesin. Böyle şey olur mu? Adam buluyor. Bulan adamdan alıyorsun. Bulan adamda dursa belki okuyacak, söyleyecek. Sen alıyorsun fakat anlatmıyorsun. Olmaz o. Dilekçe verelim. Etnografya Müzesi'ndeki o İncil, bakıp uzmanları okusun, ne yazdığını anlatsınlar bize. Bir şey oluyor aman aman yanaşmayın. Gizli araştırma. Kardeşim tamam ne aradığını söyle. Bulunan bütün millete ait. Ne var yani gizlenecek.

 

(“Sağlık sektöründe daha hızlı hizmet alabilmek için neler yapılabilir?” izleyici sorusu)

Bir kere sağlıkçılara ve doktorlara halk yardım etmesi lazım. Yani oturuyorlar. Hastaneye gelen hasta yakınları, hastaneye destek olması lazım. Herkesin hastaneye destek olması lazım. Bahçesine bakım yapması, el birliğiyle olur bunlar. Çok güzel olur. Hastalara yardım edilebilir. Mesela hastaları orada gezdiriyor hemşireler. Hanımlar, genç kızlar gönüllü hemşire olsun onlar gezdirsinler. Gençler de yani. Her türlü, her şeyle ilgilenebilirler. Orada insanların üzerindeki yükü almak lazım. Doktorlara da yani çok fazla yükleniliyor. Çok iyi destek verilmesi gerekir. Dinlenmeleri için, huzurları için. Bir de gelip kafa tutuyorlar. Yani çok berbat bir mantık. Çok berbat bir kafa yapısı. Doktorlar bir kere çok saygı ve hürmet görmesi gereken insanlar. Asil bir meslektir, soylu bir meslek ve bu insanların görevi de çok kutsal. Yani sen cami hocasına saygı gösteriyorsun, en az onlar kadar kutsaldır. En az onlar kadar değerlidir, doktorlar. Her yerde hürmet edip, saygı göstermek, ilgi alaka göstermek, destekçi olmak lazım. Bir de onları ekonomik dertlerle boğuşturmak olmaz. Mesela lokantaya geldi, para alma. “Doktorum” dersin “biz geliyoruz hastaneye, bizleri muayene ediyorsun sen.” Değil mi? “Hastamız geliyor, muayene ediyorsun. Biz senden ücret almayız.” Alma. Mesela ailece geliyor niye ücret alıyorsun doktordan? Doktordan ücret alınır mı? Onunla ihya mı olacaksın sen? Mesela şehit babası geliyor, ücret alıyor. İhya mı olacaksın? Ayda, yılda bir gelir. Sana bereket getirir. Doktor, her Allah'ın günü, her gün gelsin bereketiyle gelir. Para alma. O daha kendine daha iyi bakabilir. Daha dinamik olur. Sen onu ekonomik dertlerle boğuşturursan gücü, kuvveti kalmaz. Nasıl hasta muayene etsin o? Değil mi? Ne yapacak, nasıl yapsın? Çocuğuna mı baksın, sana mı baksın? Ne yapsın? Onun için manevi destekte fayda var.

 

(“Hz. Yusuf (as)'un öldürülmeden kuyuya atılmasını sağlayan, ayette geçen “içlerinden bir sözcü” kimdir?” izleyici sorusu)

O, o anda kardeşleri konumunda görünüyor. İşte nerede ortaya çıkacağı belli olmuyor Hızır (as)'ın. Bir Musa (as)'nın olayında çıkıyor. Mesela bilmiyor kardeşi zannediyor orada, o ekipten. Halbuki o değil, o. O, onun farkına varmaz. Bir anda onların kardeşi görünümüne giriyor. Yani kendi görünümünde değil. Kendi halinde değil. Hiçbir neden yok, durduk yere onu söylemesi için. Çünkü hepsi öldürmede ittifak halindeler. Normalde hepsi düşman. Ama bir tek o, “içlerinden bir sözcü.” (Yusuf Suresi, 10) diyor. Mesela Ashab-ı Kehf'te de öyledir. İçlerinden bir sözcü çıkıyor diyor ki, işte “...şimdi birinizi bu paranızla şehre gönderin de, hangi yiyecek temizse baksın, size ondan bir rızık getirsin; ancak oldukça nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin." (Kehf Suresi, 19).  “Eğer sizi sezerlerse ya dinlerine çevirirler yahut öldürürler sizi” diyor. Bak durduk yere. Yani devreye giriş şekli tahmin edilecek gibi olmuyor Hızır (as)'ın. Yani bir bilinç oynaması oluyor. O bilinç oynamasının arasına saklanmış oluyor. Yani insanda bir hafıza oynaması oluyor, o hafıza oynamasının arasına saklanıyor Hızır (as). Mesela bir 15 dakikalık vakit gerekiyor. Orada bir hafıza atlaması oluyor ilgili kişi için. O, o kısmı görememiş oluyor. Dolayısıyla o onun adına konuşuyor. Haberi bile yok ve gidiyor olay, devam ediyor. Bunun sırrını anlamak çok güç. Yani Allah'ın aklı tabii çok yüksek bir akıl olduğu için, sonsuz akıl olduğu için hafıza oynamaları, akıldaki sıçramalar fark edilecek gibi olmuyor. İnsan istese de onu akıl edemez, fark edemez. Mesela rüya görüyor, daha yeni görmüş. Şak, hafızasından kayboluyor. Gidecek gidecek diyor, eyvah diyor tak eriyip gidiyor. Yedi sülalesi bir araya gelse bir daha onu artık hatırlayamaz. Çok eminim diyor, nasıl unuturum diyor hayret, neydi neydi diyor. Neydisi yok, hatırlayamazsın. Mesela bir hafıza oynaması oluyor, görüyor musun? Bir parça. Bitti, o kadar. Allah onu güvenceye almış oluyor. Artık bir daha onu hatırlayamaz. Bu tarz hafıza oynamalarıyla oluşuyor. Mesela adam dalıp gidiyor falan, şöyle düşünüyor gibi yapıyor. O arada bambaşka bir şey olmuş oluyor. Ama o onun farkına varmıyor. Yani bilinç oynamaları, hafıza oynamaları sürekli olan bir şeydir. Allah bunu kullanır.

Mesela, şeytandan Allah'a sığınırım, Yusuf Suresi, 9, “Öldürün Yusuf (as)'u” direkt öldürme talimatı var. Münafıklarda ilk istek öldürmedir. Bak, Ömer (ra)'i şehit ettiler. Hazreti Osman (ra)'ı şehit ettiler. Ali (kv)'yi şehit ettiler ve onun evlatlarını. Ehl-i Beyt'i şehit ettiler. Hep münafıklarda istek budur. Öldürme isteği vardır. Yani küfreder, bağırır çağırır ama münafık, o onu hiç doyurmaz. Asıl isteği ölümdür yani öldürmektir. “veya onu bir yere atıp-bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size (dönük) kalsın.” Münafığın hasetlikten kaynaklanan psikopatlık yaptığını buradan anlıyoruz. Asıl derdinin hasetlik olduğunu. Yani kendinin büyük olmasını istiyor, derdi bu. Bak “bir kuyuya atın”,
 hapse de atılmasına vesile olabilirler müminlerin, münafıklar. “Ondan sonra daha salih bir topluluk olursunuz.” (Yusuf Suresi, 9). Görüyor musun, bir de samimi ve mükemmel bir mümin olacağı kanaatinde, münafık olduğu halde. Yani normalde münafık ahlakı gösterdiği ahlak. “İçlerinden bir sözcü dedi ki” 10. ayette, “mutlaka bir şey yapacaksanız, öldürmeyin Yusuf'u.” Yani bak bir tek onda bir öldürmeme isteği var. Şimdi burada ayrılıyor. Daha önce “öldürün” diyorlar. Şimdi birden bir tanesi diyor ki öldürmeyin. “Onu kuyunun derinliklerine bırakın da, bir yolcu kafilesi alsın.” (Yusuf Suresi, 10) Kuyunun derinliklerine, mesela bak Şiiler hep Mehdi (as)'nin kuyunun derinliklerinden çıkacağını söylerler. Halbuki ledüni bir taktiktir bu. Yani gerçek Şii alimler bilirler kuyunun içinde adam olmadığını herkes bilir. Kuyunun içinde ne işi var Mehdi (as)'nin? “Bir yolcu kafilesi alsın.” Kafileyi de biliyor, canlı kalacağını biliyor, kuyunun içinde kalan bir çocuk sağ kalmaz. Kuyular genellikle öldürücüdür yani. En azından açlıktan ölür, susuzluktan ölür. Çünkü ne zaman kafile geleceği belli değil ki. Bir de buradaki ifadeden de öyle ölü bir kuyu olmadığı anlaşılıyor. Su da olan bir kuyu. Onun içine bırakıyorlar çocuğu. Yani ölüm riski daha da yüksek. “Bu kararı verdikten sonra, “Ey Babamız,” dediler. “Sana ne oluyor, Yusuf'a karşı bize güvenmiyorsun?” Münafık taktiğini görüyor musun? “Sen bize güvenmiyor musun?” diyor. Etrafta dostluk arar münafıklar. Yani müttefik ararlar. “Bize güvenmiyor musun, işte bak dürüst adamız, samimi adamız.” Müttefik arıyor. “Oysa gerçekte biz, onun iyiliğini isteyenleriz.” Ne diyor münafıklar? “Biz Müslümanların iyiliğini istiyoruz. Kötülüğe düşmesini istemeyiz, iyilik için dağılmalarını istiyoruz Müslümanların” diyor. “İyilik için küfürle mücadelelerini durdurmalarını istiyoruz. Darwinizm'e, İngiliz derin devletine, homoseksüelliğe karşı mücadelelerine gerek yok biz iyilik yapıyoruz” diyor. “Durdurun” diyor yani. “Oysa gerçekte biz, onun iyiliğini isteyenleriz." (Yusuf Suresi, 11) diyorlar. Bu tip önemli olaylarda Hızır (as) mutlaka devreye girer. Yani mesela Müslümanlara toplu bir saldırıda, bir şeyde melekler de mutlaka ataktadır. Yani başıboş olmaz. Mesela Müslümanlara büyük bir atak varsa mutlaka melekler iş başındadır. Yani her şeyi yapabilirler. Melekler yetkili oluyorlar. Deprem dahil, deprem dahil, her şeyi yapabilirler. Bir de olay yerinde olur melekler de. Mesela belalı bir durum oluyor, olay yerinde melekler bulunur. Tabii, o onları hiç tahmin etmiyor. Mesela buraya gelir mi falan diye, halbuki orada olay yerinde oluyorlar. Hatta mühim eşhas da orada olur. Yani konuyla ilgili kişiler de orada olurlar. Yani öyle başıboş olmaz öyle bir yer.

 

(“Allah çile vermesin” demek yanlış değil mi?” izleyici sorusu)

Yani “zorluk vermesin” diyebilir mümin, bir şey yok onda. Allah tabii onu yine nimet olarak verir. Mesela uzun ömür istersin, aslında kısa ömür birçok insan için daha hayırlıdır. Yani çünkü günaha girmez, bir an önce cennete kavuşmuş olur ama uzun ömür istenir. Onun gibi yani “Allah çile” yani “zorluklar vermesin, kolaylık versin” diyebilir. Mesela “Allah kolaylık versin” diyoruz. Denebilir. Ama tabii izafidir zaten, her halükarda çile gelir ve zor da olmaz. Ama mümin bunu diyebilir, bunda bir şey yok. Ama “çile vermesin” yani imtihan anlamındaysa onun bir mantığı yok ama zorluk anlamında kullanıyorsa tahammülü zor olan şey zaten Allah yapmaz. Ama belki içindeki bir tedirginlik olarak onu ifade ediyor olabilir bir insan. Zor olan. “Ya Rabbi hayırlısını ver” demek lazım aslında, doğrusu budur. Yani en doğru, en sağlıklı olan budur, hayırlısını istemektir.

 

(Suudi Arabistan yönetimi özel bir yılbaşı videosu hazırlattı. Videoda özellikle kadınlar üzerinden verilen mesajlarda başı açık, yarım kapalı ve başörtülü Suudilerle tüm dünyaya ılımlı İslam projesi doğrultusunda biz değiştik mesajı verildiği söyleniyor.)

Ilımlı İslam projesini kasten söylüyorlar ılımlı İslam değil gerçek İslam. Nerenin ılımlı İslam’ı. Ilımlıkla ne alakası var? Kuran’ın anlattığı İslam bu. Dolayısıyla İslam alemine bu muhteşem damgamızı nasip ettiği için Allah’a hamdolsun. Suudi Arabistan’a bu düşünceyi, bu anlayışı bütün ihtişamıyla anlatan, anlattıran, vesile olan bizleriz. Ve diğer ülkelerde de etkimiz buram buram görülüyor. Her yerde buram buram görülüyor bu bizim damgamızdır. Manevi damgamız elhamdülillah. Suudi Arabistan Prensi’ni de tebrik ediyoruz Allah yardımcısı olsun. Çok seviyoruz, destekliyoruz. Sonuna kadar da yanındayız. Çok iyi gidiyor devam etsin.

 

(Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada “Zaman zaman bazı dostlar söylüyor “Ya Cumhurbaşkanım sen hiç yorulmaz mısın? Dün şuradaydın bugün buradasın bu nasıl oluyor?” Aşk ile çalışan yorulmaz. Öyle çalışacağız ki muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacağız” dedi. Sabah Gazetesi Sayın Erdoğan’ın 2017’deki yoğun temposuyla ilgili yaptığı haberde şu bilgileri verdi. Sayın Erdoğan 2017’deki seyahatlerinde 144 bin kilometre katederek dünyanın etrafını yaklaşık dört kez dolaşmış kadar yol yaptı. Yılın ilk yurtdışı ziyaretini Tanzanya’ya gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan toplam yirmi iki devlet başkanıyla bir araya geldi. On yabancı hükümet başkanını kabul etti. Yurt içi ve yurt dışında yıl boyunca ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılan Erdoğan kırk iki programda katılımcılara hitap ederken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde on defa muhtarları ağırladı.)

İşte tam Mehdiyet alametleri. Mehdiyet devrinin özellikleri. Ama biz de oturup seyretmeyelim tabii hiç olmazsa manen destekle, duayla destekle, sözle destekle yardımcı olalım. Bazı tipler var böyle alenen gladyatör seyreder gibi seyrediyor. Eleştiriyor, kızıyor bir de “oy vermeyeceğim” diyor “İyi Parti’ye vereceğim” diyor. Ne konuştuğunu anlamak mümkün değil. Dolayısıyla böyle gayretli, çalışkan bir insana, samimi insana, İttihad-ı İslam için cansiperane gayret eden, kendini Allah’a adamış bir insana bütün gücüyle destek olmak müminler için farz benim gördüğüm. Çünkü dürüstlüğü, samimiyeti tescilli görüyoruz. İngiliz derin devletinin demagoji şamatasını bir kenara bıraksınlar yok yetmiş kamyon parayı aldı götürdü falan. Yetmiş tır parayı ne yapsın o? Akıl var yakın var. Yetmiş tır dolusu para. Ne yapacak? Bu demagojiyi bırakacaklar. Tayyip Hocam’ı destekliyoruz 2019’da evvelAllah gürül gürül başta. 19’da da, 29’da da Allah’ın izniyle 39’da da Tayyip Hocam’la devam inşaAllah.

 

(Ağustos ayında istifa eden ve bugün itibari ile görevi sona eren İngiltere Polis Federasyonu Başkanı Steve White, ülkedeki polis reformunu Masonların engellediğini söyledi. BBC Türkçe’de yer alan habere göre üç yıl boyunca federasyon başkanlığı görevini yürüten White, İngiliz Guardian Gazetesi’ne yaptığı açıklamada Masonların ülkenin emniyet teşkilatında hala etkili olduklarını düşündüğünü belirtti. White, Masonların kadınların ve etnik azınlıkların teşkilat içindeki gelişimini engellediğini de öne sürdü.) 

Yani biraz gereksiz açıklama yapmış. Masonlar bilakis daha kolaylık sağlıyorlar ama ateist Masonlar var onlar sorun. Yani deccaliyetin tarafında olanlar var. Yoksa klasik Masonluk olumlu. Ateist Masonluk var İngiltere'de büyük bir tehlike olan budur. Yani asıl güç, deccaliyet onu kullanıyor. Yalnız arkadaş yanlış biliyor. İngiltere'de kilit noktaların tamamı Masonların kontrolündedir, yani tamamı istisnasız. Emniyet, yargı yani aklına gelen her yer, tamamı Masonların kontrolündedir. Amerika'da da o şekildedir. Otuz milyon Mason var. Yani İngiltere'de de Mason sayısı yaklaşık beş milyon falandır. Çok yüksek bir sayıdır. Dolayısıyla arkadaş biraz açmaza girmiş anladığım kadarıyla. Çok çaresiz bir açıklama yapmış, çok fazladır sayısı.

2018-02-28 04:58:25

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."