< <
14 / total: 22

Hz. Mehdi (as)'ın Güzel Ahlakı

360- AHLAKEN HZ. EBU BEKİR VE HZ. ÖMER'DEN DAHİ ÜSTÜNDÜR

İbni Şirin'den nakl edilmiştir: "MEHDİ EBU BEKR VE ÖMER (RA)'DAN ÜSTÜNDÜR… Ebu bekr'e (ra) dediler ki: "O, Ebu Bekr ve Ömer'den de mi üstün olacak?" "BAZI PEYGAMBERLERDEN BİLE ÜSTÜN OLACAKTIR!" diye cevab verdi... (Berzenci, Kıyamet Alametleri, 10. Baskı, s. 193)

361- ALLAH ONU BİR GÜNDE HİDAYETE ERDİRİR

"Mehdi bizden; Ehl-i Beyttendir, ALLAH ONU BİR GECEDE ISLAH EDER." (İbn Mace, Fiten, 34)

İmam Muhammed Taki Abdulazim Haseni'ye şöyle buyurdu: "Kâim, vaat edilmiş Mehdi'dir. ... Allah'a andolsun ki eğer kıyametin kopmasına bir gün dahi kalsa, Allah (cc) Mehdi zuhur etsin ve yeryüzünü zulümle dolduğu gibi adaletle doldursun diye o günü uzatır, ONUN İKTİDARINI MUSA'NIN İKTİDARI GİBİ BİR GÜNDE DÜZELTİR. Musa (as) eşi için biraz ateş almaya gitti. Ama risalet ve peygamberlik makamıyla geri döndü." ... (Bihar-ul Envar, cilt 51, s.156; Isbat-ül Hüdat, cilt 6, s. 420)

İslam alimleri bu hadisi şu şekilde açıklamışlardır:

... Bir gecede Hz. Mehdi (as)'ın ıslah edilmesi sözü ise Cenab-ı Hakkın kendisine kutup mertebesinin vermesine işarettir. Bu dereceyi çalışmakla, uğraşmakla kazanamaz. Yüce Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi Hz. Peygamber (sav)'e verilen bu lütuf, Hz. Mehdi (as)'a da verilmiştir. Yüce Mevla, Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi 52. ayette Peygamberimiz (sav)'e şöyle demiştir: "Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat Biz onu (kitabı) kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin." Hz. Mehdi (as), dini meselelerde zamanındaki müçtehitlerin en faziletlisi ve en mükemmelidir. Bu da onun büyüklüğünü, mertebesinin yüksekliğini, makamının yüceliğini gösterir.

(Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi, "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi)

Bediüzzaman Said Nursi de, Hz. Mehdi (as)'dan şu şekilde bahsetmektedir:

Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, elbette EN BÜYÜK BİR MÜÇTEHİD (içtihad eden büyük İslam alimi), hem EN BÜYÜK BİR MÜCEDDİD (her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi, yenileyen, yenileyici), HEM HAKİM, HEM MEHDİ, HEM MÜRŞİD (doğru yolu gösteren kişi), HEM KUTB-U AZAM (Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan, zamanın en büyük mürşidi) olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da, Ehl-i Beyt-i Nebeviden (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) olacaktır...

(Mektubat, 411-412)

362- AHLAKI PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN AHLAKINA BENZER

Yakında onun (Hz. Hasan'ın) soyundan, Nebinizin (sav) adıyla adlandırılan bir kimse (HZ. MEHDİ (AS)) çıkacak, AHLAKINDA ONA (HZ. PEYGAMBER (SAV)'E) BENZEYECEK... (Tac V, 363)

Ebu Salih Saibi, El-Fitan adlı eserinde Hazreti Müminlerin Emiri'nden nakletmiştir: "HAZRETİ MEHDİ (AS) GÖRÜNÜM, AHLAK, HUY VE ÜSTÜN FAZİLETİYLE, ALLAH'IN ELÇİSİ (SAV)'E PEK BENZEYECEKTİR." (El-Melahim ve El-Fitan, Bölüm 79)

363- MEZİYETLERİ ÇOK OLACAKTIR

Zamanındaki FİTNELERİN ZORLUĞU SEBEBİYLE ONUN MEZİYETLERİ ÇOKTUR. (İbn Hacer, eI-Kavlu'l-Muhtasar fi'l-Mehdi'l-Muntazar, s. 71)

364- AKLINA VE İMANINA ÇOK GÜVENİLECEK BİR İNSANDIR

"Ey inananların Efendisi, bize senin Mehdin (as) hakkında haber ver." İnananların Efendisi dedi ki: "... O (MEHDİ (AS)) EN İYİ SIĞINAKTIR ARANIZDAKİ, EN İYİ BİLEN VE EN NAZİK OLANDIR." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, sf. 184)

365- PEYGAMBERLER GİBİ AZAMETLİDİR

Abdullah bin Zamre, İbn-i Mâti-i Himyeri (Kâ'b-ul Ahbar)'den nakleder ki şöyle dedi: "... Kıyam edecek (Kâim) olan Hz. Mehdi (as), ... ALLAH PEYGAMBERLERE VERDİĞİ (AZAMETİ) ONA DA VERECEKTİR..." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 169)

366- MÜCADELECİDİR, ZORLUKLAR KARŞISINDA ASLA YILMAZ

MEHDİ İŞİ SIKI TUTACAK. (Kıyamet Alametleri, s.175)

FİTNELERİ ÖNLEMENİN KENDİSİNE ZOR GELMEYECEĞİ VE ÖLDÜRMENİN DE ONU VAZGEÇİREMEYECEĞİ EHLİ BEYTİME MENSUP BİRİSİ (MEHDİ) sahip olmadan günler geceler bitmeyecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.12)

Mehdi Doğu tarafından çıkacak. KARŞISINA DAĞLAR BİLE DİKİLSE ONLARI EZİP GEÇECEK, O DAĞLARDA KENDİSİNE YOL BULACAKTIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s.39)

367- AHLAK OLARAK HZ. İSA (AS)'A DA BENZER

Abdullah bin Zamre, İbn-i Mâti-i Himyeri (Kâ'b-ul Ahbar)'den nakleder ki şöyle dedi: "... Kıyam edecek (Kâim) olan Hz. Mehdi (as), ...hayırda, görünüşte ve AHLAKTA EN ÇOK HZ. İSA'YA BENZEYEN O'DUR..." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 169)

368- HER AN ALLAH KORKUSUYLA HAREKET EDER

... Aynen, kartal cinsinden Neşir kuşunun kanatlarıyla titremesi gibi ALLAH'TAN KORKACAKTIR. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 51)

369- ALLAH'IN BÜYÜKLÜĞÜNÜ, GÜCÜNÜ ÇOK DÜŞÜNENDİR

Hz. Mehdi (as) ALLAH'IN KARŞISINDA, ALLAH'IN AZAMETİ KARŞISINDA HUŞU EDENDİR, çok huşu eden; kanatlarını açıp, başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibi. Hz. Mehdi (as), ALLAH'IN CELALİ KARŞISINDA BÖYLE HUZU (tevâzu hâli, alçak gönüllü olma, Allah'ın azametini, Celâl ve Cemâlini, büyüklüğünü düşünmekten meydana gelen insandaki huzur ve huşu hâli) VE HUŞU EDENDİR. (El-Mehdiyy-il Mev'ud,cilt 1, s. 280 ve 300)

370- ALLAH'A KARŞI BOYUN EĞİCİDİR

MEHDİ ALLAH'A KARŞI SON DERECE BOYUN EĞİCİDİR. Ahlak bakımından Peygambere benzer. 
(Kıyamet Alametleri, s. 163)

371- HER NE OLURSA OLSUN ALLAH RIZASINI GÖZETİR

ONLAR HİDAYETE KARŞI HEVALARINA UYMAK İSTEDİKLERİNDE O DA (HZ. MEHDİ (AS) HEVAYA KARŞI HİDAYETE UYMAYI İSTER. ONLAR KURAN'A KARŞI REYLERİNİ İSTERLERSE, O DA REYE KARŞI KURAN'A UYMAYI İSTER. (Nehcül belağe, 138. Hutbe)

372- KURAN'A UYGUN DAVRANMAKTAN ASLA TAVİZ VERMEZ

Hz. Ali, Hz. Mehdi (as)'ın kıyamının getirdikleri hakkında şöyle buyurur: "HALKIN KİŞİSEL REYLERİNİ, YORUMLARINI BOŞ VERİR; KURAN'IN HÜKMÜNÜ İCRAYA BAŞLAR." (Mikyalu'l Mekarimcilt 1, s. 81)

373- KARŞILAŞILAN SORUNLARA KESİN ÇÖZÜMLER ÜRETİR

Hz. Mehdi (as) İMDADA GELEN VE FERYADRESDİR (FERYAD EDENİN YADIMINA KOŞAN, YARDIM EDENDİR). ALLAH, O'NU DÜNYADAKİ İNSANLARIN İMDADINA YETİŞMESİ İÇİN GÖNDERECEKTİR... (El-Mehdiyy-il Mev'ud,cilt 1, s. 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318,cilt 2, s. 11)

374- ZORLUK İÇİNDEKİ İNSANLAR İÇİN SIĞINAKTIR

Dedi ki: "Ey Emirülmüminin! Bu Mehdi kimdendir?" Buyurdu ki: "Ben-i Haşim'dendir, Arapların yüce dağının zirvesinden. O ÖYLE BİR DENİZDİR Kİ ONA GİREN KAYBOLUR. KENDİSİNE SIĞINANLAR İÇİN AMANDIR.." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 250)

"Ey inananların Efendisi, bize senin Mehdin (as) hakkında haber ver." İnananların Efendisi dedi ki: "... O (MEHDİ (AS)) EN İYİ SIĞINAKTIR ARANIZDAKİ, EN İYİ BİLEN VE EN NAZİK OLANDIR..." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, sf. 184)

375- HZ. MEHDİ (AS) AHKAMDA MASUMDUR, İLHAM İLE HAREKET EDER

Dedim ki: "HZ. MEHDİ (AS) ALLAH'IN RIZASINI NEREDEN BİLECEKTİR?" BUYURDU Kİ: "ALLAH ONUN KALBİNE RAHMETİNİ NAZİL EDECEKTİR." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 191)

376- VERDİĞİ KARARLAR ALLAH'I KORUMASI ALTINDADIR

Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir: "Allah Azze ve Celle (İmam Mehdi'yi) diğer kullarının işlerini idare etmesi için seçtiği zaman, onun göğsünü bu işin üstesinden gelebilecek şekilde açar, kalbine hikmet kaynaklarını yerleştirir, ona öyle bir ilim ilham eder ki, bundan sonra hiçbir soruya cevap vermekte zorlanmaz, asla doğrudan sapmaz, isabetsiz cevap ağzından çıkmaz. Bu bakımdan kulların işlerini yürütmesi için Allah tarafından görevlendirilen İmam Mehdi masumdur, desteklenmiştir, başarılı kılınmıştır ve doğrultulmuştur. Hatalardan, sürçmelerden ve tökezlemelerden yana güvence altındadır. Allah onu (İmam Mehdi'yi) bu işe özgü kılar ki, kullarının üzerindeki eksiksiz kanıtı ve yarattıklarının arasındaki şahidi olsun." (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)

377- KURAN'I VE SÜNNET-İ SENİYYEYİ CANLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIR

O da (Hz. Mehdi (as) da) adalet nasıl uygulanırmış, onlara gösterecek; KİTAB'A VE SÜNNETE TEKRAR HAYAT VERECEK... (Nehcül belağe, 138. Hutbe)

RESULULLAH'IN (SAV) HER YAPTIĞINI O (HZ. MEHDİ (AS)) DA YAPACAKTIR; RESULULLAH (SAV) CAHİLİYE TEMELLERİNİ YIKTIĞI GİBİ O (HZ. MEHDİ (AS)) DA ÖNCEKİ TEMELLERİ YIKACAKTIR. O, İslam'ı yeniden baştan alacaktır. (Mikyalu'l Mekarim,cilt 1, s. 57)

378- ÇOK İTİDALLİDİR

O (Hz. Mehdi (as)) MUTEDİL... bir gençtir. 
(Sımt-ul Nucum-il Avali,cilt 4, s. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157)379- İLMİ MÜCADELESİYLE DÜNYA ÇAPINDA ETKİ UYANDIRIR

Va'dedilmiş Kaim (Hz. Mehdi (as)) ... O KADAR GÜÇLÜDÜR Kİ; YERYÜZÜNÜN EN BÜYÜK AĞACINA DA EL UZATSA ONU KÖKÜNDEN SÖKÜP ATAR, DAĞLAR ARASINDA FERYAD EDECEK OLURSA SERT KAYALAR UN UFAK OLUR... (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, cilt 6, s. 19)

380- ÇOK CÖMERTTİR

Tavus: "… (HZ. MEHDİ (AS)) MAL İNFAK ETMEKTE ÇOK CÖMERTTİR…" (El-Havi,cilt 2, s. 150)

381- İHTİYAÇ İÇİNDE OLANLARA KARŞI ÇOK MERHAMETLİDİR

Tavus: "... (HZ. MEHDİ (AS)) ACİZLERE KARŞI ÇOK MERHAMETLİDİR." (El-Havi,cilt 2, s.150)

382- FİTNELERİ YOK ETMEK İÇİN İLMİ MÜCADELE YAPAR

Ebu Ma'bed şöyle diyor: İbni Abbas'a dedim ki; "Bana Mehdi hakkında bir şey söyle. "Ümit ederim ki çok geçmeden ALLAH TEALA FİTNELERİ YOK ETMEK İÇİN BİZDEN OLAN BİR GENCİ GÖNDERİR" dedi. (Melahim, s.169)

383- BİR DAMLA BİLE KAN DÖKÜLMESİNE İZİN VERMEZ

ZAMANINDA NE BİR KİMSE UYKUSUNDAN UYANDIRILACAK, NE DE BİR KİMSENİN BURNU KANAYACAKTIR. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 44)

384- ÇOK ADALETLİDİR

(HZ. MEHDİ (as)) KİMSEYİ BAŞKASINDAN ÜSTÜN TUTMAYACAK. (El-Mehdiyy-il Mev'ud,cilt 1, s. 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, cilt 2, s. 11)

Hz. Mehdi (as) kıyam ettiğinde –bazı zorluklar çıktıktan ve savaşlar yapıldıktan sonra- ZULÜM VE HAKSIZLIĞI ORTADAN KALDIRACAK VE YERYÜZÜNÜN HER YERİNİ ADALETLE DOLDURACAKTIR. (Bihar'ül Envar, cilt 51, s. 146)

385- İNSANLARIN İMANINA VE ALLAH'TAN KORKMALARINA VESİLE OLUR

Ebu'l Hicaf da Peygamberin (sav) üç defa şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: ... "(HZ. MEHDİ) KULLARIN KALBİNE ALLAH'A KULLUĞU YERLEŞTİRECEKTİR." (Bihar-ul Envar,cilt 51, s. 74)

386- HERKESE KARŞI ÇOK ŞEFKATLİ, MERHAMETLİDİR

… İbn-i Ebu Hamza'dan: Ona (Hz. Mehdi (as)'a) adalet, İNSAF (merhamet) VE İHSAN (bağışta bulunma, iyilik etme) SIFATLARI HEDİYE EDİLMİŞTİR. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 287)

387- CENNET İLE MÜJDELENMİŞTİR

İbn-i Abbas'tan; dedi ki: Hz. Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "HZ. MEHDİ (AS) CENNET EHLİNİN TAVUSUDUR." (El-Fusul'ül-Mühimme, s. 295; İbn-i Şirveyh-i Deylemi, el-Firdevs, Elif ve Lâm babı; Yenabi'ül-Mevedde, s. 181, 435 ve 489; Nur'ül-Ebsar, s. 154)

Enes bin Malik'den; dedi ki: Hz. Resulullah (sav)'in şöyle buyurduğunu duydum: "BİZ ABDULMUTTALİB EVLÂTLARINDAN YEDİ KİŞİ CENNET EHLİNİN EFENDİLERİYİZ: BEN, HAMZA, ALİ, CAFER, HASAN, HÜSEYİN VE MEHDİ." (Sünen-i İbn-i Mace, hadis no: 4077, Yenabi'ül-Mevedde, s.435, Savaik-ül Muhrika, s.309, Zehair-ül Ukba, s.15, Metalib-üs Sual, ikinci bab, el- Burhan fi Alamat-ül Mehdi, ikinci bab ve...)

388- ZAMANININ EN HAYIRLISIDIR

İbn-i Cerir, Tehzib-il Asar'da şöyle tahric etti:
 "MUHAMMED ÜMMETİNİN EN HAYIRLISI ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın.. O Mehdi'dir." (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.57)

Devrinde YERYÜZÜNÜN EN HAYIRLISI KENDİSİ OLACAKTIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s.27)

389- İNSANLARIN RAHATI, HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN GAYRET EDECEKTİR

Nechül Belağa'dan: İnananların Efendisi (sav) dedi ki: ... (HZ. MEHDİ (AS)), ESİRİ ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTURMAK, KÖLEYİ AZAD ETMEK ve YANLIŞ YÖNLENDİRİLMİŞ ULUSU DAĞITMAK VE DOĞRULUĞU İZLEYENLERİ BİRLEŞTİRMEK İÇİN erdem sahibinin örneklerini izleyecektir." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)

389- SABIRLIDIR

... EYÜP PEYGAMBER (AS)'IN SABRINA sahiptir. (Kefaayah al-Asar, s. 43)

390- ÇOK MERHAMETLİDİR

... Yoksullara karşı çok merhametli olması, Mehdi (as)'ın alametlerindendir. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

... Mazlumlara karşı da çok merhametli olmasıdır. (Nuaym b. Hammad, vr. 50b; Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

391- SICAK KANLI VE SEVGİ DOLUDUR

Mahmud b. Vahib Kızoğlu Bağdadi-i Hanefi: "Cevheret-ul Kelam" adlı kitapta şöyle yazar: O (HZ. MEHDİ (AS)) SICAK KANLI VE GÜZEL BİR GENÇTİR...

(Cevheret-ul Kelam, s. 157)

392- İHTİYAÇ İÇİNDE OLANLARA KARŞI KORUYUCUDUR

İmam Mehdi (as) büyük miktarlarda servet dağıtacaktır. FAKİRE VE İHTİYAÇ SAHİBİNE KARŞI ÇOK YUMUŞAKTIR. (Muntakhab al-Asar, Sayfa 311)

393- MÜSLÜMANLARI KORUMA HİSSİ ÇOK GÜÇLÜDÜR

İslam'ın aleyhine söylenecek bir söz bile ona ağır gelir.

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 30)

Hz. Mehdi (as)'ın hamiyet duygularının çok güçlü olacağı hadislerde bildirilmiştir. İslam aleyhinde yapılacak her türlü sözü tam olarak cevaplandıracak, her türlü hareketi tamamen etkisiz hale getirecektir.

394- ZALİME KARŞI HAKKI MÜDAFAA EDER

Hz. Mehdi (as) zalime karşı hakkı müdafaa edecektir. Hatta (zalim) bir insanın azı dişinde olan (haksız bir lokmayı) bile ondan çekip alacak ve sahibine iade edecektir.

(En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal )

395- KİMSEYE TENEZZÜL ETMEZ

O, benim ümmetimden, tenezzül etmeyen (Allah'tan başka hiçbir varlığa minnet duymayan) bir adamdır. (Suyuti, el-havi, 2/24)

396- İHTİYAÇLARINI İNSANLARA BİLDİRMEZ

Hz. Hüseyin (ra) soruldu:

"İmam Mehdi hangi alametlerle bilinir?" Şöyle cevap verdi: "... İnsanlar ona muhtaç olurlar. O, ise insanlara ihtiyacını bildirmez."

(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

397- İNSANLARA İHSANI BOL VE GÜZEL OLUR

Zamanın inkitaa uğradığı (sistemlerin değiştiği) bir dönemde, Mehdi (as) denen bir adam gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacak. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

O, fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek ve ihsanı karşılıksız olacaktır. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

398- İLMİ MÜCADELESİNDE KARARLIDIR

İnsanlar hakka dönünceye kadar (fikri) mücadelesine devam edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

"Ey inananların Efendisi, bize senin Mehdin (as) hakkında haber ver." İnananların Efendisi (sav) dedi ki: "... (HZ. MEHDİ (AS)) ÖLÜM GELDİĞİNDE KORKMAYACAKTIR; imanlı olanlar etrafını sardığında uzaklaşıp yüz çevirmez; SAVAŞÇILAR ONA KARŞI MÜCADELE VERDİKLERİNDE TEREDDÜT ETMEZ... CÖMERTTİR VE GÖZÜ PEKTİR..." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 184)

Allah Kuran'da pek çok ayette elçilerinin güzel ahlakı ve cesur karakterlerinden bahsetmektedir. Elçiler kavimlerinin tüm inkarlarına, alaylarına, tuzaklarına ve saldırılarına en güzel şekilde karşılık vermişler ve her zaman Allah'ın yardımıyla galip gelmişlerdir.

Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme. (Hicr Suresi, 94)

399- İŞLERİ ÇOK SERİ ŞEKİLDE HALLEDER

Mehdi (as) hesabını çok seri bir şekilde görecek ve vaadinden dönmeyecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)

400- HZ. MEHDİ (AS), GÜÇLÜ İMANI, HEYBETİ, VAKARI, SOYLU TAVIRLARI VE PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN ONUN HAKKINDA YAPTIĞI TARİFLERLE TANINACAKTIR

Hz. Mehdi (as), imanı, asaleti, heybeti, vakarı, soylu tavırları, güzel ahlakı, hiç kimseden hediye almaması aksine hediyeyi dağıtan olması, tüm insanlara İslam ahlakını hiçbir ücret istemeden tebliğ etmesi, yaptığı hizmetlerden hiçbir şekilde karşılık beklememesi ve her tavrıyla İslam'a faydalı olmasıyla tanınacaktır. Müslümanlar, Peygamberimiz (sav)'in onun hakkında bildirdiği bu faziletlerini her yerde konuşacaklar ve bu da Hz. Mehdi (as)'ın tanınmasında ayrı bir delil oluşturacaktır.

Ebu'l Carud der ki:

İmam Muhammed Bakır'a: "... İMAM (HZ. MEHDİ (AS)) NE İLE TANINIR?" diye arzedince şöyle buyurdu:

"HİDAYET VE HEYBETİ İLE VE ALİ MUHAMMED'İN, ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) FAZİLETLERİNİ İKRARI İLE." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 284)

Haris bin Muğayre-i Nasrı der ki, İmam Caferi Sadık'a, "İMAM (HZ. MEHDİ (as)) NE İLE TANINIR?" diye arzedince şöyle buyurdu:

"HEYBET VE VAKAR İLE. BAŞKA NE İLE TANINIR? AYRICA HELAL VE HARAM İLE, HALKIN ONA OLAN İHTİYACI İLE VE ONUN HİÇ KİMSEYE MUHTAÇ OLMAMASINDAN TANINIR..." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 283)

401- AMELİNDE AYIP VE ZULÜM YOKTUR

Ben Hz. Mehdi (as)'ı, peygamberlerin sayfalarında (kitaplarında) şöyle bulurum: "Hz. Mehdi (as)'ın amelinde ne zulüm ne de ayıp vardır."

(Nuaym b. Hammad, vr. 50b; Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 21)

402- HZ. MEHDİ (AS)'IN HİKMETİ, BASİRETİ, FERASETİ VE ANLAYIŞI ÇOK GÜÇLÜ OLACAKTIR

Hadislerde Hz. Mehdi (as)'ın Allah'ın kendisine verdiği özel bir güce sahip olduğu bildirilmektedir:

O, kimsenin bilemediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Hz. Mehdi (as) denilmiştir.

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman)

Muhyiddin Arabi Hz. Mehdi (as)'ın bazı özelliklerini saymaktadır. Aşağıdaki izahında Hz. Mehdi (as)'ın dikkat çeken başlıca 9 özelliğine yer vermektedir:

1. Basiret sahibi olması

2. Kutsal kitabı anlaması

3. Ayetlerin manasını bilmesi

4. Tayin edeceği kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi

5. Öfkelendiğinde bile merhamet ve adaletten ayrılmaması

6. Varlıkların sınıflarını bilmesi

7. İşlerin girift taraflarını bilmesi

Çünkü bunlardan haberi olan bir lider vereceği hükümlerde yanılmaz. Hz. Mehdi (as) kıyas ilmini onunla hükmetmek için değil, ondan kaçınmak için bilir. Çünkü verdiği hüküm doğru bir ilham neticesi olacak. Yani Hz. Muhammed (sav)'in getirdiği şeriat üzere hükmedecek. Bu sebepledir ki Peygamberimiz (sav) onu vasfederken "Benim izimi takip edecek, hataya düşmeyecek" demiştir. Bundan anlıyoruz ki, Hz. Mehdi (as), şeriat sahibi değil, şeriata uyandır.

8. İnsanların ihtiyacını iyi anlaması

Çünkü onların her türlü işlerini görmek için Allah onu diğer insanlar üzerine seçmiştir. Liderlerin davranış ve faaliyetleri kendilerinden ziyade halkın menfaatine olmalıdır... Halkın yararına aykırı şeylerle uğraşıp, onların işlerini görmeyen bir lider azledilmelidir. Çünkü onunla diğer insanlar arasında fark kalmamıştır.

9. Bilhassa kendi zamanında ihtiyaç hissedilen gaibi ilimlere vukufu bulunması. Çünkü ancak o sayede yeni yeni zuhur edilecek meseleleri halledebilir. (Kıyamet Alametleri, s. 189)

Hz. Mehdi (as)'ın feraseti, basireti ve anlayışı çok güçlü olacaktır. Birçok konuyu Allah'ın ilhamı ile hissedecektir.

İmam Sadık (as) buyurmuştur ki: "HZ. MEHDİ (AS), HER KAVMİN İŞLERİNİN İÇYÜZÜNDEN (sakladıkları şeyden) HABER VERİR VE DOSTUNU DÜŞMANINDAN FERASETLE AYIRIR." (Sırat'ul-Mustakifm, c. 2, s. 254)

403- KİMSEYE KÖTÜLÜK YAPILMASINA MÜSAADE ETMEZ

ONUN (HZ. MEHDİ AS) ZAMANINDA KİMSEYE KÖTÜLÜK EDİLMEZ. (El-Mehdiyy-il Mev'ud..., c. 1, s. 280 ve 300)

404- BİTKİLERİ VE HAYVANLARI ÇOK SEVER

Hz. Mehdi (as), kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

Hz. Mehdi (as) bir yere kuru bir dalı diker ve dal yapraklanıp yeşillenir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 67)

Bu hadis-i şeriflerde, Hz. Mehdi (as)'ın bitkileri seveceği ve onlarla bizzat ilgileneceğine işaret edilmektedir. Bir başka hadis-i şerifte ise şöyle bildirilmektedir:

Hz. Mehdi (as) uçan bir kuşa işaret ettiğinde, kuş hemen bu emirle yere düşecek. Kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır.

(El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

Bu hadisle de Hz. Mehdi (as)'ın hayvanlarla ilgileneceği, hayvanların da kendisini seveceğine işaret edilmektedir. Nitekim bir diğer hadiste, "yer ve gök ehlinin Hz. Mehdi (as)'ı sevdiği", "kuşların ve denizlerdeki balıkların dahi ondan razı oldukları" bildirilmektedir:

Onun hilafetinden (manevi liderliğinden) yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile razı olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)

405- HZ. MEHDİ (AS)'IN HAYVANLARA KARŞI SEVGİSİ OLACAK VE ONLARIN HALİNİ ANLAYACAKTIR

O (HZ. MEHDİ (AS)), DOĞRULANMIŞ, KUŞ VE BÜTÜN HAYVANLARIN DİLLERİNİ BİLEN BİRİDİR. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 188)

Hz. Mehdi (as)'ın, hayvanlara karşı sevgisi ve şefkati çok güçlü olacak; onların halini, ihtiyaçlarını çok iyi anlayacaktır. Onun döneminde, yeryüzündeki tüm varlıklar gibi yerdeki ve gökteki tüm hayvanlar da Hz. Mehdi (as)'a karşı çok büyük bir sevgi duyacak; hepsi ondan razı olacaklardır:

Hz. Mehdi (as) ile müjdelenin... ONDAN YER VE GÖK EHLİ RAZIDIR... (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)

ONUN (Hz. Mehdi (as)'ın) HİLAFETİNDEN (manevi liderliğinden) YER VE GÖK EHLİ, HATTA HAVADAKİ KUŞLAR BİLE RAZI OLACAKTIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)

... O ZAMAN (Hz. Mehdi (as) döneminde), YER VE GÖK EHLİ, BÜTÜN YABANİ HAYVANLAR, KUŞLAR, HATTA DENİZDEKİ BALIKLAR BİLE ONUN HİLAFETİYLE (manevi liderliğiyle) SEVİNECEKLERDİR...

406- HZ. MEHDİ (AS)'IN HİÇ MALI MÜLKÜ OLMAYACAKTIR

O (Hz. Mehdi (as)) DÜNYAYA GÖNÜL BAĞLAMAZ VE (BUNUN İÇİN DE) TAŞ ÜSTÜNE TAŞ YIĞMAZ.

(El-Mehdiyy-il Mev'ud..., c. 1, s. 280 ve 300)

407- İNSANLAR İÇİN EN İYİ DOSTTUR

Sonra Hz. Mehdi (as)'ın sıfatlarını sayarak buyurdu ki: "İÇİNİZDEKİ EN GENİŞ SIĞINAKTIR, İÇİNİZDE İLMİ EN ÇOK OLANDIR VE DOSTLARINI, SEVDİKLERİNİ EN FAZLA ARAYIP SORANDIR. Allah'ım! Onun zuhurunu, hüzünlerin giderilmesine vesile kıl ve ümmetin dağınıklığını onunla topla! Eğer Allah seni muvaffak kılarsa ONUN BİATINA KOŞ (ONA TABİ OL) VE ONDAN ASLA VAZGEÇME. EĞER MUVAFFAK OLUR DA, ONA ULAŞIR VE HİDAYET OLURSAN ONDAN ASLA VAZGEÇME. Âh - ve eliyle göğsünü göstererek - onu ne de çok görmek isterdim." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252)

408- ÜSLUBU VE TAVRI ÇOK SAMİMİDİR

Hz. Mehdi (as)'ın tebliğ yöntemi insanların kalplerinin derinliklerine işleyen ve Allah'a en samimi kalple yönelten türden olacak. Dinden uzaklaşmış olanlar ibadetlerine, tatminkarlığa ve güvenliğe geri dönecekler. (İkdud Durar, sayfa.156, Bihar- ül Envar, Cilt 53, s. 36 ve 280)

Hadiste, Hz. Mehdi (as)'ın İslam ahlakını anlatırken son derece samimi bir yöntem kullanacağı anlatılmıştır. Allah Hz. Mehdi (as)'ın samimiyetini de vesile ederek "Hadi" sıfatıyla tecelli edecek ve insanları hidayete erdirecektir. Hz. Mehdi (as)'ın devrinde insanlar halis bir kalple Allah'a iman edecekler ve imanı zayıflamış kişilerin de yeniden imanları güçlenecektir. Hz. Mehdi (as)'ın İslam ahlakını anlatım şeklindeki samimiyetin özellikle dikkat çekmesinin nedenlerinden biri de, Hz. Mehdi (as)'ın yaşadığı dönemde insanların genel olarak samimiyetten uzak bir tavır içinde olmalarıdır. Hadiste ayrıca iman eden kişilerin kalplerinin tatmin olacağına ve güvenlik ortamının oluşacağına da dikkat çekilmiştir.

14 / total 22
Harun Yahya'nın Ahir Zamanın 656 Alameti kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top