< <
15 / total: 22

Hz. Mehdi (as)'ın İlmi

409- HER KONUDA ÇOK BİLGİLİDİR

Hâkim sahihtir kaydiyle Ebu Hüreyre'den şu haberi nakletmiştir: Peygamber (sav) buyurdu: "İnsanların MEDİNE ÂLİMİNE (HZ. MEHDİ (AS)) ulaşmak için develerini sürerek yollara çıkacağı günler yakındır. İşte o zaman ONLAR, MEDİNE ÂLİMİNDEN (HZ. MEHDİ (AS)'DAN) DAHA BİLGİLİ BİRİSİNİ BULAMAYACAKLARDIR." (Celaleddin es-Suyuti, Peygamberimizin Mucizeleri ve Büyük Özellikleri, Uysal Kitabevi: 2/265)

HZ. MEHDİ (AS)'IN İLİM VE HİLMİ HERKESTEN DAHA ÇOKTUR. Hz. Mehdi (as), Peygamber (sav)'in adını taşımaktadır ve ahlakı da Muhammedi (sav) ahlaktır. (El-Mehdiyy-il Mev'ud,cilt 1, s. 281-282 ve 266 ve 300)

410- HER KONUYU DELİLLERİ İLE İSPATLAR, ÖYLE Kİ KİMSE ONA KARŞI DELİL GETİREMEZ

Şeyh Tusi'nin Gaybet'i: "HZ. MEHDİ (AS)'IN HAKİMİYETİ (manevi liderliği) ALLAH'IN TÜM YARATTIKLARI HAKKINDAKİ DELİLLERİNDEDİR; bunlar öyle çoktur ki, ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) DELİLLERİ BÜTÜN İNSANLAR ÜZERİNDE GALİP GELECEK (ETKİLİ OLACAK, HAKİM OLACAK) VE KİMSENİN ONA KARŞI GETİRECEK BİR GEREKÇESİ (NEDENİ) OLMAYACAKTIR." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 70)

411- KENDİSİNE YÖNELTİLEN SORULARA ÇOK AKILCI CEVAPLAR VERİR

... HZ. MEHDİ (AS) DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ ŞEYLER HAKKINDAKİ TÜM SORULARA CEVAP VERİR. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 283)

412- OLACAK GELİŞMELERİ EN İSABETLİ ŞEKİLDE TESPİT EDER

Ebu Basir şöyle rivayet etmiştir: Ebul Hasan (Musa b.Cafer)'e dedim ki: "Seni yaratan Allah'a kurban olayım! İmam Mehdi hangi işaretiyle bilinir?" Buyurdu ki: "İmam Mehdi'nin bilinmesini sağlayan birkaç özelliği vardır. İNSANLAR ONA SORU SORDUKLARINDA DERHAL CEVAP VERİR; EĞER HUZURUNDA SUSSALAR, O KENDİLİĞİNDEN KONUŞMAYA BAŞLAR VE YARIN OLACAKLARI (yaşanacak gelişmeleri) ANLATIR. İNSANLARLA HER DİLDEN KONUŞUR." (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1S. 402)

413- HZ. MEHDİ (AS)'IN TEBLİĞİ İNSANLAR ÜZERİNDE ÇOK ETKİLİ OLUR

HZ. MEHDİ (AS) KURU BİR AĞACI DİKTİĞİNDE DE AĞAÇ HEMEN YEŞİLLENİP YAPRAKLANACAKTIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

Asrında CAHİL, CİMRİ VE KORKAK OLAN BİR ADAM HEMEN ALİM, CÖMERT VE CESUR OLACAK. 
(Kıyamet Alametleri, s.186)

414- ADALETİN TAM HAKİM OLMASINA VESİLE OLUR

Hz. Mehdi (as) YENİ BİR YARGI VE KAZAVET (HAKİMLİK) SİSTEMİ getirecek. (El-Gaybet (Nümani) Bihar'ül Envar, cilt 52, s. 349, 354)

Hz. Mehdi (as) dürüst ve adil yargı sistemini teşvik edip yargıda ve hakimlik ahlakında mükemmelliği sağlayacaktır.

Hz. Mehdi (as) döneminde, İslam alemindeki devletlere musallat olan çeteleşmeler neticesinde yargıya müdahaleler olacak; adalet sisteminde bozulma ve dejenerasyon meydana gelecektir. İşte Hz. Mehdi (as) bu dönemde ortaya çıkacak ve oluşan bu dejenerasyon ancak Hz. Mehdi (as) vesilesiyle düzelecektir.

415- DİNİ MESELELER HAKKINDA YÜKSEK İLİM SAHİBİDİR

... HZ. MEHDİ (AS), DİNİ MESELELERDE ZAMANINDAKİ MÜÇTEHİTLERİN EN FAZİLETLİSİ VE EN MÜKEMMELİDİR. Bu da onun büyüklüğünü, mertebesinin yüksekliğini, makamının yüceliğini gösterir. (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi, "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi)

Onun (Hz. Mehdi (as)'ın) döneminde DİN TAMAMEN REY'DEN ARINMIŞ OLARAK ESKİ HÜVİYETİNİ KAZANACAKTIR. (Muhyiddin Arabi, "Futuhat-El Mekkiye", 66. bab,cilt 3, s. 327- 328)

416- ALTIN MÜHÜRLÜ KİTABI İNSANLARA SESLİ OLARAK OKUYACAKTIR

İmam Sadık diyor ki: Kaim (Hz. Mehdi (as)) belli bir giysi giydiğinde Peygamber'in (sav) ALTIN MÜHÜRLE MÜHÜRLENMİŞ MEKTUBUNUN (KİTABININ) MÜHÜRÜNÜ ÇIKARTARAK (KAPAĞINI AÇARAK), İNSANLARA YÜKSEK SESLE OKUYACAKTIR. (Bihar'ül Envar,cilt 52, s. 326)

417- HADİSLER KONUSUNDA ÇOK BİLGİLİDİR

Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır'ın şöyle buyurduğunu duydum: ... Buyurdu ki: "Hz. Mehdi (as) kıyam ettiğinde Resulullah (sav)'in yolundan gidecektir. YALNIZ O (HZ. MEHDİ (AS)), RESULULLAH'IN (SAV) ESERLERİNİ AÇIKLAYACAKTIR..." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 191)

418- ALLAH HZ. MEHDİ (AS)'I VESİLE EDEREK, HEM ŞİDDETİ HEM DE ŞİDDETİN FELSEFESİNİ YOK EDECEKTİR

Şeyh Tusi'nin Gaybet'i: "Sonra Hz. Mehdi (as)'ın yükselişi olacak... ALLAH ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) VASITASIYLA YALANLARI ORTADAN KALDIRACAKTIR. ONUN (HZ. MEHDİ (AS) VASITASIYLA, ŞİDDETİ ORTADAN KALDIRACAKTIR. O (Hz. Mehdi (as)) boyunlarınızdaki esaret ayıbını kaldıracaktır." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 132)

419- ALLAH'IN HALİFESİDİR

... Mehdi (as) zuhur edince, herşeyi bırakıp mümkün olan her vesileyle ona doğru koşunuz. Zira O ALLAH'IN HALİFESİ (manevi lider) VE BENİM VASİMDİR. (Bihar-ul Envar, cilt51, s.65; Isbat-ul Hüdat, cilt6, s.382)

420- CİFR (EBCED) İLMİNİ BİLİR

Bazıları dediler ki, BU KİTABI KEMAL-İ VUKUF (olgunluğa ulaşmış) AHİR ZAMANDA HURUCU MUNTAZAR (çıkışı beklenen) HZ. MEHDİ (AS)'IN HURUCUNA MEVKUFTUR (çıkışına atfedilmiştir) Kİ, ONLAR CİFR İLMİNE VAKIF VE SIRLARINA ARİF OLURLAR (bilirler). Kitab-ı enbiyayı salifeden dahi bu ilim varid olmuştur. (Bu ilim, geçmiş peygamberlere verilen kitaplardan ulaşmış bir ilimdir.) (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s.252) (Taşköprülüzade Ahmet Efendi "Mevzuatu'l-Ulum", (11/246))

421- BATIN İLMİNE VAKIFTIR

Ka'b: "Kıyam edecek olanın Mehdi olarak adlandırılmasının sebebi GİZLİ İŞLERE HİDAYET EDİLMESİ SEBEBİYLEDİR." der. (El Havi, cilt 2, s.148)

Kab'dan rivayet edildi ki:
 O, KİMSENİN BİLEMEDİĞİ GİZLİ BİR GÜCÜN SAHİBİ OLDUĞU İÇİN KENDİSİNE MEHDİ DENİLMİŞTİR. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman)

O (Mehdi), doğrulanmış, KUŞ VE BÜTÜN HAYVANLARIN DİLLERİNİ BİLEN BİRİDİR. Onun için adaleti, bütün insanlar ve cinlerce kabul edilecektir. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 188)

422 – İLMİ EKSİKSİZ VE MÜKEMMELDİR

Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir: (İmam Mehdi'nin) İLMİ GELİŞMİŞ VE HİLMİ EKSİKSİZDİR. İmamette güçlü, siyasette bilgedir. Ona (İmam Mehdi'ye) itaat etmek farzdır. Allah Azze ve Celle'nin emriyle bu göreve gelmiştir. Allah'ın kullarına nasihat eder. Allah'ın dininin koruyucusudur. (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)

Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir: İMAM MEHDİ ALİMDİR, ÖNDERDİR... Kutsallığın, temizliğin, ibadetin, zühdün, ilmin ve kulluğun kaynağıdır. Resulullah (sav)'ın daveti, özellikle ona (İmam Mehdi'ye) tevdi edilmiş, davet görevi ona bırakılmıştır... (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)

423- OLAYLARIN ZAHİRİNE DEĞİL, BATININA GÖRE HAREKET EDER

Şeyh Müfid şöyle diyor: "Kâim-i Âl-i Muhammed (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM ETTİĞİNDE AYNI HZ. DAVUD (AS) GİBİ, YANİ BATIN HASEBİYLE (BATIN BİLGİSİYLE) HÜKMEDECEK, ŞAHİDE GEREK DUYMADAN HÜKMEDECEK. ALLAH HÜKMÜ ONA İLHAM EDECEK VE O DA İLAHİ İLHAMA GÖRE HÜKMEDECEK. (İrşad (Şeyh Müfid), s. 365-366)

BU HZ. MEHDİ (AS); SÜLEYMAN (AS) İLE DAVUD (AS) GİBİ HÜKÜM VERECEK. VERDİĞİ HÜKÜMDE DELİL VE ŞAHİT İSTEMEYECEK. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 374)

424- KİMİN DOST KİMİN DÜŞMAN OLDUĞUNU HEMEN ANLAR

Hz. Mehdi (as) HER GRUBUN GİZLİ PLANLARINDAN HABERDAR OLACAK VE PLANLARINI KENDİLERİNE SÖYLEYECEK. HZ. MEHDİ (AS), BAKMASIYLA DOST VE DÜŞMANINI TANIYACAK. (İrşad (Şeyh Müfid), s. 365-366)

425- SADECE İNSANLARA DEĞİL, CİNLERE DE GÖNDERİLMİŞTİR

O (Mehdi), doğrulanmış, ... adaleti, bütün insanlar ve CİNLERCE KABUL EDİLECEKTİR. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 188)

426- NÜBÜVVET YOLUNDADIR

Hz. Huzeyfe'den rivayet edilmiştir: Aranızda "Nübüvvet" Allah'ın istediği kadar sürer, sonra onu kaldırmayı istediği zaman da kaldırır. Ve Allah'ın murad ettiği kadar devam eden "Şiddetli bir Meliklik" idaresi gelir. Sonra onu kaldırmayı istediği zaman kaldırır. Sonra zorba bir idare gelir. Sonra da "NÜBÜVVET YOLU ÜZERE BİR HİLAFET" (manevi liderlik) (HZ. MEHDİ (AS)) GELİR. (Ramuz El-Ehadis, 1/257 (Ebu Davud "Tayalisi" -Ahmet b. Hanbel "Müsned"inden))

... Birinci yolda, yani (kurb'i nübüvvet) denilen yolda, feyz ve hidayet, vasıta ile gelmez. BU YOLDA YÜKSELEN, ARADA VASITA VE PERDE OLMADAN VASİL OLUR. HİÇBİR KİMSE VASITA VE PERDE OLMAKSIZIN FEYZLERE VE BEREKETLERE KAVUŞUR. Vasıta olmak ve perde olmak (Kurb-i vilayet) denilen yoldadır. Bu iki yolu birbirine karıştırmamalıdır. HAZRET-İ İSA (AS) VE HAZRET-İ MEHDİ (AS) NÜBÜVVET YOLU İLE VASIL OLURLAR. Seyhayn, yani Hazret-i Ebu Bekir ile Hazret-i Ömer (ra) da, nübüvvet yolu ile kavuşmuşlardır. Resulullahın (sav) himayesi altındadırlar. Şanları çok yüksekdir. (Saadet-i Ebediye, H. Hilmi Işık, s. 836 (Mektubat-i Rabbani'den 123. Mektup))

427- KURAN'IN DOĞRU YORUMLANMASI İÇİN İLMİ MÜCADELE YAPAR

Resulullah (sav) Ammar bin Yasir'e şöyle buyurmuştur: "Onun (Hz. Mehdi (as)'ın) uzun bir gaybeti olacaktır ki, bir takım insanlar bu dönemde imanlarını kaybedecek, diğer bir grubu ise imanlarını koruyacaklardır. O (Hz. Mehdi (as)), ahir zamanda çıkıp yeryüzünü adaletle dolduracaktır. O (Hz. Mehdi (as)), ALLAH'IN KELAMININ TEVİLİ (YORUMU, AÇIKLAMASI) İÇİN (FİKREN) MÜCADELE EDECEK, nitekim ben Allah'ın kelamının tenzili (nazil oluşu) için mücadele ettim. Ey Ammar... (o (Hz. Mehdi (as)) halkın bana en çok benzeyeni olacaktır." (Kifayet'ül Eser, İlzam-ün Nasib, cilt1, s. 98)

428- İNSANLARIN AHLAKININ GÜZELLEŞMESİNE VESİLE OLUR

Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir: İmam Mehdi, Allah'ın yarattığı varlıklar arasındaki emin temsilcisidir. Allah'ın kullarına sunduğu Hüccetidir. Allah'ın arzında O'nun halifesidir. Allah'a çağıran bir davetçidir. Allah'ın koyduğu haramların savunucusudur. İMAM MEHDİ, İNSANLARI (AHLAKLARININ GÜZELLEŞMESİNE VESİLE OLARAK) GÜNAHLARDAN TEMİZLER, AYIPLARDAN ARINDIRIR. İlim özelliğiyle belirginleşmiş, mülayimlik onun karakteristik özelliğidir. (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)

429- MÜSLÜMANLARIN ONURUDUR, SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLER ÇALIŞILARAK ELDE EDİLEMEZ

Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir: İMAM MEHDİ, DİNİN DÜZENİ, MÜSLÜMANLARIN ONURUDUR. Münafıkların kinini üzerine çeker, kafirlerin helak olmasının vesilesidir. İMAM MEHDİ, ZAMANININ TEK ŞAHSIDIR. HİÇ KİMSE ONUN SEVİYESİNE ERİŞEMEZ VE HİÇBİR ALİM ONUNLA BOY ÖLÇÜŞEMEZ. Onun benzeri ve eşi olmaz. Fazilet sıfatıyla belirginleşir, bütün faziletler onda toplanmış olur. AMA O (İMAM MEHDİ), BUNLARI İSTEYEREK VE ÇALIŞARAK ELDE ETMİŞ DEĞİLDİR. Bilakis bu faziletleri veren, Yüce bahşedici olan Allah tarafından ona (İmam Mehdi'ye) has kılınmış özelliklerdir. (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)

430- HELALLERİ VE HARAMLARI BİLİR

Hz. Hüseyin (ra)'a soruldu:

"İmam Hz. Mehdi (as) hangi alametlerle bilinir?" Şöyle cevap verdi: "Gönül rahatlığı ve vekar sahibi oluşu ile, helal ve haramı çok iyi bilmesi ile tanınır.

(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

431- ALLAH'IN İLHAMIYLA İNSANLARI ÇOK İYİ TANIYACAK, ALDIĞI KARARLARDA ŞAHİT GEREKMEYECEKTİR

İmam Mehdi (as) İLAHİ BİLGİYE UYGUN OLARAK hükmedecektir. İnsanları KENDİ GERÇEKLERİYLE VE KENDİ İÇ HALLERİYLE tanıyacaktır. Davud Peygamber (as) ve Süleyman Peygamber (as)'ın kararları gibi ONUN HÜKÜMLERİNE DE ŞAHİT GEREKMEYECEKTİR. (Bihar-ül Envar, Cilt 18, Sayfa 341; Cilt 52, Sayfa 325; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, s. 6, 83-84 ve 145)

Hadiste, Allah'ın doğru kararları Hz. Mehdi (as)'ın kalbine ilham edeceğine işaret edilmektedir. Hz. Davud (as)'ın ve Hz. Süleyman (as)'ın adil hükümleri gibi Hz. Mehdi (as)'ın de tüm hükümleri bu yüzden adil olacaktır. Hz. Mehdi (as)'ın kalbine insanların karakterleri ve gerçek yüzleri ilham olunacak ve kişiler hakkında karar verirken Hz. Mehdi (as)'ın delile veya tanığa ihtiyacı olmayacaktır. Olayların iç yüzünün Hz. Mehdi (as)'a Allah tarafından hissettirileceğine hadiste işaret edilmiştir.

432- ÜSTÜN FERASET SAHİBİ OLACAK VE ALLAH'IN DİLEMESİYLE GAYBİ İLİMLERE VAKIF OLACAKTIR

İmam Sadık (as) buyurmuştur ki: "Hz. Mehdi (as), her kavmin işlerinin içyüzünden (sakladıkları şeyden) haber verir ve dostunu düşmanından ferasetle tanır." (Sırat'ul-Mustakim, c. 2, s. 254)

433- CENAB-I ALLAH HZ. MEHDİ (AS)'I HİKMETİYLE,İLMİYLE, HİDAYETİYLE YÖNLENDİRECEKTİR

Allah-u Teala'nın Hz. Mehdi (as)'a nasıl yardım edeceğini İmam Rıza (as) şöyle açıklamıştır:

Allah Hz. Mehdi (as)'a kalp genişliği verecektir. Kalbini hakikat ve hikmetlerin çesmesi kılacak, ona daima ilmini ilham edecektir.

Ondan sonra hiçbir sorunun cevabından aciz kalmayacak, sahih yol göstericilikte ve hakikatları beyanda asla sapıklığa düşmeyecektir: (Allah'ın dilemesiyle) hatadan masumdur. Daima Allah'ın yol göstericilik, tevfik ve teyitlerine mazhardır. Hata ve sürçmelerden emandadır. Kullarına hüccet ve şahid olması için onu bu makama Allah seçmiştir. Allah bu İlahi ihsanını istediğine verir ve Allah büyük ihsan sahibidir. (Usul-u Kafi, c. 1, s. 390)

434- HZ. MEHDİ (AS) ''HİÇ KİMSEDE OLMAYAN İLİMLERİN'' SAHİBİ OLACAKTIR

"(Hz. Mehdi (as)'ın) Onun fıkıh bilgisi ON ALİMİNKİNE BEDELDİR." (Nuaym bin Hammad, Kitab-ül Fiten)

İmam Sadık (as) şöyle buyurdular:

"İLİM YİRMİ YEDİ KISMA AYRILMIŞTIR. İnsanoğlu şimdiye kadar bunun sadece İKİ KISMINI elde edebilmiştir. Kaim'imiz (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM EDİNCE DİĞER YİRMİ BEŞ KISMI DA ORTAYA ÇIKACAK ve insanlar arasında yayılacaktır." (Bihar, c. 52, s. 336)

Allah, insanlara hidayet vesilesi olması için görevlendirdiği tüm peygamber ve elçilerini ilimce ve vücutça kuvvetlendirmiştir. Allah'ın, ahir zamanın hidayet önderi olarak seçtiği Hz. Mehdi (as) da yaşadığı dönemde bu özelliğiyle çok dikkat çekecektir. Hz. Mehdi (as) Allah'ın lütfetmesiyle, çok üstün ilimlere sahip olacaktır. Ancak hadis ve rivayetlerdeki bilgilerden bu ilmin, klasik kültürel bilgilerden ziyade, hikmet, derinlik, akıl, feraset ve basiret olacağı anlaşılmaktadır.

Sahip olduğu bu hikmet, feraset, basiret, olayları yorumlayabilme ve sonuç çıkarabilme yeteneği sebebiyle, insanlar Hz. Mehdi (as)'a yönelttikleri her soruda, çözüm aradıkları her konuda, benzersiz bir akılla karşılaşacaklardır. Daha önce hiç düşünemedikleri yolları, hiç göremedileri çözümleri, hiç akledemedikleri bakış açılarını Hz. Mehdi (as) vesilesiyle öğrenecek ve uygulayacaklardır.

435- HZ. MEHDİ (AS) BÜTÜN PEYGAMBERLERİN İLİMLERİNE SAHİP OLACAKTIR

İmam Mehdi (as) İLİM SANDIĞININ KORUYUCUSUDUR, TÜM PEYGAMBERLERİN (AS) İLİMLERİNİN VARİSİDİR ve HER ŞEYDEN HABERDARDIR. (Bihar-ül Envar, Cilt 95, Sayfa 378; Cilt 102, Sayfa 67 ve 117; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, s. 49)

MEHDİYETİN ANLAMI VE ÖNEMİ HZ. MEHDİ (AS) TARAFINDAN AÇIKLANANACAKTIR

436- HZ. MEHDİ (AS), 'BEN HZ. MEHDİ (AS)'IM' DEMEYECEK; ANCAK İNSANLARIN GÖZLERİNDEKİ GAFLET PERDESİNİ KALDIRARAK, 'MEHDİ GERÇEĞİNİ' ANLAMALARINI SAĞLAYACAKTIR

Hz. Mehdi (as) hiçbir zaman için insanlara, "Ben Mehdiyim" demeyecektir. Allah, Peygamberimiz (sav)'in diliyle haber verdiği alametlerle, onu insanlara tanıtacaktır. Bu alametlerden biri de, "HZ. MEHDİ (AS)'I İNSANLARA EN İYİ ANLATACAK OLAN KİŞİNİN YİNE YALNIZCA HZ. MEHDİ (AS) OLMASI"dır. Hz. Mehdi (as) yaptığı çalışmalarla; Peygamberimiz (sav)'in hadislerini ve İslam alimlerinin Hz. Mehdi (as) hakkındaki açıklamalarını en doğru ve en hikmetli şekilde yorumlamasıyla, insanlara Hz. Mehdi (as)'ı en mükemmel şekilde tanıtacaktır. Bir hadiste Hz. Mehdi (as)'ın, Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman ile ilgili verdiği bilgilerin gerçeğini bizzat bilen kişi olacağı, bu sebeple de Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman ile ilgili hadislerini en doğru şekilde açıklayacak kişinin de yine sadece Hz. Mehdi (as) olacağı şöyle bildirilmiştir:

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır'ın şöyle buyurduğunu duydum: "... Buyurdu ki: Hz. Mehdi (as) kıyam ettiğinde Resulullah'ın yolundan gidecektir. YALNIZ O (HZ. MEHDİ (AS)), RESULULLAH (SAV)'İN ESERLERİNİ AÇIKLAYACAKTIR..." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 191)

Hz. Mehdi (as) bu hikmetli anlatımlarıyla insanların feraset ve basiretlerini açacaktır. Açıkça "Ben Hz. Mehdi (as)'ım demeyecektir; fakat manen Hz. Mehdi (as)'ın varlığına ve gücüne işaret ederek insanların gözlerindeki gaflet perdesini kaldırıp "Mehdi gerçeğini" anlamalarını sağlayacaktır. Hz. Mehdi (as), Hz. Mehdi (as)'dan bahsettikçe, insanlar giderek onun Hz. Mehdi (as) olduğuna samimi olarak kanaat getirecek ve ona manen tabi olmak isteyeceklerdir.

437- MEHDİYETİ ANLATMAK İÇİN HALKIN ARASINDA FAALİYET GÖSTERİR

İmam Sadık şöyle buyurmaktadır: "... Halbuki o [HZ. MEHDİ (AS)], ONLARIN ÇARŞILARINDA GİDER GELİR. TOPLANTILARINDA HALILARININ ÜZERİNE AYAK BASAR. ALLAH'IN İZNİ İLE KENDİNİ TANITINCAYA KADAR onlar onu (Hz. Mehdi (as)'ı) tanımayacaklar." (Mucem-ul Ehadisi İmam Mehdi, cilt 3)

15 / total 22
Harun Yahya'nın Ahir Zamanın 656 Alameti kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net