< <
18 / total: 22

Hz. Mehdi (as)'ı Bize Tanıtan Diğer Hadisler

469- HZ. MEHDİ (AS) ARAPÇA BİLMEYECEKTİR

"... O (HZ. MEHDİ (AS)) ARAPÇA'YI PEK İYİ KONUŞAMAZ, fakat ahlakı hususunda ondan farklı da olmaz. (El-cevabü'l-müstakim amma seele anhü et-türmizi el-hakim, bayezid, no: 3750, 242b yaprağı) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer öngüt, Hakikat Yayıncılık, s. 288)

470- AİLESİNDEN AYRILACAKTIR

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: "Fatma'nın soyundan size güzel haberler var! Mehdi batıda çıkacak ve dünyayı adaletle dolduracak." "Ya Resulullah! Çıkışı ne zaman olacak?" diye soruldu. Dedi ki: "Yargıçların rüşvet aldığı, insanların ahlaksız olduğu biz zamanda." "Mehdi'nin özelliği ne olacak?" diye soruldu. Dedi ki: "Ailesinden ve akrabalarından ayrılacak; memleketinden uzağa gidecek ve evinden uzakta yaşayacak." (Ihqāq al-Haqq, vol. 19, p. 679)

471- HZ. MEHDİ (AS)'IN BİR ALAMETİ DE, ''BEKAR OLMASI''DIR

Mes'ûdî şöyle nakletmektedir: "Ali b. Hazma, İbn-i Sirâc ve İbn-i Ebi Said, bir ara İmam Rıza'nın (as) huzuruna vardıklarında Ali B. Hazma İmam'a şöyle arzetti: "Ey Resulullah'ın oğlu, biz, siz (Ehli Beyt imamların)dan şöyle nakletmişiz ki; HER İMAM ÖLMEDEN ÖNCE MUTLAKA EVLADINI GÖRÜR. (Acaba bu doğru mudur?) İmam (as) cevabında şöyle buyurdu: "Şunu da hadise eklediniz mi "Kâim (HZ. MEHDİ) HARİÇ?"(İsbât-ül Vasiye (Mes'udî), s. 201) ...Allah ona (HZ. MEHDİ'YE) Rum'u, Deylem'i, Sind'i, Hindistan'ı, Kabilşah'ı ve Hazar'ı fethettirecektir.(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274)

472- HZ. MEHDİ (AS)'IN AZ KARDEŞİ OLACAKTIR

"KARDEŞİ AZ OLANDIR... " (Risalet ül Mehdi s. 161)

473- MELEKLER HZ. MEHDİ (AS)'A YARDIMCI OLACAKTIR

İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'ı şöyle buyururken duydum: "Ali Muhammed'in Kaimı-aleyhimusselam (Hz. Mehdi) zuhur ettiğinde Allah ona müsevvim (varlıkları düzene koyan), mürdif (birbiri ardınca, birbirine tabi), münzel (indirilmiş, nazil edilmiş) ve kerrüb (Allah'a en yakın olan) MELEKLERLE YARDIM EDECEKTİR. CEBRAİL, ONUN ÖNÜNDE OLACAK, MİKAİL SAĞINDA VE İSRAFİL İSE SOLUNDAN GELECEKTİR. Ve korku bir aylık yoldan onun önünden, arkasından, sağından ve solundan ilerleyecek. (Allaha) yakın melekler de onun hizasında olacaklar... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274)

"Allah (c.c) ona (Mehdi'ye) ÜÇ MELEKLE İMDAD EYLEYECEKTİR. Onlar, (Mehdi'ye) muhalefet edenlerin yüzlerine ve arkalarına vuracaklardır." (Ikdu'd Dürer, s. 12)

474- ALLAH HZ. MEHDİ (AS)'I CEBRAİL VE MİKAİL İLE DESTEKLEYECEKTİR

HAZRETİ CEBRAİL (A.S) VE HAZRETİ MİKAİL (A.S), KIRK ALTI BİN (46,000) MELEK İmam Mehdi (Hz. Mehdi (as))'ın YARDIMCILARI VE YOLDAŞLARI arasında olacaktır. (Bihar-ül Envar, Cilt 19, Sayfa 284)

475- ALLAH'IN HZ. MEHDİ (AS)'A OLAN SEVGİSİ VESİLESİYLE, DEPREMLER DURACAKTIR

ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) HATRINA DEPREMLERİ DURDURURUM. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 70)

476- HZ. MEHDİ (AS)'IN YEMEĞİ SADEDİR

İmam Sadık (as) buyurmuştur ki: "... Allah'a andolsun ki, HZ. MEHDİ (AS)'IN... YEMEĞİ KATIKSIZDIR." (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 354)

Hz. Mehdi (as)'ın, Emir-ül Müminin Ali aleyhisselam gibi YEMEĞİ SADEDİR... (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 279)

477- HZ. MEHDİ (AS)'IN ELBİSELERİ PARLAK OLACAKTIR

Hz. Mehdi (as)'nin) KIYAFETLERİ ALEV GİBİDİR. Yüzü bazen açık renk ve altın gibi parlak, bazen daha koyu renk ve ay gibi parlaktır.(Bihar-ül Envar, 13. Cilt)

Hasan bin Mahbub-i Zerrâd der ki: İmam Rıza aleyhisselam bana şöyle buyurdu: ... (HZ. MEHDİ (AS)'IN) ÜZERİNDE NURDAN ELBİSELER VARDIR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 207)

478- HZ. MEHDİ (AS) PEYGAMBERİMİZ (SAV) GİBİ BEYAZ PARLAK VE TEMİZ KIYAFETLER GİYECEKTİR

Aban bin Tağlib der ki: imam Cafer-i Sadık a.s.nin şöyle buyurduğunu duydum, ben Kaimi (Hz. Mehdi (as)) görür gibiyim, Necef'in arkasında Resulullah'ın beyaz zırhını giyecek ve zırhı giydikten sonra bedeni tıpkı Resullah'ın bedeni gibi genişleyecek. Cennet ipeklerinden bir elbise zırhı örtecek... (İmam Mehdi, Ali İrfan, Velayet Yayıncılık, s. 94)

Hz. Ali'nin torunlarından olan İmam Cafer-i Sadık (as) Peygamberimiz (sav)'den aktardığı bir hadiste ahir zamanda zuhur edecek olan Hz. Mehdi (as) ile ilgili olarak onun Peygamberimiz (sav) gibi beyaz, temiz ve parlak elbiseler giyeceği bildirilmiştir. Burada cennet ipeğinden kasıt temiz ve parlak görünüşlü olmasıdır. Cennet ipeğinden ifadesinin kullanılma nedeni Hz. Mehdi (as)'daki nuraniyet ve temizliği vurgulamak içindir. Yoksa cennet ipeği cennete özgü bir kumaştır. Ayrıca bu hadiste de Hz. Mehdi (as)'ın bedeninin aynı Peygamberimiz (sav) gibi geniş ve heybetli olacağına dikkat çekilmiştir.

479- HZ. MUSA (AS)'IN ASASI VE HZ. SÜLEYMAN (AS)'IN YÜZÜĞÜ HZ. MEHDİ (AS)'DA OLACAKTIR

Abdullah bin Sinan'dan, İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Musa'nın asası cennet ağaçlarından birinin dalı idi ve o Medyen şehrine doğru gitmek isterken Cebrail aleyhisselam onu Musa'ya verdi. O ASA, ADEM'İN TABUTU İLE BİRLİKTE TABERİYYE GÖLÜNDEDİR. NE ÇÜRÜRLER, NE DE DEĞİŞİRLER. SONUNDA KAİM ALEYHİSSELAM (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM ETTİĞİNDE O İKİSİNİ ORTAYA ÇIKARACAKTIR." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 278)

480- HZ. MEHDİ (AS)'IN ARABASININ ÖZELLİKLERİ

Hz. Mehdi (as) mutedil ahlaklı, iyi yaratılışlıdır... ONUN ATI, KARANLIKLARDA ON DÖRTLÜK AY GİBİ PARLAR. O, en hayırlı topluluğun önünde gider. Onlar Allah'ın dinine sarılmış; onunla Allah'a yaklaşmaya çalışırlar... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 171)

İmam Caferi Sadık aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Ben Kaim'i (Hz. Mehdi (as)'ı) Kufe'nin Necef'inde görür gibiyim. ... DAHA SONRA (HZ. MEHDİ (AS)) SİYAH-BEYAZ RENKLİ İKİ GÖZÜNÜN ARASI IŞIK GİBİ PARLAYAN BİR ATA BİNECEK..." (Abân bin Tağlib)

481- HARAP OLMUŞ YERLERİN İMARI, İMAR EDİLMİŞ YERLERİN TAHRİBİ

DÜNYANIN HARAP OLMUŞ YERLERİNİN İMARI, İMAR EDİLMİŞ YERLERİNİN TAHRİBİ kıyametin şart ve alametlerindendir. (Kıyamet Alametleri, s.138)

482- HZ. MEHDİ (AS), İNSANLARI DOSTLUĞA VE BİRLİK OLMAYA ÇAĞIRACAKTIR

HZ. MEHDİ (AS)'IN ZUHUR VE KIYAMINDA HER ŞEY DOSTLUK VE BERABERLİK OLACAKTIR... (El-İhtisas (Şeyh Müfid), s. 24)

(HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA) KALPLERDEKİ KİNLER ATILACAK, HER YERİ HUZUR VE EMNİYET SARACAK. (Bihar'ül Envar, c. 10)

483- HZ. MEHDİ (A.S.) INSANLIK İÇİN BÜYÜK BIR NİMETTİR

HAZRETLERİ'NİN (HZ. MEHDİ (A.S.)'IN) VARLIĞI BİR NİMETTİR; ONUN YÖNETİMİ BİR BAŞKA NİMETTİR. [Şerh-i Tecrid, Tusi, s. 389 (İran Baskısı)]

484- HZ. MEHDİ (AS) SICAK BİR DOST VE ARKADAŞTIR

… Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir:

"İmam Mehdi, yağmur yağdıran bir buluttur. Çiseleyen bir yağmurdur. Işık saçan bir Güneş'tir. Keskin bir göz, dalları ve yaprakları birbirine girmiş bir bahçe, bir gülistandır. İmam Mehdi, sıcak bir yoldaş ve arkadaş, şefkatli bir baba, öz bir kardeş, evlatlarına düşkün bir ana, felaketlerin dört bir yandan hücum ettiği zamanlarda Allah kullarının sığınağıdır." (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)

485- NURUYLA TÜM DÜNYAYI AYDINLATIR

Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir: "İmam Mehdi, ufukta doğan bir Güneş gibi nuruyla bütün alemi aydınlatır. İmam Mehdi, parıldayan dolunaydır, parlak bir çıra, aydınlık saçan bir nur, zifiri karanlıklarda, şehirlerin sokaklarında, çöllerin derinliklerinde ve denizlerin girdaplarında yol gösteren bir yıldızdır." (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)

486- MEHDİ (AS) DÜNYANIN DİRLİĞİ, MÜSLÜMANLARIN ONURUDUR

Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir: "İmam Mehdi, ümmetin dizgini, Müslümanların düzeni, dünyanın dirliği ve müminlerin onurudur. O (İmam Mehdi), Allah'ın koyduğu hadleri egemen kılar. Allah'ın dinini savunur. Hikmet, güzel öğüt ve kesin kanıtla insanları Rabbinin dinine davet eder." (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)

487- HZ. MEHDİ (AS) MEHDİLİK İDDİALARINI KABUL ETMEYECEK; KENDİSİNE İSTEMEDİĞİ HALDE BİAT EDİLECEKTİR

Hadis-i şeriflerde Hz. Mehdi (as)'a biatın kendisi istemediği halde yapılacağı bildirilmektedir. Bu da gösteriyor ki Hz. Mehdi (as), kendisini hiçbir zaman Hz. Mehdi (as) olarak ilan etmeyecektir. Hatta insanlar ona gelip "alametler sende mevcut, sen Hz. Mehdi (as)'sın" dedikleri halde o yine reddedecektir. Hz. Mehdi (as)'a sık sık "Alametler sende mevcut " diyerek Hz. Mehdi (as) olduğu iddiası getirilecektir, fakat o, ısrarla söylenen bu iddiayı kabul etmeyecektir. Ancak "ölümle tehdit" edildikten sonra, insanların kendisine biat etmesini kabul edecektir.

İnsanlar nihayet Hz. Mehdi (as)'a gelirler ve Rükun ile Makam arasında, kendisi istemediği halde ona biat edeler. "Eğer kabul etmezsen, boynunu vururuz" derler. Yer ve gök ehli ondan razı olur. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Kahraman Neşriyat, s. 31)

Hz. Mehdi (as) ancak baskı ile başa geçmeye razı olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 48)

Fitne içindeki insanlar kan akıtıldığı bir zamanda evinde oturmakta olan Hz. Mehdi (as)'a gelir ve "Bizim için kalk artık"der. O ise kabul etmez, ancak ölümle tehdit edildikten sonra onlar için kalkar. Ondan sonra artık kan dökülmez. (İbn Ebi Şeybe, c. VII, s. 531; Abdurrezzak H. 20771, c. XI, s. 372; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 52,53)

488- MÜSLÜMANLARIN MANEVİ LİDERLİĞİ, HZ. MEHDİ (AS)'A EVİNDE OTURURKEN GELECEKTİR

Hz. Mehdi (as), bütün haramların helal sayıldığı, büyük bir fitneden sonra çıkacaktır. HİLAFET (Müslümanların manevi liderliği), ONA EVİNDE OTURURKEN GELECEK ve devrinde yeryüzünün en hayırlısı kendisi olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)

489- HZ. MEHDİ (AS) ORTAYA ÇIKTIĞINDA, BÜTÜN İNSANLAR ONUN MANEVİ LİDERLİĞİ ALTINDA BİRLİK OLACAKTIR

İman edenlerin Efendisi (sav) der ki: "... ALLAH SİZİN İÇİN, SİZİ BİRLEŞTİRECEK VE SİZİ DAĞINIKKEN BİRARAYA GETİRECEK BİRİNİ (HZ. MEHDİ (AS)'I) ÇIKARANA DEK... Beklerseniz, ödüllendirileceksiniz ve sizin haksızlığa uğratılmanızın intikamını alacak (Darwinizm'e, materyalizme ve ateizme ilmi zeminde gereken cevabı verecek) olanın ve haklarınızın kurtarıcısı olanın, o (Hz. Mehdi (as)) olduğunu kesinlikle anlayacaksınız..." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 182)

490- HZ. MEHDİ (AS), İNSANLARIN TÜM SORUNLARINA ÇÖZÜM OLACAKTIR, HERKESİN YARDIMINA KOŞACAKTIR

HZ. MEHDİ (AS) İMDADA GELEN VE FERYADRESDİR (FERYAD EDENİN YARDIMINA KOŞAN, YARDIM EDENDİR). ALLAH, ONU DÜNYADAKİ İNSANLARIN İMDADINA YETİŞMESİ İÇİN GÖNDERECEKTİR... (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, c. 2, s. 11)

491- HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA ZALİMLERİN HAKİMİYETİ SONA ERECEKTİR

HZ. MEHDİ (AS)'IN HÜKÜMRANLIĞI ZAMANINDA ZALİMLERİN VE MÜSTEKBİRLERİN HÜKÜMRANLIĞI, MÜNAFIKLARIN VE HAİNLERİN SİYASİ NÜFUZU NABUD (YOK) OLACAKTIR (SON BULACAKTIR). (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 252)

492- HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ BASKI ORTAMINDAN DOLAYI, KİMSE ALLAH'IN ADINI RAHATÇA ANAMAYACAKTIR

Şeyh Tusi'nin El-Emali kitabında: "Tüm dünya fesatla dolacak. KİMSE ALLAH DİYEMEYECEK. Sonra Yüce Allah benden ve benim ailemden bir zatı (Hz. Mehdi (as)'ı) gönderecek. Ondan öncekilerin adaletsizlikle dolduracağı gibi, o da (Hz. Mehdi (as) da) dünyayı adaletle dolduracak." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 120)

Şeyh Tusi'nin El-Emali kitabında: "Dünya öylesine baskı ve adaletsizlikle dolacaktır ki, KİMSE ALLAH'IN İSMİNİ GİZLİ OLMAKSIZIN SÖYLEYEMEYECEKTİR. Sonra Allah dünyayı baskı ve adaletsizlikle dolu olduğu gibi, dürüstlük ve adaletle dolduracak erdemli bir topluluğu (Hz. Mehdi (as) cemaatini) getirecektir." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)

493- İNSANLARIN HZ. MEHDİ (AS)'I TANIYAMAMALARININ BİR HİKMETİ DE ALLAH'IN HZ. MEHDİ (AS) ÜZERİNDEKİ KORUMASINDANDIR

AMA ALLAH HALKIN NEFİSLERİNE KARŞI ZULMÜ, CEFASI VE İSRAFI YÜZÜNDEN, ONU (HZ. MEHDİ (AS)'I) HALKTAN GİZLEYECEKTİR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 162)

494- HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARI AYDINLATACAKBİR GÜNEŞ GİBİDİR

Bulutlar güneşin yüzünü örttüğü zaman insanlar güneşten nasıl yararlanıyorlarsa ondan da (Hz. Mehdi (as)'dan) öyle yararlanırlar. (Yenabiu'ly-Mevedde, s. 477)

Hz. Mehdi (as) Allah'ın kendisini insanlardan gizli tuttuğu, Hz. Mehdi (as) olduğunun bilinmediği zamanlarda bile ilmi, samimiyeti, güzel ahlakı ve Allah'a olan derin bağlılığı ile insanları aydınlatacak, onların kalplerini Allah'a ve Kuran ahlakına ısındıracaktır.

495- HZ. MEHDİ (AS)'IN BULUNDUĞU EVDE, ALLAH'IN İSMİ ÇOK ANILACAKTIR

Mufazzal'dan, İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam'dan duydum ki şöyle buyurdu: "BU EMRİN SAHİBİNİN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) BİR EVİ VARDIR Kİ O EVE "HAMD EVİ" DERLER." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 216)

Hz. Mehdi (as)'ın evi Allah'a çok hamd edilen, ibadet edilen, Allah'ın rızasının gözetildiği ve Kuran ahlakının titizlikle yaşandığı bir yerdir.

496- HZ. MUSA (AS), HZ. MEHDİ (AS)'IN FAZİLETLERİNİ ÖĞRENİNCE, ''HZ. MEHDİ (AS) OLMAK İÇİN'' ALLAH'A DUA ETMİŞTİR

Salim-ul eşell'dan:

"HZ. MUSA BİN İMRAN, TEVRAT'IN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE ALİ MUHAMMED'İN KAİM'İNE (ALEYHİSSELAM) (HZ. MEHDİ (AS)'A) VERİLEN KUDRET VE FAZİLETLERİ GÖRÜNCE DEDİ Kİ: "RABBİM, BENİ ALİ MUHAMMED'İN KAİM'İ (HZ. MEHDİ (AS)) OLARAK KARAR KIL". Ona şöyle söylendi: Doğrusu o (Hz. Mehdi (as)), Ahmed'in (Peygamberimiz (sav)'in) neslindendir.

SONRA TEVRAT'IN İKİNCİ BÖLÜMÜNE BAKINCA AYNI ŞEYİ GÖRDÜ. AYNI SÖZÜ TEKRARLADI VE ONA AYNI CEVAP VERİLDİ. SONRA ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE DE AYNI ŞEYLERİ GÖRÜNCE AYNI SÖZLERİ TEKRARLADI VE AYNI CEVABI ALDI." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 280)

Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) büyük bir cehd et. (Furkan Suresi, 52)

Kendilerine yara isabet ettikten sonra, Allah ve elçisinin çağrısına icabet edenler, içlerinden iyilik yapanlar ve sakınanlar için büyük bir ecir vardır. (Al-i İmran Suresi, 172)

497- İNSANLAR HZ. MEHDİ (AS) VESİLESİYLE SEVGİYİ ÖĞRENECEKTİR

Hz. Mehdi (as) zamanında Asr-ı Saadette olduğu gibi KÜLLENMİŞ DUYGULAR BİR BİR TOMURCUKLANACAK, ÇİÇEK AÇACAKLARDIR. (el-Havi l'il-Fetava, s. 67, 68; Rahbavi, Kıyamet Alametleri, s. 162, 163)

(HZ. MEHDİ (AS)) ALLAH'IN İZNİYLE TAŞ GİBİ KALPLERİ YUMUŞATABİLECEK, KÖMÜR GİBİ RUHLARI ELMASLAŞTIRABİLECEK, ölü ruhları imanın nuruyla diriltebilecek... (El-Kavlü'l-Muhtasır, s. 24; Şaban Döğen Mehdi ve Deccal, s. 194-195)

Bu hadislerle, Hz. Mehdi (as) öncesinde insanların sevgiden, merhametten uzak olacakları, bazı kimselerin kalplerinin katılaşacağı, bazı kimselerin derinlikten mahrum olacakları, ruh güzelliklerinin azalacağı, ancak Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruyla birlikte insan ruhundaki sevgi, merhamet, şefkat, sevecenlik gibi tüm güzelliklerin yeniden hayat bulacağı haber verilmektedir.

498- HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA TÜM İNSANLARIN AKLI AÇILACAK VE İLİMLERİ ARTACAKTIR

Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunun ardından ona tabi olan insanlar üzerinde samimiyet ve akıl artışı olacaktır. Hz. Mehdi (as) insanların ahlak ve kişilik olarak olgunlaşmalarına vesile olacak bu gelişme sonucunda ise insanların Allah'ın ayetlerini anlama güçleri ve anlayışları açılacaktır.

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kaimimiz (Hz. Mehdi (as)) kıyam edince elini kulların başının üstüne koyar, böylece akıllarını bir araya toplar gelişimlerini kemale erdirir. Allah görüşlerini ve duyuşlarını güçlendirir. Öyle ki kendileriyle Kaim (Hz. Mehdi (as)) arasında hiç bir örtü/engel kalmaz…" (Yevm'ul-Halas, s. 269)

499- İNSANLARIN İLİM VE HİKMET ÖĞRENMESİNE VESİLE OLACAKTIR

HZ. MEHDİ (AS)'IN HÜKÜMETİ (manevi liderliği) ZAMANINDA HERKESE İLİM VE HİKMET ÖĞRETECEKLER, öyle ki; kadınlar evlerinde Allah'ın kitabı ve Peygamberin (sav) sünnetiyle hüküm edecekler. (Bihar'ül Envar, c. 52, s. 352)

500- İNSANLARIN AKLININ VE KALBİNİN AYDINLANMASINI SAĞLAYACAKTIR

O dönemde HALK KİTLESİNİN AKLİ GÜCÜ TEMERKÜZ (toplanıp yoğunlaşacak) BULACAK. HZ. MEHDİ (AS), ALLAH'IN TEYİDİYLE İNSANLARIN AKLINI TEKAMÜLE VARDIRACAK (İlahi terbiye ile kemale vardıracak) VE HERKESTE BİR AYDINLIK MEYDANA GETİRECEKTİR. (Usul-u Kafi, c. 1, Kitab'ül Akl, Hadis: 21)

501- SIĞINANLAR İÇİN AMANDIR

Dedi ki: Ey Emirülmüminin! Bu Hz. Mehdi (as) kimdendir? Buyurdu ki: Benî Haşim'dendir, arapların yüce dağının zirvesinden. O ÖYLE BİR DENİZDİR Kİ, O MANA DENİZİNDE İNSANLAR İLMEN VE AHLAKEN SONSUZ GELİŞEBİLİR. KENDİSİNE SIĞINANLAR İÇİN AMANDIR... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 251)

502- MUZAFFERDİR, ARSLANDIR

Dedi ki: Ey Emirülmüminin! Bu Hz. Mehdi (as) kimdendir? Buyurdu ki: Benî Haşim'dendir, Arapların yüce dağının zirvesinden. O öyle bir denizdir ki ona giren kaybolur. Kendisine sığınanlar için amandır, halk kinle dolduğunda onları pâk (temiz) kılan mâdendir, ölüm nazil olduğunuda korkmaz, ölüm ona vardığında sarsılmaz, mücadele meydanından asla geri çekilmez. TECRÜBELİDİR, GALİPTİR, MUZAFFERDİR, ARSLANDIR, SAĞLAMDIR, KAVMİNİN DİREĞİDİR, CESURDUR, Allah'ın ilim kılıcıdır, liderdir, herkesi etrafında toplar, yücelik ve şerefin kaynağı olan evde büyümüştür, onun yüceliği en asil yücelikten kaynaklanır. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 251)

503- HZ. MEHDİ (AS)'IN YANINDA YAKLAŞIK 30 ARKADAŞI BULUNACAKTIR

...Ebu Basir, Ebu Abdullah (Cafer Sadık)'dan şöyle rivayet etmiştir:

«Bu işin sahibi (Mehdî aleyhisselâm)'ın kaybolması kaçınılmazdır. Kayboluşu sırasında, bir köşeye çekilmesi kaçınılmazdır. KÖŞESİNE ÇEKİLDİĞİ MENZİL, NE GÜZEL BİR YERDİR. OTUZ KİŞİNİN ARASINDA OLMAK, YALNIZLIK DEĞİLDİR.» (Usul-u Kafi, Hüccet Kitabı, 16-(899))

504- HZ. MEHDİ (AS), HZ. HIZIR (AS) VE HZ. ZULKARNEYN (AS)'A BENZEYECEKTİR

Ahmed b. İshak der ki: "İmam Askeri aleyhi's-selâm'ın huzuruna gittim ... Hazret buyurdu ki:

... Ey Ahmed b. İshak! O (HZ. MEHDİ (AS) , BU ÜMMETTE "HIZIR" ALEYHİ'S-SELÂM VE "ZU'L -KARNEYN" GİBİDİR... (Kemal-üd Din c. 2 s. 384) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157)

Hadiste verilen bilgi, Kuran'daki Hz. Zulkarneyn (as) ve Hz. Hızır (as) kıssalarının bir yönüyle işari manada Hz. Mehdi (as)'a da baktığını göstermektedir.

Bu doğrultuda Hz. Mehdi (as)'ın de Hz. Hızır (as) gibi olacağı, onun ahlakını ve terbiyesini alacağı; onun gibi Ledün ilmini bileceği ve bu ilimle hareket edeceği anlaşılmaktadır.

Ayrıca Kuran'daki Hz. Hızır (as) kıssasında Hz. Musa (as)'ın, Hz. Hızır (as)'ın hareketlerinin hikmetini bilemeyerek tepki vermesi gibi, ahir zamanda da insanlar ledün ilmiyle hareket eden Hz. Mehdi (as)'ı gereği gibi anlayıp takdir edemeyeceklerdir. Hz. Mehdi (as) da insanlar tarafından çok yanlış anlaşılacak, bu yüzden de halk ona büyük tepki gösterecektir. Ancak gerçekte Hz. Mehdi (as)'ın tüm hareketleri Allah'ın lütfuyla gizli ilim ve hikmetlerle dolu olacaktır.

Peygamberimiz (sav)'in diğer hadislerinde de, Kehf kıssasının da işari anlamda baştan sona, insanları deccalin fitnesinden kurtaracak olan Hz. Mehdi (as)'a baktığı bildirilmiştir. Yukarıda yer alan hadis ve Kehf kıssasının ahir zamana işaret ettiği ile ilgili aşağıda yer alan tüm bu hadisler Hz. Mehdi (as)'ın, Kehf kıssasında anlatılan Hz. Zülkarneyn (as) gibi tüm dünyaya hakim olacağını da göstermektedir:

Sizden kim deccale yetişirse KEHF SURESİNİN EVVELİNİ ONUN ÜZERİNE OKUSUN, bu surenin sonu deccalin fitnesinden kurtuluşunuzdur. (Sünen-i Ebu Davud, 5/121)

505- HZ. MEHDİ (AS)'IN DERSLERİNİ DİNLEYENLER SABAHA BİLGİLİ OLARAK KALKACAKLARDIR

... (Onun (Hz. Mehdi (as)'ın) lütfu sayesinde) GECE CAHİL, KORKAK VE CİMRİ OLAN KİŞİ SABAHA BİLGİLİ, CESUR VE CÖMERT OLACAKTIR. (Allah'ın) yardımı onun (Hz. Mehdi (as)'ın) önünde yürüyecektir… Allah'ın elçisinin adımlarını izleyecektir ve hiç hata yapmayacaktır; O ((Hz. Mehdi (as)) görmeden onu destekleyen bir melek olacaktır, bezgini ayağa kaldıracak ve zayıfa yardımcı olacaktır, eylemleri sözlerine göre olacaktır ve sözleri amellerine göre olacaktır... (Al-Futuhatu'l Makkiyah, s. 6)

506- MÜNAFIKLAR HZ. MEHDİ (AS)'DAN ÇEKİNECEKLERDİR

DAHA BİR ÇOK İNSAN KURAN'DAN ÇOK ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) KORKUSU NEDENİYLE GÜNAHLARDAN KAÇINACAKTIR... (Al-Futuhatu'l Makkiyah, sf. 6)

Bir kısım insanlar Hz. Mehdi (as)'ın güçlü ferasetinden, basiretinden ve aklından çok çekineceklerdir. Bundan dolayı kendilerini iman ediyor gibi gösterecek ve Müslüman gibi yaşamak zorunda kalacaklardır. Ahlaksızlık yapmaya güç ve cesaret bulamayacaklardır.

507- HZ. MEHDİ (AS)'IN GECE İBADETİ (DERSLERİ)

Nuaym bin Hammad, Ebu Cafer'den şöyle rivayet etmiştir: ... (HZ. MEHDİ (A.S.)) GECELERİ İBADETLE MEŞGUL OLUP, gündüzleri gizli olacak... (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Hz. Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

Peygamberimiz (sav)'in gece ibadet etmesi gibi, Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri de tebliğ faaliyetlerini yalnızca gündüz değil; internet, televizyon ve radyo gibi araçlarla gece de sürdüreceklerdir

Doğrusu GECE NEŞESİ (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır. (Müzemmil Suresi, 6)

GECE-BOYUNCA DA PEK AZ UYURLARDI. Onlar, seher vakitlerinde istiğfar ederlerdi. (Zariyat Suresi, 17-18)

HZ. İSA (AS) VE HZ. MEHDİ (AS)

508- DECCALİYETE HZ. İSA (AS) SON VERECEKTİR

Allah'ın düşmanı olan MESİH-İ DECCAL, İSA ALEYHİSSELAM'I GÖRÜNCE, TUZUN SUDA ERİDİĞİ GİBİ ERİR. Hz. İsa (as) onu terk edip bıraksa bile helak oluncaya kadar eriyip gidecektir. Lakin Allah onu bizzat İsa Aleyhisselam'ın eliyle (fikren) yok edecektir. (Müslim, Kitabü'l Fiten, s. 34)

... Deccal ortalığa fitne saçarken Cenabı Hak, Mesih Meryem oğlu İsa'yı gönderir... Nefesini idrak eden her kafir mutlaka yok olur. İSA (AS) DECCAL İLE LÜDD KAPISINDA (BEYTÜL MAKDİS'E (MESCİD-İ AKSA) YAKIN BİR BELDE) KARŞILAŞIR VE ONU (fikren) YOK EDER. (Sahih-i Müslim; Büyük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, s. 104)

509- HZ. İSA (AS), HZ. MEHDİ (AS)'A YARDIMCI OLACAKTIR

Hz. İsa Peygamber (as) İMAM-I ZAMAN (HZ. MEHDİ (AS))'A YARDIMCI OLMAK, ONA BAĞLILIĞINI DİLE GETİRMEK ve onun ardında namaz kılmaz için gökten inecektir. (Şeyh Sadık, Al-Amaali, Oturum 39, Sayfa181; İküd'dürer, s. 157 ve 230)

510- HZ. İSA (AS) HZ. MEHDİ (AS)'I KİTAPLARINDAN DA TANIYACAKTIR

HZ. İSA (AS) ONU (SANDIĞI) ALIP AÇACAK VE İÇİNDE BİR MÜHÜR, BİN KİTAP BULACAK, bu kitaplarla şeriatı (Kuran ahlakının esaslarını ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetini) ihya edecek. (Risalet'ül Meşrep elverdi fi mezhebi bil Mehdi, Ali bin Sultan Muhammed-el Kari, s. 4 -Enis el-Cülesci kitabından)

511- HZ. İSA (AS) VE HZ. MEHDİ (AS), GÖRÜNÜŞ VE AHLAK OLARAK BİRBİRLERİNE ÇOK BENZEYECEKLERDİR

Abdullah bin Zamre, İbn-i Mâti-i Himyeri (Kâ'b-ul Ahbar)'den nakleder ki şöyle dedi: "... Kıyam edecek (Kâim) olan Hz. Mehdi (as), Ali'nin soyundandır. O (Hz. Mehdi (as)) bu yeryüzünü, yeryüzünden başka bir hale getirecektir. Rum ve Çin'in Hrıstiyanların'ın aleyhinde İsa bin Meryem (as) ile delil getirecektir. Kâim Mehdi (as), Ali'nin neslindendir. (Seyyittir) HAYIRDA, GÖRÜNÜŞTE VE AHLAKTA EN ÇOK HZ. İSA (AS)'A BENZEYEN ODUR (HZ. MEHDİ (AS)'DIR). Allah peygamberlere verdiği (azameti) ona da verecektir. Ona faziletler ve ziynet verecektir... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.169)

512- HZ. İSA (AS), HZ. MEHDİ (AS)'IN ARKASINDA NAMAZ KILACAKTIR

Naim Ebu Said'den tahric etti, dedi Resulullah (sav) buyurur: İSA B. MERYEM'İN ARKASINDA NAMAZ KILACAĞI KİŞİ BİZDENDİR (HZ. MEHDİ (AS)'DIR). (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, s. 78)

Buhari ve Müslim, Ebu Hureyre'den tahric etti. Buyurdu: MERYEM OĞLU İSA (AS) ARANIZA İNDİĞİNDE VE İMAMINIZ SİZDEN (HZ. MEHDİ (AS)) OLDUĞUNDA, BAKALIM NE YAPARSINIZ? (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, s.79)

Ali b. İbrahim, Şehr b. Havşeb'den şöyle rivayet eder: ... "HZ. İSA (AS) KIYAMETTEN ÖNCE DÜNYAYA İNECEKTİR. ... HZ. İSA (AS) HZ. MEHDİ (AS)'IN ARKASINDA NAMAZ KILACAKTIR. Haccac: "Neler söylüyorsun sen? Bunu nereden biliyorsun ki?" diye sorunca; "Bu hadistir." dedim, "Ben bu hadisi Muhammed b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib'den duydum!" Bunun üzerine: "Vallahi tam kaynağından duymuşsun!" dedi. (Kummi Tefsiri,cilt 1, s. 158)

513- HZ. İSA (AS), HZ. MEHDİ (AS)'A TABİ OLACAKTIR

Resulullah (sav) Efendimiz Saadetle şöyle buyurmuşlardır: "Daima ümmetimden bir cemaat kıyamete kadar hakkı yükseltmek için fikri mücadele yapacak, MERYEMOĞLU İSA (AS) YERYÜZÜNE İNECEK. EMİRLERİ (HZ. MEHDİ (AS)), ONA (HZ. İSA (AS)'A) "BİZE NAMAZ KILDIR" DEDİKLERİ ZAMAN, HAYIR DİYECEK ... VE "İMAM-I MEHDİ'Yİ" İMAMETE GEÇİRİR. (Sahih-i Müslim, c. 1, s. 209)

İbni Ebi Şeybe, Musannef'inde, İbni Şirin'den tahric etti. Dedi ki: Hz. Mehdi (as) bu ümmettendir VE HZ. İSA (AS)'A İMAM OLACAKTIR. (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, s. 79)

18 / total 22
Harun Yahya'nın Ahir Zamanın 656 Alameti kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net