Allah (cc)'a Olan Sadakat

Müminler, Allah (cc)'ın kendilerine verdiği akıl ile doğru düşünebilen ve Allah (cc)'ın gücünü ve ilmini hakkıyla takdir edebilen insanlardır. Bu nedenle, övgüye tek layık olanın Allah (cc) olduğunun bilincindedirler. Allah (cc)'ın Kuran ile bildirdiği ahlakı, hiç taviz vermeden yaşarlar. Kendilerine isabet eden zorluklara karşı sabır gösterir ve her işlerinde daima Allah (cc)'a yönelirler. Sürekli olarak Allah (cc)'ın rahmetini ve yardımını ümit ederler. Hiçbir korku ve endişeye kapılmadan Allah (cc)'ın rızasını kazanmaya çalışırlar. Bunlar, müminlerin Allah (cc)'a gösterdikleri derin sevgi ve sadakatin en büyük alametlerindendir.

Müminlerin, Rabbimiz olan Allah (cc)'a olan sadakatleri bir ömür boyu kesintisiz olarak sürer. Müminler, asla şeytanın adımlarına uymaz, Kuran ahlakının dışında bir yaşam tarzı benimsemezler. Yanılıp hataya düştüklerinde, yine Allah (cc)'a sadık kalıp, O'ndan bağışlanma ve yardım dilerler. En şiddetli imtihan ortamları dahi Allah (cc)'a olan sadakatlerinden taviz vermelerine neden olmaz.

Kuran'dan uzak yaşayan insanlar ise, sadakat kavramını tamamen yanlış ve çarpık şekilde değerlendirirler. Kuran'dan uzak kişiler için sadakat kavramı, tümüyle menfaate dayalıdır. İnsanlar, menfaat umdukları kişilere ve konulara sadakat gösterir ve menfaat ortadan kalktığında da onlara olan bağlılıklarını hemen yitirirler. Allah (cc)'a olan sadakat ise, iman etmediklerinden ve Allah (cc)'ın yüceliğini takdir edemediklerinden bu insanlar için bilinmeyen, kimi zaman da bilinmesine rağmen uygulanmayan bir gerçektir. Bu insanlar, Allah (cc)'a sadakat göstererek yaşamanın, kendilerini tüm dünyevi zevk ve tutkulardan mahrum bırakacağı yanılgısına düşerek, Allah (cc)'a bağlanmaktan ve O'na sadık kalmaktan kaçınırlar. Oysa Allah (cc), samimi bir kalple Kendisi'ne bağlanan sadık kulları için, dünyada ve ahirette nimetlerin ve zevklerin en güzelleri olduğunu bildirmiştir. Ancak inkar edenler, bu gerçeğin şuurunda değildirler.

Allah (cc), bir ayetinde şöyle buyurur:

Çünkü Allah, (sözüne bağlı kalıp doğru olan) sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandıracak, münafıkları da dilerse azaplandıracak veya tevbe (nasib edip tevbe)lerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. (Ahzab Suresi, 24)

Yüce Allah (cc), tüm alemlerin Rabbidir. Kulluk yalnızca O'nadır. Tüm varlıkları yaşatan ve onları, belirlenmiş bir vakitte Kendi Katına alacak olandır. Allah (cc)'a sadakat göstermek, tüm insanların sorumluluğudur ve insana verilmiş büyük bir nimettir. Allah (cc)'a güven ve sadakat içinde yaşayan müminler, bu nimetin güzelliğine varmışlardır ve onları ahirette çok daha büyük nimetler beklemektedir.

2006-09-13 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top