< <
8 / total: 22

Hz. Mehdi (as)'ın Çıkacağı Dönemin Genel Özellikleri

127- GERÇEK MÜMİNLER SAYICA ÇOK AZDIR

İnsanlara bir zaman gelir ki CAMİLERİNDE TOPLANIP NAMAZ KILARLAR. FAKAT ARALARINDA MÜMİN BULUNMAZ. (Hakim; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 19)

128- O ZAMANDA FİTNELER ÇOĞALIR

Kıyamet yaklaştığı zaman ve MÜMİNLERİN KALBİ; ÖLÜM, AÇLIK, FİTNELER, SÜNNETLERİN KAYBOLMASI, BİD'ATLERİN ORTAYA ÇIKMASI, EMRİ BİL MARUF VE NEHYİ ANIL MÜNKER (İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN MENETME) İMKANLARININ KAYBOLMASI GİBİ SEBEPLERLE ZAYIFLADIĞI ZAMAN benim evlatlarımdan Hz. Mehdi (as) ile Cenab-ı Hak sünnetleri ihya eder..." (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)

MAĞRİB'DE (BATIDA) KARIŞIKLIKLAR, FİTNELER VE KORKU OLACAK... FİTNELER ÇOĞALACAK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s.440)

129- İSTİSNASIZ HER YERE ULAŞAN FİTNELER GÖRÜLÜR

HİÇBİR TARAFIN ONDAN MAHFUZ KALMAYACAĞI BİR FİTNE ZUHUR EDECEK... ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek: "Ey insanlar, emiriniz artık Mehdi'dir" demesine kadar devam edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

130- FİTNELER SÜRATLE YAYILIR

Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, bu FİTNE KALDIĞI YERDEN HEMEN BAŞKA BİR TARAFA YAYILACAK... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 21-22)

131- FİTNELER HİÇ DURULMAZ

Şu muhakkak ki (BİRBİRİNİ TAKİP EDEN) BİRTAKIM FİTNELER OLACAKTIR. SONRA TEKRAR FİTNELER OLACAKTIR. SONRA YİNE FİTNELER OLACAKTIR. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 375, no. 684)

132- İNSANLARI İMANDAN UZAKLAŞTIRAN FİTNELER OLUR

Kıyamete yakın karanlık gecelerin parçaları gibi karışıklıklar olacaktır. BU KARIŞIKLIKLAR İÇİNDE KİŞİ MÜMİN OLARAK SABAHLAYIP KAFİR OLARAK AKŞAMLAYACAK, MÜMİN OLARAK AKŞAMLAYIP KAFİR OLARAK SABAHLAYACAKTIR. (Kur'an ve Sünnette Kıyamet ve Ahiret, s. 155)

Kıyamet önü sıra KARANLIK GECELER GİBİ FİTNELER VARDIR. (Ramuz-El Ehadis, 121/5)

133- İNSANLARIN FİTNELERDEN BIKTIĞI BİR DÖNEMDE ÇIKAR

Seleme b. Züfer şöyle der: "... MEHDİ, İNSANLARIN KÖTÜLÜK CÂNİLİK VE ZULÜMDEN BIKTIĞI ve hiçbir gaib onun kadar aziz ve sevgili olmadığı bir zamanda kıyam edecektir." (El-Havi, cilt 2, s.159)

134- SİSTEMLER DEĞİŞİR, ZALİM REJİMLER YIKILIR

Zamanın İNKİTAA UĞRADIĞI (SİSTEMLERİN DEĞİŞTİĞİ) BİR DÖNEMDE Hz. Mehdi (as) denen bir şahıs gelecek... (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

135- HERKESİN KURTARICI İSTEDİĞİ BİR ZAMANDA ÇIKAR

Cafer Sadık şöyle buyuruyor: "HALK HER YERDE (KURTARICI) ARAMAYA KOYULUR. ONDAN BAŞKASINI BULAMAYINCA YİNE ONA (HZ. MEHDİ (AS)'A) DOĞRU KOŞARLAR." (Bihar-ül Envar,cilt 52, s. 326)

136- O DÖNEMDE MÜSLÜMANLARIN MANEVİ LİDERİ YOKTUR

Ebu Said Peygamber'in (sav) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "Ahir zamanda sultanlar tarafından ümmetime şiddetli bir bela gelecektir. Öyle bir bela ki, ondan daha şiddetlisi duyulmamıştır. Öyle ki, geniş yeryüzü onlara dar gelecek ve zulümle dolacaktır. MÜMİNLER BU ZULÜMDEN KURTULMAK İÇİN BİR SIĞINAK VE BİR KURTARICI BULAMAYACAKLAR..." (El-Beyan, s. 72, Es-Sevaik-ul Muhrika, s. 161, Yenabi-ul Mevedde, cilt 2, s. 177)

ONUN ÇIKACAĞI YIL, İNSANLAR HACCA, BAŞLARINDA BİR EMİR (Müslümanların manevi lideri) BULUNMADAN GİDECEKLER... (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayınları, s. 168-169)

137- O DÖNEMDE HARAMLAR HELAL SAYILIR

... BUNDAN SONRA BÜTÜN HARAMLARIN HELAL SAYILACAĞI BİR FİTNE GELİR. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)

138- SAVAŞLAR VE ANARŞİ ÇOK OLUR

DÜNYA HERC-Ü MERC İÇİNDE KALDIĞINDA, fitneler zuhur ettiğinde, YOLLAR KESİLDİĞİNDE, bazıları bazılarına HÜCUM ETTİĞİNDE... (Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454)

"Herc-ü merc" kelimesinin sözlüklerdeki karşılığı "darmadağınıklık, karmakarışıklık" anlamlarıdır.

139- İMANA VE AHLAKA DEĞİL, PARAYA SAYGI DUYULUR

... PARALARI İÇİN ZENGİNLERİN SAYGI GÖRMESİ... (Kıyamet Alametleri, s. 146)

140- SAMİMİ İMAN EDENLERİN SAYISI AZALIR

İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki İslam'ın yalnız ismi, Kuran'ın ise resmi kalacak. MESCİDLER DIŞ GÖRÜNÜŞLERİ İLE MAMUR, FAKAT İÇLERİ HİDAYETTEN MAHRUM OLACAK... (Beyhaki) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, s. 54)

İNSANLAR MESCİDLERLE BİRBİRİNE KARŞI ÖVÜNMEDİKÇE kıyamet kopmaz. (Nesai)

141- KURAN AHLAKINI YAŞAYANLAR ÇOK AZ OLUR

Resulullah Efendimiz (sav) hadis-i şeriflerinde buyururlar ki: "ÜMMETİM ÜZERİNE ÖYLE BİR ZAMAN GELECEKTİR Kİ İSLAM'IN YALNIZ İSMİ, İMANIN RESMİ, KURAN'DAN İSE HARF VE HURUFAT KALACAK..." (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, s. 50)

142- DÜNYA GENELİNDE ZALİM YÖNETİCİLER HAKİM OLUR

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki YÖNETİCİLERİ ZALİM, alimleri tamahkar ve takvasız olacaktır..." (Bihar'ul-Envar,cilt 23, s. 22)

143- BİR ÇOK ÜLKEDE ZALİM LİDERLERİ DİĞER ZALİM LİDERLER TAKİP EDER

Şeyh Tusi'nin El-Emali kitabında: "BİR ÖNCEKİNDEN DAHA KÖTÜ OLMAYAN YENİ BİR YIL GELMEZ VE HER GELEN YÖNETİCİ DE BİR ÖNCEKİNDEN KÖTÜ OLUR... Bu durum insanlar fesat ve adaletsizlik içinde doğana kadar ve fesat ve haksızlık dışında bir şey bilmeyene kadar devam edecektir." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, sf. 120)

144- TİCARET HAYATI GÜVENSİZ OLUR

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki ... TACİRLERİ FAİZCİ, AYIPLARI GİZLEMELERİ SADECE ALIŞVERİŞTE OLACAKTIR..." (Bihar'ul-Envar, cilt 23, s. 22)

145- HARAMLAR ALENEN İŞLENİR HALE GELİR

KÜFÜR HER YANI İSTİLA EDİP HÜKMÜ CEMİYET İÇİNDE AŞİKARE İŞLENMEDİKÇE Hz. Mehdi (as) zuhur etmez. Bu vakitte vaki olan ise... küfrün istilasıdır. Onun kuvvetidir. (Mektubat-ı Rabbani, 2-259)

146- OKUR YAZARLAR ÇOĞALIR

KIYAMETİN YAKLAŞMASINA DOĞRU… OKUR-YAZAR ÇOĞALIR. (Müslim, Ahmed bin Hanbel; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 98; Ramuz-El Ehadis, 1/121)

147- BÜYÜK OLAYLAR VE HAYRET VERİCİ ŞEYLER MEYDANA GELİR

Onun zamanında NİCE HAYRET VEREN HALLER ZUHUR EDECEKTİR (meydana gelecektir). (Mektubat-ı Rabbani, 2/258)

148- ALLAH'IN VARLIĞINI İNKAR EDEN MATERYALİST VE DARWINİST FELSEFE YAYGINLAŞIR

BİSMİLLAH HARFLERİNİN DEĞERİ KAYBETTİRİLDİĞİ ZAMAN Mehdi (as) zuhur eder. (Risalet-ül huruc-ül Mehdi, s. 29)

149- BAZI İNSANLARIN SURETLERİNDE BOZULMA VE ÇİRKİNLEŞME OLUR

Hz. Aişe (ra)'dan: "BU ÜMMETİN SONUNDA, hasf (yere batma), MESH (SURET DEĞİŞMESİ)... olacaktır..." (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 111)

Ahir zamanda yere batma, taş yağma zuhur edecek ve İNSAN KILIĞINDAN ÇIKMA OLACAKTIR. (Hz. Sehl İbni Saad, Ramuz El Ehadis, cilt 2, s. 302/8)

150- EVRİM İLE MAYMUNLA ORTAK ATADAN GELDİKLERİNE İNANAN BAZI İNSANLAR, MAYMUN VE DOMUZ KARAKTERİNDE OLACAKLARDIR

Muhammed (sav)'in nefsi yed-i kudretinde olana kasem (yemin) ederim ki, ÜMMETİMDEN BİR CEMAAT ... SABAHLEYİN KALKTIKLARINDA DOMUZ VE MAYMUN SÛRETİNDE KALKACAKLARDIR... (Hz. Ubade RA) (Kıyamet Alametleri, Râmûz el-Ehàdîs'ten Dersler, 459/2)

Nefsim yedi kudretinde olana yemin ederim ki, ÜMMETİMDEN BİR KISIM İNSANLAR... BİRER MAYMUN VE HINZIR (DOMUZ) HALİNE DÖNECEKLER. (Râmûzu'l-Ehadîs, Hadîs no: 5711)

151- HAC FARZI ALLAH'IN RIZASI DIŞINDA AMAÇLARLA YAPILIR HALE GELİR

İnsanlar üzerine bir zaman gelir ki ZENGİNLER TENEZZÜH (SEYAHAT) İÇİN, ORTA HALLİLER TİCARET İÇİN, ONLARIN KURRALARI (ALİMLERİ) RİYA VE GÖSTERİŞ İÇİN, FAKİRLERİ İSE DİLENMEK İÇİN HAC EDERLER. (Ramuz-El Ehadis, 503/8)

152- İHTİLALLER ÇOK OLUR

... (O sırada) fitneler, karışıklıklar, İHTİLALLER ÇOK OLUR DA İNSANLAR BİRBİRLERİNİ ÖLDÜRÜRLER... (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 482, no. 901; Kitabü'n-Nihaye, İbn-i Kesir, 1/131)

153- DÜNYAYI KARIŞIKLIK VE KARGAŞA KAPLAR

DÜNYA HERC-Ü MERC İÇİNDE KALDIĞINDA, FİTNELER ZUHUR ETTİĞİNDE, YOLLAR KESİLDİĞİNDE, BAZILARI BAZISINA HÜCUM ETTİĞİNDE, BÜYÜK KÜÇÜĞE MERHAMET ETMEDİĞİ, BÜYÜĞE VAKARLI DAVRANMADIĞINDA Allah, bu sırada onlardan adavetin (düşmanlığın) kökünü kazıyarak dalalet (iman ve İslamiyet'ten ayrılmak, sapkınlık) kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tutuğum gibi, ahir zamanda dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini (Mehdi) gönderecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.12)

154- YAYGIN KATLİAMLAR OLUR

Hz. Mehdi (as)'dan önce, YAYGIN KATLİAMLARIN VUKU BULACAĞI BÜYÜK BİR FİTNE GÖRÜLECEKTİR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)

155- FAKİRLİK ARTAR

FAKİRLER ÇOĞALACAK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455)

156- AÇLIK ARTAR

AÇLIK VE HAYAT PAHALILIĞI ALABİLDİĞİNE YAYILACAK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 440)

157- EKONOMİK DURUM KÖTÜLEŞİR

(Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan önce) PİYASANIN DURGUN OLMASI, KAZANÇLARIN AZALMASI olacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 148)

Herkesin AZ KAZANÇTAN YAKINMASI, paraları için zenginlerin saygı görmesi olacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 146)

158- MALIN DEĞERİ KALMAYACAK

İnsanlar 95. seneye kadar malik olacak, yani işleri iyi gidecek, 97 veya 99. senede MÜLKLERİ ZAİL OLACAK... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 54)

159- ALLAH'TAN BAŞKA, SAHTE İLAHLAR EDİNİLİR (Allah'ı tenzih ederiz)

LAT-UZZA'YA YENİDEN ALLAH'TAN BAŞKA İLAH EDİNİLEREK TAPILMADIKÇA kıyamet kopmaz. (Kıyamet Alametleri, s.281)

160- ALLAH AÇIKÇA İNKAR EDİLİR (Allah'ı tenzih ederiz)

ALLAH APAÇIK İNKAR EDİLİR HALE GELMEDİKÇE kıyamet kopmaz. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 85; Kitabül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 27)

161- İNSANLARIN BİRBİRLERİNE GÜVENMEDİKLERİ, ADETA BİRBİRİNDEN KAÇAR HALE GELDİKLERİ BİR ORTAM OLUŞUR

"Ey Allah'ın Resulü, Ahlas fitnesi nedir?" "KAÇIŞMAK -YANİ İNSANLAR ARASINDAKİ AŞIRI DÜŞMANLIKLARDAN DOLAYI BİRBİRLERİNE GÜVENEMEDİKLERİ İÇİN BİRBİRLERİNDEN KAÇIŞMALARI- ve insanların mallarının yağma edilmesidir," buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 386, no.714)

162- TOPLUMDA BÜYÜK KARGAŞA VE FİTNELER BAŞ GÖSTERİR

...SONRA FİTNE DOĞACAK VE BELALAR İNECEK, KAVMİYETÇİLİK TAASSUBU DİRİLECEK, HALK DİNİNDE YOLUNU KAYBEDECEK. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 163)

MÜSLÜMANLARIN DURUMU

163- MÜSLÜMANLAR BASKI GÖRÜR

Ahir zamanda ümmetimin başına sultanlarından şiddetli belalar gelir, öyle ki YERLER MÜSLÜMANLARA DAR GELİR. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12)

164- MÜSLÜMANLAR ARASINDA SAVAŞLAR OLUR

Evet nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, SİZ O FİTNE ZAMANINDA YÜKSELİP BİRBİRİNİZİN BOYUNLARINI BURAN YILANLAR HALİNE DÖNECEKSİNİZ, buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 368, no. 672)

İKİ BÜYÜK İSLAM ORDUSU BİRBİRLERİYLE HARP ETMEDİKÇE kıyamet kopmayacaktır. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454, no.831)

165- BAZI MÜSLÜMANLAR BİRBİRLERİNİ TEKFİR EDER (İNKARCI İLAN EDER), LANET OKURLAR

Amîre bint-i Nufeyl der ki: İmam Hüseyn'in şöyle buyurduğunu duydum: "SİZLER BİRBİRİNİZDEN BERÎ (UZAK) OLDUĞUNUZU SÖYLEMEDİKÇE, BİRBİRİNİZİN YÜZÜNE TÜKÜRMEDİKÇE, BİRBİRİNİZİ TEKFİR ETMEDİKÇE VE BİRBİRİNİZE LÂNET OKUMADIKÇA beklediğiniz (Hz. Mehdi (as)'nin zuhuru) vuku bulmayacaktır. Arzettim ki: Öyleyse o zamanda hiçbir hayır yoktur. Buyurdu ki: "Hayrın hepsi o zamandadır. Kâim'imiz (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM EDECEK (ZUHUR EDECEK) VE BUNLARIN HEPSİNİ ORTADAN KALDIRACAKTIR." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 240)

166- İSLAM DÜNYASININ BİR KISMI KURAN AHLAKINDAN UZAKLAŞIR

Beni Hak ile baas eden Allah'a yemin ederim ki, benden sonra ümmetimin içinde fetret devri olacak. O devirde HERKES HELALİ ARAMADAN MAL TALEBİNDE BULUNACAK, KANLAR AKITILACAK VE ŞİİR KURAN'A BEDEL TUTULACAK. (Deylemi; Geleceğin Tarihi I, s.50)

167- BAZI İNSANLAR İMANLARINI MUHAFAZA EDEMEZLER

Hz. Enes (ra) anlatıyor; Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler olacak. (O VAKİT) KİŞİ MÜMİN OLARAK SABAHA ERER DE KAFİR OLARAK AKŞAMA KAVUŞUR. MÜMİN OLARAK AKŞAMA ERER, KAFİR OLARAK SABAHA KAVUŞUR. BİRÇOK KİMSELER AZICIK BİR DÜNYALIK MUKABİLİNDE DİNLERİNİ SATARLAR." (Tirmizi, Fiten 30, (2196))

168- ÖYLE ZORLU BİR ORTAM OLUR Kİ BİR SAMİMİ MÜMİN ELLİ KİŞİNİN SEVABINI KAZANIR

Ebu Ümeyye eş-Şa'bânî anlatıyor: "...Ne zaman uyulan bir cimrilik, takip edilen bir heva, (dine, ahirete) tercih edilen dünyalık görür, rey sahiplerinin (selefi dinlemeden) kendi reylerini beğendiklerini müşahede edersen, o zaman kendine bak. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Zîra (bu safhaya gelince) arkanızda sabır günleri var demektir. O GÜNLER AVUÇTA ATEŞ TUTMAK GİBİ (SIKINTILI)DIR. O GÜNLERDE, SİZİN KADAR AMEL YAPABİLEN BİR KİMSEYE ELLİ KİŞİNİN ECRİ VERİLECEKTİR." (Ebu Davud, Melahim 17, (4341); Tirmizî, Tefsir, Mâide, (3060); İbnu Mace, Fiten 21, (401)

169- BİRÇOK İNSAN ALLAH'IN VE AHİRETİN VARLIĞINDAN GAFİLDİR

DÜNYA HALKI, UYUDUKLARI HALDE YÜRÜTÜLEN KERVAN EHLİNE BENZER. (Nech-ül Belağa, Hikmetli Sözler, s. 64)

170- KURAN AYETLERİ GEREĞİ GİBİ DÜŞÜNÜLMEZ

Peygamber (sav) şöyle dedi: "İlim insanlardan alınacak." Ziyad şöyle dedi: "EY ALLAH'IN RESULÜ, BİZ KURAN'I OKUDUK VE OKUYORUZ, HANIMLARIMIZA VE ÇOCUKLARIMIZA DA OKUTUYORUZ. BU İLİM BİZDEN NASIL ALINACAK?" PEYGAMBER ŞÖYLE BUYURDU: "YAHUDİLERİN TEVRAT'I VE HIRİSTİYANLARIN İNCİL'İ HAKKINDA BİLGİN YOK MUDUR? ONLAR O KADAR TEVRAT VE İNCİL OKUDULAR, HANİ ONLARDA BUNDAN BİRŞEY KALDI MI?" (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 483)

171- BAZI MÜSLÜMANLAR, MÜSLÜMAN OLMAYANLARA ÖZENİR

(Ahir zamanda) SİZDEN ÖNCEKİ MİLLETLERİ KARIŞ KARIŞ, ARŞIN ARŞIN İZLEYECEKSİNİZ, HATTA ONLAR KERTENKELE DELİĞİNE GİRSELER, SİZ DE PEŞLERİNDEN GİRECEKSİNİZ. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 470)

172- İSLAM AHLAKINDAN UZAK BİR HAYATIN PROPAGANDASINI YAPAN, İNSANLARI AHLAKDIŞI BİR HAYATA TEŞVİK EDEN KİMSELER ORTAYA ÇIKAR

"O DEVİRDE HALKI CEHENNEM KAPILARINA ÇAĞIRACAK OLAN BİRTAKIM DAVETÇİLER (PROPAGANDACI ÇIĞIRTKANLAR) OLACAKTIR. HER KİM O ÇIĞIRTKANLARIN DAVETİNE İCABET EDERSE ONU CEHENNEME ATACAKLAR." "Ya Resulullah, o davetçiler zümresinin vasıflarını bize beyan etseniz." "Peki edeyim, onlar bizim milletimizden olup bizim dilimizle konuşan bir zümredir" buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 382, no. 698)

173- BAZI DİN ADAMLARININ DAHİ AHLAKI BOZULUR

AHİR ZAMANDA KURT OKUYUCULAR OLACAK. KİM O ZAMANA YETİŞİRSE, ŞERLERİNDEN ALLAH'A SIĞINSIN. Onlar çok kirli insanlardır. Riyakarlık (ikiyüzlülük) hakim olacak, riya (ikiyüzlülük) ve gösterişten utanılmayacak. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 470)

174- ÇOĞUNLUK NAMAZ KILMAZ, İSLAM'DA ŞARABIN HARAM KILINDIĞI BİLİNMEZ

Hz. Huzeyfe'nin anlattığına göre, Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:"Ey Huzeyfe! O günde (Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde) onlar ridde (dinden çıkmak) üzere olacaklardır. ŞARABIN HELAL OLDUĞUNU ZANNEDECEKLER VE NAMAZ DA KILMAYACAKLARDIR." (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal)

175- "İYİLİĞİ EMRETME, KÖTÜLÜKTEN MEN ETME" İBADETİ TERK EDİLİR

İYİLİK TERK EDİLİP EMREDİLMEDİĞİNDE, KÖTÜLÜK İŞLENİP ALIKONULMADIĞINDA kıyamet yaklaşmış olacaktır. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)

176- KURAN AHLAKI TERK EDİLİR

İnsanlara bir zaman gelir ki KURAN-I KERİM BİR VADİDE, İNSANLAR BAŞKA BİR VADİDE OLURLAR. (Hakim, Tirmizi; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s.25)

177- KİŞİSEL MENFAATLER İSLAM VE MUKADDESATIN MENFAATLERİNE TERCİH EDİLİR

Ma'rufa sarılın, münkerden de kaçının! NE ZAMAN UYULAN BİR CİMRİLİK, TAKİP EDİLEN BİR HEVA, (DİNE, AHİRETE) TERCİH EDİLEN DÜNYALIK GÖRÜR, REY SAHİPLERİNİN (MÜÇTEHİTLERİ DİNLEMEDEN) KENDİ GÖRÜŞLERİNİ BEĞENDİKLERİNİ MÜŞAHEDE EDERSEN, O ZAMAN KENDİNE BAK. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Zîra (bu safhaya gelince) arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak gibi (sıkıntılı)dır. O günlerde, sizin kadar amel yapabilen bir kimseye elli kişinin ecri verilecektir. (Ebu Davud, Melahim 17, (4341); Tirmizî, Tefsir, Mâide, (3060); İbnu Mace, Fiten 21, (4014))

178- DİNİ DEĞERLERİ GÖSTERİŞ YAPMAK İÇİN KULLANANLAR OLUR

Ümmetimin son zamanlarında MESCİTLERİNİ SÜSLEYİP KALPLERİNİ HARAP BIRAKAN, ELBİSESİNİ SAKINIP KORUDUĞU KADAR DİNİNİ SAKINIP KORUMAYAN, DÜNYA İŞLERİNİN YOLUNDA GİTMESİ UĞRUNDA DİNİNİ VASITA YAPMAĞA ALDIRIŞ ETMEYEN birtakım insanlar türeyecektir. (Hakim; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 27)

179 DİNEN YASAK OLANLARI YAPANLAR MÜSLÜMANLARA GALİP OLUR

Mescidlerin içinde FISK-U FÜCUR EHLİNİN (ALLAH'A İSYAN İÇİNDE OLANLAR, GÜNAH İŞLEYENLER) SESLERİNİN YÜKSELMESİ, DİNEN YASAK OLAN ŞEYLERİ İŞLEYENLERİN, DİNİN EMRETTİKLERİNİ YERİNE GETİREN SAMİMİ MÜMİNLER ÜZERİNE GALİP OLUP ONLARA TAHAKKÜM ETMELERİDİR, buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 450, no. 828)

180- SAHTE MESİHLER VE MEHDİLER ORTAYA ÇIKAR

Her biri Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden OTUZA YAKIN YALANCI GÖNDERİLMEDİKÇE kıyamet kopmayacaktır. (Tirmizi, Fiten: 43; Ebu Davud, Melahim: 16)

181- ALLAH MÜSLÜMANLARIN ÜZERİNDEN SIKINTILARI MEHDİ (AS) VESİLESİYLE KALDIRACAKTIR

Allah Konstantiniyye'yi (İstanbul'u) çok sevdiği dostlarının ehline fethedecek... ONLARDAN HASTALIĞI VE ÜZÜNTÜYÜ KALDIRACAK. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 181)

TOPLUMSAL YAPIDA ÇOK ŞİDDETLİ BOZULMA YAŞANIR

182- SOSYAL DÜZEN BOZULUR

... İnsanların İHTİLAF VE İÇTİMAİ (SOSYAL) SARSINTILAR İÇİNDE BULUNDUKLARI ZAMAN. (Ramuz-El Ehadis, 7/7)

183- ŞİRK YOĞUN OLARAK HAKİM OLUR

İman edenlerin Efendisi der ki: "... Şundan emin olun ki, HZ. MEHDİ (AS)'MİZİ KARŞILAYACAK OLAN, SİZİN ŞİRK (CAHİLİYE) DÜZENİNİZİN ETKİSİ OLACAKTIR. Çünkü o gün -İLAHİ RAHMET GÖSTERİLENLER DIŞINDA- BÜTÜN ÜMMET ŞİRK KOŞANLAR OLACAKTIR..." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 182)

184- KÖTÜ AHLAK İNSANLAR ARASINDA YAYGINLAŞACAK

Mufazzal bin Ömer der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık şöyle buyurdu: "...Ve HALKIN EN ŞİRRETLİLERİ OLDUĞUNDA, ZUHUR VUKU BULACAKTIR (HZ. MEHDİ (AS) ORTAYA ÇIKACAKTIR)." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 187)

185- UYUŞTURUCUYA VE CİNAYETLERE BAĞLI ÖLÜMLER ARTAR

Hz. Ali şöyle buyurmuştur: "MEHDİ'NİN KIYAMININ ÖNCESİNDE KIRMIZI ÖLÜM ve BEYAZ ÖLÜM OLACAK..." (Ikdü'd-Dürer, s. 98, Gaybet-i Numani, s. 397, Gaybet-i Şeyh Tusi, s. 267, Biharü'l-Envar, cilt 52, s. 211)

Hadiste, ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)'nin çıkışından önce toplumlarda cinayet olaylarının yoğunlaşacağına dikkat çekilmiştir. Hadisten açıkça anlaşıldığı gibi, günümüzde BEYAZ ZEHİR (her türlü uyuşturucu madde) olarak adlandırılan uyuşturucular ile hadiste belirtildiği gibi BEYAZ ÖLÜM gerçekleşecek ve insanları maddi ve manevi olarak öldürecektir. Ayrıca hadiste ifade edilen (kan renginde) KIRMIZI ÖLÜM'le de Hz. Mehdi (a.s.) öncesinde KANLI CİNAYETLER İŞLENECEĞİNE dikkat çekilmiştir. KIRMIZI VE BEYAZ ÖLÜMLERİN sayısındaki bu artış, Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhurunun alametlerindendir.

186- HZ. MEHDİ (AS)'DAN ÖNCE TÜM YÖNETİM ŞEKİLLERİ DENENECEKTİR

Hişam b. Salim İmam Sadık'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: "HALKIN TÜM KESİMLERİ İKTİDARA ULAŞMADIKÇA HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR ETMEYECEKTİR." Böylece hiç kimse "EĞER BİZ EGEMEN OLUP HÜKÜMET KURSAYDIK ADALETLİ DAVRANIRDIK" diyemeyecektir. (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 244)

187- BAZI SİYASET ADAMLARINDA AHLAKİ YOZLAŞMA ÇOK ŞİDDETLENİR

Ahir zamanda, ZALİM EMİRLER, FASIK BAKANLAR, HAİN KADILAR, YALANCI HOCALAR OLACAKTIR. Bunlara herhangi biri yetişirse onların yanında müttefik olmasın, yardımcı olmasın, yön veren olmasın... (Risalet-ül huruc-ül Mehdi, s. 182)

188- MARUF (İYİLİK, DOĞRULUK) İLE MÜNKER (KÖTÜLÜK) BİRBİRİYLE KARIŞTIRILIR

(Peygamber (sav):) "Emr-i bi'l-ma'rufta (iyiliği emretme) bulunmadığınız, nehy-i ani'l-münker (kötülükten men etme) yapmadığınız vakit haliniz ne olur?" diye sordu. "Yani bu olacak mı?" dediler. "Evet, hatta daha beteri!" buyurdular ve sormaya devam ettiler: "Münkeri (kötülüğü) emredip, ma'rufu (iyiliği) yasakladığınız zaman haliniz ne olur?" (Yanında bulunanlar iyice hayrete düşerek): "Ey Allah'ın Resûlü! Bu mutlaka olacak mı?" dediler. "Evet, hatta daha beteri!" buyurdular ve devam ettiler: "MARUFU MÜNKER , MÜNKERİ DE MARUF ADDETTİĞİNİZ ZAMAN HALİNİZ NE OLUR?" (Yanındaki Ashab:) "Ey Allah'ın Resûlü! Bu mutlaka olacak mı?" diye sordular. "Evet, olacak!" buyurdular. (Ebu Ya'lâ, Müsned; Taberâni, el-Mu'cemu'l-Evsat; Heysemi, Mecma'u'z-Zevaid, 7, 281)

189- YILDIZ FALINA İNANILIR VE KADER İNKAR EDİLİR

Ahir zamanda ümmetim hakkında en çok endişe duyduğum; YILDIZLARA (İNANMAK), KADERİ YALANLAMAK. (Ramuz-El Ehadis, 1/1540)

190- İNSANLARIN ÇOĞU NEFSANİ TUTKULARINA ÖNCELİK VERİRLER

İnsanlar üzerine bir zaman gelecek, KAYGILARI KURSAKLARI, ŞEREFLERİ MALLARI, KIBLELERİ KADINLARI OLACAK. DİNLERİ DE ALTIN VE GÜMÜŞ OLACAKTIR. Bunlar halkın şerlileridir ve Allah yanında onların nasipleri yoktur. (Sülemi; Geleceğin Tarihi 1, s.19)

200- HAİNE İTİMAT EDİLİR, DOĞRULAR HAİN SAYILIR

İnsanlar üzerine aldatıcı seneler gelecek. O senelerde HAİNE İTİMAT EDİLECEK, DOĞRU KİŞİ HAİN SAYILACAK. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 476)

201- GÜVENİLİR İNSANLARIN SAYISI AZALIR

Ahir zamanda ümmetim içerisinde EN AZ BULUNACAK ŞEY HELAL PARA VE KENDİSİNE GÜVENİLİR ARKADAŞTIR. (Suyuti, Camiü's-Sagir, 2/71)

202- EMANET EHLİ İNSANLAR AZALIR

Ganimet belirli kişilerin inhisarında (idaresinde) olduğu, EMANET GANİMET SAYILDIĞI, zekat ağır bir yük kabul edildiği zaman... (Kıyamet Alametleri, s. 114)

203- EHİL OLMAYAN KİŞİLERE SORUMLULUK VERİLİR

İŞ EHİL OLMAYANA VERİLİNCE, artık kıyameti bekle! (Zebidi, Tecridi Sarih, 12/201)

204- YALANCI ŞAHİTLİK VE İFTİRA YAYGINLAŞIR

Kıyametten hemen önce. YALANCI ŞAHİTLİK YAYGINLAŞIR, HAKKA ŞAHİTLİK İSE GİZLENİR. (Ramuz-El Ehadis, 1/121)

205- ÜSTÜNLÜK TAKVADA DEĞİL ZENGİNLİKTE ARANIR

ZENGİNE İTİBAR EDİLİP KENDİNDEN DAHA ÜSTÜN KİŞİLER ONA AYAĞA KALKTIKLARINDA ve ona selam verdiklerinde, kıyamet yaklaşmış demektir. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480-481)

206- HAYVANLARA İNSANLARDAN ÇOK DEĞER VERİLİR

Kıyamet yaklaşınca KİŞİ KÖPEK YAVRUSU YETİŞTİRECEK. BU İŞİ KENDİ ÖZ ÇOCUĞUNU YETİŞTİRMEKTEN ONA DAHA İYİ GELECEK. (Taberani, Hakim)

207- AİLEVİ İLİŞKİLER BOZULUR

Kişinin ANNESİNE İSYAN ETMESİ, BABASINA SIKINTI VERMESİ. (Tirmizi, Fiten: 38)

208- İNSANİ İLİŞKİLER BOZULUR

KALPLER BİRBİRİNE YABANCI OLMADAN, sözler birbirinden ayrılmadan, ana baba bir, kardeşler farklı dinlerden olmadan kıyamet kopmaz. (Deylemi; Geleceğin Tarihi 1, s. 32)

KİŞİNİN YALNIZ TANIDIKLARINA SELAM VERMESİ kıyamet alametlerindendir. (Ramuz-El Ehadis, 121/4)

209- İNSANLAR ARASINDA SEVGİ VE SAYGI AZALIR

BÜYÜKLER KÜÇÜKLERE MERHAMET ETMEDİKLERİNDE, KÜÇÜKLER DE BÜYÜKLERİNE SAYGI GÖSTERMEDİKLERİNDE, ÇOCUK ÖFKELİ OLDUĞUNDA kıyamet yaklaşmış olacaktır. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)

BÜYÜĞE SAYGI, KÜÇÜĞE MERHAMET KALKACAK. (Kıyamet Alametleri, s.140)

210- DÜNYA HIRSI ARTAR

İnsanlarda CİMRİLİK VE HIRS ARTACAK. (Müslim, İmare: 176)

211- İNTİHAR VAKALARI ARTAR

İNSANLAR KENDİ CANLARINA KIYARLAR ve yeryüzünü belalar kaplar. (Kitabü'n-Nihaye, İbn-i Kesir, 1/131)

212- CİNAYETLER ARTAR

CİNAYETLER ARTMADIKÇA... kıyamet kopmaz. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 468)

... Fitneler, korkulu durumlar ve CİNAYETLER GÖRÜLMESİ. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 39)

213- AİLE İÇİ ŞİDDET VAKALARI ARTAR

Kıyamet kopmasından önce muhakkak birtakım herc vakaları vardır, buyurdu. Ben de: "Ey Allah'ın Resulu, herc nedir?" diye sordum. Resul-ü Ekrem; "Öldürmektir, yani cinayetlerdir", buyurdu... "Bu öldürmekten maksat, müşrikleri öldürmek değildir. FAKAT BİRBİRİNİZİ ÖLDÜRMENİZDİR. HATTA O DERECE Kİ, İNSANIN KOMŞUSUNU, AMCASININ OĞLUNU VE YAKIN AKRABASINI ÖLDÜRMESİDİR", buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 385, no. 711)

214- İNSANLAR DOĞRU YOLDAN AYRILIRLAR

Hz. Ali şöyle buyurmaktadır: "İNSANLAR AZGINLIK YOLUNDA SAĞ VE SOLU TUTMUŞ, DOĞRU YOLU BİR KENARA ATMIŞLAR." (Nehc-ul Belaga, Hutbe 150)

AHLAKİ BOZULMA YAŞANMASI

215- AHLAKİ ÇÖKÜŞ ARTAR

FUHUŞ AÇIK OLMADAN… kıyamet kopmaz. (Ramuz-El Ehadis, 91/7)

216- KİMİ GENÇLER DİN AHLAKINDAN UZAKLAŞIR

Hz. Ali anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (bir gün): "GENÇLERİNİZİN FISKA DÜŞTÜĞÜ, KADINLARINIZIN AZDIĞI ZAMAN haliniz ne olur?" diye sormuştu. (Kütüb-ü Sitte, hadis no: 4752; Heysemi, Mecma'u'z-Zevaid'de kaydetmiştir (7, 281))

217- AİLE KURUMU ZAYIFLAR

BOŞANMALARIN ÇOĞALMASI kıyamet alametlerindendir. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455)

Kıyamet yaklaşınca GAYRİ MEŞRU ÇOCUKLAR ÇOĞALIR. (Ramuz-El Ehadis, 33/7)

218- SAPIKLIKLAR ÇOĞU TOPLUMDA YAYGIN KABUL GÖRÜR

ERKEKLER KADINLARA BENZEYECEK, KADINLAR ERKEKLERE BENZEYECEK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 451)

219- SAHTEKARLIK VE RÜŞVETİN ARTMASI

Benden sonra ümmetim içinde fetret devri olacak. O devirde HERKES HELALİ ARAMADAN MAL TALEBİNDE BULUNACAK, kanlar akıtılacak ve şiir Kuran'a bedel tutulacak. (Deylemi; Geleceğin Tarihi 1, s. 50)

220- RİYAKARLIK VE GÖSTERİŞİN HAKİM OLMASI

... O günde RİYAKARLIKTAN UTANILMAYACAK VE ÇEKİNİLMEYECEK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 458, no. 835)

221- ZİNANIN ARTMASI

ZİNANIN ÇOĞALMASI kıyamet alametlerindendir. (Buhari, Tecrid: 1/16)

Kıyamet yaklaşınca... KADINLA YOLUN ORTASINDA CİNSEL MÜNASEBETTE BULUNACAK KADAR HAYA ORTADAN KALKAR. (Taberani, Hakim; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 111)

222- KABA SÖZ VE KÜFRÜN YAYGINLAŞMASI

Son zamanlarda türeyen, birbirleriyle karşılaştıkları zaman SELAMLARI LANETLEŞMEDEN İBARET OLAN SARHOŞ VE ASİ BİR NESİL. (Ahmed bin Hanbel, Hakim; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 54)

223- DEDİKODU VE ALAYCILIĞIN YAYGINLAŞMASI

Kıyamet yaklaşınca o devrin EN İTİBARLILARI YALTAKLIK VE DALKAVUKLUK YAPANLARDIR. (Taberani, Deylemi; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 111)

224- YAKINLARININ KİŞİYİ KÖTÜLÜĞE TEŞVİK ETMESİ

KİŞİNİN HELAKI EBEVEYNİNİN ELİNDE, O YOKSA KARISININ ELİNDE, O DA YOKSA AKRABASININ ELİNDE OLACAK. Şöyle; ONU GEÇİM SIKINTISI YÜZÜNDEN AYIPLAYACAKLAR, TAKAT GETİREMEDİĞİ İŞLERE SÜRECEKLER, NİHAYET O DAYANAMAYARAK KARANLIK VE TEHLİKELİ İŞLERİ YAPACAK VE HELAK OLUP GİDECEK. (Ebu Naim; Geleceğin Tarihi 1, s. 29)

8 / total 22
Harun Yahya'nın Ahir Zamanın 656 Alameti kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net