< <
21 / total: 22

Deccal Ile İlgili Alametler

DECCAL'İN ÇIKIŞ ZAMANI

584- YÜZYIL BAŞINDA ÇIKAR

Dünya kurulduğundan beri her yüzün başında önemli bir olay olmuştur. BİR YÜZÜN BAŞLARINDA DA DECCAL ÇIKAR ve Meryem oğlu İsa nüzul ederek (yeryüzüne inerek) onu yok eder. (Suyuti, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, s. 90)

585- DECCAL ZAMANINDA DÜNYEVİ BÜYÜK OLAYLAR YAŞANACAKTIR

Deccalin zuhurundan ÜÇ YIL ÖNCE, SON DERECE BUHRANLI GÜNLER OLACAK, AÇLIK HÜKÜM SÜRECEKTİR. BİRİNCİ YILDA ALLAH GÖĞE YAĞMURU HAPSETMESİNİ EMREDECEK... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 220)

DECCAL NASIL TANINIR?

586- İMANIN FERASETİYLE TANINIR

"(Deccal'in) O'NUN İKİ GÖZÜ ARASINDA (KAFİR) YAZILIDIR. OKUMAK BİLEN DE BİLMEYEN DE RAHATLIKLA BUNU OKUYACAK..." Nitekim diğer rivayetlerde de bu kelime hece harfleriyle (K.A.F.R.) şeklinde varit olmuştur... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 226)

587- HZ. MEHDİ (AS)'A EN ÇOK SALDIRIDA BULUNANDIR

Ebu Said el Hudri radıyallahu anh rivayeti; "... DECCAL O MÜMİN KULU KESMEK İÇİN YAKALAR, FAKAT BU SIRADA ONUN BOYNU İLE KÖPRÜCÜK KEMİĞİ ARASI ALLAH TARAFINDAN BİR BAKIR LEVHA HALİNE GETİRİLİR DE ARTIK DECCAL O'NU KESMEYE HİÇBİR YOL BULAMAZ. BU SEFER DECCAL ONU İKİ ELİ VE İKİ AYAĞI İLE YAKALAYARAK FIRLATIR ATAR. İnsanlar deccal onu bir ateş içine attı sanarlar. Halbuki o mümin zat bir cennet içine atılmıştır." (Sahih-i Müslüm Kitabul Fiten. Bab Hadis No:113- İmam Şarani, Kurtubi Tezkire s. 488)

588- İLAHLIK İDDİA EDER (ALLAH'I TENZİH EDERİZ)

(Deccal) Çıktığı zaman ... herkes onu sahici bir mürşit sanıp peşine takılacak, sonra Küfeye gelince aynı şekilde çalışmalarını sürdürecek, derken PEYGAMBERLİK İDDİA EDECEK... Bunu gören akıl sahibi kişiler ondan ayrılacaklar... DAHA SONRA ULUHİYET (İLAHLIK) DAVASINDA BULUNACAK... HAŞA BEN ALLAH'IM DİYECEK.... (Taberani bunu Sahabi olan b. Mutemerden böyle rivayet etmiştir.") (Medineli Allame Muhammed B. Resul El- Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 212)

589- DÜNYA ÇAPINDA ETKİSİ OLUR

Deccal BİR MİLLETİN YANINA GELEREK ONLARI (KENDİ BATIL YOLUNA) DAVET EDER. O MİLLET DE DECCAL(İN İLAH OLDUĞUN)A (Allah'ı tenzih ederiz) İMAN EDİP KENDİSİNE İCABET EDERLER. (İmam Şarani, Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 491)

590- DECCAL GİZLİ HAREKET EDER

Deccal yola çıkıp ilk defa Dımışk şehrinin doğuya bakan kapısının yanına gelecek... ARANACAK, FAKAT YAKALANMAYACAK... Sonra Kisve nehrinin sularının yanında görülecek... ARANACAK, NE TARAFA GİTTİĞİ BİLİNMEYECEK... (Sahabi b. Mutemer'den rivayet edilmiştir; El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 213)

591- BASIN YAYIN ARAÇLARINI KULLANIR, DÜNYANIN HER YERİNE ULAŞIR

"Deccal çıktığında MÜTHİŞ BİR ŞEKİLDE BAĞIRIR, NARA ATAR Kİ, DOĞU VE BATI'NIN BÜTÜN HALKI ONU DUYAR." (İbni Kesir, en-Nihaye, 1:96)

"Deccal, evlerinize girmiş, çocuklarınızı esir almıştır" diye BİR SES DUYULACAKTIR." (Muhyiddin Arabi, El Fütühatül Mekkiye, I-XII, 2:168; Şaban Döğen, Mehdi ve Deccal, Gençlik Yayınları, 2. Baskı)

DECCALİN AKILSIZ TAKTİKLERİ

592- DECCALİYET DOĞRUYU YANLIŞ, YANLIŞI DOĞRU GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIR

(Deccal) İŞTE BU CENNETTİR, BU DA CEHENNEMDİR" deyip herkesi kandırmaya çalışacaktır. (Hakim, ile İbni Asakir İbni Ömer) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 213)

593- İYİYİ KÖTÜ, KÖTÜYÜ İYİ GİBİ GÖSTERİR

Yanında beraberinde iki nehir vardır; göze, bunların birisini bembeyaz su nehri olarak, diğerini de kaynayan bir ateş olarak gösterecektir... sizden biriniz buna yetişirse, ATEŞ OLARAK GÖRDÜĞÜ NEHRE GELSİN VE GÖZLERİNİ YUMARAK BAŞINI EĞİP ONDAN SU İÇSİN... ÇÜNKÜ O BUZ GİBİ BİR SUDUR. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 214)

Deccal çıkar. Beraberinde su ve ateş vardır. İNSANLARIN SU OLARAK GÖRDÜĞÜ YAKICI BİR ATEŞTİR. İNSANLARIN ATEŞ OLARAK GÖRDÜKLERİ DE SOĞUK VE TATLI BİR SUDUR. (Müslim, Büyük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, s. 13)

594- SAHTE FOSİLLER VE REKONSTRÜKSİYONLARLA İNSANLARI KANDIRIR

"(Deccal) CAHİLLERE GELİP İSTERSEN ÖLÜ BABANI, ANNENİ DİRİLTEYİM DİYECEK, o da evet göster, deyince yanındaki şeytan, babasının şekline girecek ve "Oğlum ben senin babanım! Bu adama uy!" diyecek... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 217)

595- MADDEYİ İNSANLARA SÖZDE İLAH OLARAK GÖSTERİR (ALLAH'I TENZİH EDERİZ)

"(Deccal) O, "BEN ALEMLERİN RABBİYİM" DEDİĞİ ZAMAN (Allah'ı tenzih ederiz)... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 21)

600- BİLGİ SAHİBİ OLMAYAN İNSANLARI KOLAYLIKLA KANDIRIR

KÖYLÜ CAHİLLERİ DAHA KOLAYCA KANDIRABİLECEK... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, sf. 216)

601- SONSUZ AHİRET HAYATINI İNKAR EDER, CENNET VE CEHENNEMİN BU DÜNYADA OLDUĞUNU İDDİA EDER

(Deccal) O da "HAYDİ DAĞILIN İNSANLARA ONLARIN RABBİ OLDUĞUMU SÖYLEYİN; İŞTE CENNET VE CEHENNEMİN BULUNDUĞUNU ANLATIN" diyecek... O sizin Rabbinizdir, aranızda hüküm vermek için gelmiş, cenneti ve cehennemi de vardır... (Allah'ı tenzih ederiz) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 218)

602- İNANANLARIN TESANÜDÜNÜ BOZARAK, ARALARINI AÇMAYA ÇALIŞIR

O günlerde ARALARI BOZUK OLAN MÜMİNLER DECCAL'İN HEDEFİ OLMAKTAN KURTULAMAZLAR. (Hakim, Müstedrek, 4:529-530; Şaban Döğen, Mehdi ve Deccal, Gençlik Yayınları, 2. Baskı)

DECCAL DÖNEMİNDEKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER

603- ORGAN NAKLİ YAPILMASI

(Deccal) BİR ADAMA MUSALLAT OLUP ÖLDÜRECEK ONU İKİYE AYIRACAK... SONRA ARALARINDAN GEÇİP "İŞTE GÖRDÜNÜZ, ŞİMDİ BEN ONU DİRİLTECEĞİM..." diyecek. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 220)

604- BULUTLARI SAĞ ELİYLE TUTMASI (GÖKYÜZÜNÜN ÜST TABAKALARINDA UÇABİLEN UÇAKLAR)

İbnil Münadi Ali'den rivayet edilmiştir: 
"BULUTLARI SAĞ ELİYLE TUTACAK, güneşi battığı yere kadar kavrayacak, denizde yürüyecek, fakat su topuğuna kadar gelecek... Önünde duman, arkasında yeşil dağ bulunacak... Öyle bir nara atacak ki yer ile gök arasındakilerin hepsi duyacak..." (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219)

605- GÜNEŞİ BATTIĞI YERE KADAR KAVRAMASI (UYDU SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI)

İbnil Münadi Ali'den rivayet edilmiştir:
 "...GÜNEŞİ BATTIĞI YERE KADAR KAVRAYACAK, denizde yürüyecek, fakat su topuğuna kadar gelecek...." (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219)

606- DENİZDE YÜRÜMESİ, FAKAT SUYUN TOPUĞUNA KADAR GELMESİ (SU SPORLARININ YAPILMASI)

İbnil Münadi Ali'den rivayet edilmiştir:
 "... DENİZDE YÜRÜYECEK, FAKAT SU TOPUĞUNA KADAR GELECEK... Önünde duman, arkasında yeşil dağ bulunacak..." (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219)

607- ÖNÜNDE DUMAN, ARKASINDA YEŞİL DAĞ BULUNACAK (UÇAKLARIN UÇMASI SIRASINDA OLUŞAN GÖRÜNTÜ)

İbnil Münadi Ali'den rivayet edilmiştir:
"... ÖNÜNDE DUMAN, ARKASINDA YEŞİL DAĞ BULUNACAK..." (KIYAMET ALAMETLERİ, 10. BASKI, S. 219)

608- YER İLE GÖK ARASINDAKİLERİN SESİNİ DUYMASI (UYDU VE RADYO DALGALARI İLE SESİN GÖKTE VE YERDE DUYULMASI)

İbnil Münadi Ali'den rivayet edilmiştir:
"... ÖYLE BİR NARA ATACAK Kİ YER İLE GÖK ARASINDAKİLERİN HEPSİ DUYACAK..." (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219)

609- YERE EMREDİP EKİN BİTİRECEK

Bu hadis İbnil-Münadi Ali''den rivayet etmiştir.
Müslim'in Nüvvas b. Sem'an'dan naklettiği bir hadiste şöyle varit olmuştur: "... YERE EMREDİP EKİN BİTİRECEK... HAYVANLARINI DA BOLLATACAK... Memelerini de sütle dolduracak." (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219)

610- BARAJLAR KURULACAK

(Deccal) BİR NEHRE GELECEK, AKMASINI EMREDECEK, AKACAK, SONRA YUKARIYA DÖNÜP AKMASINI EMREDECEK, AKACAK, KURUMASINI EMREDECEK; KURUYACAK... (Hammadoğlu Nuaym) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 213)

611- TREN TAŞIMACILIĞI

(Deccal) Herkesi aldatmak için evvela İKİ DAĞI YANINA ALIP YÜRÜYECEK; DAĞLARIN BİRİNDE BOL AĞAÇ VE MEYVE MEVCUTTUR, DİĞERİNDEYSE DUMAN VE ATEŞ VARDIR... (Hakim, ile İbni Asakir İbni Ömer) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 213)

612- NARKOZ KULLANIMI

(Deccalin) yanında cennet ve cehennem bulunacak... ADAMLARI DA OLACAK BUNLARIN BİR KISMINI ÖLDÜRÜP SONRA DİRİLTECEK... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 213)

613- TOPLU YEMEK SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI

(Deccalin) ETTEN DAĞI, SUDAN NEHRİ BULUNACAK... (Nuaym Huzeyfe'den) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 213)

BERABERİNDE ÇORBADAN BİR DAĞ, SOĞUMAYAN SICAK ET, AKAN BİR NEHİR... İşte yemek işte içecekleri diyecek..." (Kıyamet Alametleri, s. 215)

614- HIZLI ULAŞIM TEKNOLOJİSİ

(Deccal) BÜTÜN YERYÜZÜNÜ 40 GÜNDE DOLAŞACAKTIR. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 216)

615- TELEVİZYON VE RADYO YAYINLARI

(Deccalin) ŞARK VE GARP EHLİNİN RAHATLIKLA DUYABİLECEĞİ TİZDE ÜÇ SAYHASI (NARASI) VARDIR. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 216)

21 / total 22
Harun Yahya'nın Ahir Zamanın 656 Alameti kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net