< <
8 / total: 22

Hz. Mehdi (as)'ın Çıkacağı Dönemin Genel Özellikleri

127- GERÇEK MÜMİNLER SAYICA ÇOK AZDIR

İnsanlara bir zaman gelir ki CAMİLERİNDE TOPLANIP NAMAZ KILARLAR. FAKAT ARALARINDA MÜMİN BULUNMAZ. (Hakim; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 19)

128- O ZAMANDA FİTNELER ÇOĞALIR

Kıyamet yaklaştığı zaman ve MÜMİNLERİN KALBİ; ÖLÜM, AÇLIK, FİTNELER, SÜNNETLERİN KAYBOLMASI, BİD'ATLERİN ORTAYA ÇIKMASI, EMRİ BİL MARUF VE NEHYİ ANIL MÜNKER (İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN MENETME) İMKANLARININ KAYBOLMASI GİBİ SEBEPLERLE ZAYIFLADIĞI ZAMAN benim evlatlarımdan Hz. Mehdi (as) ile Cenab-ı Hak sünnetleri ihya eder..." (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)

MAĞRİB'DE (BATIDA) KARIŞIKLIKLAR, FİTNELER VE KORKU OLACAK... FİTNELER ÇOĞALACAK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s.440)

129- İSTİSNASIZ HER YERE ULAŞAN FİTNELER GÖRÜLÜR

HİÇBİR TARAFIN ONDAN MAHFUZ KALMAYACAĞI BİR FİTNE ZUHUR EDECEK... ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek: "Ey insanlar, emiriniz artık Mehdi'dir" demesine kadar devam edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

130- FİTNELER SÜRATLE YAYILIR

Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, bu FİTNE KALDIĞI YERDEN HEMEN BAŞKA BİR TARAFA YAYILACAK... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 21-22)

131- FİTNELER HİÇ DURULMAZ

Şu muhakkak ki (BİRBİRİNİ TAKİP EDEN) BİRTAKIM FİTNELER OLACAKTIR. SONRA TEKRAR FİTNELER OLACAKTIR. SONRA YİNE FİTNELER OLACAKTIR. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 375, no. 684)

132- İNSANLARI İMANDAN UZAKLAŞTIRAN FİTNELER OLUR

Kıyamete yakın karanlık gecelerin parçaları gibi karışıklıklar olacaktır. BU KARIŞIKLIKLAR İÇİNDE KİŞİ MÜMİN OLARAK SABAHLAYIP KAFİR OLARAK AKŞAMLAYACAK, MÜMİN OLARAK AKŞAMLAYIP KAFİR OLARAK SABAHLAYACAKTIR. (Kur'an ve Sünnette Kıyamet ve Ahiret, s. 155)

Kıyamet önü sıra KARANLIK GECELER GİBİ FİTNELER VARDIR. (Ramuz-El Ehadis, 121/5)

133- İNSANLARIN FİTNELERDEN BIKTIĞI BİR DÖNEMDE ÇIKAR

Seleme b. Züfer şöyle der: "... MEHDİ, İNSANLARIN KÖTÜLÜK CÂNİLİK VE ZULÜMDEN BIKTIĞI ve hiçbir gaib onun kadar aziz ve sevgili olmadığı bir zamanda kıyam edecektir." (El-Havi, cilt 2, s.159)

134- SİSTEMLER DEĞİŞİR, ZALİM REJİMLER YIKILIR

Zamanın İNKİTAA UĞRADIĞI (SİSTEMLERİN DEĞİŞTİĞİ) BİR DÖNEMDE Hz. Mehdi (as) denen bir şahıs gelecek... (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

135- HERKESİN KURTARICI İSTEDİĞİ BİR ZAMANDA ÇIKAR

Cafer Sadık şöyle buyuruyor: "HALK HER YERDE (KURTARICI) ARAMAYA KOYULUR. ONDAN BAŞKASINI BULAMAYINCA YİNE ONA (HZ. MEHDİ (AS)'A) DOĞRU KOŞARLAR." (Bihar-ül Envar,cilt 52, s. 326)

136- O DÖNEMDE MÜSLÜMANLARIN MANEVİ LİDERİ YOKTUR

Ebu Said Peygamber'in (sav) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "Ahir zamanda sultanlar tarafından ümmetime şiddetli bir bela gelecektir. Öyle bir bela ki, ondan daha şiddetlisi duyulmamıştır. Öyle ki, geniş yeryüzü onlara dar gelecek ve zulümle dolacaktır. MÜMİNLER BU ZULÜMDEN KURTULMAK İÇİN BİR SIĞINAK VE BİR KURTARICI BULAMAYACAKLAR..." (El-Beyan, s. 72, Es-Sevaik-ul Muhrika, s. 161, Yenabi-ul Mevedde, cilt 2, s. 177)

ONUN ÇIKACAĞI YIL, İNSANLAR HACCA, BAŞLARINDA BİR EMİR (Müslümanların manevi lideri) BULUNMADAN GİDECEKLER... (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayınları, s. 168-169)

137- O DÖNEMDE HARAMLAR HELAL SAYILIR

... BUNDAN SONRA BÜTÜN HARAMLARIN HELAL SAYILACAĞI BİR FİTNE GELİR. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)

138- SAVAŞLAR VE ANARŞİ ÇOK OLUR

DÜNYA HERC-Ü MERC İÇİNDE KALDIĞINDA, fitneler zuhur ettiğinde, YOLLAR KESİLDİĞİNDE, bazıları bazılarına HÜCUM ETTİĞİNDE... (Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454)

"Herc-ü merc" kelimesinin sözlüklerdeki karşılığı "darmadağınıklık, karmakarışıklık" anlamlarıdır.

139- İMANA VE AHLAKA DEĞİL, PARAYA SAYGI DUYULUR

... PARALARI İÇİN ZENGİNLERİN SAYGI GÖRMESİ... (Kıyamet Alametleri, s. 146)

140- SAMİMİ İMAN EDENLERİN SAYISI AZALIR

İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki İslam'ın yalnız ismi, Kuran'ın ise resmi kalacak. MESCİDLER DIŞ GÖRÜNÜŞLERİ İLE MAMUR, FAKAT İÇLERİ HİDAYETTEN MAHRUM OLACAK... (Beyhaki) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, s. 54)

İNSANLAR MESCİDLERLE BİRBİRİNE KARŞI ÖVÜNMEDİKÇE kıyamet kopmaz. (Nesai)

141- KURAN AHLAKINI YAŞAYANLAR ÇOK AZ OLUR

Resulullah Efendimiz (sav) hadis-i şeriflerinde buyururlar ki: "ÜMMETİM ÜZERİNE ÖYLE BİR ZAMAN GELECEKTİR Kİ İSLAM'IN YALNIZ İSMİ, İMANIN RESMİ, KURAN'DAN İSE HARF VE HURUFAT KALACAK..." (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, s. 50)

142- DÜNYA GENELİNDE ZALİM YÖNETİCİLER HAKİM OLUR

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki YÖNETİCİLERİ ZALİM, alimleri tamahkar ve takvasız olacaktır..." (Bihar'ul-Envar,cilt 23, s. 22)

143- BİR ÇOK ÜLKEDE ZALİM LİDERLERİ DİĞER ZALİM LİDERLER TAKİP EDER

Şeyh Tusi'nin El-Emali kitabında: "BİR ÖNCEKİNDEN DAHA KÖTÜ OLMAYAN YENİ BİR YIL GELMEZ VE HER GELEN YÖNETİCİ DE BİR ÖNCEKİNDEN KÖTÜ OLUR... Bu durum insanlar fesat ve adaletsizlik içinde doğana kadar ve fesat ve haksızlık dışında bir şey bilmeyene kadar devam edecektir." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, sf. 120)

144- TİCARET HAYATI GÜVENSİZ OLUR

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki ... TACİRLERİ FAİZCİ, AYIPLARI GİZLEMELERİ SADECE ALIŞVERİŞTE OLACAKTIR..." (Bihar'ul-Envar, cilt 23, s. 22)

145- HARAMLAR ALENEN İŞLENİR HALE GELİR

KÜFÜR HER YANI İSTİLA EDİP HÜKMÜ CEMİYET İÇİNDE AŞİKARE İŞLENMEDİKÇE Hz. Mehdi (as) zuhur etmez. Bu vakitte vaki olan ise... küfrün istilasıdır. Onun kuvvetidir. (Mektubat-ı Rabbani, 2-259)

146- OKUR YAZARLAR ÇOĞALIR

KIYAMETİN YAKLAŞMASINA DOĞRU… OKUR-YAZAR ÇOĞALIR. (Müslim, Ahmed bin Hanbel; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 98; Ramuz-El Ehadis, 1/121)

147- BÜYÜK OLAYLAR VE HAYRET VERİCİ ŞEYLER MEYDANA GELİR

Onun zamanında NİCE HAYRET VEREN HALLER ZUHUR EDECEKTİR (meydana gelecektir). (Mektubat-ı Rabbani, 2/258)

148- ALLAH'IN VARLIĞINI İNKAR EDEN MATERYALİST VE DARWINİST FELSEFE YAYGINLAŞIR

BİSMİLLAH HARFLERİNİN DEĞERİ KAYBETTİRİLDİĞİ ZAMAN Mehdi (as) zuhur eder. (Risalet-ül huruc-ül Mehdi, s. 29)

149- BAZI İNSANLARIN SURETLERİNDE BOZULMA VE ÇİRKİNLEŞME OLUR

Hz. Aişe (ra)'dan: "BU ÜMMETİN SONUNDA, hasf (yere batma), MESH (SURET DEĞİŞMESİ)... olacaktır..." (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 111)

Ahir zamanda yere batma, taş yağma zuhur edecek ve İNSAN KILIĞINDAN ÇIKMA OLACAKTIR. (Hz. Sehl İbni Saad, Ramuz El Ehadis, cilt 2, s. 302/8)

150- EVRİM İLE MAYMUNLA ORTAK ATADAN GELDİKLERİNE İNANAN BAZI İNSANLAR, MAYMUN VE DOMUZ KARAKTERİNDE OLACAKLARDIR

Muhammed (sav)'in nefsi yed-i kudretinde olana kasem (yemin) ederim ki, ÜMMETİMDEN BİR CEMAAT ... SABAHLEYİN KALKTIKLARINDA DOMUZ VE MAYMUN SÛRETİNDE KALKACAKLARDIR... (Hz. Ubade RA) (Kıyamet Alametleri, Râmûz el-Ehàdîs'ten Dersler, 459/2)

Nefsim yedi kudretinde olana yemin ederim ki, ÜMMETİMDEN BİR KISIM İNSANLAR... BİRER MAYMUN VE HINZIR (DOMUZ) HALİNE DÖNECEKLER. (Râmûzu'l-Ehadîs, Hadîs no: 5711)

151- HAC FARZI ALLAH'IN RIZASI DIŞINDA AMAÇLARLA YAPILIR HALE GELİR

İnsanlar üzerine bir zaman gelir ki ZENGİNLER TENEZZÜH (SEYAHAT) İÇİN, ORTA HALLİLER TİCARET İÇİN, ONLARIN KURRALARI (ALİMLERİ) RİYA VE GÖSTERİŞ İÇİN, FAKİRLERİ İSE DİLENMEK İÇİN HAC EDERLER. (Ramuz-El Ehadis, 503/8)

152- İHTİLALLER ÇOK OLUR

... (O sırada) fitneler, karışıklıklar, İHTİLALLER ÇOK OLUR DA İNSANLAR BİRBİRLERİNİ ÖLDÜRÜRLER... (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 482, no. 901; Kitabü'n-Nihaye, İbn-i Kesir, 1/131)

153- DÜNYAYI KARIŞIKLIK VE KARGAŞA KAPLAR

DÜNYA HERC-Ü MERC İÇİNDE KALDIĞINDA, FİTNELER ZUHUR ETTİĞİNDE, YOLLAR KESİLDİĞİNDE, BAZILARI BAZISINA HÜCUM ETTİĞİNDE, BÜYÜK KÜÇÜĞE MERHAMET ETMEDİĞİ, BÜYÜĞE VAKARLI DAVRANMADIĞINDA Allah, bu sırada onlardan adavetin (düşmanlığın) kökünü kazıyarak dalalet (iman ve İslamiyet'ten ayrılmak, sapkınlık) kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tutuğum gibi, ahir zamanda dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini (Mehdi) gönderecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.12)

154- YAYGIN KATLİAMLAR OLUR

Hz. Mehdi (as)'dan önce, YAYGIN KATLİAMLARIN VUKU BULACAĞI BÜYÜK BİR FİTNE GÖRÜLECEKTİR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)

155- FAKİRLİK ARTAR

FAKİRLER ÇOĞALACAK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455)

156- AÇLIK ARTAR

AÇLIK VE HAYAT PAHALILIĞI ALABİLDİĞİNE YAYILACAK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 440)

157- EKONOMİK DURUM KÖTÜLEŞİR

(Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan önce) PİYASANIN DURGUN OLMASI, KAZANÇLARIN AZALMASI olacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 148)

Herkesin AZ KAZANÇTAN YAKINMASI, paraları için zenginlerin saygı görmesi olacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 146)

158- MALIN DEĞERİ KALMAYACAK

İnsanlar 95. seneye kadar malik olacak, yani işleri iyi gidecek, 97 veya 99. senede MÜLKLERİ ZAİL OLACAK... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 54)

159- ALLAH'TAN BAŞKA, SAHTE İLAHLAR EDİNİLİR (Allah'ı tenzih ederiz)

LAT-UZZA'YA YENİDEN ALLAH'TAN BAŞKA İLAH EDİNİLEREK TAPILMADIKÇA kıyamet kopmaz. (Kıyamet Alametleri, s.281)

160- ALLAH AÇIKÇA İNKAR EDİLİR (Allah'ı tenzih ederiz)

ALLAH APAÇIK İNKAR EDİLİR HALE GELMEDİKÇE kıyamet kopmaz. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 85; Kitabül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 27)

161- İNSANLARIN BİRBİRLERİNE GÜVENMEDİKLERİ, ADETA BİRBİRİNDEN KAÇAR HALE GELDİKLERİ BİR ORTAM OLUŞUR

"Ey Allah'ın Resulü, Ahlas fitnesi nedir?" "KAÇIŞMAK -YANİ İNSANLAR ARASINDAKİ AŞIRI DÜŞMANLIKLARDAN DOLAYI BİRBİRLERİNE GÜVENEMEDİKLERİ İÇİN BİRBİRLERİNDEN KAÇIŞMALARI- ve insanların mallarının yağma edilmesidir," buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 386, no.714)

162- TOPLUMDA BÜYÜK KARGAŞA VE FİTNELER BAŞ GÖSTERİR

...SONRA FİTNE DOĞACAK VE BELALAR İNECEK, KAVMİYETÇİLİK TAASSUBU DİRİLECEK, HALK DİNİNDE YOLUNU KAYBEDECEK. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 163)

MÜSLÜMANLARIN DURUMU

163- MÜSLÜMANLAR BASKI GÖRÜR

Ahir zamanda ümmetimin başına sultanlarından şiddetli belalar gelir, öyle ki YERLER MÜSLÜMANLARA DAR GELİR. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12)

164- MÜSLÜMANLAR ARASINDA SAVAŞLAR OLUR

Evet nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, SİZ O FİTNE ZAMANINDA YÜKSELİP BİRBİRİNİZİN BOYUNLARINI BURAN YILANLAR HALİNE DÖNECEKSİNİZ, buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 368, no. 672)

İKİ BÜYÜK İSLAM ORDUSU BİRBİRLERİYLE HARP ETMEDİKÇE kıyamet kopmayacaktır. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454, no.831)

165- BAZI MÜSLÜMANLAR BİRBİRLERİNİ TEKFİR EDER (İNKARCI İLAN EDER), LANET OKURLAR

Amîre bint-i Nufeyl der ki: İmam Hüseyn'in şöyle buyurduğunu duydum: "SİZLER BİRBİRİNİZDEN BERÎ (UZAK) OLDUĞUNUZU SÖYLEMEDİKÇE, BİRBİRİNİZİN YÜZÜNE TÜKÜRMEDİKÇE, BİRBİRİNİZİ TEKFİR ETMEDİKÇE VE BİRBİRİNİZE LÂNET OKUMADIKÇA beklediğiniz (Hz. Mehdi (as)'nin zuhuru) vuku bulmayacaktır. Arzettim ki: Öyleyse o zamanda hiçbir hayır yoktur. Buyurdu ki: "Hayrın hepsi o zamandadır. Kâim'imiz (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM EDECEK (ZUHUR EDECEK) VE BUNLARIN HEPSİNİ ORTADAN KALDIRACAKTIR." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 240)

166- İSLAM DÜNYASININ BİR KISMI KURAN AHLAKINDAN UZAKLAŞIR

Beni Hak ile baas eden Allah'a yemin ederim ki, benden sonra ümmetimin içinde fetret devri olacak. O devirde HERKES HELALİ ARAMADAN MAL TALEBİNDE BULUNACAK, KANLAR AKITILACAK VE ŞİİR KURAN'A BEDEL TUTULACAK. (Deylemi; Geleceğin Tarihi I, s.50)

167- BAZI İNSANLAR İMANLARINI MUHAFAZA EDEMEZLER

Hz. Enes (ra) anlatıyor; Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler olacak. (O VAKİT) KİŞİ MÜMİN OLARAK SABAHA ERER DE KAFİR OLARAK AKŞAMA KAVUŞUR. MÜMİN OLARAK AKŞAMA ERER, KAFİR OLARAK SABAHA KAVUŞUR. BİRÇOK KİMSELER AZICIK BİR DÜNYALIK MUKABİLİNDE DİNLERİNİ SATARLAR." (Tirmizi, Fiten 30, (2196))

168- ÖYLE ZORLU BİR ORTAM OLUR Kİ BİR SAMİMİ MÜMİN ELLİ KİŞİNİN SEVABINI KAZANIR

Ebu Ümeyye eş-Şa'bânî anlatıyor: "...Ne zaman uyulan bir cimrilik, takip edilen bir heva, (dine, ahirete) tercih edilen dünyalık görür, rey sahiplerinin (selefi dinlemeden) kendi reylerini beğendiklerini müşahede edersen, o zaman kendine bak. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Zîra (bu safhaya gelince) arkanızda sabır günleri var demektir. O GÜNLER AVUÇTA ATEŞ TUTMAK GİBİ (SIKINTILI)DIR. O GÜNLERDE, SİZİN KADAR AMEL YAPABİLEN BİR KİMSEYE ELLİ KİŞİNİN ECRİ VERİLECEKTİR." (Ebu Davud, Melahim 17, (4341); Tirmizî, Tefsir, Mâide, (3060); İbnu Mace, Fiten 21, (401)

169- BİRÇOK İNSAN ALLAH'IN VE AHİRETİN VARLIĞINDAN GAFİLDİR

DÜNYA HALKI, UYUDUKLARI HALDE YÜRÜTÜLEN KERVAN EHLİNE BENZER. (Nech-ül Belağa, Hikmetli Sözler, s. 64)

170- KURAN AYETLERİ GEREĞİ GİBİ DÜŞÜNÜLMEZ

Peygamber (sav) şöyle dedi: "İlim insanlardan alınacak." Ziyad şöyle dedi: "EY ALLAH'IN RESULÜ, BİZ KURAN'I OKUDUK VE OKUYORUZ, HANIMLARIMIZA VE ÇOCUKLARIMIZA DA OKUTUYORUZ. BU İLİM BİZDEN NASIL ALINACAK?" PEYGAMBER ŞÖYLE BUYURDU: "YAHUDİLERİN TEVRAT'I VE HIRİSTİYANLARIN İNCİL'İ HAKKINDA BİLGİN YOK MUDUR? ONLAR O KADAR TEVRAT VE İNCİL OKUDULAR, HANİ ONLARDA BUNDAN BİRŞEY KALDI MI?" (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 483)

171- BAZI MÜSLÜMANLAR, MÜSLÜMAN OLMAYANLARA ÖZENİR

(Ahir zamanda) SİZDEN ÖNCEKİ MİLLETLERİ KARIŞ KARIŞ, ARŞIN ARŞIN İZLEYECEKSİNİZ, HATTA ONLAR KERTENKELE DELİĞİNE GİRSELER, SİZ DE PEŞLERİNDEN GİRECEKSİNİZ. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 470)

172- İSLAM AHLAKINDAN UZAK BİR HAYATIN PROPAGANDASINI YAPAN, İNSANLARI AHLAKDIŞI BİR HAYATA TEŞVİK EDEN KİMSELER ORTAYA ÇIKAR

"O DEVİRDE HALKI CEHENNEM KAPILARINA ÇAĞIRACAK OLAN BİRTAKIM DAVETÇİLER (PROPAGANDACI ÇIĞIRTKANLAR) OLACAKTIR. HER KİM O ÇIĞIRTKANLARIN DAVETİNE İCABET EDERSE ONU CEHENNEME ATACAKLAR." "Ya Resulullah, o davetçiler zümresinin vasıflarını bize beyan etseniz." "Peki edeyim, onlar bizim milletimizden olup bizim dilimizle konuşan bir zümredir" buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 382, no. 698)

173- BAZI DİN ADAMLARININ DAHİ AHLAKI BOZULUR

AHİR ZAMANDA KURT OKUYUCULAR OLACAK. KİM O ZAMANA YETİŞİRSE, ŞERLERİNDEN ALLAH'A SIĞINSIN. Onlar çok kirli insanlardır. Riyakarlık (ikiyüzlülük) hakim olacak, riya (ikiyüzlülük) ve gösterişten utanılmayacak. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 470)

174- ÇOĞUNLUK NAMAZ KILMAZ, İSLAM'DA ŞARABIN HARAM KILINDIĞI BİLİNMEZ

Hz. Huzeyfe'nin anlattığına göre, Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:"Ey Huzeyfe! O günde (Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde) onlar ridde (dinden çıkmak) üzere olacaklardır. ŞARABIN HELAL OLDUĞUNU ZANNEDECEKLER VE NAMAZ DA KILMAYACAKLARDIR." (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal)

175- "İYİLİĞİ EMRETME, KÖTÜLÜKTEN MEN ETME" İBADETİ TERK EDİLİR

İYİLİK TERK EDİLİP EMREDİLMEDİĞİNDE, KÖTÜLÜK İŞLENİP ALIKONULMADIĞINDA kıyamet yaklaşmış olacaktır. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)

176- KURAN AHLAKI TERK EDİLİR

İnsanlara bir zaman gelir ki KURAN-I KERİM BİR VADİDE, İNSANLAR BAŞKA BİR VADİDE OLURLAR. (Hakim, Tirmizi; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s.25)

177- KİŞİSEL MENFAATLER İSLAM VE MUKADDESATIN MENFAATLERİNE TERCİH EDİLİR

Ma'rufa sarılın, münkerden de kaçının! NE ZAMAN UYULAN BİR CİMRİLİK, TAKİP EDİLEN BİR HEVA, (DİNE, AHİRETE) TERCİH EDİLEN DÜNYALIK GÖRÜR, REY SAHİPLERİNİN (MÜÇTEHİTLERİ DİNLEMEDEN) KENDİ GÖRÜŞLERİNİ BEĞENDİKLERİNİ MÜŞAHEDE EDERSEN, O ZAMAN KENDİNE BAK. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Zîra (bu safhaya gelince) arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak gibi (sıkıntılı)dır. O günlerde, sizin kadar amel yapabilen bir kimseye elli kişinin ecri verilecektir. (Ebu Davud, Melahim 17, (4341); Tirmizî, Tefsir, Mâide, (3060); İbnu Mace, Fiten 21, (4014))

178- DİNİ DEĞERLERİ GÖSTERİŞ YAPMAK İÇİN KULLANANLAR OLUR

Ümmetimin son zamanlarında MESCİTLERİNİ SÜSLEYİP KALPLERİNİ HARAP BIRAKAN, ELBİSESİNİ SAKINIP KORUDUĞU KADAR DİNİNİ SAKINIP KORUMAYAN, DÜNYA İŞLERİNİN YOLUNDA GİTMESİ UĞRUNDA DİNİNİ VASITA YAPMAĞA ALDIRIŞ ETMEYEN birtakım insanlar türeyecektir. (Hakim; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 27)

179 DİNEN YASAK OLANLARI YAPANLAR MÜSLÜMANLARA GALİP OLUR

Mescidlerin içinde FISK-U FÜCUR EHLİNİN (ALLAH'A İSYAN İÇİNDE OLANLAR, GÜNAH İŞLEYENLER) SESLERİNİN YÜKSELMESİ, DİNEN YASAK OLAN ŞEYLERİ İŞLEYENLERİN, DİNİN EMRETTİKLERİNİ YERİNE GETİREN SAMİMİ MÜMİNLER ÜZERİNE GALİP OLUP ONLARA TAHAKKÜM ETMELERİDİR, buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 450, no. 828)

180- SAHTE MESİHLER VE MEHDİLER ORTAYA ÇIKAR

Her biri Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden OTUZA YAKIN YALANCI GÖNDERİLMEDİKÇE kıyamet kopmayacaktır. (Tirmizi, Fiten: 43; Ebu Davud, Melahim: 16)

181- ALLAH MÜSLÜMANLARIN ÜZERİNDEN SIKINTILARI MEHDİ (AS) VESİLESİYLE KALDIRACAKTIR

Allah Konstantiniyye'yi (İstanbul'u) çok sevdiği dostlarının ehline fethedecek... ONLARDAN HASTALIĞI VE ÜZÜNTÜYÜ KALDIRACAK. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 181)

TOPLUMSAL YAPIDA ÇOK ŞİDDETLİ BOZULMA YAŞANIR

182- SOSYAL DÜZEN BOZULUR

... İnsanların İHTİLAF VE İÇTİMAİ (SOSYAL) SARSINTILAR İÇİNDE BULUNDUKLARI ZAMAN. (Ramuz-El Ehadis, 7/7)

183- ŞİRK YOĞUN OLARAK HAKİM OLUR

İman edenlerin Efendisi der ki: "... Şundan emin olun ki, HZ. MEHDİ (AS)'MİZİ KARŞILAYACAK OLAN, SİZİN ŞİRK (CAHİLİYE) DÜZENİNİZİN ETKİSİ OLACAKTIR. Çünkü o gün -İLAHİ RAHMET GÖSTERİLENLER DIŞINDA- BÜTÜN ÜMMET ŞİRK KOŞANLAR OLACAKTIR..." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 182)

184- KÖTÜ AHLAK İNSANLAR ARASINDA YAYGINLAŞACAK

Mufazzal bin Ömer der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık şöyle buyurdu: "...Ve HALKIN EN ŞİRRETLİLERİ OLDUĞUNDA, ZUHUR VUKU BULACAKTIR (HZ. MEHDİ (AS) ORTAYA ÇIKACAKTIR)." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 187)

185- UYUŞTURUCUYA VE CİNAYETLERE BAĞLI ÖLÜMLER ARTAR

Hz. Ali şöyle buyurmuştur: "MEHDİ'NİN KIYAMININ ÖNCESİNDE KIRMIZI ÖLÜM ve BEYAZ ÖLÜM OLACAK..." (Ikdü'd-Dürer, s. 98, Gaybet-i Numani, s. 397, Gaybet-i Şeyh Tusi, s. 267, Biharü'l-Envar, cilt 52, s. 211)

Hadiste, ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)'nin çıkışından önce toplumlarda cinayet olaylarının yoğunlaşacağına dikkat çekilmiştir. Hadisten açıkça anlaşıldığı gibi, günümüzde BEYAZ ZEHİR (her türlü uyuşturucu madde) olarak adlandırılan uyuşturucular ile hadiste belirtildiği gibi BEYAZ ÖLÜM gerçekleşecek ve insanları maddi ve manevi olarak öldürecektir. Ayrıca hadiste ifade edilen (kan renginde) KIRMIZI ÖLÜM'le de Hz. Mehdi (a.s.) öncesinde KANLI CİNAYETLER İŞLENECEĞİNE dikkat çekilmiştir. KIRMIZI VE BEYAZ ÖLÜMLERİN sayısındaki bu artış, Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhurunun alametlerindendir.

186- HZ. MEHDİ (AS)'DAN ÖNCE TÜM YÖNETİM ŞEKİLLERİ DENENECEKTİR

Hişam b. Salim İmam Sadık'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: "HALKIN TÜM KESİMLERİ İKTİDARA ULAŞMADIKÇA HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR ETMEYECEKTİR." Böylece hiç kimse "EĞER BİZ EGEMEN OLUP HÜKÜMET KURSAYDIK ADALETLİ DAVRANIRDIK" diyemeyecektir. (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 244)

187- BAZI SİYASET ADAMLARINDA AHLAKİ YOZLAŞMA ÇOK ŞİDDETLENİR

Ahir zamanda, ZALİM EMİRLER, FASIK BAKANLAR, HAİN KADILAR, YALANCI HOCALAR OLACAKTIR. Bunlara herhangi biri yetişirse onların yanında müttefik olmasın, yardımcı olmasın, yön veren olmasın... (Risalet-ül huruc-ül Mehdi, s. 182)

188- MARUF (İYİLİK, DOĞRULUK) İLE MÜNKER (KÖTÜLÜK) BİRBİRİYLE KARIŞTIRILIR

(Peygamber (sav):) "Emr-i bi'l-ma'rufta (iyiliği emretme) bulunmadığınız, nehy-i ani'l-münker (kötülükten men etme) yapmadığınız vakit haliniz ne olur?" diye sordu. "Yani bu olacak mı?" dediler. "Evet, hatta daha beteri!" buyurdular ve sormaya devam ettiler: "Münkeri (kötülüğü) emredip, ma'rufu (iyiliği) yasakladığınız zaman haliniz ne olur?" (Yanında bulunanlar iyice hayrete düşerek): "Ey Allah'ın Resûlü! Bu mutlaka olacak mı?" dediler. "Evet, hatta daha beteri!" buyurdular ve devam ettiler: "MARUFU MÜNKER , MÜNKERİ DE MARUF ADDETTİĞİNİZ ZAMAN HALİNİZ NE OLUR?" (Yanındaki Ashab:) "Ey Allah'ın Resûlü! Bu mutlaka olacak mı?" diye sordular. "Evet, olacak!" buyurdular. (Ebu Ya'lâ, Müsned; Taberâni, el-Mu'cemu'l-Evsat; Heysemi, Mecma'u'z-Zevaid, 7, 281)

189- YILDIZ FALINA İNANILIR VE KADER İNKAR EDİLİR

Ahir zamanda ümmetim hakkında en çok endişe duyduğum; YILDIZLARA (İNANMAK), KADERİ YALANLAMAK. (Ramuz-El Ehadis, 1/1540)

190- İNSANLARIN ÇOĞU NEFSANİ TUTKULARINA ÖNCELİK VERİRLER

İnsanlar üzerine bir zaman gelecek, KAYGILARI KURSAKLARI, ŞEREFLERİ MALLARI, KIBLELERİ KADINLARI OLACAK. DİNLERİ DE ALTIN VE GÜMÜŞ OLACAKTIR. Bunlar halkın şerlileridir ve Allah yanında onların nasipleri yoktur. (Sülemi; Geleceğin Tarihi 1, s.19)

200- HAİNE İTİMAT EDİLİR, DOĞRULAR HAİN SAYILIR

İnsanlar üzerine aldatıcı seneler gelecek. O senelerde HAİNE İTİMAT EDİLECEK, DOĞRU KİŞİ HAİN SAYILACAK. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 476)

201- GÜVENİLİR İNSANLARIN SAYISI AZALIR

Ahir zamanda ümmetim içerisinde EN AZ BULUNACAK ŞEY HELAL PARA VE KENDİSİNE GÜVENİLİR ARKADAŞTIR. (Suyuti, Camiü's-Sagir, 2/71)

202- EMANET EHLİ İNSANLAR AZALIR

Ganimet belirli kişilerin inhisarında (idaresinde) olduğu, EMANET GANİMET SAYILDIĞI, zekat ağır bir yük kabul edildiği zaman... (Kıyamet Alametleri, s. 114)

203- EHİL OLMAYAN KİŞİLERE SORUMLULUK VERİLİR

İŞ EHİL OLMAYANA VERİLİNCE, artık kıyameti bekle! (Zebidi, Tecridi Sarih, 12/201)

204- YALANCI ŞAHİTLİK VE İFTİRA YAYGINLAŞIR

Kıyametten hemen önce. YALANCI ŞAHİTLİK YAYGINLAŞIR, HAKKA ŞAHİTLİK İSE GİZLENİR. (Ramuz-El Ehadis, 1/121)

205- ÜSTÜNLÜK TAKVADA DEĞİL ZENGİNLİKTE ARANIR

ZENGİNE İTİBAR EDİLİP KENDİNDEN DAHA ÜSTÜN KİŞİLER ONA AYAĞA KALKTIKLARINDA ve ona selam verdiklerinde, kıyamet yaklaşmış demektir. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480-481)

206- HAYVANLARA İNSANLARDAN ÇOK DEĞER VERİLİR

Kıyamet yaklaşınca KİŞİ KÖPEK YAVRUSU YETİŞTİRECEK. BU İŞİ KENDİ ÖZ ÇOCUĞUNU YETİŞTİRMEKTEN ONA DAHA İYİ GELECEK. (Taberani, Hakim)

207- AİLEVİ İLİŞKİLER BOZULUR

Kişinin ANNESİNE İSYAN ETMESİ, BABASINA SIKINTI VERMESİ. (Tirmizi, Fiten: 38)

208- İNSANİ İLİŞKİLER BOZULUR

KALPLER BİRBİRİNE YABANCI OLMADAN, sözler birbirinden ayrılmadan, ana baba bir, kardeşler farklı dinlerden olmadan kıyamet kopmaz. (Deylemi; Geleceğin Tarihi 1, s. 32)

KİŞİNİN YALNIZ TANIDIKLARINA SELAM VERMESİ kıyamet alametlerindendir. (Ramuz-El Ehadis, 121/4)

209- İNSANLAR ARASINDA SEVGİ VE SAYGI AZALIR

BÜYÜKLER KÜÇÜKLERE MERHAMET ETMEDİKLERİNDE, KÜÇÜKLER DE BÜYÜKLERİNE SAYGI GÖSTERMEDİKLERİNDE, ÇOCUK ÖFKELİ OLDUĞUNDA kıyamet yaklaşmış olacaktır. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)

BÜYÜĞE SAYGI, KÜÇÜĞE MERHAMET KALKACAK. (Kıyamet Alametleri, s.140)

210- DÜNYA HIRSI ARTAR

İnsanlarda CİMRİLİK VE HIRS ARTACAK. (Müslim, İmare: 176)

211- İNTİHAR VAKALARI ARTAR

İNSANLAR KENDİ CANLARINA KIYARLAR ve yeryüzünü belalar kaplar. (Kitabü'n-Nihaye, İbn-i Kesir, 1/131)

212- CİNAYETLER ARTAR

CİNAYETLER ARTMADIKÇA... kıyamet kopmaz. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 468)

... Fitneler, korkulu durumlar ve CİNAYETLER GÖRÜLMESİ. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 39)

213- AİLE İÇİ ŞİDDET VAKALARI ARTAR

Kıyamet kopmasından önce muhakkak birtakım herc vakaları vardır, buyurdu. Ben de: "Ey Allah'ın Resulu, herc nedir?" diye sordum. Resul-ü Ekrem; "Öldürmektir, yani cinayetlerdir", buyurdu... "Bu öldürmekten maksat, müşrikleri öldürmek değildir. FAKAT BİRBİRİNİZİ ÖLDÜRMENİZDİR. HATTA O DERECE Kİ, İNSANIN KOMŞUSUNU, AMCASININ OĞLUNU VE YAKIN AKRABASINI ÖLDÜRMESİDİR", buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 385, no. 711)

214- İNSANLAR DOĞRU YOLDAN AYRILIRLAR

Hz. Ali şöyle buyurmaktadır: "İNSANLAR AZGINLIK YOLUNDA SAĞ VE SOLU TUTMUŞ, DOĞRU YOLU BİR KENARA ATMIŞLAR." (Nehc-ul Belaga, Hutbe 150)

AHLAKİ BOZULMA YAŞANMASI

215- AHLAKİ ÇÖKÜŞ ARTAR

FUHUŞ AÇIK OLMADAN… kıyamet kopmaz. (Ramuz-El Ehadis, 91/7)

216- KİMİ GENÇLER DİN AHLAKINDAN UZAKLAŞIR

Hz. Ali anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (bir gün): "GENÇLERİNİZİN FISKA DÜŞTÜĞÜ, KADINLARINIZIN AZDIĞI ZAMAN haliniz ne olur?" diye sormuştu. (Kütüb-ü Sitte, hadis no: 4752; Heysemi, Mecma'u'z-Zevaid'de kaydetmiştir (7, 281))

217- AİLE KURUMU ZAYIFLAR

BOŞANMALARIN ÇOĞALMASI kıyamet alametlerindendir. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455)

Kıyamet yaklaşınca GAYRİ MEŞRU ÇOCUKLAR ÇOĞALIR. (Ramuz-El Ehadis, 33/7)

218- SAPIKLIKLAR ÇOĞU TOPLUMDA YAYGIN KABUL GÖRÜR

ERKEKLER KADINLARA BENZEYECEK, KADINLAR ERKEKLERE BENZEYECEK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 451)

219- SAHTEKARLIK VE RÜŞVETİN ARTMASI

Benden sonra ümmetim içinde fetret devri olacak. O devirde HERKES HELALİ ARAMADAN MAL TALEBİNDE BULUNACAK, kanlar akıtılacak ve şiir Kuran'a bedel tutulacak. (Deylemi; Geleceğin Tarihi 1, s. 50)

220- RİYAKARLIK VE GÖSTERİŞİN HAKİM OLMASI

... O günde RİYAKARLIKTAN UTANILMAYACAK VE ÇEKİNİLMEYECEK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 458, no. 835)

221- ZİNANIN ARTMASI

ZİNANIN ÇOĞALMASI kıyamet alametlerindendir. (Buhari, Tecrid: 1/16)

Kıyamet yaklaşınca... KADINLA YOLUN ORTASINDA CİNSEL MÜNASEBETTE BULUNACAK KADAR HAYA ORTADAN KALKAR. (Taberani, Hakim; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 111)

222- KABA SÖZ VE KÜFRÜN YAYGINLAŞMASI

Son zamanlarda türeyen, birbirleriyle karşılaştıkları zaman SELAMLARI LANETLEŞMEDEN İBARET OLAN SARHOŞ VE ASİ BİR NESİL. (Ahmed bin Hanbel, Hakim; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 54)

223- DEDİKODU VE ALAYCILIĞIN YAYGINLAŞMASI

Kıyamet yaklaşınca o devrin EN İTİBARLILARI YALTAKLIK VE DALKAVUKLUK YAPANLARDIR. (Taberani, Deylemi; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 111)

224- YAKINLARININ KİŞİYİ KÖTÜLÜĞE TEŞVİK ETMESİ

KİŞİNİN HELAKI EBEVEYNİNİN ELİNDE, O YOKSA KARISININ ELİNDE, O DA YOKSA AKRABASININ ELİNDE OLACAK. Şöyle; ONU GEÇİM SIKINTISI YÜZÜNDEN AYIPLAYACAKLAR, TAKAT GETİREMEDİĞİ İŞLERE SÜRECEKLER, NİHAYET O DAYANAMAYARAK KARANLIK VE TEHLİKELİ İŞLERİ YAPACAK VE HELAK OLUP GİDECEK. (Ebu Naim; Geleceğin Tarihi 1, s. 29)

8 / total 22
Harun Yahya'nın Ahir Zamanın 656 Alameti kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."