< <
11 / total: 22

Hz. Mehdi (as)'ın Çıkışını Haber Veren Teknolojik Gelişmeler

293- ŞEHİRLEŞMEDE ARTIŞ YAŞANDI

Ey Enes! İNSANLAR ŞEHİRLEŞECEKLER, o şehirlerden bazılarına "Basra ve Kusayre" denilecek. (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, İmam Şarani, s.490)

294- YÜKSEK BİNALAR İNŞA EDİLMESİ

YÜKSEK YÜKSEK BİNALAR İNŞA EDİLMEDİKÇE, kıyamet kopmaz. (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, s. 468)

295- ÇARŞILAR YAKINLAŞTI, İÇİNDE ÇOK SAYIDA MAĞAZANIN BULUNDUĞU ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇILDI

...ÇARŞILAR YAKINLAŞMADIKÇA kıyamet kopmaz. (Mecmeu'z-Zevaid, 7/327)

O (Hz. Mehdi (as)) dünyanın her yerinde teveccüh eder ve her zalimi (fikren) yok eder. Ehl-i İslam'ın kalbini Allah onunla ihya eder. Hazineleri Beytü'l-Makdis'de toplar. İÇİNDE BİR ÇARŞISININ HER BİR ÇARŞIDA DA BİN DÜKKANIN BULUNDUĞU bir şehre gelir... (İmam-ı Suyuti. Hazret-i Ali (ra)'den) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, Hakikat Yayıncılık Sayfa: 367)

296- TELSİZ VE CEP TELEFONU GİBİ HABERLEŞME SİSTEMLERİ KEŞFEDİLDİ

KİŞİYE KAMÇISININ UCU KONUŞMADIKÇA, kıyamet kopmaz. (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, s.471)

297- SES KAYDI YAPILIP SONRA DİNLENEBİLMESİ

KİŞİYE (KENDİ) SESİ KONUŞMADIKÇA, kıyamet kopmaz. (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, s.471)

298- AYAKKABI TOPUĞUNA YERLEŞTİRİLEN SES ALICISI

Nefsim yed-i kudretinde olan (Allah)'a kasem ederim ki, ... KİŞİYE SESİ VE PABUCU KONUŞMADIKÇA ve EHLİNİN NE YAPTIĞINI ONA BİLDİRMEDİKÇE KIYAMET kopmaz. (İmam-ı Şa'rani, Ölüm, Kıyamet, Diriliş, sf.471)

299- AVUÇ İÇİ BİLGİSAYARLARIN YAPILMASI

Hz. Mehdi (as) için KAİNAT AVUCUNUN İÇİ KADAR AÇIK OLACAK. (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 328)

300- DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYARLARIN KULLANILMASI

İbn Meni, Abd bin Hümeyd, hasen sahih hükmüyle Tirmizi, Ebu Ya'la onun kanalıyla Sahih'inde İbn Hibban, İmam Ahmed ve Hakim'in Ebu Said (radiyallahu anh)'dan rivayet ettiklerine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Muhammed'in nefsi kudret elinde tutan zata yemin olsun ki, vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiye kamçısının ucundaki meşin, ayakkabısının bağı konuşmadıkça, KENDİNDEN SONRA AİLESİNİN NE YAPTIĞINI DİZİ HABER VERMEDİKÇE KIYAMET KOPMAZ." (Peygamber Külliyatı, Muhammed bin Salih ed-Dimaşki, Cilt 10, 28. Bölüm, sf 1937

301- TELEVİZYON VE İNTERNET KULLANIMI

İmam Sadık şöyle buyurmuştur: (Hz. Mehdi (as)) Rükn ve Makam arasında durur, yüksek sesle şöyle seslenir: "Ey benim temsilcilerim, özel dostlarım, ey BEN ZUHUR ETMEDEN ALLAH'IN BANA YARDIM ETMESİ İÇİN YERYÜZÜNDE HAZIRLADIĞI KİMSELER, itaat ederek bana gelin." Onlar YERYÜZÜNÜN DOĞU VEYA BATISINDA MİHRAP VEYA YATAKLARINDA OLDUĞU HALDE İMAM MEHDİ (AS)'IN SESİNİ İŞİTİRLER. Bu bir tek ses onların HEPSİNİN KULAĞINA GİDER VE HEPSİ ONA DOĞRU HAREKET EDERLER. ÇOK GEÇMEDEN GÖZ AÇIP KAPATINCAYA KADAR HEPSİ HUZURUNA VARIRLAR. Bu (azametli toplantı) Rükn ve Makam arasında (Güneş doğmadan önce) gerçekleşecektir." (Bihar-ül Envar, C. 53, S. 7)

Peygamber Efendimiz (sav)'den rivayet edilen bu hadiste, Allah'ın yeryüzünde özel olarak seçip hazırladığı bu kişilerin Hz. Mehdi (as)'ın konuşmalarını dünyanın çeşitli yerlerindeki televizyon ve radyo yayınları yoluyla duyarak, uçakla ya da diğer süratli vasıtalarla çok kısa bir süre içerisinde Hz. Mehdi (as)'ın yanına geleceklerine işaret edilmektedir.

302- ÇÖLLERİN YEŞERTİLMESİ

ARABİSTAN'DA DA NEHİRLER VE BAHÇELER OLUŞMADIKÇA kıyamet kopmaz. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 17/22, hadis no: 8819)

303- GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM SİSTEMLERİ

Hz. Mehdi (as)'ın zamanında, DOĞUDAKİ BİR MÜSLÜMAN BATIDAKİ MÜSLÜMAN KARDEŞİNİ GÖREBİLECEK, BATIDAKİ DE DOĞUDAKİNİ GÖREBİLECEK. (Bihar-ül Envar, cilt: 52, sayfa 391)

304- KÖRLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ

İmam-ı Zaman (Hz. Mehdi (as)) döneminde KÖRLER GÖRME KUVVETİNİ KAZANACAK... (Bihar-ül Envar, Cilt 51, Sayfa 70)

305- TIPTAKİ GELİŞMELERLE HASTALAR ŞİFA BULACAKTIR

İmam-ı Zaman (Hz. Mehdi (as)) döneminde... HASTALAR ŞİFA BULACAKTIR. (Bihar-ül Envar, Cilt 51, s. 70)

306- DÜNYANIN YAPISI VE EVREN HAKKINDA BİLGİLERE ULAŞILMASI

Hz. Mehdi (as) zamanında insanlar YERİN 7 KATINA DA, GÖĞÜN 7 KATINA DA ULAŞMIŞ OLACAKLAR. (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 321)

307- TELEVİZYON VE RADYO KANALIYLA HZ. MEHDİ (AS)'IN KONUŞMALARININ DİNLENMESİ

İmam (as) (Hz. Mehdi (as)) dünyanın doğu ve batısını (manen) fethedip İslam'ı (İslam ahlakını) dünyanın dört bir yanına egemen kılacaktır... ALLAH TEALA İNSANLARA ÖYLE BİR GÜÇ VERECEK Kİ, HERKES OLDUĞU YERDE ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) SÖZLERİNİ DUYACAK ve İmam (a.s) İslam'a hayat verecektir... (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 279 ve c. 53, s.12 İkmal'ud- Din, c. 2, s. 367)

308- UZAKTA YAŞAYANLAR DA YÜKSEK TEKNOLOJİYİ KULLANARAK HZ. MEHDİ (AS)'I GÖRÜP DUYABİLECEKLERDİR

Kaim'imiz (Hz. Mehdi (as)) kıyam ettiği zaman,Yüce Allah KAİM'İMİZLE DOSTLARIMIZ ARASINDA DÖRT FERSAHLIK YOL OLSA BİLE OLDUKLARI YERDEN ONLARLA KONUŞABİLECEKLERİ, ONU DUYABİLECEKLERİ VE ONU GÖREBİLECEKLERİ BİR ŞEKİLDE KULAKLARINA VE GÖZLERİNE SEBEP VERECEKTİR. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:4 Sayfa:57 ve Bihar Cilt:52 Sayfa 336 ve Muntehab-ul Envaril Muzie s. 352)

309- SİMULTANE ÇEVİRİ İLE DÜNYANIN HER YERİNDEN TAKİP EDİLMESİ

Zürare der ki: İmam Caferi Sadık'a şöyle arzettim: "Nida hakk mıdır?" Buyurdu ki: "EVET, ALLAH'A ANDOLSUN Kİ HER KAVİM ONU KENDİ DİLİ İLE DUYACAKTIR"..." (Gaybet-i Numani, 14. Bölüm, Kaim Aleyhisselam'ın Kıyamından Önce Vuku Bulacak Alametler)

310- İNTERNET VASITASIYLA SÜRATLİ İLETİŞİM KURULABİLMESİ

...Onlar (Hz. Mehdi (as)'nin talebeleri) BÜTÜN DÜNYAYI DAKİKALAR İÇERİSİNDE KAT ETME gücüne sahiptirler. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 318; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 148 Basaaer al-Darajaat'dan aktarıyor)

311- HAYVAN VE BİTKİ FOSİLLERİYLE DARWİNİZM VE MATERYALİZMİ ETKİSİZ HALE GETİRİR

BİN YILDAN DAHA ESKİ İSKELET KEMİKLERİ, İMAM MEHDİ (AS) İLE KONUŞACAKLAR. (Mikyaal al-Makaarem,cilt 1, s. 223-224)

312- TEKNOLOJİK GELİŞMELERLE ÜRÜN ARTIŞI OLMASI

... İNSAN BİRKAÇ AVUÇ TOHUM ATACAK, 700 AVUÇ HASAT EDECEKTİR... (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 43)

313- BARAJLAR KURULARAK SUYUN ÇOK VERİMLİ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOK YAĞMUR YAĞMASINA RAĞMEN BİR DAMLASI BİLE BOŞA GİTMEYECEK. (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 43)

314- KURAKLIĞA KARŞI YAĞMUR BOMBASI KULLANILMASI

Müslim'in Nüvvas b. Sem'an'dan nakl ettiği bir hadiste şöyle varit olmuştur: "GÖĞE EMREDİP YAĞMUR YAĞDIRACAK..." (Kıyamet Alametleri, Baskı 10, sf. 219)

314- SÜT ÜRETİMİNDE ARTIŞ OLMASI

Bu hadis İbnil-Münadi Ali 'den rivayet etmiştir. Müslim'in Nüvvas b. Sem'an'dan nakl ettiği bir hadiste şöyle varit olmuştur: "... Yere emredip ekin bitirecek... HAYVANLARINI DA BOLLATACAK... MEMELERİNİ DE SÜTLE DOLDURACAK." (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219)

315- DEFİNE DEDEKTÖRLERİNİN KULLANILMASI

(Deccal) Yıkılmaya yüz tutmuş bir harabenin yanından geçerken "HAYDİ ALTINDA SAKLI OLAN DEFİNENİ ÇIKAR!" DİYE EMİR VERECEK, ANINDA DEFİNE MEYDANA ÇIKACAK..." (Müslim, Nuvvas'dan nakl edilmiştir) (Kıyamet Alametleri, s. 219)

316- TROL AVCILIĞI YAPILMASI

Onun (Deccal'in) akıllara hayret veren işlerinden biri de şudur: "GÜNDE ÜÇ DEFA DENİZE DALACAK; ELLERİNİN BİRİ UZUNDUR. UZUN OLAN ELİYLE DENİZİN DİBİNE DAYANACAK, DİĞER ELİYLE DENİZİN DİBİNE DAYANACAK DİĞER ELLERİYLE DERİNLİKLERDEKİ BALIKLARDAN İSTEDİĞİNİ TUTUP ÇIKARACAK..." (Ebu Nuaym Hüzeyfe (ra)'dan nakil edilmiştir). (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 216)

317- ÖMÜRLERİN UZAMASI

ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) ZAMANINDA ÖMÜRLER UZAYACAK. Ömürlerin uzaması onun (Hz. Mehdi (as)'ın) da uzun ömürlü olmasını gerektirir. (Kıyamet Alametleri, s. 184)

ÖMÜRLER UZAYACAK, emanetler yerine teslim edilecek. (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, sf. 1699, Sf. 179)

318- GÜNEŞ ENERJİSİNİN KULLANILMASI

Havada uçan kuşu tutacak anında GÜNEŞ'İN ALTINDA KIZARTABİLECEKTİR. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, 8. baskı, mütercim: Naim Erdoğan, Pamuk Yayıncılık, s. 216)

319- GÜNEŞ IŞIĞINI ENGELLEYEN DUMAN BULUTLARI (SİS BOMBALARI) KULLANILMASI

Deccal, " İŞTE BU GÜNEŞ BENİM İZNİMLE SEYR EDER, İSTERSENİZ ONU HAPS EDEYİM!" DİYECEK. "PEKALA HAPS ET BAKALIM" DİYE MÜKABELE EDECEKLER. BUNUN ÜZERİNE GÜNEŞİ HAPS EDECEK, BİR GÜNÜ BİR AY GİBİ, BİR HAFTAYI DA BİR SENE GİBİ YAPACAK. (Nuaym b. Hammad ve Hakim İbni Mes'uttan (RA) rivayet edilmiştir) (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219, 220)

320- MESAFELERİN KISALMASI

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Zaman kısalacak ve VASITALARLA MESAFELER KISALACAK. (Buhari, Fiten: 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313)

321- HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR ETTİĞİ VAKİT TV, RADYO VE İNTERNET YAYINLARI ARACILIĞIYLA İNSANLAR ONUN KONUŞMALARINI DİNLEYECEK VE HZ. MEHDİ (AS)'I GÖRECEKLERDİR

Ebû Ali el-Eş'arî; Hasan b. Ali el-Kûfî, Abbas b. Âmir, Rabî' b. Muhammed el-Muslî aracılığıyla Ebû Rabî'den rivayet eder: Ebû Abdullah'ın [Cafer Sâdık] şöyle buyurduğunu duydum: "EL-KÂİM (HZ.MEHDİ(AS)) ORTAYA ÇIKTIĞINDA ALLAH TARAFTARLARIMIZIN KULAKLARINI VE GÖZLERİNİ AÇAR (İŞİTME VE GÖRME HUSUSUNDA TARAFTARLARIMIZA YARDIM EDER). BÖYLECE ONLARLA KÂİM (HZ. MEHDİ (AS)) ARASINDA HERHANGİ BİR HABERCİ BULUNMAZ VE O, BULUNDUĞU MEKÂNDAN [DOĞRUDAN] TARAFTARLARIMIZA SESLENİR, TARAFTARLARIMIZ DA ONU DUYAR VE GÖRÜRLER." (Kuleynî, Kâfî, c.8, s.240–241, hadis no: 329)

322- HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA İSLAM AHLAKI TEKNOLOJİ VESİLESİYLE BİR KÖY EVİNDEN ÇÖLDEKİ ÇADIRA KADAR TÜM DÜNYAYA HAKİM OLACAKTIR

Mikdad b. Esved şöyle der: Resulullah (sav)'in "YERYÜZÜNDE İSLAM DİNİNİN GİRMEDİĞİ TOPRAK, ÇAMURDAN YAPILMIŞ BİR EV VE (ÇÖLDE) BİR ÇADIR KALMAZ." buyurduğunu duydum. (Mecma-ul Beyan, Tevbe suresinin 33. ayetinin tefsirinde)

323- ULAŞIMDA YÖNÜ BELİRLEYEN TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASI

Bineğine binmiş olan kimse, IRAK İLE MEKKE ARASINDA YOLU ŞAŞIRMA KAYGISINDAN BAŞKA HİÇBİR KORKU TAŞIMADAN SEYAHAT ETMEDİKÇE kıyamet kopmaz. (Müntehab-ı Kenzu'l-Ummal, 2/370-371)

11 / total 22
Harun Yahya'nın Ahir Zamanın 656 Alameti kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net